%3
Kesinleşmeden İcraya Konulamayacak İlamlar Serhat Bülbül

Kesinleşmeden İcraya Konulamayacak İlamlar


Basım Tarihi
2023-03
Sayfa Sayısı
213
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786052641811
Boyut
16x24
Baskı
1297,00 TL 288,09 TL
(Bu ürünü aldığınızda 288 puan kazanacaksınız)
   288

Av. Serhat BÜLBÜL

 

İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜR .5

İÇİNDEKİLER7

KISALTMALAR LİSTESİ.13

GİRİŞ 15

BÖLÜM I

KONUYA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İLAMLI İCRA VE

İLAMLARIN KESİNLEŞMEDEN İCRAYA KONULABİLMESİ HAKKINDA

GENEL BİLGİLER

TEMEL KAVRAMLAR 17

İlam Kavramı 17

Kesinleşme Kavramı ve Çeşitleri.20

Genel Olarak Kesinleşme Kavramı . 20

Kesinleşmenin Çeşitleri 22

Şekli Anlamda Kesinleşme22

Genel Olarak 22

Şekli Anlamda Kesinleşmenin Ortaya Çıktığı Haller 24

aaa. Verildiği Anda Kesin Olan Kararlar.24

bbb. Kanun Yollarına Tabi Olan Kararların Kesinleşmesi .24

(i) İstinaf Edilebilen Kararların Kesinleşmesi.24

(ii) Temyiz Edilebilen Kararların Kesinleşmesi .28

Şekli Anlamda Kesinliğin Sonuçları.32

Maddi Anlamda Kesin Hüküm33

İLAMLI İCRA HAKKINDA GENEL BİLGİLER.34

Genel Olarak.34

İlamlı İcrada Yetki.39

İlamlı İcrada Takibin Başlaması 40

İlamlı İcrada İcra Emri. 42

 

8 İçindekiler

III. İLAMLARIN KESİNLEŞMEDEN İCRAYA KONULABİLMESİ 43

Genel Olarak.43

İlamların Kesinleşmeden İcraya Konulabilmesinin Amacı 46

İlamların Kesinleşmeden İcraya Konulabilmesinin Kuralının

Sınırlandırılması ve Bu Kuralın Sınırlandırılmasındaki Amaç.50

 

BÖLÜM II

 

İCRA EDİLMESİ İÇİN KESİNLEŞMESİ GEREKEN

İLAMLAR VE ŞİKÂYET

 

İCRA EDİLMESİ İÇİN KESİNLEŞMESİ GEREKEN İLAMLAR 57

Kavramsal Çerçeve .57

Taşınmaza ve Taşınmaz Üzerindeki Ayni Haklara İlişkin İlamlar.59

Genel Olarak. 59

Taşınmazlarda İstihkak Davasına İlişkin İlamlar 63

Taşınmazlarda Tescil Davasına İlişkin İlamlar . 65

Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi Davasına İlişkin İlamlar 66

İrtifak Haklarına İlişkin İlamlar 68

Taşınmaz Yükünün Tescil ve Terkinine İlişkin İlamlar. 70

İpoteğin Kurulmasına veya Kaldırılmasına İlişkin İlamlar . 71

Tescile Zorlama Davalarına İlişkin İlamlar 74

El Atmanın Önlenmesine (Müdahalenin Önlenmesi Davasına) İlişkin

İlamlar  76

Taşınmazlarda Önalım Davasına İlişkin İlamlar 81

İzaleyi Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davasında Taşınmaz Payının

Ortaklara Devrine İlişkin İlamlar. 83

Özel Mülkiyete Konu Kaynak Niteliğindeki Suya Yapılan El Atmanın

Önlenmesine İlişkin İlamlar  84

Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan Doğan Uyuşmazlıklara İlişkin Bazı İlamların

İcrasında Kesinleşmenin Gerekli Olup Olmadığı Tartışması . 84

Aile Hukukuna İlişkin İlamlar 87

Genel Olarak. 87

Nişanın Bozulması Üzerine Açılan Tazminat Davalarına İlişkin İlamlar. 89

Boşanma Davalarına İlişkin İlamlar 90

 

İçindekiler 9

Babalık Davasına İlişkin İlamlar 100

Çocuğun Tanınmasının İptaline İlişkin İlamlar 102

Soybağının Reddi Davasına İlişkin İlamlar 103

Evliliğin Butlanı ve İptaline (Feshine) İlişkin İlamlar . 105

Velayetin Kaldırılması (Nezi) Davasına İlişkin İlamlar . 106

Kişiler Hukukuna İlişkin İlamlar 107

Genel Olarak 107

Kişilik Haklarının Korunmasına İlişkin İlamlar (TMK m. 25) 110

Adın Korunması ve Adın Değiştirilmesine İlişkin İlamlar 112

Vesayet ve Kısıtlılık Kararına İlişkin İlamlar 114

Tüzel Kişilerin Organları İle İlgili İlamlar . 115

Kooperatifler Kanunu Gereğince Ortakların Çıkarılmasına İlişkin İlamlar 117

Şirketten Çıkarılmaya İlişkin İlamlar . 118

TTK’da Düzenlenen Ticaret Siciline İlişkin İlamlar 118

Adi Ortaklığın Feshine İlişkin İlamlar 121

Şirketin Fesih, Tasfiyesi ve Tasfiye Memurunun Tayinine İlişkin İlamlar 123

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukuna İlişkin Bazı İlamlar. 124

Genel Olarak 124

Marka Hukukuna İlişkin Kesinleşmedikçe İcra Edilemeyecek İlamlar 126

Genel Olarak 126

Türk Patent ve Marka Kurumu Kararlarının İptaline İlişkin

İlamlar 127

Markanın Hükümsüzlüğü Davası Sonucunda Verilen İlamlar. 129

Markanın İptali Davası Sonucunda Verilen İlamlar 131

Marka Hakkına Tecavüzün Meni ve Ref’i Davasına İlişkin

İlamlar 132

Patent Hukukuna İlişkin İlamlar .135

Genel Olarak 135

Patent İsteme (Başvuru) Hakkının Gaspı ve Patentin Gaspına

İlişkin İlamlar 136

Patentin Hükümsüzlüğü Davasına İlişkin İlamlar . 137

Faydalı Model Hukukuna İlişkin Kesinleşmeden İcra Edilmeyecek

İlamlar 138

 

10 İçindekiler

Tasarımın Hükümsüzlüğüne İlişkin İlamlar.139

Coğrafi İşaretin Hükümsüzlüğüne İlişkin İlamlar 140

Geleneksel Ürün Adının Hükümsüzlüğüne İlişkin İlamlar.141

Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin İlamlar142

5846 Sayılı FSEK kapsamında Açılan Tecavüzün Refi, Tecavüzün Meni

ve Buna ilişkin Telif ve Manevi Tazminat Talepleri Hakkındaki İlamlar 145

Gemilere ve Bunlarla İlgili Ayni Haklara İlişkin İlamlar .147

Eda Hükmü İçeren Sayıştay İlamları .148

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizine İlişkin İlamlar.149

Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizine İlişkin İlamlar152

5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu Bağlamında Sigorta Hakemi Kararlarına İtiraz 153

Mirasın Borca Batık Olduğunun ve Mirasın Hükmen Reddinin Tespitine İlişkin

İlamlar 154

Kira Bedelinin (Parasının) Tespitine İlişkin İlamlar158

İş Yargısında Kesinleşmeden İcra Edilemeyecek İlamlar 161

Yorum Davasına İlişkin İlamlar . 161

Hizmet Tespit Davasına İlişkin İlamlar 162

İşe İade Davasına İlişkin İlamlar 164

Genel Olarak 164

Doktrin ve Yargıtay İçtihatları Bağlamında İşe İade Davasının

Hukuki Niteliği166

İşe İade Davasına İlişkin İlamların İcrası . 168

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda Düzenlenen

İş Kolu Tespitine İtiraz Davasına İlişkin İlamlar. 171

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda Düzenlenen

Yetki Tespitine İtiraz Davasına İlişkin İlamlar . 171

İcra Hukukuna İlişkin Kesinleşmedikçe İcra Edilemeyecek İlamlar.173

Genel Olarak. 173

Sıra Cetveline Karşı Şikâyet veya İtiraz Yoluna Başvuru Üzerine Verilen

İlamlar  174

İhalenin Feshi İsteminin Reddine Yönelik İlamlar. 176

Hacizde İstihkak Davasına İlişkin İlamlar 180

İİK M.72 Bağlamında Açılan Menfi Tespit Davasında Hükmedilen Tazminat ve

Diğer Giderlere İlişkin İlamlar.180

 

İçindekiler 11

İİK M. 89/IV Bağlamında Açılan Menfi Tespit Davasına İlişkin İlamlar .184

İdari Yargıda Kesinleşmeden İcra Edilemeyecek İlamlar 185

Ceza Davaları Sonucunda Verilen Tazminat ve Eklentilerine İlişkin İlamlar .188

KESİNLEŞMEDEN İCRAYA KONULAMAYACAK İLAMIN KESİNLEŞMEDEN İCRAYA

KONULMASI.190

Genel Olarak .190

Şikâyet Yolu192

Şikâyette Görevli ve Yetkili Mahkeme 192

Şikâyetin Sebebi ve Süresi 193

SONUÇ197

KAYNAKÇA .205

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
288,09   
288,09   
2
144,05   
288,09   
3
96,03   
288,09   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
288,09   
288,09   
2
144,05   
288,09   
3
96,03   
288,09   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
288,09   
288,09   
2
144,05   
288,09   
3
96,03   
288,09   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
288,09   
288,09   
2
144,05   
288,09   
3
96,03   
288,09   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
288,09   
288,09   
2
144,05   
288,09   
3
96,03   
288,09   
Kapat