Sahte Belge ve Yanıltıcı Belge Hatice Ela

Vergi ve Ceza HukukundaSahte Belge ve Yanıltıcı Belge


Basım Tarihi
2020-03
Sayfa Sayısı
1199
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750226069
Boyut
16x24
Baskı
1250,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 250 puan kazanacaksınız)
   250
KARGO BEDAVA

Konu Başlıkları
- Anayasa Mahkemesi Kararları
- Danıştay Kararları
- Yargıtay Kararları
- Hazine ve Maliye Bakanlığı Yönetmelikleri
- Hazine ve Maliye Bakanlığı Tebliğleri
- Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelgeleri
Ticaret Bakanlığı Genelgeleri ve İç Yazıları

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 7
Tablolar Listesi 29
Kısaltmalar 31
Giriş 35
Birinci Bölüm
BELGE KAVRAMI
1. BELGE KAVRAMI 39
1.1. Varaka, Vesika, Evrak, Doküman Kavramları 39
Varaka–Vesika 40
Evrak 41
1.2. Belge Tanımı 42
1.2.1. Genel Olarak 42
1.2.2. Hukuk Alanında Belge Tanımı 42
1.2.2.1. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Belge Tanımı 43
1.2.2.2. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Belge Kavramı 46
1.2.2.3. Öğretide Belge Tanımı 47
1.2.2.4. Yargıtay Kararlarında Belge Tanımı 47
1.2.3. Belgede Bulunması Gereken Nitelikler 48
1.2.3.1. Yazılı Olması 48
1.2.3.2. Kanıt Oluşturabilme Niteliği 49
1.2.3.3. Düzenleyicisinin Belli Olması 50
1.2.3.4. Hukuki Bir Sonuç Doğurmaya Yönelik Olması 50
1.2.3.5. Hukuki Geçerlilik 51
1.2.4. Belgede Asıl, Suret, Nüsha ve Örnek Kavramları 51
1.2.4.1. Asıl 52
1.2.4.2. Nüsha (Örnek) 52
1.2.4.3. Suret 53
1.3. Belge Türleri 56
1.3.1. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Resmî Belge ve Özel Belge Ayrımı 56
1.3.1.1. Resmî Belge 57
1.3.1.1.1. Kanun Hükmü Gereği Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olan Resmî Belgeler 58
1.3.1.1.2. Aksi Kanıtlanıncaya Kadar Geçerli Olan Resmî Belgeler 61
1.3.1.2. Resmî Belge Hükmünde Belgeler 61
1.3.1.2.1. Kambiyo Senedi veya Emtiayı Temsil Eden Belge, Hisse Senedi, Tahvil ve Vasiyetnâme 61
1.3.1.2.2. Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Ebe, Hemşire veya Diğer Sağlık Mesleği Mensubu Kişilerin, Görevlerinin Gereği Olarak Düzenlenen Belgeler 64
1.3.1.3. Özel Belge 65
2. 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NDA BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU 66
2.1. Belgede Sahtecilik Suçunun Görünüm Biçimleri 66
2.1.1. Sahte Belge Düzenlemek 67
2.1.2. Gerçek Bir Belgeyi Başkalarını Aldatacak Şekilde Değiştirmek 68
2.2. Belgede Sahtecilik Suçunda Korunan Hukuki Yarar (Suçun Hukuki Konusu) 70
2.2.1. Kamu Güveni 70
2.2.2. Özel Yarar 72
2.3. Belgede Sahtecilik Suçunun Unsurları 73
2.3.1. Kasıt: Hukuken Korunan Hak ve Çıkarın Bozulmasına Yönelik İrade 73
2.3.2. Aldatma Yeteneği 74
2.3.3. Zarar Doğmuş Olması veya Zarar Doğması Olasılığı Bulunması 75
2.4. Özel Belgede Sahtecilik Suçu 77
2.4.1. Özel Belgeyi Sahte Olarak Düzenlemek 77
2.4.1.1. Suçla Korunan Hukuksal Değer 77
2.4.1.2. Suçun Konusu 78
2.4.1.3. Suçun Maddi Unsuru 79
2.4.1.4. Suçun Manevi Unsuru 80
2.4.1.5. Suça Etki Eden Nedenler 81
2.4.1.5.1. Ağırlaştırıcı Neden 81
2.4.1.5.2. Hafifletici Neden 81
2.4.1.6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 82
2.4.1.6.1. Suça Teşebbüs 82
2.4.1.6.2. Suçlarda Birleşme 85
2.4.1.6.3. Zincirleme Suç (Müteselsil Suç) 87
2.4.1.6.4. Suça Katılma 91
2.4.1.6.4.1. Fail, Müşterek Fail ve Dolaylı Fail 91
2.4.1.6.4.2. Azmettirme 92
2.4.1.6.4.3. Yardım Etme 93
2.4.1.6.4.4. Suça Katılmada Gönüllü Vazgeçme 94
2.4.2. Sahte Özel Belgeyi Bilerek Kullanma Suçu 99
2.4.2.1. Suçun Faili 99
2.4.2.2. Suçun Maddi Unsuru 99
2.4.2.3. Suçun Manevi Unsuru 100
2.4.2.4. Suça Etki Eden Nedenler 100
2.4.2.4.1. Ağırlaştırıcı Neden 100
2.4.2.4.2. Hafifletici Neden 100
2.4.2.5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 100
2.4.2.5.1. Suça Teşebbüs 100
2.4.2.5.2. Suçlarda Birleşme (İçtima) 101
2.4.2.5.3. Suça Katılma 101
2.4.3. Özel Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek Suçu 101
2.4.3.1. Suçla Korunan Hukuksal Değer 101
2.4.3.2. Suçun Konusu 102
2.4.3.3. Suçun Maddi Unsuru 102
2.4.3.4. Suçun Manevi Unsuru 104
2.4.3.5. Suça Etki Eden Nedenler 104
2.4.3.5.1. Ağırlaştırıcı Neden 104
2.4.3.5.2. Hafifletici Neden 104
2.4.3.6. Suçun Özel Görünüm Biçimleri 105
2.4.3.6.1. Suça Teşebbüs 105
2.4.3.6.2. Suça Katılma 105
2.4.3.6.3. Suçlarda Birleşme 105
3. ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNDA YAPTIRIMLAR 106
3.1. Süreli Hapis Cezası 106
3.2. Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar 107
3.2.1. Kısa Süreli Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesi 107
3.2.2. Hapis Cezasının Ertelenmesi 108
3.2.3. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 109
3.3. Güvenlik Tedbirleri 114
3.3.1. Hak Yoksunlukları 114
3.3.2. Tekerrür 116
3.4. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler 118
3.4.1. Yaş Küçüklüğü 121
3.4.2. Hata 121
3.4.3. Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit 122
3.5. Kamu Davasının Düşürülmesine Neden Olan (Cezaları Ortadan Kaldıran) Hâller 123
3.5.1. Sanığın veya Hükümlünün Ölümü 123
3.5.2. Af 124
3.5.3. Zamanaşımı 125
3.5.3.1. Dava Zamanaşımı 125
3.5.3.2. Ceza Zamanaşımı 128
3.5.4. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu: Uzlaşma 128
İkinci Bölüm
213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU BELGE KAVRAMI,
BELGE TÜRLERİ, BELGELERİN BASIM VE
DAĞITIMI İLE BELGELERİN
DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
1. 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU’NDA BELGE KAVRAMI 133
1.1. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda Tanımı Yapılan Belgeler 136
1.1.1. Fatura 136
1.1.1.1. Kâğıt Fatura 143
1.1.1.2. Elektronik Fatura (E–Fatura) 150
1.1.1.2.1. Elektronik Fatura Kullanma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler 152
1.1.1.2.2. E–Faturanın Düzenlenmesi ve İletilmesi 153
1.1.1.2.3. E–Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olmayan Mükelleflere Faturanın Teslimi 154
1.1.1.2.4. E–Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olan Mükelleflere Faturanın İletilmesi 154
1.1.1.2.5. E–Faturanın Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü 158
1.1.1.2.6. E–Faturaların İptal İşlemi ve İptal Edilen E–faturaların Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü 159
1.2. E–Arşiv Fatura 165
1.3. Elektronik Fatura Kayıt Sistemi 169
1.3.1. Sevk İrsaliyesi 171
1.3.1.1. Kâğıt Sevk İrsaliyesi 171
1.3.1.2. Elektronik İrsaliye (E–İrsaliye) 178
1.3.1.2.1. Elektronik İrsaliyenin Düzenlenmesi ve İletilmesi 178
1.3.1.2.2. Elektronik İrsaliyede Bulunması Gereken Bilgiler 179
1.3.1.2.3. E–İrsaliye Yanıtı 180
1.3.2. Serbest Meslek Makbuzu 180
1.3.2.1. Kâğıt Serbest Meslek Makbuzu 180
1.3.2.2. Elektronik Serbest Meslek Makbuzu (E–Serbest Meslek Makbuzu) 181
1.3.2.2.1. E–Serbest Meslek Makbuzu Düzenlenmesi ve Teslimi 182
1.3.2.2.2. E–Serbest Meslek Makbuzunda Bulunması Gereken Bilgiler 183
1.3.2.2.3. E–Serbest Meslek Makbuzu Bilgilerinin Raporlanması 183
1.3.3. Gider Pusulası 184
1.3.4. Müstahsil Makbuzu 185
1.3.4.1. Kâğıt Müstahsil Makbuzu 185
1.3.4.2. Elektronik Müstahsil Makbuzu (E–Müstahsil Makbuzu) 187
1.3.4.2.1. E–Müstahsil Makbuzu Düzenlenmesi ve Teslimi 187
1.3.4.2.2. E–Müstahsil Makbuzunda Bulunması Gereken Bilgiler 188
1.3.4.2.3. E–Müstahsil Makbuzu Bilgilerinin Raporlanması 189
1.3.5. Perakende Satış Belgeleri 189
1.3.5.1. Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi 191
1.3.5.2. Yolcu Taşıma Bileti 194
1.3.5.2.1. Kâğıt Yolcu Taşıma Bileti 194
1.3.5.2.2. Elektronik Bilet Uygulaması (E–Bilet Uygulaması) 197
1.3.5.2.2.1. Kara ve Deniz Yolu ile Şehirlerarası veya Uluslararası Yolcu Taşımacılığı İşi ile İştigal Eden Mükellefler Elektronik Bilet Uygulaması 198
1.3.5.2.2.2. Elektronik Yolcu Listesinde Bulunması Gereken Bilgiler 198
1.3.6. Ücret Bordrosu 198
1.3.7. Taşıma İrsaliyesi 199
1.3.8. Yolcu Listeleri 200
1.3.9. Muhabere Evrakı 201
1.3.10. Diğer Belgeler 206
1.4. Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kanıtlayıcı Belge Olarak Kabul Edilen Belgeler 208
1.4.1. Fatura–Çek 210
1.4.2. Özel Fatura 212
1.4.3. Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) Alım Satım Belgesi 214
1.4.4. Döviz Alım Belgesi ve Döviz Satım Belgesi 215
1.4.5. Kıymetli Maden Alım Belgesi– Kıymetli Maden Satım Belgesi 217
1.4.6. Dekont– Finansman Şirketleri 220
1.4.7. Şans Oyunlarında Belge Düzeni 222
1.4.8. Adisyon Fişi 225
1.4.9. Ambar Tesellüm Fişi 225
1.5. Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi –Apostil Belgesi 227
1.6. Credit Note («Credit Memo», «Credit Memos», «Credit Memorandum») 230
2. BELGE BASIMI VE BASILACAK BELGELERİN NİTELİKLERİ 232
3. BELGENİN DÜZENLENMESİNDE UYULACAK KURALLAR– BELGEDE BULUNMASI GEREKEN UNSURLAR 248
3.1. Faturaların Sıra Numarası Dâhilinde Teselsül Ettirilmesi ve Aynı Müessesenin Muhtelif Şube ve Kısımlarında Fatura Düzenlenmesinde Uyulması Gereken Hususlar 251
3.1.1. Sıra Numarası Atlanarak Fatura Kullanılması Durumunda Atlanılan Fatura Cildinin Tekrar Kullanılması 254
3.1.2. Bayilere Düzenlenen Faturalarda Sehven Sıra Numarasının Atlanması Durumunda Vergi Dairesi Müdürlüğünce Tanzim Edilecek Tutanakla Kalan Ciltlerin Kullanılmasının Sağlanması 255
3.1.3. Faturaların Sıra Numarası Dâhilinde Teselsül Ettirilmesi Gerektiğinden, Gümrük Müşavirliğine veya Üçüncü Kişi ve Kuruluşlara Kullanılmak Üzere Teslim Edilmesinin Mümkün Olmaması 255
3.2. Faturalar Üzerinde Silinti ve Kazıntı Yapılamayacak Olması 256
3.2.1. Faturalar Mürekkep, Makine veya Kopya Kurşun Kalemi ile Düzenlenmesi 256
3.2.2. Faturaların ve Sevk İrsaliyelerinin Lazer Yazıcılarla Düzenlenmesinin Mümkün Bulunması 258
3.3. Faturaların En Az Bir Asıl ve Bir Örnek Olarak Düzenlenmesi ve Birden Fazla Örnek Düzenlendiği Takdirde Her Birine Kaçıncı Örnek Olduğu İşaret Edilmesi 259
3.4. Faturaların Baş Tarafında İş Sahibinin veya Namına İmzaya Mezun Olanların İmzasının Bulunması 260
3.4.1. Faturayı İmzalaması Gereken Kişiler 260
3.4.2. Faturalarda Islak İmza Yerine, İmza Kaşesi ya da Matbu İmza Kullanılıp Kullanılması 261
3.5. Faturanın, Malın Teslimi veya Hizmetin Yapıldığı Tarihten İtibaren Azamî (7) Yedi Gün İçinde Düzenlenir. Bu Süre İçerisinde Düzenlenmeyen Faturalar Hiç Düzenlenmemiş Sayılması 263
3.6. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na Göre Fatura Düzenlemek Zorunda Olanlar, Faturadaki Bilgilerin Doğruluğundan Sorumlu Olması 266
Üçüncü Bölüm
VERGİ USUL KANUNU
SAHTE BELGE/YANILTICI BELGE İNCELEMESİ
1. MÜNHASIRAN SAHTE BELGE DÜZENLEMEK AMACIYLA MÜKELLEFİYET TESİSİNİN TESPİTİNE YÖNELİK VERGİ İNCELEMESİ 271
1.1. Yoklama Fişlerinin İncelenmesi ve Yoklama Yaptırılarak Araştırma Yapılması 273
1.1.1. Belge Düzenlenen Dönem İtibarıyla Ticari Bir İşinin Olup Olmadığının Tespiti Amacıyla Yoklama Fişlerinin İncelenmesi 273
1.1.2. İnceleme Tarihi İtibarıyla Belge Düzenlenen Dönemde Ticari Bir İşinin Olup Olmadığının Tespiti Amacıyla Yoklama Yapılması 279
1.2. Bastırılan Belge Seri ve Sıra Numaralarının ve Belgeyi Teslim Alan Kimlik Bilgilerinin Anlaşmalı Matbaa Bilgi Formu İncelenerek Tespit Edilmesi 282
1.3. Defter Tasdik Bilgilerinin Tespit Edilmesi 283
1.4. Vergi Beyannameleri ve Eki Gelir Tablosu ve Bilanço Tetkik Edilerek Kapasite ve Ticari Yeterlilik Durumunun Araştırılması 288
1.5. Ortaklık Yapısı ve Ortaklara İlişkin Analizler 290
1.6. «Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)» ile «Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form BS)» Tetkiki ve Karşıt İnceleme ve Karşıt Tespit Yapılması 300
1.6.1. Mal veya Hizmet Satın Alınan Alt Firmalar Nezdinde Karşıt Tespit/ Karşıt İnceleme Yapılması 307
1.6.2. Mal veya Hizmet Satışına İlişkin Adına Fatura veya Fatura Yerine Geçen Belge Düzenlenen Firmalar Nezdinde Karşıt İnceleme Yapılması 308
1.7. Para Akışının (Hareketlerinin) Araştırılması– Ticari Teamüle Uygun Kanıtlama Yeteneği Olan Kasa Mevcudu ile Uyumlu Geçerli Belgeler 312
2. SAHTE BELGE/YANILTICI BELGE KULLANMA TESPİTİNE YÖNELİK BELGE VE İÇERİK İNCELEMESİ 323
2.1. Belge İncelemesi 325
2.1.1. Belgenin Basımını Yapan Matbaa İşletmecisinin Anlaşmalı Matbaa Olup Olmadığının Tespiti (Noterde Tasdik Edilmesi Durumunda Tasdikini Yapan Noter Mührünün Sahte Olup Olmadığı) 328
2.1.2. Belgede Bulunması Gereken Zorunlu Unsurların İncelenmesi 328
2.1.2.1. İmza ve Yazı İncelemesi 340
2.1.2.2. Tarih İncelemesi 346
2.1.2.3. Müşteri Kimlik Bilgileri 347
2.1.2.4. Adet, Miktar, Fiyat veya Tutar Bilgilerinde Noksanlık 349
2.2. Defter Kayıtları 350
2.2.1. Envanter Defteri 356
2.2.2. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Uyarınca «Sınai Müesseselerin Tutacakları Özel Kayıtlar» 361
2.2.3. Kombine İmalât 371
2.3. Fiilî Envanter–Kaydi Envanter 380
2.3.1. Fiilî Envanter (Fiziki Sayım Tekniği–Fiilî Stok Sayımı) 380
2.3.2. Kaydi Envanter 382
2.4. Üretim İşletmeleri–Randıman Analizi (Randıman İncelemesi) 388
3. VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USULLER 403
3.1. Yoklama 403
3.2. Vergi İncelemesine İlişkin Usul ve Esaslar 408
3.2.1. İncelemenin İş Yerinde Yapılmamış Olması Durumunda İncelemenin İşyeri Dışında Dairede Yapılmasına İmkân Veren İstisnalardan Birinin Varlığının Önceden Tespit Edilmemiş Olması 410
3.2.2. Defter ve Belge İbraz Yazısının Usulüne Uygun Düzenlenerek Tebliğ Edilmemiş Olması 422
3.2.3. Defter ve Belgelerin İnceleme Amacıyla İbrazının Mali Tatil Süresi İçinde İstenmiş Olması 426
3.2.4. İnceleme Yapılmış veya Matrahın Re’sen Takdir Edilmiş Olması Yeniden İnceleme Yapılmasına ve Gerekirse Tarhiyatın İkmaline Mâni Değildir 432
4. ARAMALI İNCELEME– ARAMANIN HUKUKA AYKIRI OLMASI VE ARAMA SONUCUNDA ELDE EDİLEN KANITIN HÜKME ETKİSİ 435
4.1. Arama ve Aramalı İnceleme Konusuna İlişkin Usul ve Şartlar 435
4.2. Bilgisayar ve Bilgisayar Özelliği Taşımayan Diğer Elektronik Aygıtlar Açısından Arama ve El Koyma İşlemleri 452
5. VERGİ TEKNİĞİ RAPORUNUN İHBARNAMEYE EKLENMEMESİ 463
6. TAKDİR KOMİSYONU KARARI UYARINCA KATMA DEĞER VERGİSİ İNDİRİM REDDİNİN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞI 468
7. TAKDİR KOMİSYONUNA SEVK ZAMANAŞIMI 471
Dördüncü Bölüm
VERGİ KANUNLARI UYARINCA YAPTIRIMLAR
1. GEÇMİŞTE SAHTE BELGE DÜZENLEMİŞ BULUNULMASINDAN DOLAYI MÜKELLEFİYET KAYITLARI SİLİNENLERİN İŞE BAŞLAMA BİLDİRİMİNDE BULUNMALARI DURUMUNDA – TEMİNAT UYGULAMASI 475
1.1. Münhasıran Sahte Belge Düzenlenmesi Nedeniyle Mükellefiyet Kayıtlarının Re’sen Terkin Edilmesi Hâlinde Teminat Uygulaması 483
1.1.1. Mükellefiyet Kayıtları Re’sen Terkin Edilen Gerçek/Tüzel Kişiler ve Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekküller ile Bunlarla İlişkili Sayılanlar İçin Teminat Uygulaması 483
1.1.1.1. Mükellefiyet Kayıtları Re’sen Terkin Edilen Gerçek Kişiler İçin Teminat Uygulaması 485
1.1.1.2. Mükellefiyet Kayıtları Re’sen Terkin Edilen Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekkül İdarecileri İçin Teminat Uygulaması 485
1.1.1.3. Mükellefiyet Kayıtları Re’sen Terkin Edilen Tüzel Kişiler ile Bunlarla İlişkili Sayılanlar İçin Teminat Uygulaması 486
1.1.1.4. Münhasıran Sahte Belge Düzenleme Fiilinin İşlenmesinde Bilfiil Bulundukları Tespit Edilenler İçin Teminat Uygulaması 488
1.1.1.5. Münhasıran Sahte Belge Düzenleme Fiilinin Belirli Bir Tarihten Sonra İşlenmeye Başlanmış Olması 488
1.1.1.6. İşe Başlama Bildiriminde Bulunulması Gerekmeyen Mükellefiyet Tesisleri 489
1.1.1.7. Mükellefiyet Tesis Ettirmeksizin Kayıt Dışı Faaliyette Bulunduğu Tespit Edilenlerin Durumu 489
1.2. Gerçek ve Tüzel Kişiler ile Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekküllerle Bağlantılı Olan Adi Ortaklıkların, Ticaret Şirketlerinin ve Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekküllerin İşe Başlama Bildiriminde Bulunması Hâlinde Teminat Uygulaması 490
1.3. Gerçek ve Tüzel Kişiler ile Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekküllerin; Mükellefiyeti Bulunan Adi Ortaklık, Ticaret Şirketi ve Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekkül Ortağı, Kanuni Temsilcisi veya İdarecisi Olması, Bunları Devralması, Kısmen veya Tamamen Bunlara Devrolunması Hâlinde Teminat Uygulaması 491
1.4. Alınan Teminatların İadesi 493
1.5. Mevcut Faaliyet Yanında Sahte Belge Düzenlenmesi Hâlinde Teminat Uygulaması 495
1.5.1. Mevcut Faaliyetinin Yanında 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu Maddesinde Yer Alan Sahte Belge Düzenleme Fiilini İşleyenler İçin Teminat Uygulaması 495
1.5.2. Alınan Teminatların İadesi 497
1.6. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 153/A Maddesinin Birinci Fıkrası Kapsamına Girenler ile 359’uncu Maddesinde Sayılan Fiilleri İşleyenlerin Duyurulması 498
2. İZAHA DAVET 499
2.1. İzaha Davetin Kapsamı 502
2.2. Sahte veya Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Kullanılması Durumunda Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi 504
2.3. Ön Tespit 512
2.3.1. Ön Tespitin Şartları 513
2.3.1.1. Vergi İncelemesine Başlanılmamış veya Takdir Komisyonuna Sevk İşleminin Yapılmamış Olması 513
2.3.1.2. İhbarda Bulunulmamış Olması 514
2.3.2. Ön Tespiti Yapacak Merci 515
3. SAHTE BELGE DÜZENLEYENLERİN VERGİ AFLARINDAN YARARLANDIRILMAMASI 516
3.1. 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 519
3.2. 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun 521
3.3. 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun 523
3.4. 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu 526
4. SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEDİKLERİ VEYA KULLANDIKLARI VERGİ İNCELEME RAPORUYLA TESPİT OLUNANLARIN, KANUNLA KURULMUŞ MESLEKİ KURULUŞLARINA VE 3568 SAYILI KANUNLA KURULAN BİRLİK VE MESLEK ODALARINA BİLDİRİLMESİ (İLÂN) 530
4.1. Açıklamanın Yapılması 532
4.2. Açıklama Kapsamına Alınmayan Alacaklar 533
5. 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU UZLAŞMA HAKKINDAN YARARLANILAMAMASI 534
6. 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU MÜTESELSİL SORUMLULUK UYGULAMASI 538
6.1. Müteselsil Sorumluluk 542
6.1.1. Kapsam 542
6.1.1.1. İşleme Doğrudan Taraf Olanlar 543
6.1.1.2. İşleme Doğrudan Taraf Olmayanlar 546
6.2. Uygulama 547
6.3. Diğer Müteselsil Sorumluluk Uygulamaları 552
7. 3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU TEVKİFAT UYGULAMASI 561
7.1. Belge Düzeni 564
7.2. Alıcının İndirim Hakkı 565
7.3. Satıcının İade Hakkı 566
8. KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU ÖZEL ESASLAR UYGULAMASI 570
8.1. Belge Kavramı 576
8.1. Özel Esaslara Tâbi Mükellefler 577
8.2. İşlemlerin Gerçekliğini İspat 582
8.3. İade Talepleri 586
8.3.1. Haklarında Olumsuz Rapor Bulunan Mükelleflerin İade Talepleri 586
8.3.2. Haklarında Olumsuz Rapor Bulunan Mükelleflerin Kanuni Temsilcileri, Ortakları, Ortak Oldukları veya Bunların Kurdukları veya Ortağı Oldukları Mükellefler ile Kanuni Temsilcisi Oldukları Mükelleflerin İade Talepleri 590
8.3.3. Doğrudan Mal veya Hizmet Temin Ettikleri Mükellefler Hakkında Olumsuz Rapor veya Tespit Bulunan Mükelleflerin İade Talepleri 591
9. 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN TEMİNAT UYGULAMASI 593
10. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR SORUMLULUK UYGULAMASI 599
10.1. Mali Sorumluluk 600
10.1.1. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Mali Sorumluluk 600
10.1.2. Vergi Beyannamelerini İmzalayan Serbest Muhasebeci / Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Müşterek ve Müteselsil Sorumluluğu 603
10.1.2.1. Mali Sorumluluk Müessesesi 605
10.1.2.2. Disiplin Sorumluluğu 607
10.1.2.3. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nu Hükümlerine Aykırılık Kapsamında Cezaî Sorumluluk 608
10.1.2.4. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu Maddesinde Hüküm Altına Alınan Kaçakçılık Suçlarına İştirak Edilmesi Durumunda 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 153/A Maddesi Uyarınca "Suça İştirak” Hükümleri Kapsamında Teminat Uygulaması ve Disiplin Sorumluluğu 610
10.1.2.4.1. 3568 Sayılı Kanun Kapsamında Faaliyette Bulunan Meslek Mensuplarının Mükellefiyet Kayıtları Re’sen Terkin Edilenlerin Münhasıran Sahte Belge Düzenleme Fiillerine İştirak Etmesi Hâlinde Ceza ve Teminat Uygulaması 610
10.1.2.4.2. 3568 Sayılı Kanun Kapsamında Faaliyette Bulunan Meslek Mensuplarının 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 153/A Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Sayılan Mükellefiyet Kayıtları Re’sen Terkin Edilenlerden Olmayan, Ticari, Zirai, Mesleki Faaliyeti Bulunan Ancak Bu Faaliyetlerinin Yanında Sahte Belge Düzenleme Fiiline İştirak Etmesi Hâlinde Teminat Uygulaması 613
10.1.3. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu Maddesinde Hüküm Altına Alınan 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 'nun 37 ve 41’inci Maddeleri Arasında Düzenlenen «Suça İştirak» Hükümleri Kapsamında Cezaî Sorumluluk 614
10.2. Tasdik İşlemi Yapan Yeminli Mali Müşavirlerin Sorumluluğu 616
10.2.1. Mali Sorumluk 618
10.2.2. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu Maddesinde Hüküm Altına Alınan Kaçakçılık Suçlarına İştirak Edilmesi Durumunda 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 153’üncü Maddesi Uyarınca Suça İştirak Hükümleri Kapsamında Teminat Uygulaması ve Disiplin Sorumluluğu 648
10.2.2.1. 3568 Sayılı Kanun Kapsamında Faaliyette Bulunan Meslek Mensuplarının Mükellefiyet Kayıtları Re’sen Terkin Edilenlerin Münhasıran Sahte Belge Düzenleme Fiillerine İştirak Etmesi Hâlinde Ceza ve Teminat Uygulaması 648
10.2.2.2. 3568 Sayılı Kanun Kapsamında Faaliyette Bulunan Meslek Mensuplarının Maddenin Dördüncü Fıkrasında Sayılan Mükellefiyet Kayıtları Re’sen Terkin Edilenlerden Olmayan ve Ticari, Zirai, Mesleki Faaliyeti Bulunanların Sahte Belge Düzenleme Fiiline İştirak Etmesi Hâlinde Teminat Uygulaması 651
10.2.3. 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Hükümlerine Aykırılık Nedeniyle Cezaî Sorumluluk 652
10.2.4. Türk Ceza Kanunu Kapsamında Kamu Görevlilerine Ait Suç Tanımları Nedeniyle Cezaî Sorumluluk 653
10.2.5. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu Maddesinde Hüküm Altına Alınan Kaçakçılık Suçlarına İştirak Edilmesi Durumunda 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 360’ıncı Maddesi Uyarınca 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 37 ve 41’inci Maddeleri Arasında Düzenlenen «Suça İştirak» Hükümleri Kapsamında Cezaî Sorumluluk 654
10.3. Gümrük Müşavirinin Sorumluluğu 658
11. SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEDİĞİ VEYA KULLANDIĞI TESPİT EDİLENLERİN TİCARÎ KAZANCIN BASİT USULDE TESPİT EDİLMESİ YÖNTEMİNDEN YARARLANDIRILMAMASI 661
Beşinci Bölüm
VERGİ KANUNLARI UYARINCA KULLANILAN BELGELERİN DİĞER ÖZEL KANUNLAR VE TÜRK CEZA KANUNU’NDA TANIMLANAN SUÇLARIN KONUSUNU OLUŞTURMASI
1. 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU VERGİ KAÇAKÇILIĞI 670
1.1. Komisyon Geliri Elde Etmek 674
1.2. Gelir Unsurunu Gizlemek veya Gider Unsurunu Artırmak Suretiyle Gelir veya Kurumlar Vergisi Ödememek ve İndirim Hakkı Yaratmak Suretiyle İndirim Hakkından Yararlanılarak Haksız Katma Değer Vergisi İadesi Alarak Haksız Kazanç Sağlamak 679
1.2.1. Düzenleyen Açısından Gerçekte Olmayan Olay Belgelendirilmek Suretiyle Komisyon Geliri Elde Etmek ve Kullanan Açısından Gerçekte Olmayan Olay Belgelendirilmek Suretiyle Maliyet Bedelini Yükseltmek 681
1.2.2. Gerçekte Olmayan Olay Belgelendirilmek Suretiyle Maliyet Bedelini Yükseltmek 683
1.2.3. Yeni Bir Belge Tasarlamak Suretiyle Belge Taklidi Şeklinde Komisyon Geliri Elde Etmek ve Maliyetleri Yükseltmek ve Katma Değer Vergisi Yönünden İndirim Hakkı Yaratmak Amacını Gerçekleştirmek 686
1.3. Gerçeğe Aykırı Belge Düzenlemek Suretiyle Maliyet Bedelini Yüksek Göstermek 688
1.3.1. Satış Belgelerinin (Fatura) Düzenlenmesi Sırasında Satılan Mal Miktarının Fazla, Satış Bedelinin Noksan Gösterilmesi veya Satış Fiyatının Düşük Gösterilmesi, Mal Cinsinin Farklı Gösterilmesi 690
1.3.2. Belge Düzenlendikten Sonra Satış Belgelerinin Müşteriye Verilen Örneği ile Kayıtlara Esas Alınan Örneğinin Faklı Düzenlenmesi ya da Alıcı Tarafından Maliyet Bedelini Yükseltmek Amacıyla Değişiklik Yapılması 692
1.4. Hurda Metal Sektöründe Esnaf Muaflığı ve Katma Değer Vergisi İstisnası ve Gelir Stopaj Vergisinden Kaçınılması 695
2. 5488 SAYILI TARIM KANUNU UYARINCA TARIM SEKTÖRÜNE TANINAN TEŞVİKLERDEN YARARLANMAK AMACI 700
3. 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇU–5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAÇAKÇILIK SUÇU 705
3.1 İthalat Kaçakçılığı 707
3.2. İhracat Kaçakçılığı 712
3.3. Teşvik, Sübvansiyon veya Parasal İadelerden Yararlanmak Amacıyla Yapılan İhracat Kaçakçılığı 717
3.4. Kaçakçılık Suçuna Yardım 717
3.5. Kaçakçılık Suçunun Bir Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi 718
3.6. Kaçakçılık Suçunun Üç veya Daha Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi Hâli (Toplu Suç) 720
3.7. Kaçakçılık Suçunun Teşebbüs Aşamasında Kalması Durumunda Tamamlanmış Gibi Ceza Verilmesi 723
3.8. Kaçakçılık Suçunun Belgede Sahtecilik Yapılarak İşlenmesi Hâlinde Kaçakçılık Suçu ve Belgede Sahtecilik Suçundan Ayrı Ayrı Ceza Verilmesi 723
4. 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU–5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU DOLANDIRICILIK SUÇU– 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU KREDİ KAVRAMI İLİŞKİSİ 727
4.1. Kredi Kurumu Kavramı ve Dolandırıcılık Suçu ile İlişkisi 727
4.2. Katılım Bankaları–Murabaha Kredisi 735
5. 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU–5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU TEFECİLİK SUÇU 747
5.1. Tefecilik Suçunun Oluşması İçin Kazanç Elde Etmek Amacıyla Ödünç Para Verilmesinin Yeterli Olması; Birden Fazla Kişiye, Sistemli Olarak Faizle Para Verilmesi Şartının Aranmaması 750
5.2. Tefecilik Faaliyetinin İlgili Kanunların Verdiği Yetki Dışında ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan Faaliyet İzni Alınmaksızın Gerçekleştirilmesi ve Tefecilik Faaliyetinden Elde Edilen Gelirin Vergi İdaresinin Bilgisi Dışında/Beyan Dışı Bırakılması 753
5.3. Vadeli Senetlerin Belli Bir Iskonto Oranı Uygulanmak Suretiyle Üçüncü Kişiden Vadesinden Önce Tahsil Edilmesi («Senet Kırdırmak» Yoluyla) Şeklinde İşlenen Tefecilik Suçu 755
5.4. Mal veya Hizmet Satışından Doğmayan ve Fatura veya Benzeri Belgelerle Tevsik Edilemeyen Alacakları Temsil Eden Hatır Senetlerinin Kullanılması Suretiyle İşlenen Tefecilik Suçu 760
5.5. Kredi Kartı Aracılığıyla Tefecilik Suçu–POS TEFECİLİĞİ (Point of Sale) 765
6. 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU – "GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA VE SAHTECİLİK" SUÇU 769
7. 5549 SAYILI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ KANUN VE 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NDA TANIMLANAN SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇU 773
8. 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU UYARINCA "GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA VE SAHTECİLİK" SUÇU KABUL EDİLEN ÖRTÜLÜ KAZANÇ AKTARIMI KURUMU, 5520 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI KURUMU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA GÜMRÜK KIYMET TESPİT YÖNTEMİ OLARAK DÜZENLENMİŞ OLMASI 776
8.1. Credit Note Adlı Belge Kullanılarak İthal Tarihinden Sonra Düzeltme Yapılması 780
8.1.1. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu İthalatta Katma Değer Vergisi Uygulaması 780
8.1.2. Gümrük Kanunu (Credit Note) Uygulaması 783
8.1.2.1. Gümrük Beyannamesinin Tescili Anında Beyan Sahibi Tarafından Mevcudiyeti Bilinen Kıymet veya Matrah Unsurlarına İlişkin İthalat İşlemlerinin Tamamlanmasından Önce Sunulan «Credit Note» Belgesi ile Yapılan İndirimler ile İthalat İşlemlerinin Tamamlanmasından Sonra Sunulan «Credit Note» Belgesi ile Yapılan İndirimler «İstisnai Kıymetle Beyan Usulü» Kapsamında İthal Eşyasının Gümrük Kıymetinin Tespitinde Dikkate Alınacaktır 785
8.1.2.2. Gümrük Kıymetine veya Katma Değer Vergisi Matrahına Girmesi Gereken Ancak Gümrük Beyannamesinin Tescili Anında Beyan Sahibi Tarafından Mevcudiyetinin Bilinmesi Mümkün Olmayan Kıymet veya Matrah Unsurlarına İlişkin İthalat İşlemlerinin Tamamlanmasından Sonra Sunulan «Credit Note» Belgelerinin İstisnai Kıymetle Beyanı 789
8.1.3. Gümrük Yükümlülüğünün Başlamasından Sonra Fazla ve Yersiz Hesaplanan Verginin Düzeltilmesi 793
8.1.4. Gümrük Beyannamesinin Tescili Anında Beyan Sahibi Tarafından Mevcudiyeti Bilinmeyen Kıymet veya Matrah Unsurlarına İlişkin İthalat İşlemlerinin Tamamlanmasından Önce Sunulan «Credit Note» Belgesi ile Yapılan İndirimlere İlişkin Katma Değer Vergisi Uygulaması 796
8.2. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Kapsamında Gümrük Beyannamesinin Tescili Anında Beyan Edilen Gümrük Kıymetini, Geçmişe Etkili Olarak Değiştiren «Credit Note» Belgesi ile Yapılan İndirimlere İlişkin Katma Değer Vergisinin Yanlışlıkla Alınan veya Fuzulen Tahakkuk Eden veya Tahsil Edilen Bir Vergi Olarak Değerlendirilmek Suretiyle Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Olarak Değerlendirilmemesi ve İndirim Yoluyla Telafi Edilmesine Olanak Tanınması 805
9. 5520 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU’NUN ÖRTÜLÜ SERMAYE VE ÖRTÜLÜ KAZANÇ UYGULAMASINA İLİŞKİN OLARAK KANUNLARIN DOLANILMASINA İZİN VERMEYEN DÜZENLEMELERİN OLMAYIŞI 811
Altıncı Bölüm
VERGİ HUKUKUNDA SAHTE BELGE/MUHTEVİYATI İTİBARIYLA YANILTICI BELGE/DÜZENLEME/KULLANMA VE SAHTE BELGE BASMA SUÇLARI
1. SAHTE BELGE/YANILTICI BELGE DÜZENLEME/KULLANMA SUÇUNUN TARİHÇESİ VE BUGÜNÜ 834
1.1. Hileli Vergi Suçu 834
1.2. Kaçakçılık Suçu 835
2. VERGİ SUÇUNUN ÖNKOŞULU 837
2.1. Belgenin Vergi Kanunları Uyarınca Düzenlenmesi ve Saklanması ve İbrazının Zorunlu Olması 837
2.2. Belgenin Vergiyi Doğuran Olayın İspat Aracı Olması 842
2.3. Belgenin Hukuken Geçerli ve Hukuki Sonuç Doğurucu Olması 848
3. VERGİ SUÇUNUN ÖZEL GÖRÜNÜM BİÇİMLERİ 853
3.1. Suça Katılma (İştirak) 855
3.2. Suça Teşebbüs (Suça Kalkışma) 862
3.3. Suça Etki Eden Özel Durum: Pişmanlık 863
3.4. Suçlarda Tekrarlanma (Tekerrür) 868
3.5. Suçlarda Birleşme (İçtima) 871
3.5.1. Fikri İçtima 873
3.5.2. Zincirleme Suç 886
3.5.2.1. Aynı Suç İşleme Kararı Kapsamında Aynı Kişiye Karşı Aynı Suçun Aynı Vergilendirme Döneminde İşlenmesi 889
3.5.2.2. Aynı Suç İşleme Kararı Kapsamında Aynı Kişiye Karşı Aynı Suçun Farklı Vergilendirme Dönemlerinde İşlenmesi 894
3.5.2.3. Suçun Temel Şekli ile Daha Ağır veya Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Şekillerinin Aynı Suç Sayılması Durumu– Zincirleme Suç 896
4. SUÇLARIN UNSURLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ 897
4.1. Sahte Belge/Yanıltıcı Belge Düzenleme Suçları 897
4.1.1. Sahte Belge Düzenleme 901
4.1.1.1. Suçun Konusu 901
4.1.1.1.1. Tamamen Sahte Belge Düzenleme 901
4.1.1.1.2. Kısmen Sahte Belge Düzenleme 903
4.1.1.1.3. Belgelerin Asıl veya Suretlerini Sahte Olarak Düzenleme 905
4.1.1.2. Suçun Faili 906
4.1.1.3. Suçun Maddi Unsuru 908
4.1.1.4. Suçun Manevi Unsuru 912
4.1.1.5. Suçlarda Birleşme 912
4.1.2. Yanıltıcı Belge Düzenleme 913
4.1.2.1. Suçun Konusu 913
4.1.2.1.1. Miktar Yönünden Gerçeğe Aykırı Belge Düzenleme 914
4.1.2.1.1. Mahiyet Yönünden Gerçeğe Aykırı Belge Düzenleme 917
4.1.2.2. Suçun Faili 918
4.1.2.3. Suçun Maddi Unsuru 918
4.1.2.4. Suçun Manevi Unsuru 919
4.1.2.5. Suçlarda Birleşme 920
4.2. Sahte Belge/Yanıltıcı Belge Kullanma Suçları 920
4.2.1. Sahte Belge Kullanma Suçu 923
4.2.1.1. Suçun Konusu 924
4.2.1.2. Suçun Faili 925
4.2.1.3. Suçun Maddi Unsuru 925
4.2.1.4. Suçun Manevi Unsuru 926
4.2.1.5. Suçlarda Birleşme 929
4.2.2. Yanıltıcı Belge Kullanma 929
4.2.2.1. Suçun Konusu 929
4.2.2.2. Suçun Faili 930
4.2.2.3. Suçun Maddi Unsuru 930
4.2.2.4. Suçun Manevi Unsuru 931
4.2.2.5. Suçlarda Birleşme 932
4.2.3. Yetkisiz Basılmış Belgeyi Kullanma 933
4.2.3.1. Suçun Konusu 933
4.2.3.2. Suçun Faili 934
4.2.3.3. Suçun Maddi Unsuru 934
4.2.3.4. Suçun Manevi Unsuru 934
4.2.3.5. Suçlarda Birleşme 935
4.3. Yetkisiz Belge Basma Suçu 936
4.3.1. Suçun Konusu 936
4.3.2. Suçun Faili 939
4.3.3. Suçun Maddi Unsuru 940
4.3.4. Suçun Manevi Unsuru 948
4.3.5. Suçlarda Birleşme 949
Yedinci Bölüm
YARGILAMA USULÜ VE YAPTIRIMLAR
1. KAMU DAVASI 952
1.1. Kamu Davasının Açılabilmesinin Ön Şartı 955
1.1.1. Vergi İncelemesi Yapılması 961
1.1.1.1. Suçun Maddi Unsurunun Tespiti 963
1.1.1.1.1. Belge Üzerinde Yapılan Tespitler 964
1.1.1.1.2. Belgeye Yansıyan İşlemin Doğruluk ve Gerçekliğinin Tespiti 964
1.1.1.1.3. Vergi Yükümlülüğüne İlişkin Deliller 966
1.1.1.1.4. Mal Hareketine İlişkin Deliller 969
1.1.1.1.4.1. İşçi Sayısı, Makine Parkı, İşyeri Hacmi, Sermaye Durumu 972
1.1.1.1.4.2. Karşıt İnceleme/Karşıt Tespit 973
1.1.1.1.4.2.1. Karşıt İnceleme 975
1.1.1.1.4.2.2. Karşıt Tespit 977
1.1.1.1.5. Para Hareketine İlişkin Deliller: Banka Kayıtları 977
1.1.1.1.6. İtiraf/İkrar 984
1.1.1.1.6.1. Sanık Açıklamaları ve İkrar 987
1.1.1.1.6.2. Tanık İfadesi –Tanık Beyanları 990
1.1.1.1.6.3. Mali Poliste Alınan İfadeler ve Tanık Beyanları 993
1.1.2. Suçun Manevi Unsuru 994
1.1.3. Suçun Cumhuriyet Savcılığına Bildirim Şekli 998
1.1.3.1. Vergi Suçu Raporu 1001
1.1.3.2. Rapor Değerlendirme Komisyonu’nun Mütalaası 1003
1.2. Kamu Davasının Hazırlanması: Soruşturma Evresi 1006
1.2.1. Kamu Davasının Açılması 1007
1.3. Kamu Davasının Yürütülmesi: Kovuşturma Evresi 1010
1.3.1. Yargı Yeri 1011
1.3.2. Delillerin Ortaya Konulması ve Tartışılması: 1012
1.3.2.1. Hâkim veya Mahkeme Huzurunda Yapılan Açıklamalar ile Cumhuriyet Savcısı Tarafından Alınan veya Müdafiinin Hazır Bulunduğu Kolluk İfadesine İlişkin Tutanakların Aralarında Çelişki Olması Hâlinde Okunması 1014
1.3.2.2. Vergi Suçu Raporu 1015
1.3.2.3. Bilirkişi Raporu 1015
1.4. Kamu Davasının Sona Ermesi: Hüküm 1024
1.4.1. Beraat Kararı 1026
1.4.1.1. Küçük ve Kısıtlıların Cezaî Sorumluluğu 1030
1.4.1.2. İşletmenin İşlerinin İşletme Sahibinin Emir ve Talimatları Doğrultusunda Vekil ya da Temsilci Sıfatıyla Yürütülmesi 1039
1.4.1.3. Tüzel Kişilerin Sorumluluğu 1043
1.4.1.3.1. Tüzelkişiliğin Birden Çok Kanuni Temsilcisinin Bulunması Durumu 1047
1.4.1.2.2. Tüzel Kişilerin Kanuni Temsilcileri Dışındaki Personelinin Durumu 1049
1.4.2. Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı 1052
1.4.2.1. Yaş Küçüklüğü 1053
1.4.2.2. Hata 1053
1.4.2.3. Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit 1055
1.4.2.4. Zorunluluk Hali 1055
1.4.3. Kamu Davasının Durması Kararı 1056
1.4.4. Kamu Davasının Düşmesi Kararı 1057
1.4.4.1. Zamanaşımı 1058
1.4.4.1.1. Zamanaşımı Süresi 1058
1.4.4.1.2. Suçun İşlendiği Tarih 1062
1.4.4.1.2.1. Vergi Kaybı Oluşmayan Suçlarda Suçun İşlendiği Tarih 1062
1.4.4.1.2.2. Vergi Kaybı Oluşan Suçlarda Suçun İşlendiği Tarih 1063
1.4.5. Mahkûmiyet Kararı 1072
1.4.5.1. Hapis Cezanın Belirlenmesi 1074
1.4.5.2. Suç Niteliğinde Değişiklik 1076
1.5. Ceza Mahkemesi Kararlarının Etkisi 1083
1.6. Aynı Suçtan İki Kez Yargılanmama ve Cezalandırılmama Hakkı (Non Bis in İdem İlkesi) 1092
2. CEZALAR 1095
2.1. Hapis Cezası 1095
2.2. Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesi, Hapis Cezasının Ertelenmesi, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, Hak Yoksunlukları 1097
2.2.1. Yanıltıcı Belge Düzenleme/Kullanma Suçu 1102
2.2.2. Sahte Belge Düzenleme veya Sahte Belge Kullanma Suçu 1105
2.2.3. Yetkisiz Belge Basımı veya Yetkisiz Basılmış Belgeleri Bilerek Kullanma Suçu 1107
2.3. Hapis Cezasının Etkinliği 1108
EKLER 1115
İlgili Kavramlar 1127
Yararlanılan Kaynaklar 1153
Kavramlar Dizini 1191

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
250,00   
250,00   
2
125,00   
250,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
250,00   
250,00   
2
125,00   
250,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
250,00   
250,00   
2
125,00   
250,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
250,00   
250,00   
2
125,00   
250,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
250,00   
250,00   
2
125,00   
250,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
250,00   
250,00   
2
   
   
Kapat