%3
İşçi Lehine Hüküm İlkesi Aslıhan Kayık Aydınalp

İşçi Lehine Hüküm İlkesi


Basım Tarihi
2023-10
Sayfa Sayısı
274
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786052645734
Boyut
16x24
Baskı
1363,00 TL 352,11 TL
(Bu ürünü aldığınızda 352 puan kazanacaksınız)
   352

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Kayık AYDINALP

 

İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ. VII

İÇİNDEKİLER . IX

KISALTMALAR . XVII

GİRİŞ .1

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

İŞÇİ LEHİNE HÜKÜM İLKESİNE İLİŞKİN TEMEL ESASLAR

 

1. BİREYSEL VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN TEMEL İLKELER .5

SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ 5

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ÖZERKLİĞİ 7

Genel Olarak 7

Sözleşme Özgürlüğü ile Toplu İş Sözleşmesi Özerkliği Arasındaki

Hassas Denge  11

Toplu İş Sözleşmesinde Değişiklik Yapılabilmesi . 13

Kural: Toplu İş Sözleşmesinde Taraf İradeleri ile Değişiklik

Yapılması  13

İstisna: Toplu İş Sözleşmesinin Yargı Kararıyla Değişen

Şartlara Uyarlanması  17

2. TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNİN İŞ SÖZLEŞMELERİ ÜZERİNE ETKİSİ . 17

GENEL OLARAK. 17

NORMATİF HÜKÜMLERİN DOĞRUDAN ETKİSİ . 18

III. NORMATİF HÜKÜMLERİN EMREDİCİ ETKİSİ. 21

Genel Olarak 21

Toplu İş Sözleşmesine Aykırı Protokol Yapılması. 23

Emredici Etkinin Ortadan Kalkması . 25

Taraf İradesi 25

İşçi Lehine Hüküm İlkesi . 28

İŞÇİ LEHİNE HÜKÜM İLKESİNİN GENEL ESASLARI. 29

Kavram 29

Amacı 32

İşlevi 34

Hukuki Dayanakları . 35

 

X İçindekiler

275 sayılı Kanun ve 2822 sayılı Kanun Dönemi . 35

6356 sayılı Kanun Dönemi. 37

Hukuki Niteliği . 39

Genel Olarak . 39

İş Sözleşmesinde Yer Verilen Saklı Kayıtlar . 41

İş Sözleşmesi Taraflarınca Hazırlanan Protokoller 44

Toplu İş Sözleşmesinde Yer Verilen Kayıtlar . 44

3. İŞÇİ LEHİNE HÜKÜM İLKESİNDE KARŞILAŞTIRILABİLİR DÜZENLEME VE

HÜKÜMLER 46

GENEL ESASLAR 46

KARŞILAŞTIRILABİLİR DÜZENLEMELER 48

Genel Olarak 48

İş Sözleşmesi 50

İş Sözleşmesi Hükmü Haline Gelen Düzenlemeler. 51

Genel İş Koşulları. 51

İşyeri Uygulamaları . 52

III. KARŞILAŞTIRILABİLİR HÜKÜMLER. 54

Genel Olarak 54

Toplu İş Sözleşmesinin Karşılaştırılabilir Normatif Hükümleri . 57

İş Sözleşmesinin Yapılmasına İlişkin Hükümler . 57

Genel Olarak. 57

Şekle İlişkin Hükümler 58

İş Sözleşmesi Yapılmasını Yasaklayan Hükümler 59

İş Sözleşmesinin Yapılmasını Emreden Hükümler61

İş Sözleşmesinin İçeriğine İlişkin Hükümler. 62

Genel Olarak. 62

Olumlu ve Olumsuz İçerik Hükümleri. 64

İş Sözleşmesiyle Doğrudan İlgili Hükümler. 66

İşyerine İlişkin Hükümler 67

İş Sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin Hükümler. 73

Toplu İş Sözleşmesinin Borç Doğrucu Hükümleri 73

4. KARŞILAŞTIRMAYA KONU TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN BELİRLENMESİ79

GENEL OLARAK . 79

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİ 79

III. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN GERİYE ETKİSİ . 81

Tanımı ve Amacı 81

 

İçindekiler XI

Süresi. 84

Kişiler Bakımından Kapsamı 86

Yürürlüğü Geriye Etkili Olarak Kabul Edilecek Hükümler 86

Geriye Etkili Hükümler ile İşçi Lehine Hüküm İlkesi Arasındaki

İlişki . 89

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ART ETKİSİ 91

Tanımı ve Amacı 91

Süresi. 93

Kişiler Bakımından Uygulanma Alanı. 96

Art Etkili Hükümler 98

Art Etkili Hükümler ile İşçi Lehine Hüküm İlkesi Arasındaki İlişki 102

ESKİ VE YENİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 105

Genel Olarak 105

Art Etkili Hükümler ile Geriye Etkili Hükümler Arasındaki İlişki. 108

KAMU TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ ANLAŞMA PROTOKOLÜ . 113

Genel Olarak 113

İşçi Lehine Hüküm İlkesi Açısından Değerlendirme. 115

VII. İŞ SÖZLEŞMELERİNDE YER VERİLEN ATIF . 116

Genel Olarak 116

Hukuki Niteliği. 117

İşçi Lehine Hüküm İlkesi Açısından Değerlendirilmesi 118

 

İKİNCİ BÖLÜM

KARŞILAŞTIRMANIN UYGULANMASI

 

5. KARŞILAŞTIRMAYA İLİŞKİN ESASLAR . 121

GENEL OLARAK. 121

KARŞILAŞTIRMA YÖNTEMLERİ . 122

Genel Olarak 122

Birebir Karşılaştırma 123

Tanım 123

Eleştiriler 124

Toplu Karşılaştırma 128

Grup Karşılaştırması 129

Tanım 129

Konu Gruplarının Oluşturulması. 133

Genel Olarak 133

 

XII İçindekiler

Grupların Oluşturulması. 135

aaa. Genel olarak. 135

bbb. Korunmak İstenen Menfaat. 136

ccc. Karşı Edim  138

ddd. Yorum ve Fonksiyon Olarak Benzer Edim  141

Grupların Oluşturulmasında Taraf İradesi 141

Dengeleyici Hükümler 144

6. KONU GRUPLARININ OLUŞTURULMASI.145

GENEL OLARAK . 145

DİNLENME HAKKINA İLİŞKİN KONU GRUBLARI 145

Yıllık Ücretli İzin Hakkı Grubu. 145

Genel Olarak . 145

İşçi Lehine Hüküm İlkesinin Uygulanması . 147

Yıllık Ücretli İznin Kapsamına İlişkin Düzenlemeler 147

Yıllık Ücretli İznin Kullanımına İlişkin Hükümler . 147

Yıllık İzin Hakkının Artırılmasına İlişkin Hükümler 149

Hafta Tatiline İlişkin Konu Grubu. 152

Genel Olarak . 152

İşçi Lehine Hüküm İlkesi Açısından Değerlendirilmesi 153

Hafta Tatilinin Hangi Gün Olduğuna İlişkin Düzenlemeler . 153

Hafta Tatiline Hak Kazanmaya ve Hafta Tatili Ücretine

İlişkin Hükümler . 154

Ulusal Bayram ve Genel Tatillere İlişkin Konu Grubu 156

III. ÜCRET VE ÇALIŞMA SÜRESİNE İLİŞKİN KONU GRUBU  157

Ücret 157

Genel Olarak . 157

Ücrete İlişkin Genel Bilgi ve Kapsamı 158

İşçi Lehine Hüküm İlkesi Açısından Ücretin Değerlendirilmesi .159

Genel Olarak. 159

Karşılaştırmaya Konu Ücretin Kapsamının Belirlenmesi 160

Ekonomik Durumun Etkisi 165

Ayni ve Nakdi Ödenen Sosyal Yardımlar 166

Çalışma Süresi 167

Genel Olarak . 167

Çalışma Süresine İlişkin Genel Bilgiler. 168

İşçi Lehine Hüküm İlkesi Açısından Çalışma Süresinin

Değerlendirilmesi 170

 

İçindekiler XIII

Genel Olarak 170

Çalışma Süresine İlişkin Hükümlerin Asgari Norm Olması

ve Lehe Hükmün Tespiti  173

Çalışma Süresinin İş Güvencesi ile Olan İlişkisi 177

Fazla Çalışma Ücreti ve Fazla Çalışma Ücretinin Ücrete Dahil

Edilmesi  179

Genel Olarak 179

İşçi Lehine Hüküm İlkesi Açısından Değerlendirilmesi. 180

Telafi Edici Hükümler 183

FESHE İLİŞKİN KONU GRUBU 184

Bildirim Süresi . 184

Genel Olarak. 184

İşçi Lehine Hüküm İlkesi Açısından Değerlendirilmesi 186

İş Güvencesine İlişkin Hükümler . 188

Genel Olarak. 188

İş Güvencesinden Faydalanabilme Şartlarının İşçi Lehine

Hüküm İlkesi Açısından Değerlendirilmesi . 189

İşverenin Fesih Hakkını Sınırlayan Düzenlemelere İlişkin

Hükümler 190

Feshin Hukuki Sonuçlarının İşçi Lehine Hüküm İlkesi

Açısından Değerlendirilmesi. 191

İstihdam Garantili Anlaşmalar 192

Genel Olarak 192

bb) İşçi Lehine Hüküm İlkesi Açısından Değerlendirilmesi . 194

7. KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTLERİ İLE DİĞER DURUMLAR. 200

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTLERİ. 200

Tek İşçi. 200

Objektif Bakış 201

DİĞER DURUMLAR . 204

Taraf İradesinin Etkisi 204

Belirsiz Hükümler ve Seçim Hakkı . 206

Belirsiz Hükümler 206

Seçim Hakkı 208

Karşılaştırma Zamanı. 210

Karşılaştırılan Hükümlerin Akıbeti. 212

Şüphe Halinde Uygulanacak Hüküm . 213

 

XIV İçindekiler

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

ÜÇLÜ İLİŞKİLER VE FESİH AÇISINDAN İŞÇİ LEHİNE HÜKÜM İLKESİ

8. İŞYERİNİN DEVRİ.215

GENEL OLARAK İŞYERİ DEVRİ 215

İŞYERİNİN DEVRİ DURUMUNDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN AKIBETİ 216

Devralınan İşyerinde Uygulanmakta Olan Bir Toplu İş

Sözleşmesinin Bulunmaması . 216

Devralan İşverenin İşletme Toplu İş Sözleşmesine Taraf

Olması . 216

Devralan İşverenin İşyeri Toplu İş Sözleşmesine Taraf Olması 218

Devralınan İşyerinde Uygulanmakta Olan Bir Toplu İş

Sözleşmesinin Bulunması. 220

Devralan İşverenin İşyerinde Uygulanmakta Olan Bir Toplu İş

Sözleşmesinin Olmaması. 220

Devralan İşverenin İşyerinde Uygulanmakta Olan Bir Toplu İş

Sözleşmesinin Olması 222

 

III. YENİ KURULUŞ YOLUYLA BİRLEŞMEDE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN

AKIBETİ . 227

Genel Olarak 227

Birleşen Her İki Şirkette Uygulanan Bir Toplu İş Sözleşmesinin

Olmaması. 229

Birleşen Şirketlerden Sadece Birinde Uygulanmakta Olan Bir

Toplu İş Sözleşmesinin Bulunması . 229

Birleşen Her İki Şirkette Uygulanmakta Olan Bir Toplu İş

Sözleşmesinin Bulunması. 230

9. İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVRİ232

GENEL OLARAK . 232

696 SAYILI KHK İLE KADROYA GEÇİRİLEN ALT İŞVEREN İŞÇİLERİNİN

DURUMU  234

Genel Olarak 234

Kadroya Geçirilen İşçilerin Bir Toplu İş Sözleşmesi Kapsamında

Olması 236

Kadroya Geçirilen İşçilerin Bir Toplu İş Sözleşmesi Kapsamında

Olmaması. 237

10. ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ238

GENEL OLARAK . 238

İŞÇİ LEHİNE HÜKÜM İLKESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRME . 239

 

İçindekiler XV

11. GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ. 241

GENEL OLARAK. 241

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMA VE İŞÇİ LEHİNE HÜKÜM

İLKESİ 242

12. İŞÇİ LEHİNE HÜKÜM İLKESİNİN FESİHLERE ETKİSİ. 244

SÜRELİ VE HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH. 244

Genel Bilgi . 244

Fesihler ile İşçi Lehine Hüküm İlkesi Arasındaki İlişki 246

DEĞİŞİKLİK FESHİ 247

Genel Bilgi . 247

İşçi Lehine Hüküm İlkesi Açısından Bir Değerlendirme . 249

SONUÇ  253

KAYNAKÇA  259

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
352,11   
352,11   
2
176,06   
352,11   
3
117,37   
352,11   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
352,11   
352,11   
2
176,06   
352,11   
3
117,37   
352,11   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
352,11   
352,11   
2
176,06   
352,11   
3
117,37   
352,11   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
352,11   
352,11   
2
176,06   
352,11   
3
117,37   
352,11   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
352,11   
352,11   
2
176,06   
352,11   
3
117,37   
352,11   
Kapat