Denetimli Serbestlik Hakan A. Yavuz

Denetimli Serbestlik


Basım Tarihi
2019-09
Sayfa Sayısı
167
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
Kitap Kağıdı
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750256202
Boyut
13,5x19,5
Baskı
116,50 TL
(Bu ürünü aldığınızda 16 puan kazanacaksınız)
   16

Dr. Hakan A. Yavuz

 

Konu Başlıkları
- Denetimli Serbestliğin Anlamı ve Ceza Adalet Sistemindeki Yeri
- Türk Ceza Adalet Sisteminde Denetimli Serbestlik (Temel Özellikleri)
- Türk Ceza Adalet Sisteminde Denetimli Serbestlik Hizmetlerinin Temel İlkeleri ile İyileştirme ve Denetim Çalışmalarına İlişkin Genel Esaslar
- Türk Ceza Adalet Sisteminde Denetimli Serbestlik Kararlarının Yerine Getirilmesine İlişkin İşlemler
- Türk Ceza Adalet Sürecinin Farklı Aşamalarındaki Karar Uygulamaları (Soruşturma ve Kovuşturma Aşamaları)
Türk Ceza Adalet Sürecinin Farklı Aşamalarındaki Karar Uygulamaları (Kovuşturma Sonrası Aşama)

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
Kısaltmalar 14
Birinci Bölüm
DENETİMLİ SERBESTLİĞİN ANLAMI VE
CEZA ADALET SİSTEMİNDEKİ YERİ
I. GENEL OLARAK 15
II. ULUSLARARASI BELGELERDEKİ GELİŞİMİ 17
III. CEZA ADALET SİSTEMİNDEKİ YERİ 19
A. Genel Olarak 19
B. Ceza Adalet Sisteminin Bir Parçası Olarak Denetimli Serbestlik 20
1. Denetimli Serbestlik Bir Yaptırım Biçimi midir? 20
2. Denetimli Serbestlik Bir İnfaz Biçimi midir? 21
3. Denetimli Serbestliğin Benzer Kurumlarla İlgisi 21
C. Denetimli Serbestliğin Esasları 22
1. Amacı 22
2. Temel Özellikleri 25
D. Denetimli Serbestliğe Hâkim Olan İlkeler 25
1. İnsan Onuruna Saygı ve Dürüstlük İlkesi 26
2. Tarafsızlık İlkesi 26
3. Masumiyetin Korunması ve Gizlilik İlkesi 27
4. Özel Hayatın Gizliliği İlkesi 27
5. Ölçülülük İlkesi 28
E. Denetimli Serbestliğe Tabi Tutulan Kişinin Hakları ve Yükümlülükleri 28
1. Haklar 28
2. Yükümlülükler 29
F. Elektronik İzleme Uygulamaları 30
IV. TEŞKİLATLANMA BİÇİMLERİ 31
V. PERSONEL REJİMİ 31
A. Personelin Nitelikleri 31
B. Personelin Görev ve Yetkileri 32
1. Araştırma 33
2. Denetim 34
3. Rehabilitasyon 34
4. Rehberlik ve Yardım 34
5. Toplumun Korunması 35
BÖLÜM ÖZETİ 37
BÖLÜM SORULARI 38
İkinci Bölüm
TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNDE DENETİMLİ SERBESTLİK (TEMEL ÖZELLİKLERİ)
I. GENEL OLARAK 43
II. HUKUKİ DAYANAKLAR 44
III. TEŞKİLATLANMA 45
A. Merkez ve Taşra Teşkilatı 45
B. Denetimli Serbestlik Kurulları 46
1. Danışma Kurulu 46
2. Koruma Kurulları 48
IV. PERSONEL 49
A. Personelin Görev Tanımları 51
1. Denetimli Serbestlik Müdürünün Görev ve Sorumlukları 51
2. Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısının Görev ve Sorumlukları 52
3. Denetimli Serbestlik Uzmanının Görev ve Sorumlukları 52
4. Denetimli Serbestlik Memurunun Görev ve Sorumlukları 53
5. Müdürlük Dışından Görevlendirilen Uzmanın Görev ve Sorumlulukları 54
6. Denetimli Serbestlik Personelinin Atanması, Görevlendirilmesi ve Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar 54
BÖLÜM ÖZETİ 57
BÖLÜM SORULARI 58
Üçüncü Bölüm
TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNDE
DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİNİN
TEMEL İLKELERİ İLE İYİLEŞTİRME VE
DENETİM ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR
I. TEMEL İLKELER 61
II. İYİLEŞTİRME VE DENETİM ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR 62
A. İnfaz İşlemleri Değerlendirme Komisyonu 62
B. Yükümlülerin Değerlendirilmesi ve İyileştirme Çalışmaları 64
1. Risk ve İhtiyaçların Belirlenmesi 64
2. Denetim Planı 65
3. Denetim Raporu 66
4. Sosyal Araştırma Raporu 67
5. İyileştirme Çalışmaları 68
BÖLÜM ÖZETİ 71
BÖLÜM SORULARI 72
Dördüncü Bölüm
TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNDE
DENETİMLİ SERBESTLİK KARARLARININ
YERİNE GETİRİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLER
I. GENEL İŞLEMLER 75
A. Kayıt İşlemleri 75
B. Tebligat İşlemleri 75
C. Risk ve İhtiyaçların Değerlendirilmesi İşlemleri 77
D. Yükümlülerin Uyması Gereken Kurallar 78
E. İzin ve Nakil İşlemleri 79
F. Yükümlülerin Uyarılmasına İlişkin İşlemler 80
G. Denetimli Serbestlik Kararlarının Değiştirilmesi, Durdurulması veya Kaldırılmasına İlişkin İşlemler 81
H. Denetim ve Takip İşlemleri 82
İ. Kaydın Kapatılmasına İlişkin İşlemler 83
J. Şikâyet ve İtiraz İşlemleri 83
II. KARARLARIN UYGULANMASINDA KİŞİ VE KURUMLARLA İŞ BİRLİĞİ 84
A. Diğer Kurumların Görevleri, Teşvik ve İş Birliği 84
B. İş Birliği Protokolü 85
C. Hizmetler Listesi 85
D. Çalışma Protokolü 86
