%3
Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçunda S

Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçunda Sağlık Mesleği Mensuplarının Ceza Sorumluluğu


Basım Tarihi
2024-05
Sayfa Sayısı
166
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786052648667
Boyut
16x24
Baskı
1Av. Arb. Kübra YÜCEL

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ. 5

İÇİNDEKİLER  7

KISALTMALAR . 11

GİRİŞ . 15

BİRİNCİ BÖLÜM

KİŞİSEL VERİ KAVRAMI VE HUKUKİ GELİŞİMİ

KİŞİSEL VERİ KAVRAMI. 21

Genel Olarak . 21

Kişisel Verilerin Korunması Hukukunun Gelişimi 26

Uluslararası Düzenlemeler 28

OECD Tarafından Yapılan Düzenlemeler . 28

Birleşmiş Milletler Tarafından Yapılan Düzenlemeler . 29

Avrupa Konseyi Tarafından Düzenlemeler 31

Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında

Bireylerin Korunmasına İlişkin 108 Sayılı Sözleşme. 31

Avrupa Birliği Tarafından Yapılan Düzenlemeler. 33

95/46/EC Sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Serbest Dolaşımı

Bakımından Bireylerin Korunması Konulu Avrupa Birliği Konseyi

ve Avrupa Parlamentosu Direktifi . 33

2002/58/EC Sayılı Elektronik Veri Koruma Direktifi 34

Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı. 36

AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) 36

Ulusal Düzenlemeler . 38

Anayasa. 38

Kanunlar 40

KİŞİSEL VERİNİN UNSURLARI . 43

Konu: Her Türlü Bilgi . 43

Özne: Kimliği Belirli veya Belirlenebilir Bir Gerçek Kişi 45

Hak Süjesi İle İlişkisi: Bilginin Kişiye İlişkin Olması. 47

 

8 İçindekiler

KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ .47

Genel Olarak 47

Mülkiyet Hakkı Görüşü 48

Fikri Mülkiyet Hakkı Görüşü 49

Kişilik Hakkı Olduğu Görüşü. 50

KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ 51

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

SAĞLIK MESLEĞİ MENSUBU, SIR SAKLAMA KAVRAMI,

SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE SAĞLIK ALANINDA

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

 

SAĞLIK MESLEĞİ MENSUBU.61

SIR SAKLAMA KAVRAMI.64

Sır. 64

Meslek Sırrı 66

Sır ile Mesleki Faaliyet Arasında Bağlantı Olması 67

Sırrın Doğrudan Sır Sahibi Tarafından Tevdi Edilmesi veya

Mesleğin İcrası Sırasında Öğrenilmesi . 68

Saklama Yükümlülüğü . 69

Kişisel Verilerin Korunmasının Hastanın Mahremiyeti Hakkı ile İlişkisi . 75

III. ULUSLARARASI DÜZENLEMELER78

Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan

Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi  78

Avrupa Birliği Hasta Haklarına İlişkin Avrupa Statüsü 80

1997 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Tıbbi Verilerin Korunmasına İlişkin

Tavsiye Kararı  81

Avrupa’da Hasta Haklarının Geliştirilmesi Bildirgesi 82

Dünya Tabipler Birliği Bildirgeleri 83

Sağlık Çalışanları İçin Sağlık Hizmetinde Gizliliğe ve Mahremiyete İlişkin

Avrupa Rehber Kuralları  84

ULUSAL DÜZENLEMELER .86

Hasta Hakları Yönetmeliği . 86

Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi 90

Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik . 90

Hekimlik Meslek Etiği Kuralları 93

 

İçindekiler 9

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

KİŞİSEL VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME VEYA

 

ELE GEÇİRME SUÇUNDA SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ CEZA SORUMLULUĞU

KORUNAN HUKUKİ DEĞER 95

SUÇUN UNSURLARI . 97

Suçun Maddi Unsurları 97

Suçun Konusu 97

Fail. 100

Mağdur 102

Fiil 103

Suçun Manevi Unsuru. 114

Suçun Nitelikli Unsurları 115

Hukuka Aykırılık Unsuru 117

Genel Olarak . 117

Hukuka Uygunluk Nedenleri . 121

İlgilinin Rızası . 121

Kanun Hükmünü Yerine Getirme 125

Genel Olarak 125

Sağlık Mesleği Mensubunun İhbar Yükümlülüğü 125

iii. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bildirim 130

KVKK’ da Yer Alan Hükümler . 132

Yetkili Makamın Emrini Yerine Getirme 133

Hakkın İcrası 137

Kusurluluğu Etkileyen Haller . 140

Zorunluluk Hali 140

Suçun Özel Görünüş Biçimleri. 145

Teşebbüs . 145

İştirak 145

İçtima 146

SONUÇ  149

KAYNAKÇA  155

ELEKTRONİK KAYNAKLAR.165v

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
242,50   
242,50   
2
121,25   
242,50   
3
80,83   
242,50   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
242,50   
242,50   
2
121,25   
242,50   
3
80,83   
242,50   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
242,50   
242,50   
2
121,25   
242,50   
3
80,83   
242,50   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
242,50   
242,50   
2
121,25   
242,50   
3
80,83   
242,50   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
242,50   
242,50   
2
121,25   
242,50   
3
80,83   
242,50   
Kapat