Ürün Sorumluluk Sigortasında Teminatın Kapsamı ve Riziko Hale Aydoğmuş

Ürün Sorumluluk Sigortasında Teminatın Kapsamı ve Riziko


Basım Tarihi
2020-10
Sayfa Sayısı
168
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750263798
Boyut
16x24
Baskı
150,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 50 puan kazanacaksınız)
   50

Konu Başlıkları
- Ürün Sorumluluğuna İlişkin Genel Bilgiler
- Ürün Sorumluluk Sigortasında Riziko
Ürün Sorumluluk Sigortasında Teminatın Kapsamı

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
Kısaltmalar 13
Giriş 15
Birinci Bölüm
ÜRÜN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN
GENEL BİLGİLER
I. GENEL OLARAK ÜRÜN SORUMLULUĞU 19
II. ÜRÜN SORUMLULUĞUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ 20
III. ÜRÜN SORUMLULUĞUNA İLİŞİN DÜZENLEMELER 23
1. Amerikan Hukukunda 23
2. AB Hukukunda 27
A. 85/374 Sayılı AB Ürün Sorumluluğu Konsey Direktifi 29
B. 92/59 EEC sayılı Ürün Güvenliği Direktifi 30
3. Türk Hukukunda 31
A. Ürün Sorumluluğuna İlişkin Düzenlemeler 32
a. Türk Borçlar Kanunu 32
b. Teknik Mevzuat Kanunu 35
c. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 36
d. Ayıplı Malın Neden Olduğu Zarardan Sorumluluk Hakkında Yönetmelik 38
B. Sigortacılık Mevzuatındaki Genel Şart Düzenlemeleri 40
a. Genel Olarak 40
b. Sigorta Genel Şartları 40
b.1. Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları 40
b.2. Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası ve Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları 42
c. Ürün Sorumluluk Sigortası Genel Şartları 44
IV. ÜRÜN SORUMLULUĞUNUN UNSURLARI 46
1. Ürün 46
A. Genel Olarak Ürün 46
B. Ürün Sorumluluğu Direktifi Kapsamında Ürün 48
C. Teknik Mevzuat Kanunu Kapsamında Ürün 49
D. Ayıplı Mal Yönetmeliği Kapsamında Ürün 50
E. Tüketici Kanunu Kapsamında Ürün 50
2. Üretici 52
A. Genel Olarak Üretici 52
B. Ürün Sorumluluğu Direktifi Kapsamında Üretici 54
C. Ürün Güvenliği Direktifi Kapsamında Üretici 56
D. Teknik Mevzuat Kanunu Bakımından Üretici 56
E. Ayıplı Mal Yönetmeliği Bakımından Üretici 58
F. Tüketici Kanunu Kapsamında Üretici 58
3. Ayıp 59
A. Genel Olarak Ayıp 59
B. Uygunluk Ayıbı 60
a. Maddi Ayıp 61
b. Hukuki Ayıp 62
c. Ekonomik Ayıp 62
C. Güvenlik Ayıbı 63
a. Tasarım Ayıbı 65
b. Fabrikasyon Ayıbı 66
c. Bilgilendirme Ayıbı 67
b. Gelişim Ayıbı 68
4. Sorumluluk 69
A. Sözleşmeden Doğan Sorumluluk 70
B. Sözleşme Dışı Sorumluluk 71
a. Genel Olarak 71
b. Kusura Dayanan Sorumluluk 72
c. Kusursuz Sorumluluk 73
C. Üreticinin Sorumluluktan Kurtulma Sebepleri 75
5. Zarar 78
6. İlliyet Bağı 80
7. İspat Yükü 81
İkinci Bölüm
ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASINDA
RİZİKO
I. GENEL OLARAK ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASI 83
II. ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASINDA RİZİKO 88
1. Genel Olarak Riziko 88
2. Ürün Sorumluluk Sigortasında Rizikoların Özellikleri 89
A. Hasarların Silsile Takip Etmesi 89
B. Hasarların Geniş Alanda Coğrafi Dağılıma Tabi Olması 90
C. Hasarların Önceden Belli Olmaması 90
3. Ürün Sorumluluk Sigortalarında Rizikonun Gerçekleşme Anının Belirlenmesi 90
A. Genel Olarak 90
B. Zarar Olayı Teorisi 91
C. Kombinasyon Teorisi 93
D. Yaygın Riziko Teorisi 93
E. Sorumluluğa Yol Açan Olay Esası 94
a. Olay Esaslı Sözleşmelerin Sigortalı ve Sigortacı Açısından Avantajları 96
b. Olay Esaslı Sözleşmelerin Sigortacı ve Sigortalı Açısından Dezavantajları 97
F. Talep Esası 98
a. Talep Esaslı Sözleşmelerin Sigortalı ve Sigortacı Açısından Avantajları 102
b. Talep Esaslı Sözleşmelerin Sigortalı ve Sigortacı Açısından Dezavantajları 102
G. Talebin Kesinleşmesi Esası 103
H. Seri Hasarlar Halinde Rizikonun Gerçekleşme Anının Belirlenmesi 105
Üçüncü Bölüm
ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASINDA
TEMİNATIN KAPSAMI
I. GENEL OLARAK TEMİNATIN SINIRLANDIRILMASI 107
1. Miktar Bakımından Sınırlandırılması 109
2. Coğrafi Olarak Sınırlandırılması 112
3. Zaman Açısından Sınırlandırılması 114
4. Kişi Bakımından Sınırlandırılması 115
II. TEMİNATIN ZARAR BAKIMINDAN KAPSAMI VE SINIRLANDIRILMASI 116
1. Genel Olarak 116
2. Cismani Zararlar 117
3. Mal Zararları 119
4. Malvarlığı Zararları 121
5. Manevi Zararlar 124
6. Masraflar 125
A. Genel Olarak 125
B. Zararın Önlemesi ve Rücu Haklarının Korunmasına İlişkin Makul Giderler 126
C. İsteme İlişkin Yapılan Makul Giderler 127
D. İdari ve Adli Cezalar 129
III. TEMİNAT DIŞI KALAN DİĞER HALLER 130
1. Kast 130
2. Sorumluluğu Genişleten Sözleşmeler 132
3. Ayıplı Ürünün Geri Çağırılması, Toplatılması Ve İmhasına İlişkin Masraflar 133
4. Kanserojen Maddeler Ve Nükleer Sebeplerden Kaynaklı Zararlara İlişkin İstisnalar 135
5. Çevre Kirliliğinden Doğan Zararlar 137
6. Hukuka, Ahlaka ve Adaba Aykırı Üretim Faaliyetine Konu Ürün 138
7. Alkol, Uyuşturucu ya da Narkotik Maddeler Etkisi Altında Üretim Faaliyeti 140
8. Uygulamada Öngörülen Diğer İstisnalar 140
A. Tasarım Ayıbı 141
B. Havacılık Ürünleri 141
C. Saf Finansal Kayıplar 142
IV. ZARARIN TAZMİNİ 142
1. Üçüncü Kişinin Doğrudan Dava Hakkı 142
2. Tazminatın Ödenmesi 144
3. Kanuni Halefiyet ve Rücu 146
4. Takas Yasağı 148
5. Zamanaşımı 150
Sonuç 155
Kaynakça 161

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
50,00   
50,00   
2
25,00   
50,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
50,00   
50,00   
2
25,00   
50,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
50,00   
50,00   
2
25,00   
50,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
50,00   
50,00   
2
25,00   
50,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
50,00   
50,00   
2
25,00   
50,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
50,00   
50,00   
2
   
   
Kapat