Ceza Davalarında Yargılama Giderleri Hüsnü Aldemir

Ceza Davalarında Yargılama Giderleri


Basım Tarihi
2021-02
Sayfa Sayısı
200
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786257656030
Boyut
16x24
Baskı
155,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 55 puan kazanacaksınız)
   55

Konu Başlıkları
- Yargılama Giderlerinin Kapsamı
- Yargılama Giderlerinden Sorumluluk
- Yargılama Giderlerine Hükmedilmesi
- Uzlaştırmacı Ücreti ve Uzlaştırma Gideri
- AAÜT Uyarınca Takdir Edilen Vekâlet Ücreti
- Zorunlu Müdafi ve Vekil Ücreti
- Seri Muhakeme Usulünde Yargılama Gideri
Basit Yargılama Usulünde Yargılama Gideri

 

 

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 5
İÇİNDEKİLER 7
A- GENEL BİLGİ 11
B. CEZA DAVALARINDA YARGILAMA GİDERLERİ 13
I. YARGILAMA GİDERLERİNİN NELER OLDUĞU 13
II. YARGILAMA GİDERLERİNİN ÖDENMESİ 18
III. YARGILAMA GİDERLERİ BAKIMINDAN UYULMASI GEREKEN KANUNİ ZORUNLULUKLAR. 19
1. Yargılama Giderlerinin (Kısa Karar ve Hükümde) Açıkça Gösterilmesi Zorunluluğu 19
2. Yargılama Giderlerine Re’sen Hükmedilmesi Zorunluluğu 23
IV. YARGILAMA GİDERLERİ HÜKMÜN AYRILMAZ BİR PARÇASI
(MÜTEMMİM CÜZÜ) OLMASI 23
V. YARGILAMA GİDERLERİNİN KAZANILMIŞ HAK OLUŞTURMAMASI 26
VI. YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK 27
a. Verilen Hükümler Bakımından Yargılama Giderlerinden Sorumluluk 29
aa. Mahkûmiyet Kararlarında Yargılama Giderleri 29
bb. Beraat Kararlarında Yargılama Giderleri 41
cc. Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararlarında
Yargılama Giderleri 43
dd. Davanın Düşmesi Kararlarında Yargılama Giderleri 45
ee. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararlarında
Yargılama Giderleri 48
b. Bazı Suçlar Bakımından Yargılama Giderlerinden Sorumluluk 49
aa. Karşılıklı hakaret hâllerinde gider 49
bb. Suç uydurma ve iftira gibi hâllerde gider 49
cc. 5411 sayılı Kanuna Aykırılık Suçunda Yargılama Gideri 50

8 İçindekiler

c. Bağlantılı Davalarda Yargılama Giderleri – Yargılama Giderlerinden Sanıkların Eşit (veya ayrı ayrı) Sorumlu Tutulması 50
d. Kanun Yollarına Başvuruda Yargılama Giderlerinden Sorumluluk 54
e. Bozma Kararına İstinaden Yapılan Yargılamada Yargılama Gideri 55
VII. UYARLAMA YARGILAMASINDA YARGILAMA GİDERLERİ 59
VIII. MÜSADERE YARGILAMASINDA YARGILAMA GİDERLERİ 59
IX. KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARINDA YARGILAMA GİDERLERİ 60
X. UZLAŞTIRMACI ÜCRETİ VE UZLAŞTIRMA GİDERİ 60
1. Uzlaştırma Giderleri 60
2. Uzlaştırmacı Ücreti 62
XI. ÖNÖDEME HALİNDE SORUŞTURMA GİDERLERİ 70
C. CEZA DAVALARINDA VEKÂLET ÜCRETİ İLE MECBURİ (ZORUNLU)
MÜDAFİİ VE VEKİL ÜCRETİ 73
I. GENEL BİLGİ 73
II. VEKÂLET ÜCRETİNİN YARGILAMA GİDERLERİNDEN SAYILMASI 79
III. TARİFEYE GÖRE ÖDEME YAPILMASI 80
1. Zorunlu Müdafi ve Vekil Ücretinin Tespiti 80
2. Taraflarca Atanmış Müdafi ve Vekil Ücretinin Tespiti 82
IV. İSTİNAF MAHKEMELERİNDE GÖREVLENDİRİLEN ZORUNLU
MÜDAFİ VAYE VEKİLLERE YAPILACAK ÜCRET ÖDEMELERİ 86
V. TUTUKLULUĞUN İNCELENMESİNDE MÜDAFİİ ÜCRETİ 89
VI. DURUŞMAYA GİRMEYEN MÜDAFİ VEYA VEKİL VEKÂLET ÜCRETİNE
HAK KAZANIR MI?. 90
VII. BİRDEN FAZLA SUÇ İŞLEYEN VEYA BİRDEN FAZLA (SANIĞA- KATILANA) TEK MÜDAFİ VEYA VEKİL GÖREVLENDİRİLMESİNDE ÜCRET 99
VIII. BARO TARAFINDAN GÖREVLENDİRİLMEYEN MÜDAFİ VEYA VEKİLE ÜCRET ÖDENİR Mİ? 103
IX. BAŞKA YER BAROSUNA NAKİLLE GİDEN AVUKATIN ZORUNLU
MÜDAFİLİK VE VEKİLLİK GÖREVİ 104
X. VEFAT NEDENİYLE YENİ GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİYE (VEKİLE)
ÜCRET ÖDENEBİLİR Mİ? 105
XI. ZORUNLU MÜDAFİLİK ÜCRETİ HACZEDİLEBİLİR Mİ? 106
XII. ÖDEME USUL VE ESASLARI 107

İçindekiler 9
1. Ödemeye İlişkin Esaslar 108
a. 19.12.2006 tarihinden önce görevlendirilme halinde 108
b. 19.12.2006 tarihinden sonra görevlendirilme halinde 109
2. Ücretin Ödenme Usulü 110
a. 19.12.2006 Tarihinden Önce Görevlendirilme Halinde 110
b. 19.12.2006 Tarihinden Sonra Görevlendirilme Halinde 111
XIII. TERÖRLE MÜCADELEDE GÖREV ALAN PERSONELİN, BU GÖREVLERİNİN İFASINDAN DOĞDUĞU İDDİA EDİLEN SUÇLARDAN DOLAYI YAPILAN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMALARDA MÜDAFİ OLARAK BELİRLEDİĞİ AVUKAT VEYA AVUKATLARIN ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ USUL VE ESASLARI 112
1. Avukatlık Ücretinin Ödenmesinde Esas Alınacak Hususlar 113
a. Avukatlık Ücreti Ödeme Şartları 113
b. Avukat Sayısı 113
c. Avukatlık Ücretinin Miktarı 113
2. Müracaat Usulü 114
3. Avukatlık Sözleşmesi 115
4. Komisyon ve Çalışma Düzeni 116
XIV. MALİYE BAKANLIĞINCA TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ HESABINA AKTARILAN ÖDENEĞİN KULLANIMI İLE BAROLAR ARASINDA
DAĞITIMI VE ORTAK UYGULAMANIN USUL VE ESASLARI 117
XV. ZORUNLU MÜDAFİLİK VEYA VEKİLLİK ÜCRETLERİNİN
VERGİLENDİRİLMESİ 121
XVI. ÜCRET YAZILMASININ REDDİNE KARAR VERİLMESİ VEYA HÜKME BAĞLANMAMASI 126
XVII. MÜDAFİ VEYA VEKİLE ÖDENEN ÜCRETTEN SORUMLULUK 137
XVIII. VEKÂLET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ 148
1. Mahkûmiyet Kararı Verildiğinde Vekâlet Ücreti 148
2. Beraat Kararı Verildiğinde Vekâlet Ücreti 153
3. Davanın Reddine Vekâlet Ücreti 165
4. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilmesinde Vekâlet Ücreti 166
5. Düşme Kararı Verilmesinde Vekâlet Ücreti 172
6. Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Dair Karar Verilmesinde
Vekâlet Ücreti 177
7. Uyarlama Yargılamasında Vekâlet Ücreti. 179

10 İçindekiler

8. Bozma Kararına İstinaden Yapılan Yargılamada Vekâlet Ücreti 181
9. Haksız Gözaltı ve Tutuklamadan Dolayı Açılan Davalarda
Vekâlet Ücret 182
10. Ceza Mahkemelerinde Görülen İş veya İşlemlerde Vekâlet Ücreti 185
11. Yalnız Para Cezasına Hükmolunan Davalarda Vekâlet Ücreti 185
12. 5411 Sayılı Kanuna Aykırılık Suçlarında Vekâlet Ücreti 186
XIX. CMK GÖREVLERİNİN İFASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 186
D. ÖZEL YARGILAMA USULÜNDE YARGILAMA GİDERLERİ 191
I. GENEL BİLGİ 191
II. SERİ MUHAKEME USULÜNDE YARGILAMA GİDERLERİ 191
III. BASİT YARGILAMA USULÜNDE YARGILAMA GİDERLERİ 194
KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ 197

 

 

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
55,00   
55,00   
2
27,50   
55,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
55,00   
55,00   
2
27,50   
55,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
55,00   
55,00   
2
27,50   
55,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
55,00   
55,00   
2
27,50   
55,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
55,00   
55,00   
2
27,50   
55,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
55,00   
55,00   
2
   
   
Kapat