Ücret Ödemelerinin Vergilendirilmesi İmdat Türkay

433 Soru ve CevaplaÜcret Ödemelerinin Vergilendirilmesi


Basım Tarihi
2020-09
Sayfa Sayısı
496
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750261756
Boyut
16x24
Baskı
275,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 75 puan kazanacaksınız)
   75

Konu Başlıkları
- İşveren ve Ücretli–Hizmet Erbabı
- Ücret Geliri
- Ücret Kapsamındaki Ödemeler
- Ücret İstisnaları–Vergiden İstisna Tazminatlar
- Vergiden İstisna Gündelik Ödemeleri
- Gayrisafi Ücret Tutarından İndirimler
- Vergi Tarifesi–Vergi Tevkifatının Esasları
- Nakten–Hesaben Ücret Ödemesinde Tevkifat
- Asgari Geçim İndirimi–Engellilik İndirimi
- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi
- Tevkifatlı Tevkifatsız Ücretin Yıllık Beyanı
- Ücret Bordrosu–Ücretin Giderleştirilmesi
- Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları
Türkiye–Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II)

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Baskı İçin Önsöz 7
Önsöz 8
Armağan 10
Kısaltmalar 29
GİRİŞ 31
Birinci Bölüm
ÜCRET ÖDEMELERİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL BİLGİLER
Soru 1: Gelir Vergisi Kanununa göre vergiye tabi gelir nedir? 33
Soru 2: Ücret gelirinin elde edilme şekli nedir? 33
Soru 3: Ücret gelirinde elde etmeyi hukuki ve ekonomik tasarruf esasına bağlayan görüş nedir? 34
Soru 4: Ayırma kuramı gereğince ücret gelirlerine sağlanan ayrıcalıklar nelerdir? 35
Soru 5: 4857 sayılı İş Kanununa göre asgari ücretin tanımı nedir? 36
Soru 6: Gelir Vergisi Kanununa göre ücretin tanımı nedir? 37
Soru 7: Bir ödemenin ücret sayılması için gerekli olan şartlar nelerdir? 38
Soru 8: Hizmet erbabına verilen ayınların mahiyeti nedir ve ücret midir? 39
Soru 9: Hizmet erbabı kavramının kapsamı nedir? 39
Soru 10: Gelir Vergisi Kanununa göre işveren kimdir? 40
Soru 11: Gerçek ücretin tespitinde ispat külfeti (yükü) işçiye mi işverene mi aittir? 41
Soru 12: Tam/dar mükellef sayılan ücretliler kimlerdir? 44
Soru 13: Serbest meslek kazancı–ücret ayırımının esasları nasıldır? 44
İkinci Bölüm
ÜCRET VE ÜCRET KAPSAMINDA SAYILAN ÖDEMELER
Soru 14: Gelir Vergisi Kanununda hangi ödemeler ücret sayılmıştır? 47
Soru 15: Bir ortaklık ilişkisi niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması halinde elde edilen gelir ücret midir? 48
Soru 16: Kasa tazminatı veya bu amaca yönelik ödemeler ücret midir? 48
Soru 17: Ücretin başka adlar altında ödenmesi ücret olma vasfını ortadan kaldırır mı? 49
Soru 18: Gelir Vergisi Kanununda hangi ödemeler ücret kapsamında sayılmıştır? 50
Soru 19: Evvelce yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında verilen para ve ayınlarla sağlanan menfaatler hangi şartlarda ücret olarak değerlendirilir? 51
Soru 20: Toplu iş sözleşmeleri ile eskiye yönelik olarak ödenen ücret farklarının vergilendirilmesi nasıl olacaktır? 52
Soru 21: Tahsil ve tatbikat ödemeleri gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında yapılan ödemeler ücret kapsamında vergiye tabi midir? 53
Soru 22: TBMM üyeleri, meclisi üyeleri, komisyon üyelerine ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler ücret midir? 53
Soru 23: Yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle, tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla yapılan ödemeler ücret midir? 53
Soru 24: Bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine ve her türlü yarışma jürisi üyelerine ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatlerin tamamı ücret midir? 54
Soru 25: Apartman yöneticiliğine bağlı olarak çalıştırılan ve kat malikleri arasından seçilen yönetici ve deneticilere yapılan ödemeler ücret midir? 54
Soru 26: Sporculara spor kulüpleri tarafından yapılan ödemeler ücret midir? 55
Soru 27: Şirkette ortaklık münasebeti bulunmayan yönetim kurulu üyelerine verilen kar payları ücret midir? 56
Soru 28: Bilirkişilere yapılan ödemeler ücret midir? 57
Soru 29: Uzlaştırmacı olarak çalışan kişilerin elde ettiği gelir ücret midir? 58
Soru 30: Personele ödenecek temettü ikramiyeleri ile performans primi ve ikramiyesi ücret midir? 59
Soru 31: Mahkeme tarafından tayin olunan tereke temsilcisine yapılan ödemeler ücret midir? 59
Soru 32: Arabuluculuk faaliyeti sonucu elde edilen gelir ücret midir? 60
Soru 33: Eksperlik faaliyeti kapsamında yapılan ödemeler ücret midir? 63
Soru 34: Sigorta ve gayrimenkul eksperliği faaliyetinden elde edilen gelir ücret midir? 64
Soru 35: Huzur hakkı ödemeleri gelir vergisi uygulamasında ücret midir? 65
Soru 36: Memurların yönetim/denetim/tasfiye/danışma kurullarında görev alması ve huzur ücreti elde etmesi mümkün müdür? 66
Soru 37: Seçilmiş kişilere yapılan ödemeler ücret midir? 68
Soru 38: İkale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatları ücret kapsamında mıdır? 69
Soru 39: Mahkeme kararına istinaden yapılan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma ve genel tatil ödemeleri ücret kapsamında mıdır? 70
Soru 40: İşverenler tarafından çalışanlara yapılan kreş ve bakım yardımı adı altında yapılan sosyal yardımlar ücret kapsamında mıdır? 71
Soru 41: İşverenler tarafından çalışanlara bayramlarda ve özel günlerde bayram harçlığı adı altında yapılan ödemeler ücret midir? 72
Soru 42: İşverenler tarafından çalışanlara verilen ayınlar ücret midir? 72
Soru 43: Ayni ücret ödemelerinin kapsamı ve değerlemesi nasıl yapılacaktır? 73
Soru 44: İşverenler tarafından çalışanlara verilen aile yardımı ödeneği ücret midir? 74
Soru 45: Yatacak yer veya konut tahsisi, toplu taşıma yardımı ve demirbaş olarak verilen giyim eşyası ücret midir? 75
Soru 46: İşverenler tarafından çalışanlara verilen ayınların (mal) ortalama perakende fiyatı nasıl bulunur? 75
Soru 47: Personele dini bayramlarda dağıtılan gıda paketleri ayni ücret midir? 77
Soru 48: İşten çıkarılan üst düzey yöneticilere rekabet yasağı adıyla yapılan ödemeler ücret midir? 77
Soru 49: İşverenler tarafından çalışanlara sağlanan okul ve kurs giderleri ücret midir? 78
Soru 50: İşverenler tarafından çalışanlara verilen hediye çekleri ücret midir? 79
Soru 51: İşverenler tarafından çalışanlara çeşitli adlarla yapılan ücret ve ücret kapsamındaki bazı ödemelerde vergi kesintisi nasıldır? 80
Üçüncü Bölüm
ÜCRET ÖDEMELERİNE İLİŞKİN İSTİSNALAR
Soru 52: Gelir vergisi uygulamasında diplomat muaflığı nedir? 83
Soru 53: Diplomat muaflığından yararlanmanın şartları nelerdir? 83
Soru 54: Yabancı elçilik ve konsolosluklarda çalışan memur ve hizmetlilere ödenen ücretlerde istisna uygulamasının yasal düzenlemesi nedir? 85
Soru 55: Köylerde faaliyet gösteren ve münhasıran el ile dokunan halı ve kilim imal eden işletmelerde çalışan işçilerin ücretlerinde istisna uygulaması nasıldır? 88
Soru 56: Gelir vergisinden muaf olanların veya gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerin yanında çalışan işçilerin ücretlerinde istisna uygulaması nasıldır? 89
Soru 57: Toprak altı maden işletmelerinde çalışanlara ödenen ücretler vergiden istisna mıdır? 90
Soru 58: Köy muhtarları ile köylerin katip, korucu, imam, bekçi ve benzeri hizmetlilerine köy bütçesinden ödenen ücretler ile çiftçi mallarını koruma bekçilerinin ücretlerinde istisna uygulaması nasıldır? 92
Soru 59: Hizmetçilerin ücretlerinde istisna uygulaması nasıldır? 93
Soru 60: Sanat okulları ile bu mahiyetteki enstitülerde, ceza ve ıslahevlerinde, darülacezelerin atölyelerinde çalışan öğrencilere, hükümlü ve tutuklulara ve düşkünlere verilen ücretlerde istisna uygulaması nasıldır? 95
Soru 61: İşverenlerce hizmet erbabına işyerinde veya işyerinin müştemilatında yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerde istisna uygulamasının şartları nedir? 96
Soru 62: İşyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatin vergiden istisna edilmesinin şartları nelerdir? 96
Soru 63: Çalışanlara yemek çeki, yemek kuponu ve yemek bileti vermek yoluyla yemek bedeli ödenmesi istisna kapsamında mıdır? 98
Soru 64: Hizmet erbabına konut vermek suretiyle sağlanan menfaatlerde istisna uygulaması nasıldır? 99
Soru 65: Hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri vergiden istisna mıdır? 101
Soru 66: İşçilere nakden yapılan yol parası, konut yardımı ve yemek yardımı ödemeleri vergiden istisna mıdır? 104
Soru 67: Emekli, malûliyet, dul ve yetim aylıklarında istisna uygulaması nasıldır? 105
Soru 68: 07.10.2001 tarihinden önce faaliyete başlamış olan emekli ve yardım sandıkları ile sigorta şirketleri tarafından iştirakçilerine yapılan ödemelerin vergilendirilmesi nasıldır? 107
Soru 69: 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanununa tabi çırakların asgari ücreti aşmayan ücretlerin vergiden istisna edilmesi nasıldır? 108
Soru 70: Yabancı ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenen emekli, maluliyet, dul ve yetim aylıklarının vergiden istisna edilmesi nasıldır? 110
Soru 71: Yabancı işverenlerin Türkiye’de açtığı irtibat ofislerinde çalışan hizmet erbabına döviz olarak ödediği ücretler hangi şartlarla vergiden istisnadır? 111
Soru 72: Bölgesel yönetim merkezlerinde münhasıran merkezin faaliyet izni kapsamında istihdam ettikleri hizmet erbabına döviz olarak ödediği ücretlerin vergiden istisna edilmesi nasıldır? 112
Soru 73: Amatör sporculara ödenen ücretler hangi şartlarla vergiden istisna edilmiştir? 114
Soru 74: Kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi yardımında vergi istisnası nasıldır? 116
Soru 75: Pilot ve kabin memurlarına ödenen uçuş ücretinin ne kadarı vergiden istisna edilmiştir? 118
Soru 76: Gelir vergisinden istisna edilen gider karşılığı yapılan harcırah ödemelerinin mahiyeti nedir? 119
Soru 77: Harcırah veya yolluk olarak yapılan ödemelerin yasal dayanağı nedir? 120
Soru 78: Harcırah ödemesinin avans olarak yapılması vergiden istisna mıdır? 121
Soru 79: Harcırahın tüm unsurları kamu ve özel sektörde istisna kapsamında mıdır? 122
Soru 80: İstisna tutarını aşan gündelik ödemesinden tevkifat yapılacak mı? 123
Soru 81: İşverenler tarafından personele ödenen geçici görev harcırahı hangi şekillerde ödenmektedir? 123
Soru 82: Vergiden istisna edilecek yurtiçi gündelik tutarının belirlenmesi nasıl yapılmaktadır? 124
Soru 83: Aynı aylık seviyesindeki Devlet memuruna verilen gündelikler nasıl belirlenir? 127
Soru 84: Devletçe verilen gündeliklerin en yüksek tutarı nedir? 129
Soru 85: Teftiş, denetim ve inceleme yetkisine sahip kişilere ödenecek gündelikler nasıl belirlenir? 130
Soru 86: Denetim elemanlarına %50 artırımlı konaklama bedeli ödenmesi nasıldır? 131
Soru 87: Denetim elemanı dışındaki personele artırımlı konaklama bedeli ödenmesi nasıldır? 131
Soru 88: Harcırah ödemelerine ilişkin Gelir Vergisi Genel Tebliğlerinde yapılan açıklamalar nedir? 133
Soru 89: Yemek ve yatmak giderinin belge karşılığında gerçek tutarı ile ödenmesi halinde vergilendirme nasıl yapılacaktır? 134
Soru 90: Nakden ödenen gündeliklerin vergiden istisna edilecek tutarının hesaplanması nasıldır? 134
Soru 91: Teftiş, denetim ve inceleme yetkisine sahip bulunan kişilere ödenecek gündeliklerin vergilendirilmesi nasıldır? 136
Soru 92: Yemek ve yatma giderinin belge karşılığında ödenmesinin dışında nakit olarak ayrıca gündelik ödenmesi durumunda vergilendirme nasıldır? 136
Soru 93: Yurtiçi konaklama bedelinin belgelendirilmesi, yemek bedelinin belgelendirilememesi durumunda vergilendirme nasıldır? 137
Soru 94: Yurtdışı gündelik ödemelerinin vergilendirilmesi nasıldır? 139
Soru 95: KKTC’de ödenecek vergiden istisna gündelik tutarları nasıl tespit edilir? 140
Soru 96: KKTC için belirlenen gündelik tutarlarına ilişkin Karar ve Cetvel nedir? 141
Soru 97: KKTC’ye giden personele %50 artırımlı gündelik ile ayrıca konaklama gideri ödenmesi mümkün müdür? 142
Soru 98: Yurtdışı gündelik tutarlarına ilişkin Cetvel nedir? 143
Soru 99: Vergiden istisna edilecek yurtdışı en yüksek gündelik tutarı nedir? 146
Soru 100: Yemek ve yatmak giderlerinin nakden ödenmesi durumunda vergilendirme nasıldır? 147
Soru 101: Yurtdışında ilk 10 gün için %50 fazla gündelik ödenmesi nasıldır? 148
Soru 102: Yurtdışında konaklama gideri için ilave ödeme yapılması nasıldır? 149
Soru 103: Gündeliklerin belge karşılığında gerçek tutarıyla ödenmesi yurtdışı gündelik ödemesinde mümkün müdür? 150
Soru 104: Yurtdışı konaklama bedelinin Vergi Usul Kanunu uyarınca belgelendirilmesi, yemek bedelinin belgelendirilememesi durumunda vergilendirme nasıldır? 150
Soru 105: Yurtdışı gündeliğin Türk Lirasına çevrilmesinde dikkate alınacak kur nasıl tespit edilir? 151
Soru 106: 657 sayılı Kanuna göre ödenen yakacak yardımı vergiden istisna mıdır? 151
Soru 107: Seçimlerinde görevli kişilere yapılacak ödemelerin vergiden istisna edilmesinin esasları nedir? 152
Soru 108: Ölüm, engellilik ve hastalık sebebiyle verilen tazminat ve yardımlar ile işsizlik ödeneği ve işe başlatmama tazminatı vergiden istisna mıdır? 154
Soru 109: Hizmet erbabının ölümü halinde işveren tarafından varislere yapılan yardımlar ve ödenen tazminatlar vergiye tabi midir? 155
Soru 110: İşçiye, mahkeme kararının kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için en çok 4 aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer haklarının ödenmesi vergiye tabi midir? 156
Soru 111: 4857 sayılı İş Kanununa göre ödenen ihbar tazminatı vergiden istisna mıdır? 156
Soru 112: İşe başlatmama tazminatı vergiden istisna mıdır? 158
Soru 113: Hizmet erbabına; ana, baba, eş veya çocuğunun ölümü nedeniyle verilen tazminatlar gelir vergisinden istisna mıdır? 159
Soru 114: Muhtaç olanlara belli bir süre için veya hayat kaydıyla yapılan yardımlar vergiden istisna mıdır? 160
Soru 115: Kanunla kurulan emekli sandıkları yardım sandıklar tarafından yapılan ikramiye, tazminat ve toptan yapılan ödemeler ne şekilde vergiden istisna edilecektir? 161
Soru 116: 7.10.2001 tarihinden önce faaliyete geçmiş bulunan emekli ve yardım sandıkları ile bu tarihten önce düzenlenen sigorta poliçeleri için yapılan ödemeler vergiden istisna mıdır? 163
Soru 117: 506 sayılı Kanunun geçici 20’nci maddesi kapsamında kurulan sandık tarafından kendisine zat aylığı bağlanan üyelere ödenen emeklilik ikramiyesi vergiden istisna mıdır? 164
Soru 118: Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından yapılan emekli yardımı vergiden istisna mıdır? 166
Soru 119: Hizmet erbabına ödenen çocuk zamları ve aile yardımı ödeneği hangi şartlarla vergiden istisnadır? 166
Soru 120: Evlenme ve doğum münasebetiyle hizmet erbabına yapılan yardımlar vergiden istisna mıdır? 168
Soru 121: Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalılara yapılan ödemeler vergiden istisna mıdır? 169
Soru 122: İşçilere ödenen kıdem tazminatı ödemelerinin yasal dayanağı nedir? 169
Soru 123: Kıdem tazminatının gelir vergisinden istisna edilmesinin şartları nelerdir? 171
Soru 124: Kıdem tazminatı ödemesinde vergiden istisna edilecek tutar nasıl belirlenmektedir? 173
Soru 125: Kıdem tazminatı ile ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatların ilişkisi nedir? 174
Soru 126: 7143 sayılı Kanun sonrasında ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatların vergiden istisna edilecek kısmı nasıl belirlenecektir? 176
Soru 127: İkale sözleşmesi kapsamında yapılan ödemeler ve yardımların vergiden istisna edilecek tutarı nasıl belirlenecektir? 177
Soru 128: Karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar üzerinden kesilen gelir vergisi nasıl iade edilecektir? 179
Soru 129: Nafakalar gelir vergisinden istisna mıdır? 180
Soru 130: Yardım sandıkları tarafından statüleri gereğince kendi üyelerine ölüm, engellilik, doğum, evlenme gibi sebeplerle yapılan yardımlar vergiden istisna mıdır? 181
Soru 131: Yabancı ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumları tarafından yapılan ödemeler vergiden istisna mıdır? 181
Soru 132: GVK’da yer alan vatan hizmetleri yardımlarında istisnalar nelerdir? 182
Soru 133: GVK’da yer alan teçhizat ve tayın bedellerinde istisnalar nelerdir? 182
Soru 134: Özel kanunlara dayanarak verilen yemek ve hayvan yem bedelleri veya bu mahiyette yapılan ödemelerin gelir vergisinden istisna edilmesi nasıldır? 183
Soru 135: Demirbaş olarak verilen giyim eşyasının gelir vergisinden istisna edilmesi nasıldır? 183
Soru 136: Tahsilde bulunanlar için yapılan giyim giderlerinin gelir vergisinden istisna edilmesi mümkün müdür? 185
Soru 137: GVK’da yer alan tahsil ve tatbikat ödemelerinde istisnalar nelerdir? 185
Soru 138: Tahsil ve tatbikat ödemelerindeki istisnanın özelliği nedir? 186
Soru 139: Tahsilat ve tatbikat giderleri karşılığı yapılan ödemeler evvelce yapılan veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında yapılan ödemeler kapsamında ücret midir? 187
Soru 140: Yabancı memleketlerde tahsilde ve stajda bulunan öğrenci ve memurlara gider karşılığı olarak yapılan ödemeler istisna kapsamında mıdır? 188
Soru 141: Türkiye’de tahsilde bulunan öğrencilere yapılan ödemeler istisna kapsamında mıdır? 190
Soru 142: Öğrencilere tatbikat dolayısıyla yapılan ödemeler istisna kapsamında mıdır? 191
Soru 143: Teşvik gayesiyle verilen ikramiye ve mükafatlarda istisnalar nelerdir? 193
Soru 144: İlim ve fenni, güzel sanatları, tarımı, hayvan yetiştirilmesini ve memleket bakımından faydalı olan diğer işleri ve faaliyetleri teşvik maksadıyla verilen ikramiyeler ve mükafatlar vergiden istisna mıdır? 193
Soru 145: 1905 sayılı Kanuna göre ödenen muhbir ve müsadir ikramiyelerinin gelir vergisi karşısındaki durumu nedir? 195
Soru 146: Uçuş ve dalış tazminatı hangi şartlarla gelir vergisinden istisna edilmiştir? 195
Soru 147: Eleman temininde güçlük zammı ödemesi gelir vergisinden istisna mıdır? 198
Soru 148: Spor yarışmalarına katılan amatör sporculara ödenen ödül ve ikramiyeler vergiden istisna mıdır? 198
Soru 149: Amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretlerde istisna uygulaması nasıldır? 199
Soru 150: Vakıf üniversitelerinde görevli öğretim elemanlarına ödenen "üniversite ödeneği" ile "eğitim öğretim ödeneği"nin vergilendirilmesi nasıldır? 201
Soru 151: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan hangi tazminat/yardımlar gelir vergisinden istisna edilmiştir? 202
Soru 152: Bazı Kanunlara göre ödenen yabancı dil tazminatı vergiye tabi midir? 203
Soru 153: Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen ve yöneticilere yapılan ödemeler vergiden istisna mıdır? 204
Soru 154: Özel okullarda çalışan öğretmenlere ödenen öğretim yılına hazırlık tazminatı gelir vergisi kesintisine tabi midir? 206
Dördüncü Bölüm
GAYRİSAFİ ÜCRET MATRAHINDAN YAPILACAK İNDİRİMLER
Soru 155: İşverenler hizmet erbabına hangi yöntemlerle ücret ödemesinde bulunabilir? 209
Soru 156: Ayın olarak ödenen ücretler nasıl değerlendirilir? 209
Soru 157: Konut sağlanması ve diğer şekillerde yarar sağlanması şeklinde ücret ödenmesi durumunda değerleme nasıldır? 210
Soru 158: İşveren ve ücretli diledikleri tutarda ücret belirleyebilir mi? 211
Soru 159: Gerçek ücret ve ücretin gerçek safi değeri nedir? 211
Soru 160: Ticari, zirai ve serbest meslek kazancının tespitinde giderler indirilirken ücret matrahından neden indirimler söz konusu olmaktadır? 213
Soru 161: Gayrisafi ücret tutarı nasıl belirlenmektedir? 214
Soru 162: Ücretin gerçek safi değeri (safi ücret tutarı) nasıl bulunur? 215
Soru 163: Ücret gelirinden yapılacak indirimlerin uygulanmasında esas alınacak dönemler nasıldır? 215
Soru 164: Gayrisafi ücret tutarından indirim yapılabilecek unsurlar nelerdir? 216
Soru 165: Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) tarafından yapılan kesintiler ücretin safi tutarının tespitinde nasıl indirim konusu yapılır? 217
Soru 166: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 190'ıncı maddesi uyarınca memur aylıklarından kesinti yapılıyor mu? 218
Soru 167: Kanunla kurulan Emekli Sandıkları ile 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesinde belirtilen sandıklara ödenen aidat ve primlerin mahiyeti nedir? 218
Soru 168: 5510 sayılı Kanun ile 506 sayılı Kanunun Geçici 20. maddesinde belirtilen sandıklara ödenen aidat ve primlerin indiriminde bir sınır var mıdır? 219
Soru 169: Gayrisafi ücret tutarından indirim konusu yapılan işçi payı sigorta prim kesintisi oranı ne kadardır? 220
Soru 170: Gayrisafi ücret tutarından indirim konusu yapılan sosyal güvenlik destek primi işçi payı kesintisi oranı ne kadardır? 220
Soru 171: Gayrisafi ücret tutarından indirim konusu yapılan işsizlik sigortası primi işçi payı kesintisi oranı ne kadardır? 220
Soru 172: 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20’nci maddesinde belirtilen sandıkların devri halinde uygulama nasıl olacaktır? 221
Soru 173: Emekli aidatı ve sosyal sigorta primleri peşin olarak toptan ödenmiş ise gayrisafi ücret tutarından indirim nasıl yapılır? 222
Soru 174: Çalışanların ödediği askerlik ve doğum borçlanma primlerinin ücret matrahından indirimi nasıldır? 223
Soru 175: Çalışanların eşleri adına ödemiş olduğu isteğe bağlı Bağ–Kur sigorta primleri ücret matrahından indirilebilir mi? 225
Soru 176: Hayat/şahıs sigorta primlerinin ücret matrahından indirilmesinin şartları nelerdir? 226
Soru 177: Ödenen hayat/şahıs sigorta primlerinin ücret matrahından indirilecek tutarının hesaplanması nasıldır? 228
Soru 178: Şahıs/hayat sigorta primlerinin indiriminde "çocuk" veya "küçük çocuk" tabiri neyi ifade etmektedir? 229
Soru 179: İndirim konusu yapılacak prim tutarının tespitinde esas alınacak ücretin kapsamı nedir? 229
Soru 180: İşverenler tarafından çalışanları adına ödenen şahıs/hayat sigorta primleri ücret matrahından indirim konusu yapılabilir mi? 230
Soru 181: Gelir vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılacak şahıs/hayat sigorta prim tutarı nasıl belgelendirilir? 232
Soru 182: Ücretlinin eşi adına ödediği birikimli hayat sigortası primi kendi ücret gelirinden nasıl indirim konusu yapılır? 233
Soru 183: Şahıs/hayat sigorta poliçeleri için ödenen primler hangi dönemde indirim konusu yapılabilecektir? 234
Soru 184: Aylık ücret matrahından indirilemeyen primlerin daha sonraki aylarda indirim konusu yapılabilir mi? 235
Soru 185: Konut, taşıt ve tüketici kredileri için şahıs/hayat sigortası poliçelerine ödenen primler indirim konusu yapılır mı? 235
Soru 186: Geçmiş dönemlere yönelik yapılan (gecikmiş) prim ödemeleri ücret matrahından indirilebilir mi? 236
Soru 187: Ücretlinin çocuğu için SGK'ya ödediği zorunlu sağlık sigortası ücret matrahından indirilebilir mi? 237
Soru 188: Sendikalara ödenen aidatlar ücret matrahından indirim konusu yapılabilir mi? 238
Soru 189: Sendika üyesi olan kamu görevlilerine ödenen toplu sözleşme ikramiyesi vergiye tabi midir? 239
Soru 190: Engellilik indiriminden ücretliler nasıl yararlanır? 240
Soru 191: Engellilik indirimi ücretin hangi tutarından indirilecektir? 240
Soru 192: Engellilik indiriminden yararlanmak için sadece ücretlinin kendisinin mi engelli olması gerekmektedir? 241
Soru 193: Engellik indiriminden yararlanan bir kişinin aylık ve yıllık vergi avantajı ne kadardır? 242
Soru 194: Engellilik indiriminden ücretliler dışında kimler yararlanır? 243
Soru 195: Dar mükellefiyete tabi ücretliler engellilik indiriminden yararlanabilir mi? 243
Soru 196: Birden fazla işverenden ücret alan hizmet erbabı engellilik indiriminden hangi işveren kanalıyla yararlanacaktır? 243
Soru 197: Ücretlinin bakmakla yükümlü bulunduğu birden fazla engelli çocuğu için engellilik indiriminden faydalanması mümkün müdür? 243
Soru 198: Engellilik indirimi başvurusu üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı ne yapmaktadır? 244
Soru 199: Başka amaçlarla alınmış raporlar engellilik indiriminde de geçerli midir? 244
Soru 200: Engellilik indiriminden hangi tarihlerden itibaren yararlanılır? 245
Soru 201: Engellilik indiriminden yararlanan ücretlinin işyerini değiştirmesi durumunda ne yapacaklardır? 245
Soru 202: Engellilik indiriminden yararlanan ücretliler asgari geçim indirimi uygulamasından yararlanabilir mi? 246
Soru 203: Net ücret alan çalışanlar engellik indiriminden yararlanabilir mi? 246
Soru 204: Emekli olduktan sonra tekrar çalışmaya başlayan ücretli engellilik indiriminden yararlanabilir mi? 248
Soru 205: Engellilere sağlanan diğer vergi avantajları nelerdir? 248
Beşinci Bölüm
ÜCRET ÖDEMELERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ
Soru 206: Gerçek usule tabi ücretlerin vergilendirilmesi kaç şekilde yapılmaktadır? 251
Soru 207: Ücret gelirinde kaynakta kesinti (stopaj) usulü ile vergilendirme nedir? 252
Soru 208: Ücret ödemesinden yapılan tevkifat ücretin hangi tutarından yapılmaktadır? 254
Soru 209: Vergi tevkifatında uyulacak esaslar nelerdir? 254
Soru 210: Vergi tevkifatı kayıtlarda nasıl gösterilir? 255
Soru 211: İşverenler tarafından ücret ödemelerinden yapılan tevkifatın beyanı nasıldır? 255
Soru 212: Net ücret ödemesinde gelir vergisi tevkifatının yapılması nasıldır? 258
Soru 213: İşverenler tarafından ücretin hesaben ödenmesi nedir? 258
Soru 214: Toplu iş sözleşmelerinde net ücret üzerinden anlaşılması durumunda ücretlinin yararlanacağı AGİ ve engellilik indirimi net ücrete yansır mı? 260
Soru 215: Net ücret ödemesinden brüt ücretin hesaplanması nasıldır? 261
Soru 216: Brüt ücretten (gayrisafi ücretten) net ücrete geçişte neler dikkate alınmaktadır? 262
Soru 217: Ücret ödemelerine uygulanacak vergi tarifesi nedir? 263
Soru 218: İki ayrı firmanın birleşmesi (devir, nev’i değişikliği ve bölünme dahil) halinde çalışanlara ödenen ücrete vergi tarifesi nasıl uygulanır? 265
Soru 219: Birden fazla işverenden aynı dönemde ücret alınması durumunda işverenler vergi tarifesini nasıl uygulayacaktır? 265
Soru 220: Kamuda yıl içinde işveren değiştirilmesi durumunda vergi tarifesinin uygulanması nasıldır? 268
Soru 221: Özel sektörde işveren değişikliğinde vergi tarifesi nasıl uygulanacaktır? 270
Soru 222: Aynı kuruluş bünyesindeki fonlar, sandıklar ve döner sermayelerden ek ücret alınması durumunda vergi tarifesinin uygulanması nasıldır? 272
Soru 223: Net ücret sözleşmesi ile çalışan hizmet erbabının ücretlerinde meydana gelecek artışlar ücretliye yansıtılacak mı? 274
Soru 224: Geçmiş dönemlerle ilgili olarak hizmet erbabına yapılan ücret ödemelerine uygulanacak vergi tarifesi nasıldır? 274
Soru 225: Toplu iş sözleşmeleri ile eskiye yönelik olarak ödenen ücret farklarının vergilendirilmesi nasıldır? 275
Soru 226: Ücret bordrosunun düzenlenmesi ücretin hesaben ödendiği anlamına gelir mi? 276
Soru 227: Ücretlinin aynı işveren bünyesinde çalışırken şef, müdür veya genel müdür olması durumunda ücret matrahı sıfırlanacak mı? 277
Soru 228: Çalışanlar aynı işveren bünyesinde çalışırken işverenin değişmesi durumunda ücret ödemesinde yeni işveren olarak değerlendirilecek mi? 277
Soru 229: 15 Aralık–14 Ocak döneminde memur/işçilere ödenen ücretin tahakkuk ve ödemesine göre vergi tevkifatı nasıl yapılacaktır? 278
Soru 230: Emekli olup işten ayrılan işçilere sonraki yılda ödenecek ücret farklarına hangi yılın vergi tarifesi uygulanacaktır? 284
Soru 231: İşverenler tarafından ödenen "emeklilik teşvik tazminatı" ücret matrahına dahil edilerek mi vergi kesintisine tabi tutulacaktır? 285
Soru 232: Bilirkişilere ödenen ücrete uygulanacak vergi tarifesi nasıldır? 286
Soru 233: Ayni olarak verilen malın değerinin brütleştirilmesi ve gelir vergisi tevkifatı nasıldır? 288
Soru 234: Jokeyler, jokey yamakları ve antrenörlere ücret olarak yapılan ödemelerde sabit oranlı tevkifat uygulaması nasıldır? 288
Soru 235: Sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerde sabit oranlı tevkifat uygulaması nasıldır? 289
Soru 236: Sporculara transfer ücreti ve başka adlar adında yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler ücret midir? 291
Soru 237: Sporculara yapılan ücret ödemeleri için yıllık beyanname verilmesinin şartları nelerdir? 292
Soru 238: Tek işverenden veya birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirlerinin yıllık beyanı nasıldır? 294
Soru 239: Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin tek işveren veya birden fazla işveren olarak değerlendirilmesi nasıl yapılacaktır? 297
Soru 240: Özel sektör işyerlerinde çalışanlarda birden fazla işverenden veya tek işverenden ücret elde edildiği nasıl belirlenecektir? 300
Soru 241: Ücret gelirinin yanında diğer gelirlerin olması durumunda beyanname verme sınırının tespitinde ücret geliri hesaplamaya dahil edilecek mi? 301
Soru 242: Birden fazla işverenden hem tevkifatlı hem de tevkifatsız ücret geliri olması durumunda beyanname verilip verilmeyeceği nasıl tespit edilecektir? 302
Soru 243: İstisna kapsamında elde edilen ücret gelirleri yıllık beyanname verme sınırının tespitinde dikkate alınacak mı? 303
Soru 244: Kanunla kurulan emekli sandıkları tarafından ödenen emekli aylıkları için yıllık beyanname verilecek mi? 304
Soru 245: Ücret gelirinden ilgili yılda indirim konusu yapılamayan indirimler ertesi yıla zarar olarak devredilebilir mi? 305
Soru 246: Vergi kesintisine tabi olan ve olmayan ücret gelirinde beyan sınırı var mıdır? 305
Soru 247: Ücret geliri elde edenlerden yıllık beyanname verecek olanların işe başlama bildiriminde bulunması gerekir mi? 306
Soru 248: Yıllık beyannamede beyan edilen hangi ücret gelirinden engellilik indirimi düşülebilir? 307
Soru 249: Ücretlinin birden fazla işverenden aynı anda ücret alması durumunda engellilik indirimi ve asgari geçim indirimi nasıl uygulanır? 307
Soru 250: Bilirkişilerin birden fazla işverenden ücret alması durumunda yıllık beyanname verilecek mi? 307
Soru 251: Yabancı elçilik ve konsolosluklarda çalışan memur ve hizmetlilerin elde ettiği ücret geliri beyan edilecek midir? 309
Soru 252: Kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerden elde edilen tevkifata tabi olmayan ücret gelirleri nasıl beyan edilecektir? 310
Soru 253: Dar mükellefler tarafından elde edilen tevkifata tabi ücret geliri için yıllık beyanname verilecek mi? 310
Soru 254: Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları yıllık beyannameyi hangi mükellefiyet türüne göre verecektir? 310
Soru 255: Yıllık Beyanname ile beyan edilen ücret gelirinden yapılacak indirimler nelerdir? 311
Soru 256: Hayat/şahıs sigorta primlerinin yıllık beyannamede indirim konusu yapılmasının şartları nelerdir? 312
Soru 257: Eğitim ve sağlık harcamalarının yıllık beyannamede indirim konusu yapılmasının şartları nelerdir? 312
Soru 258: Ücret gelirinin yıllık beyanname ile beyanında engellilik indirimi nasıl indirim konusu yapılacaktır? 313
Soru 259: Yıllık beyan esasında beyannamenin verilme zamanı ve şekli nedir? 313
Soru 260: Birden fazla işverenden alınan ücretlerde beyanname verme sınırının kıyaslamasında dikkate alınacak ücret tutarının hesaplanması nasıldır? 314
Soru 261: Yıllık Beyanname verilecek ücret gelirlerine ilişkin örnek olaylar nelerdir? 315
Soru 262: Bir işverenden ücret alan ücretlinin ikinci işverenden yönetim kurulu üyeliği nedeniyle elde ettiği ücretin (huzur hakkının) yıllık beyanname ile beyanı nasıldır? 318
Soru 263: Diğer ücretli hizmet erbaplarının vergilendirilmesi nasıldır? 319
Altıncı Bölüm
ÜCRETLİLERDE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULAMASI
Soru 264: Ücret gelirine asgari geçim indirimi uygulamasının yasal hükümleri nedir? 321
Soru 265: Asgari geçim indiriminden yararlanacak ücretliler kimlerdir? 323
Soru 266: İşverenler tarafından hangi ücret ödemesinin asgari geçim indiriminde dikkate alınacağının ölçüsü nedir? 324
Soru 267: Sporcuların asgari geçim indiriminden yararlanması mümkün müdür? 325
Soru 268: Asgari geçim indirimi oranları nedir? 325
Soru 269: Asgari geçimin indirimi tutarının hesaplanması nasıldır? 326
Soru 270: Ücretlinin medeni durumu ve çocuk sayısına göre alacağı asgari geçim indirimi tutarı ne kadardır? 328
Soru 271: Asgari geçim indirimi asgari ücretin net tutarına dahil midir? 329
Soru 272: Bir aydan daha az süreli çalışılması durumunda AGİ oranı nasıl hesaplanır? 329
Soru 273: İşveren değiştiren ücretli eski işverenden aldığı toplam AGİ tutarını yeni işverene bildirmesi gerekir mi? 329
Soru 274: İşverenler asgari geçim indirimi tutarını hesaplarken, ücretlinin hangi tarihteki durumunu esas alacaktır? 329
Soru 275: İşverenler net ücret üzerinden sözleşme imzalattırdıkları hizmet erbabına asgari geçim indirimini nasıl ödeyeceklerdir? 330
Soru 276: Çalışana ödenen ek ders ücretine ve hastane döner sermaye ödemesine AGİ uygulanacak mıdır? 331
Soru 277: İşveren değiştiren ücretliye eski işveren tarafından ödenmeyen asgari geçim indirimi tutarını yeni işveren ödeyebilir mi? 331
Soru 278: Sistemin uygulanmasında ücretlinin medeni hali ve aile durumu neden önemlidir? 332
Soru 279: Yeni işe giren ücretli asgari geçim indiriminden yararlanmak için işverene bildirimde bulunmak zorunda mıdır? 332
Soru 280: Ücretliler Aile Durumu Bildirimini nasıl dolduracaklardır? 332
Soru 281: Ücretlinin "Aile Durumu Bildirimini" işverene zamanında vermemesi durumunda geçmiş dönemlere ilişkin AGİ’ni alabilir mi? 333
Soru 282: Asgari geçim indiriminde, aile fertlerinin, emekli maaşı olanların ve boşananların durumu nasıldır? 334
Soru 283: Her ikisi de ücretli olan eşlerin birinin ücretinden vergi kesilmiyorsa diğer eş, eşini bildirip AGİ’den yararlanabilir mi? 335
Soru 284: Asgari geçim indirimi uygulamasında eş tabirinin anlamı nedir? 335
Soru 285: Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşin mahiyeti nedir? 335
Soru 286: Emekli aylığı geliri olan eş AGİ oranı hesaplamasında dikkate alınacak mı? 336
Soru 287: Asgari geçim indirimi uygulamasında çocuk tabirinin kapsamı nedir? 336
Soru 288: Çocuklar sosyal güvenlik yönünden ücretli olmayan eşe tabi olması durumunda ücretli olan diğer eş çocuklar için AGİ’den yararlanabilir mi? 338
Soru 289: Yasal bir evlilik bağına dayanmayan çocuklardan dolayı AGİ’den yararlanmak mümkün müdür? 338
Soru 290: Sadece emekli maaşı alanların ücret geliri dışında diğer gelir unsurlarını da elde etmesi sistemden yararlanmasına engel midir? 338
Soru 291: Birden fazla işverenden ücret alan ücretliye AGİ tutarının ödenmesi nasıl yapılacaktır? 338
Soru 292: Boşanan eşlerin çocuklarının olması durumunda AGİ uygulaması nasıl olacak? 339
Soru 293: Boşanan eşlerde nafakası emekli olan baba tarafından karşılanan çocuklar için velayeti kendisinde olan ücretli anne sistemden yararlanabilir mi? 340
Soru 294: Sosyal güvenlik yönünden emekli olan veya vefat eden eşe tabi olan çocuklar için ücretli olan diğer eş sistemden yararlanabilir mi? 340
Soru 295: İşveren değişikliğinde yeni işverene ibraz edilecek bir belge var mıdır? 341
Soru 296: Doğum, askerlik, yurtdışı görev ve diğer sebepler dolayısıyla ücretsiz izine ayrılan ücretlilerde AGİ uygulaması nasıl olacaktır? 341
Soru 297: AGİ’den ücretli anne veya babası yoluyla yararlanan çocukların çalışmaya başlaması ve ücret elde etmeleri durumunda ne yapılması gerekir? 342
Soru 298: Teşvik amaçlı indirim ve istisnalarla birlikte AGİ uygulaması mümkün müdür? 342
Soru 299: İşverenler tarafından Asgari Geçim İndirimine Ait Bordronun düzenlenmesi nasıldır? 343
Soru 300: AGİ tutarının ücret bordrosunda gösterilmesi nasıldır? 343
Soru 301: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi veren işverenler tarafından yapılacak işlemler nelerdir? 344
Soru 302: Aylık ve üç aylık Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde mahsup işlemi nasıl yapılacaktır? 345
Soru 303: Ücretliye ödenmeyen AGİ tutarı mahsup edilebilir mi? 345
Soru 304: AGİ tutarının Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde tevkif yoluyla kesilen vergiler toplamından mahsubu mümkün müdür? 347
Soru 305: Ücret ödemesini aylık dönemler dışında ödeyen işveren AGİ’yi nasıl ödeyecektir? 348
Soru 306: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vermek zorunda olmayan işverenlerce AGİ’de yapılacak işlemler nelerdir? 348
Soru 307: Çalışanlar AGİ hesaplamasını etkileyen değişiklikleri işverene bildirilmesinin usul ve esasları nelerdir? 348
Soru 308: Ücretlinin evlenme, boşanma, ölüm, doğum vb. durumları işverene geç bildirmesi halinde yapılacak işlemler nelerdir? 350
Soru 309: Yıl içinde işyeri ve işveren değiştiren ücretliler AGİ’den nasıl yararlanacaktır? 351
Soru 310: Emekli olduktan sonra tekrar çalışmaya başlayan ve ücret elde edenler AGİ’den yararlanabilir mi? 351
Soru 311: Ay içinde kıst dönem çalışan bir hizmet erbabının AGİ’den yararlanması mümkün müdür? 352
Soru 312: Aynı ay içinde birden fazla işveren değiştiren bir ücretliye asgari geçim indirimini hangi işveren ödeyecektir? 352
Soru 313: Net ücret üzerinden anlaşan ücretlilerde AGİ uygulaması nasıldır? 353
Soru 314: Yıllık beyanname veren ücretlilerde AGİ uygulaması nasıl uygulanacaktır? 354
Soru 315: Engellilik indiriminden yararlanan ücretlilerde asgari geçim indirimi uygulaması nasıldır? 355
Soru 316: Memur ve işçi olarak çalışan ücretlilere 15 Aralık–14 Ocak dönemi ücret ödemelerine hangi yılın engellilik indirimi ve AGİ tutarları uygulanacaktır? 355
Soru 317: Ücretlinin alacağı AGİ tutarı haczedilebilir mi? 356
Soru 318: Asgari ücretin net tutarının vergi tarifesi nedeniyle düşmemesi için sürekli ilave AGİ uygulaması ile telafisinin usul ve esasları nelerdir? 357
Soru 319: Asgari geçim indirimi ile teşvik amaçlı diğer indirim ve istisnaların birlikte uygulanması nasıldır? 359
Soru 320: Tevkifata tabi olmayan ücret gelirlerinin diğer gelir unsurları ile birlikte beyan edilmesi halinde AGİ’nin mahsubu nasıl olacaktır? 359
Soru 321: Ücret gelirinin kıst dönem elde edilmesi halinde yıllık beyannamede mahsup edilecek AGİ tutarı nasıl tespit edilecektir? 359
Soru 322: Anonim şirket yönetim kurulu üyelerine ödenen huzur ücreti ile limited şirket ortaklarına ödenen aylık ücret ödemelerine AGİ uygulanacak mıdır? 360
Soru 323: Ücretlinin Aile Durumu Bildirimini vermemesi veya verdiği bildirimde eşi ve çocuklarını bildirmemesi durumunda, daha sonra bir hak iddia edebilir mi? 360
Soru 324: Birden fazla işverenden aynı anda ücret geliri elde eden ücretli bütün işverenlerden aynı anda AGİ tutarını alabilir mi? 361
Soru 325: Dava sonucuna göre işe başlatılan personele geçmiş dönemler için yapılan ücret ödemelerine AGİ uygulanır mı? 361
Soru 326: Yıl içinde işten ayrılan bir ücretli kalan AGİ tutarını eski işverenden isteyebilir mi? 362
Soru 327: Yıl içinde ücretlinin aylık maaşında veya asgari ücret tutarında meydana gelen artış AGİ tutarını artırır mı? 363
Soru 328: İşverenin AGİ tutarını sehven ücretliye ödememesi/eksik ödemesi durumunda yapılacak işlem nedir? 363
Soru 329: İşverenler AGİ’ye ait bordroyu kaç yıl muhafaza edecektir? 364
Soru 330: Yıllık beyanname veren ücretlinin haksız yere AGİ’yi mahsup etmesi halinde yapılacak işlemler nedir? 364
Soru 331: Asgari geçim indirimi uygulamasında cezai müeyyideler nelerdir? 364
Soru 332: Haksız yere AGİ’den yararlanan ücretliden bu tutarın geri alınması nasıldır? 365
Soru 333: İşverenler tarafından çalışana ödenmediği halde haksız yere Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinden mahsup edilen AGİ tutarı için cezai müeyyide nedir? 366
Soru 334: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vermek zorunda olmayan işverenin yanında çalışan ücretliden fazla aldığı AGİ tutarı nasıl geri alınacaktır? 367
Soru 335: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vermek zorunda olan işverenin yanında çalışan ücretliden fazla aldığı AGİ tutarı ne şekilde geri alınacaktır? 367
Yedinci Bölüm
DAR MÜKELLEFLERE ÖDENEN ÜCRETİN VERGİLENDİRİLMESİ
Soru 336: Dar mükelleflerin Türkiye’de elde ettiği ücret gelirinin tespiti nasıldır? 369
Soru 337: Dar mükellefiyette ücret gelirlerinin genel vergilendirme şekli nedir? 370
Soru 338: Dar mükellef gerçek kişilere ödenen ücretin tevkif suretiyle vergilendirilmesi nasıldır? 370
Soru 339: Dar mükellef gerçek kişinin birden fazla işverenden aynı anda ücret geliri elde etmesi halinde vergi tarifesi nasıl uygulanır? 371
Soru 340: Dar mükellef gerçek kişi tevkifatlı ücret geliri için yıllık beyanname verecek mi? 372
Soru 341: Dar mükellef gerçek kişiler tevkifatsız ücret geliri için yıllık beyanname verecek mi? 372
Soru 342: Dar mükellefler engellilik indiriminden ve asgari geçim indiriminden yararlanabilir mi? 373
Soru 343: Bir işveren bünyesinde ücretli olarak çalışan yabancı uyruklu gerçek kişilerin vergilendirilmesi nasıl olur? 373
Sekizinci Bölüm
ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI YÖNÜNDEN ÜCRET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ
Soru 344: Çifte vergileme nedir ve çifte vergilemeyi önleme anlaşmalarının amacı nedir? 375
Soru 345: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının ücret gelirlerinin vergilendirilmesindeki önemi nedir? 376
Soru 346: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının kapsamına kimler girmektedir? 377
Soru 347: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında yer alan genel tanımlar nelerdir? 377
Soru 348: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında mukimlik nasıl belirlenmektedir? 378
Soru 349: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında serbest meslek faaliyetinden elde edilen gelirler nasıl vergilendirilmektedir? 378
Soru 350: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında ücret gelirleri nasıl vergilendirilmektedir? 379
Soru 351: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarındaki ücretin vergilendirilmesine ilişkin hükümler her ülke için farklı mıdır? 379
Soru 352: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında emekli maaşları nasıl vergilendirilmektedir? 380
Soru 353: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında kamu görevi dolayısıyla elde edilen ücret ve emekli maaşlarının vergilendirilmesi nasıldır? 380
Soru 354: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında öğretmen ve öğrenciler nasıl vergilendirilmektedir? 381
Soru 355: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında çifte vergilendirmenin önlenmesi nasıl sağlanmaktadır? 381
Soru 356: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında diplomatlar ve konsolosluk memurlarının durumu nasıldır? 382
Soru 357: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? 382
Soru 358: Almanya'da mukim firma tarafından Türkiye'de görevlendirilen personele ödenen ücretlerin vergilendirilmesi nasıldır? 382
Soru 359: Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında yapılan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına göre ücret gelirlerinin vergilendirilmesi nasıldır? 386
Dokuzuncu Bölüm
TÜRKİYE – AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA II) ÇERÇEVE ANLAŞMASI KAPSAMINDA ÖDENEN ÜCRET ÖDEMELERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ
Soru 360: Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) nedir? 389
Soru 361: Türkiye–Avrupa Birliği arasında mali yardımlara ilişkin kaç adet çerçeve anlaşması imzalanmıştır? 390
Soru 362: IPA II Çerçeve Anlaşması nedir? 391
Soru 363: 1 Sıra No.lu Türkiye–Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğinin amacı ve kapsamı nedir? 392
Soru 364: IPA II Çerçeve Anlaşmasında vergi istisnalarına ilişkin genel kural nedir? 392
Soru 365: 6647 Sayılı Kanunla Onaylanan IPA II Çerçeve Anlaşmasında yabancı çalışanların vergilendirilmesi nasıldır? 393
Soru 366: IPA II Anlaşmasına göre T.C. Vatandaşı olan/olmayan ve Türkiye'de ikamet eden/etmeyen gerçek kişilere ödenen ücret ödemelerinin vergilendirilmesi nasıldır? 393
Soru 367: Avrupa Birliği organlarıyla yapılan anlaşmalar hakkında Gelir Vergisi Kanununda yer alan düzenleme nedir? 394
Soru 368: Bir işveren bünyesinde ücret elde eden kişiye Avrupa Birliği tarafından desteklenen proje kapsamında yapılan ikinci ödemede tevkifat nasıl yapılacaktır? 395
Soru 369: Avrupa Birliği tarafından desteklenen proje kapsamında görevlendirilen kamu personeline yapılan ücret ödemelerinin vergilendirilmesi ve belge düzeni nasıldır? 395
Soru 370: IPA II Çerçeve Anlaşması kapsamında projede görevli üniversite öğretim üyesine yapılan ücret ödemeleri ve harcırah ödemelerinin vergilendirilmesi nasıldır? 399
Soru 371: IPA II Projesinde görev yapan yabancı uyruklu kişilere yapılan ücret ödemelerinde gelir vergisi ve damga vergisi istisnası uygulanacak mı? 401
Onuncu Bölüm
İŞVERENLERİN ÜCRET ÖDEMELERİNDEKİ SORUMLULUĞU
Soru 372: İşverenler tarafından hizmet erbabına yapılan ücret ödemelerinin kayıt altına alınmasında bilinmesi gereken ortak hükümler nelerdir? 405
Soru 373: Ücret ödemelerinde verginin hesaplanması nasıldır? 407
Soru 374: İşverenlerin hizmet erbabına yaptığı ücret ödemeleri üzerinden vergi keserken sorumluluğu nedir? 408
Soru 375: İşverenler ücret ödemelerinde tevkif yoluyla kesintiyi ne şekilde yapmaktadır? 408
Soru 376: İşverenlerin çalışanların ücretlerini banka kanalıyla ödemedeki sorumluluğu nedir? 409
Soru 377: İşveren tarafından personele sağlanan ayni yardımların değerlemesi ve gelir vergisi tevkifatının yapılması nasıl olacaktır? 410
Soru 378: 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre kimler ücret bordrosu düzenlemek zorundadır? 412
Soru 379: Ücret bordrosunda yer alacak gelir vergisi nasıl hesaplanmaktadır? 413
Soru 380: Avans ödemelerinde ücret bordrosu düzenlenmesi gerekir mi? 415
Soru 381: Hizmet erbabına ödenen yurtiçi ve yurtdışı harcırahların ticari, zirai ve mesleki kazancın tespitinde, genel gider beyanında ücret olarak gider yazılabilir mi? 415
Soru 382: İşverenler tarafından işyerinde veya işyerinin müştemilatında, hizmet erbabına yemek vermek suretiyle sağlanan menfaatler nasıl gider yazılabilir? 418
Soru 383: Huzur hakkından dolayı ödenen vergiyi ödemeyi yapan işveren karşılarsa sağlanan bu menfaat nasıl gider yazılacaktır? 420
Soru 384: İşverenler tarafından 15–31 Aralık/15 Aralık–14 Ocak dönemi ücret ödemesinde bordro düzenlenmesinin önemi nedir? 422
Soru 385: Nakdi ve ayni ücret ödemesinde damga vergisi kesintisi hangi oranda yapılır? 423
Soru 386: Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinde belirtilen ve gelir vergisinden istisna edilen ücretler damga vergisinden istisna mıdır? 424
Soru 387: İşverenler kendi çalışanına ödediği burs ödemesi için damga vergisi kesintisi yapacak mı? 425
Soru 388: İşçilere ödenen aile yardımı, çocuk yardımı, yemek yardımı, yakacak yardımı, sorumluluk zammı, ikramiye gibi ödemelerden damga vergisi kesintisi yapılacak mı? 425
Soru 389: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasında ücret gizliliği nasıl sağlanmıştır? 426
Soru 390: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin vergilendirme dönemleri ve verileceği vergi dairesi neresidir? 428
Soru 391: Mükellef işyerinde ücretsiz çalışan eşi için tevkifat yapacak mı? 431
Soru 392: Çalıştırılan personele ücret ödemesi yapılmaması durumunda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verilecek midir? 431
Soru 393: Net ücret ödemesinde gelir vergisi tevkifatının yapılması ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyanı nasıldır? 434
Soru 394: İşverenler tarafından Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edilecek gelir vergisi tevkifatı hangi ücret üzerinden hesaplanacaktır? 435
Soru 395: Ücret ödemelerinin muhasebeleştirilmesi nasıldır? 435
Soru 396: Personele verilen ayınların giderleştirilmesi nasıldır? 436
Soru 397: Ayni ücret ödemelerinde ticari kazanç yönünden giderleştirme nasıldır? 437
Soru 398: Ramazan paketlerinin ücret olarak vergilendirilmesi nasıldır? 438
Soru 399: Hizmet erbabına civar lokantalarda veya yemek verme hizmeti sağlayan kuruluşlarda yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatin gider yazılması nasıldır? 439
Soru 400: İşverenler tarafından ödenen tahsil ve tatbikat ödemelerinin gider yazılması mümkün müdür? 439
Soru 401: İş akdi feshedilen işçiye ödenecek olan kıdem ve ihbar tazminatları hangi dönemde gider yazılacaktır? 440
Soru 402: İhbar tazminatı, ayrımcılık tazminatı, işe başlatmama tazminatı, işçinin çalışmadığı süre için ödenen ücret, ücret fark alacakları ile yasal faiz ve yargılama giderlerinin gider yazılması mümkün müdür? 442
Soru 403: İşverenler tarafından işe başlatmama tazminatının gider yazılması nasıldır? 443
Soru 404: Şirket ortağı olan müdürün çocuğunun yurt dışı eğitimi için ödenecek burs ödemesi gider yazılabilir mi? 444
Soru 405: Yönetim, denetim veya tasfiye kurulu üyeliklerinden dolayı kişilerin ödedikleri vergiyi ilgili kuruluşlar karşılayabilir mi? 445
Soru 406: Kayıtdışı işçi çalıştıran işverenler nereye şikayet edilecektir? 448
Soru 407: İşveren tarafından ücreti zamanında ödenmeyen veya eksik ödenen işçinin kanuni hakları nelerdir? 449
Soru 408: İşveren tarafından gerçek maaşın bordroda gösterilmemesi halinde işçiler nereye şikayet edeceklerdir? 450
Soru 409: Çalışana aylık olarak ödenmesi gereken asgari geçim indirimini ödemeyen işveren nereye şikayet edilecektir? 451
Soru 410: İşveren tarafından sigortasız çalıştırılan işçiler nereye şikayette bulunacaktır? 453
Soru 411: Çalışanlar işverenleri ile yaşadıkları ihtilaflar için nereye dava açacaklardır? 453
Soru 412: İş Kanununa göre açılan işe iade davalarında arabulucuya başvuru şartı var mıdır? 454
Onbirinci Bölüm
KORONAVİRÜS SALGINININ İŞVEREN VE ÇALIŞANLARA ETKİSİ
Soru 413: Koronavirüs döneminde devlete ve işverenlere yönelik makroekonomik önlemler neler olabilir? 455
Soru 414: İşyerlerinde Koronavirüse (Covid–19) karşı alınması gereken önlemler nelerdir? 456
Soru 415: Kısa çalışma ve işçilere kısa çalışma ödeneği verilmesinin usul ve esasları nelerdir? 458
Soru 416: Kısa çalışma ödeneğinden gelir vergisi kesintisi yapılacak mı? 465
Soru 417: Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamında ödenen bin lira kimleri kapsıyor? 466
Soru 418: Koronavirüs kapsamında 2020 yılı asgari ücret desteği nedir? 466
Soru 419: Koronavirüs sürecinde işçi ve işverenlerin iş hukukundan kaynaklanan hak ve yükümlülükleri nelerdir? 468
Soru 420: Koronavirüs sürecinde alınan vergisel önlemler nelerdir? 469
Soru 421: Koronavirüs sebebiyle ödenmeyen SGK primleri gider yazılabilir mi? 474
Soru 422: Koronavirüs veya başka nedenlerle faaliyetine geçici ara veren işverenler işçileri ücretsiz izne zorlayabilir mi? 475
Soru 423: İşsizlik ödeneği nedir ve vergi kesintisine tabi midir? 476
Soru 424: Ücretsiz izne çıkarılan işçilere İşsizlik Sigortası Fonundan ödenen nakdi ücret desteği ödemesinin usul ve esasları nelerdir? 477
Soru 425: İşten çıkarmaların 3 ay süre ile yasaklanmasına ilişkin İş Kanunu'na eklenen hüküm nedir? 479
Soru 426: İş sağlığı ve güvenliği açısından Koronavirüs sürecinde çalışma hayatında işveren ve işçilerin yükümlülükleri nelerdir? 481
Soru 427: Kısa çalışma ödeneğinin ödenme sürecinde işverenlerin sorumlulukları nelerdir? 482
Soru 428: İşveren Covid–19 tedbirlerini almazsa işçi çalışmaktan kaçınabilir mi? 483
Soru 429: İşin durdurulduğu işyerini izinsiz çalıştıran işverene hapis cezası verilebilir mi? 484
Soru 430: Covid 19 tedbirlerine uymayan işçi işten atılabilir mi? 484
Soru 431: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından işverene Kovid–19 tavsiyeleri nelerdir? 484
Soru 432: Koronavirüs döneminde vergisel konularda OECD Vergi İdareleri Forumu'nun önerileri nelerdir? 485
Soru 433: COVID–19 nedeniyle başlatılan yardım kampanyasına yapılan bağışlar vergi matrahından indirim yapılabilir mi? 487
Kaynaklar 491
Yazarın Özgeçmişi 495

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
   
   
Kapat