%3
İş Hukukunda Mobbing Pınar Sevinç Yaman

İş Hukukunda Mobbing


Basım Tarihi
2023-03
Sayfa Sayısı
180
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750283406
Boyut
16x24
Baskı
1200,00 TL 194,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 194 puan kazanacaksınız)
   194

Av. Arb. Pınar SEVİNÇ YAMAN

 

İÇİNDEKİLER
 
Önsöz 
 
5
Kısaltmalar 
 
13
Giriş 
 
15
Birinci Bölüm
 
 
MOBBİNG KAVRAMI VE BENZER KAVRAMLARLA İLİŞKİSİ
 
 
I. KAVRAM 
 
19
II. MOBBİNGİN DİĞER KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI 
 
25
A. Bullying (Zorbalık) 
 
25
B. İşyerinde Stres 
 
26
C. Çatışma 
 
27
D. Haksız Takip (Stalking) 
 
28
E. Cinsel Taciz 
 
29
III. MOBBİNGİN UNSURLARI 
 
34
A. İş İlişkisi Dahilinde Meydana Gelmesi 
 
34
B. Çalışma Süreci Dahilinde Olması 
 
36
C. İşveren ya da İşçiler Tarafından Yapılması 
 
37
D. İnsanlık Onuruyla Bağdaşmayan Davranışlar Olması 
 
38
E. Sistematik Olması ve Süreklilik Arz Etmesi 
 
39
IV. MOBBİNGİN HEDEF ALDIĞI DEĞERLER 
 
41
İkinci Bölüm
 
 
MOBBİNGİN ÖZELLİKLERİ VE NEDENLERİ MOBBİNG SÜRECİNİN AŞAMALARI
 
 
I. MOBBİNGİN ORTAYA ÇIKMA SÜRECİ 
 
43
A. Leymann Modeli 
 
44
B. İtalyan – Ege Modeli 
 
46
II. SALDIRI 
 
48
III. MAĞDURUN HEDEF OLDUĞUNU FARK ETMESİ 
 
48
IV. TACİZİN SİSTEMATİK BİR ŞEKİLDE SÜREKLİ HALE GELMESİ 
 
49
V. YÖNETİMİN BASKIYA KATKISI VEYA TEPKİSİZ KALMA SÜRECİ 
 
49
VI. MOBBİNGİN BAŞARIYA ULAŞMASI 
 
50
VII. MOBBİNGİN NEDENLERİ 
 
50
A. İşverenden veya Üçüncü Kişilerden Kaynaklanan Nedenler 
 
50
1. Mağdurun Mevcut Kuralları ve Grubun Hakim Düzenini Kabul Etmeye Zorlanması 
 
50
2. İşyerinde Meydana Gelen Sıkıntı ve Boşluk Hissi 
 
51
3. Önyargı 
 
51
4. Tacizcinin Bencilliği ve Agresifliği 
 
51
B. İşin Özelliklerinden Kaynaklanan Nedenler 
 
52
1. Çalışma Kurallarından Kaynaklanan Mobbing 
 
52
2. Ekonomik Yapıdan Kaynaklanan Mobbing 
 
53
VIII. MOBBİNGCİLERİN RUHSAL ÖZELLİKLERİ 
 
54
A. Pasif veya Agresif Kişilik Bozukluğu 
 
54
B. Narsizm 
 
55
C. İki Yüzlülük 
 
55
D. Eleştiricilik 
 
55
E. Megalomani 
 
55
IX. MOBBİNG MAĞDURLARININ ÖZELLİKLERİ 
 
56
A. Yalnız Kişi 
 
56
B. Atipik Kişi 
 
56
C. Başarılı Kişi 
 
56
D. Yeni Gelen Kişi 
 
57
X. MOBBİNGİN SINIFLANDIRILMASI 
 
57
A. Kaynağa Göre 
 
57
1. İş Arkadaşının Uyguladığı Mobbing (Yatay Mobbing) 
 
57
2. Yöneticinin Uyguladığı Mobbing (Dikey Mobbing) 
 
58
3. Alt Çalışanın Uyguladığı Mobbing (Dolaylı Mobbing) 
 
59
B. İşyerlerine Göre 
 
59
Üçüncü Bölüm
 
 
KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA MOBBİNG
 
 
I. ULUSLARARASI BELGELERDE MOBBİNG 
 
61
A. Uluslararası Çalışma Örgütü 
 
61
1. 111 Sayılı İş ve Meslek Bakımından Ayrımcılık Sözleşmesi (1958) 
 
62
2. 155 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme (1981) 
 
62
3. 161 Sayılı İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin Sözleşme (1985) 
 
63
B. Avrupa Birliği Düzenlemeleri 
 
65
1. Avrupa Birliği Yönergeleri 
 
65
2. Avrupa Birliği Raporları 
 
69
a. “İşyerinde Şiddet” Raporu 
 
69
b. “İşyerinde Şiddetin Önlenmesi” Raporu 
 
70
c. “İşyerinde Manevi Tacize Karşı Yükselen Bilinç” Başlıklı Raporu 
 
70
d. Avrupa Birliği’nin 2001/2339 Sayılı Parlamento Kararı 
 
71
C. Avrupa Sosyal Şartı 
 
72
II. YABANCI ÜLKELERDEKİ DÜZENLEMELER 
 
73
A. Birleşik Krallık’taki Düzenlemeler 
 
73
C. Fransa 
 
76
D. Belçika 
 
78
E. Almanya 
 
80
F. Yunanistan 
 
81
G. Hollanda 
 
82
H. İsveç 
 
82
I. İtalya 
 
83
İ. Japonya 
 
83
Dördüncü Bölüm
 
 
TÜRK HUKUKUNDA MOBBİNGİN HUKUKİ DAYANAKLARI
 
 
I. İŞVERENİN KORUMA VE GÖZETME BORCU 
 
87
A. Mobbingin Haksız Fiille Meydana Gelmesi 
 
92
B. Başvurulacak Hukuki Koruma Yolları 
 
93
1. İş Görme Borcunun İfasından Kaçınma 
 
93
2. Maddi Tazminat Davası 
 
95
3. Manevi Tazminat Davası 
 
97
4. Yansıma Yoluyla Uğranılan Zarar ve Destekten Yoksun Kalma 
 
100
II. İŞÇİNİN KİŞİLİK HAKLARININ KORUNMASI 
 
105
A. Koruyucu ve Önleyici Davalar 
 
108
1. Saldırının Önlenmesi Davası 
 
110
2. Saldırıya Son Verilmesi Davası 
 
111
3. Saldırının Hukuka Aykırılığının Tespiti Davası 
 
111
B. Tazminat Hukuku Bakımından Kişilik Haklarının İhlali Nedeniyle Açılacak Davalar 
 
112
1. Maddi Tazminat Davası 
 
112
2. Manevi Tazminat Davası 
 
113
C. Kazancın Geri Verilmesi Davası 
 
114
D. Davalarda İspat Yükü 
 
114
III. İŞVERENİN EŞİT DAVRANMA BORCU 
 
116
A. Eşit Davranma Borcunun Şartları ve Hukuki Niteliği 
 
117
B. Eşit Davranma Borcunda İspat Yükü 
 
123
C. Eşit Davranma Borcuna Aykırılıkta Yaptırımlar ve Ayrımcılık Tazminatı 
 
124
D. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu Açısından Değerlendirme 
 
126
1. İşçinin Kuruma Başvurusu ve Başvuru Süreci 
 
130
2. TİHEKK’na Aykırılıkta İspat Yükü ve Yaptırımlar 
 
131
IV. İŞÇİNİN MOBBİNG SAYILABİLECEK DAVRANIŞLARI 
 
132
A. Özen ve Sadakat Borcu Bakımından Aykırılık 
 
132
B. Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Aykırılık 
 
134
V. CEZA HUKUKU BAKIMINDAN MOBBİNG 
 
135
A. Hakaret Suçu 
 
136
B. İşkence ve Eziyet Suçu 
 
137
C. Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu 
 
138
D. Ayrımcılık Suçu 
 
138
E. Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu 
 
139
F. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu 
 
139
G. Kasten Yaralama Suçu 
 
140
H. İntihara Yöneltme Suçu 
 
140
I. Ceza Yargılamasının Hukuk Davasına Etkisi 
 
141
VI. SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU BAKIMINDAN MOBBİNG 
 
142
Beşinci Bölüm
 
 
MOBBİNGİN İŞ SÖZLEŞMESİNE ETKİSİ
 
 
I. İŞ SÖZLEŞMESİNİN DERHAL FESHİ 
 
147
A. İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Haklı Nedenle Feshi 
 
148
B. İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Haklı Nedenle Feshi 
 
152
C. Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Nedeniyle Fesih 
 
154
II. FESİH DAVALARINDA İSPAT YÜKÜ 
 
157
III. TAZMİNAT TALEBİ 
 
161
A. Maddi Tazminat 
 
161
B. Manevi Tazminat 
 
161
C. Kıdem Tazminatı 
 
162
Sonuç 
 
165
Kaynakça 
 
169
Kavram Dizini 
 
179
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
194,00   
194,00   
2
97,00   
194,00   
3
64,67   
194,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
194,00   
194,00   
2
97,00   
194,00   
3
64,67   
194,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
194,00   
194,00   
2
97,00   
194,00   
3
64,67   
194,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
194,00   
194,00   
2
97,00   
194,00   
3
64,67   
194,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
194,00   
194,00   
2
97,00   
194,00   
3
64,67   
194,00   
Kapat