%3
Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçu İsmail Çağla

Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçu


Basım Tarihi
2024-06
Sayfa Sayısı
176
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786052648704
Boyut
16x24
Baskı
1İsmail ÇAĞLAR ( Asliye Ceza Hakimi )

 

İÇİNDEKİLER

TAKDİM. 5

ÖNSÖZ. 7

TEŞEKKÜR 8

İÇİNDEKİLER  9

KISALTMALAR . 13

GİRİŞ . 15

BİRİNCİ BÖLÜM

MEVZUAT İLE YARGI KARARLARI KAPSAMINDA

KİŞİSEL VERİ KAVRAMI

Kişisel Veri. 19

1.1. Genel Olarak. 19

1.2. Tanım 21

1.2.1. Kimliği Belirli veya Belirlenebilir Olma. 21

1.2.2. Gerçek Kişiye İlişkin Olma 23

1.2.3. Her Türlü Bilgi Niteliğinde Olma  29

Özel Nitelikli Kişisel Veri 32

2.1. Irk 34

2.2. Etnik Köken. 36

2.3. Siyasi Düşünce  37

2.4. Felsefi İnanç  37

2.5. Din, mezhep, diğer inanç 38

2.6. Kılık ve kıyafet. 39

2.7. Dernek, vakıf, sendika üyeliği. 40

2.8. Sağlık Verisi. 40

2.9. Cinsel hayat  43

2.10. Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbiri 44

2.11. Biyometrik veri . 45

2.12. Genetik veri  48

 

10 İçindekiler

Kişisel Verilerin İşlenmesi 49

Kişisel Verilerin Korunması Hakkı.52

4.1. Ekonomik Hak Görüşü. 52

4.1.1. Mülkiyet Hakkı Görüşü. 53

4.1.2. Fikri Mülkiyet Hakkı Görüşü. 54

4.2. Özel Hayatın Gizliliği Görüşü. 56

Türk Hukukunda Kişisel Veriler 58

5.1. Anayasa. 58

5.2. Türk Borçlar ve Türk Medeni Kanunu . 59

5.3. İş Kanunu  60

5.4. Türk Ceza Kanunu . 63

5.5. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  64

Özel Bir Kanun Olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Yasası 65

6.1. Genel Olarak . 65

6.2. Amaç . 66

6.3. Kapsam 66

6.4. Tanımlar  69

6.4.1. Açık Rıza ve İstisnaları  69

6.4.2. Kişisel Verilerin İşlenmesi. 70

6.4.4. İlgili Kişi ve Hakları 71

6.4.5. Veri Sorumlusu ve Yükümlülükleri . 73

6.4.6. Veri İşleyen. 76

6.5. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Uyulması Gereken Genel İlkeler 77

6.6. Verilerin İşlenme Şartları  82

6.6.1. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları. 82

6.6.1.1. Açık Rıza . 82

6.6.1.2. Kanunlarda Açıkça Öngörülme. 85

6.6.1.3. Hayat veya Beden Bütünlüğünün Korunması.87

6.6.1.4. Sözleşmenin Kurulması veya İfası. 87

6.6.1.5. Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi. 88

6.6.1.6. Verinin Alenileştirilmiş Olması . 89

6.6.1.7. Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması . 90

6.6.1.8. Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati 91

6.6.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları 91

 

İçindekiler 11

Kişisel Verilere İlişkin Uluslararası Düzenlemeler . 94

7.1. Genel Olarak. 94

7.2. OECD. 95

7.3. BM  96

7.4. 108 Sayılı Sözleşme. 96

7.5. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) . 97

7.6. Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) 99

 

İKİNCİ BÖLÜM

VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK

VERME VEYA ELE GEÇİRME SUÇU

 

Genel Olarak . 103

Madde Metni, Gerekçesi ve Yapılan Değişiklikler . 107

Korunan Hukuki Değer. 109

Suçun Unsurları . 111

4.1. Maddi Unsurlar. 113

4.1.1. Fiil  113

4.1.1.1. Verme  116

4.1.1.2. Yayma  118

4.1.1.3. Ele Geçirme 122

4.1.2. Fail . 127

4.1.3. Mağdur  128

4.1.4. Konu  129

4.1.5. Nitelikli Haller  130

4.1.5.1. Suçun konusunun CMK Uyarınca Kayda Alınan

Beyan ve Görüntüler Olması 130

4.1.5.2. Suçun, Yetkisini Kötüye Kullanan Kamu Görevlisi

Tarafından İşlenmesi 133

4.1.5.3. Suçun Bir Meslek ve Sanatın Sağladığı Kolaylıktan

Yararlanılarak İşlenmesi. 135

4.2. Manevi Unsur . 136

4.3. Hukuka Aykırılık Unsuru . 138

4.3.1. Hukuka Uygunluk Nedenleri 140

4.3.1.1. Mağdurun Rızası  141

4.3.1.2. Kanun Hükmünün İcrası. 141

 

12 İçindekiler

4.3.1.3. Hayat veya Beden Bütünlüğünün Korunması İçin

Zorunluluk  144

4.3.1.4. Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasında Gereklilik .144

4.3.1.5. Hakkın Tesisi, Kullanılması ve Korunması İçin

Zorunluluk  145

4.3.1.6. Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine

Getirmesi 146

4.3.1.7. Veri Sorumlusunun Menfaatleri Açısından

Zorunluluk  147

4.3.1.8. Sağlık ve Cinsel Hayata İlişkin Verilerin İşlenmesi  147

4.3.1.9. İlgili Kişinin Verilerini Alenileştirmesi . 148

Suçun Özel Görünüş Biçimleri 149

5.1. Teşebbüs. 149

5.2. İştirak  150

5.3. İçtima  151

Yaptırım 155

Soruşturma Usulü156

Yetkili ve Görevli Mahkeme .156

SONUÇ.157

KAYNAKÇA.163

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
261,90   
261,90   
2
130,95   
261,90   
3
87,30   
261,90   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
261,90   
261,90   
2
130,95   
261,90   
3
87,30   
261,90   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
261,90   
261,90   
2
130,95   
261,90   
3
87,30   
261,90   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
261,90   
261,90   
2
130,95   
261,90   
3
87,30   
261,90   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
261,90   
261,90   
2
130,95   
261,90   
3
87,30   
261,90   
Kapat