Uyuşturucuyla Mücadele Politikaları ve Yeni Trendler Hakan Cem Çetin
Uyuşturucuyla Mücadele Politikaları ve Yeni
Trendler
Uyuşturucuyla Mücadele Politikaları ve Yeni
Trendler

Uyuşturucuyla Mücadele Politikaları ve Yeni Trendler


Basım Tarihi
2016-07
Sayfa Sayısı
318
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786051469669
Boyut
16X23,5
Baskı
1Doç. Dr. Hakan Cem ÇETİN

Doç. Dr. Ahmet ÇELİK

Dr. Erkan SEZGİN

 

 

Konu Başlıkları

- Tarihsel Perspektif Işığında Uyuşturucuyla Mücadelede Yeni Trendler

- Uyuşturucuyla Mücadelede Uluslararası Çabalar

- Türkiye’de Uyuşturucuyla Mücadele Örneklemleri

- Uyuşturucu Bağımlılığıyla Mücadele Açılımları

 

-       İçindekiler-V

-       Takdim-Xiii

-       1. Bölüm

-       Tarihsel Perspektif Işığında

-       Uyuşturucuyla Mücadelede Yeni Trendler

-       Tarihsel Perspektiften Uyuşturucu İle Mücadele Politikaları Ve Alternatif Politika Yaklaşımları-3

-       Doç. Dr. Ahmet Çelik - Dr. Erkan Sezgin

-       Giriş-5

-       1. Dinlerin Uyuşturucuya Bakışı-5

-       2. Kolonyal Dönemde Uyuşturucu Politikaları-6

-       3. Yenidünya’da Uyuşturucu Politikaları-9

-       4. Osmanlı’dan Günümüz Türkiye’sine Uyuşturucu Politikaları-11

-       5. Uyuşturucuyla Mücadelede Uluslararası Sözleşmeler-14

-       6. Uyuşturucuyla Mücadele Politikaları-16

-       7. Uyuşturucu İle Mücadelede Yeni Trend: Serbestiyetçilik-20

-       Sonuç-23

-       Kaynaklar-24

 

-       Uyuşturucu Bağımlılığında Yeni Trendler: Amfetamin Tipi Uyarıcılar Ve Yeni Geliştirilen Psikoaktif Maddeler-27

-       Dr. Bahadır Küçükuysal

-       Giriş-28

-       1. Amfetamin Tipi Uyarıcılar-29

-       2. Amfetamin Tipi Uyarıcı Madde Üretiminde Yeni Trendler Ve Yeni Geliştirilen Psikoaktif Maddeler-31

-       3. Yeni Geliştirilen Psikoaktif Maddelerin Dünya Genelinde Yaygınlık Durumu Ve Uluslararası Kontrol Çalışmaları-32

-       4. Yeni Geliştirilen Psikoaktif Maddeler Pazarının Gelişiminde İnternet Ve İletişim Teknolojilerinin Rolü-36

-       5. Erken Uyarı Sistemi-37

-       Mücadele Stratejileri Ve Politika Önerileri-39

-       Kaynakça-42

-       Narko-Terörizm: Suç Araştırmalarında Yeni Trendler-45

-       Burçin Büyükikiz

-       Giriş-46

-       1. Terörizm Ve Suç Arasındaki Farklılıklar Ve Benzerlikler: -48

-       2. Terörizm İle Suç Arasındaki İlişki-50

-       3. Terörizm Ve Suç Arasındaki İlişkiyi Araştıran 3 Farklı Yaklaşım-56

-       4. Terör-Suç Arasındaki İlişkide Uyuşturucu Kaçakçılığının Önemi-59

-       Sonuç-60

-       Kaynakça-62

-       2. Bölüm

-       Uyuşturucuyla Mücadelede

-       Uluslararası Çabalar

-       Uluslararası Uyuşturucuyla Mücadele Sistemi Ve Türkiye-69

-       Doç. Dr. Behsat Ekici

-       Giriş-71

-       1. Uyuşturucu Arzıyla Mücadele-74

-       1. 1. Uyuşturucu Üretimiyle Mücadele-75

-       1. 2. Afgan Eroiniyle Mücadelede Uluslararası İnisiyatifler-75

-       1. 3. Kokainle Mücadelede Uluslararası İnisiyatifler-78

-       1. 4. Sentetik Uyarıcılarla Mücadelede Uluslararası İnisiyatifler-81

-       1. 5. Küresel Uyuşturucu Kaçakçılığıyla Mücadele-83

-       1. 6. Uyuşturucu Üretiminde Kullanılan Ara Kimyasallarla Mücadele-92

-       2. Uyuşturucu Talebiyle Mücadele-97

-       3. Uyuşturucu Kaynaklı Parayla Mücadele-103

-       Sonuç Ve Öneriler-108

-       Kaynakça-112

-       Ortadoğu’da Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı Ve Suç İşbirliği Ağları-117

-       Doç. Dr. Mahmut Cengiz

-       Giriş-119

-       1. Metodoloji-120

-       2. Suç İşbirliği Ağları Nedir?-121

-       3. İşbirliği Ağlarının Sonuçları-127

-       3. 1. Organize Suç Örgütlerinin Gelişmesi-127

-       3. 2. Ağların Farklı Alanlara Transfer Edilebilme Potansiyeli-129

-       3. 3. Terör Örgütlerinin Gelişmesi-131

-       3. 4. Organize Suç Tehdidinin Artması-132

-       3. 5. Çatışma Bölgelerinde Döngüsel İlişki-133

-       4. Ortadoğu Bölgesi’nde Uyuşturucu Madde Ticareti-133

-       4. 1. Ortadoğu’da İşbirliği Ağlarının Gelişmesinde Etkili Faktörler-134

-       4. 2. Güzergâhlar-134

-       4. 3. Madde Bağımlılığı-136

-       4. 4. Ortadoğu Bölgesi’nde Terörün Finansmanında İşbirliği Ağları-138

-       4. 4. 1. Hizbullah-138

-       4. 4. 2. Pkk-140

-       4. 4. 3. Işıd (Irak Şam İslam Devleti) Terör Örgütü-143

-       4. 5. Ortadoğu Bölgesi’nde Uyuşturucu İşbirliği Ağları-144

-       4. 6. Ortadoğu’da İşbirliği Ağlarının Sonuçları-147

-       5. Politika Önerileri-152

-       Sonuç-155

-       Kaynakça-157

-       Afganistan: Narko-Ekonominin Sosyo-Politik Altyapısı Ve Uluslararası Güvenlik Sistemi-161

-       Doç. Dr. Cüneyt Gürer - Dr. İsmail Yılmaz

-       Giriş-162

-       1. Uluslararası Güvenliğin Geleneksel Tanımı Ve Değişim Süreci-164

-       2. Zayıf Devletler Ve Uluslararası Güvenliğe Etkileri-166

-       3. Afganistan Kaynaklı Uyuşturucu Üretim Ve Kaçakçılığı-169

-       4. Uyuşturucu Madde Kullanımı Tedavi Ve Ölümler-170

-       5. Narko-Ekonominin Boyutları-171

-       6. Narko-Ekonominin Sosyal Altyapısı-172

-       7. Genel Değerlendirmeler Ve Politika Önerileri-181

-       Sonuç-183

-       Kaynakça-186

-       3. Bölüm

-       Türkiye’de Uyuşturucuyla Mücadele

-       Örneklemleri

-       Türkiye’de Yasadışı Kenevir Ekimi Ve Mücadele Politikaları -189

-       Doç. Dr. Arif Akgül

-       Giriş-190

-       1. Kenevir Bitkisi Ve Esrar: Yapısı, Fonksiyonları Ve Yaygınlığı-192

-       2. Dünyada Kenevir Ekimi, Esrar Piyasası Ve Yakalamalar-193

-       3. Literatür İncelemesi-198

-       4. Araştırmanın Yöntemi-202

-       5. Bulgular-202

-       5. 1. Türkiye’de Yasadışı Kenevir Ekimi Ve Esrar Piyasası-203

-       5. 2. Mevzuat Konusundaki Durum-205

-       5. 3. Esrar Ekimi Ve Terör İlişkisi-207

-       6. Türkiye’deki Mücadeleye Yönelik Çözüm Önerileri-209

-       6. 1. Politik, İdari Ve Hukuki Altyapının Gözden Geçirilmesi-210

-       6. 2. Mücadeleye Yönelik Bilimsel Ve Teknolojik Çalışmaların Yapılması-213

-       6. 2. 1. Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı-213

-       6. 2. 2. Kadastro Çalışmaları-214

-       6. 2. 3. Kenevirin İmhası İçin Yapılacak İlaçlama Çalışmaları-214

-       6. 3. Farkındalık Faaliyetleri, Talep Azaltımı Ve Koordinasyonun Arttırılması-216

-       Sonuç Ve Tartışma-217

-       Kaynakça-220

-       Polisin Uyuşturucu Mücadelesinde Esrar Yakalamaları Bağlamında Negatif Trendler-223

-       Halil Dağ - Dr. Mustafa Kandemir

-       Giriş-225

-       1. Uyuşturucu Madde Bağımlılığı Ve Toplumsal Dejenerasyon-225

-       2. Türkiye’de Esrar Üretimi-227

-       3. Narko-Terörizm: Pkk’nın Esrar Ticaretiyle Finansmanı-227

-       4. Kolluk Tarafından Yapılan Esrar Yakalamaları-229

-       5. Polis Tarafından Yakalanamayan Esrarın Topluma Olan Zararları-232

-       Polisin Esrar Yakalayamama Nedenleri-233

-       Sonuç-236

-       Kaynakça-237

-       Uyuşturucu Bağlantılı Grupların Risk Profili: Erzurum Örneği-239

-       Dr. Musa Karakaya

-       Giriş-240

-       1. Literatür Araştırması-241

-       1. 1. Uyuşturucu Madde Kullanıcılığı Ve Diğer Suçlar Arasındaki İlişki-242

-       1. 2. Uyuşturucu Madde Ticareti Ve Diğer Suçlar Arasındaki İlişki-245

-       1. 3. Uyuşturucu Madde Kullanımı Ve Satışı Arasındaki İlişki-246

-       2. Yöntem-248

-       3. Çalışmanın Bulguları-249

-       3. 1. Risk Analizi-249

-       3. 1. 1. Risk Altındaki Şahıslar-249

-       3. 1. 2. Kullanıcılar-251

-       3. 1. 3. Satıcılar-252

-       3. 2. Genel Değerlendirme-253

-       3. 2. 1. Demografik Özellikler-254

-       3. 2. 2. Suç Kayıtları-255

-       Sonuç-256

-       Kaynakça-257

-       Uyuşturucu Ve Terör: Diyarbakır Özelinde Yeni Bir Perspektif İhtiyacı-259

-       Doç. Dr. Hakan Cem Çetin - Dr. Hacı Duru

-       Giriş-260

-       1. Narko-Terörizm-261

-       2. Narko-Terörizmin Evrimi-263

-       3. Pkk-Uyuşturucu İlişkisi-268

-       4. Diyarbakır Özelinde Yasadışı Kenevir Ekimi Ve Pkk Terör Örgütü-271

-       Sonuç-273

-       Kaynakça-275

-       4. Bölüm

-       Uyuşturucu Bağımlılığıyla Mücadele

-       Açılımları

-       Madde Bağımlılığı Tedavisinde Yeni Trendler-279

-       Halil Dağ

-       Giriş-280

-       1. Bağımlılık Örnekleri-280

-       2. Genel Anlamda Bağımlılık Tedavisi-282

-       3. Ülkemizde Uygulanan Bağımlılık Tedavi Yöntemi-284

-       4. Bağımlılık Tedavisinde İki Farklı Ve Olumlu Sonuç Alınan Yöntem-285

-       4. 1. Palet Yöntemi-285

-       4. 2. Bağımlı Tedavi Köyü-287

-       Sonuç-289

-       Kaynakça-290

-       Uyuşturucu Madde Bağımlılığına Karşı Önleyici Ve Koruyucu Tedbir Olarak Bir Rekreasyon Etkinliği: Sportif Faaliyetler-291

-       Dr. Savaş Şanlı - Dr. Zeki Pamuk

-       Giriş-292

-       1. Madde Bağımlılığına Genel Bir Bakış Ve Ülkemizde Alınan Önlemler-294

-       2. Gençlerin Uyuşturucu Madde Kullanım Nedenleri-296

-       3. Rekreasyon (Boş Zaman Değerlendirme) Kavramı-297

-       3. 1. Rekreasyon Etkinliklerinin Amacı Ve Önemi-298

-       3. 2. Rekreasyon Etkinliklerinin Özellikleri-300

-       3. 3. Rekreasyon Etkinliklerinin Sınıflandırılması-301

-       3. 4. Rekreasyon Etkinliklerinin Kişi Üzerindeki Etkileri-302

-       3. 5. Rekreasyon Etkinliklerinin Toplum Üzerindeki Etkileri-303

-       4. Rekreasyon Ve Spor-304

-       Sonuç Ve Değerlendirme-310

-       Kaynakça-313

 

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat