Yargılama Giderleri Hüsnü Aldemir
Yargılama Giderleri
Yargılama Giderleri

Hukuk DavalarındaYargılama Giderleri


Basım Tarihi
2019-01
Sayfa Sayısı
1215
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053006442
Boyut
16x25
Baskı
5230,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 230 puan kazanacaksınız)
   230
KARGO BEDAVA

Konu Başlıkları
- Yargılama Harçları
- Vekalet Ücreti
- Keşif Giderleri
- Tebligat Giderleri
- Tanık ve Bilirkişi Ücretleri
- Diğer Yargılama Giderleri
- Avukatlık Asgari Ücret Tarifeleri
Harçlar Kanunu ve Tarifeleri

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 5
2. BASKIYA ÖNSÖZ 7
3. BASKIYA ÖNSÖZ 9
4. BASKIYA ÖNSÖZ 11
5. BASKIYA ÖNSÖZ 13
İÇİNDEKİLER 15
§ I. GENEL OLARAK 31
§ 2. YARGILAMA GİDERLERİNİN TANIMI 35
§ 3. YARGILAMA GİDERLERİNİN ÖDENMESİNDE USUL 35
I. GİDER AVANSI İLE YARGILAMA GİDERLERİNİN PEŞİN ÖDENMESİ 35
II. YARGILAMA GİDERLERİNİN TARAFLARCA ÖDENMESİ 53
III. YARGILAMA GİDERLERİNİN ÖDENMESİ AMACI İLE SÜRE VERİLMESİ 56
IV. YARGILAMA GİDERLERİNİN DEVLET HAZİNESİNDEN ÖDENMESİ 81
§ 4. YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK 90
I. YARGILAMA GİDERLERİNİN DAVADA HAKSIZ ÇIKAN TARAFA YÜKLETİLMESİ
KURALI 97
II. YARGILAMA GİDERLERİNİN DAVADA HAKSIZ ÇIKAN TARAFA YÜKLETİLMESİ KURALININ İSTİSNALARI 142
A. Davada Haklı Çıkan Tarafın Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulması Gereken Haller 144
B. Davada Haksız Çıkan Tarafın Yargılama Giderlerinden Sorumlu
Tutulmaması 154
1. Davanın İlk Duruşmada Kabul Edilmiş Olması Şartı 178
2. Davanın Açılmasına Sebep Olmama Şartı 185
3. Her İki Şartın Gerçekleşmesi Halinde Yargılama Giderlerinden
Davalının Sorumlu Olmaması 195
4. MK’un 312/2. Maddesinin Uygulanmayacağı Haller 201
§ 5. YARGILAMA GİDERLERİNDEN TARAFLARIN SORUMLU OLMASI KURALI 204
§ 6. YARGILAMA GİDERLERİNE RE’SEN HÜKMEDİLMESİ 211
§ 7. YARGILAMA GİDERLERİNİN AYRI BİR DAVA KONUSU OLMAMASI KURALI 213
§ 8. YARGILAMA GİDERLERİNİN HÜKÜMDE AÇIKÇA GÖSTERİLMESİ 218

§ 9. YARGILAMA GİDERLERİNE AİT HÜKMÜN DEĞİŞTİRİLEMEMESİ VEYA GENİŞLETİLEMEMESİ 227
§ 10. YARGILAMA GİDERLERİNE İLİŞKİN HÜKMÜN İNFAZI 231
§ 11. DAVANIN KONUSUZ KALMASI HALİNDE YARGILAMA GİDERLERİ 242
§ 12. DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLECEK HALLERDE
YARGILAMA GİDERLERİ 271
I. GÖREVSİZLİK VEYA YETKİSİZLİK KARARLARINDA YARGILAMA GİDERLERİ 271
II. DAVA DİLEKÇESİNDEKİ KANUNİ NOKSANLIKLAR NEDENİ İLE DAVANIN
AÇILMAMIŞ SAYILMASI HALİNDE YARGILAMA GİDERLERİ 278
III. SÜRESİ İÇERİSİNDE YENİLENMEYEN DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI
HALİNDE YARGILAMA GİDERLERİ 279
IV. HMK’UN 77. MADDESİNE GÖRE DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI GEREKEN
HALDE YARGILAMA GİDERLERİ 280
§ 13. DAVANIN GERİ ALINMASI HALİNDE YARGILAMA GİDERLERİ 281
§ 14. TARAFTA İRADİ DEĞİŞİKLİK HALİNDE YARGILAMA GİDERLERİ 284
§ 15. GÖNDERME KARARLARINDA YARGILAMA GİDERLERİ 284
§ 16. DAVA ŞARTLARININ BULUNMASI NEDENİYLE DAVANIN REDDİ HALİNDE
YARGILAMA GİDERLERİ 287
§ 17. DAVA ARKADAŞLIĞINDA YARGILAMA GİDERLERİ 291
I. MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞINDA YARGILAMA GİDERLERİ 292
A. Mecburi Dava Arkadaşlarının Davada Haksız Çıkması Halinde 292
B. Mecburi Dava Arkadaşlarının Davada Haklı Çıkması 295
II. İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞINDA YARGILAMA GİDERLERİ 296
A. İhtiyari Dava Arkadaşlarının Davada Haksız Çıkması 296
B.. İhtiyari Dava Arkadaşlarının Davada Haklı Çıkması 298
C. İhtiyari Dava Arkadaşlarının Davada Kısmen Haklı Çıkması 298
§ 18. DELİL TESPİTİNDE YARGILAMA GİDERLERİ 299
§ 19. İHTİYATİ TEDBİRDE YARGILAMA GİDERLERİ 306
I. DAVA AÇILMADAN ÖNCE TALEP EDİLEN İHTİYATİ TEDBİRLERDE YARGILAMA GİDERLERİ 307
II. DAVA AÇILDIKTAN SONRA TALEP EDİLEN İHTİYATİ TEDBİRLERDE
YARGILAMA GİDERLERİ 310
§ 20. DAVAYA (FER’İ) MÜDAHALEDE YARGILAMA GİDERLERİ 311
§ 21. DAVANIN ISLAHINDA YARGILAMA GİDERLERİ 314
§ 22. DAVALARIN AYRILMASINDA VE BİRLEŞTİRİLMESİNDE YARGILAMA GİDERLERİ 318
I. DAVALARIN AYRILMASINDA YARGILAMA GİDERLERİ 318
II. DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİNDE YARGILAMA GİDERLERİ 318

§ 23. DAVA KONUSUNUN DEVRİNDE (MÜDDEABİHİN TEMLİKİNDE) YARGILAMA GİDERLERİ 322
I. DAVALININ MÜDDEABİHİ DEVRETMESİNDE YARGILAMA GİDERLERİ 322
II. DAVACININ MÜDDEABİHİ DEVRETMESİ HALİNDE YARGILAMA GİDERLERİ 323
§ 24. DAVAYA SON VEREN USUL İŞLEMLERİNDE YARGILAMA GİDERLERİ 324
I. DAVANIN KABULÜNDE YARGILAMA GİDERLERİ 324
II. DAVADAN FERAGAT’TA YARGILAMA GİDERLERİ. 326
III. SULH HALİNDE YARGILAMA GİDERLERİ 329
§ 25. KARŞILIK DAVADA YARGILAMA GİDERLERİ 331
§ 26. ADLİ YARDIMDA YARGILAMA GİDERLERİ 334
I. KAVRAM VE UYGULAMA KOŞULLARI 334
II. YOKSULLUK (FAKİRLİK) KOŞULU 338
III. TALEPLERİNİN AÇIKÇA DAYANAKTAN YOKSUN OLMAMASI KOŞULU 341
IV. ADLİ YARDIM USULÜ 343
V. ADLİ YARDIMIN KAPSAMI (HMK. M. 335) 353
§ 27. İSTİNAF VE TEMYİZ GİDERLERİ 358
I. İSTİNAF GİDERLERİ 358
II. TEMYİZ GİDERLERİ 359
§ 28. KADASTRO DAVALARINDA YARGILAMA GİDERLERİ 371
§ 29. DAVA ÇEŞİTLERİNE GÖRE YARGILAMA GİDERLERİ 385
§ 30. TAHKİM YARGILANMASINDA YARGILAMA GİDERLERİ 394
§ 31. YARGILAMA GİDERLERİNİN KAPSAMI 395
I. GENEL OLARAK 395
II. YARGILAMA HARÇLARI 399
A. Genel Olarak 399
B. Kanunsuz Harç Alınamaması 399
C. Harçlar Kanununun Yürürlük Sorunu 400
D. Harçlarla İlgili Temel İlkeler 404
1. Harca Tabi Olmayan Davalarda Davanın Açılma Tarihi 409
2. Harca Tabi Davalarda Davanın Açılma Tarihi 411
E. Yargılama Harçlarının Kapsamı 432
1. Başvuru Harcı 432
a. Mahiyeti 432
b. Ödeme Usulü 434
c. Miktarı 435
d. Ödeyecek Olan Taraf (Mükellef) 435

e. Ödeme Yeri 435
f. Ödeme Zamanı 435
g. Başvurma Harcının Ödenmemesi veya Eksik Ödenmesi 435
h. Başvurma Harcının İadesi Gereken Haller 436
i. Başvurma Harcının Alınmaması Gereken Haller 437
j. Çekişmesiz Yargıda Başvurma Harcı 437
2. Celse Harcı 442
a. Mahiyeti 442
b. Miktarı 444
c. Ödeyecek Olan Taraf (Mükellef) 444
d. Ödeme Yeri ve Usulü 445
e. Ödeme Zamanı ve Ödenmemesinin Yaptırımı 445
3. Karar ve İlam Harcı 445
a. Mahiyeti 445
b. Çeşitleri 446
aa. Nisbi Karar ve İlam Harcı 447
bb. Maktu Karar ve İlam Harcı 453
c. Miktarı 460
aa. Nispi Karar ve İlam Harcında 460
bb. Maktu Karar ve İlam Harcında 461
d. Ödeyecek Olan Taraf (Mükellefiyet) 462
e. Ödeme Yeri 462
f. Ödeme Usulü 462
g. Ödeme Zamanı 462
h. Karar ve İlam Harcının Ödenmemesi ve Yaptırımı 466
i. Karar ve İlam Harcının Eksik Alınması ve Tamamlattırılması 479
j. Fazla Alınan Karar ve İlam Harcının İadesi 509
F. Harçtan İstisna ve Muafiyet 509
1. Genel Olarak 509
2. İşçi ve Çıraklar 521
a. Erler, Onbaşılar ve Çavuşlar 521
b. İşçi ve Çıraklar 521
c. Genel Bütçeye Dahil İdareler 523
3. Özel Kanunlarla Harçtan Muafiyet Tanınan Tüzelkişiler 543
a. Sosyal Güvenlik Kurumu 543
b. Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü 545

c. Türk Uçak Sanayi Anonim Ortaklığı. 545
d. 1606 Sayılı Kanunda Belirtilen Dernek ve Kuruluşlar 546
e. Tasarruf Mevduat Sigorta Fonuna Devredilen Bankalar 547
4. Harçtan İstisna Olan Dava ve İşler 552
5. Diplomat Muaflığı 559
G. Yargılama Harcından Sorumluluk 559
1. Davanın Tamamen Kabulü Halinde Harç 559
2. Davanın Kısmen Red ve Kısmen Kabulü Halinde Harç 560
3. Davanın Reddi Halinde Harç 562
H. Bazı Usul Konularında Harç Sorunu 563
1. Görevsizlik Kararında Harç 563
2. Yetkisizlik Kararında Harç 566
3. Asli Müdahalede Harç 566
4. Fer’i Müdahalede Harç 573
5. Davaların Birleştirilmesinde Harç 574
6. Davanın Ayrılmasında Harç 579
7. İşlemden Kaldırılan Davanın Yenilenmesinde Harç 580
8. Davayı Sonlandıran Usuli İşlemlerde Harç 584
a. Davanın Kabulünde Harç 584
b. Davadan Feragat Halinde Harç 588
c. Davadan Sulh Olma Halinde Harç 591
9. Dava Konusunun (Müddeabihin) Devrinde (Temlikinde) Harç 592
10. Davanın Islahında Harç 594
11. İhtiyari Dava Arkadaşlığında Harç 605
12 Karşılık Davada Harç 606
13. Davanın Konusuz Kalmasında Harç: 613
14. Adli Yardımda Harç 614
15. Kanun Yollarında Harç 620
a. İstinaf’da Harç 620
b. Temyiz’de Harç 620
c. Karar Düzeltmede Harç 653
d. Yargılamanın İadesinde Harç 656
16. Delil Tespitinde Harç 658
17. İhtiyati Tedbir İsteklerinde Harç 659
İ. Dava Çeşitlerine Göre Harç 660
1. Adi Ortaklık Sözleşmesinin İptali Davasında Harç 660

2. Aile Konutu Şerhi Konulması (aile konutunun özgülenmesi) ve
İpoteğin Kaldırılması Davalarında Harç 660
3. Aktin Feshi Davasında Harç 663
4. Alacak Davasında Harç 663
5. Anonim Ortaklık Pay Senedinin İptal ve İhdası Davasında Harç 666
6. Arsa Payının Düzeltilmesi Davasında Harç 666
7. Aynı İkametgah İttihazı Hakkında Açılan Davada Harç 666
8. Ayrılık Davasında Harç 666
9. Babalık Davasında Harç 666
10. Boşanma Davasında Harç 667
11. Cebri Tescil Davasında (Ferağa İcbar Davasında) Harç 674
12. Çalınan Tahvillerin İadesi Davasında Harç 676
13. Çek İstirdadı Davasında Harç 676
14. Çocukla Şahsi İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Davasında Harç 676
15. Dernek Feshi Davasında Harç 676
16. Dernek Üyeliğinden İhraç Kararının İptali Davasında Harç 677
17. Ecirimisil Davalarında Harç 677
17. Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Hakediş (İş) Bedeli Alacağı, Ortaya Çıkan Gizli Ayıpların Giderilme Bedelinin Tahsili, Geçikme Cezasının veya İrat Kayıt Edilen Teminat Mektubunun İadesi veya
Bedelinin Tahsili Davalarında Harç 678
18. Evlenmeye İzin Davalarında Harç 682
19. Evlat Edinmeye İzin Davasında Harç 682
20. Evliliğin Butlanı Davasında Harç 682
21. Gaiplik İsteminde Harç 682
22. Genel Kurul Toplantıya Çağrı İçin İzin Taleplerinde Harç 682
23. Haksız Rekabetin Önlenmesi Davasında Harç 683
24. Hizmet Tesbit Davalarında Harç 683
25. İflas Davasında Harç 683
26. İhalenin Feshi Davasında Harç 683
27. İhtiyati Haciz Kararına İtiraz Halinde Harç 683
28. İpoteğin Fekki (Kaldırılması) Davasında Harç 683
29. İptal Davasında Harç 685
30. İrtifak Hakkı Tesisi Davasında Harç 685
31. İsteğe Bağlı Sigortalılık Kararının İptali Davasında Harç 686
32. İstihkak Davalarında Harç 686
33. İstirdat Davasında Harç 690

34. İş Güçlüğü Tazminatı Davasında Vekalet Ücreti 690
35. İşe İade Davalarında Harç 690
36. İtirazın İptali Davasında Harç 690
37. İtirazın Kaldırılmasında Harç 693
39. Kadastro Davalarında Harç 694
40. Kamulaştırma Davalarında Harç 702
41. Kamulaştırmasız Elatma ve Tazminat Davalarında Harç 702
42. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi ve Tapudaki Şerhin Terkini Davalarında Harç 703
43. Kat Mülkiyeti Kanununun Uygulamasından Doğan Davalarda Harç 704
43. Kayıp Hisse Senetlerinin İptali Davasında Harç 704
44. Kayıt – Kabul Davasında Harç 704
45. Kaza-i Rüşt Davalarında Harç 704
46. Kıymetli Evrakın İptali (Zayi Nedeniyle) Davasında Harç 705
47. Kira Tespit Davasında Harç 705
48. Kooperatif Ortaklığından Çıkarılma Kararının İptali Davasında
Harç 708
49. Kooperatif Ortaklık Payının Devrine Dair Davalarda Harç 708
50. Maddi ve Manevi Tazminat Davalarında Harç 708
51. Menfi Tespit Davasında Harç 713
52. Mer’aya Haksız Olarak El Atılması Nedeniyle Eski Hale Getirme Masraflarının Ödetilmesine Dair Davalarda Harç 722
53. Miras Taksim Sözleşmesi Gereği Tapu İptali ve Tescil Davasında
Harç 722
54. Miras Taksim Sözleşmesinden Doğan Alacak Davasında Harç 722
55. Miras Taksim Sözleşmesinin İptali Davasında Harç 722
56. Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) Verilmesi Talebinde Harç 722
57. Mirasın Hükmen Reddi Davasında Harç 723
58. Mirasın Reddi Sebebiyle Alacak Davalarında Harç 723
59. Mirasta İstihkak Davalarında Harç 723
60. Mirasta İade Davasında Harç 724
61. Mirastan İskatın İptali Davasında Harç 724
62. Muhtesatın Tesbiti Davasında Harç 724
63. Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Davalarda Harç 725
64. Muarazanın Men’i Davasında Harç 726
65. Müdahalenin (El Atmanın) Önlenmesi (Men’i) ve Kal (Yıkım)
Davasında Harç 727

66. Nafaka Davalarında Harç 741
67. Nafaka Artırım veya Eksilttim Davasında Harç 744
68. Nişan Hediyelerinin İadesi Davasında Harç 746
69. Nüfus Davalarında Harç 746
70. Ortak Yerlere Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Davalarında Harç 747
71. Ortaklığın Giderilmesi (İzaleyi Şüyu) Davalarında Harç 747
71. Ölçümleme Yoluyla Tahakkuk Ettirilen Prim Borcunun İptali
Davasında Harç 750
72. Prim Alacağı Davasında Harç 751
73. Projeye Aykırı Şekilde Yapılan Tesislerin Yıkılması Davasında Harç 751
74. Rücuan Alacak Davasında Harç 752
75. Rücuan Tazminat Davalarında Harç 752
76. Satışa İzin Taleplerinde Harç 752
77. Senet İptali Davasında Harç 752
78. Sebepsiz Zenginleşme Davasında Harç 754
79. Sıra Cetveline İtiraz Davasında Harç 755
80. Suya Vaki Elatmanın Önlenmesi Davalarında Harç 756
81. Şirketin Fesih ve Tasfiye Davasında Harç 757
82. Şuf’a Davalarında Harç 757
83. Tahliye Davalarında Harç 759
84. Tapu İptal ve/veya Tescil Davalarında Harç 765
85. Tapu Kaydında Malik Görünen Kişi ile Mirasbırakanın Aynı Kişi Olduğunun Tesbiti Davalarında Harç 772
86. Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davasında Harç 772
87. Tasarrufun İptali Davasında Harç 774
88. Tasarruf Yetkisinin Sınırlandırılması Davasında Harç 776
89. Tasfiye Memuru Tayini Taleplerinde Harç 776
90. Temliken Tescil Davalarında Harç 776
91. Teminat Mektubunun İadesi (ve Tespit) Davasında Harç 777
92. Tenkis Davalarında Harç 778
93. Terekenin Borca Batıklık Davasında Harç 779
94. Tevdi Yerinin Belirlenmesi Davasında Harç 779
95. Ticaret Sicil Memurluğunun Kararının İptali Davasında Harç 780
96. Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisinin Tespiti Kararının İptali
Davasında Harç 780
97. Toplu İş Sözleşmesinin Yorumu Davasında Harç 780

98. Uyarlama Davalarında Harç 780
99. Ücret Alacağı ve Kıdem Tazminatı Davalarında Harç 781
100. Vakfın Tescili Taleplerinde Harç 781
101. Vakıf Senedi Değişikliğinin Tescili Taleplerinde Harç 782
102. Vakıf Şerhinin Terkini Davasında Harç 782
103. Vasiyet Edilen Malların Teslimi Davasında Harç 782
104. Vasiyetnamenin İptali Davasında Harç 783
105. Vasiyetnamenin Tenfizi (Yerine Getirilmesi) Davalarında Harç 784
106. Velayetin Düzenlenmesi Davasında Harç 786
107. Velayetin Kaldırılması Davasında Harç 786
108. Yabancı Mahkeme İlamlarının Tenfizi Davasında Harç 786
109. Yaşlılık Aylığının İptali İşleminin Ortadan Kaldırılması Davasında
Harç 788
110. Zayi Belgesi Verilmesi Taleplerinde Harç 789
111. Zilyetlik Davalarında Harç 789
112. Zilyetliğe Dayalı Tescil Davalarında Harç 789
113. Ziynet (Çeyiz) Eşyalarına İlişkin Davalarda Harç 790
III. VEKALET ÜCRETİ 793
A. Genel Olarak 793
B. Yargılama Gideri Olan Vekalet Ücretinin Özelikleri 800
(a) Yargılama Giderlerine Dahil Olması 800
(b) Re’sen Hükmolunması 806
(c) Ayrı Bir Dava Açılamaması 809
(d) Avukatın Duruşmalara Katılmasının Şart Olmaması 811
(e) Ücretin Tamamına Hak Kazanma. 815
(f) Ücretin Davanın Taraflarına Ait Olması 817
(g) Kesin Hüküm Elde Edilinceye Kadar Olan Dava, İş ve İşlemlerin
Karşılığı Olması 826
(ğ) Vekalet Ücreti Usuli Kazanılmış Hak Oluşturmaması Kuralı 827
(h) Aleyhe Bozma Yapılmaması 829
(ı) Tavzih Yolu ile Hükme Vekalet Ücreti Eklenememesi ve Miktarının Değiştirilememesi 829
(i) Vekalet Ücretinden Kural Olarak Vazgeçilememesi 835
(j) Vekalet Ücretinin Kusur Esasına Göre Takdir Edilememesi 836
(k) Bir Vekalet Ücretinden Fazlasının Yükletilmemesi 836
(l) Vekalet Ücretinin Eksik veya Fazla Hesaplanamaması 841

(m) Vekalet Ücretinden İndirim Yapılamaması Kuralı 843
(n) Davaya Sonradan Dahil Edilen Taraf Lehine Vekalet Ücreti Takdir Edilmemesi ve Sorumlu Tutulamaması 843
(o) Vekalet Ücretinin Belli Bir Miktardan Az ve Üç Katından Fazla Olamaması 843
(ö) Müteselsilen Sorumlu Olanlar Aleyhine Açılan Davaların
Takibinde Vekalet Ücreti 844
(p) Avukatlık Ücretinin Asgari Ücret Tarifesine Göre Hesaplanması 845
(q) Vekalet Ücretinin Re’sen Takas Edilmemesi 851
(r) Vekalet Ücretinin Davada Haksız Çıkan Tarafa Yükletilmesi 853
(s) Kanuni Hasım Olan Taraf Lehine Vekalet Ücreti Takdir Edilmesi 853
(ş) Vekalet Ücretinin Tahsil Şekli 854
(t) Vekalet Ücretine KDV’nin Dahil Olması 858
(u) Vekalet Ücretinin TL Olarak Hüküm Altına Alınması Zorunluluğu 859
(ü) Vekalet Ücretinin Haczedilememesi Kuralı 859
(v) Vekalet Ücretinin Takdir Edilmemesi Gereken Haller 860
(w) Avukatlık Asgari Ücret Tarifeleri 872
1. Genel Olarak 872
2. Tarifelerin Hazırlanması 872
3. Tarifelerin Yürürlük Zamanı 872
4. Tarifelerin Avukat ve Dava Vekilleri Hakkında Uygulanması 879
5. Tarifelerce Vekalet Ücretinin Hesaplanması. 879
aa. Maktu Vekalet Ücreti 880
bb. Nispi Vekalet Ücreti 883
(x) Davasının Esası Hakkında Verilen Kararlarda Vekalet Ücreti 898
1. Davanın Tamamen Kazanılması Halinde Vekalet Ücreti 898
aa. Nisbi Vekalet Ücretine Tabi Davalarda 900
bb. Maktu Vekalet Ücretine Tabi Davalarda 900
2. Davanın Tamamen Reddedilmesi Halinde Vekalet Ücreti 901
aa. Nisbi Vekalet Ücretine Tabi Davalarda 905
bb. Maktu Vekalet Ücretine Tabi Davalarda 906
3. Davanın Kısmen Red ve Kısmen Kabulü Halinde Vekalet Ücreti 907
(y) Özellik Arzeden Bazı Durumlarda Vekalet Ücreti 920
1. Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararlarında Vekalet Ücreti 920
2. Davanın Konusuz Kalması Halinde Vekalet Ücreti 924
3. Davanın Atiye Bırakılması Halinde Vekalet Ücreti: 936

4. Davanın Yenilenmemesi Sebebi ile Davanın Açılmamış
Sayılması Kararında Vekalet Ücreti 936
5. Avukatın İstifası veya Azlinde Vekalet Ücreti 944
6. Dava Şartlarının Bulunmaması Sebebi ile Davanın Usulden
Reddi Halinde Vekalet Ücreti 947
7. Davaların Birleştirilmesinde Vekalet Ücreti 952
8. Davaların Ayrılmasında Vekalet Ücreti 956
9. Davayı Sonlandıran Usul İşlemlerinde Vekalet Ücreti. 957
aa. Davayı Kabulde Vekalet Ücreti 957
bb. Davadan Feragat’ta Vekalet Ücreti. 959
cc. Sulh Halinde Vekalet Ücreti 967
10. Davanın Husumet Nedeniyle Reddi Halinde Vekalet Ücreti 969
11. Dava Arkadaşlığında Vekalet Ücreti 973
aa. Mecburi Dava Arkadaşlığında Vekalet Ücreti 973
bb. İhtiyari Dava Arkadaşlığında Vekalet Ücreti 974
12. Davaya Müdahalede Vekalet Ücreti 981
aa. Fer’i Müdahalede Vekalet Ücreti. 981
bb. Asli Müdahalede Vekalet Ücreti 982
13. Karşılık Davada Vekalet Ücreti 983
14. Derdestlikte Vekalet Ücreti 990
15. Davanın Islahında Vekalet Ücreti 991
16. Vekaletnamesinin İbraz Edilmemesi Halinde Davanın
Açılmamış Sayılması Halinde Vekalet Ücreti 994
17. Delil Tespitinde Vekalet Ücreti 995
18. İhtiyati Tedbirde Vekalet Ücreti 996
19. Tespit Davalarında Vekalet Ücreti 997
20. Temyizde ve İstinaf Yolunda Vekalet Ücreti 997
21. Yargılamanın İadesinde Vekalet Ücreti 1000
22. Adli Yardımda Vekalet Ücreti 1001
23. Objektif Dava Birleştirmesinde Vekalet Ücreti 1001
24. Davanın Naklinde Vekalet Ücreti 1002
25. Seri Davalarda Vekalet Ücreti 1002
26. Kötü niyetli veya haksız dava açılmasında ücret 1003
(z) Dava Çeşitlerine Göre Vekalet Ücreti 1003
1. Adi Ortaklık Sözleşmesinin İptali Davasında Vekalet Ücreti 1003
2. Aile Konutu Şerhi Konulması (Aile Konutunun Özgülenmesi) Davalarında Vekalet Ücreti 1003

3. Aktin Feshi Davasında Vekalet Ücreti 1004
4. Alacak Davasında Vekalet Ücreti 1005
5. Anonim Ortaklık Pay Senedinin İptali ve İhdası Davasında
Vekalet Ücreti 1007
6. Arsa Payının Düzeltilmesi Davasında Vekalet Ücreti 1007
7. Ayrı İkametgah İttihazı Hakkında Açılan Davada Vekalet Ücreti. 1007
8. Ayrılık Davasında Vekalet Ücreti 1007
9. Babalık Davasında Vekalet Ücreti 1007
10. Boşanma Davasında Vekalet Ücreti 1008
11. Cebri Tescil Davasında (Ferağa İcbar Davasında) Vekalet Ücreti 1015
12. Çalınan Tahvillerin İadesi Davasında Vekalet Ücreti 1017
13. Çek İstirdadı Davasında Vekalet Ücreti 1017
14. Çocuklar Şahsi İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Davasında
Vekalet Ücreti 1017
15. Dernek Feshi Davasında Vekalet Ücreti 1017
16. Dernek Üyeliğinden İhraç Kararının İptali Davasında Vekalet Ücreti 1017
17. Ecrimisil Davalarında Vekalet Ücreti 1018
18. Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Hakediş Bedeli Alacağı
Davalarında Vekalet Ücreti 1019
19. Evlenmeye İzin Davalarında Vekalet Ücreti 1019
20. Evlat Edinmeye İzin Davasında Vekalet Ücreti. 1020
21. Evliliğin Butlanı Davasında Vekalet Ücreti 1020
22. Gaiplik İsteminde Vekalet Ücreti 1020
23. Genel Kurulu Toplantıya Çağrı İçin İzin Talebinde Vekalet Ücreti 1020
24. Haksız Rekabetin Önlenmesi Davasında Vekalet Ücreti 1020
25. Hizmet Tesbit Davalarında Vekalet Ücreti 1020
26. İflas Davasında Vekalet Ücreti 1022
27. İhalenin Feshi Davasında Vekalet Ücreti 1022
28. İhbar Kıdem ve Kötüniyet Tazminat Davasında Vekalet Ücreti 1022
29. İhtiyati Haciz Kararına İtiraz Halinde Vekalet Ücreti 1022
30. İpoteğin Fekki Davasında Vekalet Ücreti 1023
31. İptal Davasında Vekalet Ücreti. 1024
32. İrtifak Hakkı Tesisi Davasında Vekalet Ücreti 1024
33. İsteği Bağlı Sigortalılık Kararının İptali Davasında Vekalet Ücreti 1025

