Eser Sözleşmelerinde Ayıptan Sorumluluk Hükümleri ile Borçlar Kanunu G

Eser Sözleşmelerinde Ayıptan Sorumluluk Hükümleri ile Borçlar Kanunu Genel Hükümlerinin Yarışması


Basım Tarihi
2018-09
Sayfa Sayısı
141
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
Kitap
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750250859
Boyut
16x24
Baskı
151,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 51 puan kazanacaksınız)
   51

Konu Başlıkları
- Konu İle İlgili Temel Bilgiler
- Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Ayıptan Sorumluluğu
- Eser Sözleşmesinde Ayıptan Sorumluluk Hükümleri İle Borçlar Kanunu Genel Hükümlerinin Yarışması
Eser Sözleşmesinde Ayıptan Sorumluluk Hükümleri İle Borçlar Kanunu Genel Hükümlerinin Yarışmasının Sonuçları

 


İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
Kısaltmalar Listesi 11
Giriş
KONU İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER
§ 1. KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ VE SINIRLANDIRILMASI
I. KONUNUN TAKDİMİ 13
II. KONUNUN ÖNEMİ 14
III. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 15
Birinci Bölüm
§2. ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN
AYIPTAN SORUMLULUĞU
I. GENEL OLARAK 17
II. ESER SÖZLEŞMESİNDE AYIPLI İFA KAVRAMI 18
A. Genel Olarak 18
B. Ayıplı İfanın Benzer İfa Engelleri ile Karşılaştırılması 20
1. Genel Olarak 20
2. İmkansızlık Bakımından 21
3. Borçlunun Temerrüdü Bakımından 24
4. Eksik İfa Bakımından 24
5. Aliud İfa Bakımından 27
6. Aşırı İfa Güçlüğü Bakımından 28
7. Sözleşmenin Müsbet İhlali Bakımından 29
III. ESER SÖZLEŞMESİ BAKIMINDAN AYIP ÇEŞİTLERİ 31
A. Açık Ayıp – Gizli Ayıp – Kasten Gizlenmiş Ayıp 31
B. Önemli Ayıp – Daha Az Önemli Ayıp 33
C. Maddi Ayıp – Hukukî Ayıp 34
D. Asli (Birincil) Ayıp – Fer’i (İkincil / Tali) Ayıp 36
IV. ESER SÖZLEŞMESİNDE AYIPTAN SORUMLULUĞUN KOŞULLARI 37
A. Maddi Koşulları 37
1. Eserin Teslim Edilmiş Olması 37
2. Teslim Edilen Eserin Ayıplı Olması 38
3. Ayıbın İşsahibine Yüklenememesi 39
a. Genel Olarak 39
b. Eserde Mevcut Bulunan Ayıbın İşsahibine Yüklenebilmesinin Koşulları 41
aa. İşsahibine Yüklenebilen Bir Sebep ya da İşsahibinin Talimatının Bulunması 41
bb. Yüklenicinin Uyarma ve Aydınlatma Yükümlülüklerini Yerine Getirmesi 42
cc. Uygun Nedensellik Bağı Bulunması 43
c. Ayıbın İşsahibine Yüklenebilmesinin Hüküm ve Sonuçları 44
4. İşsahibinin Eseri Kabul Etmemiş Olması 46
B. Şekli Koşulları 48
1. Genel Olarak 48
2. İşsahibinin Gözden Geçirme Yükümlülüğünü Yerine Getirmiş Olması 49
3. İşsahibinin Bildirim Yükümlülüğünü Yerine Getirmiş Olması 52
4. Sorumsuzluk Anlaşması Yapılmamış Olması 57
5. İşsahibinin Ayıp Nedeniyle İleri Sürecek Olduğu Hakların Zamanaşımına Uğramamış Olması 58
İkinci Bölüm
§ 3. ESER SÖZLEŞMESİNDE AYIPTAN SORUMLULUK HÜKÜMLERİ İLE BORÇLAR KANUNU GENEL HÜKÜMLERİNİN YARIŞMASI
I. GENEL OLARAK 61
II. İŞSAHİBİNİN AYIPLI İFA KARŞISINDA TBK M. 475’TE YER ALAN HAKLARI 62
A. Genel Olarak 62
B. Sözleşmeden Dönme Hakkı 65
C. Bedelden İndirim İsteme Hakkı 70
D. Eserin Ücretsiz Onarımını İsteme Hakkı 73
E. Genel Hükümlere Göre Tazminat Talep Etme Hakkı 78
F. Zamanaşımı 83
III. TALEPLERİN YARIŞMASI 84
A. Genel Olarak 84
B. Tarihçe 85
C. Talep Kavramı 87
D. Yarışma Kavramı 89
E. Yarışmanın Benzer Kavramlar İle Karşılaştırılması 91
1. Genel Olarak 91
2. Yığışma Bakımından 91
3. Seçimlik Uygulama Bakımından 92
4. Dışlama Bakımından 92
F. Taleplerin Yarışmasının Koşulları 94
1. Kural Çokluğunun Bulunması 94
2. Kurallar Arasında Birbirini Dışlama İlişkisi Bulunmaması 95
3. Taleplerin Aynı Kişiye Ait Olması ve Aynı Kişi ya da Kişilere Karşı İleri Sürülebilmesi 95
G. Taleplerin Yarışmasının Özel Bir Görünümü: Sözleşmeden Doğan Sorumluluk ile Sözleşme Dışı Sorumluluğun Yarışmasının Koşulları 96
1. Zarar Gören ile Zarardan Sorumlu Olan Kişi Arasında Bir Sözleşme İlişkisi Bulunması 96
2. Sorumluluk Sebeplerinin Bir Arada Bulunması 97
a. Genel Olarak 97
b. Bir Davranışın Hem Sözleşmeye Aykırılık Hem de Haksız Fiil Teşkil Etmesi 98
c. Sorumluluk Sebebinin Hem Kusura Hem de Kusursuz Sorumluluğa Dayanması 100
IV. ESER SÖZLEŞMESİNDE AYIPTAN SORUMLULUK HÜKÜMLERİ İLE YARIŞAN BORÇLAR KANUNU GENEL HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 101
A. Genel Olarak 101
B. Haksız Fiil Hükümleri 102
1. Genel Olarak 102
2. Kusur Sorumluluğu 103
a. Fiil 103
b. Hukuka Aykırılık 104
c. Zarar 105
d. Kusur 105
e. Nedensellik Bağı 106
3. Kusura Dayanmayan Sorumluluk 107
C. Borcun İfa Edilmemesine İlişkin TBK m. 112 ve 117 107
1. Genel Olarak 107
2. Kötü İfa 108
3. Borçlunun Temerrüdü 109
D. Yardımcı Kişinin Eyleminden Sorumluluğu Düzenleyen TBK m. 116 Hükmü 110
E. İrade Bozukluğu Hükümleri 112
Üçüncü Bölüm
§ 4. ESER SÖZLEŞMESİNDE AYIPTAN SORUMLULUK HÜKÜMLERİ İLE BORÇLAR KANUNU GENEL HÜKÜMLERİNİN
YARIŞMASININ SONUÇLARI
I. GENEL OLARAK YARIŞMANIN SONUÇLARI 115
A. Yarışmada Uygulanacak Hükmün Belirlenmesi 115
B. Uygulanacak Hükmün Belirlenmesinde TBK m. 60’ın Etkisi 116
C. Yarışmanın Sonuçları 118
II. ESER SÖZLEŞMESİNDE AYIPTAN SORUMLULUK HÜKÜMLERİYLE GENEL HÜKÜMLERİN YARIŞMASININ SONUÇLARI 120
A. Haksız Fiil Bakımından 120
B. Kötü İfaya İlişkin TBK m. 112 Bakımından 123
C. Borçlunun Temerrüdü Hükümleri Bakımından 124
D. Aldatma Hükümleri Bakımından 125
E. Yardımcı Kişinin Fiili Bakımından 128
F. TBK m. 475’te Yer Alan Seçimlik Hakların Birbiri ile İlişkisi 129
Sonuç 131
Kaynakça 133

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
51,00   
51,00   
2
25,50   
51,00   
3
17,00   
51,00   
4
12,75   
51,00   
5
10,71   
53,55   
6
9,01   
54,06   
7
7,80   
54,57   
8
6,89   
55,08   
9
6,18   
55,59   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
51,00   
51,00   
2
25,50   
51,00   
3
17,00   
51,00   
4
12,75   
51,00   
5
10,71   
53,55   
6
9,01   
54,06   
7
7,80   
54,57   
8
6,89   
55,08   
9
6,18   
55,59   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
51,00   
51,00   
2
25,50   
51,00   
3
17,00   
51,00   
4
12,75   
51,00   
5
10,71   
53,55   
6
9,01   
54,06   
7
7,80   
54,57   
8
6,89   
55,08   
9
6,18   
55,59   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
51,00   
51,00   
2
25,50   
51,00   
3
17,00   
51,00   
4
12,75   
51,00   
5
10,71   
53,55   
6
9,01   
54,06   
7
7,80   
54,57   
8
6,89   
55,08   
9
6,18   
55,59   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
51,00   
51,00   
2
25,50   
51,00   
3
17,00   
51,00   
4
12,75   
51,00   
5
10,71   
53,55   
6
9,01   
54,06   
7
7,80   
54,57   
8
6,89   
55,08   
9
6,18   
55,59   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
51,00   
51,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat