Şemalarla Bireysel İş Hukuku İştar Urhanoğlu

Şemalarla Bireysel İş Hukuku


Basım Tarihi
2021-11
Sayfa Sayısı
133
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786258038057
Boyut
16x24
Baskı
133,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 33 puan kazanacaksınız)
   33

Doç. Dr. İştar URHANOĞLU

 

 

 

İÇİNDEKİLER

8 İçindekiler
İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BORÇLAR 44
İşçinin Borçları 45
İş Görme ve Emir ve Talimatlara Uyma Borcu 45
İş Görmekten Kaçınma Hakkı Olan Durumlar 46
Sadakat Borcu 47
Rekabet Etmeme Borcu 48
İşverenin Borçları 50
Ücret Ödeme Borcu 50
Ücretin Korunması 52
Ücretin Ödenmemesi 55
İşçiyi Koruma ve Gözetme Borcu 56
Eşit Davranma Borcu 57
İşverenin Diğer Borçları 58
İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIYA ALINMASI ve SONUÇLARI 59
İşçiye İlişkin Nedenlerle Askıya Alınması 59
İşletmeye İlişkin Nedenlerle Askıya Alınması 61
Askı Halinin Sonuçları 62
İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERME HALLERİ 63
İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Derhal Feshi 63
İş Sözleşmesinin İşçi Yönünden Haklı Nedenle Derhal Feshi 63
İş Sözleşmesinin İşveren Yönünden Haklı Nedenle Derhal Feshi 67
İş Sözleşmesinin Bildirimli Feshi (Süreli Fesih) 74
Bildirim Süresine Ait Ücretin Peşin Ödenmesi 76
İş Güvencesi Kapsamındaki İşçilerin İş Akitlerinin Süreli Feshi 77
İş Güvencesinin Şartları 77
Geçerli Nedene Dayandırma Zorunluluğu 78
İŞÇİLİK ALACAKLARI 84
Feshe Bağlı İşçilik Alacakları 84
Feshe Bağlı Olmayan İşçilik Alacaklar 87
Diğer Tazminatlar 88
25/10/2017 Tarihinden Önceki Fesihlerde Zamanaşımı 89
Zamanaşımı ve Faiz 90
İŞİN DÜZENLENMESİ 93
Çalışma Süreleri 93
Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma 97

İçindekiler 9
Ara Dinlenmeleri 102
Ücretli Tatiller 103
ÖZET BİLGİLER 104
BÖLÜM ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR
PRATİK -1 (alt-asıl işveren, eser sözleşmesi, iş sözleşmesi) 109
Sorular 109
Cevaplar 109
PRATİK -2 (iş güvencesi, iş görmekten kaçınma hakkı, usulsüz fesih, işverenin
haklı nedenle feshi) 112
Sorular 112
Cevaplar 113
PRATİK -3 (belirli süreli ve belirsiz süreli iş sözleşmeleri) 115
Sorular 115
Cevaplar 116
PRATİK -4 (çalışma koşullarında esaslı değişiklik). 117
Sorular 117
Cevaplar 118
PRATİK -5 (iş güvencesi, işe iade davası, belirli ve belirsiz süreli iş
sözleşmesinin işveren tarafından feshi) 119
Sorular 119
Cevaplar 119
PRATİK -6 (belirli süreli iş akdi ve sona ermesi) 121
Sorular 121
Cevaplar 121
PRATİK -7 (alt-asıl işveren, anahtar teslim iş, eser sözleşmesi, vekalet
sözleşmesi, belirli süreli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi) 122
Sorular 122
Cevaplar 123
PRATİK -8 (azami ve asgari süreli iş sözleşmeleri, belirli süreli iş sözleşmesi) 128
Sorular 128
Cevaplar 128
PRATİK -9 (alt-asıl iş veren, eser sözleşmesi) 129
Sorular 129
Cevaplar 129

10 İçindekiler
PRATİK -10 (alt–asıl işveren, İş Kanunu’nun kapsamı, eser sözleşmesi, iş
sözleşmesi, vekalet sözleşmesi) 131
Sorular 131
Cevaplar 131
KAYNAKÇA 135

 


ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil 1. İş Hukukuna Egemen Olan İlkeler 17
Şekil 2. İş Hukukunun Kaynakları 18
Şekil 3. İşçi, Stajyer ve Çırak Ayrımı 19
Şekil 4. İşveren, İşveren Vekili Kavramları 20
Şekil 5. Alt İşveren, Alt İşveren ve Yardımcı İş Kavramlarının Tanımları 21
Şekil 6. Alt İşveren Kavramının Şartları 22
Şekil 7. Alt İşveren Kavramının Şartları-2 23
Şekil 8. Alt İşveren- Asıl İşveren İlişkisinin Muvazaalı İşleme Dayandığı
Durumlara Örnekler 24
Şekil 9. İşyeri Kavramı ve İşyeri Devri 25
Şekil 10. İşyeri Kavramı ve İşyeri Devri-2 26
Şekil 11. İş Kanunun Kapsamı 27
Şekil 12. İş Sözleşmesinin Özellikleri 28
Şekil 13. İş Sözleşmesinin Eser ve Vekalet Sözleşmelerinden Farkı 29
Şekil 14. İş Sözleşmesinin Türleri 30
Şekil 15. Sürekli ve Süreksiz İş Sözleşmeleri 31
Şekil 16. Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri-1 32
Şekil 17. Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri -2 33
Şekil 18. Tam Süreli ve Kısmi Süreli İş Sözleşmeleri 34
Şekil 19. Tam Süreli ve Kısmi Süreli İş Sözleşmeleri-2 35
Şekil 20. Uzaktan Çalışma ve Deneme Süreli İş Sözleşmeleri 36
Şekil 21. Takım Sözleşmesi ve Mevsimlik İş Sözleşmeleri 37
Şekil 22. Geçici İş İlişkisi 38
Şekil 23. Geçici İş İlişkisi -2 39
Şekil 24. Geçici İş İlişkisi -3 40
Şekil 25. Geçici İş İlişkisi -4 41
Şekil 26. Geçici İş İlişkisi -5 42
Şekil 27. Geçici İş İlişkisi -6 43
Şekil 28. İşçinin Borçları 44
Şekil 29. İş Görme ve Emir ve Talimatlara Uyma Borcu 45

12 Şekiller Dizini


Şekil 30. İş Görmekten Kaçınma Hakkı Olan Durumlar 46
Şekil 31. Sadakat Borcu 47
Şekil 32. Rekabet Etmeme Borcu 48
Şekil 33. Rekabet Etmeme Borcu-2 49
Şekil 34. Ücret Ödeme Borcu 50
Şekil 35. Ücret Türleri 51
Şekil 36. Ücretin Korunması 52
Şekil 37. Ücretin Korunması -2 53
Şekil 38. Ücretin Korunması -3 54
Şekil 39. Ücretin Ödenmemesi 55
Şekil 40. İşçiyi Koruma ve Gözetme Borcu 56
Şekil 41. Eşit Davranma Borcu 57
Şekil 42. İşverenin Diğer Borçları 58
Şekil 43. İşçiye İlişkin Nedenlerle Askıya Alınması 59
Şekil 44. İşçiye İlişkin Nedenlerle Askıya Alınması -2 60
Şekil 45. İşletmeye İlişkin Nedenlerle Askıya Alınması 61
Şekil 46. Askı Halinin Sonuçları 62
Şekil 47. İş Sözleşmesinin İşçi Yönünden Haklı Nedenle Derhal Feshi -1 63
Şekil 48. İş Sözleşmesinin İşçi Yönünden Haklı Nedenle Derhal Feshi -2 64
Şekil 49. İş Sözleşmesinin İşçi Yönünden Haklı Nedenle Derhal Feshi -3 65
Şekil 50. İş Sözleşmesinin İşçi Yönünden Haklı Nedenle Derhal Feshi -4 66
Şekil 51. İş Sözleşmesinin İşveren Yönünden Haklı Nedenle Derhal Feshi -1 67
Şekil 52. İş Sözleşmesinin İşveren Yönünden Haklı Nedenle Derhal Feshi -2 68
Şekil 53. İş Sözleşmesinin İşveren Yönünden Haklı Nedenle Derhal Feshi -3 69
Şekil 54. İş Sözleşmesinin İşveren Yönünden Haklı Nedenle Derhal Feshi -4 70
Şekil 55. İş Sözleşmesinin İşveren Yönünden Haklı Nedenle Derhal Feshi -5 71
Şekil 56. İş Sözleşmesinin İşveren Yönünden Haklı Nedenle Derhal Feshi -6 72
Şekil 57. İş Sözleşmesinin İşveren Yönünden Haklı Nedenle Derhal Feshi -7 73
Şekil 58. İş Sözleşmesinin Bildirimli Feshi (Süreli Fesih)-1 74
Şekil 59. İş Sözleşmesinin Bildirimli Feshi (Süreli Fesih)-2 75
Şekil 60. Bildirim Süresine Ait Ücretin Peşin Ödenmesi 76
Şekil 61. İş Güvencesinin Şartları 77
Şekil 62. Geçerli Nedene Dayandırma Zorunluluğu -1 78
Şekil 63. Geçerli Nedene Dayandırma Zorunluluğu -2 79
Şekil 64. Geçerli Nedene Dayandırma Zorunluluğu -3 80

Şekiller Dizini 13
Şekil 65. Geçerli Nedene Dayandırma Zorunluluğu -4 81
Şekil 66. Geçerli Nedene Dayandırma Zorunluluğu -5 82
Şekil 67. İşe İade Dava Süreci 83
Şekil 68. Feshe Bağlı İşçilik Alacakları-1 84
Şekil 69. Feshe Bağlı İşçilik Alacakları-2 85
Şekil 70. Feshe Bağlı İşçilik Alacakları-3 86
Şekil 71. Feshe Bağlı Olmayan İşçilik Alacaklar 87
Şekil 72. Diğer Tazminatlar 88
Şekil 73. 25/10/2017 Tarihinden Önceki Fesihlerde Zamanaşımı 89
Şekil 74. Çalışma Süreleri -1 93
Şekil 75. Çalışma Süreleri -2 94
Şekil 76. Çalışma Süreleri -3 95
Şekil 77. Çalışma Süreleri -4 96
Şekil 78. Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma -1 97
Şekil 79. Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma -2 98
Şekil 80. Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma -3 99
Şekil 81. Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma -4 100
Şekil 82. Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma -5 101
Şekil 83. Ara Dinlenmeleri 102
Şekil 84. Ücretli Tatiller 103

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
33,00   
33,00   
2
16,50   
33,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
33,00   
33,00   
2
16,50   
33,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
33,00   
33,00   
2
16,50   
33,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
33,00   
33,00   
2
16,50   
33,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
33,00   
33,00   
2
   
   
Kapat