Tehdit Şantaj ve Cebir Suçları Kurtuluş Tayanç Çalışır

Teoride ve PratikteTehdit Şantaj ve Cebir Suçları


Basım Tarihi
2021-01
Sayfa Sayısı
326
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786257277730
Boyut
16x24
Baskı
172,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 72 puan kazanacaksınız)
   72

 

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 13
İÇİNDEKİLER 15
§ 1. TEHDİT SUÇU 21
A. GİRİŞ. 21
B. TANIMI 22
C. MADDİ UNSURU 24
D. SUÇUN FAİLİ 30
E. ZARAR OLGUSU 32
F. SUÇUN MAĞDURU 33
G. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 38
H. SUÇUN KONUSU 41
İ. MANEVİ UNSUR 41
1. Tasarlama ve Tehdit Suçu 43
2. Kasıt Her Olayda Ayrı Ayrı Değerlendirilmelidir 43
3. Saik ve Tehdit Suçu 43
4. Mağdurun Korkup Korkmadığının Araştırılması Konusu 44
5. Fail Tehdit Sözlerinde Haklı İse 45
6. Şakayla Yapılan Tehdit 46
7. Failin İyiniyetli ya da Kötüniyetli Olması 47
8. Kast ve Güdü 47
9. Koşullu Tehdit 48
10. Kusur Yeteneğini Ortadan Kaldıran Unsurlar (Hukuka Uygunluk Nedenleri) 48
11. Öfke Suç Kastını Kaldırmayacaktır 52
12. Yoklukta Tehditte Dikkat Edilecek Nokta 54
13. Yeni TCY’de Dolaylı Yağma Yoktur 55
14. Kastın Varlığını Eylemsel Bütünlük İçinde Değerlendirme Gereği 57
15. Fevren Söylenen Sözlerde Kasıt 58
16. Fail Söz ve Davranışlarının Tehdit Niteliğinde Olduğunun
Bilincinde Değilse 60
J. SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİ 60

1. Silahla Tehdit 61
a. Silah Neden Ağırlatıcı Sebeptir 61
b. Bahsi Geçen Silahın Tanımı ve Özellikleri 62
c. Silahın Eylemsel Kullanımı Gerekir 63
d. Silah Vasfı Konusunda Gerektiğinde Bilirkişi Raporu Alınmalıdır 64
e. Sadece Silahın Teşhir Edilmesi Durumunda 64
f. Silahın Mağdura ya da Bir Yakınına Doğrultulması Gerekli midir? 65
g. Aynı Eylemle Hem Silahlı Tehdit Hem de Silahla Ateş Etmek Gerçekleşmişse 66
h. Gıyapta Silahla Tehdit Olur mu? 67
i. Silahın Ortalama Düzeydeki Bir Yurttaşı Korkutup
Korkutamayacağı Hususu 69
j. Silahın Ruhsatlı veya Herhangi Bir İzne Tabi Olup Olmaması 70
k. Silahın, Mağdura Olan Mesafenin Etkili Mesafe Olup Olmadığı 70
l. Silah Ele Geçirilememişse 71
m. Tabanca Mermisi Silahtan Sayılır mı? 72
n. Fail Kısa Aralıklarla Hem Silahlı Hem de Silahsız Şekilde Ölümle
Tehdit Suçunu İşlemişse 73
2. Tehdit Suçunun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi 74
3. Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle Tehdit 76
a. Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hâle Koyması Suretiyle
Tehdit Neden Ağırlatıcı Sebeptir? 76
b. Mağdur Fail ya da Failleri Tanımış İse 77
c. Bu Nitelikli Hal Yalnızca Yüze Karşı Tehdit Durumunda Uygulanabilir 77
4. İmzasız Mektupla Tehdit 79
a. İmzasız Mektup Neden Ağırlatıcı Sebeptir? 79
b. Mağdurun İmzasız Mektubun Kimden Geldiğini Anlamış
Olması 79
c. İmzasız Yazı Sadece Mektup mu Olmalı? 80
5. Tehdit Suçunun Özel İşaretlerle İşlenmesi 82
a. Tehdit Suçunun Özel İşaretlerle İşlenmesi Neden Ağırlatıcı Sebeptir? 82
b. Özel İşaretlerden Kasıt Nedir? 83
c. Özel İşaretlerle Tehdit Yüz Yüze Gerçekleştirilirse Hangi Suç Oluşur? 83

6. Var Olan Veya Var sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları
Korkutucu Güçten Yararlanılarak Tehdit 84
a. Bu tür tehdit neden ağırlatıcı sebeptir? 84
b. Ne Tür Örgütler Bu Suç Kapsamında Değerlendirilecektir? 85
c. Fail Bu Suç Örgütünün Üyesi Olmak Zorunda mıdır? 85
K. TEHDİT SUÇUNUN BAZI SUÇLARDAN FARKI 86
1. Şantaj ve Tehdit Suçu Arasındaki Fark 86
2. Cebir ve Tehdit Suçu Arasındaki Fark 87
3. Çalışma Özgürlüğünü Sınırlama Suçundan Farkı 88
4. Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit Suçundan
Farkı 88
5. Aile Bireylerine Kötü Davranma ve Tehdit 89
L. TEHDİT SUÇUNDA ÖZEL GÖRÜNÜŞ HALLERİ 90
1. Kalkışma 90
2. Yardım Etmek (İştirak) 91
3. İçtima 93
4. Haksız Tahrik 95
5. Hukuki İlişkiye Dayanan Alacağını Tahsil Amacıyla Tehdit 96
6. Gönüllü Vazgeçme 97
7. Tasarlama ve Tehdit Suçu 97
8. Tehdit Amacıyla Kasten Yaralama, Kasten Öldürme ve
Malvarlığına Zarar Verme Suçlarının İşlenmesi 98
9. Zincirleme Suç 98
10. Hata Hükümlerinin Uygulanabilirliği 100
11. Suçun Yaptırımı 101
§2. ŞANTAJ SUÇU 107
A. GİRİŞ. 107
B. SUÇUN MADDİ UNSURU 108
1. TCY 107/1. Maddesindeki Durumda Suçun Maddi Unsuru 108
2. TCY 107/2. Maddesindeki Durumda Suçun Maddi Unsuru 110
C. FAİLİ 110
D. MAĞDURU 111
E. SUÇUN KONUSU 112
F. HAREKET UNSURU 112
1. TCY 107/1. Madde Fıkrası Kapsamındaki Hareket 112
2. TCY 107/2. Madde Fıkrası Kapsamındaki Hareket 113
G. MANEVİ UNSUR 114

1. TCY 107/1. Madde Fıkrasında Yer Alan Şantaj Suçu Bakımından 114
2. TCY 107/2. Madde Fıkrasında Yer Alan Şantaj Suçu Bakımından 114
H. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 115
1. Şantaj Suçunda Kalkışma 115
2. Şantaj Suçunda Gönüllü Vazgeçme 116
3. Şantaj Suçunda İştirak 117
4. Şantaj Suçunda İçtima 117
5. Şantaj Suçunun Yaptırımı 119
6. Kovuşturma Yöntemi 119
7. Yetkili ve Görevli Mahkeme 120
İ. ŞANTAJ SUÇUNUN BAZI SUÇLARDAN FARKLARI 120
1. Tehdit ve Şantaj Suçu Arasındaki Fark 120
2. Cebir ve Şantaj Suçu Arasındaki Fark 121
3. Yağma ve Şantaj Suçu Arasındaki Fark 121
4. Rüşvet ve Şantaj Suçu Arasındaki Fark 122
5. İrtikâp ve Şantaj Suçu Arasındaki Fark 123
6. Görevi Yaptırmamak İçin Direnme ve Şantaj Suçu Arasındaki Fark 123
7. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal ve Şantaj Suçu Arasındaki Fark 124
8. Dolandırıcılık ve Şantaj Suçu Arasındaki Fark 125
§3. CEBİR SUÇU 127
A. GİRİŞ 127
B. SUÇUN HUKUKİ KONUSU 128
C. SUÇUN FAİLİ 128
D. SUÇUN MAĞDURU 129
E. SUÇUN KONUSU 129
F. SUÇUN HAREKET UNSURU 130
G. SUÇUN MANEVİ UNSURU 130
H. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 131
İ. KALKIŞMA 131
J. CEBİR SUÇUNA KATILMA 131
K. İÇTİMA 131
L. SUÇUN YAPTIRIMI 132
M. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 132
N. KOVUŞTURMA YÖNTEMİ 132

§4. KONU BAŞLIKLARINA GÖRE YARGITAY İÇTİHATLARI 133
A. TEHDİT SUÇU İLE İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI 133
1. Suçun Maddi Unsuruna Dair İçtihatlar 133
2. Suçun Mağduruna Dair İçtihatlar 136
3. TCY 1.1. Cümle ve TCY 1.2. Cümle Farkına Dair İçtihatlar 136
4. Manevi Unsura Dair İçtihatlar 143
5. Öfkenin Suç Kastını Kaldırmayacağına Dair İçtihatlar 146
6. Meşru Savunmaya Dair İçtihatlar 150
7. Kişiyi Özgürlüğünden Yoksun Kılma ve Tehdit Farkına Dair İçtihatlar 150
8. Aile Bireylerine Kötü Davranma ve Tehdit Farkına Dair İçtihatlar 151
9. Tehdit ve Hakaret Suçu Farkına Dair İçtihatlar 152
10. 298 Sayılı Yasa'nın 134/2. Maddesine Aykırılık ve Tehdit Suçu
Farkına Dair İçtihatlar 153
11. Görevliye Direnme ve Tehdit Suçu Farkına Dair İçtihatlar 153
12. Hukuki İlişkiye Dayalı Alacağın Tahsili Amacıyla Yağma ve Tehdit
Suçu Farkına Dair İçtihatlar 156
13. İş ve Çalışma Özgürlüğünün İhlali Suçu ve Tehdit Suçu Farkına Dair İçtihatlar 159
14. Mala Zarar Verme ve Tehdit Suçu İlişkisine Dair İçtihatlar 160
15. Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma ve Tehdit Suçu Farkına Dair İçtihatlar 161
16. Siyasi Hakların Kullanılmasının Engellenmesi ve Tehdit Suçu
Farkına Dair İçtihatlar 161
17. İftira ve Tehdit Suçu Farkına Dair İçtihatlar 164
18. Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma ve Tehdit Suçu Farkına
Dair İçtihatlar 168
19. Şantaj ve Tehdit Suçu Farkına Dair İçtihatlar 169
20. Yağma ve Tehdit Suçu Farkına Dair İçtihatlar 170
21. Yaralamaya Kalkışma ve Tehdit Suçu Farkına Dair İçtihatlar 174
22. Birden Fazla Kişi İle Birlikte Tehdide Dair İçtihatlar 176
23. Silahla Tehdide Dair İçtihatlar 187
24. İmzasız Mektupla Tehdide Dair İçtihatlar 194
25. Özel İşaretlerle Tehdide Dair İçtihatlar 200
26. Tanınmayacak Hale Koymak Suretiyle Tehdide Dair İçtihatlar 204
27. Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanmak
Suretiyle Tehdide Dair İçtihatlar 206

28. Birden Fazla Nitelikli Halin Bulunmasına Dair İçtihatlar 215
29. Zincirleme olarak Tehdit Suçuna Dair İçtihatlar 215
30. Haksız Tahrike Dair İçtihatlar 224
31. TCY 44. Maddenin Uygulanmasına Dair İçtihatlar 229
32. Yakınmadan Vazgeçmeye Dair İçtihatlar 231
33. Uzlaşmaya Dair İçtihatlar 231
34. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Dair İçtihatlar 233
35. Zamanaşımına Dair İçtihatlar 238
36. Zoralıma Dair İçtihatlar 239
37. TCY 106/3. Maddesinin Uygulanmasına Dair İçtihatlar 239
38. Basın Yolu ile Tehdit Suçuna Dair İçtihatlar 242
39. Görevsizliğe Dair İçtihatlar 245
40. Kanıtların Değerlendirilmesine Dair İçtihatlar 245
41. Eksik Araştırmaya Dair İçtihatlar 251
42. Hükme Dair İçtihatlar 258
43. Temyize Dair İçtihatlar 264
44. Diğer Konulara Dair İçtihatlar 267
§5. ANAYASA MAHKEMESİ KARARI (OLACAK OLAN (TCY 106/2-A) VE OLMUŞ
OLAN (TCY 86/2, 3-E) KARŞILAŞTIRILMASI) 277
§6. ŞANTAJ SUÇUNA DAİR YARGITAY İÇTİHATLARI 283
A. SUÇUN UNSURLARINA DAİR İÇTİHATLAR 283
B. EKSİK İNCELEMEYE DAİR İÇTİHATLAR 298
C. ZİNCİRLEME SUÇA DAİR İÇTİHATLAR 302
D. DİĞER SUÇLARDAN FARKINA DAİR İÇTİHATLAR 304
E. ZAMANAŞMINA DAİR İÇTİHATLAR 305
F. Hükümdeki Hatalara Dair İçtihatlar 306
G. DİĞER NEDENLERE DAİR İÇTİHATLAR 311
§7. CEBİR SUÇUNA DAİR YARGITAY İÇTİHATLARI 315
§8. İLGİLİ MADDELER VE GEREKÇELERİ 319
KAYNAKÇA 325

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
72,00   
72,00   
2
36,00   
72,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
72,00   
72,00   
2
36,00   
72,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
72,00   
72,00   
2
36,00   
72,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
72,00   
72,00   
2
36,00   
72,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
72,00   
72,00   
2
36,00   
72,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
72,00   
72,00   
2
   
   
Kapat