%1
Kamu İdaresinin Güvenirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar İhsan Akçin

Kamu İdaresinin Güvenirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar


Basım Tarihi
2024-01
Sayfa Sayısı
944
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786050517811
Boyut
16x24
Baskı
41.250,00 TL 1.237,50 TL
(Bu ürünü aldığınızda 1237 puan kazanacaksınız)
   1237

İhsan AKÇİN ( Yargıtay Onursal Birinci Başkanvekili Ceza Genel Kurulu Başkanı )

 

İÇİNDEKİLER

 

SUNUŞ . 7

 

ÜÇÜNCÜ BASKIYA İLİŞKİN ÖNSÖZ . 11

 

İKİNCİ BASKIYA İLİŞKİN ÖNSÖZ 13

 

BİRİNCİ BASKIYA İLİŞKİN ÖNSÖZ 15

 

İÇİNDEKİLERİ . 17

 

KISALTMALAR 33

 

ZİMMET (M.247)

 

ZİMMET . . 35

 

I- KORUNAN HUKUKİ DEĞER  36

 

II- SUÇUN UNSURLARI. 37

 

1- MADDİ UNSURLAR  37

 

A- Fail. 37

 

▫ Kararlar. 45

 

▫ Suç Tarihinin Belirlenmesi  45

 

▫ Adliye Çalışanları  46

 

▫ Yazı İşleri Müdürü. 46

 

▫ Zabıt Katibi-Mübaşir-Seçim Müdürleri . 46

 

▫ Emanet Memurları . 48

 

▫ İcra Müdür ve Yardımcıları . 48

 

▫ İnfaz Koruma Memurları  49

 

▫ Avukatlar  49

 

▫ Avukatların Uyması Gereken Etik Kurallar 49

 

▫ Menfaat Çatışması 51

 

▫ Avukatların Hapis Hakkı 55

 

▫ Avukatların Cezai Sorumlulukları 57

 

▫ Baroda Çalışan Personel . 61

 

AÇIKLAMA 62

 

▫ Apartman Yöneticileri. 69

 

▫ Bakanlar 70

 

▫ Belediye Çalışanları. 71

 

AÇIKLAMA 72

 

▫ Belediyelerin İştirakiyle Kurulan Şirketler. 73

 

AÇIKLAMA 75

 

▫ Bilirkişi-Tercüman-Tanık . 76

 

 

 

18 İçindekiler

 

AÇIKLAMA 77

 

▫ Çiftçi Malları Koruma Başkanı. 78

 

▫ Dernekler-Yardım Toplama Yasası 79

 

AÇIKLAMA 81

 

▫ Kamu Yararına Çalışan Dernekler . 81

 

AÇIKLAMA 83

 

▫ Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları. 87

 

AÇIKLAMA 88

 

▫ İGDAŞ 89

 

▫ İstanbul Menkul Kıymetler Borsası. 90

 

▫ Kamu Bankaları. 90

 

AÇIKLAMA 91

 

▫ Kamu İktisadi Teşebbüsleri. 91

 

▫ Kooperatif Çalışanları . 93

 

 

 

▫ Kooperatifin Tüzel Kişilik Kazanması- Yönetim Kurulu Üyeleri-

 

Kooperatif Memurları. 93

 

 

 

▫ Kooperatif Yönetim Kurulunun Seçimi-Üye Sayısı-Başkan ve

 

Üyelerin Kooperatifin Ortağı Olmaları Gerekir-Yönetim Kurulu

 

Üyeliğine Engel Sabıka 96

 

▫ Kooperatif Denetim Kurulu Üyeleri  98

 

▫ Kooperatif Genel Kurulunun Hesapları İbra Etmesi 99

 

▫ Kooperatife Ait Olmayan Malın Zimmete Geçirilmesi-Yönetim

 

Kurulu Üyelerinin Kooperatifle Ticaret Yasağı  100

 

▫ Kooperatifin Amacının Gerçekleşmesi-Tasfiyesi. 101

 

AÇIKLAMA 104

 

▫ Tarım Kredi Kooperatifi  105

 

▫ Köy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi. 105

 

▫ Sulama Kooperatifi . 107

 

▫ Tarım Satış Kooperatifi . 107

 

▫ Esnaf Kefalet Kooperatifi  107

 

▫ Kolluk Kuvvetleri. 108

 

▫ Çarşı ve Mahalle Bekçileri. 108

 

AÇIKLAMA 109

 

▫ Köy Muhtarları 109

 

▫ Köy İhtiyar Heyeti Üyeleri. 111

 

▫ Köylere Hizmet Götürme Birliği  111

 

▫ Mera Yönetim Birliği. 113

 

▫ Mahalle Muhtarları. 114

 

▫ Noterler  115

 

▫ Noterlerin Görevlerinin Kapsamı 117

 

▫ Noter Çalışanları . 118

 

 

 

İçindekiler 19

 

AÇIKLAMA 119

 

▫ Okul Aile Birliği ve Okul Müdürü. 124

 

▫ Orman İşletmesi Çalışanları  125

 

▫ Özelleştirme Programına Alınan Kuruluşlar 125

 

AÇIKLAMA 127

 

▫ Özel Güvenlik Görevlileri  129

 

▫ Özel Öğretim Kurumları 129

 

AÇIKLAM 130

 

▫ Özel İdare Çalışanları  130

 

▫ PTT Çalışanları. 131

 

▫ Posta Dağıtıcıları. 133

 

▫ PTT Acenteleri  133

 

▫ RTÜK Çalışanları 135

 

AÇIKLAMA 135

 

▫ Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler . 136

 

AÇIKLAMA 138

 

▫ Spor-Toto Teşkilatı 141

 

▫ Sayısal Loto Bayileri  141

 

AÇIKLAMA 145

 

▫ SGK Çalışanları  148

 

▫ Siyasi Partiler Yasasına Tabi Olanlar . 148

 

▫ Sözleşmeli Personel  149

 

▫ Sulama Birliği Çalışanları. 151

 

▫ TCDD Çalışanları 152

 

AÇIKLAMA 153

 

▫ THY Çalışanları  154

 

▫ TOBB ve Sanayi ve Ticaret Odası  155

 

▫ Ticaret Sicili Müdür ve Yardımcıları İle Diğer Personeli  157

 

▫ TRT Çalışanları  158

 

AÇIKLAMA 158

 

▫ Türk Standartları Enstitüsü . 159

 

▫ Türk Telekomünikasyon A.Ş Çalışanları  160

 

▫ Vakıflar . 162

 

AÇIKLAMA 166

 

▫ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu ve Sosyal

 

Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları 172

 

AÇIKLAMA 174

 

▫ YÖK ve Üniversite Çalışanları 176

 

▫ Vakıf Üniversiteleri . 178

 

AÇIKLAMA 178

 

▫ Vasi ve Kayyumlar. 179

 

 

 

20 İçindekiler

 

▫ Yapı Denetim Elemanları  181

 

▫ Yüklenici Firma Çalışanları  183

 

▫ Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği. 184

 

B- Suçun Konusu. 185

 

a- Suçun Konusu Olarak Mal. 185

 

▫ Kararlar  188

 

▫ Malın Kapsamı 188

 

▫ Zimmet Suçunun Maddi Konusunu Oluşturan Malın Ekonomik

 

Değer Taşıması. 191

 

▫ Hoşgörülebilir Zimmet . 193

 

b- Zimmete Konu Malın Aidiyeti . 193

 

▫ Kararlar  194

 

c- Suç Konusu Malın Zilyetliğinin Kamu Görevlisine Görev Nedeniyle

 

Devredilmiş Olması veya Koruma ve Gözetimiyle Yükümlü Olması 195

 

aa- Zilyetliği Kendisine Devri 195

 

▫ Kararlar . 199

 

bb- Zilyetliğin Devrinin Görev Nedeniyle Olması . 200

 

▫ Kararlar . 201

 

▫ Zilyetliğin Devrinin Görev Nedeniyle Olması. 201

 

▫ Fiili Olarak Görevi Yürütme-Yazılı veya Sözlü Görevlendirme. 205

 

▫ Adli-İdari-Yasal Engel Bulunmaması 208

 

▫ Adliye Çalışanları. 208

 

▫ Belediye Zabıta Memurları 208

 

AÇIKLAMA 209

 

▫ Çiftçi Mallarını Koruma Bekçileri. 209

 

AÇIKLAMA 210

 

▫ Kolluk Kuvvetleri . 210

 

▫ Köy Muhtarlarının Görevlerinin Kapsamı 211

 

▫ Posta Dağıtıcıları . 214

 

▫ Özel Güvenlik Görevlileri. 214

 

AÇIKLAMA 215

 

 

 

▫ Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali

 

Müşavirler  215

 

cc- Koruma ve Gözetimiyle Yükümlü Olma . 216

 

▫ Kararlar . 221

 

C- Hareket ve Netice  223

 

▫ Kararlar  225

 

▫ Zimmete Geçirme  225

 

▫ Kamu Görevlisinin Malı Özgülendiği Amacı Dışında, Başka Bir

 

Kamu Gereksiniminde Kullanması 226

 

 

 

İçindekiler 21

 

▫ Başkasının Zimmetine Geçirme 226

 

a- Basit Zimmet. 227

 

▫ Kararlar  228

 

D- Suçun Nitelikli Unsurları. 230

 

a- Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur . 230

 

aa- Nitelikli Zimmet . 230

 

▫ Kararlar . 234

 

▫ Hileli Davranışların Aldatıcı Nitelikte Olması. 234

 

▫ Zimmet ve Miktarının Daire Dışı, Beyan veya Belgelerle

 

Saptanması 236

 

▫ Çift İmzayla Çekilmesi Gereken Paranın, Tek İmzayla

 

Çekilmesi. 239

 

▫ Gerçek Dışı Sarf Belgesi-Ödenenden Fazla Tediye-Tahsil

 

Edilenden Az Tahsilat Makbuzu Düzenlenmesi. 240

 

▫ Eyleme Gasp-Hırsızlık Süsü Vermek  242

 

 

 

▫ Belgeleri Yok Etmek-Hiç Düzenlememek-İbraz Etmemek-

 

Yakmak-Bilgisayara Hiç İşlememek-Yazılı Kayıtları İptal

 

 

 

Etmek  245

 

▫ Belgelerde Sahtecilik Yapmak Suretiyle Nitelikli Zimmet 249

 

b- Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur  251

 

aa- Kullanma Zimmeti 251

 

▫ Kararlar . 253

 

▫ Basit Kullanma Zimmeti  253

 

▫ Nitelikli Kullanma Zimmeti 256

 

2- MANEVİ UNSUR  258

 

▫ Kararlar. 259

 

▫ Genel Olarak. 259

 

▫ Kooperatif Başkanının Tek Başına Hareket Etmesi. 267

 

▫ Köy Muhtarının Zimmet Kastı. 270

 

III- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ. 271

 

1- Teşebbüs. 271

 

▫ Kararlar. 276

 

2- İştirak  276

 

▫ Kararlar. 280

 

3- İçtima  284

 

▫ Kararlar. 295

 

▫ Aynı Suç İşleme Kararı-Aynı Neviden Fikri İçtima (m.43/2)  295

 

▫ Aynı Kurum-Farklı Kuruma Karşı Zimmet . 297

 

▫ Farklı Neviden Fikri İçtima (m.44). 297

 

▫ Aynı Zaman-Değişik Zaman  298

 

 

 

22 İçindekiler

 

▫ Zincirleme Zimmet Suçu (m. 43/1) . 300

 

▫ Suçlardan Birinin Tamamlanmış, Diğerinin Teşebbüs Aşamasında

 

Kalması . 301

 

 

 

▫ Sanığın Hükümden Önce veya Sonra Başka Zimmetinin Ortaya Çıkması-

 

İddianamenin Kapsamı-Fiili ve Hukuki Kesinti  302

 

 

 

▫ Basit-Nitelikli-Kullanma Zimmeti Suçlarının Birlikte Gerçekleştirilmesi 306

 

▫ Zimmet Suçunun Diğer Suçlarla İçtimaı-Başka Suça Dönüşmesi  308

 

▫ Bileşik Suç (m.42) 309

 

IV- CEZAYI KALDIRAN VEYA AZALTAN ŞAHSİ SEBEPLER . 310

 

1- Genel Olarak . 310

 

2- Etkin Pişmanlık (m.248)-Gönüllü Vazgeçme (m.36) 311

 

AÇIKLAMA 312

 

▫ Kararlar. 317

 

A- Zimmete Geçirilen Malın Aynen İade Edilmesi veya Uğranılan Zararın

 

Tamamen Tazmin Edilmesi  319

 

▫ Kararlar  322

 

▫ Uğranılan Zararın Saptanması- Tamamen Ödenmesi  322

 

▫ İade ve Tazminin Aynen veya Nakden Olması 325

 

▫ Yabancı Ülke Paralarının Zimmete Geçirilmesi-Zararın

 

Saptanması. 326

 

▫ İştirak Halinde Suç İşleyen Sanıklardan Birinin Uğranılan Zararı

 

Tazmin Etmesinin, Diğer Sanıklara Etkisi 326

 

▫ Uğranılan Zararın Üçüncü Şahıslar Tarafından Tazmini . 327

 

a- Soruşturmaya Başlamadan Önce 329

 

▫ Kararlar  337

 

▫ Soruşturmaya Başlamadan Önce . 337

 

▫ Ödeme İradesi 339

 

b- Kovuşturmaya Başlamadan Önce . 341

 

▫ Kararlar  344

 

c- Hükümden Önce . 345

 

▫ Kararlar  347

 

3- Elde Edilen Yararın Azlığı (m.249) . 347

 

▫ Kararlar. 349

 

V- SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA YÖNTEMİ. 351

 

1- Genel Olarak . 351

 

▫ Kararlar. 355

 

▫ Davanın İddianameyle Açılması-Suç Niteliğinin Değişmesi-Durma

 

Kararı  355

 

▫ İddianamenin Kapsamı-Hükmün Konusu . 357

 

▫ İddianamenin Reddi 359

 

▫ İddianamenin Tebliği  360

 

 

 

İçindekiler 23

 

▫ Sanığın Duruşmalarda Hazır Bulundurulması . 360

 

▫ Sanıkların Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) Üzerinden

 

Duruşmalara Katılması 361

 

▫ Sanığın Sorgusu-İddianamenin Okunması  362

 

▫ Sanığın İstinabe Suretiyle Sorgusu 363

 

▫ Ceza Sorumluluğu Bulunmayan Sanığın Sorgusu 364

 

▫ Sanığın Nüfus ve Sabıka Kaydı  365

 

▫ Zorunlu Müdafi Tayini  366

 

▫ Zorunlu Müdafi Yokluğunda Duruşma 367

 

▫ Sanık ve Müdafinin Mazeret Beyanında Bulunması . 368

 

▫ Sanığa Son Sözün Verilmesi  369

 

▫ Hakimin Davaya Bakamaması ve Reddi  370

 

▫ Tek Tanığın Duruşmada Dinlenmesi-Dinlenmesi Reddedilen Tanık

 

veya Uzman Kişinin Duruşma Günü Hazır Edilmesi  370

 

▫ Cumhuriyet Savcılarının Görevleri 371

 

▫ Cumhuriyet Savcısının Bildirimine Rağmen Mal Beyanında

 

Bulunmama  373

 

▫ Delillerin Takdiri-Hukuka Uygun Olarak Elde Edilmesi . 373

 

▫ İkrarın Bölünmezliği 375

 

▫ Belgelerin Güvenilirliği-Derdest Bir Dava Delilinin Soruşturmaya

 

Konu Edilemeyeceği . 375

 

▫ Senetle İspat. 377

 

▫ Zamanaşımı-Verilmesi Gereken Karar  378

 

▫ Zamanaşımı Süresinin Belirlenmesi  379

 

▫ Zamanaşımının Durması . 383

 

▫ Zamanaşımının Sirayeti  385

 

▫ Görevli Mahkeme-Birlikte Görülemeyecek Davalar . 387

 

A- Görevleri veya Sıfatları Sebebi ile Özel Soruşturma ve Kovuşturma

 

Usulüne Tabi Olanlar 389

 

a- Adli ve İdari Yargı Hakim ve Savcıları-Adayları-En Üst Dereceli

 

Kolluk Amirleri Hakkında Soruşturma-Kovuşturma  391

 

▫ Kararlar  394

 

b- Avukatlar ve Stajyer Avukatlar Hakkında Soruşturma-Kovuşturma 399

 

▫ Kararlar  400

 

c- Noterler Hakında Soruşturma-Kovuşturma  403

 

▫ Kararlar  404

 

d- Adli ve İdari Yargı Hakim ve Savcıları, En Üst Dereceli Kolluk

 

Amirleri, Avukatlar ve Noterler Hakkında Kovuşturma İznini

 

Müteakip Yapılacak İşlemler. 404

 

▫ Kararlar  407

 

 

 

24 İçindekiler

 

 

 

e- Devlet ve Vakıf Yükseköğrenim Kurumu Görevlileri Hakkında

 

Soruşturma, Kovuşturma  412

 

▫ Kararlar  416

 

▫ Konuya İlişkin Danıştay Kararları 416

 

▫ Konuya İlişkin Yargıtay Kararları. 420

 

 

 

f- Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar Hakkında Soruşturma-

 

Kovuşturma. 423

 

 

 

▫ Kararlar  428

 

▫ Bakanlar ve Milletvekilleri Bakımından Dava Zamanaşımının

 

Belirlenmesi . 430

 

VI- KAMU DAVASINA KATILMA  432

 

▫ Kararlar 438

 

▫ Genel Olarak 438

 

▫ Kovuşturma Aşamasında Şikayetinden Vazgeçen Müştekinin, Sonradan

 

Davaya Katılması . 440

 

▫ Kamu Davasına Katılma Usulü. 441

 

▫ Vesayet Altına Alınan Kişinin Davaya Katılması. 442

 

▫ Belediye Çalışanları Hakkında Açılan Davalara Katılma. 443

 

▫ Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Personeli Hakkında Açılan Davalara

 

Katılma  443

 

▫ Kooperatif Görevlileri Hakkında Açılan Davalara Katılma . 444

 

▫ Köy Muhtarı Hakkında Açılan Davaya Katılma  445

 

▫ Noter Çalışanları Hakkında Açılan Davalara Katılma . 446

 

▫ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Görevlileri Hakkında Açılan Davalara

 

Katılma  447

 

▫ Üniversiteler 447

 

▫ Ziraat Odası Çalışanları Hakkında Açılan Davalara Katılma . 447

 

VII- BİLİRKİŞİ TETKİKATI. 448

 

▫ Kararlar 451

 

VIII- YAPTIRIM . 453

 

▫ Kararlar 467

 

▫ Temel Cezanın Belirlenmesi-Bireyselleştirilmesi . 467

 

▫ Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebeplere İlişkin Hükmün ve

 

Diğer Hükümlerin Uygulama Sırası 468

 

▫ Hüküm Kurulmasının Unutulması . 469

 

▫ Hükümde Uygulama Hatası-Hesap Hatası-Yazım Hatası-Esas Olan Karar . 469

 

▫ Akıl Hastalığı Nedeniyle Kurulacak Hüküm 473

 

▫ Suç Niteliğinden (Vasıftan) Beraat Kararı Verilemeyeceği. 474

 

▫ Yaptırım İçeren Maddede Yer Alan Misli-Katı Kavramı . 475

 

▫ İkinci Yanılgılı Uygulama- Aleyhe Değiştirmeme Kuralı . 476

 

 

 

İçindekiler 25

 

▫ Hakimlerden Birinin Hükmü İmza Edemeyecek Hale Gelmesi-Duruşma

 

Tutanağında İmza Noksanın Bulunması  478

 

▫ Hakimin Gerekçeli Kararı Yazamadan Ölmesi 478

 

▫ Temyiz Süresi-Temyiz Tarihi  478

 

▫ Adli Tatil-Temyiz Süresi . 480

 

▫ Ulusal Bayram ve Genel Tatiller-Temyiz Süresi . 481

 

▫ Temyizde Yarar-Durma ve Düşme Kararları-Temyizi Kabil Olmayan Kararlar . 482

 

▫ Temyiz İncelenmesinin Koşulu ve Sınırı-İstinaf Kararlarına Karşı Temyiz

 

İsteminin Süresi. 485

 

▫ Katılanın Ölmesi  489

 

▫ Katılanın Temyizden Vazgeçmesi  489

 

▫ Sanık veya Müdafiinin Temyizden Vazgeçmesi . 490

 

▫ Cumhuriyet Savcısının Temyizi-Temyizden Vazgeçmesi 491

 

▫ Güvenlik Tedbirleri-Aleyhe Değiştirmeme Yasağı-Kazanç Müsaderesi . 493

 

▫ Kendisini Vekille Temsil Ettiren Sanık Vekiline Ücreti Vekalet Tayini  499

 

▫ Zamanaşımı- Beraat  501

 

▫ Hükmün Kesinleşmesinden Önce Zamanaşımının Dolması. 502

 

▫ Bozmadan Sonra Taraflara Çağrı Kağıdı Çıkarılması  503

 

▫ Direnme. 504

 

▫ Kabule Göre Bozmaya Karşı Yargıtay C.Başşsavcılığının İtirazı  505

 

▫ Uymanın Sonuçları  505

 

▫ Bozmanın Sirayeti 506

 

▫ Yargılamanın Yenilenmesi-Zamanaşımı. 508

 

 

 

İRTİKAP (M.250)

 

 

 

İRTİKAP  511

 

I- KORUNAN HUKUKİ DEĞER  513

 

▫ Kararlar 514

 

II- SUÇUN UNSURLARI. 515

 

1- MADDİ UNSURLAR  515

 

A- Fail 515

 

▫ Kararlar. 519

 

▫ Genel Olarak. 519

 

▫ Yüklenici Firma Çalışanları  520

 

B- Suçun Konusu. 521

 

▫ Kararlar. 523

 

C- Hareket ve Netice  524

 

a- İcbar Suretiyle İrtikap 524

 

aa- Görevin Sağladığı Nüfuzun Kötüye Kullanılması  524

 

Kararlar  526

 

 

 

26 İçindekiler

 

Kamu Görevlisi Sıfatının Kötüye Kullanılması  526

 

İşin Kamu Görevlisinin Görev ve Yetki Alanına Girmesi . 527

 

bb- İcbar. 530

 

