İnşaat Hukukunda Sözleşme Adaleti İlker Hasan Duman

İnşaat Hukukunda Sözleşme Adaleti


Basım Tarihi
2019-11
Sayfa Sayısı
132
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
Kitap
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750257919
Boyut
16x24
Baskı
1Konu Başlıkları
- Sözleşme Adaleti=Sözleşmenin Ruhu
- Sözleşmenin Değişen Durum ve Koşullara Uyarlanması
- Edimler Arası Dengenin Alt Üst Olması
- Kusursuz Sözleşmecinin Kusurlu Sözleşmeciye Karşı Korunması
- Rizikonun Dağılması
Sözleşme Boşluğunun Doldurulması

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş 7
Kısaltmalar 13
Giriş 15
GERÇEK VE GEÇERLİ BİR SÖZLEŞMENİN VARLIĞI 20
GÜVEN KAYBI NEDENİYLE SÖZLEŞMEDEN DÖNME 24
KUSURSUZ SÖZLEŞMECİNİN KUSURLU SÖZLEŞMECİYE KARŞI KORUNMASI 27
SÖZLEŞME BOŞLUĞUNUN DOLDURULMASI 38
SÖZLEŞMECİLERİN “GÜVEN BAĞLILIĞI” 44
KARŞILIKLI ÇIKARLARIN DENGELENMESİ 50
Yargı Kararları 54
SÖZLEŞMENİN İLERİYE ETKİLİ BOZULMASI 58
Yargı Kararları 61
BÖLÜMSEL DÖNME 62
RİSK DAĞILIMI 64
GENEL İŞLEM KOŞULLARI 68
MAKTU OLARAK BELİRLENEN KİRA KAYBI 73
KAMU YAPIM SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 79
SÖZLEŞMEYE BAĞLILIKTAN SAPMANIN SINIRI: SÖZLEŞME ADALETİ 84
Yargı Kararları 90
DÜRÜSTLÜK KURALININ ÖNEMİ 93
Yargı Kararları 100
MALZEME VE İŞÇİLİK TARTIŞMASI 103
İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE UYARLAMA 106
Yargı Kararları 109
BOZUCU KOŞUL ANLAŞMASI 116
DENKLEŞTİRİCİ ADALET İLKESİ 117
Yargıtay Kararı 118
Sonuç 125
Kaynakça 127
Yazarın Yayımlanmış Çalışmaları 129

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat