Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Haksız Rekabet Davaları İlhami Güneş

UygulamadaFikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Haksız Rekabet Davaları


Basım Tarihi
2018-03
Sayfa Sayısı
629
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750247521
Boyut
16x24
Baskı
5İlhami GÜNEŞ

 

Konu Başlıkları
- Genel Olarak Haksız Rekabet ve Fikri Sınai Mülkiyet Hakları
- Yasal Düzenlemeler Işığında Haksız Rekabet Halleri
- Uygulamada Haksız Rekabet Davaları
Özetli Yargıtay Karar Fihristi

 

İÇİNDEKİLER

İçindekiler

Önsöz  5

Kısaltmalar  15

Birinci Bölüm

GENEL OLARAK HAKSIZ REKABET VE

FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

 1. HAKSIZ REKABET KAVRAMI  17
 2. Giriş ve Tarihçe  17
 3. Genel Olarak Haksız Rekabet Kavramı  21
 4. Haksız Rekabet Kavramının Tanımı ve Amacı  25
 5. Haksız Rekabetin Unsurları  30
 6. Ekonomik Rekabetin Kötüye Kullanılması  30
 7. Dürüstlük Kurallarına Aykırılık  31
 8. Ekonomik Çıkarların Etkilenmesi  32
 9. Yeni TTK Hükümleri Çerçevesinde Haksız Rekabet Hukuku’na Egemen Olan İlkeler  32
 10. FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE HAKSIZ REKABET HUKUKU İLE İLİŞKİLERİ  34
 11. Genel Olarak  34
 12. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları  55
 13. Patent ve Faydalı Modeller  57
 14. Patentlenebilirlik Koşulları  61
 15. Yenilik  61
 16. Buluş Basamağı  63

iii. Sanayiye Elverişlilik  67

 1. Patentlerde Buluş Basamağı ve İnceleme Esasları  72
 2. Patent Korumasının Kapsamı  75
 3. Patente ve Faydalı Modele Tecavüz  78
 4. Patentin veya Faydalı Modelin Hükümsüzlüğü  84
 5. Hükümsüzlüğün Açılmış Davalara Etkisi  86
 6. İstisnalar ve Patent Sahibinin Kötü Niyetinden Kaynaklanan Haller  86
 7. Hükümsüzlük Kararının Mutlak Etkisi  87
 8. Tescilli ve Tescilsiz Tasarımlar  90
 9. Giriş  90
 10. Tanım ve Tescilin Anlamı  90
 11. Tasarım Tescil Koşulları  96
 12. Yenilik  97
 13. Ayırt Edicilik  106
 14. Bilgilenmiş Kullanıcı Gözüyle Değerlendirme  107
 15. Korumanın Kapsamı ve Tasarım Hakkına Tecavüz  113
 16. Tasarım Hakkı Sahibinin Engelleyebileceği Eylemler  113
 17. Tasarıma Tecavüz  115
 18. Tasarım Tescilinin Hükümsüzlüğü  117
 19. Entegre Devre Topoğrafyaları  120
 20. Yeni Bitki Çeşitleri Islahçı Hakları  125
 21. Markalar  132
 22. Genel Olarak  133
 23. Marka Türleri  136
 24. Kişi Adları  136
 25. Sözcük veya Sözcükler, Sloganlar  136
 26. Harfler ve Sayılar  138
 27. Şekiller  138
 28. Üç Boyutlu Biçimler  138
 29. Renkler  140
 30. Sesler, Melodiler ve Kokular  142
 31. Markalarda İltibas  142
 32. Markalar veya İşaretler Arasında İltibasa İlişkin Uygulama Örnekleri  166
 33. Marka Korumasının İlkeleri  173
 34. Marka Hakkının Korunmasında Tescil İlkesi  173
 35. Marka Tescilinin Sınıf Esasına Göre Korunması İlkesi  184
 36. Marka Tescilinin Ülkeselliği İlkesi  186
 37. Yenileme Koşullu Sınırsız Koruma İlkesi  188
 38. Uygulamada Marka Hakkının Hükümsüzlüğü  190
 39. Hükümsüzlüğün Konusu Olarak Marka Hakkı  191
 40. İşletme Açısından Marka Hakkının Önemi ve Takibi  192
 41. Hükümsüzlük ve İptal Davaları Ayrımı  193
 42. Genel Olarak  193
 43. Marka Tescilinin Hükümsüzlüğü Davası  193
 44. Marka Tescilinin Türk Patent ve Marka Kurumu Tarafından (mahkeme) İptal Süreci  196
 45. Mutlak Red Sebepleri ile Hükümsüzlük  204
 46. Nisbi Ret Sebepleri İle Hükümsüzlük  210
 47. Hükümsüzlük ve Kurum İptal Kararının Etkisi  222
 48. Kısmi Hükümsüzlüğün Anlamı  225
 49. Hükümsüzlük Davalarında Görev ve Usul  225
 50. İhtiyati Tedbirler  226
 51. Kötüniyetle Tescillenmiş Marka Kullanılmasından Doğan Hukuki Sonuçlar  228
 52. Coğrafi İşaretler  232
 53. Genel Olarak  232
 54. Tanım ve Tescil Şartları  233
 55. Menşe (Kaynak) Adları  233
 56. Mahreç Adları  233
 57. Geleneksel Ürün Adı  234
 58. Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adlarına Tecavüz  234
 59. Coğrafi İşaretlerin Hükümsüzlüğü  236
 60. Telif Hakları  237
 61. Eser Sahibinin Hakları (Mali ve Manevi Yetkileri)  239
 62. Bağlantılı Haklar  242
 63. FSEK’teki Haksız Rekabet Hükümleri  243

III. TİCARİ KÖKEN VE KİMLİK KONUSUNDA HAKSIZ REKABET  251

 1. Ticaret Unvanı  254
 2. İşletme Adı  265
 3. Ticari Görünüm ve Ambalaj Benzetme  267
 4. Alan Adları  272
 5. HAKSIZ REKABET HUKUKU VE REKABET HUKUKU AYRIMI  282
 6. Genel Olarak  282
 7. Ülkemizde Rekabet Hukuku  284
 8. ULUSLARARASI ANLAŞMALARDA HAKSIZ REKABET  288
 9. Genel Olarak  288
 10. Uluslararası Anlaşmaların Öncelikli Uygulanması  289
 11. GÜMRÜKLERDE FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET KORUMASI  290
 12. Giriş  290
 13. Fikri ve Sınai Mülkiyet Sahiplerinin Gümrüklerdeki Hakları  290
 14. Gümrük Noktalarında Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkı İhlalleri Konusunda Yargı Kararları Örnekleri  292
 15. Avrupa Adalet Divanı’nın Yaklaşımı  298
 16. Gümrük Yönetmeliği ve Gelişmeler  299
 17. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Merkezi Veri Tabanına Kaydolmanın Avantajları  300
 18. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na Başvuru Süreci  300
 19. Gümrüklerde Taklit Malların Durdurulması Süreci ve Örnekler  301
 20. Fikri –Sınai Mülkiyet Hakkını İhlal Eden Malların İmhası ve Hızlı İmha Süreci  303

İkinci Bölüm

YASAL DÜZENLEMELER IŞIĞINDA HAKSIZ REKABET HALLERİ

 1. 6102 SAYILI TTK’DA HAKSIZ REKABET VE ETTK HÜKÜMLERİ  309
 2. Mülga 6762 Sayılı TTK’da Haksız Rekabet  309
 3. Mülga 6762 Sayılı TTK’da Haksız Rekabet Hükümleri ile 6102 Sayılı TTK’daki Haksız Rekabet Hükümlerinin Karşılaştırılması  310
 4. 6102 SAYILI TTK’DA ÖZEL HAKSIZ REKABET HALLERİ  311
 5. Kötüleme Yoluyla Haksız Rekabet (6102 Sayılı TTK 55/(1)a–1. madde)  312
 6. Kendisi, İşletmesi, Mal ve Faaliyetleri, İşleri Hakkında Yanlış veya Yanıltıcı Bilgi Vermek (6102 Sayılı TTK 55/(1)a.2. madde)  323
 7. Hak Sahibi Olmadığı Paye, Rütbe ve Unvan Kullanma (6102 Sayılı TTK 55/(1) a. 3 md)  338
 8. İltibas Yoluyla Haksız Rekabet (6102 Sayılı TTK 55/(1) a.4 madde)  339
 9. Haksız Karşılaştırmalı Reklam (6102 Sayılı TTK 55/(1)5 md)  354
 10. Belli ürünleri Tedarik Fiyatının Altında Satış ve Reklamlarında Vurgulama Yoluyla Halkı Yanıltma (6102 Sayılı TTK 55/(1)a.6 md)  359
 11. Müşteriyi Ek Edimlerle Sunumun Gerçek Değeri Hakkında Yanıltmak (6102 Sayılı TTK 55/(1)a. 7 madde)  361
 12. Saldırgan Satış Yöntemleri İle Müşterinin Karar Özgürlüğünü Kısıtlamak (6102 Sayılı TTK 55/(1)a.8 md)  362
 13. Mallar, İş Ürünleri, Faaliyetler Hakkındaki Özellikleri Gizleme (6102 Sayılı TTK 55/(1)a. 9 md)  363
 14. Taksitle Satım veya Benzer Hukuki İşlemlere İlişkin Kamuya Yapılan İlanlarda Unvanını Açıkça Belirtmemek, Peşin veya Toplam Satış Fiyatını veya Taksitle Satımdan Kaynaklanan Ek Maliyeti Türk Lirası ve Yıllık Oranlar Üzerinden Belirtmemek (6102 Sayılı TTK 55/(1)a. 10 md)  363
 15. Tüketici Kredilerine İlişkin Kamuya Yapılan İlanlarda Unvanını Açıkça Belirtmemek veya Kredilerin Net Tutarlarına, Toplam Giderlerine, Efektif Yıllık Faizlerine İlişkin Açık Beyanlarda Bulunmamak (6102 Sayılı TTK 55/(1)a. 11 md)  364
 16. İşletmesine İlişkin Faaliyetleri Çerçevesinde, Taksitle Satım veya Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Sunan veya Akdeden ve Bu Bağlamda Sözleşmenin Konusu, Fiyatı, Ödeme Şartları, Sözleşme Süresi, Müşterinin Cayma veya Fesih Hakkına veya Kalan Borcu Vadeden Önce Ödeme Hakkına İlişkin Eksik veya Yanlış Bilgiler İçeren Sözleşme Formülleri Kullanmak (6102 Sayılı TTK 55/(1)a. 12 md)  364
 17. Sözleşmeyi İhlale veya Sona Erdirmeye Yöneltmek; Özellikle; Müşterilerle Kendisinin Bizzat Sözleşme Yapabilmesi İçin, Onları Başkalarıyla Yapmış Oldukları Sözleşmelere Aykırı Davranmaya Yöneltmek (6102 Sayılı TTK 55/(1)b. 1 md)  364
 18. Üçüncü Kişilerin İşçilerine, Vekillerine ve Diğer Yardımcı Kişilerine, Haketmedikleri ve Onları İşlerinin İfasında Yükümlülüklerine Aykırı Davranmaya Yöneltebilecek Yararlar Sağlayarak veya Önererek, Kendisine veya Başkalarına Çıkar Sağlamaya Çalışmak (6102 Sayılı TTK 55/(1) b. 2 md)  365
 19. İşçileri, Vekilleri veya Diğer Yardımcı Kişileri, İşverenlerinin veya Müvekkillerinin Üretim ve İş Sırlarını İfşa Etmeye veya Ele Geçirmeye Yöneltmek (6102 Sayılı TTK 55/(1)b. 3 md)  365
 20. Onunla Kendisinin Bu Tür Bir Sözleşme Yapabilmesi İçin, Taksitle Satış, Peşin Satış veya Tüketici Kredisi Sözleşmesi Yapmış Olan Alıcının veya Kredi Alan Kişinin, Bu Sözleşmeden Caymasına veya Peşin Satış Sözleşmesi Yapmış Olan Alıcının Bu Sözleşmeyi Feshetmesine Yöneltmek (6102 Sayılı TTK 55/(1)b. 4 md)  367
 21. Başkalarının İş Ürünlerinden Yetkisiz Yararlanma; Özellikle; Kendisine Emanet Edilmiş Teklif, Hesap veya Plan Gibi Bir İş Ürününden Yetkisiz Yararlanmak (6102 Sayılı TTK 55/(1)c. 1 md)  367
 22. Üçüncü Kişilere Ait Teklif, Hesap veya Plan Gibi Bir İş Ürününden, Bunların Kendisine Yetkisiz Olarak Tevdi Edilmiş veya Sağlanmış Olduğunun Bilinmesi Gerektiği Hâlde, Yararlanmak (6102 Sayılı TTK 55/(1)c. 2 md)  369
 23. Kendisinin Uygun Bir Katkısı Olmaksızın Başkasına Ait Pazarlanmaya Hazır Çalışma Ürünlerini Teknik Çoğaltma Yöntemleriyle Devralıp Onlardan Yararlanmak (6102 Sayılı TTK 55/(1) c. 3 md)  370
 24. Üretim ve İş Sırlarını Hukuka Aykırı Olarak İfşa Etmek; Özellikle, Gizlice ve İzinsiz Olarak Ele Geçirdiği veya Başkaca Hukuka Aykırı Bir Şekilde Öğrendiği Bilgileri ve Üretenin İş Sırlarını Değerlendiren veya Başkalarına Bildiren Dürüstlüğe Aykırı Davranmış Olur (6102 Sayılı TTK 55/(1)d maddesi)  370
 25. İş Şartlarına Uymamak; Özellikle Kanun veya Sözleşmeyle, Rakiplere de Yüklenmiş Olan veya Bir Meslek Dalında veya Çevrede Olağan Olan İş Şartlarına Uymayanlar Dürüstlüğe Aykırı Davranmış Olur (6102 Sayılı TTK 55/(1)d maddesi)  372
 26. Dürüstlük Kuralına Aykırı İşlem Şartları Kullanmak. Özellikle Yanıltıcı Bir Şekilde Diğer Taraf Aleyhine  375

III. TESCİLLİ KORUMA KONUSU SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE TELİF HAKLARI KORUMASININ HAKSIZ REKABET YÖNÜ  376

Üçüncü Bölüm

UYGULAMADA HAKSIZ REKABET DAVALARI

 1. HAKSIZ REKABET HALİNDE AÇILABİLECEK DAVALAR  381
 2. Hukuki Çareler; Hukuk ve Ceza Davaları  382
 3. Hukuk Davaları, Kararların İcrası  382
 4. SMK Kapsamında Korunan Tescilli Hakların İhlallerine Karşı Hukuk Davası  384
 5. SMK Kapsamında Tecavüz Bulunmadığının Tespiti Davası  386
 6. Haksız Rekabetin Tespiti Davası  387
 7. Haksız Rekabetin Önlenmesi Davası  388
 8. Haksız Rekabetin Giderilmesi, Sonuçlarının Ortadan Kaldırılması  393
 9. Maddi ve Manevi Tazminat Davası  394
 10. Maddi Tazminat Davası  394
 11. Manevi Tazminat Davası  400

iii. Haksız İhtiyati Tedbir Nedeniyle Tazminat  401

 1. Hukuk Davalarında Zamanaşımı  409
 2. Görev ve Yetki  417
 3. İhtiyati Tedbirler  424
 4. Haksız Rekabet Davasında Taraflar, İlan, İstihdam Edenin Sorumluluğu  426
 5. Haksız Rekabet ve Ceza Davaları  427
 6. SMK Kapsamında Marka İhlal Suçları  433
 7. MEDYA VE HAKSIZ REKABET  435
 8. Haksız Rekabete İlişkin TTK Hükümlerine Göre Medyada Haksız Rekabet  435
 9. İnternet ve Haksız Rekabet Halleri  436

III. HİZMET SÖZLEŞMELERİNDE REKABET YASAĞI ŞARTI VE HAKSIZ REKABET  437

 1. Genel Olarak  438
 2. İşverenin Rekabet Yasağı Sağlamak Konusundaki Olanakları  441
 3. Rekabeti Kısıtlama Şartları  441
 4. Gizlilik (Mahremiyet) Şartı  442
 5. Ticari Sır Öğretisi  443
 6. Fikri–Sınai Mülkiyet Hakları  447
 7. Uygulama, İşverenin Yönetim Anlayışı  448
 8. HAKSIZ REKABET VE SINAİ MÜLKİYET DAVALARINDA BİLİRKİŞİLİK  450
 9. Bilirkişi Kimdir?  451
 10. Fikri Sınai Haklara İlişkin Çekişmelerde Bilirkişi Uygulaması  453
 11. Bilirkişiye Emek Mesaisine Göre Uygun Bir Ücret Ödenmelidir  456
 12. Bilirkişi İncelemesi ve Raporunun Sunulması  456
 13. Ceza Davalarında Uzman Kişinin Dinlenmesi  457
 14. Bilirkişilerin Sorumluluğu  457
 15. Bilirkişilerin Etik Sorumlulukları  457
 16. Hukuki Sorumlulukları  458
 17. Cezai Sorumlulukları  458
 18. Gerçeğe Aykırı Mütalaada Bulunması Nedeniyle  459
 19. Kamu Görevlisi Olması Nedeniyle  459
 20. Usulünce Çağrıldığı Halde Gelmemesi, Gelip de Görüş Bildirmekten Çekinmesi Nedeniyle  460
 21. HAKSIZ REKABETLE SUÇLANANLARIN SAVUNMALARI  461
 22. Marka Hukuku Alanında Savunmalar, Markanın Hukuka Uygun Kullanımı  477
 23. Markanın Başvuru Eserlerinde Yer Alması  477
 24. Markanın Ticarette Dürüstçe Kullanımı  478
 25. Marka Hakkının Tükenmesi  489
 26. Tüketicilerin ve Tazminat Ödeyenden Mal Alanların Eylemi ve Marka Hakkı  497
 27. Tanımlayıcı, Cins, Çeşit ve Vasıf Bildirici İşaretler  498
 28. Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Alanında Savunmalar  502
 29. Kamu Yararına İlişkin Sınırlamalar  506
 30. Kamu Düzeni Nedeniyle Hak Sahibinden İzin Almaksızın Eserin Kamu Tarafından Kullanımı  506
 31. Eserin Koruma Süresi Bitmeden Devlet Tarafından Kamuya Mal Edilmesi  506
 32. Mevzuat ve Mahkeme Kararları  506
 33. Nutuklar ve Yasama Organındaki Açıklamalar  506
 34. Eğitim ve Öğretim Kurumlarında Temsil  507
 35. Eğitim Amacıyla Hazırlanan Derlemeler  507
 36. Alıntı Serbestisi  509
 37. Gazete İçerikleri  510
 38. Haber Verme, Basın Hakkının Kullanımı Sırasında Alıntı ve Haberlerin Niteliği  510
 39. Korumanın Süreyle Sınırlanması  511
 40. Kişisel Kullanım Yararına Sınırlamalar  511
 41. Sınırlamalardan Beklentiler  514
 42. Tasarım Hukuku Alanında Savunmalar  515
 43. Özel Amaçla Sınırlı Kalan ve Ticari Amaç Taşımayan Fiiller  519
 44. Deneme Amaçlı Fiiller  520
 45. Ticari Uygulamadaki Dürüstlük Kuralları ile Bağdaşır Olmak, Tasarımın Normal Kullanımını Gereksiz Şekilde Tehlikeye Sokmamak ve Kaynak Göstermek Kaydı ile Eğitim veya Referans Amaçlı Çoğaltmalar  520
 46. Yabancı Ülkelere Kayıtlı Olan ve Geçici Olarak Türkiye Cumhuriyeti Sınırları İçinde Bulunan Deniz veya Hava Taşıt Araçlarında Bulunan Ekipman, Bu Araçların Onarımı İçin Kullanılmak Üzere İthal Edilen Yedek Parça ve Aksesuarlar ile Bu Araçların Onarım Fiili  520
 47. Onarım Amaçlı Kullanımlar  521
 48. Önceki Kullanımdan Doğan Sınırlama  524
 49. Tasarım Hakkının Tükenmesi  525
 50. İşlevsel Zorunluluk Arz Eden Tasarımlar  526

İ. Kamu Düzeni ve Genel Ahlaka Aykırı Tasarımlar  528

 1. Patent ve Faydalı Model Hukuku Alanında Savunmalar  530
 2. Patent Korumasının Süre ile Sınırlı Olması  532
 3. Patentin Sağladığı Hakkın Tükenmesi  532
 4. Ön Kullanım Hakkı  535
 5. Özel Amaçlı Eylemler  535
 6. Deneme Amaçlı Eylemler  535
 7. Eczanelerde Tek Reçetelik Kullanımlar  540
 8. Uluslararası Trafik Serbestisinin Gereği Olarak Araçların Kullanılması  540
 9. İdari Zorunluluklar  541

EKLER

ÖZETLİ YARGITAY KARAR FİHRİSTİ

HUKUK HUKUK GENEL KURULU VE 11. HUKUK DAİRESİ KARARLARI  545

 1. CEZA DAİRESİ KARARLARI  620
 2. CEZA DAİRESİ KARARLARI  622

Kaynaklar  623

Kavramlar Dizini  631

 

 

 
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat