Kalem ( Yazı İşleri ) Mevzuatı Hakan Albayrak

Kalem ( Yazı İşleri ) Mevzuatı


Basım Tarihi
2019-02
Sayfa Sayısı
272
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
Kitap
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750253379
Boyut
13,5x19,5
Baskı
123,90 TL
(Bu ürünü aldığınızda 23 puan kazanacaksınız)
   23

Dr. Öğr. Üyesi Hakan ALBAYRAK

 

Konu Başlıkları
- Kalem Sisteminin Yargı Örgütündeki Yeri ve Özellikleri
- Yazı İşleri Personeli ve Görevleri
- Hukuk Yargılaması İlk Derece Mahkemelerinde Yazı İşleri ve Uygulama Usulleri
- Ceza Yargılamasında Yazı İşleri ve Uygulama Usulleri
- İdari Yargı İlk Derece Mahkemelerinde Yazı İşleri ve Uygulama Usulleri
- İcra ve İflas Daireleri İle İcra Mahkemelerinde Yazı İşleri ve Uygulama Usulleri
- Üst Derece Mahkemelerinde Yazı İşleri ve Uygulama Usulleri
Resmi ve Adli Yazışma Usulleri İle Uyap Kullanımı

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
Kısaltmalar 21
Birinci Ünite
KALEM SİSTEMİNİN YARGI ÖRGÜTÜNDEKİ YERİ VE ÖZELLİKLERİ
I. GİRİŞ 23
II. UYGULANAN KALEM MEVZUATI İLE BİRLİKTE GENEL ANLAMDA TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ 23
A. Genel Olarak Yargılama Faaliyetleri ve İlgili Mevzuat 23
1. Anayasa Yargısı ve İlgili Kalem Mevzuatı 24
2. İdari Yargı ve İlgili Kalem Mevzuatı 25
3. Adli Yargı ve İlgili Kalem Mevzuatı 26
B. Kalemle İlgili Uygulanan Diğer Mevzuatlar 28
III. GENEL OLARAK MAHKEMELER 30
A. İlk Derece Mahkemeleri 30
B. Üst Derece Mahkemeler 31
IV. ADALET KOMİSYONU 32
V. TÜRK YARGI SİSTEMİNDE KALEM HİZMETLERİ 34
ÖZET 35
İkinci Ünite
YAZI İŞLERİ PERSONELİ VE GÖREVLERİ
I. GİRİŞ 37
II. YAZI İŞLERİ HİZMETLERİ 38
A. Genel Olarak Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi 38
B. Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri Yazı İşleri Personeli ve Görevleri 39
1. Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Personeli Görevleri 39
2. Hukuk Mahkemesinde Yazı İşleri Müdürünün Görevleri 39
3. Hukuk Mahkemelerinde Zabıt Kâtibi ve Görevleri 42
4. Hukuk Mahkemelerinde Mübaşirin Görevleri 44
5. Ceza Mahkemesi Yazı İşleri Personeli Görevleri 45
6. Ceza Mahkemelerinde Yazı İşleri Müdürünün Görevleri 45
7. Ceza Mahkemelerinde Zabıt Kâtibinin Görevleri 46
8. Ceza Mahkemelerinde Mübaşirin Görevleri 47
C. İdari Yargı İlk Derece Mahkemeleri Yazı İşleri Personeli ve Görevleri 47
1. İdari Yargı Yazı İşleri Müdürünün Görevleri 47
2. İdari Yargı Zabıt Kâtibinin Görevleri 48
3. İdari Yargıda Mübaşirin Görevleri 48
D. Bölge Adliye Mahkemeleri Yazı İşleri Personeli ve Görevleri 48
1. Bölge Adliye Mahkemesi Yazı İşleri Müdürünün Görevleri 48
2. Bölge Adliye Mahkemesi Zabıt Kâtibinin Görevleri 50
3. Bölge Adliye Mahkemelerinde Mübaşirin Görevleri 51
E. Diğer Personeller ve Görevleri 51
1. İdari İşler Müdürü 52
2. Bilgi İşlem Müdürü 52
3. Bilgi İşlem Şefi 54
4. Teknisyen 54
5. Bilgisayar İşletmeni 56
6. Hizmetli 57
F. Bölge İdare Mahkemesi Yazı İşleri Personeli ve Görevleri 57
G. Yargıtay Yazı İşleri Personeli ve Görevleri 57
1. Yazı İşleri Müdürlerinin Görevleri 58
2. Yazı İşleri Müdür Yardımcılarının Görevleri 58
3. Diğer Personelin Görevleri 59
H. Anayasa Yargısında Görevli Kalem Personeli 59
III. YAZI İŞLERİ PERSONELİNİN SORUMLULUĞU 59
A. Disiplin Sorumlulukları 60
1. Uyarma 60
2. Kınama 60
3. Aylıktan kesme 61
4. Kademe İlerlemesinin Durdurulması 62
5. Devlet Memurluğundan Çıkarma 63
B. Cezai Sorumluluğu 64
C. Hukuki Sorumluluğu 65
D. Yazı İşleri Personelinin Denetimi 66
ÖZET 68
Üçüncü Ünite
HUKUK YARGILAMASI İLK DERECE MAHKEMELERİNDE YAZI İŞLERİ VE UYGULAMA USULLERİ
I. GİRİŞ 71
II. ADLİ YARGI İLK DERECE HUKUK MAHKEMELERİ 72
III. GÖREV 72
IV. YETKİ 73
V. TARAFLAR 74
VI. DAVA ŞARTLARI 74
VII. DAVANIN AÇILMASI VE DAVA AŞAMALARI 75
A. Tensip Tutanağı 79
B. Ön İnceleme ve Tahkikat 80
C. Tutanaklar 81
VIII. ADLİ YARGI İLK DERECE HUKUK MAHKEMELERİNDE TUTULACAK KAYITLAR 83
A. Tutulması Gereken Kayıtlar 83
1. Esas Kaydı 84
2. Karar Kaydı 84
3. İstinaf Kaydı 84
4. Temyiz Kaydı 85
5. İstinabe Kaydı 85
6. Değişik İşler Kaydı 85
7. Duruşma Günleri Kaydı 86
8. Keşif Günleri Kaydı 86
9. Taşra İstinaf veya Temyiz Kaydı 86
10. Satış Talep Edilen Ortaklığın Giderilmesi Dosyalarının Kaydına Mahsus Esas Kaydı 86
11. Ortaklığın Giderilmesi Satış Paralarının Kaydına Mahsus Kasa Kaydı 87
12. Tereke Esas Kaydı 87
13. Tereke Karar Kaydı 87
14. Tereke Kasa Kaydı 87
15. Mirası Ret Kaydı 88
16. Posta Mutemet Kaydı 88
17. Tevzi Kaydı 88
18. Zimmet Kaydı 88
19. Harç Tahsil Müzekkeresi Zimmet Kaydı 89
20. Vakıf Tescil Kaydı 89
21. Vesayet Ad Kaydı 89
22. Kıymetli Evrak ve Eşya Kaydı 89
23. Sosyal İnceleme–Görüşme Kaydı 90
24. Muhabere Kaydı 90
25. Hakem Kararları Saklama Kaydı 90
IX. ÇEKİŞMESİZ YARGIDA MÜHÜRLEME, DEFTERE GEÇİRME VE YEMİN TUTANAĞI DÜZENLENMESİ USULÜ 90
A. Mühürleme 90
B. Defter tutma 91
C. Yemin tutanağı 91
X. HUKUK YARGILAMASINDA ALINAN HARÇLAR 92
A. Başvurma Harcı 92
B. Celse Harcı 92
C. Karar ve İlam Harcı 93
D. Temyiz, İstinaf ve İtiraz Harçları 94
E. Keşif Harcı 95
F. Harç Alınmayan İşlemler 95
ÖZET 96
Dördüncü Ünite
CEZA YARGILAMASINDA YAZI İŞLERİ VE
UYGULAMA USULLERİ
I. GİRİŞ 99
II. ADLİ YARGI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 100
A. Cumhuriyet Başsavcılığının Görevleri 100
B. Cumhuriyet Başsavcısının Görevleri 101
C. Cumhuriyet Başsavcı Vekilinin Görevleri 101
D. Cumhuriyet Savcısının Görevleri 102
E. Cumhuriyet Savcılarının Yetkisi 103
F. Cumhuriyet Savcısının Denetim ve Gözetim Görevi 104
G. Duruşmalarda Cumhuriyet Başsavcılığını Temsil 104
III. SORUŞTURMA EVRESİ VE YAPILACAK İŞLEMLER 104
A. Cumhuriyet Başsavcılığı Ön Büro İşlemleri 105
B. Müracaat Savcılığı ve İşlemleri 109
C. İfade Alma İşlemleri 110
IV. SORUŞTURMA İŞLEMLERİ SONRASINDA VERİLEN KARARLAR VE YAPILACAK İŞLEMLER 111
A. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 111
B. İddianame Düzenlenmesi 112
V. ADLİ YARGI CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARINDA TUTULACAK KAYITLAR VE KARTONLAR 113
A. Tutulması Gereken Kayıtlar 113
1. Soruşturma Kaydı 113
2. Suç Eşyası Kaydı 114
3. Ölü Muayenesi ve Otopsi Kaydı 114
4. Uzlaşma Kaydı 114
5. Ön Ödeme Kaydı 115
6. Bilirkişilik Kaydı 115
7. Tercüman Kaydı 115
8. SEGBİS Kaydı 115
9. İstinabe Kaydı 115
10. Yakalama Kaydı 116
11. Ailenin Korunması Kararlarının Kaydı 116
12. Esas Kaydı 116
13. İnfaz Kaydı 117
14. Denetimli Serbestlik Kaydı 117
15. Hapis ile Tazyik Kaydı 119
16. Tazyik Hapsi Kaydı 119
17. Disiplin Hapsi Kaydı 119
18. İstinaf Kaydı 120
19. Temyiz Kaydı 120
20. Muhabere Kaydı 120
21. İdari Yaptırım Kararlarının Kaydı 121
22. Zimmet Kaydı 121
23. Kitaplık Kaydı 121
24. Cumhuriyet Savcısı Bilgi Kaydı 121
B. Tutulması Gereken Kartonlar 121
1. İddianame Kartonu 122
2. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Kartonu 122
3. Fezleke Kartonu 122
4. Görevsizlik ve Yetkisizlik Kararı Kartonu 122
5. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesine İlişkin Karar Kartonu 122
6. İdarî Yaptırım Kararı Kartonu 122
7. Değişik İşler Kartonu 122
8. Hapis Cezasının İnfazının Ertelenmesi Kararı Kartonu 123
9. Adlî Tebligat ve Posta Gönderileri Kartonu 123
10. İş Cetvelleri Kartonu 123
11. Teftiş Tavsiyeler Listesi Kartonu 123
12. Denetleme Kartonu 123
13. Zimmet Kartonu 123
VI. SORUŞTURMA EVRAKININ İNCELENMESİ VE ÖRNEK ALINMASI 124
VII. ADLİ YARGI İLK DERECE CEZA MAHKEMELERİ 124
A. Sulh Ceza Hâkimliği 125
B. Asliye Ceza Mahkemesi 126
C. Ağır Ceza Mahkemesi 126
VIII. ÖZEL MAHKEMELER 127
IX. CEZA MAHKEMELERİNDE YETKİ 128
X. CEZA MAHKEMESİNDE TARAFLAR 129
XI. KOVUŞTURMA EVRESİ VE AŞAMALARI 130
A. Kovuşturma Evresi Sonunda Verilecek Kararlar 131
B. Gerekçeli Karar 134
XII. ADLİ YARGI İLK DERECE CEZA MAHKEMELERİNDE TUTULMASI GEREKEN KAYITLAR VE KARTONLAR 134
A. Tutulması Gereken Kayıtlar 134
B. Tutulması Gereken Kartonlar 140
ÖZET 142
Beşinci Ünite
İDARİ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİNDE
YAZI İŞLERİ VE UYGULAMA USULLERİ
I. GİRİŞ 145
II. İDARİ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ 146
A. İdare Mahkemelerinin Görevleri 146
B. Vergi Mahkemesinin Görevleri 147
C. Mahkemelerin Yetkisi ve Belirlenmesi 147
D. İdare ve Vergi Mahkeme Başkanlarının Görevleri 149
E. İdare ve Vergi Mahkeme Üyelerinin Görevleri 149
F. Davanın Açılması 150
G. Dava Açma Süresi 151
H. Dava Aşamaları ve Yapılan İşlemler 152
I. İlk İnceleme Sonrası Verilecek Kararlar 153
İ. Dosyanın İncelenmesi 154
J. Karar Verilmesi 154
K. Karardan Sonra Yapılacak İşlemler 155
III. İDARİ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİNDE TUTULMASI GEREKEN KAYITLAR VE KARTONLAR 156
A. Tutulması Gereken Kayıtlar 156
1. Esas Kaydı 156
2. Talimat Kaydı 156
3. Karar Kaydı 157
4. Uyuşmazlığın Giderilmesi Başvuru Kaydı 157
5. Dava nakil İstekleri Kaydı 157
6. Yürütmeyi Durdurma İtiraz Kaydı 157
7. İstinaf Kaydı 158
8. Temyiz Kaydı 158
9. Kamu Görevlileri İtiraz Kaydı 159
10. Kamu Görevlileri Karar Kaydı 159
11. Nakdi Tazminat Komisyonu İtiraz Kaydı 159
12. Nakdi Tazminat Komisyonu Karar Kaydı 160
13. Duruşma ve Keşif Günleri Kaydı 160
14. Kasa Kaydı 160
15. Harç Tahsil Müzekkeresi Zimmet Kaydı 162
16. Kıymetli Evrak ve Eşya Kaydı 162
17. Posta Mutemet Kaydı 162
18. Kitaplık Kaydı 163
B. Tutulması Zorunlu Dosyalar ve Kartonlar 163
1. Dava Dosyası 163
2. Karar Kartonu 164
3. Yürütmeyi Durdurma Kararları Kartonu 164
4. Talimat Karar Kartonu 164
5. Harç ve Para Cezası Tahsil Müzekkeresi Kartonu 164
6. Gizli Evrak Kartonu 164
ÖZET 165
Altıncı Ünite
İCRA VE İFLAS DAİRELERİ İLE İCRA MAHKEMELERİNDE YAZI İŞLERİ VE UYGULAMA USULLERİ
I. GİRİŞ 167
II. İCRA VE İFLAS DAİRELERİ İLE İCRA MAHKEMELERİ 168
A. İcra Dairesi 168
1. İcra Tutanağı ve Takip Talebi 169
2. İbraz Edilecek Belgeler ve Bildirilmesi Gereken Hususlar 171
3. Tahsilât Makbuzu 172
4. Reddiyat Makbuzu 174
5. Tahsilât ve Reddiyat Makbuzlarının Dağıtımı 176
6. Harç Tahsil Müzekkeresi 176
7. Tebliğ Mazbatalı Zarf 178
8. Telgrafla Tebliğ Zarfı 178
9. Postaya Verilen Taahhütlü Maddelerle, Telgraflara İlişkin Tevdi Listesi 178
B. İcra Dairesi Görevlilerinin İş Görmekten Yasaklılığı 178
C. İcra Dairesi Görevlilerinin Sözleşme Yapma Yasağı 179
D. İcra Mahkemesi 179
E. Yargıtay’ın İcra – İflas İşleri İle Görevli Hukuk Daireleri 180
F. Yardımcı İcra Organları 180
G. Genel Mahkemeler 181
H. Savcılar ve Adalet Müfettişleri 181
I. Kolluk Kuvvetleri 182
III. İCRA VE İFLAS DAİRELERİNDE TUTULMASI GEREKEN KAYITLAR VE KARTONLAR 182
A. Tutulması Gereken Kayıtlar 182
1. Esas Kaydı 182
2. Talimat Kaydı 183
3. Kasa Kaydı 184
4. Cezaevi Yapı Harcı Kaydı 185
5. Kıymetli Evrak ve Değerli Şeylerin Kaydı 185
6. Posta Mutemet Kaydı 185
7. Muhabere Kaydı 186
8. Zimmet Kaydı 186
9. Disiplin Soruşturması Kaydı 186
10. Haciz Takip Kaydı 186
C. Kullanılması Zorunlu Olan Basılı Kâğıtlar 187
IV. İCRA MAHKEMELERİNDE TUTULMASI GEREKEN KAYITLAR VE KARTONLAR 190
A. İcra Mahkemelerinde Tutulması Gereken Kayıtlar 190
1. Esas Kaydı 190
2. Değişik İşler ve Talimat Kaydı 191
3. Muhabere Kaydı 191
4. Kanun Yoluna Başvuru Kaydı 192
5. Duruşma Günleri Kaydı 192
6. Zimmet Kaydı 192
7. Posta Mutemet Kaydı 192
8. Disiplin Soruşturması Kaydı 193
9. Ceza İnfaz Kaydı 193
10. Diğer Kayıtlar 193
V. İCRA DAİRELERİNDE ALINAN HARÇLAR 193
ÖZET 196
Yedinci Ünite
ÜST DERECE MAHKEMELERİNDE YAZI İŞLERİ VE UYGULAMA USULLERİ
I. GİRİŞ 201
II. BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ 202
III. BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNDE TUTULAN KAYITLAR 202
A. Hukuk Dairelerinde Tutulması Gereken Kayıtlar 203
1. Esas Kaydı 203
2. Duruşma ve Keşif Günleri Kaydı 203
3. Karar Kaydı 203
4. Uyuşmazlığın Giderilmesi Başvuru Kaydı 204
5. İstinabe Kaydı 204
6. Temyiz Kaydı 204
7. Değişik İşler Kaydı 205
8. Posta Mutemet Kaydı 205
9. Dağıtım Kaydı 205
10. Vezne Kaydı 206
11. Taşra Temyiz Kaydı 206
12. Dava Nakil İstekleri Kaydı 206
13. Harç Tahsil Müzekkeresi Kaydı 206
14. Kıymetli Evrak ve Eşya Kaydı 207
15. Sosyal İnceleme–Görüşme Rapor Kaydı 207
B. Tutulması gereken kartonlar ve tahsis amacı 207
1. Karar Kartonu 207
2. Değişik İşler Kartonu 207
3. Yayınlanan Kararlar Kartonu 208
4. İcranın Geri Bırakılması Kararlar Kartonu 208
5. İş Cetvelleri Kartonu 208
6. Posta Gönderileri Kartonu 208
7. Zimmet Kartonu 208
8. Uyuşmazlığın Giderilmesi Talebi Kartonu 208
9. Duruşma Listesi Kartonu 208
10. Nöbetçi Daire Başkanı ve Üyeleri İsim Listesi Kartonu 209
11. Harç ve Para Cezası Tahsil Müzekkereleri Kartonu 209
12. İnceleme Raporları Kartonu 209
13. Ön İnceleme Değerlendirme Kartonu 209
14. Dava Nakil İstekleri Kartonu 209
C. Ceza Dairelerinde Tutulması Gereken Kayıtlar 209
1. Esas Kaydı 209
2. Duruşma ve Keşif Günleri Kaydı 210
3. Karar Kaydı 210
4. SEGBİS Kaydı 210
5. İstinabe Kaydı 211
6. Uyuşmazlığın Giderilmesi Başvuru Kaydı 211
7. Temyiz Kaydı 211
8. Taşra Temyiz Kaydı 211
9. Dava Nakil İstekleri Kaydı 212
10. Dağıtım Kaydı 212
11. Değişik İşler Kaydı 212
D. Tutulması Gereken Kartonlar ve Tahsis Amacı 212
1. Karar Kartonu 212
2. Değişik İşler Kartonu 213
3. Yayınlanan Kararlar Kartonu 213
4. İş Cetvelleri Kartonu 213
5. Posta Gönderileri Kartonu 213
6. Zimmet Kartonu 213
7. Uyuşmazlığın Giderilmesi Talebi Kartonu 213
8. Duruşma Listesi Kartonu 213
9. Nöbetçi Daire Başkanı ve Üyeleri İsim Listesi Kartonu 214
10. Yargılama Giderleri Yazışma Kartonu 214
11. İnceleme Raporları Kartonu 214
12. Ön inceleme Değerlendirme Kartonu 214
13. Dava Nakil İstekleri Kartonu 214
IV. BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 214
V. YARGITAY 214
VI. TUTULMASI GEREKEN DEFTERLER VE KARTONLAR 215
ÖZET 222
Sekizinci Ünite
RESMİ VE ADLİ YAZIŞMA USULLERİ İLE UYAP KULLANIMI
I. GİRİŞ 225
II. RESMİ YAZIŞMA 226
A. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Resmi Yazıya İlişkin Tanımlar 226
B. Resmi Yazışma Kurallarının Şekli Şartları 227
C. Resmi Yazının Bölümleri 228
1. Başlık 229
2. Sayı 229
3. Tarih 231
4. Konu 231
5. Gönderilen Makam 232
6. İlgi 232
7. Metin 233
8. İmza 234
9. Onay 234
10. Ekler 235
11. Dağıtım 235
12. Paraf 236
D. Koordinasyon ve Adres 236
E. Gizli, İvedi ve Günlü Yazılar 237
F. Resmi Yazıların Gönderiliş ve Alınışlarında Yapılacak İşlemler 238
III. ADLİ YAZIŞMA 239
IV. DOSYA DÜZENİ 239
A. Dosya Oluşturma 239
B. Gölge (Gömlek) Dosya Oluşturulması 241
C. Dizi Pusulası Düzenlenmesi 241
V. UYAP SİSTEMİ 242
A. Sistem Hakkında Genel Bilgilendirme 242
B. Sistemin Kullanımı 243
ÖZET 248
DEĞERLENDİRME SORULARI 251
Yararlanılan Kaynaklar 267
Kavramlar Dizini 269

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
23,90   
23,90   
2
11,95   
23,90   
3
7,97   
23,90   
4
5,98   
23,90   
5
5,02   
25,10   
6
4,22   
25,33   
7
3,65   
25,57   
8
3,23   
25,81   
9
2,89   
26,05   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
23,90   
23,90   
2
11,95   
23,90   
3
7,97   
23,90   
4
5,98   
23,90   
5
5,02   
25,10   
6
4,22   
25,33   
7
3,65   
25,57   
8
3,23   
25,81   
9
2,89   
26,05   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
23,90   
23,90   
2
11,95   
23,90   
3
7,97   
23,90   
4
5,98   
23,90   
5
5,02   
25,10   
6
4,22   
25,33   
7
3,65   
25,57   
8
3,23   
25,81   
9
2,89   
26,05   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
23,90   
23,90   
2
11,95   
23,90   
3
7,97   
23,90   
4
5,98   
23,90   
5
5,02   
25,10   
6
4,22   
25,33   
7
3,65   
25,57   
8
3,23   
25,81   
9
2,89   
26,05   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
23,90   
23,90   
2
11,95   
23,90   
3
7,97   
23,90   
4
5,98   
23,90   
5
5,02   
25,10   
6
4,22   
25,33   
7
3,65   
25,57   
8
3,23   
25,81   
9
2,89   
26,05   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
23,90   
23,90   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat