Türk Ceza Hukuku Mevzuatı Cilt 1 (Kanunlar) İzzet Özgenç

Türk Ceza Hukuku Mevzuatı Cilt 1 (Kanunlar)


Basım Tarihi
2021-02
Sayfa Sayısı
1290
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750266867
Boyut
13,5x19,5
Baskı
27Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ

 

Konu Başlıkları
- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
- Türk Ceza Kanunu
- Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
- Ceza Muhakemesi Kanunu
- Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
- Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
- Kabahatler Kanunu
- Çocuk Koruma Kanunu
- Terörle Mücadele Kanunu
- Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun
- Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
- Adlî Sicil Kanunu
- Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun
- Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu
- Basın Kanunu
- Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Kanunu
- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
- Çek Kanunu
- Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun
- Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun
- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun
- İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
- Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
- Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
- Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
- Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
- Tanık Koruma Kanunu
Bilirkişilik Kanunu

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
1. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 9
2. TÜRK CEZA KANUNU 101
FİHRİST I: MÜLGA 765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NDAKİ MADDELERİN YENİ TÜRK CEZA KANUNUNDAKİ KARŞILIĞI 591
FİHRİST II: YENİ TÜRK CEZA KANUNU’NDAKİ MADDELERİN MÜLGA 765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDAKİ KARŞILIĞI 595
3. TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 599
4. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU 605
EK: 1412 SAYILI CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNUNUN TEMYİZE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ 797
5. CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 805
6. CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN 815
7. KABAHATLER KANUNU 907
8. ÇOCUK KORUMA KANUNU 927
9. TERÖRLE MÜCADELE KANUNU 945
10. TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN 957
11. KİTLE İMHA SİLAHLARININ YAYILMASININ FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN KANUN 969
12. KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU 975
13. ADLÎ SİCİL KANUNU 1001
14. ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN 1011
15. İNFAZ HÂKİMLİĞİ KANUNU 1035
16. DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ KANUNU 1041
17. BASIN KANUNU 1061
18. CEZAÎ KONULARDA ULUSLARARASI ADLÎ İŞ BİRLİĞİ KANUNU 1073
19. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 1093
20. ÇEK KANUNU 1115
21. TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN 1131
22. SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN 1141
23. AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN 1163
24. TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUN 1179
25. İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 1183
26. MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 1201
27. POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU 1209
28. ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN 1233
29. MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU 1255
30. TANIK KORUMA KANUNU 1265

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat