Konkordato M. Serhat Sarısözen

Konkordato


Basım Tarihi
2021-03
Sayfa Sayısı
937
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786050508130
Boyut
16x24
Baskı
5225,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 225 puan kazanacaksınız)
   225
KARGO BEDAVA

Doç. Dr. M. Serhat SARISÖZEN

 

 1. BASKIYA ÖNSÖZ 7

KONKORDATO BASKISI İÇİN ÖNSÖZ 9

ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ 13

İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ 15

BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ 17

İÇİNDEKİLER 19

KISALTMALAR 39

KAYNAKÇA 43

GİRİŞ 79

 

BİRİNCİ BÖLÜM

İFLAS ERTELEME

 

 • 1- İFLAS ERTELEMENİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILIŞI 85

 

İKİNCİ BÖLÜM

ADİ KONKORDATO VE

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

 

 • 2- KONKORDATO TALEBİ VE KONKORDATO TALEBİNE

EKLENECEK BELGELER 99

 1. A) GENEL OLARAK 99
 2. a) KONKORDATO KAVRAMI 99
 3. b) KONKORDATODA DÜRÜSTLÜK KOŞULU 102
 4. c) KONKORDATONUN İŞLEVİ 109
 5. d) KONKORDATONUN HUKUKİ NİTELİĞİ 111
 6. e) KONKORDATONUN TÜRLERİ 112
 7. B) KONKORDATO TALEBİ 115
 8. a) TALEBİN ŞEKLİ 115
 9. b) YAPILIŞ BİÇİMLERİNE GÖRE KONKORDATO TALEBİ 117
 10. c) ÖDEME GÜÇLÜĞÜ 118
 11. d) BORCA BATIK OLMAYAN BORÇLUNUN TENZİLAT

KONKORDATOSU TALEBİ 121

 1. e) TALEPTEN SONRA KONKORDATO TÜRÜNÜN

DEĞİŞTİRİLMESİ 129

 1. f) KONKORDATODA BORCUN KAYNAĞI 129
 2. g) İFLASA TABİ OLMAYAN BORÇLUNUN DURUMU 130
 3. h) ALACAKLI TARAFINDAN DA BAŞVURULABİLECEĞİ 131

ı) GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 135

 1. j) TALEBİN TEMSİLCİ TARAFINDAN YAPILMASI 140
 2. k) ARALARINDA BAĞLANTI BULUNANLARIN BİRLİKTE

KONKORDATO TALEBİ 143

 1. l) İFLASIN KAPANMASINDAN SONRA KONKORDATO

TALEBİ 145

 1. m) MİRASÇILARIN KONKORDATO TALEBİ 146
 2. n) KONKORDATO TALEBİNDE ALACAKLILARIN

SINIFLARA AYRILMASI 147

 1. o) TALEPTE BULUNURKEN ÖDENMESİ GEREKEN HARÇ

VE GİDER AVANSI 148

 1. C) KONKORDATO TALEBİNE EKLENECEK BELGELER 152
 2. a) GENEL OLARAK 152
 3. b) KONKORDATO ÖN PROJESİ 154
 4. c) BORÇLUNUN MALVARLIĞININ DURUMUNU GÖSTERİR

BELGELER 166

 1. aa) GENEL OLARAK 166
 2. bb) Bilançolar (Son Bilanço ve Ara Bilançolar) 169
 3. cc) Gelir Tablosu 171
 4. dd) Nakit Akım Tablosu 171
 5. ee) Tacir Borçlunun Defterleri 172
 6. ff) Defter Değerlerini İçeren Listeler 173
 7. gg) Diğer Belgeler 173
 8. d) ALACAKLILARI, ALACAK MİKTARINI VE

ALACAKLILARIN İMTİYAZ DURUMUNU GÖSTEREN

LİSTE 173

 1. e) KARŞILAŞTIRMALI TABLO 174
 2. f) GÜVENCE VEREN DENETİM RAPORU (FİNANSAL

ANALİZ RAPORUNDAN GÜVENCE VEREN DENETİM

RAPORUNA GEÇİŞ) 177

 1. aa) GENEL OLARAK 177
 2. bb) 7155 SAYILI KANUN’DAN (19.12.2018) ÖNCE

YAPILAN MÜRACAATLAR İÇİN “FİNANSAL ANALİZ

RAPORU” 178

 1. cc) 7155 SAYILI KANUN’DAN (19.12.2018) SONRA

YAPILAN MÜRACAATLAR İÇİN “GÜVENCE VEREN

DENETİM RAPORU” 181

 1. g) MAHKEMENİN VE KOMİSERİN GEREKLİ GÖRDÜĞÜ

DİĞER BELGELER 191

 • 3- GEÇİCİ MÜHLET 193
 1. A) GENEL OLARAK 193
 2. B) HUKUKİ NİTELİĞİ 195
 3. C) GEÇİCİ MÜHLET KARARININ DURUŞMALI VERİLİP

VERİLEMEYECEĞİ 198

 1. D) GEÇİCİ KOMİSER ATANMASI 200
 2. E) MAHKEMENİN TEDBİR KARARI İNCELEMESİNİN NİTELİĞİ

VE ŞEKLİ BİR İNCELEMENİN YETERLİ OLUP OLMADIĞI

SORUNU 206

 1. F) MAHKEMENİN BİLİRKİŞİYE MÜRACAAT EDİP

EDEMEYECEĞİ SORUNU 209

 1. G) TALEBE EKLENECEK BELGELERDE EKSİKLİK OLMASI 211
 2. H) GEÇİCİ MÜHLET TALEBİNİN REDDİ DURUMUNDA İFLAS

KARARI VERİLEMEMESİ 214

 1. I) MAHKEMENİN MADDİ HUKUKA YÖNELİK TEDBİR KARAR

VEREMEYECEK OLMASI 216

 1. J) YASAK İŞLEMLERİN YAPILMAYACAĞINA İLİŞKİN AYRICA

TEDBİR KARARI VERMEYE GEREK OLMAMASI 226

 1. K) MAHKEMENİN VEREBİLECEĞİ TEDBİRLER 227
 2. L) KONKORDATO TALEBİ İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI

ARASINDA MAHKEMECE TEDBİRE HÜKMEDİLİP

HÜKMEDİLEMEYECEĞİ 228

 1. M) KONKORDATONUN BAŞARIYA ULAŞMA İHTİMALİ 228
 2. N) GEÇİCİ MÜHLET SÜRESİ VE UZATIMI 232
 3. O) GEÇİCİ MÜHLET KARARINA KARŞI KANUN YOLU 233
 4. P) GEÇİCİ MÜHLETİN SONUÇLARI, İLANI VE BİLDİRİMİ 234
 5. R) ALACAKLILARIN GEÇİCİ MÜHLETİN İLANI SONRASI 

TİRAZLARI VE MAHKEMENİN BU İTİRAZLARI İNCELEMESİ 236

 1. S) BORÇLUNUN MALİ DURUMUNUN İYİLEŞMESİ VEYA

İYİLEŞMEME İHTİMALLERİ 238

 1. T) MÜHLETİN KALDIRILMASI DURUMUNDA İFLAS KARARI

VEREBİLMEK İÇİN DOĞRUDAN İFLAS SEBEPLERİNİN

ARANIP ARANAMAYACAĞI 239

 • 4- KESİN MÜHLET 241
 1. A) GENEL OLARAK KESİN MÜHLET, KONKORDATO

KOMİSERİ VE ALACAKLILAR KURULU 241

 1. a) KESİN MÜHLET KARARI 241
 2. aa) Genel Olarak 241
 3. bb) Mahkemenin Kesin Mühlet Kararını Resen de Verebilmesi 242
 4. cc) İncelemenin Duruşmalı Yapılacak Olması 243
 5. dd) Başarı İhtimalinin Değerlendirilmesi 244
 6. ee) Kesin Mühlet Kararının Verilebileceği Zaman 248
 7. ff) Kesin Mühlet Süresi ve Uzatımı 250
 8. gg) Kesin Mühlet Kararının Etkileri 253
 9. b) KONKORDATO KOMİSERİ 253
 10. aa) Tanımı 253
 11. bb) Hukuki Niteliği 254
 12. cc) Görevleri 255
 13. dd) Hakları 260
 14. ee) Aranacak Nitelikler 261
 15. ff) Görevlendirilmesi 263
 16. gg) Sorumluluğu 267
 17. hh) Yükümlülükleri 269
 18. ii) Eğitimi 271
 19. jj) Başvuru ve Liste 274
 20. kk) Listeden Çıkarılma 275
 21. c) ALACAKLILAR KURULU 276
 22. aa) Genel Olarak 276
 23. bb) Hukuki Niteliği 278
 24. cc) Alacaklılar Kurulunun Oluşumu 279
 25. dd) Alacaklılar Kurulunun Görevleri 282
 26. ee) Alacaklılar Kurulunun Çalışma Usulü 283
 27. ff) Alacaklılar Kurulunun Sorumluluğu 284
 28. B) KESİN MÜHLETİN BORÇLUNUN MALİ DURUMUNUN

DÜZELTİLMESİ SEBEBİYLE KALDIRILMASI 284

 1. a) GENEL OLARAK 284
 2. b) KESİN MÜHLETİN KALDIRILMASININ SONUÇLARI VE

TEDBİR KARARLARININ DURUMU 285

 1. c) DURUŞMAYA KATILACAK OLANLAR 286
 2. C) KESİN MÜHLET İÇİNDE KONKORDATO TALEBİNİN REDDİ

VE İFLASIN AÇILMASI 287

 1. a) GENEL OLARAK 287
 2. b) BORÇLUNUN MALVARLIĞININ KORUNMASI

ZORUNLULUĞU 288

 1. c) KONKORDATONUN BAŞARIYA ULAŞMAYACAĞININ

ANLAŞILMASI 289

 1. d) YASAK TASARRUFLARIN YAPILMASI, KOMİSERİN

TALİMATLARINA UYULMAMASI VE ALACAKLILARI

ZARARA UĞRATMA AMACIYLA HAREKET EDİLMESİ 293

 1. e) BORCA BATIK SERMAYE ŞİRKETLERİ VE

KOOPERATİFLERİN TALEPTEN FERAGATİ 295

 1. D) KESİN MÜHLET KARARINA KARŞI KANUN YOLLARI 298
 2. E) KESİN MÜHLETİN SONUÇLARI 306
 3. a) KESİN MÜHLETİN ALACAKLILAR BAKIMINDAN

SONUÇLARI 306

 1. aa) TAKİP YASAĞI 306

aaa) Genel Olarak 306

bbb) Takip Yasağının Başlama Anı 307

ccc) Kamu Alacaklarının Durumu 308

ddd) Konkordatonun Davalara Etkisinin Olmaması 309

eee) Yeni Takip Yapılamaması 315

fff) Takip Yasağının Müşterek Borçlu ve Kefillere Etkisi 322

ggg) Borçlunun Malvarlığını Azaltıcı Nitelikte Olmayan

Takiplerin Durumu 326

hhh) Ayni Haklara İlişkin Davalar Sonunda Verilen İlamlar

ile Çocuk Teslimine İlişkin İlamların İcrası 329

ııı) Mühletten Sonra Doğan Kira Alacağının Durumu 330

jjj) Kiralayanın Hapis Hakkı 332

kkk) Üçüncü Kişilerdeki Alacakların Haczi 334

lll) Takip Yasağının İstisnaları ve İmtiyazlı Alacaklılar 337

aaaa) Genel Olarak 337

bbbb) İşçilik Alacağı 340

aaaaa) Genel Olarak 340

bbbbb) Konkordato Mühleti Verilmesinden

İtibaren 1 Yıl İçinde Tahakkuk Etmiş

Alacaklar 341

ccccc) Konkordato Nedeniyle İş Sözleşmesinin

Feshi 342

ddddd) 206/IV B Başlığında Yer Alan İmtiyaz 343

cccc) Nafaka Alacağı 343

dddd) Komiserin Onayıyla Gerçekleşen Alacaklar 344

 1. bb) İHTİYATİ HACİZ VE İHTİYATİ TEDBİR

KARARLARININ UYGULANAMAMASI 345

 1. cc) ZAMANAŞIMI VE HAKDÜŞÜRÜCÜ SÜRELERİN

İŞLEMEMESİ 353

 1. dd) FAİZLERİN DURMASI 355
 2. ee) TAKASIN MÜMKÜN OLMASI VE TAKAS YASAKLARI 358

aaa) Genel Olarak 358

bbb) Takasta Esas Alınacak An 358

ccc) Takas Beyanında Bulunabilecek Kişi 359

ddd) İki Alacağın da Muaccel ve Para Alacağı Olması 360

eee) Takastan Sonra Bakiye Alacağın Komisere Yazdırılması 361

fff) Takas Yasakları ve Takasa İtiraz 362

 1. ff) MEVCUT HACİZLERİN DURUMU 366

aaa) Genel Olarak 366

bbb) Mühletten Önce Konulan Hacizlerin Kaldırılıp

Kaldırılamayacağı 366

ccc) Mühletten Önce Muhafaza Altına Alınan Malların

Durumu 368

 1. gg) MÜSTAKBEL ALACAĞIN DEVRİ SÖZLEŞMESİ 370

aaa) Genel Olarak 370

bbb) Alacağın Muaccel Hale Geldiği Tarih – Doğduğu Tarih

Ayrımı 371

ccc) Konkordatonun Kaldırılması Durumunda Alacağın

Devrinin Akıbeti 372

ddd) Kira Sözleşmeleri Açısından Konunun Özel Olarak

Değerlendirilmesi 373

 1. hh) KONUSU PARA OLMAYAN ALACAĞIN PARA

ALACAĞINA DÖNÜŞMESİ 374

aaa) Genel Olarak 374

bbb) Şahsi Haklardan Doğan Alacakların Paraya Çevrilecek

Olması 375

ccc) Paraya Çevirme İşinin Alacaklı Tarafından Yapılacak

Olması 375

ddd) Paraya Çevirmede Hangi Tarihin Dikkate Alınacağı 376

eee) Borcun Aynen İfasının Üstlenilmesi 376

 1. b) KESİN MÜHLETİN REHİNLİ ALACAKLILAR

BAKIMINDAN SONUÇLARI 377

 1. aa) GENEL OLARAK 377
 2. bb) KİRAYA VERİLMİŞ TAŞINMAZLARDAKİ KİRA

ALACAĞININ DURUMU 379

 1. cc) 150/C ŞERHİNİN KONULUP KONULAMAYACAĞI 381
 2. dd) KURALA İLİŞKİN HAKİMİN YETKİLERİNİN

SINIRLARI 382

 1. ee) MÜLKİYETİ ÜÇÜNCÜ KİŞİYE AİT OLAN REHİNLİ

MALLARIN DURUMU 383

 1. ff) MÜLKİYETİ BORÇLUYA AİT OLAN ÜÇÜNCÜ KİŞİ

LEHİNE VERİLEN REHİNLERİN DURUMU 384

 1. gg) REHİNLİ MALIN SATIŞININ ERTELENEBİLECEĞİ

SÜRE 385

 1. c) KESİN MÜHLETİN SÖZLEŞMELER BAKIMINDAN

SONUÇLARI 386

 1. aa) KONKORDATO SEBEBİYLE SÖZLEŞMELERİN

ALACAKLILARCA SONA ERDİRİLEMEMESİ 386

aaa) Genel Olarak 386

bbb) Hükmün Amacı 387

ccc) TBK m.97’de Düzenlenen “Ödemezlik Defi (İfa Sırası)”

İmkanının Konkordatoda Uygulanma Biçimi 388

ddd) TBK m.98’de Düzenlenen “Ödeme Güçsüzlüğü

Sebebiyle Ödemezlik Defi” (Sözleşmeden Dönme)

İmkanının Konkordatoda Uygulanma Biçimi 389

eee) Kredi Sözleşmelerinin Feshinde m.296/I’in

Uygulama Biçimi 391

fff) TBK m.390’da Düzenlenen “Ödünç Alanın Ödeme

Güçsüzlüğü”ne Düşmesinin Konkordatoda Uygulanma

Biçimi 391

ggg) Borçlunun İşletmesinin Bulunması Zorunluluğu 392

hhh) m.296/I’e Aykırı Olarak Konulan Kayıtların Yaptırımı 392

 1. bb) SÜREKLİ BORÇ İLİŞKİSİ İÇEREN SÖZEŞMELERİN

BORÇLU TARAFINDAN FESHİ (OLAĞANÜSTÜ FESİH) 393

aaa) Genel Olarak 393

bbb) Sözleşmenin Feshi İçin Maddi Hukuktan Kaynaklanan

Şekil ve Süre Şartı Gibi Başkaca Bir Haklı Nedene

Gerek Bulunmayışı 394

ccc) Edimlerin İfa Edilmemiş Olması 396

ddd) Olağanüstü Fesih İmkanının İstisnai Oluşu 396

eee) Komiserin “uygun görüşü”nün Değerlendirilmesi 398

fff) Mahkemenin Yapacağı İncelemenin Niteliği 398

ggg) Ödenecek Tazminat ve Bu Tazminatın Konkordatoya

Tabi Oluşu 399

hhh) Konkordato Mühleti İçinde Yapılan Sözleşmelerin

Durumu 400

ııı) Olağanüstü Feshin Hizmet Sözleşmelerine Etkisi 402

jjj) Kesin Mühletin Kaldırılmasının veya Konkordatonun

Tasdik Edilmemesinin Olağanüstü Fesihe Etkisi 404

kkk) Sürekli Olmayan Borç İlişkilerinde Olağanüstü Feshin

Mümkün Olup Olmayışı 405

 1. d) KESİN MÜHLETİN BORÇLU BAKIMINDAN SONUÇLARI 407
 2. aa) KONKORDATO BORÇLUSUNUN TASARRUF YETKİSİ 407

aaa) Kural: Borçlunun Tasarruf Yetkisinin Devam Etmesi 407

bbb) İstisna: Mahkemenin Bazı İşlemleri Komiserin İznine

Bağlaması veya Komiseri, Yönetim Komiseri Olarak

Ataması 409

 1. bb) BORÇLUNUN KANUNDAN DOĞAN YASAK

İŞLEMLERİ 411

aaa) Rehin Tesis Edilememesi 412

bbb) Kefil Olunamaması 412

ccc) Taşınmaz Malların Devredilememesi, Taşınmaz ve

İşletmenin Devamlı Tesisatının Devredilememesi,

Takyit Edememesi 412

ddd) İvazsız Tasarrufta Bulunulamaması 414

 1. cc) TASARRUF YASAKLARINA AYKIRILIĞIN

SONUÇLARI 415

 1. dd) TASARRUF YASAĞININ KENDİLİĞİNDEN

BAŞLAMASI 417

 1. ee) KISITLAMALARA VE TALİMATLARA AYKIRILIĞIN

YAPTIRIMI 417

 1. ff) MÜHLETTEN ÖNCE DOĞAN BORÇLAR İÇİN ÖDEME

YAPILIP YAPILAMAYACAĞI 419

 1. gg) MÜHLETTEN ÖNCE DOĞAN BORÇLAR İÇİN

YENİDEN YAPILANDIRMA SÖZLEŞMESİ YAPILIP

YAPILAMAYACAĞI 423

 1. e) KESİN MÜHLETİN TEMİNAT MEKTUPLARI

BAKIMINDAN SONUÇLARI 424

 1. f) KESİN MÜHLETİN BORÇLUNUN KEŞİDE ETTİĞİ

KAMBİYO SENETLERİNE ETKİSİ 429

 1. aa) MÜHLET VERİLMEDEN ÖNCE BANKALARA CİRO

EDİLEN BONO VE ÇEKLERİN DURUMU İLE İADE

EDİLİP EDİLMEYECEKLERİ MESELESİ 429

 1. bb) BORÇLUNUN MÜHLETTEN ÖNCE KEŞİDE ETTİĞİ

ÇEKLER BAKIMINDAN MÜHLET KARARININ

SONUÇLARI 432

 1. g) KESİN MÜHLETİN TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINA

XETKİSİ 436

 • 5- DEFTER TUTULMASI VE REHİNLİ MALLARIN KIYMET

TAKDİRİ 439

 1. A) DEFTER TUTULMASI 439
 2. a) GENEL OLARAK 439
 3. b) KIYMET TAKDİRİ İÇİN BİLİRKİŞİ ATANMASI 439
 4. c) KOMİSERİN İSTİNABE YOLUNA BAŞVURMASI 440
 5. d) BORÇLUNUN AKİTİF VE PASİFİNİN TESPİTİ 441
 6. B) REHİNLİ MALLAR İÇİN KIYMET TAKDİRİ VE ŞİKAYET 443
 • 6- KONKORDATODA DAVET 445
 1. A) ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET 445
 2. a) GENEL OLARAK 445
 3. b) İLANA HAZIRLIK 445
 4. c) İLANIN KESİN MÜHLET KARARINA İLİŞKİN İLANLA

BİRLİKTE YAPILIP YAPILAMAYACAĞI 446

 1. d) POSTAYLA YAPILAN BİLDİRİM 446
 2. e) 15 GÜN İÇİNDE BİLDİRİMDE BULUNULMAMASI 447
 3. f) MADDE 288 ve 299’DAKİ İLANLARIN

KARŞILAŞTIRILMASI 450

 1. g) ALACAKLININ VEKİLİ ARACILIĞIYLA ALACAK KAYDI 450
 2. h) CİRANTANIN VEYA MÜTESELSİL KEFİLİN ALACAK

KAYDI 451

ı) KAMU ALACAĞININ DURUMU 452

 1. j) REHİNLİ VE İMTİYAZLI ALACAKLILAR AÇISINDAN 452
 2. B) ALACAKLAR HAKKINDA BORÇLUNUN BEYANA DAVETİ 453
 3. a) BEYANA DAVETTE KOMİSERİN KONUMU 453
 4. b) BORÇLUNUN BEYANDA BULUNMA ZORUNLULUĞU 454
 5. c) İLAMA BAĞLI ALACAKLARIN DURUMU İLE

BORÇLUNUN KABUL ETTİĞİ ALACAKLARIN İLAM

MAHİYETİNDE OLUP OLMADIĞI MESELESİ 455

 1. C) ALACAKLILAR TOPLANTISINA DAVET 457
 • 7- ALACAKLILAR TOPLANTISI VE PROJENİN KABULÜ

İÇİN GEREKLİ ÇOĞUNLUK 459

 1. A) GENEL OLARAK 459
 2. B) NİSABA DAHİL OLAN ALACAKLAR 459
 3. C) NİSABA DAHİL OLMAYAN, BU SEBEPLE OY

KULLANAMAYACAK ALACAKLILAR 461

 1. a) YASAL DAYANAK 461
 2. b) AMME ALACAKLISININ DURUMU 461
 3. c) ESKİ EŞİN VE YAKIN AKRABALARIN OYLAMADAKİ

DURUMU 462

 1. d) İMTİYAZLI ALACAKLININ DURUMU 463
 2. e) OYLAMAYA KATILAMAYACAK OLANLARIN

TOPLANTIYA KATILABİLECEK OLMASI 464

 1. D) KONKORDATO VE İFLASTAKİ ALACAKLILAR

TOPLANTISININ KARŞILAŞTIRILMASI 464

 1. E) PROJENİN KABULÜ İÇİN GEREKLİ ÇOĞUNLUK 465
 2. F) ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN MALI ÜZERİNDE KURULU REHİN ALACAKLARININ NİSABA DAHİL EDİLMESİ 467
 3. G) SENET BORÇLULARININ KONKORDATO NİSABINDAKİ

DURUMU 474

 1. H) MÜECCEL ALACAKLILARIN DURUMU 476
 2. I) ÇEKİŞMELİ, GECİKTİRİCİ KOŞULA BAĞLI VEYA BELİRLİ

OLMAYAN VADEYE TABİ ALACAKLARIN DURUMU 476

 1. J) MÜZAKERE TUTANAĞI, TOPLANTI SONRASI İLTİHAKLAR

VE KOMİSER RAPORU 477

 1. a) GENEL OLARAK 477
 2. b) 7 GÜNLÜK İLTİHAK SÜRESİNİN EMREDİCİ OLUP

OLMADIĞI MESELESİ 477

 1. c) MÜZAKERE TUTANAĞINA OYLARIN YANSIMA USULÜ 478
 2. d) OY KULLANAN ALACAKLILARIN KARARLARINI

DEĞİŞTİRİP DEĞİŞTİREMEYECEKLERİ MESELESİ 479

 1. e) OYLARIN VEKİL ARACILIĞIYLA KULLANILMASI 479
 2. f) KOMİSERİN RAPORUNU MAHKEMEYE SUNMASI 480
 3. K) ALACAKLININ FARKLI HUKUKİ SEBEBE DAYANAN

FARKLI ALACAKLARININ BULUNMASI 480

 1. L) ALACAĞIN TEMLİKİNİN NİSABA ETKİSİ 481
 • 8- BORÇTAN BİRLİKTE SORUMLU OLANLARA İLİŞKİN

HAKLAR 483

 1. A) GENEL OLARAK 483
 2. B) KONKORDATOYA MUVAFAKAT ETMEYEN ALACAKLININ

DURUMU 484

 1. C) KONKORDATOYA MUVAFAKAT EDEN ALACAKLININ

DURUMU (ALACAĞIN DEVRİ) 484

 1. D) BORÇTAN BİRLİKTE SORUMLU OLAN KİŞİLERE

MÜZAKEREYE KATILMA YETKİSİNİN VERİLMESİ 486

 1. E) ALACAK KAYDI YAPILMASININ VE YAPILMAMASININ

SONUÇLARI 487

 1. F) ALACAKLININ KEFİLE KONKORDATO MÜHLETİ

HAKKINDA BİLGİ VERMESİ 489

 • 9- KONKORDATONUN MAHKEMEDE İNCELENMESİ VE

TASDİKİ 491

 1. A) KONKORDATONUN MAHKEMEDE İNCELENMESİ 491
 2. a) TASDİK İNCELEMESİNİN ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞİ OLUŞU 491
 3. b) TASDİK İNCELEMESİNİN ÇEKİŞMELİ YARGIYA

DÖNÜŞÜP DÖNÜŞMEYECEĞİ SORUNU 493

 1. c) TASDİK İNCELEMESİNDE KOMİSER RAPORU 494
 2. d) 3 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ VE İTİRAZ EDENLERİN

DURUŞMADA HAZIR BULUNABİLMELERİ 496

 1. e) OYLAMAYA KATILMA HAKKI OLMAYANLARIN İTİRAZI 497
 2. f) TASDİK İNCELEMESİNDE 6 AYLIK EK SÜRE 498
 3. B) KONKORDATONUN TASDİKİ ŞARTLARI 499
 4. a) GENEL OLARAK 499
 5. b) TASDİK ŞARTLARI 501
 6. aa) TEKLİF EDİLEN TUTARIN BORÇLUNUN İFLASI 

HALİNDE ALACAKLILARIN ELİNE GEÇEBİLECEK

MUHTEMEL TUTARDAN FAZLA OLMASI 501

 1. bb) TEKLİF EDİLEN MEBLAĞIN BORÇLUNUN

KAYNAKLARIYLA ORANTILI OLMASI 504

 1. cc) PROJENİN KABULÜ İÇİN GEREKEN ÇOĞUNLUĞUN

SAĞLANMIŞ OLMASI 506

 1. dd) TEMİNAT KOŞULUNUN SAĞLANMIŞ OLMASI 507

aaa) Genel Olarak 507

bbb) Teminat Gösterilecek Alacaklar 508

ccc) Projede Yer Alan Malların Teminat Olarak Gösterilip

Gösterilemeyeceği 510

ddd) Teminatın Türleri 510

eee) Teminatın Gösterilme Zamanı 511

fff) Teminatın Kaldırılması 512

 1. ee) GİDERLERİN YATIRILMIŞ OLMASI 513
 2. c) MAHKEMECE PROJEDE DÜZELTME İSTENMESİ 513
 3. C) KONKORDATONUN TASDİKİ KARARI, KAPSAMI VE İLANI 516
 4. D) KONKORDATONUN TASDİKİ TALEBİNDEN FERAGAT 518
 5. E) KONKORDATONUN TASDİK EDİLMEMESİ VE BORÇLUNUN

İFLASI 519

 1. F) KANUN YOLLARI 523
 2. a) GENEL OLARAK 523
 3. b) KONKORDATO KOMİSERİNİN DURUMU 524
 4. c) KONKORDATOYA İTİRAZ ETMEYEN ALACAKLILAR 525
 5. d) ALACAĞINI YAZDIRMAYAN ALACAKLILAR 526
 6. e) KANUN YOLUNA MÜRACAAT SÜRESİ 526
 7. f) TASDİK KARARINA KARŞI YARGILAMANIN

YENİLENMESİ 526

 • 10- REHİNLİ MALLARIN MUHAFAZA VE SATIŞI İLE

FİNANSAL KİRALAMA KONUSU MALLARIN İADESİNİN

ERTELENMESİ 529

 1. A) GENEL OLARAK 529
 2. B) REHİNLİ MALLARIN MUHAFAZA VE SATIŞININ

ERTELENMESİ 529

 1. C) FİNANSAL KİRALAMA KONUSU MALLARIN İADESİNİN

ERTELENMESİ 531

 1. D) ERTELEMENİN KENDİLİĞİNDEN HÜKÜMSÜZ HALE

GELMESİ 533

 1. E) ERTELEMENİN MAHKEMECE KALDIRILMASI 533
 • 11- ÇEKİŞMELİ ALACAKLAR HAKKINDA DAVA 535
 1. A) GENEL OLARAK 535
 2. B) ÇEKİŞMELİ ALACAK KAVRAMI 535
 3. C) ÇEKİŞMELİ ALACAKTA KONKORDATO KARARI VEREN

MAHKEMENİN KARARININ NİTELİĞİ 536

 1. D) ÇEKİŞMELİ ALACAĞIN ESASINA YÖNELİK AÇILACAK

DAVA 537

 1. E) ALACAĞINI SÜRESİNDE YAZDIRMAMIŞ

ALACAKLILARIN DURUMU 539

 1. F) DAVAYA İLİŞKİN YARGILAMA GİDERLERİNİN

KONKORDATOYA TABİ OLUP OLMAYACAĞI SORUNU 539

 • 12- KONKORDATONUN HÜKÜMLERİ 541
 1. A) KONKORDATONUN TASDİK KARARIYLA BAĞLAYICI

HALE GELMESİ 541

 1. B) KONKORDATONUN BAĞLAYICI OLDUĞU ALACAKLILAR

BAKIMINDAN TASDİKİN HÜKÜMLERİ 541

 1. C) KONKORDATOYA TABİ OLMAYAN ALACAKLILAR

BAKIMINDAN TASDİKİN HÜKÜMLERİ 543

 1. D) KONKORDATODA YABANCI PARA ALACAKLARININ

DURUMU 546

 1. E) KONKORDATONUN SONUÇLANMAYAN TAKİPLERE

ETKİSİ VE HACİZLERİN DÜŞME ANI 548

 1. F) HACİZLERLE BİRLİKTE TAKİPLERİN DE DÜŞÜP 

DÜŞMEYECEĞİ MESELESİ 549

 1. G) KONKORDATO DIŞINDA KALAN TUTARIN EKSİK BORÇ

OLUŞTURUP OLUŞTURMADIĞI MESELESİ 550

 1. H) TASDİK EDİLEN TUTARIN BORÇLU TARAFINDAN

ÖDENMEMESİ 552

 1. I) TASDİKTEN SONRA ACİZ BELGESİ DÜZENLENMEMESİ 552
 2. J) KONKORDATONUN TASDİKİ VE TASARRUFUN İPTALİ

DAVASI 553

 1. K) REHİNLİ ALACAKLILAR BAKIMINDAN KONKORDATONUN

TASDİKİ 554

 • 13- KONKORDATO HARİCİNDE YAPILAN VAATLER VE

KONKORDATONUN FESHİ 555

 1. A) KONKORDATO HARİCİNDE YAPILAN VAATLER 555
 2. a) TASDİKTEN ÖNCE YAPILAN VAATLERİN GEÇERSİZ

OLUŞU 555

 1. b) TASDİKTEN SONRA YAPILAN VAATLERİN DURUMU 556
 2. c) ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN VAADİ 556
 3. d) KONKORDATO DIŞI VAADİN MÜEYYİDESİ 557
 4. B) KONKORDATONUN KISMEN FESHİ 558
 5. a) KISMEN FESHİN YASAL DAYANAĞI 558
 6. b) FESİH KAVRAMININ YANLIŞ KULLANILIŞI 558
 7. c) ALACAKLININ SEÇİM HAKKI 559
 8. d) KONKORDATONUN KISMEN FESHİNDE BORÇTAN

BİRLİKTE SORUMLU OLANLARIN DURUMU 559

 1. e) FESİH İÇİN ÖDEMELERİN GECİKMESİNDE KUSUR

ARAŞTIRMASI YAPILAMAYIŞI 560

 1. f) FESİH SONRASI ALACAKLININ DURUMU 561
 2. g) FESİH İSTEYEBİLECEK ALACAKLILAR 561
 3. h) KAYIT YAPTIRMAMIŞ ALACAKLILARIN VE ÇEKİŞMELİ

ALACAKLILARIN DURUMU 563

ı) FESİH HAKKINDAN BAŞTAN FERAGAT EDİLEMEYİŞİ 564

 1. j) FESİHTE GÖREVLİ MAHKEME VE YARGILAMA

GİDERLERİ 564

 1. k) FESİH DAVASI AÇILMASI İÇİN TASDİK KARARININ

KESİNLEŞMESİNİN GEREKİP GEREKMEDİĞİ 565

 1. l) ÖDENMEYEN BORÇ İÇİN İFLAS YOLUYLA TAKİP 565
 2. m) FESİH DAVASINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ 567
 3. C) KONKORDATONUN TAMAMEN FESHİ 567
 4. a) TAMAMEN FESHİN YASAL DAYANAĞI 567
 5. b) TAMAMEN FESİHTE DÜRÜSTLÜK KURALININ ETKİSİ 568
 6. c) TAMAMEN FESHE İLİŞKİN İLAN 568
 7. d) FESİH İSTEYEBİLECEK ALACAKLILAR 569
 8. e) TAMAMEN FESHİN ETKİSİ 570
 9. f) TAMAMEN FESİH NEDENLERİNİN TASDİKTEN ÖNCE

BİLİNMESİ 570

 1. g) ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN DAVRANIŞLARI SEBEBİYLE

KONKORDATONUN TAMAMEN FESHİ 571

 1. h) BORÇLARIN ÖDENMESİNİN FESİH DAVASINA ETKİSİ 572

ı) KONKORDATONUN FESHİNİN TEMİNATLARA ETKİSİ 572

 1. j) KONKORDATONUN FESHİ VE İFLAS DAVASI 573
 2. k) KONKORDATONUN FESHİ SONRASINDA YENİDEN

KONKORDATO TALEBİNDE BULUNULMASI 573

 1. l) FESİH DAVASINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ 574
 • 14- KONKORDATODA HARÇ, VERGİ İSTİSNALARI VE

TEŞVİK BELGELERİ 575

 • 15- REHİNLİ ALACAKLILARLA MÜZAKERE VE

BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI 579

 1. A) GENEL OLARAK 579
 2. B) REHİNLİ ALACAĞIN YAPILANDIRMA ŞARTI OLARAK

BORÇLUNUN HER REHİNLİ ALACAKLIYLA AYRI AYRI

GÖRÜŞMESİ VE REHİNLİ ALACAKLILARIN İKNASI 580

 1. C) REHİNLİ ALACAKLILARIN BİLGİLENDİRİLMESİ VE

MÜZAKEREYE DAVETİ 581

 1. D) REHİNLİ ALACAKLILAR İÇİN ANLAŞMA NİSABI 582
 2. E) ANLAŞMAYI KABUL ETMEYEN REHİNLİ ALACAKLILARIN

DURUMU 583

 1. F) MAHKEMENİN TASDİKE YÖNELİK İNCELEMESİ 584
 2. G) REHİNLİ ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASINDA

TASDİK ŞARTI OLARAK ADİ ALACAKLILAR İÇİN

YAPILAN TEKLİFİN TASDİK EDİLMİŞ OLMASI 587

 1. H) MAHKEMENİN TASDİK KARARI 587
 2. I) REHİNLİ ALACAKLININ TASDİK EDİLEN ANLAŞMAYI

FESHETTİRMESİ 588

 1. J) ADİ KONKORDATONUN REHİNLİ ALACAKLILAR İÇİN

UYGULANACAK HÜKÜMLERİ 589

 1. K) REHİNLİ ALACAKLILARIN KONKORDATO KAPSAMINDA

YAPILANDIRILMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 589

 • 16- HÜKÜMLERİN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI 591
 1. A) 7101 SAYILI KANUN BAKIMINDAN 591
 2. B) 7155 SAYILI KANUN BAKIMINDAN 594
 • 17- HÜKÜMLERİN YER BAKIMINDAN UYGULANMASI 597

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İFLAS İÇİ KONKORDATO VE

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO

 

 • 18- İFLASTAN SONRA (İFLAS İÇİ) KONKORDATO VE YAPILAN

DEĞİŞİKLİKLER 599

 1. A) GENEL OLARAK 599
 2. B) KONKORDATO TEKLİFİ 600
 3. C) ALACAKLILAR TOPLANTISI 602
 4. D) KONKORDATONUN MAHKEMEDE İNCELENMESİ 604
 5. E) KONKORDATONUN HÜKÜMLERİ 606
 6. a) MAHKEMENİN KONKORDATOYU TASDİK ETMEMESİ 606
 7. b) MAHKEMENİN KONKORDATOYU TASDİK ETMESİ 606
 8. F) KONKORDATONUN FESHİ 608
 • 19- MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO VE

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 611

 1. A) GENEL OLARAK 611
 2. B) MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATODA

BORÇLUNUN TASARRUF YETKİSİ 613

 1. C) MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATONUN

FAYDALARI 614

 1. D) “MALVARLIĞI” VE “TERK” KAVRAMLARI 615
 2. E) TÜRLERİ 616
 3. a) Genel Olarak 616
 4. b) Tasfiye Anlaşması Şeklinde Malvarlığının Terki Suretiyle

Konkordato 617

 1. c) Malvarlığının Tamamının veya Bir Kısmının Üçüncü Kişiye Devri

Suretiyle Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato 617

 1. d) Yeni Şirket Kurma Yoluyla Malvarlığının Terki Suretiyle

Konkordato 618

 1. e) Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatonun Çeşitli Görünümleri

ve Kombine Konkordato 620

 1. F) MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATONUN ADİ

KONKORDATO VE İFLAS İLE KARŞILAŞTIRILMASI 621

 1. a) Adi Konkordato ile Karşılaştırma 621
 2. b) İflas ile Karşılaştırma 622
 3. G) MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATONUN

İYİLEŞTİRME TEDBİRİ OLUP OLMADIĞI MESELESİ 624

 1. H) İÇERİĞİ 625
 2. a) Zorunlu İçeriği 625
 3. aa) Genel Olarak 625
 4. bb) Alacaklıların Malların Tasfiyesi Ya Da Üçüncü Kişiye Devri

Suretiyle Karşılanmayan Alacaklarından Feragat Edip

Etmediklerini Belirtmeleri 626

 1. cc) Konkordato Tasfiye Memurları ile Alacaklılar Kurulu

Üyelerinin Belirlenmesi ve Yetkilerinin Saptanması 627

 1. dd) Tasfiyenin Usulü ve Teminatlandırmanın Gösterilmesi 628
 2. ee) İlan 629
 3. ff) Konkordato Dışında Kalan Malların Belirtilmesi 630
 4. b) İhtiyari İçeriği 630
 5. I) USULÜ 630
 6. J) ZORUNLU ORGANLAR 632
 7. a) Tasfiye Memurları 632
 8. aa) Genel Olarak 632
 9. bb) Tasfiye Memurlarının Hukuki Durumu 632
 10. cc) Tasfiye Memurlarının Temsil Yetkilerinin Usuli Dayanağı 633
 11. dd) Tasfiye Memurlarının Sayısı ve Kimlerden Oluşabileceği 633
 12. ee) Tasfiye Memurlarının Belirlenmesi 635
 13. ff) Tasfiye Memurlarının İşlevi ve Görevleri 635
 14. gg) Tasfiye Memurlarında Eksilme Olması 636
 15. hh) Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu 637
 16. b) Alacaklılar Kurulu 638
 17. aa) Alacaklılar Kurulunun Seçimi ve Fonksiyonu 638
 18. bb) Alacaklılar Kurulunun Temsil Yetkisi 638
 19. cc) Alacaklılar Kuruluna İtiraz ve Alacaklılar Kurulu Kararına

Karşı Şikayet 639

 1. dd) Alacaklılar Kurulunun Görevi 640
 2. K) TASDİKİN SONUÇLARI 641
 3. L) PAYLAŞTIRMAYA KATILACAK ALACAKLILARIN

BELİRLENMESİ (SIRA CETVELİ) 644

 1. M) PARAYA ÇEVİRME 645
 2. N) REHİNLİ MALVARLIĞI 646
 3. a) Genel Olarak 646
 4. b) Taşınmaz Rehinleri 647
 5. c) Taşınır Rehinleri 649
 6. d) Rehin Açığı 651
 7. O) TAHSİLİ GÜÇ VE İHTİLAFLI HAKLARIN ALACAKLIARA

DEVRİ 652

 1. P) HUKUKİ İŞLEMLERİN İPTALİ 654
 2. R) PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI 655
 3. S) BANKAYA TEVDİ 656
 4. a) Genel Olarak 656
 5. b) Süresi İçinde Alınmayan Paralar 656
 6. c) Tasfiye Harici Kalmış Mal Tespit Edilmesi 657
 7. T) FAALİYET RAPORU VE TASFİYENİN SONA ERMESİ 657
 8. a) Genel Olarak 657
 9. b) Son Rapor Düzenlenmesi 658
 10. c) Tasfiyenin 1 Yıldan Uzun Sürmesi Hali 659
 11. d) Tasfiyenin Kapanmasını Takiben Yapılması Gerekenler 659
 12. U) UYGULANACAK ORTAK HÜKÜMLER 659

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

YENİDEN YAPILANDIRMA HUKUKU

 

 • 20- SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN

UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI 661

 1. A) KURUMUN AMACI 661
 2. B) HUKUKİ NİTELİĞİ 665
 3. C) YENİDEN YAPILANMAYA SADECE BORÇLUNUN BAŞVURABİLECEK OLMASI 666
 4. D) BAŞVURU SEBEPLERİ 667
 5. a) Genel Olarak 667
 6. b) Muaccel Para Borçlarını Ödeyemeyecek Durumda Olmak

(Ödeme Güçlüğü – Aciz Hali) 669

 1. c) Mevcut ve Alacaklarının Borçlarını Karşılamaya Yetmeyecek

Olması (Borca Batıklık) 669

 1. d) Ödeme Güçlüğü veya Borca Batıklığa Düşme Tehlikesiyle

Karşı Karşıya Kalmanın Kuvvetle Muhtemel Olması 669

 1. E) YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİNİN HAZIRLANMASI

VE PROJENİN İÇERİĞİ 670

 1. F) PROJEDEN ETKİLENEN ALACAKLILAR VE

SINIFLANDIRILMASI 672

 1. G) PROJENİN BORÇLU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 674
 2. H) ALACAKLILARIN BİLGİLENDİRİLMESİ VE BELGELER 675
 3. a) Alacaklıların Bilgilendirilmesi 675
 4. b) Mali Durumu Gösterir Belgeler 677
 5. c) Fizibilite ve İflas Analiz Raporu 677
 6. I) PROJENİN MÜZAKERESİ VE OYLAMA 678
 7. a) Müzakere 678
 8. b) Oylama 679
 9. aa) Davet 679
 10. bb) Oylama Davetiyesi 680
 11. cc) Toplantının Şekli 681

aaa) Oylama Toplantısı 681

bbb) Vekaleten Oy 681

ccc) Posta Yoluyla Oylama 682

 1. dd) Oylama Raporunun Hazırlanması 682
 2. J) MAHKEMEYE TASDİK BAŞVURUSUNDA SUNULACAK

BELGELER 683

 1. K) YENİDEN YAPILANDIRMADA GÖREVLİ ORGANLAR 684
 2. a) Tasdik Aşamasına Kadar Olan Dönemdeki Organlar 684
 3. aa) Bağımsız Denetim Kuruluşu 684
 4. bb) Oylama Görevlisi 685
 5. cc) Noter 685
 6. b) Tasdik Aşamasında ve Sonrasında Görevli Organlar 686
 7. aa) Asliye Ticaret Mahkemesi 686
 8. bb) Ara Dönem Denetçisi 686
 9. cc) Proje Denetçisi 688
 10. L) TASDİK BAŞVURUSUNUN İLANI VE TEBLİĞ 688
 11. M) ARA DÖNEM DENETÇİSİ ATAMAK DIŞINDA

MAHKEMENİN ALACAĞI DİĞER TEDBİRLER 690

 1. a) Genel Olarak 690
 2. b) Takiplerin ve Takiplerle İlgili Davaların Durdurulması 692
 3. c) Borçlunun Finansman İhtiyacının Karşılanması 693
 4. N) MAHKEMECE İTİRAZLARIN İNCELENMESİ 694
 5. O) TASDİK KARARININ KOŞULLARI 697
 6. a) Genel Olarak 697
 7. b) Borçlunun İyiniyetle Bu Yola Başvurmuş Olması 697
 8. c) Madde 309/m – 309/o Koşullarının Yerine Getirilmiş Olması 698
 9. d) Projeyi Reddeden Alacaklının İflas Tasfiyesinde Eline

Geçecek Miktarın Daha Elverişsiz Olmaması 698

 1. P) TASDİK KARARI VERİLİŞ SÜRESİ 699
 2. R) TASDİK KARARININ SONUÇLARI 700
 3. a) Proje Denetçisi Atanması 700
 4. b) Tasdik Kararı Hüküm ve Sonuçlarını Derhal Doğurur 700
 5. c) Karara Karşı Kanun Yolu İncelemesinin Etkisi 701
 6. d) Borçlunun Taraf Olduğu Sözleşmelerin Durumu 701
 7. e) Projenin Müşterek Borçlu ve Kefillere Etkisi 702
 8. S) TASDİK TALEBİNİN REDDİ KARARI 703
 9. T) TASDİK TALEBİNE KARŞI KANUN YOLU 703
 10. U) YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİNİN FESHİ, TADİLİ,

İHLALİ 704

 1. a) Yeniden Yapılandırma Projesinin Feshi 704
 2. b) Yeniden Yapılandırma Projesinin Tadili 705
 3. c) Yeniden Yapılandırma Projesinin İhlali 707
 4. V) HARÇ, VERGİ İSTİSNALARI VE TEŞVİK BELGELERİ 708
 5. Y) BORÇLU HAKKINDA UYGULANACAK CEZAİ HÜKÜM 709
 6. Z) ÖRNEK FORMLAR 710

SONUÇ 711

EKLER 721

 

EK 1: 7101 SAYILI KANUN VE GEREKÇESİ (KONKORDATOYA

İLİKİN HÜKÜMLER) 723

 

EK 2: 7155 SAYILI KANUN VE GEREKÇESİ (KONKORDATOYA

İLİŞKİN HÜKÜMLER) 771

 

EK 3: 4949 SAYILI KANUN VE GEREKÇESİ (KONKORDATOYA

İLİŞKİN HÜKÜMLER) 779

 

EK 4: 5092 SAYILI KANUN VE GEREKÇESİ (KONUYA İLİŞKİN

HÜKÜMLER) 821

 

5092 SAYILI İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN GENEL GEREKÇESİ 829

 

EK 5: KONKORDATO GİDER AVANSI TARİFESİ 835

 

EK 6: KONKORDATO KOMİSERLİĞİ VE ALACAKLILAR

KURULUNA DAİR YÖNETMELİK 837

 

EK 7: KONKORDATO TALEBİNE EKLENECEK BELGELER

HAKKINDA YÖNETMELİK 849

 

EK 8: SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN

UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK 857

 

EK 9: BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN

BELİRLENMESİNE DAİR KARAR 869

 

EK 10: BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ 875

 

EK 11: KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM

STANDARTLARI KURUMUNUN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ

HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
225,00   
225,00   
2
112,50   
225,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
225,00   
225,00   
2
112,50   
225,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
225,00   
225,00   
2
112,50   
225,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
225,00   
225,00   
2
112,50   
225,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
225,00   
225,00   
2
112,50   
225,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
225,00   
225,00   
2
   
   
Kapat