%3
Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak SuçuTCK m. 191, TCK m. 192


Basım Tarihi
2023-10
Sayfa Sayısı
326
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786052645512
Boyut
16x24
Baskı
1310,00 TL 300,70 TL
(Bu ürünü aldığınızda 300 puan kazanacaksınız)
   300

Dr. Öğretim Üyesi Korhan YEĞRİM

 

İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ 5

İÇİNDEKİLER 7

KISALTMALAR .15

GİRİŞ.17

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

GENEL AÇIKLAMALAR, UYUŞTURUCU VEYA

UYARICI MADDE KAVRAMLARI, SINIFLANDIRILMASI,

ULUSLARASI ÖRGÜTLER, ULUSAL VE ULUSLARASI DÜZENLEMELER

1. GENEL AÇIKLAMALAR .19

UYUŞTURUCU, UYARICI VE PSİKOTROP MADDE KAVRAMLARI22

Uyuşturucu Madde Kavramı .22

Uyarıcı Madde Kavramı.23

Psikotrop Madde 24

UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI 25

Louis Lewin-Jean Delay ve Pierre Deniker Tarafından Yapılan Uyuşturucu

ve Uyarıcı Madde Sınıflandırılması .25

Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddelerin Fiziki Görüntüsüne Göre Yapılan

Sınıflandırma 26

Niteliği Dikkate Alınarak Yapılan Sınıflandırma .26

Doğal ve Yapay Uyuşturucu Maddeler26

WHO’nun (Dünya Sağlık Örgütü) Yapmış Olduğu Sınıflandırma .27

Dönmezer’in Yapmış Olduğu Sınıflandırma 27

Kişiye Verdiği Zararlar Dikkate Alınarak Yapılan Sınıflandırma27

Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddenin Cinsine Göre Yapılan Sınıflandırma28

İ. Merkezi Sinir Sistemi Üzerinde Etkisine Göre Yapılan Sınıflandırma.28

Değerlendirmemiz 29

Doğal Nitelikli Merkezi Sinir Sistemi Üzerinde Yavaşlatıcı

(Depresantlar) Etkiye Sahip Uyuşturucu Veya Uyarıcılar .29

Afyon 29

Morfin 32

Kodein 33

 

8 İçindekiler

 

Doğal Nitelikli Merkezi Sinir Sistemi Üzerinde Uyarıcı Etkiye

Sahip (Stimülantlar) Uyuşturucu veya Uyarıcılar.34

Kokain Bitkisi (Koka Yaprağı) ve Kokain 34

Crack 36

Doğal Nitelikli Merkezi Sinir Sistemi Üzerinde Hayal Gösterici

Etkiye Sahip(Halüsinojenler) Uyuşturucu veya Uyarıcılar38

Esrar .38

Meskalin.40

Marihuana41

Sentetik Nitelikli Merkezi Sinir Sistemi Üzerinde Yavaşlatıcı

(Depresantlar) Etkiye Sahip Uyuşturucu veya Uyarıcılar .42

Eroin.42

Barbitüratlar.43

Trankilizanlar 44

Sedatifler45

Sentetik Nitelikli Merkezi Sinir Sistemi Üzerinde Uyarıcı Etkiye

Sahip(Stimülantlar) Uyuşturucu veya Uyarıcılar46

Amfetaminler .46

Metamfetaminler . 47

Ecstasy49

GHB (Sıvı Ecstasy, Gamma Hidroksibütrik Asit) 51

Captagon 52

Sentetik Nitelikli Merkezi Sinir Sistemi Üzerinde Hayal Gösterici

Etkiye Sahip(Halüsinojenler) Uyuşturucu veya Uyarıcılar53

LSD (Lyserg-Säure-Diäthylamid) .53

Sentetik Kannabinoidler (Bonzai).55

 

III. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SUÇLARIYLA MÜCADELE EDEN

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER 56

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri. 57

Ekonomik Ve Sosyal Konsey (ECOSOC) .58

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddeler Komisyonu (CND) .59

Uyuşturucu Maddelerin Suistimali Kontrol Fonu (UNFDAC).59

Uluslararası Uyuşturucu Maddeler Kontrol Programı (UNDCP)60

Avrupa Uyuşturucu Ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi (EMCDDA)61

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) 62

Avrupa Konseyi ve Pompidou Grubu (Uyuşturucu Maddelerin Kötüye

Kullanılması ve Yasa Dışı Uyuşturucu Ticaretiyle Mücadele İşbirliği Grubu) 63

İ. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) .64

 

İçindekiler 9

ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER İLE UYUŞTURUCU VEYA

UYARICI MADDELERİN YASAKLANMASI .65

Genel Olarak.65

Uluslararası Sözleşmelerde Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddeler.67

1961 Tarihli Tek Sözleşmesi .67

1971 Tarihli Psikotrop Maddelere İlişkin Sözleşme69

1988 Tarihli Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Psikotrop

Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Sözleşme 71

Ulusal Düzenlemede Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddeler.74

Anayasal Düzenleme74

765 Sayılı Türk Ceza Kanunundaki Yer Alan Düzenleme.76

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Düzenlemesi .80

5377 sayılı Kanunu’nun 24. maddesi ile yapılan Değişiklik

(29.06.2005) .82

5560 sayılı Kanunu’nun 7. maddesi ile yapılan Değişiklik

(19.12.2006) .85

6217 sayılı Kanun’un 20. maddesi ile Yapılan Değişiklik

(14.04.2011) .86

6545 sayılı Kanun’un 68. maddesi ile yapılan Değişiklik

(28.06.2014) .88

6638 sayılı Kanunu’nun 12. maddesi ile yapılan Değişiklik

(27/03/2015) 92

7445 sayılı Kanun’un 18. maddesi ile yapılan Değişiklik

(05/04/2023) 93

5584 Sayılı Posta Kanunu.95

4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu.96

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu98

4208 Sayılı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun .99

2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun 100

3298 Sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun 102

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıha Kanunu 103

2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu 103

MUKAYESELİ HUKUKTA UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDELERE İLİŞKİN

DÜZENLEMELER.104

ABD.104

İngiltere 106

Japonya.107

 

10 İçindekiler

Hollanda .109

Almanya111

Çek Cumhuriyeti.115

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK,

KABUL ETMEK VEYA BULUNDURMAK YA DA UYUŞTURUCU VEYA

UYARICI MADDE KULLANMAK SUÇU (TCK M. 191)

 

1. GENEL OLARAK . 117

KORUNAN HUKUKİ YARAR .121

TİPİKLİK UNSURU.124

Suçun Konusu .124

Tipikliğin Maddi Unsuru .128

Fail.128

Mağdur130

Suçun Hareket Unsuru.132

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak 135

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etmek .141

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak144

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak.152

Kullanmak Amacıyla Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal,

İthal, İhraç, Sevk ve Nakletme Fiilleri .158

Cezanın Arttırılmasını Gerektiren Nitelikli Unsur.163

Tipikliğin Manevi Unsuru .165

III. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU169

Kanun Hükmünün Yerine Getirilmesi Bağlamında TCK m. 191

Hükmünün Değerlendirilmesi  170

Meşru Savunma Bağlamında TCK m. 191 Hükmünün

Değerlendirilmesi . 170

Hakkın Kullanılması Bağlamında TCK m. 191 Hükmünün

Değerlendirilmesi .171

İlgilinin Rızası Bağlamında TCK M. 191 Hükmünün Değerlendirilmesi .173

Suçun Maddi Unsurunda Hata (TCK m. 30/1) Bakımından TCK m. 191

Hükmünün Değerlendirilmesi  174

CEZA SORUMLULUĞUNU AZALTAN VE ORTADAN KALDIRAN NEDENLER 175

Zorunluluk Hali .175

İradi ve İrade Dışı Alınan Uyuşturucu Madde Etkisi Altında Olma 177

Haksızlık Yanılgısı (TCK m.30/4) Bakımından TCK M. 191 Hükmünün

Değerlendirilmesi .180

 

İçindekiler 11

SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ.181

Teşebbüs.181

Kullanmak Amacıyla Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın

Almak Fiiline Teşebbüs 182

Kullanmak Amacıyla Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul

Etmek Fiiline Teşebbüs 185

Kullanmak Amacıyla Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde

Bulundurmak Fiiline Teşebbüs.186

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak Suçuna Teşebbüs188

İştirak 189

İçtima192

CEZASIZLIK SEBEBİ ya da CEZADA İNDİRİM YAPILMASINI GEREKTİREN

SEBEP OLARAK ETKİN PİŞMANLIK196

Cezasızlık Sebebi Olarak Etkin Pişmanlık Hali .197

TCK m. 192/2 Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanması.198

TCK m. 192/4 Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanması .202

Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Etkin Pişmanlık Hali (TCK m. 192/3) .205

VII. YAPTIRIM .210

Genel Açıklamalar.210

Ceza Yaptırımı .210

TCK M. 191’de Öngörülen Hapis Cezasının Sakıncalarını

Gidermeye Yönelik Kurumlar.213

Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kurumu (KDAE) .213

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) 216

Güvenlik Tedbirleri221

Denetimli Serbestlik Tedbiri.221

Tedavi Tedbiri.225

Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı (KYOK).227

VIII. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ- GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 231

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANMA

SUÇUNUN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE

TİCARETİ SUÇUNDAN AYRILMASI

 

1. GENEL OLARAK .233

SUÇUN FİİL UNSURU YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI235

TCK m. 188/3’te Düzenlenen Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak,

Depolamak Fiilleri ile TCK m. 191/1’de Düzenlenen Satın Almak,

Kabul Etmek veya Bulundurmak Fiillerinin Karşılaştırılması .236

Satın Almak Hareketi .236

 

12 İçindekiler

Kabul Etmek Hareketi239

Bulundurmak Hareketi 241

Depolamak Hareketi245

TCK m. 188/7’de Düzenlenen Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde

Üretiminde Kullanılan Maddeyi Satın Almak, Depolamak Fiilleri ile

TCK m. 191/1’de Düzenlenen “Bulundurmak Fiilinin Karşılaştırılması 247

SUÇUN MANEVİ UNSURU YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI249

III. YARGITAY’IN BELİRLEDİĞİ KRİTERLER ÇERÇEVESİNDE KARŞILAŞTIRILMASI .252

Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Ticaretinin Uygulanmasını

Gerektiren Belirtiler (TCK M. 188) 253

Suçun Failine Özgü Dış Belirtiler253

Failin, Uyuşturucu Maddeyi, Kullanma Harici Bir Amaçla

Bulundurduğunu, Satın Aldığını, Kabul Ettiğini Gösteren

Hareketlerinin Varlığı253

Failin, Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Kullanma

Alışkanlığının Bulunup Bulunmaması .256

Failin Geçimini Sağladığı Bir İşinin veya Gelirinin Olup

Olmaması .258

Failin Yasal Olarak Elde Ettiği Gelirinin Üzerinde Bir Harcama

Yapmak ya da Yaşam Düzeyine Sahip Bulunmak 259

Failin Daha Önce Uyuşturucu Madde Ticareti Suçundan

Hükümlü Olup Olmaması .260

Suçun Konusuna Özgü Belirtiler 263

Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddenin Bulunduğu Paketlerin

Biçimi ve Sayısı .263

Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddenin Bulundurulduğu Yerin

Özellikleri .266

Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddenin Miktarı.268

Kullanmak İçin Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etme

Bulundurmak Ya Da Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Kullanmak Suçunun

Uygulanmasını Gerektiren Belirtiler (TCK M. 191)271

Suçun Failine Özgü Belirtiler 272

Failin, Uyuşturucu Maddeyi, Kullanma Dışında Bir Amaçla

Bulundurduğunu Gösteren Hareketlerinin Olup Olmadığı . 272

Failin, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma

Alışkanlığının Bulunup Bulunmaması . 274

Failin Geçimini Sağladığı Bir İşinin veya Gelirinin Olup

Olmaması . 276

Failin Yasal Olarak Elde Ettiği Gelirinin Üzerinde Bir Harcama

Yapıp Yapmaması Ya Da Yaşam Düzeyine Sahip Olup

Olmaması . 277

 

İçindekiler 13

Failin Daha Önce Kullanmak Amacıyla İşlenen Uyuşturucu

Madde Suçlarından (TCK m. 191) Hükümlü Olup Olmaması 278

Suçun Konusuna Özgü Belirtiler 280

Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddenin Bulunduğu Paketlerin

Biçimi, Sayısı ve Çeşitliliği .280

Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddenin Bulundurulduğu Yer.282

Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddenin Miktarı .284

Alman Hukukunda Uyuşturucu ya da Uyarıcı Maddenin Kullanım

Amacına Yönelik Kişisel Gereksinim Miktarı .289

Aktif Madde İçeriği 289

Kullanım Şekli 290

Kullanıcının Alışkanlığı .290

Alman Federal Yüksek Mahkemesi ve Eyalet Yüksek Mahkemeleri

Kararlarında Uyuşturucu Madde Türüne Göre Kişisel Gereksinim

Miktarları290

Esrar Maddesi ve Kenevir Bitkisi291

Morfin-Ham Afyon.292

Eroin 292

Amfetamin ve Metamfetamin .293

Kokain293

Ecstasy .294

Diğer Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddeler 294

SONUÇ297

KAYNAKÇA313

KAVRAMLAR DİZİNİ 321

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
300,70   
300,70   
2
150,35   
300,70   
3
100,23   
300,70   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
300,70   
300,70   
2
150,35   
300,70   
3
100,23   
300,70   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
300,70   
300,70   
2
150,35   
300,70   
3
100,23   
300,70   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
300,70   
300,70   
2
150,35   
300,70   
3
100,23   
300,70   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
300,70   
300,70   
2
150,35   
300,70   
3
100,23   
300,70   
Kapat