%3
İcra Hukukunda Ölçülülük İlkesi Alican Türkay

İcra Hukukunda Ölçülülük İlkesi


Basım Tarihi
2023-11
Sayfa Sayısı
270
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786052646229
Boyut
16x24
Baskı
1438,00 TL 424,86 TL
(Bu ürünü aldığınızda 424 puan kazanacaksınız)
   424

Dr. Alican TÜRKAY

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ. 7

İÇİNDEKİLER  9

KISALTMALAR DİZİNİ. 13

GİRİŞ . 15

ÇALIŞMANIN AMACI VE ÖNEMİ 17

KAPSAM 18

BİRİNCİ BÖLÜM

HAKKIN SINIRLANDIRILMASININ SINIRI:

ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ

1.1. ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER  21

1.1.1. Terminoloji ve Kavram 21

1.1.2. İlkenin Hukuki Dayanağı ve Niteliği  23

1.1.3. İlkenin Uygulama Alanı. 29

1.1.4. İlkenin Unsurları . 33

1.1.4.1. Elverişlilik İlkesi . 35

1.1.4.2. Gereklilik İlkesi 39

1.1.4.3. Orantılılık İlkesi . 44

1.2. ÖLÇÜLÜLÜK DENETİMİ VE MUKAYESELİ HUKUKTAKİ DURUM  48

1.2.1. Ölçülülük Denetiminin Çerçevesi 48

1.2.2. Ön Denetim  49

1.2.2.1. Kanunilik Denetimi 50

1.2.2.2. Aracın ve Amacın Meşruluğu Denetimi  51

1.2.3. Esas Denetim (Ölçülülük Denetimi) 54

1.2.4. Mukayeseli Hukukta Ölçülülük Denetimi . 59

1.2.4.1. Alman Modeli . 61

1.2.4.2. Kanada Modeli 65

1.2.4.3. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Uygulaması 68

1.2.5. Ölçülülük İlkesine Aykırılığın Yaptırımı . 70

 

10 İçindekiler

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

İCRA HUKUKU BAKIMINDAN ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ

 

2.1. İCRA HUKUKUNDA ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİNİN HUKUKİ ZEMİNİ 73

2.1.1. İlkenin İcra Hukukunda Uygulanabilirliği. 73

2.1.2. İcra Hukukunda Ölçülülük İlkesinin Hukuki Dayanağı . 77

2.2. İCRA HUKUKUNDA ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİNİN AMACI, ÖNEMİ VE KAPSAMI .81

2.2.1. İcra Hukukunda Ölçülülük İlkesinin Amacı  81

2.2.2. İcra Hukukunda Ölçülülük İlkesinin Önemi . 83

2.2.3. İcra Hukukunda Ölçülülük İlkesinin Kapsamı  85

2.3. ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİNİN İCRA HUKUKUNDAKİ YERİ.90

2.3.1. Genel Olarak . 90

2.3.2. İcra Hukukunda Amaç - Araç İlişkisi  91

2.3.3. Elverişlilik İlkesinin İcra Hukukundaki Görünümü. 94

2.3.4. Gereklilik İlkesinin İcra Hukukundaki Görünümü 98

2.3.5. Orantılılık İlkesinin İcra Hukukundaki Görünümü . 103

2.4. İCRA TAKİP AŞAMALARINDA ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ 108

2.4.1. Takip Talebinde Ölçülülük İlkesi 108

2.4.2. Ödeme/İcra Emrinde Ölçülülük İlkesi . 110

2.4.3. Hacizde Ölçülülük İlkesi. 113

2.4.4. Satışta Ölçülülük İlkesi  121

2.4.5. Paranın Paylaştırılması/Ödenmesinde Ölçülülük İlkesi. 125

2.5. ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİNİN İCRA HUKUKU İLKELERİYLE İLİŞKİSİ126

2.5.1. Genel Olarak . 126

2.5.2. Kanunilik İlkesi  127

2.5.3. Menfaat Dengesi İlkesi 130

2.5.4. Hacizde Tertip İlkesi  135

2.5.5. Takip Ekonomisi İlkesi . 139

2.5.6. Diğer İlkeler. 144

2.6. İCRA HUKUKU KURALLARININ YORUMLANMASINDA ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ146

 

İçindekiler 11

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

İCRA HUKUKUNDA ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİNİN UYGULANMASI

3.1. İCRA HUKUKU BAKIMINDAN ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİNE UYMA

YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLANLAR. 155

3.1.1. Genel Olarak. 155

3.1.2. Kanun Koyucunun Ölçülülük İlkesine Riayet Etme Zorunluluğu. 156

3.1.2.1. Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında İİK m. 278/3-1

Hükmünün Ölçülülük İlkesi Kapsamında İncelenmesi  158

3.1.2.2. Cebri İcranın Etkinliğinin ve Erişilebilirliğinin Sağlanması . 160

3.1.2.3. Para Cezası, Tazminatlar ve Oranlarda Adil Dengenin

Sağlanması  163

3.1.2.4. Kanun Koyucu Haczedilemezlik Özelinde Her Konuda

Ölçülülüğü Gözetmelidir . 167

3.1.3. Hâkimin Ölçülülük İlkesine Riayet Etme Zorunluluğu. 170

3.1.3.1. İcra Mahkemesinde Görülen Dava ve İşlerde Ölçülülük

İlkesi 172

3.1.3.1.1. Şikâyet incelemesinde ölçülülük ilkesi . 172

3.1.3.1.2. Konutta haciz kararının icra mahkemesince

onaylanmasına ilişkin İİK m. 79/a hükmünde

yer alan yeni düzenlemenin ölçülülük ilkesi

çerçevesinde eleştirisi  174

3.1.3.1.3. Diğer dava ve işlerde ölçülülük ilkesi 179

3.1.3.2. Genel Mahkemelerde İcra Hukukuna Özgü Görülen Dava

ve İşlerde Ölçülülük İlkesi . 183

3.1.3.3. Tedbir Kararlarında Ölçülülük İlkesi 185

3.1.4. İcra Müdürünün Ölçülülük İlkesine Riayet Etme Zorunluluğu 189

3.1.4.1. İcra Müdürünün Ölçülülük İlkesine Uygun Hareket Etme

Yükümlülüğü. 189

3.1.4.2. İcra Müdürünün Ölçülülük İlkesini Bir Denetim Aracı

Olarak Kullanma Yükümlülüğü 191

3.1.4.3. İcra Müdürünün Takdir Yetkisinde Ölçülülük İlkesi  193

3.1.4.4. İcra Müdürünün Zor Kullanma Yetkisinde Ölçülülük İlkesi . 197

3.1.5. Tarafların Ölçülülük İlkesine Riayet Etme Zorunluluğu. 201

3.1.5.1. Alacaklı Bakımından 204

3.1.5.2. Borçlu Bakımından 206

3.1.5.3 Ölçülülük İlkesinin Üçüncü Kişilere Etkisi 207

 

12 İçindekiler

3.2. İLKEYE AYKIRILIĞIN DENETİMİ210

3.2.1. Genel Olarak . 210

3.2.2. Ölçülülük Denetiminde Usul . 211

3.2.3. Menfaat Çatışmasında Üstün Tutulması Gereken Taraf . 213

3.2.4. İcra Hukukunda Ölçülülük Denetimi . 219

3.2.4.1. Genel Olarak 219

3.2.4.2. İlk İnceleme (Ön Denetim)  220

3.2.4.3. İcra Hukukunda Ölçülülük Denetimi (Esas Denetim). 223

3.2.4.3.1. Elverişlilik denetimi. 224

3.2.4.3.2. Gereklilik (zorunluluk) denetimi . 225

3.2.4.3.3. Orantılılık denetimi. 228

3.2.5. Kanun Koyucunun Ölçülülük İlkesine Aykırı Davranması ve Denetim

Yolları  230

3.2.5.1. Somut norm denetimi . 231

3.2.5.2. Soyut norm denetimi  232

3.2.5.3. Bireysel başvuru yoluyla denetim . 234

3.2.6. Hâkimin Ölçülülük İlkesine Aykırı Davranması ve Denetim Yolları 237

3.2.7. İcra Müdürünün Ölçülülük İlkesine Aykırı Davranması ve Denetim

Yolları  239

3.2.8. Alacaklı, Borçlu ve Üçüncü Kişilerin Ölçülülük İlkesine Aykırı

Davranması ve Denetim Yolları. 241

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 245

KAYNAKÇA.255

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
424,86   
424,86   
2
212,43   
424,86   
3
141,62   
424,86   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
424,86   
424,86   
2
212,43   
424,86   
3
141,62   
424,86   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
424,86   
424,86   
2
212,43   
424,86   
3
141,62   
424,86   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
424,86   
424,86   
2
212,43   
424,86   
3
141,62   
424,86   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
424,86   
424,86   
2
212,43   
424,86   
3
141,62   
424,86   
Kapat