İş Kazasından Doğan Maddi Tazminat ve Hesaplanması İrfan Taşkın

İş Kazasından Doğan Maddi Tazminat ve Hesaplanması


Basım Tarihi
2022-04
Sayfa Sayısı
231
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750276750
Boyut
16x24
Baskı
290,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 90 puan kazanacaksınız)
   90

Av. İrfan Taşkın

 

Konu Başlıkları
- İşverenin İş Kazasından Doğan Hukuki Sorumluluğu
- Tazminat Hesabında Dikkate Alınacak Faktörlerin Tespiti
- Maddi Tazminatın Hesaplanması
- Tazminat Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran Durumlar
- Zamanaşımı
- Bilirkişi Rapor Örnekleri
Yaşam Tabloları, Asgari Ücret ve AGİ Tablosu

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
Birinci Baskının Önsözü 7
Sunuş 9
Teşekkür 15
Kısaltmalar 21
GİRİŞ 23
BİRİNCİ BÖLÜM
KAVRAMLAR VE İŞVERENİN İŞ KAZASINDAN DOĞAN
HUKUKİ SORUMLULUĞU
I. GENEL KAVRAMLAR 27
A. Kaza Kavramı 27
1. Tanım 27
2. Unsurları 28
a. Dıştan Gelen Bir Olay Olması 28
b. İstenmemiş Olması 29
c. Aniden Meydana Gelmesi 30
d. Vücut Bütünlüğünün İhlaline veya Ölüme Sebebiyet Vermesi 31
e. Uygun İlliyet Bağı Bulunması 32
B. İş Kazası Kavramı 32
1. Tanım 33
2. Unsurları 36
a. Kazaya Uğrayan Kişinin 5510 Sayılı Kanun Kapsamında Sigortalı Sayılması 36
b. Sigortalının Kazaya Uğraması 37
ba. Sigortalının İşyerinde Bulunduğu Sırada Kazaya Uğraması 37
bb. Sigortalının İşveren Tarafından Yürütülmekte Olan İş Nedeniyle Kazaya Uğraması 38
bc. İşveren Tarafından Görev ile Başka Bir Yere Gönderilen Sigortalının Asıl İşini Yapmaksızın Geçen Zamanlarda Kazaya Uğraması 39
bd. Emziren Kadın Sigortalının Çocuğuna Süt Vermek İçin Ayrılan Zamanlarda Kazaya Uğraması 40
be. Sigortalının, İşverence Sağlanan Bir Taşıtla İşin Yapıldığı Yere Gidiş Gelişi Sırasında Kazaya Uğraması 41
c. Sigortalının Kaza Sonucu Bedensel veya Ruhsal Zarara Uğraması 44
d. Kaza ile Sigortalının Uğradığı Zarar Arasında Uygun İlliyet Bağının Bulunması 45
da. 5510 Sayılı Yasa Anlamında İş Kazası İçin Aranan İlliyet Bağı 45
db. İşverenin Sorumluluğunun Doğması İçin Aranan İlliyet Bağı 46
dba. Kaza ile Zarar Arasında Uygun İlliyet Bağının Bulunması 47
dbb. Kaza ile İşverence Yürütülen İş Arasında Uygun İlliyet Bağının Bulunması 47
dc. İlliyet Bağının Kesilmesi 48
dca. Mücbir Sebep 49
dcb. Zarar Görenin Ağır Kusuru 50
dcc. Üçüncü Kişinin Ağır Kusuru 51
C. Maddi Tazminat Kavramı 52
II. İŞVERENİN İŞ KAZASINDAN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUĞU 53
A. Genel Olarak Sorumluluk 53
B. İşverenin İşçiyi Koruma ve Gözetme Borcu 54
C. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerini Alma Borcunun Hukuki Dayanağı 56
D. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerinin Alınmamasının Sonuçları 58
E. İşverenin İş Kazasından Doğan Maddi Tazminat Sorumluluğunun Hukuksal Niteliği 61
1. Sigortaca Karşılanmayan Zarar 61
2. Kusursuz Sorumluluk Görüşü 63
3. Kusura Dayanan Sorumluluk Görüşü 66
4. Yargıtay Uygulaması 67
5. Akdi Sorumluluk ile Haksız Fiil Sorumluluğunun Yarışması 70
6. İşverenin Sorumluluğunun Değerlendirilmesi ve Görüşümüz 71
İKİNCİ BÖLÜM
MADDİ TAZMİNATIN İÇERİĞİ VE TAZMİNATIN HESABI İÇİN
GEREKLİ OLAN FAKTÖRLER
I. MADDİ TAZMİNATIN İÇERİĞİ 75
A. Tedavi Giderleri 75
B. Kazanç Kaybı ve Çalışma Gücünün Azalmasından Ya Da Yitirilmesinden Doğan Kayıplar 77
C. Ekonomik Geleceğin Sarsılmasından Doğan Kayıplar 79
II. MADDİ TAZMİNATIN HESABI İÇİN GEREKLİ FAKTÖRLER 81
A. İş Göremezlik Oranı 81
1. İş Göremezlik Oranının Belirlenmesi 82
2. İş Göremezlik Oranına İtiraz 85
3. Tazminat Hesabında Esas Alınacak İş Göremezlik Oranı ve Usuli Kazanılmış Hak Oluşturduğu Durumlar 89
B. İş Görebilme Çağı ve Ortalama Ömür 92
C. Ücret 102
1. Ücretin Kanıtlanması 107
2. Asgari Ücretin Esas Alınacağı Durumlar 109
3. Toplu İş Sözleşmesi ile Tespit Edilen Ücretin Esas Alınacağı Durumlar 111
4. Çıraklar, Yeraltında Çalışanlar ve Mevsimlik İşçiler İçin Esas Alınacak Ücret 113
D. Kusur 114
1. Kusurun Belirlenmesi 115
a. Kurumca Belirlenen Kusur Oranlarının Tazminata Etkisi 121
b. Ceza Davasında Belirlenen Kusur Oranlarının Tazminata Etkisi 122
c. Rücu Davasında Belirlenen Kusur Oranlarının Tazminata Etkisi 124
2. Tazminatın Hesaplanmasında Esas Alınacak Kusur Oranı ve Usuli Kazanılmış Hak Oluşturduğu Durumlar 125
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MADDİ TAZMİNATA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE
TAZMİNATIN HESAPLANMASI
I. MADDİ TAZMİNATA ETKİ EDEN FAKTÖRLER 127
A. İşçiye Bağlı Faktörler 127
1. Sosyal Güvenlik Kurumunca Sağlanan Yardımlar 127
a. Geçici İş Göremezlik Ödeneği 127
b. Sürekli İş Göremezlik Geliri 128
c. Peşin Sermaye Değeri 129
2. Özel Sigorta Tazminatları 131
3. İşverenlerce veya Üçüncü Kişilerce Yapılan Maddi Yardımlar 133
4. Diğer Yararlar 134
5. Denkleştirme 135
6. İş Göremezlik Oranı 137
7. Müterafik Kusur 138
8. Zarara Razı Olma 139
9. Sürekli Bakıma Muhtaç Olma 140
10. Mali Külfetler 143
B. İşverene Bağlı Faktörler 144
1. Kusur Durumu 144
a. İşverenin Tam Kusurlu Olduğu Durumlar 144
b. İşçinin Tam Kusurlu Olduğu Durumlar 144
c. İşçi ve İşverenin Birlikte Kusurlu Olduğu Durumlar 144
d. Kaçınılmazlığın Etkili Olduğu Durumlar 145
e. Üçüncü Kişilerin Kusurlu Olduğu Durumlar 145
2. Ekonomik Durum 146
C. Türk Borçlar Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Tazminattan Hakkaniyet İndirimi Sorunu 147
D. Tazminata Etki Eden Faktörlerin Etki Sırası 150
II. MADDİ TAZMİNATIN HESAPLANMASI 152
A. Tazminatın Hesaplanma Tarihi 152
B. Tazminatın Hesap Yöntemi 154
1. Genel Olarak 154
2. Bilinen Dönem (İşlemiş Dönem) 154
3. Bilinmeyen Dönem (İşleyecek Dönem) 156
a. Aktif Dönem 157
b. Pasif Dönem 161
4. Zararın Tazmin Şekilleri 163
a. Genel Olarak 163
b. İrat Olarak Tazmin Edilmesi 165
c. Kapital Olarak Tazmin Edilmesi 167
C. FAİZ 168
1. Faizin Niteliği 168
2. Faiz Oranı 172
3. Faizin Başlangıç Anı 172
D. Tazminat Borcunu Ortadan Kaldıran Durumlar 175
1. İbra 175
2. Feragat 180
3. Zamanaşımı 180
a. Kavram ve İşlevi 180
b. İleri Sürülmesi ve İncelenmesi 181
c. Zamanaşımı Süresi ve Başlangıcı 182
d. Ceza Zamanaşımı Süresi 187
e. Zamanaşımının Kesilmesi 192
SONUÇ 195
BİLİRKİŞİ RAPORU–1 199
BİLİRKİŞİ RAPORU–2 205
BİLİRKİŞİ RAPORU–3 213
YAŞAM TABLOLARI VE ASGARİ ÜCRET TABLOSU 219
Kaynakça 223

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
90,00   
90,00   
2
45,00   
90,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
90,00   
90,00   
2
45,00   
90,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
90,00   
90,00   
2
45,00   
90,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
90,00   
90,00   
2
45,00   
90,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
90,00   
90,00   
2
   
   
Kapat