Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Havva Begüm Tokgöz

Uluslararası Hukuk BağlamındaTerörizmin Finansmanının Önlenmesi


Basım Tarihi
2022-04
Sayfa Sayısı
252
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786254321603
Baskı
1Havva Begüm TOKGÖZ

 

İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
TERÖR, TERÖRİZM VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI KAVRAMLARI VE TERÖRİZMİN FİNANSMAN KAYNAKLARI
I. TERÖR VE TERÖRİZM KAVRAMLARI
A. Genel Olarak
B. Terör ve Terörizm Kavramlarını Açıklayan Görüşler
C. Ülke Mevzuatlarında Terörizm
1. Fransa, Almanya, İngiltere ve ABD
2. Türkiye
D. Uluslararası Kuruluşlar Bünyesinde Tanımlamaya Yönelik Çalışmalar
1. Genel Olarak
2. Birleşmiş Milletler
3. Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi
II. TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE İLGİLİ KAVRAMLAR
A. Finansman ve Fon Kavramları
B. Terörizmin Finansmanı Kavramı
1. Türk Hukukunda Terörizmin Finansmanı
2. Uluslararası Belgelerde Terörizmin Finansmanı
III. TERÖRİZMİN FİNANSMAN KAYNAKLARI
A. Genel Olarak
B. Finansman Sağlama Yöntemleri
İKİNCİ BÖLÜM
ULUSLARARASI ALANDA TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER
I. GENEL OLARAK
II. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DÜZENLEMELERİ
A. Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme
B. Birleşmiş Milletler Genel Kurul Kararları
C. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararları
1. Genel Olarak
2. Belli Bir Organ Kurulmasını Öngören Kararlar
3. Belirli Kişilere Yönelik Yaptırımlar Öngören Kararlar
4. Uluslararası İşbirliği Çağrısında Bulunan Kararlar
III. AVRUPA BİRLİĞİ DÜZENLEMELERİ
A. Avrupa Birliği Konsey Tüzükleri
B. Avrupa Birliği Direktifleri ve Konsey Çerçeve Kararları
IV. AVRUPA KONSEYİ DÜZENLEMELERİ
A. Avrupa Konseyi Ortak Tutum Belgeleri
B. Avrupa Konseyi Sözleşmeleri
V. FATF (MALİ EYLEM GÖREV GÜCÜ) TAVSİYELERİ
A. Genel Olarak
B. Suç Gelirlerinin Aklanmasına İlişkin Tavsiyelerde Terörizmin Finansmanı
C. Terörizmin Finansmanına İlişkin Özel Tavsiyeler
D. Güncellenmiş Tavsiyeler Uyarınca Terörizmin Finansmanı
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRK HUKUKUNDA TERÖRİZMİN FİNANSMANI SUÇU
I. DÜZENLEMELERİN TARİHSEL GELİŞİMİ
II. TERÖRİZMİN FİNANSMANI SUÇU
A. Korunan Hukuki Değer
B. Maddi Unsurlar
1. Suçun Konusu
2. Fiil
3. Fail
4. Mağdur
C. Manevi Unsurlar
D. Hukuka Aykırılık Unsuru
E. Nitelikli Hal
F. Kusurluluk
G. Suçun Özel Görünüş Biçimleri
1. Teşebbüs
2. İştirak
3. İçtima
H. Yaptırım
1. Genel Olarak
2. Güvenlik Tedbirleri
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK TEDBİRLER
I. ÖNLEYİCİ TEDBİRLER
A. Genel Olarak
B. Malvarlığının Dondurulması Kavramı ve Hukuki Niteliği
1. Kavram
2. Hukuki Nitelik
C. Malvarlığının Dondurulması Tedbirinin Uygulanması
1. Tedbirin Uygulanma Biçimi
2. Bir Örnek Olarak Yasin El-Kadı Davası
D. Diğer Tedbirler
II. KORUMA TEDBİRLERİ
A. Genel Olarak
B. Elkoyma
1. Basit Elkoyma
2. Taşınmaz, Hak ve Alacaklara Elkoyma
C. Şirket Yönetimi için Kayyım Tayini
SONUÇ
KAYNAKÇA

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat