%3
Hükümlülerin Çalıştırılması Funda Kaya Bozok

Hükümlülerin Çalıştırılması


Basım Tarihi
2024-01
Sayfa Sayısı
576
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786052646922
Boyut
16x24
Baskı
1613,00 TL 594,61 TL
(Bu ürünü aldığınızda 594 puan kazanacaksınız)
   594

Dr. Funda Kaya BOZOK

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 7

TEŞEKKÜR9

İÇİNDEKİLER 11

KISALTMALAR17

GİRİŞ.19

BİRİNCİ BÖLÜM

İNFAZ SİYASETİNİN POZİTİF BİR UNSURU

OLARAK HÜKÜMLÜLERİN ÇALIŞTIRILMASI

1.1. İNFAZ SİYASETİ .23

1.2. İNFAZ SİYASETİNİN HEDEFİ VE ETKİNLİĞİ 27

1.3. İNFAZ SİYASETİNDE BENİMSENEN ÇAĞDAŞ YÖNELİMLER 31

1.3.1. Son Çare Olma İlkesi ve Hapis Cezası 31

1.3.1.1. İnfaz kurumlarındaki doluluk olgusu34

1.3.1.2. İnfaz kurumlarındaki doluluğu azaltmaya yönelik politikalar.40

1.3.2. Ceza İnfazının İnsan Hakları Yönü46

1.3.2.1. İnsan hakları öznesi olarak hükümlü46

1.3.2.2. İnfazının insan onuru ile bağdaşır olması prensibi.49

1.3.3. Ceza İnfaz Kurumu Yaşamının Normalleştirilmesi .51

1.3.4. İnfazın Dış Dünyaya Açılması.55

1.3.6. Ceza İnfaz Kurumu Personelinin Niteliğini Geliştirme .61

1.3.7. Ayrımcılık Yasağı64

1.3.8. Ceza İnfaz Kurumlarının Bağımsız Organlar Tarafından Denetlenmesi69

1.4. Temel Ceza Yaptırımlarının İnfaz Rejimi 74

1.4.1. Genel Olarak .74

1.4.2. Cezanın ve İnfazın Amaçları 76

1.4.2.1. Cezalandırmakla güdülen amaç .76

1.4.2.2. Cezanın infazı ile güdülen amaç.81

1.4.2.2.1. Hapis cezasının infazında öncelikli amacın

belirlenmesinin önemi.81

1.4.2.2.2. Toplumla yeniden bütünleştirme (Reentegrasyon) .84

1.4.2.2.3. Toplumun korunması.90

1.4.3. Ceza ve İnfazın Amaçlarına Uygun Temel Ceza Yaptırımları 92

1.4.3.1. Hapis cezasının temel bir yaptırım türü olarak değeri .93

1.4.3.2. Adli para cezasının temel bir yaptırım türü olarak değeri 98

 

12 İçindekiler

1.4.4. Temel Ceza Yaptırımlarının İnfazındaki Güçlükler, Alternatif Yaptırım ve

İnfaz Yöntemleri101

1.4.5. Ceza ve İnfazın Amaçları Bakımından Hükümlülerin Çalıştırılmasının

Önemi .105

1.4.5.1. Hükümlülerin ceza infaz kurumunda kaldıkları süre boyunca

çalıştırılmasının önemi.106

1.4.5.2. Hükümlülerin toplum içinde çalıştırılmasının önemi .108

 

İKİNCİ BÖLÜM

HAPİS CEZASININ İNFAZ KURUMUNDA

ÇEKTİRİLMESİ SÜRECİNDE HÜKÜMLÜLERİN ÇALIŞTIRILMASI

 

2.1. İNFAZ PRATİĞİNDE HÜKÜMLÜLERİN ÇALIŞTIRILMASININ GELİŞİMİ  111

2.2. HÜKÜMLÜLERİN İNFAZ KURUMUNDA KALINAN SÜRE İÇİNDE

ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN TÜRK HUKUKUNDAKİ DÜZENLEMELER  126

2.3. HÜKÜMLÜLERİN ÇALIŞTIRILMASI VE ULUSLARARASI HUKUK . 129

2.3.1. Uluslararası Hukukta Hükümlülerin Zorla Çalıştırılmasına Hoşgörü129

2.3.2. Bir İnsan Hakkı Olarak Zorla Çalıştırmaya Karşı Koruma131

2.3.2.1. Genel olarak 131

2.3.2.2. Kölelik sözleşmesi (1926 Slavery Convention) .134

2.3.2.3. ILO zorla çalıştırma sözleşmeleri136

2.3.2.3.1. 29 sayılı zorla çalıştırma sözleşmesi 136

2.3.2.3.2. 105 sayılı zorla çalıştırmanın kaldırılması sözleşmesi 145

2.3.2.3.3. ILO işyerinde temel haklar ve prensipler bildirgesi .149

2.3.2.4. Avrupa insan hakları ve temel özgürlüklerin korunması

sözleşmesi (AİHS) kapsamında zorla çalıştırma .152

2.3.2.5. Medeni ve siyasi haklar uluslararası sözleşmesi (MSHS)155

2.3.2.6. Mahpuslara muameleye dair birleşmiş milletler asgari

standart kuralları (Mandela Kuralları) 157

2.3.2.7. Avrupa cezaevi kuralları.162

2.3.2.8. Avrupa konseyinin ilgili diğer tavsiye kararları.166

2.3.3. Türk Hukukundaki Düzenlemelerin Uluslararası Normlara Uygunluğu .168

2.4. HÜKÜMLÜLERİN İNFAZ KURUMUNDA KALINAN SÜRE İÇİNDE

ÇALIŞTIRILMASININ AMAÇLARI 185

2.4.1. Genel Olarak .185

2.4.2. Toplumla Yeniden Bütünleştirme188

2.4.3. Çalışmanın Kontrol Fonksiyonu193

2.4.4. Tartışmalı Amaçlar 195

2.4.4.1. Çalıştırmanın cezalandırma amacı.195

2.4.4.2. Çalıştırmanın ekonomik amacı 198

 

2.5. HÜKÜMLÜLERİN İNFAZ KURUMUNDA KALINAN SÜRE İÇİNDE

ÇALIŞTIRILMASININ HUKUKİ NİTELİĞİ  203

2.5.1. Genel Olarak Çalışma Hakkı ve Yükümlülüğü203

 

İçindekiler 13

2.5.2. Çalışmanın Hükümlülerin Yükümlülüğü Olduğunu Savunan Görüş.206

2.5.3. Çalışmanın Hükümlülerin Hakkı Olduğunu Savunan Görüş 212

2.5.4. Çalışmayı Hem Bir Hak Hem de Yükümlülük Olarak Kabul Eden Görüş.217

2.5.5. Değerlendirme 217

2.6. ÇALIŞAN HÜKÜMLÜLERİN HUKUKİ STATÜSÜ.218

2.7. HÜKÜMLÜLERİ İŞÇİ STATÜSÜNE DÂHİL EDEN GÖRÜŞ219

2.7.1. İşçi Statüsünün Toplumla Yeniden Bütünleştirmeye Katkısı220

2.7.2. İşçi Statüsünün Getireceği Ekonomik Faydalar .222

2.7.3. Eşitlik Gerekçesi 223

2.8. HÜKÜMLÜLERİ İŞÇİ STATÜSÜNE DÂHİL ETMEYEN GÖRÜŞLER223

2.8.1. Penolojik Gerekçeler.225

2.8.2. Ekonomik ve Güvenlik Hususlarına İlişkin Gerekçeler.227

2.8.3. Hukuki Gerekçeler.228

2.8.4. Hükümlülerin İşçi Statüsüne Dâhil Edilmemesinin Sonuçları237

2.8.5. Hükümlüleri Yarı Çalışan Statüsüne (Quasi-Employee) Dahil Eden

Görüş 241

2.8.6. Değerlendirme 242

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

TÜRK HUKUKUNDA VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA CEZA

İNFAZ KURUMUNDA KALINAN SÜREÇTE HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA SİSTEMİ

3.1. CEZA İNFAZ KURUMLARINDA ÇALIŞTIRMA SİSTEMİ 245

3.1.1. Genel Olarak .245

3.1.2. Ceza İnfaz Kurumlarında Çalışma Alanları.252

3.1.3. Ceza İnfaz Kurumu Hizmetinde Çalıştırma 262

3.1.3.1. Türkiye’de kurum hizmetinde çalıştırma262

3.1.3.2. ABD’de kurum hizmetinde çalıştırma.267

3.1.3.3. Fransa’da kurum hizmetinde çalıştırma .270

3.1.3.4. Almanya’da kurum hizmetinde çalıştırma274

3.1.4. Kurum İş Yurtları, Tesis ve Atölyelerinde Çalıştırma 276

3.1.4.1. Türkiye’de kurum iş yurtları, tesis ve atölyelerinde

çalıştırma .276

3.1.4.2. ABD’de kurum iş yurtları, tesis ve atölyelerinde çalıştırma281

3.1.4.3. Fransa’da kurum iş yurtları, tesis ve atölyelerinde çalıştırma 290

3.1.4.4. Almanya’da kurum iş yurtları, tesis ve atölyelerinde

çalıştırma .294

 

3.1.5. Kamu ve Özel Sektörle Yapılan İşbirlikleri Yoluyla Hükümlülerin

Çalıştırılması297

3.1.5.1. Türkiye’de kamu ve özel sektörle yapılan işbirlikleri 297

3.1.5.2. ABD’de kamu ve özel sektörle yapılan işbirlikleri.308

3.1.5.3. Fransa’da kamu ve özel sektörle yapılan işbirlikleri .318

 

14 İçindekiler

3.1.6. Bir Kamu Kurumu veya Kuruluşu Nezaretinde Çalıştırma (İnfaz Kanunu

30/5) 329

3.1.7. Karşılaştırmalı Hukukta Görülen Diğer Çalışma Şekilleri.334

3.1.8. Ücret Aralığı ve Dağılımı .344

3.1.8.1. Türkiye’de ücret aralığı ve dağılımı 344

3.1.8.2. ABD’de ücret aralığı ve dağılımı .350

3.1.8.3. Fransa’da ücret aralığı ve dağılımı .367

3.1.8.4. Almanya’da ücret aralığı ve dağılımı  373

3.1.9. Çalışan Hükümlülerin İş Sağlığı ve Güvenliği ile Sigortalılık Durumu 383

3.1.9.1. Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği ile sigortalılık durumu.383

3.1.9.2. ABD’de iş sağlığı ve güvenliği ile sigortalılık durumu .391

3.1.9.3. Fransa’da iş sağlığı ve güvenliği ile sigortalılık durumu401

3.1.9.4. Almanya’da iş sağlığı ve güvenliği ile sigortalılık durumu 406

3.1.10. Hükümlülerin Çalıştırılmasının Disiplin Yaptırımlarıyla İlişkisi.410

3.1.10.1. Türkiye’de çalışmanın disiplin yaptırımlarıyla ilişkisi410

3.1.10.2. ABD’de çalışmanın disiplin yaptırımlarıyla ilişkisi 414

3.1.10.3. Fransa’da çalışmanın disiplin yaptırımlarıyla ilişkisi.417

3.1.10.4. Almanya’da çalışmanın disiplin yaptırımlarıyla ilişkisi .420

3.2. CEZAEVİ İŞÇİLİĞİ YOLUYLA ÜRETİLEN MALLARIN KULLANIMI VE TİCARETİ . 421

3.3. HÜKÜMLÜLERİN ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE YURTDIŞINA GÖNDERİLMESİ 431

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

HÜKÜMLÜLERİN TOPLUMSAL ORTAMDA ÇALIŞTIRILMASI

 

4.1. HAPİS CEZASINA VE İNFAZINA SEÇENEK KURUMLAR 439

4.2. HAPİS CEZASINA VE İNFAZINA SEÇENEK OLARAK ÇALIŞTIRMA İÇERİKLİ

YAPTIRIMLAR. 446

4.2.1. Türk Hukukunda Hükümlülerin Toplumsal Ortamda Çalıştırılma Halleri.452

4.2.1.1. Kamuya yararlı bir işte çalıştırma.452

4.2.1.1.1. Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak

kamuya yararlı bir işte çalıştırma (TCK m. 50/1-f)456

4.2.1.1.2. Hapis cezasının denetimli serbestlik tedbiri

uygulanarak infazı bakımından kamuya yararlı bir

işte çalıştırma (İnfaz Kanunu m.105/A) 469

4.2.1.1.3. Adli para cezasının infazı bağlamında kamuya yararlı

bir işte çalıştırma. 476

 

4.2.1.2. Hükümlülerin gözetim altında ücret karşılığında

çalıştırılması.486

4.2.1.2.1. Hapis cezasının ertelenmesi halinde denetimli

serbestlik tedbiri olarak hükümlü çalıştırılması.486

4.2.1.2.2. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ile

birlikte öngörülen ücret karşılığı çalıştırılma

yükümlülüğü .491

 

İçindekiler 15

 

4.2.1.2.3. Koşullu salıverilmeden yararlanılması halinde

denetimli serbestlik tedbiri olarak gözetim altında

ücret karşılığı çalıştırılma .496

4.2.1.3. Hükümlülerin toplum içerisinde çalıştırılmasının infazı .501

4.2.1.3.1. Toplum içinde çalıştırılma kararlarının yerine

getirilmesinde genel hükümler501

4.2.1.3.2. Toplum içinde çalıştırılma kararlarının infazında iş

birliği ve protokoller 503

4.2.1.3.3. Çalışma yükümlülüğünün ihlal edilmesi ve kaydın

kapatılması 507

4.2.1.4. Ücret ve sosyal güvenlik.509

4.2.2. Almanya’da Hükümlülerin Kamuya Yararlı Bir İşte Ücretsiz Çalıştırılması .513

4.2.2.1. Adli para cezasının ödenmemesi halinde hükümlülerin

kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılması (Alman Ceza

Kanunu’nun Başlangıç Hükümleri m. 293).514

4.2.2.2. Hapis cezasının ertelenmesi bağlamında hükümlülerin

kamuya yararlı bir işte Ücretsiz Çalıştırılması (Alman Ceza

Kanunu m. 56b/(2)3)519

4.2.2.3. Kamu davasının açılmasının geçici olarak geri bırakılması ve

yargılamanın durdurulması için getirilen koşullardan biri

olarak kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılma (Alman

Ceza Muhakemesi Kanunu m. 153a/3).521

4.2.3. Fransa’da Hükümlülerin Kamuya Yararlı Bir İşte Ücretsiz Çalıştırılması.522

4.2.3.1. Kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırmanın asli ceza olarak

verilmesi 530

4.2.3.2. Asli cezaya ek tali bir ceza olarak kamuya yararlı bir işte

ücretsiz çalışma531

4.2.3.3. Hapis cezasına alternatif bir ceza olarak kamuya yararlı bir

işte ücretsiz çalıştırma532

4.2.3.4. Hapis cezasının ertelenmesi halinde ve genel olarak

denetimli serbestlik hükümleri kapsamında hükümlülerin

kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılmaları .534

4.2.4. ABD’de Hükümlülerin Kamuya Yararlı Bir İşte Ücretsiz Çalıştırılması 536

SONUÇ545

KAYNAKLAR 555

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
594,61   
594,61   
2
297,31   
594,61   
3
198,20   
594,61   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
594,61   
594,61   
2
297,31   
594,61   
3
198,20   
594,61   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
594,61   
594,61   
2
297,31   
594,61   
3
198,20   
594,61   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
594,61   
594,61   
2
297,31   
594,61   
3
198,20   
594,61   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
594,61   
594,61   
2
297,31   
594,61   
3
198,20   
594,61   
Kapat