Tasarrufun İptali ve Muvazaa Davaları Halil Ahmet Bakırcı

Güncel Yargıtay Kararları IşığındaTasarrufun İptali ve Muvazaa Davaları


Basım Tarihi
2023-02
Sayfa Sayısı
422
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750283048
Boyut
16x24
Baskı
2267,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 267 puan kazanacaksınız)
   267

LLM. Av. Halil Ahmet BAKIRCI

 

İÇİNDEKİLER
 
Teşekkür 
 
7
Kısaltmalar 
 
13
Giriş 
 
15
Birinci Bölüm
 
 
TASARRUFUN İPTALİ
 
 
1.1. TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ TANIMI, AMACI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 
 
17
1.1.1. Tasarrufun İptali Davası Tanımı 
 
17
1.1.2. Tasarrufun İptaline Giren Konular 
 
19
1.1.3. Tasarrufun İptali Davasında Amaç 
 
21
1.2. TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA TASARRUFUN TANIMI VE ALACAKLIYA ZARAR VERME 
 
23
1.2.1. Tasarruf Tanımı 
 
23
1.2.2. Tasarrufun İptaline Konu Olmayan İşlemler 
 
25
1.2.2.1. Cebri İcra Yolu İle Yapılan İşlemler 
 
25
1.2.2.2. Borçlandırıcı İşlemler 
 
26
1.2.2.3. Hukuki Ehliyetin Bulunmadığı Haller ve Yokluk İptal Halleri 
 
26
1.2.2.4. Borçlunun Bizzat Taraf Olmadığı Vekil Sıfatı ile Yapılan İşlemler 
 
26
1.2.2.5. Haczi Mümkün Olmayan Malların Devri 
 
28
1.2.2.6. Kadastro Tutanakları 
 
32
1.2.2.7. İmar Planlaması İle Belediye Adına Tescil Yapılan İşlemler 
 
34
1.2.3. Yapılan Tasarruf İşleminin Alacaklıya Zarar Verme Amacı İle Yapılması ve Dava Şartları 
 
61
1.2.3.1. Genel Olarak 
 
61
1.2.4. Yapılan Tasarruf İşleminin Alacaklıya Zarar Verme Amacı İle Yapılması 
 
68
1.2.3.2. Tasarrufun İptaline Konu Alacağın Gerçek Bir Alacak Olması 
 
72
1.2.3.3. Tasarrufun İptaline Konu İşlem Haciz Kabil Mallardan Olmalıdır. 
 
89
1.2.3.4. Tasarrufun İptali Konu Malın Devrinin Takibe Konu Alacağın Doğumundan Sonra Olması 
 
89
1.2.3.5. Tasarruf İşlemini Yapan Borçlu Aleyhine İcra Takibi Olması ve İcra Takibinin Kesinleşmiş Olması 
 
107
1.2.3.6. Alacaklıya Zarar ve Aciz Vesikası 
 
110
1.2.3.6.1. Alacaklıya Zarar Verme Kavramı 
 
111
1.2.3.6.2. Aciz Vesikası 
 
112
1.2.3.6.2.1. Kesin Aciz Vesikası 
 
129
1.2.3.6.2.2. Geçici Aciz Vesikası 
 
135
1.2.3.6.2.3. Aciz Vesikası Sayılmayan Belgeler 
 
143
1.2.3.6.2.3.1. Rehin Açığı Belgesi 
 
143
1.2.3.6.2.3.2. İhtiyati Haciz Tutanağı 
 
145
1.2.3.6.2.3.3. Borçluya Ait Olmayan Adreste Tutulan Tutanak 
 
145
1.2.3.6.2.3.4. Geçici Aciz Tutanağı 
 
145
1.2.3.6.2.3.5. Malı Beyanı Bildirimi 
 
146
1.2.3.6.2.4. Aciz Vesikasının İptali 
 
146
1.2.4. TBK 19. Madde ve Muvazaanın Tanımı 
 
149
1.2.4.1. TBK 19. Madde 
 
149
1.2.4.2. Muvazaanın Tanımı 
 
149
1.2.4.3. Tasarrufun İptali Davası ve Muvazaa Arasındaki Farklar 
 
151
İkinci Bölüm
 
 
TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ TARAFLARI, GÖREV, YETKİ VE YARGILAMA USULÜ
 
 
2.1. GENEL OLARAK 
 
167
2.2. TASARRUFUN İPTALİ DAVASI TARAFLARI 
 
169
2.2.1. Davacı 
 
169
2.2.2. Davalı 
 
174
2.3. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 
 
184
2.3.1. Yetkili Mahkeme 
 
184
2.3.2. Görevli Mahkeme 
 
196
2.4. YARGILAMA USULÜ 
 
207
2.5. TASARRUFUN İPTALİ DAVASINDA SÜRE 
 
220
2.5.1. Genel Olarak 
 
220
2.5.1.2. İptal Sebeplerine Göre Süreler 
 
222
2.5.1.2.1. Bağışlama ve İvazsız Tasarruflar 
 
222
2.5.1.2.2. Aciz Halinde İken Yapılan Tasarruflar 
 
225
2.5.1.2.3. Alacaklılara Zarar Verme Kastı İle Yapılan Tasarruflar 
 
227
2.6. KENDİ FİİLİ İLE ACİZ HALİNE NEDEN OLMA VE MEVCUDUNU EKSİLTME 
 
227
Üçüncü Bölüm
 
 
TASARRUFUN İPTALİNE KONU OLAN TASARRUFLAR
 
 
İİK 278, 278 VE 280
 
 
3.1. TASARRUFUN İPTALİNE KONU OLAN TASARRUFLAR 
 
231
3.1.1. Genel Olarak 
 
231
3.2. BAĞIŞLAMA VE İVAZSIZ TASARRUFLAR 
 
231
3.2.1. İİK 278 Bağışlama 
 
232
3.2.2. Kanunda Sayılan Kişiler İle Yapılan Tasarruf İşlemleri 
 
233
3.2.3. Düşük Bedel İle Devir 
 
237
3.2.4. Kaydı Hayat Şartıyla İrat, İntifa Hakkı veya Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesi 
 
250
3.3. İİK 279 ACİZDEN DOLAYI BUTLAN 
 
251
3.3.1. Borçlunun Teminat Göstermeyi Evvelce Taahhüt Etmiş Olduğu Haller Müstesna Olmak Üzere Borçlu Tarafından Mevcut Bir Borcu Temin İçin Yapılan Rehinler 
 
252
3.3.2. Para veya Mutat Ödeme Vasıtalarından Gayrı Bir Suretle Yapılan Ödemeler 
 
252
3.3.3. Vadesi Gelmemiş Borç İçin Yapılan Ödemeler 
 
254
3.3.4. Kişisel Hakların Kuvvetlendirilmesi İçin Tapuya Verilen Şerhler 
 
254
3.4. İİK 280 ZARAR VERME KASTI 
 
257
3.4.1. Genel Olarak 
 
257
3.4.2. Verme Kastından Dolayı Tasarrufun İptali Davası Açılmasının Şartları 
 
262
3.4.2.1. Borçlunun Borçlarını Ödeyemeyecek Durumda Olması 
 
262
3.4.2.2. Zarar Verme Kastı 
 
262
3.4.2.2.1. Yakın Akraba ve Hısım 
 
263
3.4.2.2.2. Ticari İşletme ve Malların Devri 
 
267
3.4.2.3. Tasarrufa Konu İşlemin Alacaklısının Kötü Niyetli Olması 
 
304
3.4.2.4. Davanın Süresinde Açılması 
 
305
3.5. İSPAT 
 
305
Dördüncü Bölüm
 
 
DAVANIN KABULÜ VE REDDİ, YARGILAMA GİDERLERİ, VAKALET ÜCRETİ VE İADENİN ŞUMULÜ
 
 
4.1. TASARRUFUN İPTALİ DAVASINDA İADENİN ŞÜMULÜ 
 
311
4.1.1. İİK’nın Madde 283 İadenin Şümulü 
 
311
4.1.2. İptal Davası Sonucunda Malın Alacaklıya Dönmemesi 
 
311
4.1.3. İflas Halinde İadenin Şümulü 
 
312
4.2. DAVANIN KABULÜ VE REDDİ HALLERİ 
 
312
4.3. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN HAKLARI 
 
344
4.4. YARGILAMA GİDERİ VE VEKALET ÜCRETİ 
 
345
Beşinci Bölüm
 
 
TASARRUFUN İPTALİ DAVASINDA
 
 
İHTİYAT–İ HACİZ VE KANUN YOLU
 
 
5.1. İCRA VE İFLAS KANUNU MADDE 281 İHTİYAT–İ HACİZ 
 
357
5.1.1. İİK’nın Madde 281 İhtiyat–i Haciz 
 
357
5.1.2. İhtiyat–i Haciz Kararı Verilmesi 
 
360
5.1.3. İhtiyat–i Hacizde Teminat 
 
372
5.1.3.1. Üçüncü Kişinin Elinde Olan Mallarda Teminat 
 
372
5.1.3.2. Üçüncü Kişinin Elinden Çıkardığı Mallarda Teminat 
 
373
5.2. İHTİYATİ HACZİN İNFAZI 
 
376
5.3. TASARRUFUN İPTALİ DAVASINDA KANUN YOLLARI 
 
380
5.3.1. İİK ve HMK’ ya Göre Kanun Yollarının Belirlenmesi 
 
381
5.3.2. Adli Tatilde Temyiz Süreleri 
 
383
Sonuç 
 
387
EK–1: DAVA DİLEKÇESİ 
 
389
EK–2: CEVAP DİLEKÇESİ 
 
395
EK–3: 
 
399
EK–4: 
 
409
Kaynakça 
 
419
Kavramlar Dizini 
 
421
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
267,00   
267,00   
2
133,50   
267,00   
3
89,00   
267,00   
4
66,75   
267,00   
5
53,40   
267,00   
6
44,50   
267,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
267,00   
267,00   
2
133,50   
267,00   
3
89,00   
267,00   
4
66,75   
267,00   
5
53,40   
267,00   
6
44,50   
267,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
267,00   
267,00   
2
133,50   
267,00   
3
89,00   
267,00   
4
66,75   
267,00   
5
53,40   
267,00   
6
44,50   
267,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
267,00   
267,00   
2
133,50   
267,00   
3
89,00   
267,00   
4
66,75   
267,00   
5
53,40   
267,00   
6
44,50   
267,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
267,00   
267,00   
2
133,50   
267,00   
3
89,00   
267,00   
4
66,75   
267,00   
5
53,40   
267,00   
6
44,50   
267,00   
Kapat