Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku İlhami Güneş

UygulamadaFikir ve Sanat Eserleri Hukuku


Basım Tarihi
2022-04
Sayfa Sayısı
720
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750277405
Boyut
16x24
Baskı
4505,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 505 puan kazanacaksınız)
   505

İlhami GÜNEŞ ( E. İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Hakimi )

 

İÇİNDEKİLER

İlk Söz 7
Kısaltmalar 17
I. FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNA GİRİŞ 19
A. Fikri Hakların Gelişimi ve Tarihçesi 22
1. Tarihçe 22
2. Uluslararası Gelişmeler 23
B. Fikri Hak ve Telif Hakkı Kavramları 29
C. Fikri Ürünler ve Özellikleri 32
D. Genel Olarak Fikri ve Sınai Haklar 33
1. Fikri Haklar (Telif Hakları) 35
2. Sınai Haklar 36
a. Ürünler Üzerindeki Sınai Haklar 37
aa. Patentler ve Faydalı Modeller 37
ab. Tasarımlar 39
ac. Entegre Devre Topografyaları 42
ad. Yeni Bitki Çeşitleri Islahçı Hakları 43
b. Ayırt Edici İşaretler Üzerindeki Haklar 44
ba. Unvan ve İşletme Adı 44
bb. Markalar 46
bc. Coğrafi İşaretler 48
bd. İnternet Alan Adları 49
II. FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA KORUMANIN KONUSU 55
III. ESER HAKKI VE KORUNMASININ KOŞULLARI 61
A. Eser 61
1. Hususiyet 63
2. Sabitlenme 68
3. Eser Türlerinden Birine Dahil Olma 69
B. Eser Sahipliği 111
1. Tüzel Kişilerin Durumu 115
2. Ortak Eser Sahipliği 117
3. Elbirliği ile Eser Sahipliği 120
4. İşçilerin ve Serbest Çalışanların İşleri Çerçevesinde Ürettikleri Eserler 121
5. Eser Sahipliği Karinesi 137
C. Kayıt, Tescil ve Bandrol Uygulamaları 138
IV. HAKKIN KAPSAMI; ESER SAHİBİNİN HAKLARI VE HUKUKİ ÇARELER 141
A. Mali Haklar 144
1. Çoğaltma Hakkı 148
2. Yayma Hakkı 156
3. İşleme Hakkı 159
4. Kiralama ve Ödünç Verme Hakkı 166
5. Temsil Hakkı 167
6. İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim, Yayın Hakkı 169
7. Pay ve Takip Hakkı 171
B. Manevi Haklar 172
1. Genel Olarak 172
2. Manevi Tazminat İsteme Şartları 174
3. Manevi Hakların Özellikleri 176
4. FSEK’te Düzenlenen Manevi Haklar 180
a. Umuma Arz Hakkı 180
b. Eser Sahibi Olarak Tanınma (Adın Belirtilmesi) Hakkı 183
c. Eserin Bütünlüğünü İsteme, Değişiklik Yapılmasını Önleme Hakkı 190
d. Eserin Aslına Ulaşma Hakkı 197
C. Hukuk ve Ceza Davaları 198
1. Hukuk Davaları 198
a. Dava Açma Süresi, Zamanaşımı, Faiz Başlangıcı 216
b. Görev ve Yetki 222
c. Eser Sahipliği Karinesi ve Kanıtların Değerlendirilmesi 226
2. Ceza Davaları 228
a. Genel Olarak 228
b. Telif Suçları 231
ba. Mali Haklara, Manevi Haklara ve Bağlantılı Haklara Tecavüz Eylemleri (23.01.2008–5728 sy. ile değişik FSEK 71. madde) 234
baa. Mali Haklara Tecavüz 237
bab. Manevi Haklara Tecavüz 247
bac. İnternette İçerik Sağlayıcıların FSEK ek 4. madde Hükmüne Aykırılıkları (23.01.2008–5728 Sy. ile Değişik 71/2. fıkra) 255
bad. Bağlantılı Haklara Tecavüz 255
bb. Eserleri Koruyan Teknolojik Koruma Tedbirlerini Dolanmak (7346 sayılı kanun ile 21/12/ 2021) 257
bc. Bandrol Suçları (23.01.2008–5728 sy. ile değişik FSEK 81. madde) 258
c. Ceza Davalarında Görev ve Usul 259
V. HAKKIN SINIRLARI (SAVUNMALAR) 263
A. Genel Olarak Fikri Haklarda Korumanın Sınırlanması 263
1. Kamu Yararına İlişkin Sınırlamalar 265
2. Kişisel Kullanım Yararına İlişkin Sınırlamalar 271
B. Sınırlamalardan Beklentiler 274
VI. KORUMA SÜRELERİ 277
VII. BAĞLANTILI HAKLAR 279
A. İcracı Sanatçıların Hakları 289
B. Fonogram Yapımcılarının Hakları 292
C. Radyo–TV Yayın Kuruluşlarının Hakları 293
D. Film Yapımcılarının Hakları 296
VIII. MESLEK BİRLİKLERİ 299
A. Meslek Birliklerinin Ülkemizdeki Tarihçesi 299
B. Meslek Birliklerinin Kuruluşu ve Amaçları 299
C. Meslek Birliklerinin Yetkileri 301
1. Meslek Birliklerinin Hak Takibi ve Üyelerini Temsil Etmesi, Yetki Belgesinin Hukuki Mahiyeti 306
a. Genel Olarak 306
b. Üyelik ve Üyeler Arası Uyuşmazlıklar 308
c. Üyelik İlişkisinde Tekeffül 308
d. Meslek Birliklerinin FSEK 68. Maddeye Göre Dava Hakkı 311
IX. DEVİR, LİSANS VE HUKUKİ İŞLEMLER 313
A. Giriş 313
B. Mali Hakkın Devri 316
C. Lisans Verilmesi (Ruhsat) 321
D. Mali Hak Devreden ve Ruhsat Verenlerin Devralana Karşı Sorumluluğu 324
E. Cayma Hakkı 326
X. BANDROL UYGULAMASI VE BANDROL İHLALLERİ 329
A. Giriş 329
B. 23.01.2008 Tarih 5728 sy. 143. Maddesi ile 81. Maddede Yapılan Düzenleme 331
1. Bandrol Suçları 333
2. Bandrol Suçlarının Faili 337
3. Bandrol Suçlarının Mağduru 338
4. Ağırlaştırıcı Sebep Olarak Bandrol İhlali 340
5. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 343
6. FSEK 81. Maddenin Uygulanması Hakkındaki İçtihatlar 345
C. Fikri Ürünlerin Türleri ve Üzerine Sabitlendiği Materyale Göre Bandrol Uygulaması 351
D. Başlıca Avrupa Birliği Hukuklarında Durum 354
XI. VERİ TABANLARI KORUMASI VE SUİ GENERİS KORUMA 355
A. Genel Olarak 355
B. Avrupa Birliği’nin 96/9 Sayılı Veri Tabanları Yönergesi 357
C. FSEK Ek 8. Maddeye Göre Veri Tabanı Yapımcısına Tanınan Koruma 357
XII. İNTERNET ORTAMI VE TELİF SORUNLARI 361
A. Giriş 361
B. İnternet, Tarihçesi ve Ülkemizdeki Durum 362
1. Tanım 362
2. Tarihçe 363
3. Ülkemizde İnternet 364
C. İnternet İşlevlerinin Yapısı 364
D. Sanal Ortamda Fikri Mülkiyet Hukuku 366
1. Genel Olarak 366
2. Web Sitesi Bakımından 370
3. Alan Adları Bakımından 371
4. Müzik Eserleri Bakımından 373
5. Yazılı ve Görsel Eserler Bakımından 377
6. Bilgisayar Programları Bakımından 377
7. Veri Tabanları Bakımından 378
E. Fikri Hak İhlallerine Uygulanacak Hukuk/Kanunlar İhtilafı Sorunu 378
F. İnternetin Hukuka Uygun Kullanımı 380
G. Eser Sahipleri Açısından İnternet ve Adil Kullanım 382
XIII. FSEK VE HAKSIZ REKABET HÜKÜMLERİ 387
A. Eser Olmayan Değerlerin Hukuki Koruması 387
B. Eser Olmayan Değerlerin Haksız Rekabete Göre Cezai Koruması 394
1. Haksız Rekabet Suçu 395
Son Söz 397
EKLER 399
11. HD KARARLARI 401
7. CD İÇTİHATLARI 686
19. CD İÇTİHATLARI 697
Kaynaklar 709
Kavramlar Dizini 717

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
505,00   
505,00   
2
252,50   
505,00   
3
168,33   
505,00   
4
126,25   
505,00   
5
101,00   
505,00   
6
84,17   
505,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
505,00   
505,00   
2
252,50   
505,00   
3
168,33   
505,00   
4
126,25   
505,00   
5
101,00   
505,00   
6
84,17   
505,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
505,00   
505,00   
2
252,50   
505,00   
3
168,33   
505,00   
4
126,25   
505,00   
5
101,00   
505,00   
6
84,17   
505,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
505,00   
505,00   
2
252,50   
505,00   
3
168,33   
505,00   
4
126,25   
505,00   
5
101,00   
505,00   
6
84,17   
505,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
505,00   
505,00   
2
252,50   
505,00   
3
168,33   
505,00   
4
126,25   
505,00   
5
101,00   
505,00   
6
84,17   
505,00   
Kapat