Çocuklara Ait Kişisel Verilerin Türk Medeni Kanunu ve KVKK Kapsamında

Çocuklara Ait Kişisel Verilerin Türk Medeni Kanunu ve KVKK Kapsamında Korunması


Basım Tarihi
2021-09
Sayfa Sayısı
197
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750272066
Boyut
16x24
Baskı
1155,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 155 puan kazanacaksınız)
   155

Konu Başlıkları
- Çocuk Kavramı, Çocuk Üzerinde Sahip Olunan Velayet Hakkı, Çocuğun Ehliyeti ve Kişilik Değerleri
Kişisel Veri ve Kişisel Veri Kavramı İle İlgili Temel Açıklamalar
- Çocuklara Ait Kişisel Veriler, Bu Verilere Yönelik Saldırılar ve Bu Saldırılara Karşı Başvurulabilecek Hukuki Yollar

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 7
Kısaltmalar Listesi 13
Birinci Bölüm
ÇOCUK KAVRAMI, ÇOCUK ÜZERİNDE SAHİP OLUNAN
VELAYET HAKKI, ÇOCUĞUN EHLİYETİ VE KİŞİLİK DEĞERLERİ
I. ÇOCUK 15
II. ÇOCUK ÜZERİNDE SAHİP OLUNAN HAK: VELAYET HAKKI 18
A. Velayetin Anlamı 18
B. Velayet Hakkına Sahip Olanlar 20
C. Velayet Hakkının Kapsamı 21
D. Velayet Hakkının Kullanılmasındaki İlkeler 25
1. Çocuğun Üstün Yararının Korunması 25
2. Çocuğun Olgunluğu Ölçüsünde Fikirlerinin Alınması 27
E. Velayet Hakkı Kapsamında Çocuğun Korunması 27
III. ÇOCUĞUN EHLİYET DURUMU 29
A. Hak Ehliyeti 29
B. Fiil Ehliyeti 31
1. Tanımı ve Koşulları 31
2. Çocukların Fiil Ehliyeti Bakımından Sınıflandırılması 34
a. Tam Ehliyetsiz Çocuklar 34
b. Sınırlı Ehliyetsiz Çocuklar 37
IV. ÇOCUKLARIN KİŞİ VARLIKLARI ÜZERİNDE SAHİP OLDUKLARI HAK: KİŞİLİK HAKKI 38
A. Kişilik Kavramı 38
B. Kişilik Hakkı 40
C. Kişilik Hakkının Nitelikleri 41
D. Çocukların Sahip Olduğu Kişilik Hakkının Kapsamı 42
1. Maddi Bütünlüğe İlişkin Değerler 43
a. Yaşam 43
b. Vücut Bütünlüğü 44
c. Sağlık 45
2. Manevi Bütünlüğe İlişkin Değerler 46
a. Özgürlük 46
b. Şeref ve Haysiyet 47
c. Ehliyetler 48
d. Ad 48
e. Resim ve Ses 49
f. Özel Hayat Alanı 50
3. Kişilik Hakkına Yönelik Gerçekleştirilen Saldırılar 54
a. Genel Olarak 54
b. Maddi Bütünlüğe Yönelik Saldırılar 55
c. Manevi Bütünlüğe Yönelik Saldırılar 57
4. Kişilik Hakkı ile Kişisel Verileri Oluşturan Ortak Değerler 64
İkinci Bölüm
KİŞİSEL VERİ VE KİŞİSEL VERİ KAVRAMI İLE İLGİLİ
TEMEL AÇIKLAMALAR
I. GENEL OLARAK 67
II. TANIMI 69
III. UNSURLARI 73
A. Bilgi 73
B. Kimliği Belirli veya Belirlenebilir Gerçek Kişi 75
C. Bilginin Kişiye İlişkin Olması 78
IV. KİŞİSEL VERİLERLE İLGİLİ MEVZUATTAKİ DÜZENLEMELER 79
A. Uluslararası Düzenlemeler 79
B. Ulusal Düzenlemeler 82
V. KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ 84
A. Kişilik Hakkı 85
B. Mülkiyet Hakkı 86
C. Fikri Mülkiyet Hakkı 87
VI. TÜRLERİ 88
A. Hassas Olmayan Veriler 88
B. Hassas Veriler 88
VII. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 92
A. Kişisel Verilerin İşlenmesi ile İlgili Bazı Kavramlar 93
1. Veri Sorumlusu 93
2. Veri İşleyen 95
3. Veri Kayıt Sistemi 95
B. Kişisel Verilerin İşlenmesine Hakim Olan İlkeler 96
1. Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olarak İşleme 97
2. Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma 97
3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme 98
4. Amaca Bağlı, Sınırlı ve Ölçülü Olma 99
5. Amaç için Gereken Süre Kadar Muhafaza Edilme 100
C. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Hukuka Uygunluk Sebepleri 100
1. Genel Nitelikteki Verilerin İşlenmesine İlişkin Hukuka Uygunluk Sebepleri 100
a. Açık Rıza 102
b. Açık Rızanın Aranmadığı Haller 108
aa. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi 108
bb. Rıza Açıklayamayacak Durumda Olan Bir Kişinin veya Bir Başkasının Hayatı veya Beden Bütünlüğünün Korunması İçin Zorunlu Olması 109
cc. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlişkili Olma 111
dd. Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olma 112
ee. Veri Sahibi Tarafından Alenileştirilmiş Olma 113
ff. Veri İşlemenin Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Zorunlu Olması 114
gg. Veri İşlemenin İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Şartıyla Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Zorunlu Olması 115
2. Hassas Verilerin İşlenmesine İlişkin Hukuka Uygunluk Sebepleri 115
Üçüncü Bölüm
ÇOCUKLARA AİT KİŞİSEL VERİLER, BU VERİLERE YÖNELİK SALDIRILAR VE BU SALDIRILARA KARŞI BAŞVURULABİLECEK HUKUKİ YOLLAR
I. ÇOCUKLARA AİT KİŞİSEL VERİ KAVRAMI 119
II. ÇOCUKLARIN KİŞİSEL VERİLERİNE YÖNELİK SALDIRILAR 119
A. Saldırının Kim Tarafından Yapılabileceği 122
1. Ana Baba ve Kardeş Tarafından Yapılan Saldırılar 122
2. Üçüncü Kişiler Tarafından Yapılan Saldırılar 130
III. SALDIRILARA KARŞI BAŞVURULABİLECEK HUKUKİ YOLLAR 133
A. Genel Olarak 133
B. Kişisel Verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Korunması 138
1. Veri Sahibinin Hakları 138
a. Bilgi Edinme Hakkı 139
b. Verilerin Düzeltilmesini, Silinmesini, Yok Edilmesini İsteme Hakkı 140
c. İtiraz Hakkı 144
d. Zararın Giderilmesini İsteme Hakkı 144
C. Veri Sahibinin Hak Arama Yöntemleri 145
1. Veri Sorumlusuna Başvuru 145
2. Şikayet 146
D. Kişisel Verilerin Türk Medeni Kanunu Kapsamında Korunması 148
1. Genel Olarak 148
2. Hukuki İşlem Yoluyla Gerçekleştirilen Saldırılara Karşı Korunması 148
3. Saldırılara Karşı Korunması 149
a. Kişilik Hakkına Yönelik Saldırılarda Hukuka Uygunluk Sebepleri 152
aa. Kişinin Rızası 152
bb. Daha Üstün Nitelikte Özel Yarar 154
cc. Üstün Kamu Yararı 155
dd. Kanunun Verdiği Yetki 158
b. Saldırılara Karşı Açılabilecek Davalar 158
aa. Saldırıya Son Verme (Durdurma) Davası 158
bb. Saldırı Tehlikesinin Önlenmesi Davası 159
cc. Saldırının Hukuka Aykırılığının Tespiti Davası 160
dd. Maddi Tazminat Davası 161
ee. Manevi Tazminat Davası 163
ff. Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan Dava 164
c. Kişisel Verilere Yönelik Hukuka Aykırı Saldırılara Yönelik Çocukların Davacı Olma Ehliyeti 166
aa. Genel Olarak 166
bb. Saldırının Ana Baba Tarafından Gerçekleştirilmesi Durumunda Başvurulabilecek Hukuki Yol 170
d. Yetkili Mahkeme 172
Sonuç 175
Kaynakça 179
Kavram Dizini 191

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
155,00   
155,00   
2
77,50   
155,00   
3
51,67   
155,00   
4
38,75   
155,00   
5
31,00   
155,00   
6
25,83   
155,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
155,00   
155,00   
2
77,50   
155,00   
3
51,67   
155,00   
4
38,75   
155,00   
5
31,00   
155,00   
6
25,83   
155,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
155,00   
155,00   
2
77,50   
155,00   
3
51,67   
155,00   
4
38,75   
155,00   
5
31,00   
155,00   
6
25,83   
155,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
155,00   
155,00   
2
77,50   
155,00   
3
51,67   
155,00   
4
38,75   
155,00   
5
31,00   
155,00   
6
25,83   
155,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
155,00   
155,00   
2
77,50   
155,00   
3
51,67   
155,00   
4
38,75   
155,00   
5
31,00   
155,00   
6
25,83   
155,00   
Kapat