İşçiyi Sadakat Borcuna Aykırı Davranmaya Yöneltmenin İş Hukuku ve Haks

İşçiyi Sadakat Borcuna Aykırı Davranmaya Yöneltmenin İş Hukuku ve Haksız Rekabet Hukuku Bakımından Sonuçları


Basım Tarihi
2022-10
Sayfa Sayısı
376
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786258209488
Boyut
16x24
Baskı
1200,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 200 puan kazanacaksınız)
   200

Dr. Hamide Merve GÜÇLÜ7

 

 

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER5

KISALTMALAR.13

GİRİŞ 15

 

BİRİNCİ BÖLÜM

İŞÇİNİN SADAKAT BORCU

 

1. GENEL OLARAK SADAKAT BORCU KAVRAMI, HUKUKİ NİTELİĞİ, İŞGÖRME

SÖZLEŞMELERİNDE SADAKAT BORCU 17

SADAKAT BORCU KAVRAMI .17

SADAKAT BORCUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ23

III. DİĞER BAZI İŞGÖRME SÖZLEŞMELERİNDE SADAKAT BORCU 28

GENEL OLARAK .28

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ .29

VEKALET SÖZLEŞMESİ .32

ESER SÖZLEŞMESİ .37

2. SADAKAT BORCUNUN HUKUKİ KAYNAKLARI .40

ULUSAL HUKUKTA40

BORÇLAR KANUNU’NDAKİ DÜZENLEMELER .40

İŞ KANUNLARINDAKİ DÜZENLEMELER40

4857 Sayılı İş Kanunu .40

5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki

Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun ve 854 Sayılı Deniz İş

Kanunu.43

ULUSLARARASI HUKUKTA 44

GENEL OLARAK .44

ULUSLARARASI BELGELERDE.44

Paris Sözleşmesi.44

Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Sözleşmesi (TRIPS)45

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) 46

 

6 İçindekiler

3. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA İŞÇİNİN SADAKAT BORCU 48

İSVİÇRE HUKUKUNDA 48

ALMAN HUKUKUNDA.50

III. İSVEÇ HUKUKUNDA52

İNGİLİZ HUKUKUNDA .53

AMERİKAN HUKUKUNDA .56

4. SADAKAT BORCUNUN TARAFLARI VE KAPSAMI 60

SADAKAT BORCUNUN TARAFLARI .60

İŞÇİ .60

İŞVEREN 64

Kişi Bakımından İşveren .64

Üçlü İş İlişkileri Bakımından İşveren.69

Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinde.69

Geçici İş İlişkisinde 73

İşyerinin Devri Halinde75

İş Sözleşmesinin Devri Halinde .77

SADAKAT BORCUNUN KAPSAMI 78

GENEL OLARAK .78

SIR SAKLAMA BORCU86

TESLİM VE HESAP VERME BORCU.87

REKABET ETMEME BORCU88

İş Sözleşmesi Devam Ederken Rekabet Etmeme Borcu .88

İş Sözleşmesinin Sona Ermesinden Sonra Rekabet Etmeme Borcu .90

Genel Olarak .90

Rekabet Yasağı Sözleşmesi .91

5. SADAKAT BORCUNUN BAŞLANGICI VE SONA ERMESİ 113

SADAKAT BORCUNUN BAŞLANGICI113

İŞ SÖZLEŞMESİ KURULMADAN ÖNCE113

İŞ SÖZLEŞMESİ KURULDUKTAN SONRA 126

İş Sözleşmesinin Kurulmasından Sonra Ancak İşe Başlamadan Önce .126

İşe Başladıktan Sonra.127

SADAKAT BORCUNUN SONA ERMESİ.129

GENEL OLARAK .129

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH DIŞI SONA ERMESİ 130

Tarafların Anlaşması (İkale) .130

 

İçindekiler 7

Taraflardan Birinin Ölümü .132

Sözleşmenin Süresinin Dolması .132

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİHLE SONA ERMESİ .133

Genel Olarak 133

Bildirimli Fesih .134

Bildirimsiz Fesih .139

Haksız Fesih .142

6. İŞÇİNİN SADAKAT BORCUNA AYKIRI DAVRANMASININ SONUÇLARI 144

SADAKAT BORCUNA AYKIRILIĞIN HUKUKİ SONUÇLARI .144

İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESHİ.144

ZARARLARIN TAZMİNİ.146

İŞVERENİN ÇALIŞMA BELGESİ VERMESİ 147

SADAKAT BORCUNA AYKIRILIĞIN CEZAİ SONUÇLARI.147

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

İŞÇİYİ SADAKAT BORCUNA AYKIRI DAVRANMAYA YÖNELTMENİN

 

İŞ HUKUKU BAKIMINDAN SONUÇLARI

 

1. GENEL OLARAK149

2. YENİ İŞVERENİN SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI .153

GENEL OLARAK 153

İŞÇİ YÖNÜNDEN BULUNMASI GEREKEN ŞARTLAR .153

İŞÇİNİN İŞ KANUNU’NA TABİ OLARAK BİR İŞTE SÜREKLİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE

ÇALIŞMASI.153

İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ HAKSIZ VEYA USULSÜZ BİR ŞEKİLDE FESHİ.155

İşçinin İş Sözleşmesini Haksız Feshi155

İşçinin İş Sözleşmesini Usulsüz Feshi .157

İŞİ BIRAKAN İŞÇİNİN YENİ İŞVERENİN YANINDA İŞE GİRMESİ .160

Genel Olarak 160

İşi Bırakma ile Yeni İşverenin İşine Girme Arasında Geçen Sürenin

Yeni İşverenin Sorumluluğunu Etkileyip Etkilemediği Sorunu163

III. YENİ İŞVEREN YÖNÜNDEN BULUNMASI GEREKEN ŞARTLAR .166

GENEL OLARAK .166

İŞÇİNİN BU DAVRANIŞINA YENİ İŞVERENİN SEBEP OLMASI (İŞÇİNİN

AYARTILMASI) .166

YENİ İŞVERENİN İŞÇİNİN BU DAVRANIŞINI BİLEREK ONU İŞE ALMASI 168

 

8 İçindekiler

YENİ İŞVERENİN DURUMU ÖĞRENDİĞİ HALDE İŞÇİYİ ÇALIŞTIRMAYA

DEVAM ETMESİ.171

Genel Olarak 171

Yeni İşverenin Durumu Öğrendikten Sonra Sorumluluktan

Kurtulup Kurtulamayacağı Sorunu.172

Yeni İşverenin İş Sözleşmesini Hangi Yolla Feshetmesi Gerektiği

Sorunu .173

3. YENİ İŞVERENİN SORUMLULUĞUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ 177

GENEL OLARAK.177

YENİ İŞVERENİN İŞÇİNİN DAVRANIŞINA SEBEP OLMASI HALİNDE

SORUMLULUĞUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ .178

III. YENİ İŞVERENİN İŞÇİNİN DAVRANIŞINI BİLEREK ONU İŞE ALMASI HALİNDE

SORUMLULUĞUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ .181

YENİ İŞVERENİN İŞÇİNİN DAVRANIŞINI SONRADAN ÖĞRENMESİNE RAĞMEN

ONU ÇALIŞTIRMAYA DEVAM ETMESİ HALİNDE SORUMLULUĞUN HUKUKİ

NİTELİĞİ .182

YENİ İŞVERENİN BİRLİKTE SORUMLULUĞUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ 184

BİRLİKTE SORUMLULUK KAVRAMI 184

MÜTESELSİL SORUMLULUK 186

Genel Olarak 186

İç İlişki ve Rücu.187

4. YENİ İŞVERENİN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI VE HUKUKİ SONUÇLARI 189

YENİ İŞVERENİN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI .189

GENEL OLARAK .189

İHBAR TAZMİNATI YÖNÜNDEN SORUMLULUK.192

CEZAİ ŞART YÖNÜNDEN SORUMLULUK195

Genel Olarak Cezai Şart .195

İş Sözleşmelerinde Cezai Şart.198

Yeni İşverenin Cezai Şarttan Sorumlu Olup Olmadığı Sorunu201

REKABET YASAĞI YÖNÜNDEN SORUMLULUK .202

HAKSIZ REKABET YÖNÜNDEN SORUMLULUK .205

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKSIZ FESHİNDEN DOĞAN

SORUMLULUK .206

İHBAR TAZMİNATINI AŞAN MADDİ ZARARDAN SORUMLULUK 208

MANEVİ ZARARDAN SORUMLULUK210

YENİ İŞVERENİN SORUUMLULUĞUNDA ZAMANAŞIMI 212

III. YENİ İŞVERENİN SORUMLULUĞUNDA İSPAT YÜKÜ213

 

İçindekiler 9

YENİ İŞVERENİN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARDA

GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME .215

GENEL OLARAK .215

SADECE İŞÇİ ALEYHİNE AÇILAN DAVADA GÖREVLİ VE YETKİLİ

MAHKEME 216

SADECE YENİ İŞVEREN ALEYHİNE AÇILAN DAVADA GÖREVLİ VE YETKİLİ

MAHKEME 218

İŞÇİ İLE BİRLİKTE YENİ İŞVEREN ALEYHİNE AÇILAN DAVADA GÖREVLİ VE

YETKİLİ MAHKEME 219

RÜCU DAVALARINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME .220

DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK .221

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

İŞÇİYİ SADAKAT BORCUNA AYKIRI DAVRANMAYA YÖNELTMENİN

HAKSIZ REKABET HUKUKU BAKIMINDAN SONUÇLARI

 

1. GENEL OLARAK223

2. HAKSIZ REKABET KAVRAMI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE UNSURLARI .224

HAKSIZ REKABET KAVRAMI224

HAKSIZ REKABETİN HUKUKİ NİTELİĞİ.229

III. HAKSIZ REKABETİN UNSURLARI .231

REKABETİN VARLIĞI 231

DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRI DAVRANIŞ VEYA TİCARİ UYGULAMANIN

BULUNMASI 233

DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRI DAVRANIŞ VEYA TİCARİ UYGULAMANIN

RAKİPLER, TEDARİK EDENLER VE MÜŞTERİLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ

ETKİLEMESİ .235

ZARAR VEYA ZARAR TEHLİKESİ237

İLLİYET BAĞI 238

3. İŞÇİYİ SADAKAT BORCUNA AYKIRI DAVRANMAYA YÖNELTEREK YAPILAN

HAKSIZ REKABET .239

TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDE 57/1 HÜKMÜNE GÖRE YÖNELTME239

GENEL OLARAK .239

HÜKMÜN ŞARTLARI 241

TÜRK TİCARET KANUNU MADDE 54/2 HÜKMÜNE GÖRE YÖNELTME242

GENEL OLARAK .242

HÜKMÜN ŞARTLARI 244

 

10 İçindekiler

III. TÜRK TİCARET KANUNU MADDE 55/1-b.2 HÜKMÜNE GÖRE YÖNELTME .249

GENEL OLARAK .249

HÜKMÜN ŞARTLARI 249

Yönlendirilen Kişinin İşçi, Vekil Veya Yardımcı Kişi Sıfatına

Sahip Olması 249

Genel Olarak .249

İşçi, Vekil ve Diğer Yardımcı Kişiler Kavramları .249

Yöneltilen Kişilerin İşlerinin İfasında Yükümlülüklerine Aykırı

Davranmaya Yöneltilmesi 256

Yöneltilen Kişilere Yarar Sağlanması veya Önerilmesi .261

Sağlanan Yararın Hakedilmemiş Olması (Rüşvet Kavramı) .261

Yararın İşlerin İfasında Yükümlülüklere Aykırı Davranmaya

Yöneltmeye İlişkin Olması.267

Yararın Önerilmesinin Yeterli Olması270

Yararın Yöneltilen Kişilerin Bizzat Kendilerine Sağlanmasının

Gerekli Olup Olmadığı Sorunu 272

Yöneltenin Kendisine veya Başkasına Çıkar Sağlamaya Çalışması .273

TÜRK TİCARET KANUNU MADDE 55/1-b.3 HÜKMÜNE GÖRE YÖNELTME .275

GENEL OLARAK .275

HÜKMÜN ŞARTLARI 276

Yöneltilen Kişinin İşçi, Vekil veya Yardımcı Kişi Sıfatına Sahip Olması . 276

Üretim ve İş Sırlarını Ele Geçirmeye veya İfşa Etmeye Yönelten

Bir Davranışın Bulunması .277

Genel Olarak .277

Sır Kavramı280

İfşa Etme ve Ele Geçirme Kavramları288

4. İŞÇİYİ SADAKAT BORCUNA AYKIRI DAVRANMAYA YÖNELTMENİN HUKUKİ VE

CEZAİ SONUÇLARI . 291

HUKUKİ SONUÇLAR291

İHTİYATİ TEDBİRLER 291

DAVALAR.294

Genel Olarak 294

Dava Türleri .295

Tespit Davası.295

Önleme (Men) Davası .297

Eski Hale Getirme Davası 300

Tazminat Davası302

 

İçindekiler 11

Davanın Tarafları .312

Davacılar .312

Davalılar314

Görevli ve Yetkili Mahkeme.318

Görevli Mahkeme .318

Yetkili Mahkeme.322

Mahkeme Kararının İlanı .324

Mahkeme Kararının Üçüncü Kişilere Etkisi 325

Zamanaşımı326

Haksız Rekabete İlişkin Davaların Arabuluculuk Açısından

Değerlendirilmesi 329

CEZAİ SONUÇLAR .332

GENEL OLARAK .332

TÜZEL KİŞİLERİN CEZAİ SORUMLULUĞU .335

SONUÇ .337

KAYNAKÇA .345

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
200,00   
200,00   
2
100,00   
200,00   
3
66,67   
200,00   
4
50,00   
200,00   
5
40,00   
200,00   
6
33,33   
200,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
200,00   
200,00   
2
100,00   
200,00   
3
66,67   
200,00   
4
50,00   
200,00   
5
40,00   
200,00   
6
33,33   
200,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
200,00   
200,00   
2
100,00   
200,00   
3
66,67   
200,00   
4
50,00   
200,00   
5
40,00   
200,00   
6
33,33   
200,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
200,00   
200,00   
2
100,00   
200,00   
3
66,67   
200,00   
4
50,00   
200,00   
5
40,00   
200,00   
6
33,33   
200,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
200,00   
200,00   
2
100,00   
200,00   
3
66,67   
200,00   
4
50,00   
200,00   
5
40,00   
200,00   
6
33,33   
200,00   
Kapat