Gemilerin Sebep Olduğu Deniz Kirliliği Zararlarından Hukuki Sorumluluk

Gemilerin Sebep Olduğu Deniz Kirliliği Zararlarından Hukuki Sorumluluk


Basım Tarihi
2005-03
Sayfa Sayısı
290
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9789759813949
Baskı
1275,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 275 puan kazanacaksınız)
   275

Gemilerin Sebep Olduğu Deniz Kirliliği Zararlarından Hukuki Sorumluluk

(Uluslararası Sözleşmeler)Hacı KARA- Deniz Kirliliğinden Sorumluluğa Dair Hukuki Düzenleme,

- Türk Hukuku'na Göre Gemilerin Neden Olduğu Deniz Kirliliğinden Sorumluluk,

- Çevre Kanununa Göre Sorumluluk,

- Gemilerin Yol Açtığı Kirlenme Zararlarından Hukuki Sorumluluğun Şartları,

- Tazminatın Kapsamı,

- Çevre Kanunu Dışında Gemilerin Sebeb Olduğu Deniz Kirliliğinden Sorumluluğa Uygulanacak Hükümler,

- Uluslararası Hukuk Açısından Deniz Kirliliği Sorunu,

- Deniz Kirliliğini Önlemeye Yönelik Evrensel Nitelikte Sözleşmeler,

- Deniz Kirliliğini Önlemeye Yönelik Bölgesel Nitelikli Sözleşmeler,

- Gemilerin Neden Olduğu Deniz Kirliliğinden Hukuki Sorumluluğa İlişkin Uluslararası Sözleşmeler,

- Denzi Kirliliğinden Hukuki Sorumluluğa Daier Uluslararası Sözleşmeler,

- Hukuki Sorumluluğa Dair Gönüllü Olarak Oluşturulan Sözleşmeler,

- Zararın Tazmini Ve İdari Para Cezaları,

- Zararın Tazmini,

- Zararın Belirlenmesi,

- İdari Para Cezaları

İÇİNDEKİLER

Önsöz v

İçindekiler    vıı

Kısaltmalar   xxı

GİRİŞ         1

KONUNUN TAKDİMİ  1

İNCELEME PLANI VE KONUNUN SINIRLANDIRILMASI      10

BİRİNCİ BÖLÜM         13 DENİZ KİRLİLİĞİNDEN SORUMLULUĞA DAİR HUKUKİ DÜZENLEME     13

§ 1. MUKAYESELİ HUKUK   13

I. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ            13

 1. DENİZ KİRLİLİĞİNDEN SORUMLULUĞA DAİR YASAMA TARİHÇESİ            13
 2. 1990 TARİHLİ OIL POLLUTİON ACT (OPA 90)           17
 3. Genel Olarak     17
 4. Petrol Kirliliğinden Sorumluluk  17
 5. 1.                  Sorumluluğun Niteliği Ve Sorumlu Kişiler          17
 6. 2.                  Sorumluluktan Kaçınma 18
 7. 3.                  Sorumluluğun Sınırlandırılması  19
 8. Zararlar Ve Zararların Tazmini   20
 9. Temizleme Masrafları ve Kirlenme Zararları        20
 10. Temizlemeden Sorumlu Kişiler   21
 11. Petrol Kirliliği Sorumluluk Fonu            22
 12. Finansal Sorumluluk Belgesi      22
 13. Dava Prosedürü                         23
 14. Petrol Kirliliğini Önleme Tedbirleri ve İdari Cezalar        24
 15. 1.                  Petrol Kirliliğini Önlemeye Yönelik Tedbirler     24
 16. 2.                  İdari Cezalar     25

 

5. OPA’nın Uygulanmasındaki Aksaklıklar          26

n. KANADA                            27

ffl. İNGİLTERE                                    30

 1. İNGÎLÎZ DENİZ KİRLİLİĞİ HUKUKİ REJİMİ            30
 2. IMO SÖZLEŞMELERİNİN İNGİLİZ HUKUKUNA UYARLANMASI    31
 3. ALMANYA      33
 4. RUSYA FEDERASYONU         34
 5. ÇİN      36

vn. NORVEÇ    37

VIII. AVRUPA BİRLİĞİ           38

§ 2. TÜRK HUKUKU’NA GÖRE GEMİLERİN NEDEN OLDUĞU DENİZ KİRLİLİĞİNDEN SORUMLULUK         42

I. GEMİLERİN NEDEN OLDUĞU DENİZ KİRLİLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT ..42

 1. 1.                  ANAYASA                                                       42
 2. 2.                  KANUNLAR VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER    43
 3. Çevre Kanunu   43
 4. Türk Ticaret Kanunu      44
 5. Borçlar Kanunu 45
 6. Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu       46
 7. Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 46
 8. Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanun 48

D. ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER  48

 1. 1.                  Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu İle İlgili Uluslararası Sözleşme (HSS 1992)          50
 2. 2.                  Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir uluslararası Fonun Kurulması İle İlgili Uluslararası Sözleşme (1992 Fon Sözleşmesi)       50

 

 1. Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL - 73/78 Sözleşmesi)           51
 2. Petrol Kirliliğine Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale Ve İşbirliği tle İlgili Uluslararası Sözleşme (OPRC 90)    52
 3. Akdeniz'in Kirliliğe Karşı Korunmasına İlişkin Sözleşme          52
 4. Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Ve Acil Durumlarda Akdeniz'in Kirlenmesine Karşı Mücadelede İşbirliği Hakkında Protokol                52
 5. Karadeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi            53
 6. TÜZÜKLER       53

1. Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü          53

 1. YÖNETMELİKLER        55
 2. 1.                  Gemi ve Deniz Araçlarına Verilecek Cezalarda Suçun Tespiti ve Cezanın Kesilmesi Usulleriyle Kullanılacak Makbuzlara Dair Yönetmelik (GSTCY). 55
 3. 2.                  Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY)                                     55
 4. 3.                  Yabancı Silahlı Kuvvetlere Bağlı Gemilerin Türk İç Sularına ve Limanlarına Gelişleri ve Bu Sulardaki Hareket ve Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik              57
 5. 4.                  Gemilerden Atık Alım Hizmeti Yönetmeliği 57
 6. KANUN TASARILARI   59
 7. Çevre Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı          59
 8. 1992 HSS ve 1992 Fon Sözleşmelerinin Uygulanmasına Dair Kanun Tasarısı 60

IL SORUMLULUK KAVRAMI      61

A HUKUKİ SORUMLULUK     61 B. SORUMLULUĞUN SINIFLANDIRILMASI          62

1. Kusur Sorumluluğu        63

2- Objektif (Kusursuz) Sorumluluk 63

 1. 1.                  Olağan Kusursuz Sorumluluk          66
 2. 2.                  Tehlike Sorumluluğu          67

 

EL GEMİLERİN NEDEN OLDUĞU KİRLENMEDEN HUKUKİ SORUMLULUĞA I UYGULANACAK HÜKÜMLER  69

§ 3. ÇEVRE KANUNA GÖRE HUKUKİ SORUMLULUK    72

1 GENEL OLARAK                           72 j

II. KİRLENMEYİ ÖNLEME TEDBİRLERİNDEN SORUMLULUK           74

 1. KİRLENMEYİ ÖNLEME TEDİRLERİ.       74
 2. SORUMLULUĞUN HUKUKİ NİTELİĞİ     76

m. KİRLENME ZARARLARINDAN SORUMLULUK          79

 1. KİRLENME ZARARI KAVRAMI                              79
 2. KİRLENME ZARARININ KAPSAMI           80 ı
 3. HUKUKİ NİTELİĞİ.  81

§ 4. GEMİLERİN YOL AÇTIĞI KİRLENME ZARARLARINDAN HUKUKİ SORUMLULUĞUN ŞARTLARI                              84

£ KİRLENME ZARARI GEMİ VE DİĞER DENİZ VASITALARINDAN KAYNAKLANMALIDIR          84

 1. 1.                  KİRLENMEDEN SORUMLU KİŞİ               S5
 2. 2.                  DOĞRUDAN DOĞRUYA VEYA DOLAYISIYLA SEBEP OLMA   59 i
 3. DENİZİN KİRLENMESİ DOLAYISIYLA ZARAR MEYDANA GELMELİDİR      92

A DENİZİN KİRLENMESİ   92

B. ZARAR MEYDANA GELMESİ.                                                   92 ]

 1. 1.                  Zarar Kavramı  92
 2. 2.                  Doğrudan Doğruya Ve Dolaylı Zarar                 93
 3. DENİZİN KİRLETİLMESİNDE HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 97
 4. KİRLETME İLE ZARAR ARASINDA İLLİYET BAĞI BULUNMALIDIR 101 A. İLLİYET BAĞI.   101

 

 1. Ortak İlliyet Bağı                103
 2. Seçimlik İlliyet     104
 3. Yarışan İlliyet      104

B. İLLİYET BAĞININ KESİLMESİ        104

 1. Mücbir Sebep      105
 2. Zarar Görenin Kusuru        105
 3. Üçüncü Şahsın Kusuru      107

§ 5. TAZMİNATIN KAPSAMI 109

I. CİSMANİ ZARAR         109

D. MADDİ ZARAR VE KAR KAYBI            110

 1. 1.                  EKOLOJİK ZARAR (GERÇEK ÇEVRE ZARARI)    112
 2. 2.                  ÖNLEME TEDBİRLERİ MASRAFLARI    113

§ 6. ÇEVRE KANUNU DIŞINDA GEMİLERİN SEBEP OLDUĞU DENİZ KİRLİLİĞİNDEN SORUMLULUĞA UYGULANACAK HÜKÜMLER         115

L TTK’DA SORUMLULUĞUN DÜZENLENMESİ    115

 1. SORUMLU ŞAHIS        116
 2. TTK’YA GÖRE SORUMLULUĞUN HUKUKİ NİTELİĞİ          117
 3. TTK 947. MADDEYE GÖRE DONATANIN KİRLENME ZARARLARINDAN SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI                118
 4. 1.                  Kirlenme Nedeniyle Üçüncü Kişilere Zarar Verilmelidir             118
 5. 2.                  Zarara Gemiadamı Sebep Olmalıdır             119
 6. 3.                  Zarar Gemi Adamlarının Görevlerini İfa Ettikleri Esnada Meydana Gelmelidir                 120
 7. 4.                  Gemi Adamlarının Kusuru Bulunmalıdır     120
 8. 5.                  Zararla Davranış Arasında İlliyet Bağı Bulunmalıdır               122
 9. 6.                  Zarara Yol Açan Davranış Hukuka Aykırı Olmalıdır               122

 

 1. BORÇLAR KANUNA GÖRE SORUMLULUK         122

A BK. 41. MADDEYE GÖRE SORUMLULUK         122

B. BK 55. MADDE HÜKMÜNÜN GEMİADAMLARININ SEBEP OLDUKLARI ZARAR HAKKINDA UYGULANMASI        122

 1. KİRLENME ZARARLARININ TTK M. 947 VE BK M. 55’E GÖRE TAZMİNİ      126

II. BÖLÜM 129

ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE GÖRE GEMİLERİN SEBEP OLDUĞU DENİZ KİRLİLİĞİNDEN SORUMLULUK129

§ 7. ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN DENİZ KİRLİLİĞİ SORUNU . 129

 1. ULUSLARARASI DENİZ ÇEVRE HUKUKU           129
 2. ULUSLARARASI HUKUKUN KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ . 130 m. ULUSLARARASI DENİZ ÇEVRE HUKUKUNUN KAYNAKLARI      131
 3. GEMİLERİN NEDEN OLDUĞU DENİZ KİRLİLİĞİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER       134
 4. DENİZ KİRLİLİĞİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERİN SINIFLANDIRILMASI                                          136

§ 8. DENİZ KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEYE YÖNELİK EVRENSEL NİTELİKTE SÖZLEŞMELER         136

I. 1954 TARİHLİ DENİZİN PETROL VE TÜREVLERİ İLE KİRLENMESİNİN ÖNLENMESİNE DAİR ULUSLARARASI SÖZLEŞME          136

 1. 1.                  SÖZLEŞMENİN AMACI       136
 2. 2.                  SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER           137
 3. 1962 Değişikliği                                   137
 4. 1969 Değişikliği            138

 

3. 1971 Değişikliği              138

n. 1973 TARİHLİ GEMİLERİN NEDEN OLDUĞU KİRLENMENİN ÖNLENMESİNE DAİR ULUSLARARASI SÖZLEŞME (MARPOL)                139

 1. TARİHÇESİ        139
 2. SÖZLEŞMENİN EK'LERİ.            141
 3. MARPOL 73/78’İN ÖNEMİ VE ETKİLERİ.             142
 4. SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI               144

m. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DENİZ HUKUKU SÖZLEŞMESİ (1982)             144

IV. PETROL KİRLİLİĞİNE KARŞI HAZIRLIKLI OLMA, MÜDAHALE VE İŞBİRLİĞİ İLE İLGİLİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ (OPRC 90)            146

f 9. DENİZ KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEYE YÖNELİK BÖLGESEL NİTELİKLİ SÖZLEŞMELER    148

L AKDENİZ’İN KİRLENMEYE KARŞI KORUNMASI          148

 1. AKDENİZ'İN KİRLİLİĞE KARŞI KORUNMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME    148
 2. GEMİLERDEN KAYNAKLANAN KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ VE ACİL DURUMLARDA AKDENİZ'İN KİRLENMESİNE KARŞI MÜCADELEDE

İŞBİRLİĞİ HAKKINDA PROTOKOL          149

IL KARADENİZ’İN KİRLENMEYE KARŞI KORUNMASI   151

1 Ml GEMİLERİN NEDEN OLDUĞU DENİZ KİRLİLİĞİNDEN HUKUKİ SORUMLULUĞA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER 151

L TARİHİ GELİŞİMİ       151

H SÖZLEŞMELERİN HAZIRLANMASINDA IMO’NUN ROLÜ          154

A GENEL OLARAK          154

 1. 1.                  LMO’NUN DENİZ KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİNDEKİ ETKİSİ      155

 

UUSI SÖZLEŞMELER 157

L HUKUKİ SORUMLULUĞA DAİR SÖZLEŞMELER SİSTEMİ         157

E. 1924 TARİHİ GEMİ SAHİPLERİNİN SORUMLULUKLARININ

SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME    158

 1. DENİZ GEMİ SAHİPLERİNİN SORUMLULUKLARININ

SINIRLANDIRILMASI HAKKINDA ULUSLARARASI BRÜKSEL SÖZLEŞMESİ

                159

 1. 1969 TARİHLİ PETROL (HİDROKARBON) İLE KİRLENMEDEN DOĞAN

ZARARLARDAN HUKUKİ SORUMLULUĞA DAİR ULUSLARARASI SÖZLEŞME (HSS 1969)             160

 1. ULUSLARARASI TAZMİNAT SİSTEMİNE İHTİYAÇ DUYULMA NEDENLERİ              160
 2. HSS’NİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ VE AMACI               161
 3. SÖZLEŞMENİN UYGULANABİLMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR        163
 4. 1.                  Kirlenmenin Meydana Geldiği Yer Sözleşmenin Yer İtibariyle Uygulanma Alanında Bulunmalıdır             163
 5. 2.                  Kirlenme Gemiden Kaynaklanmalıdır          164
 6. 3.                  Kirlenmeye Petrol Sebep Olmalıdır                165
 7. 4.                  Petrol Gemiden Bir Olay Sonucunda Denize Bırakılmalı veya Sızmalıdır 167
 8. Olay       167
 9. Denize Bırakma veya Sızma          168
 10. 5.                  Bir Zarar Meydana Gelmelidir        168
 11. HSS 1969’a GÖRE SORUMLULUK    168
 12. 1.                  Sorumlu Şahıs     168
 13. 2.                  Sorumluluğun Niteliği        171
 14. 3.                  Gemi Sahibinin Sorumlu Sayılamayacağı Haller       172

a) Bir harp, düşmanlık, iç savaş veya ayaklanma hareketi yahut önlenmesi ve kaçınılması kabil olmayan anormal bir tabiat olayı sonucu olması   173

 

 1. Zararın Münhasıran üçüncü bir şahsın zarar vermek kasdiyle vukubulan bir hareket veya ihmalinin sonucu olması            174
 2. Münhasıran bir hükümetin veya fener veya sair seyir yardımcılarının bakımından sorumlu bir merciin bu görevin yerine getirilmesindeki bir ihmali veya başkaca nizamlara aykırı bir fiili sonucu olması             175
 3. Sorumluluğun Başkasına Yöneltilmesi         176
 4. Gemi Sahibinin Rücu Hakkı            177
 5. Sorumluluğun Sınırlandırılması      177
 6. 1.                  Sorumluluğun Sınırlandırılması Esası           177
 7. 2.                  Sorumluluğun Sınırlandırılma Usulü Ve Sorumluluğu Sınırlama Fonu  179
 8. 3.                  Gemi Sahibinin Sorumlu Tutulacağı Miktar                180
 9. 4.                  Sorumluluğu Sınırlama Hakkının Ortadan Kalkması              181
 10. 5.                  Sorumluluğun Sınırlandırılmasına Dair Fon Tahsisinin Sonuçlan          181
 11. Sınırlama Fonunun Dağıtılması     182
 12. Tanımı  183
 13. Kirlenme Zararı Kapsamı 184
 14. 1.                  Maddi Zararlar    85
 15. 2.                  Cismani Zararlar (Yaralanma ve Ölüm)       185
 16. 3.                  Manevi Tazminat              186
 17. 4.                  Çevre Zararı        186
 18. 5.                  Ekonomik Kayıplar           188
 19. 6.                  Önleme (Korunma) Tedbirleri Masrafları     188

aa) Önleme Tedbiri Kavramı           188

bb) Önleme Tedbirleri Masrafları   190

 1. 7.                  Korunma Tedbiri Kapsamında Yürütülen Kurtarma Faaliyetleri           191
 2. 8.                  Önleme Tedbirlerinin Yol Açtığı Zararlar      192

F. MECBURİ SİGORTA VE SİGORTACIYA MÜRACAAT HAKKİ  193

 1. Sigorta Yaptırma zorunluluğu         193

a) Kirlenme Risklerini Kapsayan Sigorta      195

b ) P&I Sigortalan               196

c) P&I Sigorta Kulüpleri    197

d P&I Sigortalarının Kapsamı         198

2- Sorumluluk Sertifikası  201

5 Zorunlu Sigortanın Denetimi        202

4 Doğrudan Sigortacıya Müracaat Hakkı    202

G YARGILAMA USULÜ  205

 

 1. Dava Hakkı     205
 2. Davalı                         205
 3. Dava Açma Süresi      205
 4. Yetkili Mahkeme        206

H. HSS’NİN İÇ HUKUK VE DİĞER SORUMLULUK SÖZLEŞMELERİ KARŞISINDA UYGULANMASI.      207

İj HSS’nin İç Hukuk İle İlişkisi           207

2. HSS’nin Diğer Sorumluluk Sözleşmeleri İle İlişkisi           210

Y. 1984 HSS PROTOKOLÜ   211

 1. HSS 1969’DA DEĞİŞİKLİK YAPILMAK İSTENMESİNİN SEBEPLERİ          211
 2. 1984 Konferansı         211
 3. 1984 HSS Ve Fon Protokolleri’nin Hazırlanmasında ABD’nin Rolü. 212 VI. 1992 TARİHLİ PETROL KİRLİLİĞİNDEN DOĞAN ZARARIN HUKUKİ SORUMLULUĞU İLE İLGİLİ ULUSLARARASI SÖZLEŞME (HSS 1992)   213
 4. 1.                  SÖZLEŞMENİN UYGULANMA ALANI           213
 5. 2.                  TANIMLAR                             214
 6. Gemi   214
 7. Petrol   215
 8. Olay    215
 9. 3.                  SORUMLU KİŞİ VE SORUMLULUĞUN KAN ALİZE EDİLMESİ      216
 10. 4.                  SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI.    217
 11. 1.                  Sorumluluk Limitleri   217
 12. 2.                  Sorumluluğu Sınırlandırma Hakkının Kaybı   218
 13. 5.                  KİRLENME ZARARI    218

 

F HSS 1969/1992 İLE, 1976 TARİHLİ DENİZ ALACAKLARINA KARŞI SORUM-LULUĞUN SINIRLANDIRILMASI HARKINDAKİ SÖZLEŞME

ARASINDAKİ İLİŞKİ.  219

1971 TARİHLİ PETROL KİRLİLİĞİ ZARARLARI İÇİN ULUSLARARASI

BİR FON KURULMASI HAKKINDA ULUSLARARASI SÖZLEŞME     221

A Tanımlar      221

 1. Sözleşmenin Kapsamı    222
 2. Fon Sözleşmesinin Fonksiyonu  222
 3. UPK Fonun Ek Tazminat Sağladığı Durumlar   222

!. Gemi Sahibinin Zarardan Sorumlu Olmaması   222

 1. Gemi Sahibinin Mali Yükümlülüklerini İfadan Yoksun Olması     223
 2. HSS Limitlerinin Aşılmış Olması            223

£ UPK FONUN SORUMLU OLMAYACAĞI HALLER   224

 1. 1.                  UPK FONUN GELİRLERİ       225
 2. 2.                  KİRLENME ZARARLARININ UPK FON TARAFINDAN TAZMİNİ      226
 3. Taleplerin Fon Tarafından Karşılanması   226
 4. Taleplerin Kabul Edilebilirlik Kriterleri   227
 5. UPK Fon Tarafından Tazmin Edilen Masraf ve Giderler   228
 6. 1.                  Genel Olarak     228
 7. 2.                  Kamu Kuruluşları Tarafından Yürütülen Temizleme Faaliyetlerinin Masrafları       229

aa) Personel Maaşları     229

bb) Kullanılan Malzeme Ve Aletler         230

 1. 3.                  Kurtarma Masrafları      230
 2. 4.                  Ekonomik Kayıplar       231
 3. 5.                  Deniz Çevresine Verilen Zarar    233
 4. Zararın Tazmini                                    235
 5. UPK Fona Karşı Taleplerin İleri Sürülmesi          235
 6. Tazminat Limitleri         235
 7. Gecikme Faizi   236
 8. Para Birimi       236

 

XIII. PETROL KİRLİLİĞİ ZARARININ TAZMİNİ İÇİN BİR ULUSLARARASI FONUN KURULMASI İLE İLGİLİ ULUSLARARASI SÖZLEŞME (1992 FON SÖZLEŞMESİ)        236

 1. GENEL OLARAK         236
 2. 1971 VE 1992 FON SÖZLEŞMELER ARASINDAKİ FARKLAR          236
 3. ULUSLARARASI EK PETROL KİRLİLİĞİ TAZMİNAT FONU KURULMASI HAKKINDA PROTOKOL (SUPPLEMENTARY FUND 2003)        237
 4. TEHLİKELİ VE ZARARLI MADDELERİN TAŞINMASI İLE İLGİLİ ZARARLARDAN SORUMLULUK VE TAZMİNİNE DAİR ULUSLARARASI SÖZLEŞME       237
 5. GEMİ YAKITININ YOLAÇTIĞI KİRLENME ZARARLARINDAN HUKUKİ SORUMLULUĞA DAİR ULUSLARARASI SÖZLEŞME  238

§ 12. HUKUKİ SORUMLULUĞA DAİR GÖNÜLLÜ OLARAK OLUŞTURULAN SÖZLEŞMELER  238

 1. 1.                  PETROL KİRLİLİĞİNDEN SORUMLULUK HAKKINDA TANKER SAHİPLERİ GÖNÜLLÜ SÖZLEŞMESİ (TOVALOP)     238
 2. GENEL OLARAK         238
 3. TOVALOP 'UN TARAFLARI VE NİTELİĞİ      239
 4. TOVALOP ’ UN AMACI VE KAPSAMI           240
 5. SORUMLULUKTAN MUAFİYET HALLERİ    241
 6. TALEPLERİN İLERİ SÜRÜLMESİ      241
 7. TOVALOP İLE HSS 1969 ARASINDAKİ FARKLAR    242
 8. TOVALOP’UN SONA ERMESİ           242
 9. 2.                  CRISTAL         243
 10. 1.                  CRISTAL’İN UYGULANMASI İÇİN GEREKLİ OLAN ŞARTLAR         243
 11. 2.                  SORUMLULUK LİMİTİ          243

 

m. BÖLÜM      245

ZARARIN TAZMİNİ VE İDARİ PARA CEZALARI    245

§ 13. ZARARIN TAZMİNİ       245

I. TAZMİNAT DAVASI           246

 1. DAVACI          246
 2. DAVALI           247
 3. MAHKEMENİN GÖREV VE YETKİSİ 248
 4. DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİ 249

i 14. ZARARIN BELİRLENMESİ        249

$ 15. İDARİ PARA CEZALARI           254

I. ÇEVRE KANUNUNA GÖRE VERİLECEK CEZALAR       254

 1. GENEL OLARAK         254
 2. İDARİ NİTELİKTEKİ CEZALAR          255

ü. GEMİ VE DENİZ ARAÇLARINA VERİLECEK İDARİ CEZALAR            255

IHI. İDARİ CEZALARIN YER İTİBARİYLE UYGULANMA ALANI 256

 1. 1.                  CEZA GEREKTİREN FİİLLER          257
 2. 2.                  GEMİLERE VE DENİZ ARAÇLARINA VERİLECEK CEZALARDAN SORUMLULUK       261
 3. SORUMLU KİŞİLER   261
 4. SORUMLULUĞUN MAHİYETİ          261

VL CEZA GEREKTİREN FİİLLER TESPİTİ  262

 1. 1.                  GENEL OLARAK         262
 2. 2.                  TESPİT USULÜ          262
 3. 3.                  TESPİT MAHALLİ       266

 

 1. CEZANIN TAHAKKUK ETTİRİLMESİ VE TAHSİLİ          2671

i CEZA VERMEYE YETKİLİ MAKAMLAR       267

B. İDARİ PARA CEZASININ MİKTARI           269

 1. PARA CEZASININ TAHSİL EDİLMESİ       271
 2. TÜRK LİMANLARI’NA GELEN GEMİLER HAKKINDA         277
 3. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İLE DİĞER LİMAN SINIRLARI DIŞINDA DENİZİ KİRLETEN GEMİLER HAKKINDA     272
 4. KİRLENEN MAHALDEN AYRILAN GEMİLER HAKKINDA   272
 5. TRANSİT GEÇEN GEMİLER HAKKINDA      272
 6. İDARİ CEZALARA KARŞI İTİRAZ  272

SONUÇ         275

BİBLİYOGRAFYA      283

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
275,00   
275,00   
2
137,50   
275,00   
3
91,67   
275,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
275,00   
275,00   
2
137,50   
275,00   
3
91,67   
275,00   
Worldcard ( YKB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
275,00   
275,00   
2
137,50   
275,00   
3
91,67   
275,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
275,00   
275,00   
2
137,50   
275,00   
3
91,67   
275,00   
Kapat