E. Kurumsal Eğitimler ve Programlar Listesi 87
F. Gönüllü Çalışanlar 87
III. MAĞDURUN VE AİLE BİREYLERİNİN KORUNMASINA YÖNELİK İŞLEMLER 89
A. Mağdurlara Yönelik Destek Hizmetleri 89
1. Mağdura Yönelik Psiko–Sosyal Destek Hizmetleri 89
2. Mağdura Yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek Verilmesi 90
B. Çocukların ve Aile Bireylerinin Korunmasına Yönelik Hizmetler 90
BÖLÜM ÖZETİ 92
BÖLÜM SORULARI 93
Beşinci Bölüm
TÜRK CEZA ADALET SÜRECİNİN
FARKLI AŞAMALARINDAKİ KARAR UYGULAMALARI
(SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA AŞAMALARI)
I. GENEL OLARAK 95
II. ADLİ KONTROL TEDBİRLERİNE İLİŞKİN UYGULAMALAR 96
A. Genel Olarak 96
B. Tedbirlerin Yerine Getirilmesi İşlemleri 100
III. TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRLERİNE İLİŞKİN UYGULAMALAR 101
IV. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARI KAPSAMINDAKİ DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRLERİNE İLİŞKİN UYGULAMALAR 104
A. Genel Olarak 104
B. Tedbirlerin Yerine Getirilmesi İşlemleri 106
1. Eğitim Programına Devam Etme 106
2. Gözetim Altında Çalışma 107
3. Belli Yerlere Gitmekten Yasaklama veya Belli Yerlere Devam Etme 108
4. Mahkeme Tarafından Takdir Edilen Diğer Yükümlülükler 108
BÖLÜM ÖZETİ 109
BÖLÜM SORULARI 110
Altıncı Bölüm
TÜRK CEZA ADALET SÜRECİNİN
FARKLI AŞAMALARINDAKİ KARAR UYGULAMALARI
(KOVUŞTURMA SONRASI AŞAMA)
I. KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR KAPSAMINDAKİ UYGULAMALAR 113
A. Genel Olarak 113
B. Tedbirlerin Yerine Getirilmesi İşlemleri 115
1. Eğitim Kurumuna Devam Etme 115
2. Belirli Yerlere Gitmekten veya Belirli Etkinlikleri Yapmaktan Yasaklanma 116
3. Sürücü ve Ruhsat Belgelerinin Geri Alınması, Belli Bir Meslek ve Sanatı Yapmaktan Yasaklanma 116
4. Kamu Yararına Ücretsiz Olarak Çalıştırma Yaptırımı (Kamu Hizmeti Cezası) 117
II. HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ HALİNDE HÜKMEDİLEN YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN UYGULAMALAR 118
A. Genel Olarak 118
B. Tedbirlerin Yerine Getirilmesine İlişkin İşlemler 121
1. Eğitim Programına Devam Etme 121
2. Gözetim Altında Çalışma 121
3. Eğitim Kurumuna Devam Etme 122
4. Rehberlik Çalışmalarına Katılma Yükümlülüğü 122
III. BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA GÜVENLİK TEDBİRİNE İLİŞKİN UYGULAMALAR 123
IV. ÖRGÜTLÜ SUÇLARDA ETKİN PİŞMANLIK DURUMUNDA HÜKMEDİLEN DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNE İLİŞKİN UYGULAMALAR 125
V. HAPİS CEZASININ KONUTTA İNFAZI BAĞLAMINDAKİ UYGULAMALAR 126
VI. DENETİM ALTINA ALINAN ÇOCUKLARIN İYİLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN UYGULAMALAR 129
VII. ADLİ PARA CEZASI KARŞILIĞI KAMUYA YARARLI BİR İŞTE ÜCRETSİZ OLARAK ÇALIŞTIRMA BAĞLAMINDAKİ UYGULAMALAR 131
VIII. DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANARAK HAPİS CEZASININ İNFAZINA İLİŞKİN UYGULAMALAR 132
A. Genel Olarak 132
B. Tedbirlerin Yerine Getirilmesine İlişkin İşlemler 134
1. Hükümlünün Müdürlüğe Müracaat Etmesi 134
2. Yükümlülüklerin Belirlenmesi 136
3. Kamuya Yararlı Bir İşte Ücretsiz Olarak Çalıştırılma 137
4. Bir Konutta Denetim ve Gözetim Altında Bulundurulma 139
5. Bir Bölgede Denetim ve Gözetim Altında Bulunma 139
6. Belirlenen Yer veya Bölgelere Gitmeme 140
7. Belirlenen Programlara Katılma 141
8. Yabancı Uyruklu Hükümlüler Hakkında Yapılacak İşlemler 141
9. Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna İade 142
10. Denetimli Serbestlik Altında Salıverilme Öncesi Yapılacak İşlemler 143
IX. KOŞULLU SALIVERİLME KAPSAMINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN UYGULAMALAR 145
A. Genel Olarak 145
B. Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesine İlişkin İşlemler 151
1. Değerlendirme Raporu Hazırlanması 151
2. Yükümlülüklerin Belirlenmesi 152
3. Gözetim Altında Çalışma Yükümlülüğü 152
4. Eğitime Devam Etme Yükümlülüğü 153
5. Rehberlik Çalışmalarına Katılma Yükümlülüğü 154
X. MÜKERRİRLERE ÖZGÜ DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRLERİNE İLİŞKİN UYGULAMALAR 154
XI. ELEKTRONİK İZLEME UYGULAMALARI 157
A. Genel Olarak 157
B. Elektronik İzlemeye İlişkin İşlemler 157
1. Elektronik İzleme Merkezi 158
2. Elektronik İzleme Müdahale Ekibi 158
3. Elektronik Cihaz ile Takip Edilecek Yükümlülerin Belirlenmesi 159
4. Elektronik Cihazların Kurulması ve Kelepçe Takılması 159
5. Elektronik Cihazların ve Kelepçenin Sökülmesi 160
BÖLÜM ÖZETİ 161
BÖLÜM SORULARI 162
Kaynaklar 165
Kavram Dizini 168

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
16,50   
16,50   
2
8,25   
16,50   
3
5,50   
16,50   
4
4,13   
16,50   
5
3,47   
17,33   
6
2,92   
17,49   
7
2,52   
17,66   
8
2,23   
17,82   
9
2,00   
17,99   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
16,50   
16,50   
2
8,25   
16,50   
3
5,50   
16,50   
4
4,13   
16,50   
5
3,47   
17,33   
6
2,92   
17,49   
7
2,52   
17,66   
8
2,23   
17,82   
9
2,00   
17,99   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
16,50   
16,50   
2
8,25   
16,50   
3
5,50   
16,50   
4
4,13   
16,50   
5
3,47   
17,33   
6
2,92   
17,49   
7
2,52   
17,66   
8
2,23   
17,82   
9
2,00   
17,99   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
16,50   
16,50   
2
8,25   
16,50   
3
5,50   
16,50   
4
4,13   
16,50   
5
3,47   
17,33   
6
2,92   
17,49   
7
2,52   
17,66   
8
2,23   
17,82   
9
2,00   
17,99   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
16,50   
16,50   
2
8,25   
16,50   
3
5,50   
16,50   
4
4,13   
16,50   
5
3,47   
17,33   
6
2,92   
17,49   
7
2,52   
17,66   
8
2,23   
17,82   
9
2,00   
17,99   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
16,50   
16,50   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat