Ev Hizmetlerinde Çalışanlar Hilal Tiritoğlu Ersoy

İş ve Sosyal Güvenlik HukukundaEv Hizmetlerinde Çalışanlar


Basım Tarihi
2023-01
Sayfa Sayısı
394
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750282683
Boyut
16x24
Baskı
1255,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 255 puan kazanacaksınız)
   255

Hilal TİRİTLİOĞLU ERSOY

 

İÇİNDEKİLER
 
Takdim 
 
7
Önsöz 
 
9
Kısaltmalar 
 
19
GİRİŞ 
 
23
BİRİNCİ BÖLÜM
 
 
EV HİZMETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ, TEMEL KAVRAMLAR,
 
 
DÜZENLEMELER VE EV HİZMETLERİNİN BENZERLERİNDEN AYIRT EDİLMESİ
 
 
§1. EV HİZMETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 
 
27
§2. EV HİZMETLERİNE İLİŞKİN KAVRAMLAR 
 
35
I. EV HİZMETİ KAVRAMI 
 
35
A. Genel Olarak 
 
35
B. Kapsamı 
 
39
C. Ev Hizmeti İlişkisinin Özellikleri 
 
49
1. Kendine Özgü Yapısı 
 
49
2. Sıkı Bir Güven İlişkisi Gerektirmesi 
 
50
3. Özel Hayat – İş Hayatı Ayrımının Zorluğu 
 
51
II. EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN 
 
53
III. İŞVEREN 
 
55
A. Genel Olarak 
 
55
B. Evde Birlikte Yaşayanların Durumu 
 
57
IV. İŞYERİ 
 
62
§3. EV HİZMETLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER 
 
65
I. ULUSLARARASI HUKUKTA 
 
65
A. Birleşmiş Milletler 
 
65
B. Avrupa Konseyi 
 
69
1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
 
70
2. Avrupa Sosyal Şartı 
 
73
C. Uluslararası Çalışma Örgütü 
 
75
1. Genel Olarak 
 
75
2. Ev Hizmetlerinde Çalışanlara Dair Sözleşme 
 
78
a. Genel Olarak 
 
78
b. Ev Hizmeti Kavramı 
 
79
c. Ev Hizmetlerinde Çalışan 
 
82
d. Sözleşmenin Kapsamı 
 
84
II. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA 
 
86
A. Avrupa Birliği Hukukunda 
 
87
B. Çeşitli Ülke Hukuklarında 
 
89
1. Alman Hukukunda 
 
90
2. İspanyol Hukukunda 
 
93
3. İsviçre Hukukunda 
 
99
4. Amerika Birleşik Devletleri Hukukunda 
 
103
III. TÜRK HUKUKUNDA 
 
105
A. 4857 Sayılı İş Kanunu 
 
105
B. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 
 
107
C. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
 
109
D. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 
 
114
1. 6552 Sayılı Kanun Öncesinde 
 
114
2. 6552 Sayılı Kanun Sonrasında 
 
118
§4. EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞMANIN BENZERLERİNDEN AYIRT EDİLMESİ 
 
119
I. EVDE HİZMET SÖZLEŞMESİ 
 
120
II. EVDE BAĞIMSIZ ÇALIŞMA 
 
124
III. EVDE BAKIM SÖZLEŞMESİ 
 
127
İKİNCİ BÖLÜM
 
 
İŞ HUKUKUNDA EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLAR
 
 
§5. EV HİZMETLERİNİN İŞ KANUNU KAPSAMINA ALINMASI GEREĞİ 
 
133
§6. SÖZLEŞMENİN KURULMASI 
 
135
I. TARAFLARCA KURULMA 
 
135
A. Genel Olarak 
 
135
B. Sözleşmenin Şekli 
 
138
C. Asgari Çalışma Yaşı 
 
141
II. ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI TARAFINDAN İŞE ALINMA ve YERLEŞTİRİLME 
 
148
A. Genel Olarak 
 
148
B. İş Aracılığı 
 
150
C. Geçici İş İlişkisi 
 
151
§7. TARAFLARIN BORÇLARI 
 
155
I. EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANIN BORÇLARI 
 
155
A. İş Görme (Hizmet) Borcu 
 
155
1. Genel Olarak 
 
155
2. İşi Bizzat Yapma Borcu 
 
156
a. Genel Olarak 
 
156
b. İfa Edilecek İş 
 
157
3. İşi Özenle Yapma Borcu 
 
159
B. Talimatlara Uyma (İtaat) Borcu 
 
160
C. Sadakat Borcu 
 
161
1. Genel Olarak 
 
161
2. Sır Saklama Borcu 
 
163
3. Rekabet Etmeme Borcu 
 
164
II. İŞVERENİN BORÇLARI 
 
166
A. Ücret Ödeme Borcu 
 
166
1. Genel Olarak 
 
166
2. Ücretin Miktarı 
 
168
a. Genel Olarak 
 
168
b. Asgari Ücret 
 
171
3. Ücretin Korunması 
 
172
a. Genel Olarak 
 
172
b. Ödeme Zamanı 
 
174
c. Ödeme Yeri 
 
175
d. Ayni Ödeme 
 
177
e. Ücretten Kesinti Yapılamaması 
 
180
f. Ücretin Belgelendirilmesi 
 
183
4. Ücrete İlişkin Zamanaşımı 
 
183
B. Koruma (Gözetme) Borcu 
 
184
1. Genel Olarak 
 
184
2. Tacize Karşı Koruma 
 
186
3. Ev Düzeni İçinde Yaşamada 
 
190
a. Genel Olarak 
 
190
b. Konaklama ve Yemek Sağlanması 
 
193
c. Seyahat ve Kimlik Belgelerinin Bulundurulması 
 
195
d. Evden Ayrılma Özgürlüğü 
 
196
e. İletişim Araçlarını Kullanırken Gizlilik 
 
197
4. Kişisel Verileri Kullanırken 
 
199
C. Eşit Davranma Borcu 
 
201
§8. ÇALIŞMA SÜRELERİ 
 
207
I. GENEL OLARAK 
 
207
II. NORMAL ÇALIŞMA SÜRESİ 
 
215
III. ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILAN HALLER 
 
221
IV. GECE ÇALIŞMASI 
 
225
V. FAZLA ÇALIŞMA 
 
228
A. Genel Olarak 
 
228
B. Azami Süresi 
 
231
C. Fazla Çalışma Karşılığı 
 
234
D. Fazla Çalışmanın İspatı 
 
238
§9. DİNLENME SÜRELERİ 
 
240
I. GENEL OLARAK 
 
240
II. ARA DİNLENMESİ 
 
241
III. HAFTA TATİLİ 
 
245
IV. ULUSAL BAYRAM ve GENEL TATİL GÜNLERİ 
 
248
V. YILLIK ÜCRETLİ İZİN 
 
250
§10. ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ VE TOPLU SÖZLEŞME HAKKI 
 
256
I. GENEL OLARAK 
 
256
II. ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ 
 
258
III. TOPLU SÖZLEŞME HAKKI 
 
262
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
 
SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLAR
 
 
§11. EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SOSYAL GÜVENLİK KAPSAMINA ALINMASI ZORUNLULUĞU 
 
269
I. GENEL OLARAK 
 
269
II. YABANCILARIN ÖZEL DURUMU 
 
275
§12. TÜRK SOSYAL SİGORTALAR HUKUKUNDA EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN DURUMU 
 
278
I. GENEL OLARAK 
 
278
II. KİŞİ BAKIMINDAN KAPSAM 
 
279
A. Tanımlar 
 
279
1. Sigortalı 
 
279
2. İşveren 
 
279
3. Çalıştıran 
 
280
B. Sigortalı Sayılanlar 
 
282
1. Tam Sigortalılar 
 
282
a. Genel Olarak 
 
282
b. Ay İçinde On Gün ve Daha Fazla Süreyle Çalışanlar 
 
282
c. Yabancı Uyruklular 
 
285
2. Kısmi Sigortalılar 
 
287
a. Genel Olarak 
 
287
b. Ay İçinde On Günden Az Süreyle Çalışanlar 
 
288
C. Sigortalı Sayılmayanlar 
 
290
III. SİGORTALILIK İLİŞKİSİNİN KURULMASI 
 
293
A. Ay İçinde On Gün ve Daha Fazla Süreyle Çalışanlar Bakımından 
 
293
1. Sigortalıların Kuruma Bildirilmesi 
 
293
2. Sigortalılık Başlangıç Tarihi 
 
297
3. Bildirim Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyen İşverene Uygulanacak Yaptırım 
 
299
B. Ay İçinde On Günden Az Süreyle Çalışanlar Bakımından 
 
302
1. Sigortalıların Kuruma Bildirilmesi 
 
302
2. Sigortalılık Başlangıç Tarihi 
 
304
3. Bildirim Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyen Çalıştırana Uygulanacak Yaptırım 
 
305
IV. KONU BAKIMINDAN KAPSAM 
 
305
A. Genel Olarak 
 
305
B. Ay İçinde On Gün ve Daha Fazla Süreyle Çalışanlar Bakımından 
 
306
1. Genel Olarak 
 
306
2. İş Kazası ve Meslek Hastalığının Bildirimi 
 
307
3. Genel Sağlık Sigortasından Yararlanma 
 
310
4. İşsizlik Sigortası Bakımından 
 
313
C. Ay İçinde On Günden Az Süreyle Çalışanlar Bakımından 
 
314
1. Genel Olarak 
 
314
2. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası 
 
316
a. Genel Olarak 
 
316
b. Yararlanma Şartları 
 
317
c. Çalıştıranın Sosyal Güvenlik Kurumu Karşısındaki Sorumluluğu 
 
319
3. Uzun Vadeli Sigorta Kolları ve Genel Sağlık Sigortası Uygulaması 
 
323
a. Uzun Vadeli Sigorta Kolları Yönünden 
 
323
b. Genel Sağlık Sigortalılığı Yönünden 
 
324
V. PRİM ÖDEME ESASLARI 
 
325
A. Genel Olarak 
 
325
B. Ay İçinde On Gün ve Daha Fazla Süreyle Çalışanlar Bakımından 
 
327
1. Prim Oranları ve Prime Esas Kazanç 
 
327
2. Primlerin Ödenmesi 
 
327
3. Yararlanılacak Prim Teşvikleri 
 
330
a. Genel Olarak 
 
330
b. Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primlerinin Yüzde Beşinin Hazine Tarafından Karşılanması 
 
332
c. Genç Sigortalılar ve Kadın Sigortalılar ile Mesleki Eğitim ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Sahibi Sigortalıların İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik 
 
334
d. İşsizlik Ödeneği Alanları İşe Alan İşverenlere Yönelik Teşvik 
 
336
e. İlave İstihdam Teşviki 
 
337
C. Ay İçinde On Günden Az Süreyle Çalışanlar Bakımından 
 
339
1. Prim Oranları ve Prime Esas Kazanç 
 
339
a. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Yönünden 
 
339
b. Uzun Vadeli Sigorta Kolları ve Genel Sağlık Sigortası Yönünden 
 
341
2. Primlerin Ödenmesi 
 
343
VI. SİGORTALILIK HALLERİNİN ÇAKIŞMASI 
 
344
A. Genel Olarak 
 
344
B. Ay İçinde On Gün ve Daha Fazla Süreyle Çalışanlar Bakımından 
 
346
C. Ay İçinde On Günden Az Süreyle Çalışanlar Bakımından 
 
350
D. Kurumdan Aylık ve Gelir Alanlar Bakımından 
 
353
VII. SİGORTALILIK İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ 
 
354
A. Genel Olarak 
 
354
B. Ay İçinde On Gün ve Daha Fazla Süreyle Çalışanlar Bakımından 
 
355
C. Ay İçinde On Günden Az Süreyle Çalışanlar Bakımından 
 
356
SONUÇ 
 
359
Kaynakça 
 
373
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
255,00   
255,00   
2
127,50   
255,00   
3
85,00   
255,00   
4
63,75   
255,00   
5
51,00   
255,00   
6
42,50   
255,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
255,00   
255,00   
2
127,50   
255,00   
3
85,00   
255,00   
4
63,75   
255,00   
5
51,00   
255,00   
6
42,50   
255,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
255,00   
255,00   
2
127,50   
255,00   
3
85,00   
255,00   
4
63,75   
255,00   
5
51,00   
255,00   
6
42,50   
255,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
255,00   
255,00   
2
127,50   
255,00   
3
85,00   
255,00   
4
63,75   
255,00   
5
51,00   
255,00   
6
42,50   
255,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
255,00   
255,00   
2
127,50   
255,00   
3
85,00   
255,00   
4
63,75   
255,00   
5
51,00   
255,00   
6
42,50   
255,00   
Kapat