34. İstihkak Davalarında Vekalet Ücreti 1025
35. İstirdat Davasında Vekalet Ücreti 1029
36. İş Güçlüğü Tazminatı Davasında Vekalet Ücreti 1029
37. İtirazın İptali Davasında Vekalet Ücreti 1030
38. İtirazın Kaldırılmasında Vekalet Ücreti 1035
39. Kadastro Davalarında Vekalet Ücreti 1035
40. Kamulaştırma ile İlgili Olarak Açılan Davalarda Vekalet Ücreti 1040
41. Kamulaştırmasız Elatma Davalarında Vekalet Ücreti 1047
42. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi ve Tapudaki Şerhin
Terkini Davalarında Vekalet Ücreti 1049
43. Kat Mülkiyeti Kanununun Uygulamasından Doğan Davalarda
Vekalet Ücreti 1050
44 Kayıp Hisse Senetlerinin İptali Davasında Vekalet Ücreti 1050
45. Kayıt – Kabul Davalarında Vekalet Ücreti 1050
46. Kıymetli Evrakın İptali Davasında Vekalet Ücreti 1051
47. Kira Tespit Davalarında Vekalet Ücreti 1051
48. Kooperatif Ortaklığından Çıkarılma Kararının İptali Davasında
Vekalet Ücreti 1055
49. Maddi ve Manevi Tazminat Davalarında Vekalet Ücreti 1056
aa. Maddi Tazminat Davlarında Vekalet Ücreti 1057
bb. Manevi Tazminat Davasında Vekalet Ücreti 1063
50. Menfi Tespit Davasında Vekalet Ücreti 1071
51. Mer’aya Haksız Olarak El Atılması Nedeniyle Eski Hale Getirme Masraflarının Ödetilmesine Dair Davalarda vekalet ücreti 1073
52. Miras Taksim Sözleşmesi Gereği Tapu İptal ve Tescil
Davasında Vekalet Ücreti 1074
53. Miras Taksim Sözleşmesinden Doğan Alacak Davasında
Vekalet Ücreti 1074
54. Miras Taksim Sözleşmesinin İptali Davasında Vekalet Ücreti 1074
55. Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) Verilmesi Taleplerinde
Vekalet Ücreti 1074
56. Mirasın Hükmen Reddi Davasında Vekalet Ücreti 1075
57. Mirasın Reddi Nedeniyle Alacak Davasında Vekalet Ücreti 1075
58 Mirasta İstihkak Davasında Vekalet Ücreti 1075
59. Mirasta İade Davasında Vekalet Ücreti 1076
60. Mirastan Iskatın İptali Davasında Vekalet Ücreti 1077
61. Muarazanın Men’i Davasında Vekalet Ücreti 1077
62. Muhtesatın Tesbiti Davasında Vekalet Ücreti. 1078

63. Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Davalarda
Vekalet Ücreti 1078
64. Müdahalenin Önlenmesi ve Kal (Yıkım) Davasında Vekalet Ücreti 1079
65. Nafaka Davalarında Vekalet Ücreti 1083
66. Nafaka Artırım ve Eksiltim Davasında Vekalet Ücreti 1087
67. Nişan Hediyelerinin İadesi Davalarında Vekalet Ücreti 1088
68. Nüfus Davalarında Vekalet Ücreti 1089
69. Ortak Yerlere Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Davasında
Vekalet Ücreti 1090
70. Ortaklığın Giderilmesi (İzaleyi Şüyu) Davalarında Vekalet Ücreti 1090
71. Ölçümleme Yoluyla Tahakkuk Ettirilen Prim Borçlarının İptali
veya Tahsili Davasında Vekalet Ücreti 1092
72. Prim Alacağı Davasında Vekalet Ücreti 1093
73. Projede Aykırı Şekilde Yapılan Tesislerin Yıkılması Davasında
Vekalet Ücreti 1094
74. Rücuan Alacak Davasında Vekalet Ücreti 1094
75. Rücuan Tazminat Davasında Vekalet Ücreti 1094
76. Satışa İzin Taleplerinde Vekalet Ücreti 1096
77. Senet İptali Davasında Vekalet Ücreti 1096
78. Sebepsiz Zenginleşme Davasında Vekalet Ücreti 1096
79. Sıra Cetveline İtiraz Davasında Vekalet Ücreti 1097
80. Suya Vaki Elatmanın Önlenmesi Davalarında Vekalet Ücreti. 1097
81. Şirketin Fesih ve Tasfiye Davasında Vekalet Ücreti. 1098
82. Şuf’a (Önalım) Davalarında Vekalet Ücreti 1098
83. Tahliye Davalarında Vekalet Ücreti 1102
84. Tapu İptali ve/veya Tescil Davalarında Vekalet Ücreti 1105
85. Tapu Kaydında Malik Görünen Kişi ile Mirasbırakanın Aynı Kişi Olduğunun Tesbiti Davalarında Vekalet Ücreti 1109
86. Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davasında Vekalet Ücreti 1110
87. Tasarrufun İptali Davalarında Vekalet Ücreti 1113
88. Tasarrufun Sınırlandırılması Davasında Vekalet Ücreti 1117
89. Tasfiye Memuru Tayini Talebinde Vekalet Ücreti 1117
90. Teminat Mektubunun İadesi (ve Tespit) Davasında Vekalet Ücreti 1117
91. Tenkis Davasında Vekalet Ücreti 1117

92. Terekenin Borca Batıklık Davasında Vekalet Ücreti 1119
93. Tevdi Yerinin Belirlenmesi Davalarında Vekalet Ücreti 1119
94. Ticaret Sicil Memurluğu Kararının İptali Davasında Vekalet
Ücreti 1120
95. Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisinin Tespiti Kararının İptali Davasında Vekalet Ücreti 1120
96. Toplu İş Sözleşmesinin Yorumu Davasında Vekalet Ücreti 1120
97. Uyarlama Davalarında Vekalet Ücreti 1120
98. Ücret Alacağı ve Kıdem Tazminatı Davalarında Vekalet Ücreti 1121
99. Vakfın Tescili Talebinde Vekalet Ücreti 1122
100. Vakıf Senedi Değişikliğinin Tescili Talebinde Vekalet Ücreti 1122
101. Vakıf Şerhinin Terkini Davasında Vekalet Ücreti 1122
102. Vasiyet Edilen Malların Teslimi Davasında Vekalet Ücreti 1122
103. Vasiyetnamenin İptali Davasında Vekalet Ücreti 1122
104. Vasiyetnamenin Tenfizi Davalarında Vekalet Ücreti 1123
105. Velayetin Düzenlenmesi Davasında Vekalet Ücreti 1123
106. Velayetin Kaldırılması Davasında Vekalet Ücreti 1124
107. Veraset İlamının İptali Davasında Vekalet Ücreti 1124
108. Yabancı Mahkeme İlamının Tenfizi Davasında Vekalet Ücreti 1124
109. Yaşlılık Aylığının İptali İşleminin Ortadan Kaldırılası Davasında
Vekalet Ücreti 1125
110. Zayi Belgesi Verilmesi Taleplerinde Vekalet Ücreti 1125
111. Zilyetlik Davalarında Vekalet Ücreti 1125
112. Zilyetliğe Dayalı Tescil Davalarında Vekalet Ücreti 1126
113. Ziynet Alacağına (Çeyiz Eşyalarına) İlişkin Davalarda Vekalet Ücreti 1126
IV. TEBLİGAT VE POSTA GİDERLERİ 1130
V. KEŞİF GİDERLERİ 1134
A. Genel Olarak 1134
B. Keşif Giderlerinin Neler Olduğu 1136
1. Keşif Harcı Avansı 1136
2. Ulaşım Giderleri 1138
3. Bilirkişi Ücreti 1141
4. Tanık Ücretleri 1141
5. Davetiye Giderleri 1143
C. Keşif Giderlerinin Taraflarca Ödenmesi Kuralı 1143
D. Keşif Giderlerinin Devlet Hazinesinden Ödenmesi 1144

E. Keşif Giderlerinin Hangi Sürede Ödenmesi Gerektiği 1147
F. Kesin Süre İçerisinde Keşif Giderlerinin Yatırılmaması Halinde Keşiften Vazgeçmiş Sayılması Kuralı (HMK.nun 94 ve 324, II) 1150
VI. HACİZ GİDERLERİ 1165
VII. DURUŞMA OTURUMU GİDERLERİ 1165
VIII. TANIK GİDERLERİ 1166
IX BİLİRKİŞİ ÜCRETİ VE GİDERLERİ 1172
X. TARAFLARA AİT SEYAHAT VE İKAMET GİDERLERİ 1191
XI. RESMİ DAİRELERDEN İSTENEN BELGELERE ÖDENEN GİDERLER 1192
XII. DELİL TESPİTİ GİDERLERİ 1192
XIII. İHTİYATİ TEDBİR GİDERLERİ 1192
XIV. DİĞER YARGILAMA GİDERLERİ 1192
UYGULAMADAN YARGILAMA GİDERLERİNE İLİŞKİN KISA HÜKÜM ÖRNEKLERİ 1195
YARARLANILAN KAYNAKLAR 1203
KAVRAMLAR DİZİNİ 1205

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
230,00   
230,00   
2
115,00   
230,00   
3
76,67   
230,00   
4
57,50   
230,00   
5
48,30   
241,50   
6
40,63   
243,80   
7
35,16   
246,10   
8
31,05   
248,40   
9
27,86   
250,70   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
230,00   
230,00   
2
115,00   
230,00   
3
76,67   
230,00   
4
57,50   
230,00   
5
48,30   
241,50   
6
40,63   
243,80   
7
35,16   
246,10   
8
31,05   
248,40   
9
27,86   
250,70   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
230,00   
230,00   
2
115,00   
230,00   
3
76,67   
230,00   
4
57,50   
230,00   
5
48,30   
241,50   
6
40,63   
243,80   
7
35,16   
246,10   
8
31,05   
248,40   
9
27,86   
250,70   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
230,00   
230,00   
2
115,00   
230,00   
3
76,67   
230,00   
4
57,50   
230,00   
5
48,30   
241,50   
6
40,63   
243,80   
7
35,16   
246,10   
8
31,05   
248,40   
9
27,86   
250,70   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
230,00   
230,00   
2
115,00   
230,00   
3
76,67   
230,00   
4
57,50   
230,00   
5
48,30   
241,50   
6
40,63   
243,80   
7
35,16   
246,10   
8
31,05   
248,40   
9
27,86   
250,70   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
230,00   
230,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat