Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçlarında Failin Kastının Belirlenmesi

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçlarında Failin Kastının Belirlenmesi


Basım Tarihi
2021-10
Sayfa Sayısı
210
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750273223
Boyut
16x24
Baskı
169,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 69 puan kazanacaksınız)
   69

Konu Başlıkları
- Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddeler
- Türk Ceza Kanunda Düzenlenen Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçlarında Failin Kastının Belirlenmesi

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
Kısaltmalar 13
Giriş 15
Birinci Bölüm
UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDELER
I. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KAVRAMI 17
II. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDELERİN TARİHÇESİ 21
1. Dünyadaki Tarihsel Gelişim 21
2. Türkiye’deki Tarihsel Gelişim 24
III. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDELERE İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER VE KURULUŞLAR 26
1. Uluslararası Sözleşmeler 26
1.1. 1909 Şanghay Afyon Antlaşması 27
1.2. 1912 Lahey Afyon Sözleşmesi 28
1.3. 1914 Lahey Afyon Konferansı 28
1.4. 1925 Cenevre Afyon Sözleşmesi 29
1.5. 1931 Cenevre Afyon Sözleşmesi 30
1.6. 1931 Bangkok Antlaşması 31
1.7. Zararlı İlaçların Gayrimeşru Ticaretinin Men’i Hakkında 1936 Cenevre Sözleşmesi 31
1.8. 1946 Lake Success Protokolü 32
1.9. Sentetik Uyuşturucu Maddeler Hakkında 1948 Paris Protokolü 33
1.10. 1953 New York Afyon Protokolü 33
1.11. Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tek Sözleşmesi 34
1.12. 1971 Psikotrop Maddelere Dair Sözleşme 37
1.13. Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tek Sözleşmesinin Tadiline Dair 1972 Protokolü 38
1.14. 1988 Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Sözleşme 39
1.15. 1989 Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 42
2. Uluslararası Örgütler 44
2.1. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddeler Komisyonu (CND) 45
2.2. Uyuşturucu Maddelerin Kötüye Kullanılmasını Denetleme Fonu (UNFDAC) 46
2.3. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 46
2.4. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) 47
2.5. Pompidou Grubu 47
2.6. Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA) 48
2.7. Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Programı (UNDCP) 48
IV. TÜRK HUKUKUNDA UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDELERLE İLGİLİ DÜZENLEMELER 49
1. Türk Ceza Kanunda Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddelerle İlgili Düzenlemeler 49
1.1. 765 Sayılı Türk Ceza Kanununda Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde 49
1.2. 5237 Sayılı Ceza Kanununda Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde 50
2. Diğer Yasal Düzenlemelerde Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde 51
2.1. 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun 52
2.2. 3298 Sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun 53
V. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI 54
1. Merkezi Sinir Sistemini Yavaşlatanlar (Depresantlar) Tabii Uyuşturucu ve Uyarıcılar 54
1.1. Afyon 54
1.2. Morfin 55
1.3. Kodein 56
1.4. Eroin 57
1.5. Sentetik Uyuşturucular 58
1.6. Barbitüratlar 58
1.7. Trankilizanlar 59
1.8. Sedatifler 59
2. Merkezi Sinir Sistemini Uyaranlar (Stimülanlar) Tabii Uyaranlar 60
2.1. Koka Yaprağı 60
2.2. Kokain 60
2.3. Crack 61
2.4. Sentetik Uyaranlar 61
a. Amfetaminler 61
b. Captagon 62
c. Ecstacy (MDMA) 63
3. Halisinojenler (Hayal Gösterenler) 64
3.1. Esrar 64
3.2. Marihuana 65
3.3. Meskalin 66
3.4. LSD 67
3.5. Sentetik Kannabinoidler (Bonzai) 68
VI. KONTROLLÜ TESLİMAT 69
İkinci Bölüm
TÜRK CEZA KANUNDA DÜZENLENEN UYUŞTURUCU VE
UYARICI MADDE SUÇLARI
I. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇU (TCK m.188) 71
1. Genel Olarak 71
2. Korunan Hukuki Yarar 73
3. Suçun Konusu 75
4. Tipikliğin Objektif (Maddi Nitelikteki) Unsurları 77
4.1. Fail 77
4.2. Mağdur 77
4.3. Hareket 78
a. İmal, İthal veya İhraç 78
b. Satma, Satışa Arz Etme, Başkalarına Verme, Sevk Etme, Nakletme, Depolama, Satın Alma, Kabul Etme veya Bulundurma 80
5. Tipikliğin Sübjektif Nitelikteki Unsurları (Manevi Unsurları) 83
6. Hukuka Aykırılık Unsuru 83
7. Suçun Nitelikli Halleri 84
7.1. Uyuşturucu Maddenin Niteliğine Bağlı Nitelikli Haller 84
7.2. Suçun Bir Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi 85
7.3. Suçun Sağlık Mesleğinde Çalışanlar Tarafından İşlenmesi 85
7.4. Suçun üç veya daha Fazla Kişi Tarafından İşlenmesi 85
7.5. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Verilen veya Satılan Kişinin Çocuk Olması 85
7.6. Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddenin Ticaretinin Yapıldığı Yerin Özelliğine Göre Fiilin İşlenmesi 86
8. Etkin Pişmanlık 86
8.1. Cezasızlık Nedeni Olarak Etkin Pişmanlık Hali 86
8.2. Ceza İndirim Nedeni Olarak Etkin Pişmanlık Hali 87
9. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 87
9.1. Teşebbüs 87
9.2. İçtima 88
9.3. İştirak 89
10. Yaptırım ve Yargılama 91
II. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA SUÇU (TCK m.190) 92
1. Genel Olarak 92
2. Korunan Hukuki Yarar 93
3. Suçun Konusu 94
4. Tipikliğin Objektif (Maddi Nitelikteki) Unsurları 94
4.1. Fail 94
4.2. Mağdur 94
4.3. Hareket 95
a. TCK m. 190/1 Açısından 95
b. TCK m. 190/2 Açısından 96
5. Tipikliğin Sübjektif Nitelikteki Unsurları (Manevi Unsurları) 97
6. Hukuka Aykırılık Unsuru 97
7. Suçun Nitelikli Halleri 97
8. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 98
8.1. Teşebbüs 98
8.2. İçtima 98
8.3. İştirak 98
9. Yaptırım 98
III. KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK, KABUL ETMEK VEYA BULUNDURMAK YA DA UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANMAK (TCK m.191) 99
1. Genel Olarak 99
2. Korunan Hukuki Yarar 101
3. Suçun Konusu 101
4. Tipikliğin Objektif (Maddi Nitelikteki) Unsurları 102
4.1. Fail 102
4.2. Fiiller 102
a. Kullanmak 102
b. Satın almak 103
c. Kabul etmek 103
d. Bulundurmak 104
5. Tipikliğin Sübjektif Nitelikteki Unsurları (Manevi Unsurları) 104
6. Hukuka Aykırılık Unsuru 104
7. Suçun Nitelikli Halleri 105
8. Etkin Pişmanlık 105
9. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 106
9.1. Teşebbüs 106
9.2. İçtima 106
9.3. İştirak 107
10. Yaptırım 107
Üçüncü Bölüm
UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SUÇLARINDA
FAİLİN KASTININ BELİRLENMESİ
I. KAST VE KASTIN UNSURLARI 109
1. Genel olarak 109
2. Kastın Unsurları 110
2.1. Bilme Unsuru 110
2.2. İsteme Unsuru 110
II. YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA FAİLİN KASTININ BELİRLENMESİ 111
1. Genel Olarak 111
2. TCK m. 188/1 Kapsamında İmal, İhraç, İthal Açısından Failin Kastın Belirlenmesi 111
2.1. İmal Açısından 111
2.2. İthal Açısından 114
2.3. İhraç Açısından 122
2.4. Üretimde Kullanılan Maddeyi İmal, İthal ve İhraç Etme Açısından 128
3. Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddenin Ticareti Suçunda Failin Kastının Belirlenmesi 129
3.1. Satma Açısından 130
3.2. Satışa Arz Etme Açısından 133
3.3. Başkalarına Verme Açısından 135
3.4. Sevk Etme Açısından 136
3.5. Nakletme Açısından 138
3.6. Depolama Açısından 143
3.7. Satın Alma Açısından 145
3.8. Kabul Etme Açısından 147
3.9. Bulundurma Açısından 148
3.10. Üretimde Kullanılan Maddenin Ülke İçinde Ticareti Açısından 162
4. TCK Madde 188/3 ve TCK Madde 191/1 Açısından Failin Kastının Belirlenmesi 163
5. Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddenin Kullanmak için Bulundurmak ve Cezaevine Yasaklı Madde Sokma Suçları Açısından Failin Kastının Belirlenmesi 175
6. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçu Açısından Failin Kastının Belirlenmesi (TCK m.190) 178
6.1. TCK m. 190/1 Açısından 179
a. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak için Özel Yer, Donanım veya Malzeme Sağlama Açısından 180
b. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak için Kullananların Yakalanmalarını Zorlaştıracak Önlemler Alma Açısından 183
c. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak için Kullanma Yöntemleri Konusunda Başkalarına Bilgi Vermek Açısından 184
6.2. TCK m. 190/2 Açısından 185
7. Esrar Elde Etmek Amacıyla Kenevir Ekilmesi ve Kullanma Suçu Bakımından Failin Kastının Belirlenmesi 189
8. TCK m.188/5 Açısından Failin Kastının Belirlenmesi 194
Sonuç 197
Kaynakça 203

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
69,00   
69,00   
2
34,50   
69,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
69,00   
69,00   
2
34,50   
69,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
69,00   
69,00   
2
34,50   
69,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
69,00   
69,00   
2
34,50   
69,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
69,00   
69,00   
2
   
   
Kapat