%3
Haksız Tahrik Hakan Gündüz

Ceza HukukundaHaksız Tahrik


Basım Tarihi
2024-03
Sayfa Sayısı
266
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750291814
Boyut
16x24
Baskı
1375,00 TL 363,75 TL
(Bu ürünü aldığınızda 363 puan kazanacaksınız)
   363

Dr. Öğretim Üyesi Hakan GÜNDÜZ

 

İÇİNDEKİLER
 
Önsöz 
 
5
Kısaltmalar Listesi 
 
11
Giriş 
 
15
Birinci Bölüm
 
 
HAKSIZ TAHRİK KURUMUNUN GENEL ESASLARI
 
 
I. HAKSIZ TAHRİK KAVRAMI VE TANIMI 
 
21
A. Kavram 
 
21
B. Tanım 
 
24
II. HAKSIZ TAHRİK KURUMUNUN TARİHÇESİ 
 
26
A. İlkel Ceza Hukuku Dönemi 
 
27
B. Müşterek Ceza Hukuku Dönemi 
 
29
C. Yeni Zamanlar Ceza Hukuku Dönemi 
 
30
D. Türk Ceza Hukukunda Haksız Tahrikin Tarihsel Gelişimi 
 
31
1. Cumhuriyet Öncesi Dönem 
 
32
2. Cumhuriyet Sonrası Dönem 
 
34
III. HAKSIZ TAHRİKİN PSİKOLOJİK ESASI 
 
35
A. Genel Olarak 
 
35
B. Heyecan Kavramı 
 
37
C. Heyecan Halleri 
 
40
1. Stenik Heyecanlar 
 
41
2. Astenik Heyecanlar 
 
41
IV. HAKSIZ TAHRİKİN HUKUKİ NİTELİĞİ 
 
45
A. Haksız Tahrikin Hukuki Niteliği Hakkındaki Görüşler 
 
46
1. Haksız Tahrikin Hukuki Esasını Fail ile Mağdurun Kusurlarının Takas Edilmesine Dayandıran Görüş 
 
47
2. Haksız Tahrikin Hukuki Esasını “Tamamlanamamış Meşru Savunmaya” Dayandıran Görüş 
 
47
3. Haksız Tahrikin Hukuki Esasını Failin Kusurunun Azalmasına Dayandıran Görüş 
 
48
4. Haksız Tahrikin Hukuki Esasını Failin Kusurunun ve Fiilin Hukuka Aykırılığının Azalmasına Dayandıran Görüş 
 
49
5. Haksız Tahriki Hafifletici Bir Mazeret Sebebi Olarak Kabul Eden Görüş 
 
49
6. Haksız Tahriki Suça Etki Eden Bir Neden Olarak Kabul Eden Görüş 
 
50
B. Haksız Tahrikin Hukuki Niteliği Hakkındaki Görüşlerin Değerlendirilmesi 
 
52
1. Genel Olarak 
 
52
2. Kusurluluk ve Kusurluluğun Şartları 
 
54
a. Kusur Yeteneğinin Varlığı 
 
58
aa. Algılama Yeteneği 
 
58
bb. İrade Yeteneği 
 
60
b. Kusurluluğu Kaldıran Hallerin Bulunmaması 
 
61
3. Türk Ceza Hukukunda Haksız Tahrikin Hukuki Niteliği Hakkındaki Görüşümüz 
 
64
V. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA HAKSIZ TAHRİK 
 
65
A. Almanya 
 
66
1. Kasten Öldürme Suçuna İlişkin Düzenleme 
 
66
2. Hakaret Suçuna İlişkin Düzenleme 
 
73
B. Fransa 
 
75
1. 1810 Tarihli Fransız Ceza Kanunu’nun Yürürlükte Olduğu Döneme İlişkin Düzenlemeler 
 
76
2. 1994 Tarihli Fransız Ceza Kanunu’nda Yer Alan Düzenlemeler 
 
78
C. Belçika 
 
80
D. Kanada 
 
83
E. İsviçre 
 
86
1. Genel Haksız Tahrik Düzenlemesi 
 
87
2. Özel Haksız Tahrik Düzenlemeleri 
 
89
a. Kasten Öldürme Suçuna İlişkin Düzenleme 
 
89
b. Hakaret Suçuna İlişkin Düzenleme 
 
92
F. İtalya 
 
94
1. 1889 Tarihli İtalyan Ceza Kanunu’nda Yer Alan Düzenlemeler 
 
94
2. 1930 Tarihli İtalyan Ceza Kanunu’nda Yer Alan Düzenlemeler 
 
95
İkinci Bölüm
 
 
TÜRK CEZA HUKUKUNDA HAKSIZ TAHRİKİN DÜZENLENİŞ ŞEKLİ VE UYGULANMA ŞARTLARI
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
99
A. 765 Sayılı TCK’da Yer Alan Haksız Tahrike İlişkin Özel Düzenlemeler 
 
99
B. 5237 Sayılı TCK’da Yer Alan Haksız Tahrike İlişkin Düzenlemeler 
 
102
C. 1632 Sayılı AsCK’da Yer Alan Haksız Tahrike İlişkin Düzenlemeler 
 
106
II. GENEL HAKSIZ TAHRİK HÜKMÜNÜN UYGULANMA ŞARTLARI 
 
111
A. Haksız Tahrik Teşkil Eden Bir Fiilin Bulunması 
 
111
1. Tahrik Teşkil Eden Fiilin Bulunması 
 
111
2. Tahrik Teşkil Eden Fiilin Haksız Olması 
 
121
B. Haksız Fiilin Failde Hiddet veya Şiddetli Elem Meydana Getirmesi 
 
134
C. Hiddet veya Şiddetli Elemin Etkisi Altında Suç İşlenmesi 
 
138
1. Haksız Fiil ile Tepki Suçu Arasında Bir Oran Bulunmasının Gerekip Gerekmediği Meselesi 
 
139
2. Haksız Tahrik Hükmünün Tüm Suçlar Açısından Uygulama Alanı Bulup Bulamayacağı Meselesi 
 
142
a. Genel Olarak 
 
142
b. Haksız Tahrik ve Taksirli Suçlar 
 
147
c. Haksız Tahrik ve Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar 
 
152
d. Haksız Tahrik ve Kesintisiz Suçlar 
 
155
3. Haksız Fiile Tepki Olarak İşlenen Suçun İşlenme Zamanı 
 
158
D. Tahrike Sebep Olan Haksız Fiili Gerçekleştiren Kişiye Karşı Suçun İşlenmesi 
 
162
1. Genel Olarak 
 
162
2. Hedefte Sapma Halinde Haksız Tahrik Hükmünün Uygulanıp Uygulanamayacağı Meselesi 
 
167
a. Hedefte Sapma 
 
168
b. Haksız Tahrik ve Hedefte Sapma İlişkisinin Değerlendirilmesi 
 
172
III. ÖZEL HAKSIZ TAHRİK HÜKMÜNÜN UYGULANMA ŞARTLARI 
 
175
A. Haksız Fiile Tepki Olarak İşlenen Hakaret Suçu Açısından (TCK m. 129/1) 
 
175
B. Kasten Yaralama Suçuna Tepki Olarak İşlenen Hakaret Suçu Açısından (TCK m. 129/2) 
 
179
C. Karşılıklı Olarak İşlenen Hakaret Suçu Açısından (TCK m. 129/3) 
 
183
1. Genel Olarak 
 
183
2. Şartları 
 
185
Üçüncü Bölüm
 
 
HAKSIZ TAHRİKİN SUÇ TEORİSİNİN BAZI KURUMLARI İLE İLİŞKİSİ
 
 
I. HAKSIZ TAHRİK VE MEŞRU SAVUNMA 
 
191
A. Genel Olarak Meşru Savunma 
 
191
B. Haksız Tahrik ile Meşru Savunma İlişkisinin Değerlendirilmesi 
 
194
II. HAKSIZ TAHRİK VE TASARLAMA 
 
202
A. Genel Olarak Tasarlama 
 
202
B. Tasarlama ve Haksız Tahrik İlişkisinin Değerlendirilmesi 
 
206
III. HAKSIZ TAHRİK VE TÖRE SAİKİ 
 
208
A. Genel Olarak Töre Saiki 
 
208
B. Töre Saiki ve Haksız Tahrik İlişkisinin Değerlendirmesi 
 
211
IV. HAKSIZ TAHRİK VE KAN GÜTME SAİKİ 
 
215
A. Genel Olarak Kan Gütme Saiki 
 
215
B. Kan Gütme Saiki ve Haksız Tahrik İlişkisinin Değerlendirmesi 
 
217
V. HAKSIZ TAHRİK VE SUÇA TEŞEBBÜS 
 
219
A. Genel Olarak Suça Teşebbüs 
 
219
B. Suça Teşebbüs ve Haksız Tahrik İlişkisinin Değerlendirmesi 
 
221
VI. HAKSIZ TAHRİK VE SUÇA İŞTİRAK 
 
222
A. Genel Olarak Suça İştirak 
 
222
B. Suça İştirak ve Haksız Tahrik İlişkisinin Değerlendirmesi 
 
224
VII. HAKSIZ TAHRİK VE SUÇLARIN İÇTİMAI 
 
226
A. Genel Olarak Suçların İçtimaı 
 
226
B. Suçların İçtimaı ve Haksız Tahrik İlişkisinin Değerlendirilmesi 
 
228
VIII. HAKSIZ TAHRİK VE AKIL HASTALIĞI 
 
231
A. Genel Olarak Akıl Hastalığı 
 
231
B. Haksız Tahrik ve Akıl Hastalığı İlişkisinin Değerlendirilmesi 
 
233
IX. HAKSIZ TAHRİK VE YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ İLE SAĞIR VE DİLSİZLİK 
 
235
A. Genel Olarak Yaş Küçüklüğü ile Sağır ve Dilsizlik 
 
235
B. Haksız Tahrik ve Yaş Küçüklüğü ile Sağır ve Dilsizlik İlişkisinin Değerlendirilmesi 
 
238
X. HAKSIZ TAHRİK VE HATA 
 
239
A. Genel Olarak Hata 
 
239
B. Haksız Tahrik ve Hata İlişkisinin Değerlendirilmesi 
 
240
Sonuç 
 
247
Kaynakça 
 
253
Kavram Dizini 
 
263
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
363,75   
363,75   
2
181,88   
363,75   
3
121,25   
363,75   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
363,75   
363,75   
2
181,88   
363,75   
3
121,25   
363,75   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
363,75   
363,75   
2
181,88   
363,75   
3
121,25   
363,75   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
363,75   
363,75   
2
181,88   
363,75   
3
121,25   
363,75   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
363,75   
363,75   
2
181,88   
363,75   
3
121,25   
363,75   
Kapat