▫ Kararlar . 536

 

▫ Mağdurun Meşru Zeminde Bulunması . 536

 

▫ Cebrin Belirli Şiddet, Ciddiyet ve İşlemin Yapılmasında Önce

 

Olması . 539

 

b- İkna Suretiyle İrtikap. 544

 

aa- Görevin Sağladığı Güvenin Kötüye Kullanılması  544

 

▫ Kararlar . 546

 

bb- İkna  550

 

▫ Kararlar . 554

 

c- Hatadan Yararlanmak Suretiyle İrtikap. 558

 

▫ Kararlar . 560

 

d- Yararın/Menfaatin Sağlanması veya Bu Yolda Vaatte Bulunulması 562

 

aa- Sağlama . 562

 

bb- Vaat Etme  563

 

▫ Kararlar . 564

 

▫ Yararın/Menfaatin Bir Başka Kamu Gereksinimi İçin

 

Sağlanması  564

 

2- MANEVİ UNSUR  565

 

▫ Kararlar  566

 

III- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ. 570

 

1- Teşebbüs  570

 

▫ Kararlar  575

 

▫ İcbar Suretiyle İrtikap Suçuna Teşebbüs  575

 

▫ İkna Suretiyle İrtikap Suçuna Teşebbüs . 577

 

2- İştirak  578

 

▫ Kararlar  580

 

3- İçtima  583

 

▫ Kararlar  589

 

▫ Zincirleme Suç Halinde İşlenmesi (m.43/1) 589

 

▫ Aynı Neviden Fikri İçtima (m.43/2)  589

 

▫ Farklı Neviden Fikri İçtima (m.44)  592

 

▫ Eylemde İrtikap Suçunun Unsurlarının Bulunmaması-Suç Niteliğinin

 

Değişmesi. 593

 

IV- SUÇU ETKİLEYEN NİTELİKLİ HALLER . 597

 

1- Daha Fazla Cezayı Gerektiren Nitelikli Hal (Failin Sıfatından Kaynaklanan

 

Cezayı Ağırlaştırıcı Neden)  597

 

 

 

İçindekiler 27

 

▫ Kararlar  598

 

2- Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Hal (Elde Edilen Yarar/Menfaatin Azlığı). 598

 

▫ Kararlar  599

 

V- SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA YÖNTEMİ  601

 

▫ Kararlar 607

 

▫ Görevli Mahkeme 609

 

VI- KAMU DAVASINA KATILMA  609

 

▫ Kararlar 614

 

VII- YAPTIRIM . 616

 

▫ Kararlar 619

 

▫ Zamanaşımı . 621

 

 

 

DENETİM GÖREVİNİN İHMALİ (M.251)

 

 

 

DENETİM GÖREVİNİN İHMALİ . 623

 

I- KORUNAN HUKUKİ DEĞER  623

 

II- SUÇUN UNSURLARI. 624

 

1- MADDİ UNSURLAR  624

 

A- Fail 624

 

▫ Kararlar. 625

 

B- Hareket ve Netice  629

 

a- Genel Olarak . 629

 

b- Zimmet veya İrtikap Suçunun İşlenmesine Kasten Göz Yumma . 630

 

▫ Kararlar  631

 

c- Denetim Görevini İhmal Ederek, Zimmet veya İrtikap Suçunun

 

İşlenmesine İmkan Sağlama 632

 

▫ Kararlar  634

 

▫ Kamu Davasına Katılma  640

 

2- MANEVİ UNSUR  642

 

▫ Kararlar  643

 

III- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ. 646

 

1- Teşebbüs. 646

 

2- İştirak  646

 

3- İçtima  647

 

▫ Kararlar  648

 

IV- SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA YÖNTEMİ  649

 

▫ Kararlar  650

 

V- YAPTIRIM . 652

 

 

 

28 İçindekiler

 

 

 

RÜŞVET (M.252)

 

 

 

RÜŞVET . 655

 

I- GENEL OLARAK . 663

 

▫ Kararlar 665

 

II- KORUNAN HUKUKİ DEĞER  666

 

▫ Kararlar 667

 

III- SUÇUN UNSURLARI. 667

 

1- MADDİ UNSURLAR  667

 

A- Fail 667

 

a- Rüşvet Alma Suçu Yönünden  667

 

▫ Kararlar  674

 

▫ Belediye Çalışanları  674

 

▫ Bilirkişiler-Tercümanlar  674

 

▫ Halk Bankası Çalışanları 675

 

▫ Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) Personeli . 675

 

▫ Kolluk Kuvvetleri-Geçici Köy Korucuları . 676

 

▫ Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri-Bakanlık

 

Temsilcisi 677

 

▫ Köy ve Mahalle Muhtarları. 678

 

▫ Özel Öğretim Kurumu Çalışanları . 678

 

▫ Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Çalışanları 679

 

▫ Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Çalışanları  680

 

▫ TSE Çalışanları  681

 

b- Rüşvet Verme Suçu Yönünden 682

 

▫ Kararlar  682

 

B- Suçun Konusu. 682

 

▫ Kararlar. 685

 

▫ Menfaatin Kapsamı. 685

 

▫ Cinsel Arzuların Tatmini 687

 

▫ Kamu Görevlisine Cins, Değer ve Miktar Belirtilmeksizin Rüşvet

 

Teklif Etmek 688

 

▫ Kamu Görevlisinin Cins, Değer ve Miktar Belirtilmeksizin Rüşvet

 

İstemesi  689

 

C- Hareket ve Netice  690

 

a- Rüşvete Konu İşin Kamu Görevlisinin Görevinin İfasıyla İlgili Bir İş

 

Olması. 692

 

▫ Kararlar  693

 

▫ Rüşvete Konu İşin Kamu Görevlisinin Görevinin İfasıyla İlgili Bir

 

İş Olması-Gördürülmesi İstenen İşle, Yarar Arasında İlliyet

 

Bağının Bulunması 693

 

 

 

İçindekiler 29

 

▫ Adliye Çalışanları 693

 

▫ Kolluk Kuvvetleri  695

 

▫ Diğer Kamu Görevlileri . 695

 

▫ Rüşvete Konu İşin Kamu Görevlisinin Dahil Olduğu Kurula veya

 

Kuruma Ait Olması . 697

 

▫ Rüşvete Konu İşin Onaya Tabi Olması 698

 

b- Kamu Görevlisinin Görevinin İfasıyla İlgili Bir İşi Yapması veya

 

Yapmaması 699

 

▫ Kararlar  702

 

▫ Rüşvet Verenin Meşru Zeminde Bulunması - Bu Hususun

 

Saptanması  702

 

▫ Kamu Görevlisinin, Görevinin Gereklerine Uygun Bir İşi

 

Yapması veya Yapmaması İçin Menfaat Sağlaması (252.

 

Maddede, 6352 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklik Öncesi Hukuki

 

Düzenleme) 705

 

▫ Rüşvet Verenin, Kamu Görevlisine Görevinin Gereklerine

 

Uygun Bir İşi Yapması veya Yapmaması İçin Menfaat Sağlaması

 

(252. Maddede, 6352 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklik Öncesi

 

Hukuki Düzenleme) 705

 

▫ Kamu Görevlisinin, Görevinin, İfasıyla İlgili Bir İşi Yapması veya

 

Yapmaması İçin Menfaat Sağlaması (Rüşvet Alma) . 708

 

▫ Kişinin, Kamu Görevlisinin Görevinin Gereklerine Uygun Bir İşi

 

Yapması veya Yapmamasından Sonra Duyduğu Memnuniyetle

 

Verdiği Nezaket Hediyeleri  708

 

c- Rüşvet Anlaşmasının Yapılması. 710

 

▫ Kararlar  714

 

▫ Rüşvet Anlaşması. 714

 

▫ Rüşvet Anlaşması-Özgür İrade . 715

 

▫ Rüşvet Anlaşmasının Belirli Bir İşin Yapılmasına Veya

 

Yapılmamasına Özgülenmiş Olması . 716

 

▫ Örtülü Olarak Rüşvet İstek ve Önerisinin Yapılması. 716

 

▫ Rüşvet Anlaşmasının-Menfaatin, İşin Yapılmasından Önce veya

 

Sırasında Sağlanması . 717

 

▫ Şarta Bağlı Rüşvet Anlaşması Yapılması. 719

 

▫ Rüşvet Anlaşması Yapıldıktan Sonra Vazgeçme. 723

 

2- MANEVİ UNSUR  724

 

▫ Kararlar. 725

 

III- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ. 730

 

1- Teşebbüs. 730

 

▫ Kararlar. 732

 

▫ Rüşvet Vermeye Teşebbüs . 732

 

▫ Rüşvet Almaya Teşebbüs 732

 

 

 

30 İçindekiler

 

2- İştirak  734

 

▫ Kararlar. 738

 

3- İçtima  740

 

▫ Kararlar. 747

 

▫ Zincirleme Suç Halinde İşlenmesi (m.43/1)  747

 

▫ Aynı Neviden Fikri İçtima (m.43/2). 750

 

▫ Farklı Neviden Fikri İçtima (m.44)  751

 

▫ Rüşvet Suçunun Diğer Suçlarla İçtimaı . 751

 

IV- DAHA FAZLA CEZAYI GEREKTİREN NİTELİKLİ HAL-CEZAYI KALDIRAN VEYA AZALTAN

 

HALLER . 752

 

1- Genel Olarak . 752

 

A- Daha Fazla Cezayı Gerektiren Nitelikli Hal (Failin Sıfatından

 

Kaynaklanan Cezayı Ağırlaştırıcı Neden)  753

 

▫ Kararlar. 756

 

▫ Bilirkişiler  756

 

▫ Yargı Görevi Yapanlar . 756

 

▫ Trafik Suçu İşleyenler Hakkında Suç veya Ceza Tutanağını Tanzim İle

 

Görevlendirilenler. 756

 

B- Cezayı Ortadan Kaldıran Şahsi Sebepler (Etkin Pişmanlık). 757

 

▫ Kararlar. 765

 

V- SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA YÖNTEMİ  766

 

▫ Kararlar . 781

 

▫ Görevli Mahkeme . 781

 

▫ Kamu Davasının Açılması-Özel Soruşturma ve Kovuşturma Yöntemine Tabi

 

Olanlar-Adli Görevin Başlaması-Durma Kararı  781

 

▫ Rüşvet Alma-Verme Suçlarının Birlikte Görülmesi 783

 

▫ Rüşvet Suçuyla Birlikte Görülemeyecek Davalar. 784

 

▫ Koruma Tedbirleri . 784

 

▫ Adalet Müfettişlerinin Koruma Tedbirleri Yönünden Yetkileri 784

 

AÇIKLAMA 785

 

▫ Arama 785

 

▫ Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama,

 

Kopyalama ve Elkoyma (m.134) 786

 

▫ İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması (m.135)–Teknik Araçlarla

 

İzleme (m.140)-Bu Tedbirlerin Uygulanmasını Talep Edebilecekler . 786

 

▫ Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi (m.139)  798

 

▫ Gizli Tanık (m.58)  803

 

▫ Teşhis  804

 

VI- KAMU DAVASINA KATILMA  806

 

▫ Kararlar . 811

 

 

 

İçindekiler 31

 

▫ Rüşvet Alma Suçu Yönünden  811

 

▫ Rüşvet Verme Suçu Yönünden 813

 

VII-YAPTIRIM. 814

 

▫ Kararlar . 818

 

▫ Rüşvete Teşebbüs-Takdir Hakkı  819

 

▫ Rüşvet Konusu Şeyin Müsaderesi . 819

 

 

 

NÜFUZ TİCARETİ (M.255)

 

 

 

NÜFUZ TİCARETİ  821

 

I- GENEL OLARAK . 824

 

▫ Kararlar . 825

 

II- KORUNAN HUKUKİ DEĞER  826

 

III- SUÇUN UNSURLARI. 826

 

1- MADDİ UNSURLAR  826

 

A- Fail 826

 

a- Kamu Görevlisi Üzerinde Nüfuz Sahibi Olduğundan Bahisle,

 

Menfaat Temin Eden Kişi Yönünden. 826

 

b- İşinin Gördürülmesi Karşılığında veya Gördürüleceği Beklentisiyle

 

Menfaat Sağlayan Bakımından . 828

 

▫ Kararlar  829

 

B- Suçun Konusu. 832

 

C- Hareket ve Netice  833

 

▫ Kararlar. 835

 

a- Gördürülmesi İstenen İşin Haksız Bir İş Olması. 838

 

▫ Kararlar  840

 

2- MANEVİ UNSUR  840

 

▫ Kararlar  841

 

IV- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ: 841

 

1- Teşebbüs. 841

 

▫ Kararlar  843

 

2- İştirak  844

 

3- İçtima  846

 

▫ Kararlar  850

 

V- SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA YÖNTEMİ  853

 

▫ Kararlar . 853

 

VI- YAPTIRIM . 854

 

▫ Kararlar . 855

 

KAYNAKÇA  857

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.237,50   
1.237,50   
2
618,75   
1.237,50   
3
412,50   
1.237,50   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.237,50   
1.237,50   
2
618,75   
1.237,50   
3
412,50   
1.237,50   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.237,50   
1.237,50   
2
618,75   
1.237,50   
3
412,50   
1.237,50   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.237,50   
1.237,50   
2
618,75   
1.237,50   
3
412,50   
1.237,50   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.237,50   
1.237,50   
2
618,75   
1.237,50   
3
412,50   
1.237,50   
Kapat