100 Soruda Yapı Ruhsatı İlker Hasan Duman

100 Soruda Yapı Ruhsatı


Basım Tarihi
2020-09
Sayfa Sayısı
434
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750261268
Boyut
13,5x19,5
Baskı
275,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 75 puan kazanacaksınız)
   75

Konu Başlıkları
- Yapı Ruhsatı Almanın Koşulları
- Başvuru Dilekçesine Eklenecek Belgeler
- Belgelerin İncelenmesi ve Ruhsat Verilmesi
- Mülkiyet Hakkına Sahip Olmak Şart mıdır?
- İnşaat Ruhsatının Kapsamı ve Etkisi Nedir?
İnşaat Ruhsatı Yapıya Dokundurmama Hakkı Verir mi?

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
SUNUŞ 7
Kısaltmalar 21
Birinci Bölüm
SORU 1: YAPILAŞMAYI İZNE BAĞLAMANIN NEDENİ NEDİR? 23
SORU 2: YAPI RUHSATININ YASAL DAYANAĞI NEDİR? 27
ikinci Bölüm
RUHSAT ZORUNLULUĞU
SORU 3: KAMUYA AİT YAPI VE TESİSLERDE İNŞAAT RUHSATI ALMA ZORUNLULUĞU VAR MIDIR? 29
SORU 4: DEVLETİN GÜVENLİK VE EMNİYETİ İLE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN HAREKÂT VE SAVUNMASI BAKIMINDAN GİZLİLİK ARZEDEN YAPILAR İÇİN İNŞAAT RUHSATI ALINMASI ZORUNLU MUDUR? 29
SORU 5: GECEKONDU ALANLARI, ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN ALANLAR VE BENZERİ ALANLARDA YAPILACAK YAPI VE TESİSLER İÇİN İNŞAAT RUHSATI ALINMASI ZORUNLU MUDUR? 30
SORU 6: BAKANLAR KURULUNCA YETKİLENDİRİLEN ALANLAR İLE MERKEZİ İDARENİN YETKİSİ İÇİNDEKİ KAMU YATIRIMLARINA, MÜLKİYETİ KAMUYA AİT ARSA VE ARAZİLER ÜZERİNDE YAPILACAK YAPILARA İNŞAAT RUHSATI ALINMASI ZORUNLU MUDUR? 30
SORU 7: MEVZUATA AYKIRILIKLARDA BAKANLIĞIN YETKİSİ VAR MIDIR? 32
SORU 8: SİT ALANLARINDA YAPILAŞMA NASIL YÜRÜTÜLMEKTEDİR? 33
Yargı Kararları 39
SORU 9: KIYILARDA YAPILAŞMA NASIL YÜRÜTÜLMEKTEDİR? 42
Yargı Kararları 46
SORU 10: KÖYLERDE YAPILACAK YAPILAR İÇİN İNŞAAT RUHSATI ALMA ZORUNLULUĞU VAR MIDIR? 52
Yargı Kararları 54
SORU 11: ENERJİ, SULAMA, TABİİ KAYNAKLAR, ULAŞTIRMA VE BENZERİ HİZMETLERLE İLGİLİ TESİSLER VE MÜŞTEMİLATININ İNŞASINDA İNŞAAT RUHSATI ALMA ZORUNLULUĞU VAR MIDIR? 57
üçüncü Bölüm
YETKİLİ İDARE
SORU 12: İNŞAAT İZNİNİ HANGİ İDARE VERECEKTİR? 59
Dördüncü Bölüm
RUHSAT ALMA KOŞULLARI
SORU 13: MÜLKİYET HAKKINA SAHİP OLMAK İNŞAAT RUHSATI BAŞVURUSUNDA BULUNMA ŞARTI MIDIR? 65
Yargı Kararları 71
SORU 14: İNŞAAT RUHSATI ALABİLMEK İÇİN UYGULAMA İMAR PLANINCA ARAZİYE YAPILAŞMA HAKKI TANINMASI ŞART MIDIR? 75
Yargı Kararları 78
SORU 15: İMAR PLANI SINIRLARI İÇİNDEKİ TAŞINMAZLARDA YAPILAŞMAYA İZİN VERİLEBİLMESİ İÇİN İMAR PARSELLERİNİN OLUŞTURULMASI NİÇİN ÖNEMLİDİR? 85
SORU 16: PARSELİN BÜYÜKLÜK VE EBATLARI, YAPILAŞMA BAKIMINDAN ÖNEMLİ MİDİR? 88
SORU 17: İMAR PLANINDA İZİN VERİLMEMİŞSE TAŞINMAZA İKİNCİ BİR YAPI YAPILABİLİR Mİ? 92
SORU 18: BİRDEN FAZLA PARSEL ÜZERİNE TEK BİR YAPI YAPILABİLİR Mİ? 93
SORU 19: CEPHE HATTINA UYULMASI ZORUNLU MUDUR? 94
SORU 20: BİNA İNŞAAT HARCI RUHSAT ALMA ŞARTI MIDIR? ŞART İSE MİKTARI NE KADARDIR? 97
Yargı Kararları 100
SORU 21: İNŞAAT RUHSATI ALMAK İÇİN DİLEKÇEYLE BAŞVURMAK ZORUNLU MUDUR? 102
SORU 22: YAPI RUHSATI İÇİN BAŞVURU YAPILDIĞINDA, KENDİSİNDEN, KANUNDA YAZILI OLANDAN BAŞKA BELGE İSTENEBİLİR Mİ? 102
SORU 23: İNŞAAT RUHSATI ALMAK İÇİN BAŞVURU DİLEKÇESİNE HANGİ BELGELERİN EKLENMESİ GEREKİR? BAŞVURU DİLEKÇESİ VE BELGELER NASIL İNCELENECEKTİR? 103
Beşinci Bölüm
TANIMLAR
SORU 24: TANIMLAR 113
SORU 25: ÇATI ARALARINDA BAĞIMSIZ BÖLÜM YAPILABİLİR Mİ? 118
SORU 26: BELEDİYE, YAPILARIN ESTETİĞİ, RENGİ, ÇATI VE CEPHE KAPLAMASINA MÜDAHALE EDEBİLİR Mİ? 119
SORU 27: TABAN ALANI NE DEMEKTİR? 120
SORU 28: STRATEJİK KENT PLANLAMASI NE DEMEKTİR? 120
SORU 29: İMAR PLANI OLMAYAN YERLERDE HANGİ İŞ VE İŞLEMLERİN YAPILMASI YASAKTIR? 121
SORU 30: İMAR UYGULAMASININ MAHKEME KARARIYLA İPTAL EDİLMESİ İNŞAAT SÜRECİNİ NASIL ETKİLER? 121
SORU 31: PLAN DEĞİŞİKLİĞİNDE AMAÇ NEDİR? 122
SORU 32: BOĞAZİÇİNDE ÇEKME KATIN TAM KATA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ÖZELLİK ARZEDEN BİR DURUM MUDUR? 122
SORU 33: DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ORANI NE KADARDIR? 123
SORU 34: GENEL VE KAMU HİZMET ALANLARI NELERDİR? 123
SORU 35: RUHSATA TABİ İLAVE, ESASLI TAMİR VE TADİLLERDE PROJE MÜELLİFLERİNİN GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI GEREKLİ MİDİR? 124
SORU 36: KAT ALANI KAT SAYISI (KAKS) (EMSAL) NE DEMEKTİR? NİÇİN ÖNEMLİDİR? 125
SORU 37: KAT YÜKSEKLİĞİ AŞILABİLİR Mİ? 129
SORU 38: BAĞIMSIZ BÖLÜM NET ALANI NE DEMEKTİR? 129
SORU 39: BAĞIMSIZ BÖLÜM BRÜT ALANI NE DEMEKTİR 130
SORU 40: BİNALARA NİÇİN VE NASIL KOT VERİLİR? 130
SORU 41: BİNA YÜKSEKLİĞİ NİÇİN ÖNEMLİDİR? 134
Altıncı Bölüm
İNŞAAT RUHSATININ İÇERİĞİ
SORU 42: İNŞAAT RUHSATININ KAPSAMINDA NE VARDIR? 137
SORU 43: GELİŞTİRME ALANLARINDA YAPI RUHSATI NASIL DÜZENLENİR? 142
SORU 44: İNŞAAT RUHSATININ ETKİSİ NEDİR? 144
SORU 45: İNŞAAT RUHSATININ NİTELİĞİ NEDİR? 149
SORU 46: İNŞAAT RUHSATI YAPIYA DOKUNDURMAMA HAKKI VERİR Mİ? 150
SORU 47: YAPI YAPMA HAKKI İNŞAAT RUHSATIYLA MI SAĞLANMAKTADIR? 150
Yargı Kararları 151
Yedinci Bölüm
İNŞAAT RUHSATININ SÜRESİ
SORU 48: YAPI İZNİNİN 30 GÜN İÇİNDE VERİLMESİ ZORUNLU MUDUR? VERİLMEZSE BAŞVURU REDDEDİLMİŞ Mİ SAYILIR? 153
SORU 49: İMAR MEVZUATINA AYKIRI İNŞAAT RUHSATI İDARECE GERİ ALINABİLİR Mİ? 154
SORU 50: RUHSAT SÜRESİYLE İLGİLİ TEMEL İLKELER NELERDİR? 155
Yargı Kararları 161
SORU 51: RUHSAT SÜRESİ UZATILABİLİR Mİ? 166
SORU 52: RUHSAT SÜRESİNE UYMAMANIN YAPTIRIMI NEDİR? 169
SORU 53: TADİLAT RUHSATI ASIL RUHSATA AYKIRI OLABİLİR Mİ? 170
SORU 54: TADİLAT RUHSATLARINDA SÜRE NE KADARDIR? 173
SORU 55: SÜRESİ BİTEN YAPI RUHSATI YENİLENİR Mİ? 174
SORU 56: YAPIM FAALİYETİNE BAŞLAMA ANI, İNŞAAT RUHSATININ ALINDIĞI TARİH MİDİR? 176
SORU 57: MEVCUT YAPILARDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK İLAVE VE DEĞİŞİKLİKLER İÇİN YAPI RUHSATI ALINMASI ZORUNLU MUDUR? 179
Sekizinci Bölüm
KAZANILMIŞ HAK
SORU 58: YAPI İZNİ ALINMASI KAZANILMIŞ HAK SAĞLAR MI? 183
I. Genel Olarak 183
II. Kapsam 189
A. İmar Mevzuatı Hükümlerine ve İmar Planlarına İlişkin Yargı Kararlarının Yapı Ruhsatına Etkisi 189
B. Yapı Ruhsatı İle İlgili Yargı Kararlarının Yapı Ruhsatına Etkisi 190
C. İmar Planı veya Yönetmeliğinin Değiştirilmesi 193
D. İki Yıl İçinde İnşaata Başlanması ve Beş Yıl İçinde Bitirilmesi 196
III. Kazanılmış Hak Sayılmayan Durumlar 198
Yargı Kararları 199
Dokuzuncu Bölüm
ÇEŞİTLİ KONULAR
SORU 59: FENNİ SORUMLULUK DURUMU NEDİR? 209
Yargı Kararları 213
SORU 60: ENGELLİLERİN YAPI YAPMA SÜRECİNDE GÖZETİLMESİ GEREKEN HAKLARI NELERDİR? 214
SORU 61: İDARE, YAPI RUHSATI BULUNAN VE RUHSATA UYGUN YAPILAN YAPI HAKKINDA YIKIM KARARI VEREBİLİR Mİ? 218
SORU 62: YAPI RUHSATI ŞANTİYE BİNASI VE DEPO BİNALARI YAPMA HAKKI VERİR Mİ? 218
SORU 63: GENEL HİZMETLERE AYRILAN YERLERDE GEÇİCİ YAPILAR İÇİN GEÇİCİ RUHSAT VERİLEBİLİR Mİ? 219
SORU 64: YIKILACAK DERECEDE TEHLİKELİ YAPILARIN İDARECE YIKILMASI NASIL GERÇEKLEŞİR? 222
SORU 65: İNŞAAT YAPILIRKEN İMAR DÜZENİNİN ÖNGÖRDÜĞÜ TEDBİRLER NELERDİR? 224
SORU 66: YAPI RUHSATI BELGESİ İÇİN ZORUNLU STANDART VAR MIDIR? 226
SORU 67: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE İNŞAAT RUHSATI HANGİ KOŞULLARDA DÜZENLENİR? 228
I. İmar Planı Esasları 228
II. Yapı ve yapı ile ilgili esaslar 230
III. Tesislere kot verilmesi ve emsal hesabı 234
IV. Özel OSB’lerde yer seçimi, imar planı ve değişiklikleri 235
V. İmar planı onayı 235
VI. İmar planı değişiklikleri ve onayı 236
VII. Tevhit ve ifraz 236
VIII. Düzenleme sınırının geçirilmesi 238
IX. Tapu kayıtlarının ve haritaların elde edilmesi 238
X. Parselasyon planının ve eklerinin hazırlanması 238
XI. Parselasyon planlarının onayı 238
XII. Ruhsat Verme ve Denetleme 239
A. Ruhsat ve izin yetkisi 239
B. Yapı inşa ruhsat başvurusu ve ekleri 239
C. İlave esaslı tamir ve tadil ile proses değişikliği 242
D. Projelerin teslimi ve ruhsat verilmesi 243
E. Ruhsat süresi 244
SORU 68: GECEKONDU KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR NELERDİR? 244
Yargı Kararları 246
SORU 69: DENETLEME GÖREVİNİ İHMAL EDEN İDARENİN TAZMİNAT SORUMLULUĞU VAR MIDIR? 247
SORU 70: HER PROJE İÇİN SİCİL DURUM BELGESİ ALINMASI ZORUNLU MUDUR? 249
SORU 71: HUKUKA AYKIRI OLARAK PLAN YAPAN VE BU PLANA GÖRE RUHSAT VEREN İDARENİN, YIKIM KARARI VERMEDEN ÖNCE, YAPI SAHİBİNE BİNA BEDELİNİ ÖDEMEK ZORUNLULUĞU VAR MIDIR? 250
SORU 72: YAPI RUHSATI VE DAYANAĞI İMAR PLANININ İPTALİ İÇİN AÇILACAK DAVADA DAVA AÇMA SÜRESİ HANGİ TARİHTEN BAŞLAR? 256
SORU 73: YAPI ADASINDA UYGULANAN KAT SINIRLAMASINA UYULMAKSIZIN YAPI RUHSATININ VERİLMESİ ONU GEÇERSİZ KILAR MI? 257
SORU 74: PARSELASYON İŞLEMİ YAPILMADAN YAPI RUHSATI VERİLEBİLİR Mİ? 259
SORU 75: BİNALARDA ISI YALITIMI ÖNEMLİ MİDİR? 260
SORU 76: ASANSÖR KULLANIMININ ESASLARI NEDİR? 264
SORU 77: İMAR PLANLARINDA YER ALAN “ALAN KULLANIMLARI”NDAN NE ANLAMAK GEREKİR? 266
Yargı Kararları 269
SORU 78: ORMAN ALANLARINDA YAPILAŞMA MÜMKÜN MÜDÜR? 270
SORU 79: BİNALARDA SIĞINAK YAPIMI ZORUNLU MUDUR? 273
SORU 80: BİNALARDA OTOPARK YAPIMI ZORUNLU MUDUR? 281
SORU 81: KAPICI DAİRELERİ, BEKÇİ ODALARI VE KONTROL KULÜBELERİ NASIL DÜZENLENMİŞTİR? 283
SORU 82: MÜŞTEMİLATLAR NASIL VE NEREDE DÜZENLENMELİDİR? 283
SORU 83: YAPI DENETİM KANUNU’NDA YAPI RUHSATININ YERİ NEDİR? 284
SORU 84: 6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN İÇİN YAPI RUHSATININ ÖNEMİ NEDİR? 285
SORU 85: İMAR BARIŞI KANUNU İNŞAAT RUHSATINI NASIL ETKİLER 290
Yargı Kararları 292
Onuncu Bölüm
RUHSATA AYKIRILIĞIN YAPTIRIMI
SORU 86: YAPININ RUHSATSIZ VEYA RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI YAPILMASININ YAPTIRIMI NEDİR? 303
I. Genel Olarak 303
II. Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Olarak Yapılan Yapılar Hakkında Uygulanacak Yaptırımlar 308
A. Sözleşmenin Bozulması 308
B. İnşaatın Yapımının Durdurulması 310
C. İnşaat Ruhsatının (Yapı İzninin) İptali 313
D. Yapı Kullanma İzin Belgesinin Verilmemesi 314
E. Yapının Yıktırılması 314
1. Genel Olarak 314
2. Yapı ve Yapımların Yıkılması 318
a. Yıkım Kararını Verecek Makam 318
b. Yıkım Karının Muhatabı 319
c. Yapı Tatil Tutanağı 320
d. Yıkım Kararının İçeriği 321
e. Mail–i İnhidam 322
f. Yıkım Kararının Yargısal Denetimi 323
g. Yıkım Sırasında Yaşayan ve Çalışanların Korunması 324
h. Kaçak Yapının Yıkılması Zamanı 325
ı. Yıkım Giderleri 326
F. Yüklenicinin Yetki Belgesinin İptali 326
G. Kaçak Yapının Ekonomik Değerinin Olmaması 327
Yargı Kararları 329
SORU 87: İMAR YASASINDA YÖNETSEL YAPTIRIMLAR NASIL DÜZENLENMİŞTİR? 349
Yargı Kararları 354
Onbirinci Bölüm
SORU 88: İNŞAATTA YASALLIK KAZANDIRMASI İÇİN YÜKLENİCİYE SÜRE VE YETKİ VERMEK GEREKİR Mİ? 359
I. Genel Olarak 359
II. Sözleşmenin veya Davanın Tarafına Süre Verilmesi 359
III. Davanın veya Sözleşmenin Tarafına Yetki Verilmesi 360
Yargı Kararları 362
Onikinci Bölüm
İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ UYGULAMASI
SORU 89: ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ UYGULAMASINDA İNŞAAT RUHSATINA NASIL BAKILMAKTADIR? 365
Yargı Kararları 367
SORU 90 YAPININ TABİ OLACAĞI (İMAR PLANI), (YÖNETMELİK), (RUHSAT) VE (EKLERİ) KURALLARI ARASINDA HİYERARŞİ VAR MIDIR? 386
SORU 91–DEĞER ARTIŞ PAYI NEDİR? 389
SORU 92: PARSELASYON PLANI YAPILIRKEN KAT MÜLKİYETİNE KONU ALANLAR NASIL DİKKATE ALINIR? 390
SORU 93 KORUNMASI GEREKEN YAPILAR VE ALANLAR NASIL BELİRLENMİŞTİR? 391
SORU 94: DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI NEDİR? 392
SORU 95: YAPI YÜKLENİCİLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI 399
SORU 96: PARSELLERİN AYRILMASI VE BİRLEŞTİRİLMESİ 408
Onüçüncü Bölüm
İDARENİN TAKDİR HAKKI
SORU 97: İMAR PLANLARINDA HÜKÜM BULUNMAYAN HALLERDE İDARENİN TAKDİR HAKKI VAR MIDIR? 411
SORU 98: İMAR PLANININ HAZIRLANMASINDA, UYGULANMASINDA, YAPI RUHSATINDA VE YAPI KULLANMA İZNİNDE BAKANLIĞIN SAHİP OLDUĞU YETKİLER 412
SORU 99: 2981 SAYILI YASAYA TABİ YAPILARIN KORUNMA KOŞULLARI NEDİR? 415
Ondördüncü Bölüm
İMAR KİRLİLİĞİ SUÇU
SORU 100: İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU NASIL OLUŞUR? 417
I. Genel Olarak 417
II. Md. 184’ün Zaman Bakımından Uygulanma Alanı 418
III. Md. 184’ün Yer Bakımından Uygulanma Alanı 419
IV. Fail: Yapan/Yaptıran 421
V. Suçun Konusu 423
A. Yapı Değil Bina 423
B. Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Bina 424
VI. Verilecek Cezalar 426
Yargı Kararları 426
Kaynakça 431
Yazarın Yayımlanmış Çalışmaları 432

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
   
   
Kapat