%3
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Sanığın Duruşmada Ha

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Sanığın Duruşmada Hazır Bulunma Hakkı


Basım Tarihi
2024-06
Sayfa Sayısı
317
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786052648841
Boyut
16x24
Baskı
1Av. İdris DOĞAN

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ. 7

İÇİNDEKİLER  9

KISALTMALAR . 13

GİRİŞ . 15

BİRİNCİ BÖLÜM

CEZA MUHAKEMESİNDE SANIKLIK STATÜSÜ VE SAVUNMA HAKKI

GENEL AÇIKLAMALAR 19

CEZA MUHAKEMESİNDE SANIKLIK STATÜSÜ 20

Ceza Muhakemesinde Şüpheli ve Sanık Kavramları 20

Sanık Olmanın Şartları. 23

Gerçek Kişi Olma. 23

Belli Olma . 24

Duruşma Ehliyeti 25

Sanığın Konumu 28

III. SAVUNMA HAKKI  30

Savunma Hakkının Kavramsal Çerçevesi . 30

Savunma Hakkının Tarihi Gelişimi . 32

Savunma Hakkının Batı Hukukundaki Gelişimi . 33

Antik Yunan Hukukunda Savunma Hakkı. 33

Roma Hukukunda Savunma Hakkı. 35

Orta Çağ ve Yeni Çağ Avrupa Hukukunda Savunma Hakkı. 38

Yakın Çağ Avrupa Hukukunda Savunma Hakkı 39

Savunma Hakkının İslam ve Türk Hukukundaki Gelişimi 42

İslam Hukukunda Savunma Hakkı 42

Osmanlı Dönemi Türk Hukukunda Savunma Hakkı . 43

(1) Tanzimat Öncesi Dönem . 44

(2) Tanzimat Sonrası Dönem  46

Cumhuriyet Dönemi Türk Hukukunda Savunma Hakkı 49

Savunma Hakkının Önemi . 53

Savunma Hakkının Kapsamı 56

 

10 İçindekiler

Genel Olarak . 56

Savunma Hakkının Bir Gereği Olarak Adil Yargılanma Hakkı. 58

Ceza Muhakemesinde Sanığa Tanınan Asgari Haklar 62

Suç İsnadını Öğrenme Hakkı. 62

Savunmasını Hazırlamak İçin Gerekli Zaman ve Kolaylıklara

Sahip Olma Hakkı . 69

Kendisini Bizzat Savunma veya Seçeceği Bir Müdafinin

Yardımından Faydalanma Hakkı. 75

Tanık Dinletebilme ve Tanıkları Sorguya Çekme Hakkı 83

Tercüman Yardımından Faydalanma Hakkı 88

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

CEZA MUHAKEMESİNDE SANIĞIN DURUŞMADA HAZIR BULUNMA HAKKI

GENEL AÇIKLAMALAR 91

KAVRAM, FELSEFİ TEMELLER VE HUKUKİ NİTELİK .92

Sanığın Duruşmada Hazır Bulunma Hakkının Kavramsal Çerçevesi. 92

Sanığın Duruşmada Hazır Bulunma Hakkının Felsefi Temelleri ve Tarihi

Gelişimi  94

Duruşmada Hazır Bulunmanın Mahiyeti ve Hukuki Niteliği. 98

III. SANIĞIN DURUŞMADA HAZIR BULUNMA HAKKINA İLİŞKİN MEVZUAT102

Uluslararası Belgelerde Sanığın Duruşmada Hazır Bulunma Hakkı 102

Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme 102

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. 103

Anayasa ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Sanığın Duruşmada Hazır

Bulunma Hakkı. 104

Anayasa. 104

Ceza Muhakemesi Kanunu 106

SANIĞIN DURUŞMADA HAZIR BULUNMA HAKKININ KAPSAMI .107

İlk Derece Yargılamasında Sanığın Duruşmada Hazır Bulunma Hakkı . 113

Duruşma Hazırlığı 116

Duruşma 118

Hüküm. 124

Kanun Yolu Yargılamasında Sanığın Duruşmada Hazır Bulunma Hakkı . 124

İtiraz 128

İstinaf 130

Temyiz. 133

 

İçindekiler 11

SANIĞIN DURUŞMADA HAZIR BULUNMA HAKKININ ÖNEMİ 136

Adil Yargılanma Hakkı Bakımından 136

Maddi Gerçeğin Ortaya Çıkarılması, Cezanın Belirlenmesi ve

Bireyselleştirilmesi Bakımından  138

Diğer Muhakeme Süjeleri Bakımından 153

Koruma Tedbirleri Bakımından . 156

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

SANIĞIN DURUŞMADA HAZIR BULUNMA HAKKININ İSTİSNALARI

GENEL AÇIKLAMALAR 161

DURUŞMADA HAZIR BULUNMA HAKKINDAN FERAGAT 163

III. CEZA MUHAKEMESİNDE SANIĞIN YOKLUĞUNDA DURUŞMA 169

Sanık Hakkında Mahkûmiyet, Ceza Verilmesine Yer Olmadığı ve Güvenlik

Tedbirine Hükmedilmesi Dışında Bir Karar Verilmesi Gerektiğinin

Anlaşılması (CMK m. 193/2)  171

Sanığın Duruşma Sırasında Mahkemeden Uzaklaşması (CMK m. 194) . 177

Suçun Yalnız veya Birlikte Adli Para Cezası veya Müsadereyi

Gerektirmesi (CMK m. 195). 180

Sanığın Duruşmadan Bağışık Tutulması (CMK m. 196/1, 196/5). 186

İradi Bağışık Tutulma (CMK m. 196/1) 186

Zorunlu Bağışık Tutulma (CMK m. 196/5). 189

Sanığın Duruşmadan Çıkarılabileceği Hâller (CMK m. 200, 204) 193

Tanık veya Sanığın Suç Ortağının Gerçeği Söyleyemeyeceği Endişesi

Nedeniyle (CMK m. 200). 194

Duruşmanın Düzeni Nedeniyle (CMK m. 204) 197

Sanığın Tebligata Rağmen Mazeretsiz Olarak Gelmemesi Durumunda

Delillerin Ortaya Konulabilmesi (CMK m. 206/1)  203

Basit Yargılama Usulünün Uygulandığı Durumlar (CMK m. 251, m.

252/2) 206

İstinaf Mahkemesindeki Duruşmada Tebligata Rağmen Sanığın Hazır

Bulunmaması (CMK m. 282/1-f) 211

İ. Yargıtay’ın Bozma Kararı Üzerine Davaya Yeniden Bakılması

Aşamasında, Sanığa Tebligat Yapılamaması veya Tebligata Rağmen

Sanığın Duruşmaya Gelmemesi (CMK m. 307/2)  214

SANIĞIN YOKLUĞUNDA DURUŞMANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI. 216

Eski Hâle Getirme 216

Sanığın Yokluğunda Verilen Hükmün Hukuka Kesin Aykırılık Nedeniyle

Bozulması  218

 

12 İçindekiler

CEZA MUHAKEMESİNDE SANIĞIN YOKLUĞU HÂLLERİNE BENZER

DURUMLAR .223

Gaiplik 223

Kaçaklık 224

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

CEZA MUHAKEMESİNDE SANIĞIN

 

DURUŞMADA HAZIR BULUNDURULMASINA ALTERNATİF YÖNTEMLER

GENEL AÇIKLAMALAR 229

İSTİNABE .230

İstinabe Kavramı 230

Ceza Muhakemesinde İstinabe Yönteminin Kullanımı. 231

İstinabe Uygulamasının Sanığın Duruşmada Hazır Bulunma Hakkı

Bağlamında Değerlendirilmesi. 235

Sanığın Sorgusunun İstinabe Yoluyla Yapılması 236

Tanığın İstinabe Yoluyla Dinlenmesi . 240

III. SES VE GÖRÜNTÜLÜ BİLİŞİM SİSTEMİ (SEGBİS).246

SEGBİS’in Kavramsal Çerçevesi ve Teknik Özellikleri . 246

SEGBİS’in Amacı ve Sistemin Sunduğu Olanaklar 249

Ceza Muhakemesinde SEGBİS’in Kullanımı ile İlgili Mevzuat. 252

Ceza Muhakemesinde Sanığın SEGBİS Vasıtasıyla Duruşmaya Katılımı. 255

SEGBİS Kullanımının Sanığın Duruşmada Hazır Bulunma Hakkı

Bağlamında Değerlendirilmesi. 257

Mahkemelerin SEGBİS Kullanımına İlişkin Yaklaşımı. 258

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yaklaşımı 258

Anayasa Mahkemesinin Yaklaşımı . 263

Yargıtay’ın Yaklaşımı. 269

Değerlendirme 272

Öneriler . 283

SONUÇ.287

KAYNAKÇA.301

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
407,40   
407,40   
2
203,70   
407,40   
3
135,80   
407,40   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
407,40   
407,40   
2
203,70   
407,40   
3
135,80   
407,40   
Worldcard ( YKB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
407,40   
407,40   
2
203,70   
407,40   
3
135,80   
407,40   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
407,40   
407,40   
2
203,70   
407,40   
3
135,80   
407,40   
Kapat