Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu İlhan Helvacı

Notlu ve AçıklamalıTürk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar KanunuYürülük Kanunları


Basım Tarihi
2018-10
Sayfa Sayısı
778
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9789753685023
Boyut
13,5x19,5
Baskı
245,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 45 puan kazanacaksınız)
   45

Prof. Dr. İlhan HELVACI

 

TÜRK MEDENÎ KANUNU
BAŞLANGIÇ
A. Hukukun uygulanması ve kaynakları . m. 1
B. Hukukî ilişkilerin kapsamı
I. Dürüst davranma m. 2
II.İyiniyet . m. 3
III.Hâkimin takdir yetkisi m. 4
C. Genel nitelikli hükümler . m. 5
D. İspat kuralları
I. İspat yükü m. 6
II.Resmî belgelerle ispat m. 7
BİRİNCİ KİTAP
KİŞİLER HUKUKU
BİRİNCİ KISIM
GERÇEK KİŞİLER
BİRİNCİ BÖLÜM
KİŞİLİK
A. Genel olarak
I. Hak ehliyeti m. 8
II.Fiil ehliyeti
1.Kapsamı . m. 9
2.Koşulları
a.Genel olarak m. 10
b.Erginlik . m. 11
c.Ergin kılınma m. 12
d.Ayırt etme gücü m. 13
III.Fiil ehliyetsizliği
1.Genel olarak . m. 14
4 İçindekiler
2.Ayırt etme gücünün bulunmaması m. 15
3.Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar . m. 16
IV.Hısımlık
1.Kan hısımlığı m. 17
2.Kayın hısımlığı . m. 18
V. Yerleşim yeri
1.Tanım . m. 19
2.Yerleşim yerinin değiştirilmesi ve oturma yeri m. 20
3.Yasal yerleşim yeri . m. 21
4.Kurumlarda bulunma m. 22
B. Kişiliğin korunması
I. Vazgeçme ve aşırı sınırlamaya karşı m. 23
II.Saldırıya karşı
1.İlke . m. 24
2.Davalar . m. 25
III.Ad üzerindeki hak
1.Adın korunması m. 26
2.Adın değiştirilmesi . m. 27
C. Kişiliğin başlangıcı ve sonu
I. Doğum ve ölüm m. 28
II.Sağ olmanın ve ölümün ispatı
1.İspat yükü . m. 29
2.İspat araçları
a.Genel olarak m. 30
b.Ölüm karinesi . m. 31
III.Gaiplik kararı
1.Genel olarak . m. 32
2.Yargılama usulü . m. 33
3.İstemin düşmesi m. 34
4.Hükmü m. 35
İKİNCİ BÖLÜM
KİŞİSEL DURUM SİCİLİ
A. Genel olarak
İçindekiler 5
I. Sicil m. 36
II.Görevliler m. 37
III.Sorumluluk m. 38
IV.Düzeltme
1.Genel olarak . m. 39
2.Cinsiyet değişikliğinde . m. 40
B. Doğum kütüğü
I. Bildirme . m. 41
II.Doğum kütüğünde değişiklikler . m. 42
C. Ölüm kütüğü
I. Ölümün bildirilmesi . m. 43
II.Cesedi bulunamayan kişi . m. 44
III.Gaiplik kararı . m. 45
IV.Değişikliklerin kütüğe geçirilmesi . m. 46
İKİNCİ KISIM
TÜZEL KİŞİLER
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
A. Tüzel kişilik m. 47
B. Hak ehliyeti m. 48
C. Fiil ehliyeti
I. Koşulu m. 49
II.Kullanılması. m. 50
D. Yerleşim yeri m. 51
E. Kişiliğin sona ermesi
I. Sınırlı devam etme . m. 52
II.Malvarlığının tasfiyesi . m. 53
III.Malvarlığının özgülenmesi m. 54
F. Saklı hükümler m. 55
6 İçindekiler
İKİNCİ BÖLÜM
DERNEKLER
A. Kuruluşu
I. Tanımı m. 56
II.Dernek kurma hakkı . m. 57
III.Tüzük . m. 58
IV.Tüzel kişiliğin kazanılması
1.Kazanma anı. m. 59
2.İnceleme . m. 60
3.Dernek tüzüğünün ilânı m. 61
4.İlk genel kurul toplantısı. m. 62
B. Üyelik
I. Kazanılması
1.Kural m. 63
2.Koşulları. m. 64
II.Sona ermesi
1.Kendiliğinden . m. 65
2.Çıkma ile m. 66
3.Çıkarılma ile. m. 67
III.Kapsamı
1.Üyelerin hakları
a.Eşitlik ilkesi m. 68
b.Oy hakkı . m. 69
2.Üyelerin yükümlülükleri
a.Ödenti verme borcu m. 70
b.Diğer yükümlülükler. m. 71
C. Organlar
I. Genel olarak . m. 72
II.Genel Kurul
1.Niteliği ve oluşumu m. 73
2.Toplanması
a.Olağan toplantı m. 74
b.Olağanüstü toplantı. m. 75
İçindekiler 7
c.Toplantısız veya çağrısız alınan kararlar. m. 76
3.Toplantıya çağrı . m. 77
4.Toplantı yeri ve toplantı yeter sayısı m. 78
5.Toplantı usulü. m. 79
6.Genel kurulun görev ve yetkileri m. 80
7.Genel kurul kararları
a.Karar yeter sayısı m. 81
b.Oy hakkından yoksunluk m. 82
c.Kararın iptali. m. 83
III.Yönetim kurulu
1.Oluşumu . m. 84
2.Görevleri m. 85
IV.Denetim kurulu m. 86
D. Sona erme
I. Kendiliğinden. m. 87
II.Genel kurul kararı ile . m. 88
III.Mahkeme kararı ile m. 89
E. Derneklerin faaliyetleri
I. Genel olarak . m. 90
II.Uluslararası faaliyet
1.Faaliyet serbestliği . m. 91
2.Yabancı dernekler m. 92
III.Yabancıların dernek kurma hakkı m. 93
F. Derneklerin örgütlenmesi
I. Şube açmaları
1.Kuruluşu. m. 94
2.Şubenin organları ve uygulanacak hükümler . m. 95
II.Üst kuruluşlar kurmaları
1.Federasyon . m. 96
2.Konfederasyon . m. 97
3.Ortak hükümler m. 98
G. Dernek gelirleri m. 99
H. Saklı hükümler . m. 100
8 İçindekiler
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
VAKIFLAR
A. Kuruluşu
I. Tanımı m. 101
II.Kuruluş şekli m. 102
III.Temyiz ve iptal m. 103
IV.Tescil ve ilân m. 104
V. Mal ve hakların kazanılması ve sorumluluk m. 105
B. Vakıf senedi
I. İçeriği . m. 106
II.Noksanlıklar m. 107
C. Mirasçıların ve alacaklıların dava hakkı . m. 108
D. Vakfın örgütü
I. Genel olarak . m. 109
II.Çalıştırılanlara ve işçilere yardım vakfı . m. 110
E. Denetim m. 111
F. Yönetimin, amacın ve malların değiştirilmesi
I. Yönetimin değiştirilmesi m. 112
II.Amacın ve malların değiştirilmesi . m. 113
G. Yıllık rapor . m. 114
H. Faaliyetten geçici alıkoyma m. 115
İ. Vakfın sona ermesi m. 116
J. Diğer hükümler m. 117
İçindekiler 9
İKİNCİ KİTAP
AİLE HUKUKU
BİRİNCİ KISIM
EVLİLİK HUKUKU
BİRİNCİ BÖLÜM
EVLENME
BİRİNCİ AYIRIM
NİŞANLILIK
A. Nişanlanma. m. 118
B. Nişanlılığın hükümleri
I. Dava hakkının bulunmaması m. 119
II.Nişanın bozulmasının sonuçları
1.Maddî tazminat. m. 120
2.Manevî tazminat. m. 121
III.Hediyelerin geri verilmesi m. 122
IV.Zamanaşımı . m. 123
İKİNCİ AYIRIM
EVLENME EHLİYETİ VE ENGELLERİ
A. Ehliyetin koşulları
I. Yaş . m. 124
II.Ayırt etme gücü . m. 125
III.Yasal temsilcinin izni
1.Küçükler hakkında . m. 126
2.Kısıtlılar hakkında m. 127
3.Mahkemeye başvurma m. 128
B. Evlenme engelleri
I. Hısımlık . m. 129
II.Önceki evlilik
1.Sona erdiğinin ispatı
a.Genel olarak m. 130
b.Gaiplik durumunda . m. 131
10 İçindekiler
2.Kadın için bekleme süresi m. 132
III.Akıl hastalığı m. 133
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
EVLENME BAŞVURUSU VE TÖRENİ
A. Başvuru
I. Başvuru makamı m. 134
II.Şekli . m. 135
III.Belgeler m. 136
IV.Başvurunun incelenmesi ve reddi m. 137
V. Redde itiraz ve yargılama usulü . m. 138
B. Evlenme töreni ve tescil
I. Koşulları
1.Evlenme izni. m. 139
2.Evlenmenin yapılamaması . m. 140
II.Yapılışı
l.Tören yeri m. 141
2.Törenin şekli. m. 142
3.Aile cüzdanı ve dinî tören m. 143
C. Yönetmelik . m. 144
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
BATIL OLAN EVLENMELER
A. Mutlak butlan
I. Sebepleri m. 145
II.Dava açma görevi ve hakkı m. 146
III.Dava hakkının sınırlanması veya kalkması m. 147
B. Nisbî butlan
I. Eşlerin dava hakkı
1.Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk m. 148
2.Yanılma m. 149
3.Aldatma m. 150
4.Korkutma . m. 151
İçindekiler 11
5.Hak düşürücü süre m. 152
II.Yasal temsilcinin dava hakkı . m. 153
C. Butlanı gerektirmeyen sebepler
I. Bekleme süresine uymama. m. 154
II.Şekil kurallarına uymama m. 155
D. Butlan kararı
I. Genel olarak . m. 156
II.Sonuçları
1.Çocuklar yönünden m. 157
2.Eşler yönünden. m. 158
E. Mirasçıların dava hakkı. m. 159
F. Yetki ve yargılama usulü m. 160
İKİNCİ BÖLÜM
BOŞANMA
A. Boşanma sebepleri
I. Zina m. 161
II.Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış. m. 162
III.Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme m. 163
IV.Terk . m. 164
V. Akıl hastalığı m. 165
VI.Evlilik birliğinin sarsılması m. 166
B. Dava
I. Konusu . m. 167
II.Yetki m. 168
III.Geçici önlemler m. 169
C. Karar
I. Boşanma veya ayrılık. m. 170
II.Ayrılık süresi m. 171
III.Ayrılık süresinin bitimi m. 172
IV.Boşanan kadının kişisel durumu m. 173
V. Boşanmada tazminat ve nafaka
12 İçindekiler
1.Maddî ve manevî tazminat . m. 174
2.Yoksulluk nafakası . m. 175
3.Tazminat ve nafakanın ödenme biçimi . m. 176
4.Yetki . m. 177
5.Zamanaşımı m. 178
VI.Mal rejiminin tasfiyesi
1.Boşanma hâlinde m. 179
2.Ayrılık hâlinde . m. 180
VII.Miras hakları m. 181
VIII.Çocuklar bakımından ana ve babanın hakları
1.Hâkimin takdir yetkisi . m. 182
2.Durumun değişmesi . m. 183
D. Boşanmada yargılama usulü . m. 184
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ
A. Haklar ve yükümlülükler
I. Genel olarak . m. 185
II.Konutun seçimi, birliğin yönetimi ve giderlere katılma . m. 186
III.Kadının soyadı . m. 187
B. Birliğin temsili
I. Eşlerin temsil yetkisi m. 188
II.Sorumluluk. m. 189
III.Temsil yetkisinin kaldırılması veya sınırlanması . m. 190
IV.Temsil yetkisinin geri verilmesi. m. 191
C. Eşlerin meslek ve işi . m. 192
D. Eşlerin hukukî işlemleri
I. Genel olarak . m. 193
II.Aile konutu m. 194
E. Birliğin korunması
I. Genel olarak . m. 195
II.Eşler birlikte yaşarken m. 196
İçindekiler 13
III.Birlikte yaşamaya ara verilmesi . m. 197
IV.Borçlulara ait önlemler m. 198
V. Tasarruf yetkisinin sınırlanması. m. 199
VI.Durumun değişmesi . m. 200
VII.Yetki m. 201
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
EŞLER ARASINDAKİMAL REJİMİ
BİRİNCİ AYIRIM
GENEL HÜKÜMLER
A. Yasal mal rejimi . m. 202
B. Mal rejimi sözleşmesi
I. Sözleşmenin içeriği m. 203
II.Sözleşme ehliyeti . m. 204
III.Sözleşmenin şekli m. 205
C. Olağanüstü mal rejimi
I. Eşlerden birinin istemi ile
1.Karar m. 206
2.Yetki . m. 207
3.Mal ayrılığına geçişten dönme . m. 208
II.Cebrî icra hâlinde
1.İflâsta m. 209
2.Hacizde m. 210
3.Eski rejime dönme m. 211
III.Önceki rejimin tasfiyesi . m. 212
D. Alacaklıların korunması . m. 213
E. Mal rejiminin tasfiyesi davalarında yetki m. 214
F. Bir eşin mallarının diğeri tarafından yönetimi m. 215
G. Envanter . m. 216
H. Eşler arasındaki borçlar m. 217
14 İçindekiler
İKİNCİ AYIRIM
EDİNİLMİŞMALLARAKATILMA
A. Mülkiyet
I. Kapsamı . m. 218
II.Edinilmiş mallar. m. 219
III.Kişisel mallar
1.Kanuna göre . m. 220
2.Sözleşmeye göre. m. 221
IV.İspat . m. 222
B. Yönetim, yararlanma ve tasarruf. m. 223
C. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk . m. 224
D. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye
I. Sona erme anı. m. 225
II.Malların geri alınması ve borçlar
1.Genel olarak . m. 226
2.Değer artış payı m. 227
III.Eşlerin paylarının hesaplanması
1.Kişisel malların ve edinilmiş malların ayrılması m. 228
2.Eklenecek değerler . m. 229
3.Kişisel mallar ile edinilmiş mallar arasında denkleştirme m. 230
4.Artık değer . m. 231
IV.Değerin belirlenmesi
1.Sürüm değeri m. 232
2.Gelir değeri
a.Genel olarak m. 233
b.Özel hâller m. 234
3.Değerlendirme anı m. 235
V. Artık değere katılma
1.Kanuna göre . m. 236
2.Sözleşmeye göre
a.Genel olarak m. 237
b.İptal, boşanma veya mahkeme kararıyla mal ayrılığında m. 238
VI.Katılma alacağının ve değer artış payının ödenmesi
İçindekiler 15
1.Ödeme ve ertelenmesi m. 239
2.Aile konutu ve ev eşyası. m. 240
3.Üçüncü kişilere karşı dava . m. 241
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
MAL AYRILIĞI
A. Yönetim, yararlanma ve tasarruf m. 242
B. Diğer hükümler. m. 243
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
PAYLAŞMALIMAL AYRILIĞI
A. Yönetim, yararlanma ve tasarruf
I. Genel olarak . m. 244
II.İspat . m. 245
B. Borçlardan sorumluluk . m. 246
C. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye
I. Sona erme anı. m. 247
II.Malların geri alınması ve paylı malın verilmesi
1.Genel olarak . m. 248
2.Katkıdan doğan hak m. 249
III.Aileye özgülenen mallar
1.Kural m. 250
2.Paylaşmaya aykırı davranışlar m. 251
3.Paylaştırma isteminin reddi m. 252
4.Paylaştırma yöntemi . m. 253
IV.Aile konutu ve ev eşyası
1.İptal veya boşanma hâlinde m. 254
2.Ölüm hâlinde m. 255
BEŞİNCİ AYIRIM
MAL ORTAKLIĞI
A. Mülkiyet
I. Kapsamı . m. 256
16 İçindekiler
II.Ortaklık malları
1.Genel mal ortaklığı . m. 257
2.Sınırlı mal ortaklığı
a.Edinilmiş mallarda ortaklık. m. 258
b.Diğer mal ortaklıkları . m. 259
III.Kişisel mallar . m. 260
IV.İspat . m. 261
B. Yönetim ve tasarruf
I. Ortaklık mallarında
1.Olağan yönetim m. 262
2.Olağanüstü yönetim m. 263
3.Ortaklık malları ile meslek veya sanat icrası m. 264
4.Mirasın kabulü veya reddi m. 265
5.Sorumluluk ve yönetim giderleri m. 266
II.Kişisel mallar . m. 267
C. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk
I. Ortaklık borçları. m. 268
II.Kişisel borçlar m. 269
D. Eşler arasındaki borçlar m. 270
E. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye
I. Sona erme anı. m. 271
II.Kişisel mala ekleme . m. 272
III.Kişisel mal ile ortaklık malı arasındaki denkleştirme m. 273
IV.Değer artış payı m. 274
V. Değer belirlenmesi . m. 275
VI.Paylaşma
1.Ölüm veya diğer bir mal rejiminin kabulü hâlinde . m. 276
2.Diğer hâllerde. m. 277
VII.Paylaşma usulü
1.Kişisel mallar . m. 278
2.Aile konutu ve ev eşyası. m. 279
3.Diğer malvarlığı değerleri m. 280
4.Diğer paylaşma kuralları m. 281
İçindekiler 17
İKİNCİ KISIM
HISIMLIK
BİRİNCİ BÖLÜM
SOYBAĞININ KURULMASI
BİRİNCİ AYIRIM
GENEL HÜKÜMLER
A. Genel olarak soybağının kurulması m. 282
B. Davada yetki ve yargılama usulü
I. Yetki m. 283
II.Yargılama usulü . m. 284
İKİNCİ AYIRIM
KOCANIN BABALIĞI
A. Babalık karinesi m. 285
B. Soybağının reddi
I. Dava hakkı . m. 286
II.İspat
1.Evlilik içinde ana rahmine düşme m. 287
2.Evlenmeden önce veya ayrı yaşama sırasında ana rahminedüşme. m. 288
III.Hak düşürücü süreler . m. 289
C. Karinelerin çakışması . m. 290
D. Diğer ilgililerin dava hakkı. m. 291
E. Sonradan evlenme
I. Koşulu m. 292
II.Bildirim m. 293
III.İtiraz ve iptal m. 294
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
TANIMA VE BABALIK HÜKMÜ
A. Tanıma
I. Koşulları ve şekli . m. 295
II.Bildirim m. 296
18 İçindekiler
III.İptal davası
1.Tanıyanın dava hakkı . m. 297
2.İlgililerin dava hakkı
a.Genel olarak m. 298
b.İspat yükü . m. 299
3.Hak düşürücü süreler m. 300
B. Babalık hükmü
I. Dava hakkı . m. 301
II.Karine m. 302
III.Hak düşürücü süreler . m. 303
IV.Ananın malî hakları . m. 304
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
EVLÂT EDİNME
A. Küçüklerin evlât edinilmesi
I. Genel koşulları . m. 305
II.Birlikte evlât edinme m. 306
III.Tek başına evlât edinme. m. 307
IV.Küçüğün rızası ve yaşı . m. 308
V. Ana ve babanın rızası
1.Şekil . m. 309
2.Zamanı . m. 310
3.Rızanın aranmaması
a.Koşulları . m. 311
b.Karar . m. 312
B. Erginlerin ve kısıtlıların evlât edinilmesi m. 313
C. Hükümleri. m. 314
D. Şekil ve usul
I. Genel olarak . m. 315
II.Araştırma . m. 316
E. Evlâtlık ilişkisinin kaldırılması
I. Sebepleri
1.Rızanın bulunmaması . m. 317
İçindekiler 19
2.Diğer noksanlıklar m. 318
II.Hak düşürücü süre m. 319
F. Evlâtlık işlemlerinde aracılık m. 320
BEŞİNCİ AYIRIM
SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ
A. Soyadı. m. 321
B. Karşılıklı yükümlülükler. m. 322
C. Çocuk ile kişisel ilişki
I. Ana ve baba ile
1.Kural m. 323
2.Sınırları m. 324
II.Üçüncü kişiler ile . m. 325
III.Yetki m. 326
D. Çocukların bakım ve eğitim giderlerini karşılama
I. Kapsamı . m. 327
II.Süresi . m. 328
III.Dava hakkı . m. 329
IV.Nafaka miktarının takdiri. m. 330
V. Durumun değişmesi . m. 331
VI.Geçici önlemler
1.Genel olarak . m. 332
2.Babalığın tespitinden önce . m. 333
VII.Güvence verilmesi . m. 334
ALTINCI AYIRIM
VELÂYET
A. Genel olarak
I. Koşullar m. 335
II.Ana ve baba evli ise . m. 336
III.Ana ve baba evli değilse m. 337
IV.Üvey çocuklar m. 338
20 İçindekiler
B. Velâyetin kapsamı
I. Genel olarak . m. 339
II.Eğitim m. 340
III.Dinî eğitim . m. 341
IV.Çocuğun temsil edilmesi m. 342
V. Çocuğun fiil ehliyeti m. 343
VI.Çocuğun aileyi temsil etmesi . m. 344
VII.Çocuk ile ana ve baba arasındaki hukukî işlemler . m. 345
C. Çocuğun korunması
I. Koruma önlemleri m. 346
II.Çocukların yerleştirilmesi m. 347
III.Velâyetin kaldırılması
1.Genel olarak . m. 348
2.Ana veya babanın yeniden evlenmesi hâlinde m. 349
3.Velâyetin kaldırılması hâlinde ana ve babanın yükümlülükleri m. 350
IV.Durumun değişmesi m. 351
YEDİNCİ AYIRIM
ÇOCUKMALLARI
A. Yönetim
I. Genel olarak . m. 352
II.Evlilik sona erince m. 353
B. Kullanma hakkı. m. 354
C. Gelirlerin sarfı. m. 355
D. Çocuk mallarının kısmen sarfı m. 356
E. Çocuğun serbest malları
I. Kazandırmalar m. 357
II.Saklı pay m. 358
III.Meslek veya sanat için verilen mal ve kişisel kazanç m. 359
F. Çocuk mallarının korunması
I. Önlemler m. 360
II.Yönetimin ana ve babadan alınması. m. 361
İçindekiler 21
G. Yönetimin sona ermesi
I. Malların devri m. 362
II.Ana ve babanın sorumluluğu . m. 363
İKİNCİ BÖLÜM
AİLE
BİRİNCİ AYIRIM
NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
A. Nafaka yükümlüleri m. 364
B. Dava hakkı m. 365
C. Korunmaya muhtaç kişiler m. 366
İKİNCİ AYIRIM
EV DÜZENİ
A. Koşulları . m. 367
B. Hükümleri
I. Ev düzeni ve gözetim. m. 368
II.Sorumluluk m. 369
III.Altsoyun denkleştirme alacağı
1.Koşulları. m. 370
2.İstenmesi m. 371
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
AİLEMALLARI
A. Aile vakfı m. 372
B. Aile malları ortaklığı
I. Oluşumu
1.Koşulları. m. 373
2.Şekil . m. 374
II.Süre m. 375
III.Hükmü
1.Elbirliği ile işletme . m. 376
2.Yönetim ve temsil
22 İçindekiler
a.Genel olarak m. 377
b.Yöneticinin yetkisi m. 378
3.Ortak mallar ve kişisel mallar. m. 379
IV.Ortaklığın sona ermesi
1.Sebepleri . m. 380
2.Fesih bildirimi, ödemeden aciz, evlenme . m. 381
3.Ölüm m. 382
4.Paylaşma kuralları m. 383
V. Kazanç paylı aile malları ortaklığı
1.Konusu . m. 384
2.Özel sona erdirme sebepleri . m. 385
C. Aile yurdu
I. Genel olarak . m. 386
II.Kurulması
1.Koşulları. m. 387
2.Usul ve şekil
a.İlân m. 388
b.Üçüncü kişilerin haklarının korunması . m. 389
c.Tapu kütüğüne şerh verilmesi . m. 390
III.Sonuçları
1.Tasarruf hakkının sınırlanması . m. 391
2.Kan hısımlarının aile yurduna alınması m. 392
3.Malikin ödemede acze düşmesi m. 393
IV.Sona ermesi
1.Malikin ölümü hâlinde . m. 394
2.Malikin sağlığında m. 395
ÜÇÜNCÜ KISIM
VESAYET
BİRİNCİ BÖLÜM
VESAYET DÜZENİ
BİRİNCİ AYIRIM
VESAYET ORGANLARI
A. Genel olarak . m. 396
İçindekiler 23
B. Vesayet daireleri
I. Kamu vesayeti m. 397
II.Özel vesayet
1.Koşulları. m. 398
2.Kurulması. m. 399
3.Aile meclisi m. 400
4.Güvence . m. 401
5.Sona ermesi m. 402
C. Vasi ve kayyım . m. 403
İKİNCİ AYIRIM
VESAYETİ GEREKTİREN HÂLLER
A. Küçüklük m. 404
B. Kısıtlama
I. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı m. 405
II.Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü
yaşama tarzı, kötü yönetim m. 406
III.Özgürlüğü bağlayıcı ceza. m. 407
IV.İstek üzerine. m. 408
C. Usul
I. İlgilinin dinlenilmesi ve bilirkişi raporu. m. 409
II.İlân m. 410
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
YETKİ
A. Vesayet işlerinde yetki . m. 411
B. Yerleşim yerinin değişmesi m. 412
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
VASİNİN ATANMASI
A. Koşulları
I. Genel olarak . m. 413
II.Eşin ve hısımların önceliği. m. 414
III.İlgililerin isteği. m. 415
24 İçindekiler
IV.Vasiliği kabul yükümlülüğü. m. 416
V. Vasilikten kaçınma sebepleri . m. 417
VI.Vasiliğe engel olan sebepler m. 418
B. Atama usulü
I. Vasinin atanması m. 419
II.Geçici önlemler m. 420
III.Tebliğ ve ilân . m. 421
IV.Kaçınma ve itiraz
1.Usul m. 422
2.Geçici görev . m. 423
3.Karar m. 424
V. Görevin verilmesi m. 425
BEŞİNCİ AYIRIM
KAYYIMLIK VE YASAL DANIŞMANLIK
A. Kayyımlığı gerektiren hâller
I. Temsil m. 426
II.Yönetim
1.Kanun gereği m. 427
2.İstek üzerine . m. 428
B. Yasal danışmanlık. m. 429
C. Yetki . m. 430
D. Usul m. 431
ALTINCI AYIRIM
KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI
A. Koşulları . m. 432
B. Yetki . m. 433
C. Bildirim yükümlülüğü m. 434
D. İtiraz . m. 435
E. Usul
I. Genel olarak . m. 436
II.Yargılama usulü . m. 437
İçindekiler 25
İKİNCİ BÖLÜM
VESAYETİN YÜRÜTÜLMESİ
BİRİNCİ AYIRIM
VASİNİN GÖREVLERİ
A. Göreve başlama
I. Defter tutma . m. 438
II.Değerli şeylerin saklanması . m. 439
III.Taşınırların satılması m. 440
IV.Paraların yatırılması
1.Yatırma zorunluluğu m. 441
2.Yatırımların dönüştürülmesi. m. 442
V. Ticarî ve sınaî işletmeler m. 443
VI.Taşınmazların satılması . m. 444
B. Özen ve temsil
I. Kişiye özen
1.Küçüklerde
a.Genel olarak m. 445
b.Koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması m. 446
2.Kısıtlılarda m. 447
II.Temsil
1.Genel olarak . m. 448
2.Yasak işlemler m. 449
3.Vesayet altındaki kişinin görüşünün alınması m. 450
4.Vesayet altındaki kişinin yapabileceği işler
a.Vasinin rızası m. 451
b.Onamamanın sonucu m. 452
5.Meslek veya sanat m. 453
C. Malvarlığının yönetilmesi
I. Yönetim ve hesap tutma yükümlülüğü. m. 454
II.Serbest mallar m. 455
D. Görevin süresi m. 456
E. Vasinin ücreti m. 457
26 İçindekiler
İKİNCİ AYIRIM
KAYYIMIN GÖREVLERİ
A. Kayyımın konumu m. 458
B. Kayyımlığın kapsamı
I. Belli bir iş. m. 459
II.Malvarlığının yönetimi m. 460
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
VESAYET DAİRELERİNİN GÖREVLERİ
A. Şikâyet ve itiraz m. 461
B. İzin
I. Vesayet makamından . m. 462
II.Denetim makamından m. 463
C. Rapor ve hesapların incelenmesi m. 464
D. İznin bulunmaması . m. 465
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
VESAYET ORGANLARININ SORUMLULUĞU
A. Özen yükümü . m. 466
B. Vasinin sorumluluğu. m. 467
C. Devletin sorumluluğu . m. 468
D. Görev ve yetki m. 469
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
VESAYETİN SONA ERMESİ
BİRİNCİ AYIRIM
VESAYETİ GEREKTİREN HÂLLERİN
SONA ERMESİ
A. Küçüklerde . m. 470
B. Hükümlülerde . m. 471
C. Diğer kısıtlılarda
I. Kaldırılması m. 472
İçindekiler 27
II.Usulü
1.İlân . m. 473
2.Akıl hastalığı veya akıl zayıflığında . m. 474
3.Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü
yaşama tarzı, kötü yönetimde . m. 475
4.İstek üzerine kısıtlamada m. 476
D. Kayyımlıkta ve yasal danışmanlıkta
I. Genel olarak . m. 477
II.İlân . m. 478
İKİNCİ AYIRIM
VASİLİK GÖREVİNİN SONA ERMESİ
A. Fiil ehliyetinin yitirilmesi ve ölüm . m. 479
B. Sürenin sona ermesi ve uzatılmaması
I. Sürenin dolması . m. 480
II.Engelin veya kaçınma sebebinin ortaya çıkması m. 481
III.Göreve devam zorunluluğu m. 482
C. Görevden alınma
I. Sebepleri m. 483
II.Usulü
1.İstek üzerine veya re’sen m. 484
2.Araştırma ve uyarı m. 485
3.Geçici önlemler m. 486
4.Diğer önlemler . m. 487
5.İtiraz . m. 488
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
VESAYETİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI
A. Kesin hesap ve malvarlığının teslimi m. 489
B. Rapor ve hesabın incelenmesi. m. 490
C. Vasinin görevine son verilmesi. m. 491
D. Sorumluluk davasında zamanaşımı
I. Olağan zamanaşımı m. 492
28 İçindekiler
II.Olağanüstü zamanaşımı . m. 493
E. Vesayet altındaki kişinin alacağı. m. 494
ÜÇÜNCÜ KİTAP
MİRAS HUKUKU
BİRİNCİ KISIM
MİRASÇILAR
BİRİNCİ BÖLÜM
YASAL MİRASÇILAR
A. Kan hısımları
I. Altsoy . m. 495
II.Ana ve baba . m. 496
III.Büyük ana ve büyük baba m. 497
IV.Evlilik dışı hısımlar . m. 498
B. Sağ kalan eş m. 499
C. Evlâtlık . m. 500
D. Devlet . m. 501
İKİNCİ BÖLÜM
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR
BİRİNCİ AYIRIM
TASARRUF EHLİYETİ
A. Ehliyet
I. Vasiyette m. 502
II.Miras sözleşmesinde m. 503
B. İrade sakatlığı . m. 504
İKİNCİ AYIRIM
TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜ
A. Tasarruf edilebilir kısım
I. Kapsamı . m. 505
İçindekiler 29
II.Saklı pay m. 506
III.Tasarruf edilebilir kısmın hesabı
1.Borçların indirilmesi m. 507
2.Sağlararası karşılıksız kazandırmalar . m. 508
3.Sigorta alacakları m. 509
B. Mirasçılıktan çıkarma
I. Sebepleri m. 510
II.Hükümleri m. 511
III.İspat yükü m. 512
IV.Borç ödemeden aciz sebebiyle mirasçılıktan çıkarma . m. 513
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ÇEŞİTLERİ
A. Genel olarak . m. 514
B. Koşullar ve yüklemeler . m. 515
C. Mirasçı atama . m. 516
D. Belirli mal bırakma
I. Konusu . m. 517
II.Teslim borcu m. 518
III.Tereke ile ilgisi m. 519
E. Yedek mirasçı atama. m. 520
F. Artmirasçı atama
I. Belirlenmesi . m. 521
II.Artmirasçıya geçiş . m. 522
III.Güvence . m. 523
IV.Hükümleri
1.Önmirasçı hakkında m. 524
2.Artmirasçı hakkında . m. 525
G. Vakıf. m. 526
H. Miras sözleşmeleri
I. Olumlu miras sözleşmesi . m. 527
II.Mirastan feragat sözleşmesi
30 İçindekiler
1.Kapsamı . m. 528
2.Hükümden düşmesi m. 529
3.Tereke alacaklılarının hakları . m. 530
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ŞEKİLLERİ
A. Vasiyet
I. Şekilleri
1.Genel olarak . m. 531
2.Resmî vasiyetname
a.Düzenlenmesi . m. 532
b.Memurun işlevi. m. 533
c.Tanıkların katılması m. 534
d.Mirasbırakan tarafından okunmaksızın ve imzalanmaksızındüzenleme m. 535
e.Düzenlemeye katılma yasağı m. 536
f.Vasiyetnamenin saklanması m. 537
3.El yazılı vasiyetname . m. 538
4.Sözlü vasiyet
a.Son arzuları anlatma . m. 539
b.Belgeleme . m. 540
c.Hükümden düşme . m. 541
II.Vasiyetten dönme
1.Yeni vasiyetname ile m. 542
2.Yok etme ile . m. 543
3.Sonraki tasarruflar m. 544
B. Miras sözleşmesi
I. Şekli . m. 545
II.Ortadan kaldırılması
1.Sağlararasında
a.Sözleşme veya vasiyetname ile . m. 546
b.Sözleşmeden dönme yolu ile m. 547
2.Mirasbırakandan önce ölme . m. 548
C. Tasarruf edilebilir kısmın daralması . m. 549
İçindekiler 31
BEŞİNCİ AYIRIM
VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİ
A. Atanması
I. Atanma ve ehliyet m. 550
II.Birden çok vasiyeti yerine getirme görevlisi m. 551
B. Görev ve yetkileri
I. Genel olarak . m. 552
II.Tereke malları üzerinde tasarruf m. 553
C. Görevin sona ermesi . m. 554
D. Denetlenmesi m. 555
E. Sorumluluğu . m. 556
ALTINCI AYIRIM
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN
İPTALİ VE TENKİSİ
A. İptal davası
I. Sebepleri m. 557
II.Dava hakkı . m. 558
III.Hak düşürücü süreler . m. 559
B. Tenkis davası
I. Koşulları
1.Genel olarak . m. 560
2.Saklı paylı mirasçılar lehine kazandırmalar . m. 561
3.Mirasçının alacaklılarının hakları . m. 562
II.Hükümleri
1.Genel olarak . m. 563
2.Bölünmez mal vasiyetinde . m. 564
3.Sağlararası kazandırmalar
a.Tenkise tâbi kazandırmalar . m. 565
b.Geri verme borcu m. 566
4.Hayat sigortalarında . m. 567
5.İntifa hakkı veya irat bakımından . m. 568
6.Artmirasçı bakımından . m. 569
32 İçindekiler
III.Tenkiste sıra . m. 570
IV.Hak düşürücü süreler . m. 571
YEDİNCİ AYIRIM
MİRAS SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVALAR
A. Mirasbırakanın sağlığında mallarını vermesi durumunda. m. 572
B. Mirastan feragat durumunda
I. Tenkis m. 573
II.Geri verme . m. 574
İKİNCİ KISIM
MİRASIN GEÇMESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
MİRASIN AÇILMASI
A. Açılma ve değerlendirme anı m. 575
B. Açılma yeri ve yetkili mahkeme . m. 576
C. Açılmanın hükümleri
I. Mirasa ehliyet
1.Hak ehliyeti m. 577
2.Mirastan yoksunluk
a.Sebepleri . m. 578
b.Altsoya etkisi m. 579
II.Sağ olmak
1.Mirasçı olarak. m. 580
2.Vasiyet alacaklısı olarak. m. 581
3.Cenin m. 582
4.İleride doğacak çocuk. m. 583
D. Gaiplik
I. Gaibin mirası
1.Güvence karşılığı teslim . m. 584
2.Geri verme m. 585
II.Gaibe düşen miras m. 586
III.Gaibin hem mirasbırakan, hem mirasçı olması m. 587
İçindekiler 33
IV.Hazinenin istemi m. 588
İKİNCİ BÖLÜM
MİRASIN GEÇMESİNİN SONUÇLARI
BİRİNCİ AYIRIM
KORUMA ÖNLEMLERİ
A. Genel olarak . m. 589
B. Defter tutma m. 590
C. Mühürleme . m. 591
D. Terekenin resmen yönetilmesi
I. Genel olarak . m. 592
II.Görev, temsil ve sorumluluk m. 593
III.Mirasçıların bilinmemesi . m. 594
E. Vasiyetname ile ilgili işlemler
I. Teslim görevi ve alınacak önlemler . m. 595
II.Vasiyetnamenin açılması . m. 596
III.İlgililere tebliğ . m. 597
IV.Mirasçılık belgesi m. 598
İKİNCİ AYIRIM
MİRASINKAZANILMASI
A. Kazanma
I. Mirasçılar tarafından m. 599
II.Vasiyet alacaklıları tarafından
1.İstem. m. 600
2.Özel durumlar. m. 601
3.Zamanaşımı m. 602
III.Alacaklıların durumu . m. 603
IV.Tenkis ve geri isteme . m. 604
B. Ret
I. Ret beyanı
1.Ret hakkı m. 605
34 İçindekiler
2.Süre
a.Genel olarak m. 606
b.Terekenin yazımında m. 607
3.Ret hakkının geçmesi . m. 608
4.Reddin şekli m. 609
II.Ret hakkının düşmesi . m. 610
III.Mirasçılardan biri tarafından ret. m. 611
IV.En yakın mirasçıların tamamı tarafından ret
1.Genel olarak . m. 612
2.Mirasın sağ kalan eşe geçmesi . m. 613
3.Sonra gelen mirasçılar yararına ret . m. 614
V. Ret süresinin uzatılması . m. 615
VI.Vasiyetin reddi . m. 616
VII.Mirasçıların alacaklılarının korunması m. 617
VIII.Ret hâlinde sorumluluk m. 618
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
RESMÎ DEFTER TUTMA
A. Koşulları . m. 619
B. Usul
I. Deftere geçirme m. 620
II.İlân yoluyla çağrı . m. 621
III.Doğrudan doğruya deftere geçirme m. 622
IV.Defter tutmanın sona ermesi m. 623
C. Defter tutma sırasında mirasçıların durumu
I. Yönetim . m. 624
II.İcra takibi, dava ve zamanaşımı . m. 625
D. Sonuçları
I. Beyana çağrı. m. 626
II.Beyan . m. 627
III.Resmî deftere göre kabulün sonuçları
1.Deftere yazılanlardan sorumluluk m. 628
2.Deftere yazılmayanlardan sorumluluk m. 629
İçindekiler 35
3.Kefalet borçlarından sorumluluk m. 630
E. Mirasın Devlete geçmesi hâli m. 631
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
RESMÎ TASFİYE
A. Koşulları
I. Mirasçıların istemi ile m. 632
II.Mirasbırakanın alacaklılarının istemi ile m. 633
B. Usul
I. Yönetim . m. 634
II.Olağan usul ile tasfiye m. 635
III.İflâs usulü ile tasfiye m. 636
BEŞİNCİ AYIRIM
MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASI
A. Koşulları . m. 637
B. Hükümleri. m. 638
C. Zamanaşımı m. 639
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MİRASIN PAYLAŞILMASI
BİRİNCİ AYIRIM
PAYLAŞIMDAN ÖNCE MİRAS ORTAKLIĞI
A. Mirasın geçmesinin sonucu
I. Miras ortaklığı m. 640
II.Mirasçıların sorumluluğu . m. 641
B. Paylaşmayı isteme hakkı. m. 642
C. Cenin nedeniyle erteleme . m. 643
D. Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi m. 644
E. Birlikte yaşayanların hakkı . m. 645
İKİNCİ AYIRIM
PAYLAŞMANIN NASIL YAPILACAĞI
A. Genel olarak . m. 646
36 İçindekiler
B. Paylaşma kuralları
I. Mirasbırakanın tasarrufu m. 647
II.Paylaşmaya kayyımın katılması . m. 648
C. Paylaşmanın gerçekleşmesi
I. Mirasçıların eşitliği m. 649
II.Payların oluşturulması m. 650
III.Bazı malların özgülenmesi veya satılması . m. 651
D. Aile konutu ve ev eşyasının sağ kalan eşe özgülenmesi . m. 652
E. Özellikleri olan eşya
I. Bütünlük oluşturan veya aile belgeleri ile özel anı değeri olan eşya m. 653
II.Mirasbırakanın mirasçılardaki alacakları . m. 654
III.Rehnedilmiş tereke malları m. 655
IV.Taşınmazlar
1.Bölünme . m. 656
2.Özgülenme
a.Özgülenmeye esas olan değer m. 657
b.Değerin belirlenmesi . m. 658
V. Tarımsal işletmeler
1.Paylaştırma dışında bırakma
a.Koşulları . m. 659
b.Taşınırların özgülenmesi m. 660
c.Özgülenmenin hangi mirasçıya yapılacağı . m. 661
d.Ölüme bağlı tasarruf ile düzenleme m. 662
e.Ergin olmayan mirasçılar m. 663
2.Aile malları ortaklığı
a.İstem hakkı . m. 664
b.Ortaklığın sona erdirilmesi . m. 665
3.Diğer mirasçıların paylarının mirasçı irat senediylekarşılanması . m. 666
4.Yan sınaî işletme m. 667
5.İşletmenin satılması m. 668
İçindekiler 37
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
MİRASTA DENKLEŞTİRME
A. Mirasçılar arasında . m. 669
B. Mirasçılık sıfatının kaybı hâlinde . m. 670
C. Denkleştirme şekli
I. Geri verme veya mahsup m. 671
II.Miras payını aşan kazandırmalar m. 672
III.Denkleştirme değeri . m. 673
D. Eğitim ve öğrenim giderleri m. 674
E. Hediyeler ve evlenme giderleri . m. 675
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
PAYLAŞMANIN TAMAMLANMASI VE SONUCU
A. Paylaşmanın sonuçlandırılması
I. Paylaşma sözleşmesi m. 676
II.Miras payı üzerinde sözleşme m. 677
III.Mirasın açılmasından önce yapılan sözleşmeler m. 678
B. Mirasçıların birbirine karşı sorumluluğu
I. Garanti borcu . m. 679
II.Paylaşma sözleşmesinin geçersizliği m. 680
C. Mirasçıların üçüncü kişilere karşı sorumluluğu
I. Müteselsil sorumluluk m. 681
II.Mirasçılara rücu . m. 682
DÖRDÜNCÜ KİTAP
EŞYA HUKUKU
BİRİNCİ KISIM
MÜLKİYET
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
A. Mülkiyet hakkının içeriği . m. 683
B. Mülkiyet hakkının kapsamı
38 İçindekiler
I. Bütünleyici parça . m. 684
II.Doğal ürünler . m. 685
III.Eklenti
1.Tanım . m. 686
2.Eklenti sayılmayanlar . m. 687
C. Birlikte mülkiyet
I. Paylı mülkiyet
1.Genel kurallar . m. 688
2.Yönetim ve tasarruf
a.Anlaşmalar . m. 689
b.Olağan yönetim işleri . m. 690
c.Önemli yönetim işleri. m. 691
d.Olağanüstü yönetim işleri ve tasarruflar m. 692
3.Yararlanma, kullanma ve koruma m. 693
4.Giderler ve yükümlülükler . m. 694
5.Kararların bağlayıcılığı. m. 695
6.Paydaşlıktan çıkarma
a.Paydaşın çıkarılması . m. 696
b.Diğer hak sahiplerinin çıkarılması m. 697
7.Paylı mülkiyetin sona ermesi
a.Paylaşma istemi m. 698
b.Paylaşma biçimi m. 699
c.İntifa hakkı sahibinin durumu . m. 700
II.Elbirliği mülkiyeti
1.Kaynakları ve niteliği . m. 701
2.Hükümleri m. 702
3.Sona ermesi m. 703
İKİNCİ BÖLÜM
TAŞINMAZ MÜLKIYETİ
BİRİNCİ AYIRIM
TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KONUSU,
KAZANILMASI VE KAYBI
A. Taşınmaz mülkiyetinin konusu. m. 704
İçindekiler 39
B. Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması
I. Tescil m. 705
II.Kazanma yolları
1.Hukukî işlem m. 706
2.İşgal m. 707
3.Yeni arazi oluşması m. 708
4.Arazi kayması
a.Genel olarak m. 709
b.Heyelân. m. 710
c.Sınırın yeniden belirlenmesi . m. 711
5.Kazandırıcı zamanaşımı
a.Olağan zamanaşımı. m. 712
b.Olağanüstü zamanaşımı m. 713
c.Sürelerin hesabı m. 714
6.Sahipsiz yerler ve yararı kamuya ait mallar . m. 715
III.Tescili isteme hakkı . m. 716
C. Taşınmaz mülkiyetinin kaybı m. 717
İKİNCİ AYIRIM
TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN İÇERİĞİ VE KISITLAMALARI
A. Taşınmaz mülkiyetinin içeriği
I. Kapsam m. 718
II.Sınırlar
1.Sınırların belirlenmesi m. 719
2.Sınır belirleme yükümlülüğü m. 720
3.Sınırlıklar üzerinde paylı mülkiyet . m. 721
III.Arazideki yapılar
1.Arazi ve yapı malzemesi
a.Mülkiyet ilişkisi m. 722
b.Tazminat . m. 723
c.Arazinin mülkiyetinin malzeme sahibine verilmesi m. 724
2.Taşkın yapılar. m. 725
3.Üst hakkı m. 726
4.Mecralar . m. 727
40 İçindekiler
5.Taşınır yapılar m. 728
IV.Araziye dikilen fidanlar . m. 729
V. Taşınmaz malikinin sorumluluğu. m. 730
B. Taşınmaz mülkiyetinin kısıtlamaları
I. Genel olarak . m. 731
II.Devir hakkının kısıtlamaları
1.Yasal önalım hakkı
a.Önalım hakkı sahibi m. 732
b.Kullanma yasağı, feragat ve hak düşürücü süre m. 733
c.Kullanılması m. 734
2.Sözleşmeden doğan önalım hakkı m. 735
3.Alım ve geri alım hakları m. 736
III.Komşu hakkı
1.Kullanma biçimi . m. 737
2.Kazı ve yapılar
a.Kural . m. 738
b.Özel kurallar . m. 739
3.Bitkiler
a.Kural . m. 740
b.Özel kurallar . m. 741
4.Doğal olarak akan su m. 742
5.Fazla suyun akıtılması m. 743
6.Mecra geçirilmesi
a.Katlanma yükümlülüğü. m. 744
b.Yükümlü taşınmaz malikinin menfaatinin korunması m. 745
c.Durumun değişmesi m. 746
7.Geçit hakları
a.Zorunlu geçit. m. 747
b.Diğer geçit hakları m. 748
8.Sınırlıklar . m. 749
9.Katılma yükümlülüğü. m. 750
IV.Başkasının arazisine girme hakkı
1.Orman ve mer’aya girme m. 751
2.Sürüklenen şeyler ile benzerlerinin alınması m. 752
İçindekiler 41
3.Zorunluluk hâlinde . m. 753
V. Kamu hukuku kısıtlamaları
1.Genel olarak m. 754
2.Toprağın iyileştirilmesi . m. 755
C. Kaynak ve yeraltı suları
I. Mülkiyet ve irtifak hakkı m. 756
II.Kaynaklara zarar verilmesi
1.Tazminat. m. 757
2.Eski duruma getirme m. 758
III.Aynı yataktan beslenen kaynaklar . m. 759
IV.Özel kanun hükümleri ve yerel âdet m. 760
V. Zorunlu su m. 761
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TAŞINIR MÜLKİYETİ
A. Konusu . m. 762
B. Kazanılması
I. Mülkiyetin nakli
1.Zilyetliğin devri m. 763
2.Mülkiyetin saklı tutulması
a.Genel olarak m. 764
b.Taksitle satış . m. 765
3.Hükmen teslim . m. 766
II.Sahiplenme
1.Sahipsiz şeyler m. 767
2.Sahipsiz duruma gelen hayvanlar . m. 768
III.Bulunmuş eşya
1.Arama ve ilân . m. 769
2.Koruma ve satma m. 770
3.Mülkiyetin kazanılması, geri verme . m. 771
4.Define . m. 772
5.Bilimsel değeri olan eşya . m. 773
IV.Düşen veya sürüklenen şeyler m. 774
42 İçindekiler
V. İşleme m. 775
VI.Karışma ve birleşme m. 776
VII.Kazandırıcı zamanaşımı. m. 777
C. Kaybedilmesi m. 778
İKİNCİ KISIM
SINIRLI AYNİ HAKLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
İRTİFAK HAKLARI VE TAŞINMAZ YÜKÜ
BİRİNCİ AYIRIM
TAŞINMAZ LEHİNE İRTİFAK HAKKI
A. Konusu . m. 779
B. Kurulması ve sona ermesi
I. Kurulması
1.Tescil m. 780
2.Sözleşme m. 781
3.Kendi taşınmazı üzerinde irtifak hakkı . m. 782
II.Sona ermesi
1.Genel olarak . m. 783
2.Her iki taşınmaza aynı kimsenin malik olması . m. 784
3.Mahkeme kararı . m. 785
C. Hükümleri
I. Kapsamı
1.Genel olarak . m. 786
2.Tescile göre m. 787
3.İhtiyaçların değişmesi. m. 788
4.Özel kanun hükümleri ve yerel âdet . m. 789
II.Bakım giderleri m. 790
III.Değişiklikler
1.İrtifak hakkının ilişkin olduğu yerin değiştirilmesi m. 791
2.Bölünme
a.Yararlanan taşınmazın bölünmesi m. 792
b.Yüklü taşınmazın bölünmesi m. 793
İçindekiler 43
İKİNCİ AYIRIM
İNTİFA HAKKI VE DİĞER
İRTİFAK HAKLARI
A. İntifa hakkı
I. Konusu . m. 794
II.Kurulması m. 795
III.Sona ermesi
1.Sona erme sebepleri . m. 796
2.Süresi m. 797
3.Harap olma veya kamulaştırma m. 798
4.Geri verme
a.Yükümlülük m. 799
b.Sorumluluk . m. 800
c.Giderler . m. 801
5.Zamanaşımı m. 802
IV.İntifa hakkının hükümleri
1.İntifa hakkı sahibinin hakları
a.Genel olarak m. 803
b.Doğal ürünler m. 804
c.Faizler . m. 805
d.Hakkın kullanılmasının devri . m. 806
2.Malikin hakları
a.Gözetim m. 807
b.Güvence isteme m. 808
c.Bağışlamada güvence . m. 809
d.Güvence verilmemesinin sonuçları. m. 810
3.Defter tutma . m. 811
4.İntifa hakkı sahibinin yükümlülükleri
a.Malın korunması . m. 812
b.Bakım ve işletme giderleri m. 813
c.Malvarlığı intifaında borçların faizi m. 814
d.Sigorta ettirme m. 815
V. Özel hâller
1.Taşınmazlar
a.Ürünler m. 816
b.Özgülenme yönü. m. 817
44 İçindekiler
c.Ormanlar . m. 818
2.Tüketilebilen ve değeri biçilen şeyler . m. 819
3.Alacaklar
a.Yararlanmanın kapsamı m. 820
b.Ödeme ve işletme . m. 821
c.Devir isteme hakkı m. 822
B. Oturma hakkı
I. Genel olarak . m. 823
II.Oturma hakkının kapsamı m. 824
III.Giderler m. 825
C. Üst hakkı
I. Konu ve tapu kütüğüne kayıt . m. 826
II.İçerik ve kapsam m. 827
III.Sona ermenin sonuçları
1.Yapı mülkiyetinin malike geçmesi . m. 828
2.Bedel m. 829
3.Diğer hükümler m. 830
IV.Süresinden önce devir istemi
1.Koşulları. m. 831
2.Hakkın kullanılması . m. 832
3.Diğer hâller. m. 833
V. Üst hakkı iradının güvencesi
1.İpotek kurulmasını isteme hakkı m. 834
2.Tescil m. 835
VI.Sürenin üst sınırı m. 836
D. Kaynak hakkı m. 837
E. Diğer irtifak hakları. m. 838
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
TAŞINMAZ YÜKÜ
A. Konusu . m. 839
B. Kurulması ve sona ermesi
I. Kurulması
1.Tescil ve kazanma m. 840
İçindekiler 45
2.Kamu hukukuna ilişkin taşınmaz yükü. m. 841
3.Güvence amacıyla kurulma m. 842
II.Sona ermesi
1.Genel olarak . m. 843
2.Yükten kurtarma
a.Alacaklının yetkisi m. 844
b.Yükümlünün yetkisi . m. 845
c.Yükten kurtarma bedeli m. 846
3.Zamanaşımı m. 847
C. Hükümleri
I. Alacaklının hakkının niteliği m. 848
II.Yükün niteliği m. 849
İKİNCİ BÖLÜM
TAŞINMAZ REHNİ
BİRİNCİ AYIRIM
GENEL HÜKÜMLER
A. Koşullar
I. Taşınmaz rehninin türleri . m. 850
II.Güvence altına alınan alacak
1.Ana para . m. 851
2.Faiz . m. 852
III.Taşınmaz
1.Rehne konu olabilme m. 853
2.Belirli olma
a.Taşınmaz tek ise . m. 854
b.Taşınmaz birden çok ise . m. 855
B. Rehnin kurulması ve sona ermesi
I. Rehnin kurulması
1.Tescil m. 856
2.Birden çok kişiye ait taşınmazlarda m. 857
II.Rehnin sona ermesi m. 858
III.Taşınmazların birleştirilmesi
46 İçindekiler
1.Rehnin başka taşınmaz üzerine geçmesi. m. 859
2.Borçlunun taşınmazı rehinden kurtarması m. 860
3.Bedel olarak ödenen para . m. 861
C. Hükmü
I. Rehnin kapsamı m. 862
II.Kira bedelleri . m. 863
III.Zamanaşımı m. 864
IV.Önlem alma yetkisi
1.Değer düşmelerine karşı
a.Koruma önlemleri . m. 865
b.Güvence, eski hâle getirme, kısmî ödeme isteme . m. 866
2.Değerin kusur olmadan düşmesi m. 867
3.Rehinli taşınmazın kısmen devri m. 868
V. Rehinden sonra kurulan aynî haklar. m. 869
VI.Rehin derecesi
1.Rehin derecesinin hükümleri m. 870
2.Rehin dereceleri arasındaki ilişki . m. 871
3.Boş dereceler m. 872
VII.Rehnin paraya çevrilmesi
1.Paraya çevirme şekli. m. 873
2.Satış bedelinin dağıtılması m. 874
3.Güvencenin kapsamı m. 875
4.Zorunlu masrafların güvencesi . m. 876
VIII.Arazinin iyileştirilmesi hâlinde rehin hakkı
1.Öncelik . m. 877
2.Borcun ödenmesi ve rehnin sona ermesi m. 878
IX.Sigorta tazminatı üzerinde hak m. 879
X. Alacaklının temsili m. 880
İKİNCİ AYIRIM
İPOTEK
A. Amaç ve nitelik m. 881
B. Kurulması ve sona ermesi
İçindekiler 47
I. Kuruluş m. 882
II.Sona erme
1.İpoteğin terkinini isteme hakkı . m. 883
2.Borçtan sorumlu olmayan malikin hakkı m. 884
3.İpotekten kurtarma
a.Koşulları ve usulü . m. 885
b.Açık artırma m. 886
4.Ödeme istemi . m. 887
C. Hükmü
I. Mülkiyet ve borçluluk
1.Taşınmazın devri m. 888
2.Taşınmazın bölünmesi m. 889
3.Borcu yüklenmenin bildirilmesi . m. 890
II.Alacağın devri m. 891
D. Kanunî ipotek
I. Tescile tâbi olmayan kanunî ipotek m. 892
II.Tescile tâbi kanunî ipotekler
1.Hâller m. 893
2.Satıcılar, mirasçılar ve diğer elbirliği ortakları bakımından . m. 894
3.Zanaatkâr ve yükleniciler bakımından
a.Tescil m. 895
b.Sıra . m. 896
c.Öncelik . m. 897
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ VE
İRAT SENEDİ
A. İpotekli borç senedi
I. Amaç ve nitelik m. 898
II.Değer biçilmesi m. 899
III.Muacceliyet bildirimi . m. 900
IV.Malikin durumu . m. 901
V. Devir ve bölünme m. 902
B. İrat senedi
48 İçindekiler
I. Amaç ve nitelik m. 903
II.Sorumluluğun sınırı . m. 904
III.Devletin sorumluluğu. m. 905
IV.Yükten kurtarma m. 906
V. Borç ve mülkiyet m. 907
VI.Bölünme m. 908
C. Ortak hükümler
I. Kurulması
1.Alacağın niteliği . m. 909
2.Senedin dayanağı borç ile ilişkisi . m. 910
3.Tescil ve rehin senedi
a.Rehin senedini düzenleme gereği . m. 911
b.Rehin senedinin düzenlenmesi . m. 912
c.Rehin senedinin şekli m. 913
4.Alacaklının belirlenmesi
a.Düzenleme sırasında . m. 914
b.Ortak temsilci . m. 915
5.Ödeme yeri . m. 916
6.Alacağın devrinden sonra ödeme . m. 917
II.Sona erme
1.Alacaklının olmaması. m. 918
2.Terkin . m. 919
III.Alacaklının hakları
1.İyiniyetin korunması
a.Tescil bakımından. m. 920
b.Senet bakımından . m. 921
c.Senet ile tescilin ilişkisi m. 922
2.Hakkın ileri sürülmesi m. 923
3.Alacağın devri m. 924
IV.İptal
1.Senedin kaybedilmesi . m. 925
2.İlân yoluyla duyuru m. 926
V. Borçlunun def’ileri. m. 927
İçindekiler 49
VI.Ödenen senedin geri verilmesi. m. 928
VII.Hukukî ilişkide değişiklik m. 929
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
TAŞINMAZ REHNİYLE GÜVENCE ALTINA
ALINAN ÖDÜNÇ SENETLERİ
A. Rehinli tahviller m. 930
B. Seri hâlinde rehin senedi çıkarılması
I. Genel olarak . m. 931
II.Düzenlenmesi. m. 932
III.Borcun kısım kısım ödenmesi m. 933
IV.Tescil . m. 934
V. Hükmü
1.Senedi çıkaran aracı kurum m. 935
2.Senetlerin geri ödenmesi
a.Ödeme plânı m. 936
b.Denetleme . m. 937
c.Geri ödemelerin özgülenmesi . m. 938
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TAŞINIR REHNİ
BİRİNCİ AYIRIM
TESLİME BAĞLI REHİN VE
HAPİS HAKKI
A. Teslime bağlı rehin
I. Kurulması
1.Alacaklının zilyetliği m. 939
2.Ayrık durumlar. m. 940
3.Art rehin . m. 941
4.Alt rehin . m. 942
II.Rehnin sona ermesi
1.Zilyetliğin kaybı . m. 943
2.Geri verme borcu m. 944
3.Alacaklının sorumluluğu m. 945
50 İçindekiler
III.Rehnin hükümleri
1.Alacaklının hakkı . m. 946
2.Rehnin kapsamı m. 947
3.Rehnin sırası. m. 948
4.Mülkiyetin geçememesi . m. 949
B. Hapis hakkı
I. Koşulları. m. 950
II.Ayrık durumlar. m. 951
III.Borç ödemeden aciz . m. 952
IV.Hükümleri m. 953
İKİNCİ AYIRIM
ALACAKLAR VE DİĞER HAKLAR
ÜZERİNDE REHİN
A. Genel olarak . m. 954
B. Kurulması
I. Senede bağlı olan veya olmayan alacaklarda . m. 955
II.Kıymetli evrakta. m. 956
III.Emtiayı temsil eden senetlerde. m. 957
IV.Art rehin. m. 958
C. Hükümleri
I. Rehnin kapsamı m. 959
II.Rehinli pay senetlerinin temsili m. 960
III.Yönetim ve ödeme . m. 961
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
REHİN KARŞILIĞINDA ÖDÜNÇ VERME
İŞİ İLE UĞRAŞANLAR
A. Ödünç verenler
I. İşletme izni alma m. 962
II.Süre m. 963
B. Taşınır rehni karşılığı ödünç
I. Kurulması. m. 964
II.Hükümleri
İçindekiler 51
1.Rehnin paraya çevrilmesi . m. 965
2.Arta kalan para üzerindeki hak. m. 966
III.Rehnin sona ermesi
1.Rehinden kurtarmayı isteme hakkı . m. 967
2.Ödünç verenin hakları m. 968
C. Geri alım hakkı tanıyarak satım m. 969
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
REHİNLİ TAHVİL
A. Niteliği m. 970
B. Şekli m. 971
C. Düzenlenmesi . m. 972
ÜÇÜNCÜ KISIM
ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ
BİRİNCİ BÖLÜM
ZİLYETLİK
A. Zilyetlik kavramı ve türleri
I. Kavram m. 973
II.Türleri
1.Aslî ve fer’î zilyetlik m. 974
2.Dolaylı ve dolaysız zilyetlik . m. 975
III.Geçici olarak kesilme . m. 976
B. Zilyetliğin devri
I. Hazırlar arasında m. 977
II.Hazır olmayanlar arasında . m. 978
III.Teslimsiz devir . m. 979
IV.Emtiayı temsil eden senetlerin teslimi . m. 980
C. Zilyetliğin hükümleri
I. Korunması
1.Savunma hakkı . m. 981
2.Zilyetliğin gasbında dava hakkı m. 982
3.Zilyetliğe saldırıya dava hakkı . m. 983
52 İçindekiler
4.Dava hakkının düşmesi m. 984
II.Zilyetlik dolayısıyla hakkın korunması
1.Mülkiyet karinesi m. 985
2.Fer’î zilyetlikte karine m. 986
3.Davaya karşı savunma m. 987
4.Tasarruf yetkisi ve taşınır davası
a.Emin sıfatıyla zilyetten edinme bakımından . m. 988
b.Kaybedilen veya çalınan eşya bakımından . m. 989
c.Para ve hamile yazılı senetlerde m. 990
d.İyiniyetli olmama hâlinde . m. 991
5.Taşınmazlarda karine . m. 992
III.Sorumluluk
1.İyiniyetli zilyet bakımından
a.Yararlanma . m. 993
b.Tazminat . m. 994
2.İyiniyetli olmayan zilyet bakımından . m. 995
IV.Kazandırıcı zamanaşımından yararlanma m. 996
İKİNCİ BÖLÜM
TAPU SİCİLİ
A. Kurulması
I. Sicil bakımından
1.Genel olarak . m. 997
2.Taşınmazların kaydedilmesi
a.Kaydedilecek taşınmazlar m. 998
b.Kaydedilmeyecek taşınmazlar . m. 999
3.Sicilin unsurları
a.Tapu kütüğü m. 1000
b.Kat mülkiyeti kütüğü m. 1001
c.Yevmiye defteri ve belgeler m. 1002
d.Plân. m. 1003
II.Tapu sicilinin tutulması
1.Bir bölgede . m. 1004
2.Birden çok bölgede. m. 1005
İçindekiler 53
III.Tapu idareleri
1.Kuruluş. m. 1006
2.Sorumluluk . m. 1007
B. İşlemler
I. İşlemlerin konusu
1.Tescil m. 1008
2.Şerhler
a.Kişisel haklarda m. 1009
b.Tasarruf yetkisinin kısıtlanmasında m. 1010
c.Geçici tescil şerhi m. 1011
3.Beyanlar . m. 1012
II.Tescilin ve terkinin koşulları
1.İstem
a.Tescil için . m. 1013
b.Terkin ve değişiklik için . m. 1014
2.Yetkinin ve sebebin belirlenmesi . m. 1015
3.Belgelerin tamamlanması . m. 1016
III.Tescilin biçimi
1.Genel olarak . m. 1017
2.Taşınmaz lehine irtifaklarda . m. 1018
IV.Tebliğ zorunluluğu m. 1019
C. Tapu sicilinin açıklığı . m. 1020
D. Tescilin etkileri
I. Tescilin yapılmamasının sonuçları . m. 1021
II.Tescilin sonuçları
1.Genel olarak . m. 1022
2.İyiniyetli üçüncü kişilere karşı . m. 1023
3.İyiniyetli olmayan üçüncü kişilere karşı . m. 1024
E. Terkin ve değiştirme
I. Yolsuz tescilde . m. 1025
II.Aynî hakların sona ermesi m. 1026
III.Düzeltme m. 1027
Yürürlükten kaldırılan kanun m. 1028
54 İçindekiler
Yürürlük m. 1029
Yürütme m. 1030

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
45,00   
45,00   
2
22,50   
45,00   
3
15,00   
45,00   
4
11,25   
45,00   
5
9,45   
47,25   
6
7,95   
47,70   
7
6,88   
48,15   
8
6,08   
48,60   
9
5,45   
49,05   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
45,00   
45,00   
2
22,50   
45,00   
3
15,00   
45,00   
4
11,25   
45,00   
5
9,00   
45,00   
6
7,50   
45,00   
7
6,88   
48,15   
8
6,08   
48,60   
9
5,45   
49,05   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
45,00   
45,00   
2
22,50   
45,00   
3
15,00   
45,00   
4
11,25   
45,00   
5
9,45   
47,25   
6
7,95   
47,70   
7
6,88   
48,15   
8
6,08   
48,60   
9
5,45   
49,05   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
45,00   
45,00   
2
22,50   
45,00   
3
15,00   
45,00   
4
11,25   
45,00   
5
9,00   
45,00   
6
7,50   
45,00   
7
6,88   
48,15   
8
6,08   
48,60   
9
5,45   
49,05   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
45,00   
45,00   
2
22,50   
45,00   
3
15,00   
45,00   
4
11,25   
45,00   
5
9,45   
47,25   
6
7,95   
47,70   
7
6,88   
48,15   
8
6,08   
48,60   
9
5,45   
49,05   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
45,00   
45,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat