İcra ve İflas Suçları El Kitabı İsmail Ercan

Uygulamacılar içinİcra ve İflas Suçları El Kitabı


Basım Tarihi
2019-03
Sayfa Sayısı
384
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
Kitap
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750253775
Boyut
13,5x19,5
Baskı
1Konu Başlıkları
- Genel Hükümler
Özel Hükümler

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
Kısaltmalar 21
Birinci Kısım
GENEL HÜKÜMLER
I. GENEL OLARAK 23
II. ŞİKÂYET HAKKI VE İHBAR 28
III. FAİL 30
IV. ŞİKÂYET SÜRESİ 36
A. Niteliği 36
B. Üç Aylık Süre 36
C. Bir Yıllık Süre 38
V. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 44
A. Görevli Mahkeme 44
B. Yetkili Mahkeme 45
VI. MUHAKEMENİN YÜRÜYÜŞÜ 45
VII. KARAR 60
A. Mahkûmiyet Kararı 62
1. Yaptırımı Tazyik Hapsi, Hapisle Tazyik veya Disiplin Hapsi Olan Suçlar 64
2. Yaptırımı Hapis veya Adli Para Cezası Olan Suçlar 71
a. Hapis Cezası 72
aa. Belirli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma 73
bb. Seçenek Yaptırımlara Çevirme 74
cc. Cezanın Ertelenmesi 79
dd. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 80
ee. Uzlaştırma 83
ff. Ön Ödeme 87
b. Adli Para Cezası 92
B. Beraat Kararı 94
C. Düşme Kararı 95
1. Düşme Kararı Verilmesi Gereken Durumlar 95
a. Şikâyetten Vazgeçme 95
b. Borcun Ödenmesi 95
c. Sanığın Ölümü 96
d. Süre Aşımı 96
e. Duruşmaya Katılmama 96
f. Ön Ödeme 98
g. İcra Takibi Kesinleşmeden Şikâyetin Yapılması 98
h. Zamanaşımı 100
aa. Yaptırımı Tazyik Hapsi, Hapisle Tazyik veya Disiplin Hapsi Olan Suçlar 101
bb. Yaptırımı Hapis veya Adli Para Cezası Olan Suçlar 102
2. Düşme Kararında Vekâlet Ücretine Hükmedilip Hükmedilemeyeceği Sorunu 104
D. Davanın Reddi Kararı 107
E. Yaptırım Uygulanmasına Yer Olmadığı Kararı 108
1. Tazyik/Disiplin Hapsi Uygulanmasına Yer Olmadığı Kararı 108
2. Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı 109
VIII. YASA YOLLARI 110
A. İtiraz 110
B. İstinaf 114
C. Temyiz 117
İkinci Kısım
ÖZEL HÜKÜMLER
Birinci Bölüm
ÖDEME TAAHHÜDÜNÜ İHLAL
I. GENEL OLARAK 121
II. SUÇUN UNSURLARI 122
A. Suçun Maddi Unsurları 122
1. Fail ve Mağdur 122
2. Eylem 122
B. Suçun Manevi Unsuru 136
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 138
A. Teşebbüs 138
B. İştirak 139
C. İçtima 139
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 140
İkinci Bölüm
NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ İHLAL
I. GENEL OLARAK 149
II. SUÇUN UNSURLARI 149
A. Suçun Maddi Unsurları 149
1. Fail ve Mağdur 149
2. Eylem 149
B. Suçun Manevi Unsuru 163
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 163
A. Teşebbüs 163
B. İştirak 164
C. İçtima 164
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 165
Üçüncü Bölüm
ALACAKLIYI ZARARA SOKMAK KASTIYLA
MEVCUDUNU EKSİLTME
I. GENEL OLARAK 169
II. SUÇUN UNSURLARI 169
A. Suçun Maddi Unsurları 169
1. Fail ve Mağdur 169
2. Eylem 170
B. Suçun Manevi Unsuru 184
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 185
A. Teşebbüs 185
B. İştirak 185
C. İçtima 185
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 187
Dördüncü Bölüm
TİCARETİ USULSÜZ TERK ETME
I. GENEL OLARAK 193
II. SUÇUN UNSURLARI 193
A. Suçun Maddi Unsurları 193
1. Fail ve Mağdur 193
2. Eylem 194
B. Suçun Manevi Unsuru 205
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 205
A. Teşebbüs 205
B. İştirak 206
C. İçtima 206
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 214
Beşinci Bölüm
GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA
I. GENEL OLARAK 221
II. SUÇUN UNSURLARI 222
A. Suçun Maddi Unsurları 222
1. Fail ve Mağdur 222
2. Eylem 222
B. Suçun Manevi Unsuru 225
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 226
A. Teşebbüs 226
B. İştirak 226
C. İçtima 226
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 226
Altıncı Bölüm
HACİZ İHBARNAMESİNE GERÇEĞE AYKIRI
BEYANDA BULUNMA
I. GENEL OLARAK 231
II. SUÇUN UNSURLARI 231
A. Suçun Maddi Unsurları 231
1. Fail ve Mağdur 231
2. Eylem 231
B. Suçun Manevi Unsuru 239
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 240
A. Teşebbüs 240
B. İştirak 240
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 240
Yedinci Bölüm
SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEME
I. GENEL OLARAK 255
II. SUÇUN UNSURLARI 255
A. Suçun Maddi Unsurları 255
1. Fail ve Mağdur 255
2. Eylem 256
B. Suçun Manevi Unsuru 262
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 263
A. Teşebbüs 263
B. İştirak 263
C. İçtima 263
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 267
Sekizinci Bölüm
MAL VARLIĞINDA SONRADAN OLUŞAN ARTIŞIN BİLDİRİLMEMESİ
I. GENEL OLARAK 273
II. SUÇUN UNSURLARI 273
A. Suçun Maddi Unsurları 273
1. Fail ve Mağdur 273
2. Eylem 273
B. Suçun Manevi Unsuru 274
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 275
A. Teşebbüs 275
B. İştirak 275
C. İçtima 275
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 275
Dokuzuncu Bölüm
ÇOCUK TESLİMİ VEYA ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI EMRİNE AYKIRI DAVRANMA
I. GENEL OLARAK 279
II. SUÇUN UNSURLARI 279
A. Suçun Maddi Unsurları 279
1. Fail ve Mağdur 279
2. Eylem 279
B. Suçun Manevi Unsuru 286
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 286
A. Teşebbüs 286
B. İştirak 287
C. İçtima 287
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 287
Onuncu Bölüm
TİCARİ İŞLETME YÖNETİCİSİNİN İŞLETME BORCUNU ÖDEMEMESİ
I. GENEL OLARAK 289
II. SUÇUN UNSURLARI 289
A. Suçun Maddi Unsurları 289
1. Fail ve Mağdur 289
2. Eylem 289
B. Suçun Manevi Unsuru 296
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 297
A. Teşebbüs 297
B. İştirak 297
C. İçtima 298
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 298
Onbirinci Bölüm
ACZİNE KENDİ EYLEMİYLE NEDEN OLMA VEYA KÖTÜLEŞEN DURUMUNU BİLEREK DAHA ÇOK AĞIRLAŞTIRMA
I. GENEL OLARAK 301
II. SUÇUN UNSURLARI 301
A. Suçun Maddi Unsurları 301
1. Fail ve Mağdur 301
2. Eylem 302
B. Suçun Manevi Unsuru 306
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 306
A. Teşebbüs 306
B. İştirak 306
C. İçtima 307
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 307
Onikinci Bölüm
İFLAS VE KONKORDATO İŞLERİNDE
ÖZEL ÇIKAR SAĞLANMASI
I. GENEL OLARAK 311
II. SUÇUN UNSURLARI 311
A. Suçun Maddi Unsurları 311
1. Fail ve Mağdur 311
2. Eylem 312
B. Suçun Manevi Unsuru 312
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 312
A. Teşebbüs 312
B. İştirak 312
C. İçtima 312
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 313
Onüçüncü Bölüm
KONKORDATODA VEYA YENİDEN YAPILANDIRMADA YETKİLİ KİMSELERİ HATAYA DÜŞÜRME YA DA
BU KURUMLARIN KOŞULLARINA UYMAMA
I. GENEL OLARAK 315
II. SUÇUN UNSURLARI 315
A. Suçun Maddi Unsurları 315
1. Fail ve Mağdur 315
2. Eylem 316
B. Suçun Manevi Unsuru 316
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 316
A. Teşebbüs 316
B. İştirak 317
C. İçtima 317
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 317
Ondördüncü Bölüm
KİRALAYANIN HAPİS HAKKININ İHLALİ
I. GENEL OLARAK 319
II. SUÇUN UNSURLARI 319
A. Suçun Maddi Unsurları 319
1. Fail ve Mağdur 319
2. Eylem 319
B. Suçun Manevi Unsuru 321
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 321
A. Teşebbüs 321
B. İştirak 321
C. İçtima 321
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 321
Onbeşinci Bölüm
TAHLİYESİ GEREKEN TAŞINMAZI İŞGAL ETTİRME SUÇU
I. GENEL OLARAK 325
II. SUÇUN UNSURLARI 325
A. Suçun Maddi Unsurları 325
1. Fail ve Mağdur 325
2. Eylem 326
B. Suçun Manevi Unsuru 326
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 327
A. Teşebbüs 327
B. İştirak 327
C. İçtima 327
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 327
Onaltıncı Bölüm
HAKKINDA ACİZ BELGESİ ALINMIŞ BORÇLUNUN ASGARİ ÜCRETİN ÜSTÜNDE KALAN GELİRİNİ YATIRMAMASI
I. GENEL OLARAK 331
II. SUÇUN UNSURLARI 331
A. Suçun Maddi Unsurları 331
1. Fail ve Mağdur 331
2. Eylem 332
B. Suçun Manevi Unsuru 333
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 333
A. Teşebbüs 333
B. İştirak 333
C. İçtima 333
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 334
Onyedinci Bölüm
MÜFLİSİN MALLARINI VERMEME
I. GENEL OLARAK 337
II. SUÇUN UNSURLARI 337
A. Suçun Maddi Unsurları 337
1. Fail ve Mağdur 337
2. Eylem 337
B. Suçun Manevi Unsuru 338
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 338
A. Teşebbüs 338
B. İştirak 338
C. İçtima 338
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 339
Onsekizinci Bölüm
YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ
I. GENEL OLARAK 341
II. SUÇUN UNSURLARI 341
A. Suçun Maddi Unsurları 341
1. Fail ve Mağdur 341
2. Eylem 342
B. Suçun Manevi Unsuru 342
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 343
A. Teşebbüs 343
B. İştirak 343
C. İçtima 343
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 343
Ondokuzuncu Bölüm
HÜKMEN TESLİM EDİLEN YERE YENİDEN EL ATMA
I. GENEL OLARAK 347
II. SUÇUN UNSURLARI 347
A. Suçun Maddi Unsurları 347
1. Fail ve Mağdur 347
2. Eylem 347
B. Suçun Manevi Unsuru 351
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 352
A. Teşebbüs 352
B. İştirak 352
C. İçtima 352
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 352
Yirminci Bölüm
İLAM HÜKMÜNE AYKIRI DAVRANMA
I. GENEL OLARAK 355
II. SUÇUN UNSURLARI 355
A. Suçun Maddi Unsurları 355
1. Fail ve Mağdur 355
2. Eylem 355
B. Suçun Manevi Unsuru 356
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 357
A. Teşebbüs 357
B. İştirak 357
C. İçtima 357
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 357
Yirmibirinci Bölüm
ARTIRMADAN ÇEKİLME VEYA ARTIRMAYA KATILMAMA
I. GENEL OLARAK 359
II. SUÇUN UNSURLARI 359
A. Suçun Maddi Unsurları 359
1. Fail ve Mağdur 359
2. Eylem 359
B. Suçun Manevi Unsuru 360
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 361
A. Teşebbüs 361
B. İştirak 361
C. İçtima 361
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 362
Yirmiikinci Bölüm
MAL BEYANINDA BULUNMAMA
I. GENEL OLARAK 365
II. SUÇUN UNSURLARI 366
A. Suçun Maddi Unsurları 366
1. Fail ve Mağdur 366
2. Eylem 366
B. Suçun Manevi Unsuru 370
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 371
A. Teşebbüs 371
B. İştirak 371
C. İçtima 371
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 371
Kaynakça 375
Kavramlar Dizini 379

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat