İcra ve İflas Suçları El Kitabı İsmail Ercan

Uygulamacılar İçinİcra ve İflas Suçları El Kitabı


Basım Tarihi
2020-03
Sayfa Sayısı
312
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750230738
Boyut
16x24
Baskı
275,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 75 puan kazanacaksınız)
   75

Konu Başlıkları
- Genel Hükümler
Özel Hükümler

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Ön Söz 5
Kısaltmalar 19
Birinci Kısım
GENEL HÜKÜMLER
I. GENEL OLARAK 21
II. ŞİKÂYET HAKKI VE İHBAR 26
III. FAİL 28
IV. ŞİKÂYET SÜRESİ 32
A. Niteliği 32
B. Üç Aylık Süre 33
C. Bir Yıllık Süre 34
V. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 38
A. Görevli Mahkeme 38
B. Yetkili Mahkeme 38
VI. MUHAKEMENİN YÜRÜYÜŞÜ 38
VII. KARAR 52
A. Mahkûmiyet Kararı 54
1. Yaptırımı Tazyik Hapsi, Hapisle Tazyik veya Disiplin Hapsi Olan Suçlar 55
2. Yaptırımı Hapis veya Adli Para Cezası Olan Suçlar 60
a. Hapis Cezası 61
aa. Belirli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma 61
bb. Seçenek Yaptırımlara Çevirme 62
cc. Cezanın Ertelenmesi 65
dd. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 66
ee. Uzlaştırma 68
ff. Ön Ödeme 74
b. Adli Para Cezası 78
B. Beraat Kararı 80
C. Düşme Kararı 81
1. Düşme Kararı Verilmesi Gereken Durumlar 81
a. Şikâyetten Vazgeçme 81
b. Borcun Ödenmesi 81
c. Sanığın Ölümü 81
d. Süre Aşımı 82
e. Duruşmaya Katılmama 82
f. Ön Ödeme 83
g. İcra Takibi Kesinleşmeden Şikâyetin Yapılması 83
h. Zamanaşımı 85
aa. Yaptırımı Tazyik Hapsi, Hapisle Tazyik veya Disiplin Hapsi Olan Suçlar 86
bb. Yaptırımı Hapis veya Adli Para Cezası Olan Suçlar 86
2. Düşme Kararında Vekâlet Ücretine Hükmedilip Hükmedilemeyeceği Sorunu 87
D. Davanın Reddi Kararı 90
E. Yaptırım Uygulanmasına Yer Olmadığı Kararı 91
1. Tazyik/Disiplin Hapsi Uygulanmasına Yer Olmadığı Kararı 91
2. Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı 91
VIII. YASA YOLLARI 92
A. İtiraz 92
B. İstinaf 94
C. Temyiz 96
İkinci Kısım
ÖZEL HÜKÜMLER
Birinci Bölüm
ÖDEME TAAHHÜDÜNÜ İHLAL
I. GENEL OLARAK 99
II. SUÇUN UNSURLARI 99
A. Suçun Maddi Unsurları 99
1. Fail ve Mağdur 99
2. Eylem 100
B. Suçun Manevi Unsuru 110
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 112
A. Teşebbüs 112
B. İştirak 113
C. İçtima 113
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 113
İkinci Bölüm
NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ İHLAL
I. GENEL OLARAK 121
II. SUÇUN UNSURLARI 121
A. Suçun Maddi Unsurları 121
1. Fail ve Mağdur 121
2. Eylem 121
B. Suçun Manevi Unsuru 130
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 131
A. Teşebbüs 131
B. İştirak 131
C. İçtima 131
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 132
Üçüncü Bölüm
ALACAKLIYI ZARARA SOKMAK KASTIYLA MEVCUDUNU EKSİLTME
I. GENEL OLARAK 135
II. SUÇUN UNSURLARI 135
A. Suçun Maddi Unsurları 135
1. Fail ve Mağdur 135
2. Eylem 135
B. Suçun Manevi Unsuru 148
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 149
A. Teşebbüs 149
B. İştirak 150
C. İçtima 150
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 151
Dördüncü Bölüm
TİCARETİ USULSÜZ TERK ETME
I. GENEL OLARAK 157
II. SUÇUN UNSURLARI 157
A. Suçun Maddi Unsurları 157
1. Fail ve Mağdur 157
2. Eylem 158
B. Suçun Manevi Unsuru 169
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 169
A. Teşebbüs 169
B. İştirak 170
C. İçtima 170
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 176
Beşinci Bölüm
GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA
I. GENEL OLARAK 183
II. SUÇUN UNSURLARI 183
A. Suçun Maddi Unsurları 183
1. Fail ve Mağdur 183
2. Eylem 184
B. Suçun Manevi Unsuru 186
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 186
A. Teşebbüs 186
B. İştirak 187
C. İçtima 187
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 187
Altıncı Bölüm
HACİZ İHBARNAMESİNE GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA
I. GENEL OLARAK 191
II. SUÇUN UNSURLARI 191
A. Suçun Maddi Unsurları 191
1. Fail ve Mağdur 191
2. Eylem 191
B. Suçun Manevi Unsuru 197
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 197
A. Teşebbüs 197
B. İştirak 198
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 198
Yedinci Bölüm
SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEME
I. GENEL OLARAK 209
II. SUÇUN UNSURLARI 209
A. Suçun Maddi Unsurları 209
1. Fail ve Mağdur 209
2. Eylem 210
B. Suçun Manevi Unsuru 218
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 219
A. Teşebbüs 219
B. İştirak 219
C. İçtima 219
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 222
Sekizinci Bölüm
MAL VARLIĞINDA SONRADAN OLUŞAN ARTIŞIN BİLDİRİLMEMESİ
I. GENEL OLARAK 229
II. SUÇUN UNSURLARI 229
A. Suçun Maddi Unsurları 229
1. Fail ve Mağdur 229
2. Eylem 229
B. Suçun Manevi Unsuru 230
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 230
A. Teşebbüs 230
B. İştirak 230
C. İçtima 230
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 231
Dokuzuncu Bölüm
ÇOCUK TESLİMİ VEYA ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI EMRİNE AYKIRI DAVRANMA
I. GENEL OLARAK 233
II. SUÇUN UNSURLARI 233
A. Suçun Maddi Unsurları 233
1. Fail ve Mağdur 233
2. Eylem 233
B. Suçun Manevi Unsuru 238
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 238
A. Teşebbüs 238
B. İştirak 238
C. İçtima 238
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 239
Onuncu Bölüm
TİCARİ İŞLETME YÖNETİCİSİNİN İŞLETME BORCUNU ÖDEMEMESİ
I. GENEL OLARAK 241
II. SUÇUN UNSURLARI 241
A. Suçun Maddi Unsurları 241
1. Fail ve Mağdur 241
2. Eylem 241
B. Suçun Manevi Unsuru 247
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 248
A. Teşebbüs 248
B. İştirak 249
C. İçtima 249
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 249
Onbirinci Bölüm
ACZİNE KENDİ EYLEMİYLE NEDEN OLMA VEYA KÖTÜLEŞEN DURUMUNU BİLEREK DAHA ÇOK AĞIRLAŞTIRMA
I. GENEL OLARAK 253
II. SUÇUN UNSURLARI 253
A. Suçun Maddi Unsurları 253
1. Fail ve Mağdur 253
2. Eylem 253
B. Suçun Manevi Unsuru 256
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 257
A. Teşebbüs 257
B. İştirak 257
C. İçtima 257
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 257
Onikinci Bölüm
İFLAS VE KONKORDATO İŞLERİNDE ÖZEL ÇIKAR SAĞLANMASI
I. GENEL OLARAK 259
II. SUÇUN UNSURLARI 259
A. Suçun Maddi Unsurları 259
1. Fail ve Mağdur 259
2. Eylem 259
B. Suçun Manevi Unsuru 259
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 260
A. Teşebbüs 260
B. İştirak 260
C. İçtima 260
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 260
Onüçüncü Bölüm
KONKORDATODA VEYA YENİDEN YAPILANDIRMADA
YETKİLİ KİMSELERİ HATAYA DÜŞÜRME YA DA
BU KURUMLARIN KOŞULLARINA UYMAMA
I. GENEL OLARAK 263
II. SUÇUN UNSURLARI 263
A. Suçun Maddi Unsurları 263
1. Fail ve Mağdur 263
2. Eylem 263
B. Suçun Manevi Unsuru 264
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 264
A. Teşebbüs 264
B. İştirak 264
C. İçtima 264
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 264
Ondördüncü Bölüm
KİRALAYANIN HAPİS HAKKININ İHLALİ
I. GENEL OLARAK 267
II. SUÇUN UNSURLARI 267
A. Suçun Maddi Unsurları 267
1. Fail ve Mağdur 267
2. Eylem 267
B. Suçun Manevi Unsuru 268
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 268
A. Teşebbüs 268
B. İştirak 268
C. İçtima 269
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 269
Onbeşinci Bölüm
TAHLİYESİ GEREKEN TAŞINMAZI İŞGAL ETTİRME SUÇU
I. GENEL OLARAK 271
II. SUÇUN UNSURLARI 271
A. Suçun Maddi Unsurları 271
1. Fail ve Mağdur 271
2. Eylem 271
B. Suçun Manevi Unsuru 272
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 272
A. Teşebbüs 272
B. İştirak 272
C. İçtima 272
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 272
Onaltıncı Bölüm
HAKKINDA ACİZ BELGESİ ALINMIŞ BORÇLUNUN
ASGARİ ÜCRETİN ÜSTÜNDE KALAN GELİRİNİ YATIRMAMASI
I. GENEL OLARAK 275
II. SUÇUN UNSURLARI 275
A. Suçun Maddi Unsurları 275
1. Fail ve Mağdur 275
2. Eylem 275
B. Suçun Manevi Unsuru 276
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 276
A. Teşebbüs 276
B. İştirak 276
C. İçtima 277
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 277
Onyedinci Bölüm
MÜFLİSİN MALLARINI VERMEME
I. GENEL OLARAK 279
II. SUÇUN UNSURLARI 279
A. Suçun Maddi Unsurları 279
1. Fail ve Mağdur 279
2. Eylem 279
B. Suçun Manevi Unsuru 279
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 280
A. Teşebbüs 280
B. İştirak 280
C. İçtima 280
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 280
Onsekizinci Bölüm
YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ
I. GENEL OLARAK 283
II. SUÇUN UNSURLARI 283
A. Suçun Maddi Unsurları 283
1. Fail ve Mağdur 283
2. Eylem 283
B. Suçun Manevi Unsuru 284
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 284
A. Teşebbüs 284
B. İştirak 284
C. İçtima 284
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 285
Ondokuzuncu Bölüm
HÜKMEN TESLİM EDİLEN YERE YENİDEN EL ATMA
I. GENEL OLARAK 287
II. SUÇUN UNSURLARI 287
A. Suçun Maddi Unsurları 287
1. Fail ve Mağdur 287
2. Eylem 287
B. Suçun Manevi Unsuru 290
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 290
A. Teşebbüs 290
B. İştirak 291
C. İçtima 291
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 291
Yirminci Bölüm
İLAM HÜKMÜNE AYKIRI DAVRANMA
I. GENEL OLARAK 293
II. SUÇUN UNSURLARI 293
A. Suçun Maddi Unsurları 293
1. Fail ve Mağdur 293
2. Eylem 293
B. Suçun Manevi Unsuru 294
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 294
A. Teşebbüs 294
B. İştirak 294
C. İçtima 294
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 295
Yirmibirinci Bölüm
ARTIRMADAN ÇEKİLME VEYA ARTIRMAYA KATILMAMA
I. GENEL OLARAK 297
II. SUÇUN UNSURLARI 297
A. Suçun Maddi Unsurları 297
1. Fail ve Mağdur 297
2. Eylem 297
B. Suçun Manevi Unsuru 298
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 298
A. Teşebbüs 298
B. İştirak 298
C. İçtima 298
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 299
Yirmiikinci Bölüm
MAL BEYANINDA BULUNMAMA
I. GENEL OLARAK 301
II. SUÇUN UNSURLARI 301
A. Suçun Maddi Unsurları 301
1. Fail ve Mağdur 301
2. Eylem 302
B. Suçun Manevi Unsuru 304
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 305
A. Teşebbüs 305
B. İştirak 305
C. İçtima 305
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 305
Kaynakça 308
Kavramlar Dizini 310

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
   
   
Kapat