Borçlar Hukuku Özel Hükümler M.Turgut Öz

Borçlar Hukuku Özel Hükümler


Basım Tarihi
2023-01
Sayfa Sayısı
1168
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750282133
Boyut
16x24
Baskı
1430,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 430 puan kazanacaksınız)
   430

Prof. Dr. M.Turgut ÖZ
Prof. Dr. Ebru CEYLAN
Prof. Dr. Murat DOĞAN
Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL
Prof. Dr. Hayrünnisa ÖZDEMİR
Prof. Dr. Kemal ŞENOCAK
Doç. Dr. Emre CUMALIOĞLU
Doç. Dr. Selin SERT SÜTÇÜ

 

 

İÇİNDEKİLER
 
Önsöz 
 
5
BORÇLAR ÖZEL HUKUKU
 
 
İKİNCİ KISIM
 
 
Özel Borç İlişkileri
 
 
MÜLKİYETİ DEVİR BORCU DOĞURAN SÖZLEŞMELER 
 
49
BİRİNCİ BÖLÜM
 
 
Satış Sözleşmesi
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
51
II. TANIMI 
 
52
III. ÖZELLİKLERİ 
 
53
A. Tam İki Tarafa Borç Yükleme 
 
53
B. Borç Sözleşmesi Olması 
 
54
C. İvazlı Olması 
 
54
D. Rızai Olması 
 
54
E. Ani Edimli Olması 
 
54
F. Temlik Borcu Doğuran Sözleşme Olması 
 
55
G. Sebebe Bağlı Sözleşme Olması 
 
55
IV. UNSURLARI 
 
55
A. Satış Sözleşmesinin Konusu: Mal 
 
56
B. Bedel 
 
57
C. Tarafların Anlaşması 
 
58
V. ŞEKLİ 
 
59
VI. ÇEŞİTLERİ 
 
60
A. Satış Sözleşmesinin Konusuna Göre 
 
60
1. Taşınır Satışı 
 
60
2. Taşınmaz Satışı 
 
60
B. Satışın Niteliğinin Ticari Olup Olmamasına Göre 
 
60
1. Ticari Satış 
 
60
2. Ticari Olmayan Satış 
 
61
C. Bedelin Ödenme Zamanına Göre 
 
61
D. Parça Satışı– Çeşit Satışı 
 
61
E. Tüketici Satışları 
 
62
VII. HASAR VE YARARIN GEÇİŞİ 
 
63
A. Genel Olarak 
 
63
B. Şartları 
 
65
1. Geçerli Bir Satış Sözleşmesi Olmalı 
 
65
2. Hasarın Taşınırlar Bakımından Zilyetliğin Devri ve Taşınmazlar Bakımından Tescil Gerçekleşene Kadar Satıcıda Olması 
 
66
3. Hasarın Sebebi Beklenmeyen Olay Olmalı 
 
66
4. Hasardan Dolayı Satıcının Kusuru Olmaması 
 
67
C. Yarar ve Hasarın Geçişinde Kural 
 
67
D. İstisnaları 
 
67
1. Durumun Gereğinden 
 
68
2. Sözleşmeden Kaynaklanan İstisnalar 
 
68
3. Kanundan Doğan İstisnalar 
 
68
4. Uluslararası Satışlarda Hasarın–Yararın Geçişi 
 
69
VIII. TAŞINIR SATIŞI 
 
71
A. Konusu 
 
71
B. Tarafları 
 
73
1. Satıcı 
 
73
2. Alıcı 
 
73
C. Tarafların Borçları 
 
74
1. Satıcının Borçları 
 
74
a. Satılanın Zilyetlik ve Mülkiyetini Devretme Borcu 
 
74
b. Satıcının Zilyetlik ve Mülkiyeti Devir Borcunda Temerrüdü 
 
76
aa. Belirli Süreli Ticari Satış Sözleşmesi Bakımından 
 
76
aaa. Ticari Satış Olmalı 
 
76
bbb. Temerrüdün Sonuçları 
 
77
bb. Ticari Olmayan Satışlar ve Belirli Süreli Olmayan Satışlar Bakımından 
 
80
cc. Satıcının Kısmi Temerrüdü 
 
80
c. Satıcının Devir ve Taşıma Giderlerini Ödeme Borcu 
 
81
d. Zapttan Dolayı Sorumluluk 
 
81
aa. Zapttan Dolayı Sorumluluğun Şartları 
 
82
aaa. Geçerli Bir Satış Sözleşmesinin Varlığı 
 
82
bbb. Satış Sözleşmesi Konusunun Alıcıya Teslim Edilmiş Olması 
 
82
ccc. Satış Sözleşmesinin Kurulduğu Sırada Üçüncü Kişinin Zapta İmkân Veren Bir Hakkı Olması 
 
82
ddd. Satış Sözleşmesinin Kurulduğu Sırada Alıcı Zaptı Bilmemeli 
 
83
eee. Üçüncü Kişi Zapt Hakkını Satılan Üzerinde Kullanmalı 
 
83
fff. Kusur 
 
83
ggg. Zaptın İhbar Edilmesi 
 
84
hhh. Zaptın İspat Edilmesi 
 
84
ııı. Zamanaşımı 
 
85
bb. Zaptın Hüküm ve Sonuçları 
 
85
aaa. Tam Zapt Halinde Alıcının Hakları 
 
85
bbb. Kısmi Zapt Halinde 
 
88
e. Satıcının Ayıptan Doğan Sorumluluğu 
 
89
aa. Ayıbın Tanımı 
 
89
bb. Ayıbın Çeşitleri 
 
90
aaa. Maddi Ayıp 
 
90
bbb. Ekonomik Ayıp 
 
91
ccc. Hukuki Ayıp 
 
91
ddd. Açık Ayıp 
 
91
eee. Gizli Ayıp 
 
91
cc. Ayıptan Doğan Sorumluluğun Şartları 
 
92
aaa. Satılanda Ayıp Olması 
 
92
bbb. Alıcının Ayıbı Bilmemesi 
 
92
ccc. Alıcının Ayıplı Malı Kabul Etmemesi 
 
93
eee. Ayıp, Hasar Alıcıya Geçmeden Önce Var Olmalı 
 
93
fff. Satılanı Gözden Geçirme 
 
94
ggg. Alıcının Ayıbı Satıcıya Bildirmesi 
 
95
hhh. Hayvan Satışları Bakımından Ayıp Halinde Satıcının Sorumluluğu 
 
96
ııı. Mesafeli Satışı Yoluyla Satılanın Ayıplı Olması Halinde Satıcının Sorumluluğu 
 
97
dd. Alıcının Ayıptan Doğan Hakları 
 
97
aaa. Alıcının Seçimlik Hakların Kullanmasının Sınırlandırılması 
 
98
aaaa. Alıcının Sözleşmeden Dönme Hakkını Kullanmak İstemesine Rağmen, Satıcının Talebiyle Hâkimin Satılanın Onarımına veya Satış Bedelinden İndirim Yapılmasına Karar Vermesi 
 
98
bbbb. Satılanın Alıcıya Yüklenen Bir Sebepten Yok Olması, Başkasına Devredilmesi veya Şekil Değiştirmesi Halinde Dönme Hakkının Kullanılmaması 
 
99
cccc. Alıcının Malın Ayıplı Olduğunu Bilerek Kullanması ve Tüketmesi Halinde Sözleşmeden Dönemeyeceği 
 
99
dddd. Satılanın Birden Çok Parçadan Oluşması Halinde Bazı Parçalar Ayıplı İse Alıcının Sadece Ayıplı Parçalar Bakımından Sözleşmeden Dönmesi 
 
99
eeee. Satılanın Ayıplı Değeri ile Ayıpsız Değeri Arasındaki Bedel Farkı Satış Bedeline Çok Yakın veya Eşitse Alıcı Sözleşmeden Dönme/ Ayıpsız Benzeriyle Değişim Hakkını Kullanmalı 
 
100
bbb. Alıcının Ayıptan Doğan Seçimlik Hakları 
 
100
aaaa. Sözleşmeden Dönme Hakkı 
 
100
bbbb. Bedelden İndirim Hakkı 
 
101
cccc. Tazminat Hakkı 
 
102
dddd. Satılanın Ayıpsız Misliyle Değiştirilmesi 
 
103
eeee. Satılanın Ücretsiz Onarımını İsteme Hakkı 
 
103
ee. Ayıptan Sorumluluğu Kısıtlayan ve Ortadan Kaldıran Anlaşmalar 
 
103
ff. Zamanaşımı 
 
104
2. Alıcının Borçları 
 
105
a. Bedel Ödeme 
 
105
aa. Genel Olarak 
 
105
bb. Bedel Ödeme Borcunda Temerrüt 
 
107
b. Alıcının Satılanı Devralma Borcu 
 
109
c. Alıcının Yan Borçları 
 
110
IX. TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 
 
110
A. Taşınmaz Satış Sözleşmesinin Unsurları 
 
111
1. Taşınmaz Mal Olmalı 
 
111
2. Satış Bedeli 
 
111
3. Anlaşma 
 
112
4. Şekil 
 
112
5. Taşınmaz Satışının Vekaletname Aracılığıyla Yapılması 
 
113
6. Yarar ve Hasarın Geçişi 
 
113
7. Ayıptan Doğan Sorumluluk 
 
114
8. Zapttan Dolayı Sorumluluk 
 
116
9. Taşınmaz Satışında Muvazaa, İnançlı İşlem ve Nam–ı Müstear 
 
116
a. Taşınmaz Satışında Muvazaa 
 
116
b. Taşınmaz Satışında İnançlı İşlem 
 
117
c. Taşınmaz Satışında Nam–ı Müstear 
 
117
d. Tapuya Kayıtlı Olan Taşınmazların Haricen Satışı 
 
118
10. Taşınmaz Satış Sözleşmesinde Taşınır Satış Sözleşmesine İlişkin Hükümlerin Kıyasen Uygulanması 
 
118
X. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ 
 
118
A. Genel Olarak 
 
118
B. Hüküm ve Sonuçları 
 
119
XI. ÖN ALIM, ALIM VE GERİ ALIM SÖZLEŞMELERİ 
 
121
A. Sözleşmeden Doğan Ön Alım Hakkı 
 
121
1. Genel olarak 
 
121
2. Sözleşmeden Doğan Ön Alım Hakkının Çeşitleri 
 
122
3. Hukuki Niteliği 
 
122
4. Şekli 
 
124
5. Şerh Edilmesi 
 
124
6. Şartları 
 
125
a. Genel Olarak 
 
125
b. Ön Alım Hakkının Kullanılmasının Mümkün Olduğu İşlemler 
 
125
c. Ön Alım Hakkının Kullanılmasının Mümkün Olmadığı İşlemler 
 
126
7. Ön Alım Davası 
 
127
a. Davacı 
 
127
b. Davalı 
 
127
c. Davanın Açılma Zamanı 
 
128
d. Ön Alım Kararı 
 
129
B. Alım Sözleşmesi 
 
129
C. Geri Alım Sözleşmesi 
 
130
XII. ŞARTA BAĞLI TAŞINMAZ SATIŞI 
 
131
XIII. BAZI SATIŞ TÜRLERİ 
 
131
A. Örnek Üzerine Satış 
 
131
B. Beğenme Koşuluyla Satış 
 
132
C. Açık Artırma Yoluyla Satış 
 
135
1. Türleri 
 
136
a. Cebri Artırma Yoluyla Satış Sözleşmesi 
 
136
b. İsteğe Bağlı Açık Artırma 
 
137
aa. İsteğe Bağlı Özel Artırma 
 
137
bb. İsteğe Bağlı Açık Artırma 
 
137
2. Hükümleri 
 
138
3. İptali 
 
138
D. Mesafeli Satış Sözleşmesi 
 
139
E. İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler 
 
141
F. Kısmi Ödemeli Satış Sözleşmeleri 
 
142
1. Taksitle Satış Sözleşmesi 
 
142
a. Unsurları 
 
143
aa. Satış Sözleşmesinin Konusu 
 
143
bb. Satış Sözleşmesinde Belirlenen Bedel Kısım Kısım Ödenmeli 
 
143
cc. Anlaşma Unsuru– Ehliyet– Şekil Unsuru 
 
144
dd. Tarafların Hak ve Borçları 
 
147
aaa. Alıcının Hak ve Borçları 
 
147
aaaa. Alıcının Borçları 
 
147
bbbb. Alıcının Hakları 
 
152
bbb. Satıcının Hak ve Borçları 
 
153
aaaa. Satıcının Hakları 
 
153
bbbb. Satıcının Borçları 
 
154
ee. Taksitle Satış Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Yetkili Mahkeme ve Tahkim 
 
154
ff. Taksitle Satış Sözleşmesine İlişkin Türk Borçlar Kanunu Hükümlerinin Uygulama Alanı 
 
155
gg. Hakimin Müdahalesi 
 
155
2. Ön Ödemeli Taksitle Satış Sözleşmesi 
 
156
a. Sözleşmenin Hükümleri 
 
157
aa. Satış Bedelinin Tespiti 
 
157
bb. Satış Bedelinin Ödenmesi 
 
158
cc. Ödemelerin Güvenceye Bağlanması 
 
158
dd. Alıcının Malın Devredilmesini İsteme Hakkı 
 
159
ee. Sözleşme Süresi 
 
159
b. Sözleşmenin Sona Ermesi 
 
159
aa. Cayma Hakkı 
 
159
bb. Ön Ödemelerde Alıcının Temerrüdü 
 
160
c. Ön Ödemeli Taksitle Satış Sözleşmesinin Uygulama Alanı 
 
160
G. Mülkiyeti Saklı Tutma Sözleşmesi 
 
160
Bölüm Kaynakçası 
 
163
İKİNCİ BÖLÜM
 
 
Mal Değişim (Trampa) Sözleşmesi
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
169
II. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ VE GEÇERLİLİĞİ 
 
170
III. TARAFLARIN BORÇLARI 
 
171
IV. YARAR VE HASARIN GEÇİŞİ 
 
171
V. AYIP VE ZAPTTAN SORUMLULUK 
 
172
VI. TEMERRÜT 
 
172
Bölüm Kaynakçası 
 
174
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
 
Bağışlama Sözleşmesi
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
175
II. BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI 
 
175
A. Bağışlanılan Mal 
 
176
B. Anlaşma 
 
176
1. Fiil Ehliyeti 
 
176
a. Bağışlayanın Ehliyeti 
 
176
b. Bağışlananın Ehliyeti 
 
177
2. Sözleşmenin Şekli 
 
177
III. NİTELİKLERİ 
 
178
A. Tek Tarafa Borç Yüklemesi 
 
178
B. Sağlararası Sözleşme Olması 
 
178
C. Karşılıksız Olması 
 
178
D. Ani Edimli Olması 
 
179
E. Rızai Olması 
 
179
IV. ÇEŞİTLERİ 
 
179
A. Bağışlama Sözü Verme 
 
179
B. Elden Bağışlama 
 
179
C. Koşullu Bağışlama 
 
180
D. Yüklemeli Bağışlama 
 
181
E. Yerine Getirilmesi Bağışlayanın Ölümüne Bağlı Bağışlama 
 
182
F. Bağışlayana Dönme Şartlı Bağışlama 
 
182
V. TARAFLARIN BORÇLARI 
 
183
A. Bağışlayanın Borçları 
 
183
1. Bağışlayanın Bağışlanan Değerin Zilyetliğini ve Mülkiyetini Devretme Borcu 
 
183
2. Ayıp ve Zapttan Dolayı Sorumluluk 
 
185
B. Bağışlananın Borçları 
 
185
VI. SONA ERMESİ 
 
186
A. Geri Alma Sebeplerinin İncelenmesi 
 
186
1. Bağışlananın Bağışlayana veya Yakınlarından Birine Karşı Ağır Suç İşlenmesi 
 
186
2. Bağışlananın Kanundan Doğan Yükümlülüklerine Aykırı Davranması 
 
187
3. Bağışlananın Yüklemeyi Yerine Getirmemesi 
 
188
B. Yerine Getirilmemiş Bağışlama Sözünün Geri Alınması 
 
189
1. Bağışlayanın Mali Durumunun Değişmesi 
 
189
2. Bağışlayanın Aile Yükümlülüklerinin Artması 
 
189
C. Bağışlamanın Geri Alınması Hakkının Süresi ve Mirasçıların Geri Alma Hakkı 
 
190
D. Bağışlama Sözü Vermenin Ortadan Kalkması 
 
190
E. Dönemsel Edimli Bağışlamalar 
 
191
Bölüm Kaynakçası 
 
192
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
 
Kira Sözleşmesi
 
 
I. KİRA SÖZLEŞMESİNİN GENEL HÜKÜMLERİ 
 
193
A. Genel Olarak 
 
193
B. Kira Sözleşmesinin Tanımı 
 
193
C. Kira Sözleşmesinin Hukuki Niteliği, Konusu, Unsurları, Şekli, Kuruluşu ve Süresi 
 
194
1. Hukuki Niteliği 
 
194
2. Konusu 
 
195
3. Unsurları 
 
196
a. Bir Şeyin Kullanılmasının Devri 
 
196
b. Kira Bedeli 
 
196
c. Tarafların Anlaşması 
 
198
4. Şekli 
 
198
5. Kuruluşu 
 
199
6. Süresi 
 
199
a. Belirli Süreli Sözleşme 
 
199
b. Belirsiz Süreli Sözleşme 
 
200
D. Kira Sözleşmesinde Tarafların Durumu 
 
201
1. Tarafların Ehliyeti 
 
201
2. Kiraya Verenin Malik Dışında Bir Kimse Olabilmesi 
 
202
3. Aile Konutu 
 
202
4. Tarafların Birden Fazla Kişi Olması 
 
203
a. Kiraya Veren Tarafında Birden Fazla Kişi Olması 
 
203
b. Kiracı Tarafında Birden Fazla Kişi Olması 
 
203
E. Kira Sözleşmesinde Tarafların Hak ve Borçları 
 
203
1. Kiraya Verenin Borçları 
 
203
a. Kiralananı Sözleşmede Öngörülen Kullanma Amacına Uygun Teslim ve Sözleşme Süresince Bu Halde Bulundurma Borcu 
 
203
b. Vergi ve Benzeri Yükümlülükleri Yerine Getirme Borcu 
 
204
c. Yan Giderlere Katlanma Borcu 
 
205
d. Ayıba Karşı Tekeffül Borcu 
 
206
aa. Genel Olarak 
 
206
bb. Ayıp Kavramı ve Türleri 
 
206
cc. Ayıptan Doğan Sorumluluğun Şartları 
 
208
aaa. Maddi Şartlar 
 
209
aaaa. Kiralananın Ayıplı Olarak Teslim Edilmiş veya Teslimden Sonra Ayıplı Hale Gelmiş Olmalı 
 
209
bbbb. Kiracı Ayıbı Bilmemeli 
 
209
cccc. Ayıbın Meydana Gelmesinde Kiracının Kusuru Bulunmamalı 
 
209
dddd. Sorumsuzluk Anlaşması Olmamalı 
 
210
bbb. Şekli Şartlar 
 
211
aaaa. Kiracı Ayıbı Bildirmeli (Muayene ve İhbar Külfeti) 
 
211
bbbb. Kiraya Verene Ayıbı Gidermesi İçin Süre Tanınmış Olmalı 
 
211
dd. Ayıptan Doğan Haklar 
 
212
aaa. Kiralananın Teslimi Sırasında Mevcut Ayıplardan Doğan Haklar 
 
212
bbb. Kiralananın Teslimden Sonra Ayıplı Hale Gelmesi Halinde Doğan Haklar 
 
213
e. Zapta Karşı Tekeffül Borcu 
 
215
aa. Kira Sözleşmesi Yapıldığında Mevcut Olan Üstün Haktan Doğan Sorumluluk (Gerçek Zapt) 
 
215
bb. Kira Sözleşmesi Yapıldıktan Sonra Üçüncü Kişinin Kiralananın Mülkiyetini Kazanması (Gerçek Olmayan Zapt) 
 
217
cc. Kira Sözleşmesi Yapıldıktan Sonra Üçüncü Kişinin Kiralanan Üzerinde Sınırlı Ayni Hak Kazanması 
 
219
dd. Kira Sözleşmesinin Şerhi 
 
219
2. Kiracının Borçları 
 
220
a. Kira Bedelini ve Yan Giderleri Ödeme Borcu 
 
220
aa. Kira Bedelinin Belirlenmesi 
 
220
bb. Yan Gider Kavramı ve Kapsamı 
 
221
aaa. Yan Gider Kavramı 
 
221
bbb. Yan Giderler Kapsamına Giren Masraflar 
 
221
ccc. Yan Giderler Kapsamına Girmeyen Masraflar 
 
222
cc. Kira Bedelini ve Yan Giderleri Ödeme Zamanı 
 
222
dd. Kira Bedelini ve Yan Giderleri Ödeme Yeri 
 
223
ee. Kiralananın Kullanılmaması ve Sözleşmenin Sona Ermesinden Önce Geri Verilmesi Halinde Kira Bedelini Ödeme Borcu 
 
223
aaa. Kiralananın Kullanılmaması Halinde Kira Bedelini Ödeme Borcu 
 
223
bbb. Kiralananın Sözleşmenin Sona Ermesinden Önce Geri Verilmesi Halinde Kira Bedelini Ödeme Borcu 
 
224
b. Temizlik ve Bakım Giderlerini Ödeme Borcu 
 
228
c. Kiracının, Kiralananı Özenle Kullanma ve Komşulara Saygı Gösterme Borcu 
 
228
d. Ayıpları Bildirme Borcu 
 
229
e. Ayıpların Giderilmesine ya da Zararların Önlenmesine Yönelik Çalışmalara Katlanma Borcu 
 
230
f. Kiralananın Gezilip Görülmesine İzin Verme Borcu 
 
231
g. Kiralananı Bizzat Kullanma Borcu 
 
232
aa. Kural 
 
232
bb. İstisnalar 
 
232
aaa. Alt Kira 
 
232
bbb. Kullanım Hakkının Devri 
 
235
ccc. Kira Sözleşmesinin Devri 
 
235
h. Kiralananda Yenilik ve Değişiklik Yapmama Borcu 
 
236
F. Kiraya Verenin Hapis Hakkı 
 
238
G. Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi 
 
240
1. Türk Borçlar Kanunu’nun Genel Hükümlerine ve Borçlar Hukukunun Genel İlkelerine Göre Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi 
 
240
2. Türk Borçlar Kanunu’nun Kira Sözleşmesi Bölümünün Genel Hükümler Ayırımında Özel Olarak Düzenlenen Sebeplerle Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi 
 
241
a. Sürenin Dolması Sebebiyle Kendiliğinden Sona Erme 
 
242
b. Kiraya Verenin Feshi veya Fesih Bildiriminde Bulunması Sebebiyle Sona Erme 
 
242
aa Kiracının Kullanma Borcuna Aykırı Davranışı Sebebiyle Sona Ermesi 
 
242
aaa. Genel Olarak 
 
242
bbb. Şartları 
 
244
aaaa. Sözleşmeye Aykırılık Kiralananın Kullanımına İlişkin Olmalı 
 
244
bbbb. Kullanıma İlişkin Aykırılık Kiralananın Özenle Kullanılmaması veya Kiralananın Bulunduğu Taşınmazda Oturan Kişiler İle Komşulara Gerekli Saygı Gösterilmemesi Şeklinde Olmalı 
 
244
aaaaa. Kiralananın Özenle Kullanılmaması 
 
245
bbbbb. Kiralananın Bulunduğu Taşınmazda Oturan Kişiler İle Komşulara Gerekli Saygı Gösterilmemesi 
 
245
cccc. Kiracıya İhtarda Bulunularak Süre Verilmeli veya İhtar Gerektirmeyen Bir Durum Bulunmalı 
 
246
aaaaa. İhtarı ve Süre Verilmesini Gerektiren Haller ve İhtara İlişkin Esaslar 
 
246
bbbbb. İhtarı ve Süre Verilmesini Gerektirmeyen Haller 
 
247
ccccc. İhtar Semeresiz Kalmalı 
 
247
dddd. Kiraya Verenin Sözleşmeye Aykırı Kullanıma Açık veya Örtülü Rızası Bulunmamalı 
 
247
ccc. Hüküm ve Sonuçları 
 
248
bb. Kiracının Temerrüdünden Dolayı Fesih 
 
248
aaa. Genel Olarak 
 
248
bbb. Şartları 
 
249
aaaa. Kiracı Kira Bedelini veya Yan Giderleri Kısmen veya Tamamen Ödememiş Olmalı 
 
249
bbbb. Kiracı, Kira Bedelini ve Yan Giderleri Ödemede Gecikmiş Olmalı 
 
249
cccc. Kiracıya Süre Tayin Edilmiş Olmalı 
 
250
dddd. Tayin Edilen Süre İçerisinde Kira Bedeli veya Yan Giderler İfa Edilmemiş Olmalı 
 
252
ccc. Hüküm ve Sonuçları 
 
252
cc. Kiracının İflası Sebebiyle Fesih 
 
253
aaa. Genel Olarak 
 
253
bbb. Şartları 
 
254
aaaa. Kiracının İflasına Karar Verilmiş Olmalı 
 
254
bbbb. Kiracı veya İflas Masasına Güvence Vermesi İçin Uygun Süre Verilmeli 
 
255
cccc. Kiracı veya İflas Masası Verilen Sürede Yeterli Güvence Vermemiş Olmalı 
 
255
ccc. Hüküm ve Sonuçları 
 
256
c. Kiracının veya Mirasçılarının Feshi veya Fesih Bildiriminde Bulunması Sebebiyle Sona Erme 
 
256
aa. Kiracının Sözleşmeye Aykırılık Sebebiyle Sözleşmeyi Sona Erdirme Hakkı 
 
256
aaa. Genel Olarak 
 
256
bbb. Kiralananın Teslim Edilmemiş Olması Sebebiyle Sona Erme 
 
257
ccc. Kiralananın Ayıpları Sebebiyle Fesih Hakkı 
 
258
bb. Kiracının Ölümü Sebebiyle Feshi Bildirim Hakkı 
 
258
d. Her İki Tarafın da Feshe veya Fesih Bildirimine Yetkili Olduğu Haller 
 
259
aa. Belirsiz Süreli Sözleşmelerde Feshi Bildirim Hakkı 
 
259
bb. Önemli Sebeplerden Dolayı Feshi Bildirim Hakkı 
 
260
aaa. Genel Olarak 
 
260
bbb. Şartları 
 
261
aaaa. Belirli veya Belirsiz Süreli Bir Kira Sözleşmesi Olmalı 
 
261
bbbb. Taraflardan Biri İçin Sözleşmenin Devamını Çekilmez Kılan Önemli Bir Sebep Ortaya Çıkmış Olmalı 
 
261
cccc. Kanuni Sürelere Uyularak Fesih Bildirimi Yapılmalı 
 
264
ccc. Hüküm ve Sonuçları 
 
264
H. Kiracının Kiralananı Geri Verme Borcu 
 
265
1. Genel Olarak 
 
265
2. Kiracının Geri Verme Borcunun Hukuki Niteliği 
 
266
3. Geri Verme Borcunun Alacaklısı 
 
266
4. Kiracının Geri Verme Borcunun Kapsamı 
 
267
a. Kiracının Kiralananı Teslim Aldığı Durumda Geri Verme Borcu 
 
267
aa. Genel Olarak 
 
267
bb. Kiralananı Teslim Aldığı Durumda Geri Verme Borcu 
 
267
cc. Kiracının Kiralananı Eski Hale Getirme Borcu 
 
268
dd. Kiracının Teslim Aldığı Haliyle Geri Verme Borcunun İstisnaları 
 
268
5. Kiracının Geri Verme Borcunun Tarzı, Yeri ve Zamanı 
 
269
a. Kiracının Geri Verme Borcunun Tarzı 
 
269
b. Kiracının Geri Verme Borcunu Yerine Getireceği Yer 
 
270
c. Kiracının Geri Verme Borcunu Yerine Getireceği Zaman 
 
270
6. Kiracının Geri Verme Borcuna Aykırı Davranması Halinde Kiraya Verenin Hakları 
 
271
a. Genel Olarak 
 
271
b. Kiraya Verenin Gözden Geçirilmesi ve Kiracıya Bildirme (Muayene ve İhbar) Külfeti 
 
271
c. Kiraya Verenin Tazminat Talebi 
 
273
II. KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMELERİ 
 
273
A. Genel Olarak 
 
273
B. Uygulama Alanı 
 
274
1. Nitelik İtibariyle Uygulama Alanı: Konut ve İşyeri Kavramı 
 
274
a. Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmesi Olarak Nitelenen Sözleşmeler 
 
274
aa. Konut ve Çatılı İşyeri Kavramları 
 
274
aaa. Konut Kavramı 
 
274
bbb. İşyeri Kavramı 
 
275
bb. Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmesi Sayılmanın Şartları 
 
275
aaa. Türk Borçlar Kanunu’nun Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarına İlişkin Hükümlerinin Konu İtibariyle Uygulama Alanına Girmeli 
 
275
aaaa. Çatılı Taşınmaz veya Kiralananla Birlikte Kullanımı Kiracıya Bırakılan Eşya Olmalı 
 
277
aaaaa. Çatılı Taşınmazın Anlamı: Konut ve Çatılı İşyeri Kavramı 
 
277
bbbbb. Taşınır Yapı Olmamalı 
 
279
ccccc. Kiralananla Birlikte Kullanımı Kiracıya Bırakılan Eşya Olmalı 
 
279
bbbb. Niteliği Gereği Geçici Kullanıma Özgülenmiş Taşınmaz Olmamalı 
 
280
cccc. Mabet Olmamalı 
 
280
2. Yer İtibariyle Uygulama Alanı 
 
280
3. Zaman İtibariyle Uygulama Alanı 
 
281
4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İlişkin Taşınmazlarda Uygulanma Alanı 
 
282
C. Bağlantılı Sözleşmeler 
 
283
D. Kullanma Giderleri 
 
284
E. Kiracının Güvence Vermesi 
 
285
1. Kavram ve Hukuki Niteliği 
 
285
2. Hukuki Dayanağı 
 
286
3. Güvence Olarak Verilebilecek Unsurlar 
 
286
4. Güvencenin Verilme Tarzı ve İadesine İlişkin Hükümler 
 
286
a. Güvencenin Verilme Tarzı ve Sınırları 
 
286
b. Güvence Verme Borcunun Yerine Getirilmemesi 
 
288
c. Kiraya Verenin Güvenceyi Elden Teslim Alması Halinde Sorumluluğu 
 
288
d. Güvencenin İadesi 
 
288
F. Konut ve İşyeri Kiralarında Kira Bedelinin Belirlenmesi (Kira Tespiti) 
 
290
1. Genel Olarak Kira Bedelinin Tespiti Kavramı ve Uygulama Alanı 
 
290
2. Bedelinin Tespitine İlişkin Esaslar 
 
292
a. Kira Sözleşmesinde Kira Bedelinin Belirlenmesine İlişkin Anlaşma (Hüküm) Bulunması 
 
293
b. Kira Sözleşmesinde Kira Bedelinin Belirlenmesine İlişkin Anlaşma (Hüküm) Bulunmaması (Kira Bedelinin Dava Yoluyla Tespiti) 
 
295
aa. Genel Olarak 
 
295
bb. Belirli Süreli Kira Sözleşmelerinde Yenilenen Kira Dönemine İlişkin Kira Bedelinin Dava Yoluyla Tespitine İlişkin Esaslar 
 
295
cc. Belirsiz Süreli Kira Sözleşmelerinde Kira Artışına İlişkin Esaslar 
 
297
dd. Beş Yıldan Uzun Süreli veya Beş Yıldan Sonra Uzayan (Yenilenen) Sözleşmelerde Rayiç Kira Bedelinin Belirlenmesi 
 
297
aaa. Rayiç Kira Bedeli Kavramı 
 
297
bbb. Rayiç Kira Bedelinin Belirlenmesinin İstenebileceği Sözleşmeler 
 
298
ccc. Rayiç Kira Bedelinin Belirlenmesinde Esas Alınacak Kıstaslar 
 
300
c. Kira Bedelinin Yabancı Para Olarak Kararlaştırıldığı Kira Sözleşmelerinde Kira Bedelinin Belirlenmesi 
 
302
3. Kira Tespit Davası 
 
303
a. Kira Tespit Davası Kavramı ve Hukuki Niteliği 
 
303
b. Kira Tespiti Davasının Tarafları 
 
303
aa. Davacı 
 
303
bb. Davalı 
 
303
c. Kira Tespiti Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme 
 
304
d. Kira Tespiti Davasının Açılabileceği Süre 
 
304
aa. Kira Tespit Davasının Süreye Tabi Olmaması 
 
304
bb. Kira Tespit Davasında Verilen Hükmün Geçmişe Etkili Uygulanması 
 
304
G. Kira Bedelinin Uyarlanması 
 
305
H. Kira Aleyhine Düzenleme ve Sözleşmede Değişiklik Yapma Yasağı (TBK 301, 343, 346) 
 
306
I. Dava Sebeplerinin Sınırlılığı 
 
307
İ. Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi 
 
308
1. Bildirimle Fesih 
 
310
a. Belirli Süreli Sözleşmelerde Bildirimle Fesih 
 
310
aa. Kiracı Tarafından 
 
310
aaa. Genel Olarak 
 
310
bbb. Şartları 
 
311
aaaa. Belirli Süreli Bir Kira Sözleşmesi Olmalı 
 
311
bbbb. Kiracı Yazılı Bildirimde Bulunmalı 
 
312
cccc. Bildirim Sözleşme Süresinin Bitmesinden En Az Onbeş Gün Önce Yapılmalı 
 
312
ccc. Hukuki Niteliği ve Sonuçları 
 
312
bb. Kiraya Veren Tarafından 
 
312
aaa. Genel Olarak 
 
312
bbb. Şartları 
 
313
aaaa. Belirli Süreli Bir Kira Sözleşmesi Olmalı 
 
313
bbbb. Kira Süresinin Bitiminden İtibaren Uzamalar On Yılı Bulmuş Olmalı 
 
313
cccc. Uzama Yılının Bitiminden En Az Üç Ay Önce Bildirimde Bulunulmalı 
 
314
dddd. Bildirim Yazılı Olmalı 
 
314
ccc. Hukuki Niteliği ve Sonuçları 
 
314
b. Belirsiz Süreli Sözleşmelerde Bildirimle Fesih 
 
315
aa. Genel Olarak 
 
315
bb. Kiracı Tarafından 
 
315
cc. Kiraya Veren Tarafından 
 
316
c. Aile Konutu 
 
318
aa. Kiracının Fesih Bildiriminde 
 
318
bb. Kiraya Veren Tarafından Fesih Bildiriminde 
 
318
d. Kiracının Ölmesi Halinde Mirasçıların ve Ortakların Durumu 
 
318
aa. Konut Kiralarında Kiracının Ölümünün Sözleşmeye Etkisi 
 
320
bb. Çatılı İşyeri Kiralarında Kiracının Ölümünün Sözleşmeye Etkisi 
 
320
2. Kira Sözleşmesinin Dava Yoluyla Sona Erdirilmesi 
 
321
a. Kiraya Verenden Kaynaklanan Dava Sebepleri 
 
322
aa. Konut İhtiyacı Sebebiyle Sona Erdirme 
 
322
aaa. Genel Olarak 
 
322
bbb. Şartları 
 
322
aaaa. Tahliye İsteyen Kiraya Veren Sıfatını Taşımalı 
 
322
bbbb. Konuta, Kiraya Verenin Kendisinin, Eşinin, Altsoyunun, Üstsoyunun veya Kanun Gereği Bakmakla Yükümlü Olduğu Diğer Kişilerin İhtiyacı Bulunmalı 
 
323
cccc. Kiraya verenin kendisinin, eşinin, altsoyunun, üstsoyunun veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilerin konut ihtiyacı bulunmalı 
 
324
aaaaa. Kiraya Verenin Kendisinin Konut İhtiyacının Mevcut Kabul Edildiği Haller 
 
325
bbbbb. Kiraya Verenin Eşinin, Altsoyunun, Üstsoyunun veya Bakmakla Yükümlü Olduğu Diğer Kişilerin Konut İhtiyacının Mevcut Kabul Edildiği Haller 
 
325
dddd. Konut ihtiyacı gerçek ve samimi olmalı 
 
326
ccc. Hukuki Niteliği ve Sonuçları 
 
326
bb. Çatılı İşyeri İhtiyacı Sebebiyle Sona Erdirme 
 
327
aaa. Genel olarak 
 
327
bbb. Şartları 
 
327
ccc. Hukuki Niteliği ve Sonuçları 
 
330
cc. Yeni Malikin İhtiyacı Sebebiyle Sona Erdirme 
 
330
aaa. Genel Olarak 
 
330
bbb. Şartları 
 
331
aaaa. Taşınmazın Tahliye İsteyen Tarafından Kira Sözleşmesinden Sonra İktisap Edilmiş Olmalı 
 
331
bbbb. Kira Sözleşmesi Kiracı Lehine Tapu Kütüğüne Şerh Edilmiş Olmamalı 
 
332
cccc. İktisap Edenin Kendisinin, Eşinin, Altsoyunun, Üstsoyunun veya Kanun Gereği Bakmakla Yükümlü Olduğu Diğer Kişilerin Konut veya İşyeri İhtiyacı Bulunmalı 
 
333
dddd. İktisap Tarihinden İtibaren Bir Ay İçinde Bildirimde Bulunulmalı 
 
333
eeee. Tahliyenin İktisap Tarihinden Altı Ay Geçtikten Sonra İstenmiş Olmalı 
 
334
ccc. Hukuki Niteliği ve Sonuçları 
 
335
dd. Kira Sözleşmesinin Kiralananın Yeniden İnşası ve İmar Amacıyla Sona Erdirilmesi 
 
335
aaa. Genel Olarak 
 
335
bbb. Şartları 
 
336
aaaa. Kiralanan Yeniden İnşa Edilecek veya İmar Amacıyla Esaslı Surette Onarıma, Genişletilmeye ya da Değiştirilmeye Tabi Tutulacak Olmalı 
 
336
aaaaa. Taşınmazın Yeniden İnşası 
 
336
bbbbb. İmar Amaçlı Esaslı Onarım, Genişletme veya Değiştirmenin Gerekli Olması 
 
336
aaaaaa. İmar Amacı 
 
336
bbbbbb. Onarım, Genişletme ve Değiştirme Kavramları 
 
337
cccccc. Onarım, Genişletme ve Değiştirmenin Esaslı Olması 
 
338
bbbb. Onarım, Genişletme ve Değiştirme Yapılırken Kiralananın Kullanımı İmkânsız Olmalı 
 
338
cccc. İbraz Edilen Proje ve Ruhsatnamenin Fennen ve İmar Mevzuatına Göre Yerinde Uygulanması Mümkün Olmalı 
 
339
dddd. Tahliye kiraya veren tarafından istenmeli 
 
339
ccc. Hukuki Niteliği ve Sonuçları 
 
340
b. Kiracıdan Kaynaklanan Sebeplerle 
 
340
aa. Yazılı Tahliye Taahhüdü Sebebiyle Sona Erdirme 
 
340
aaa. Genel Olarak 
 
340
bbb. Şartları 
 
341
aaaa. Tahliye Taahhüdü Yazılı Olmalı 
 
341
bbbb. Tahliye Taahhüdünde Tahliye Tarihi Gösterilmiş Olmalı 
 
341
cccc. Tahliye Taahhüdü Kiralanan Teslim Edildikten Sonra Verilmiş Olmalı 
 
342
dddd. Tahliye Taahhüdü Bizzat Kiracı veya Yetkili Temsilcisi Tarafından Yapılmalı 
 
343
ccc. Hukuki Niteliği ve Sonuçları 
 
343
bb. Kira Bedelinin Zamanında Ödenmemesinden Dolayı İki Haklı İhtar Sebebiyle Sona Erdirme 
 
344
aaa. Genel Olarak 
 
344
bbb. Şartları 
 
345
aaaa. Kiracı Kira Bedelinin Vaktinde Ödememiş Olmalı ve Bundan Dolayı Kiracıya Haklı İhtar Çekilmiş Olmalı 
 
345
bbbb. İhtarlar Yazılı Olmalı 
 
348
cccc. İhtarlar Bir Yıldan Kısa Süreli Kira Sözleşmelerinde Kira Süresi İçinde; Bir Yıl ve Daha Uzun Süreli Kira Sözleşmelerinde İse Bir Kira Yılı veya Bir Kira Yılını Aşan Süre İçinde Çekilmiş Olmalı 
 
348
ccc. Hukuki Niteliği ve Sonuçları 
 
350
cc. Kiracının veya Birlikte Oturduğu Eşinin Aynı İlçe veya Belde Sınırları İçinde Oturmaya Elverişli Bir Konutu Bulunması Sebebiyle Sona Erdirme 
 
350
aaa. Genel Olarak 
 
350
bbb. Şartları 
 
351
aaaa. Kiracının veya Birlikte Yaşadığı Eşinin Bir Konutu Bulunmalı 
 
351
bbbb. Bu Konut Kiralananla Aynı İlçe veya Belde Belediye Sınırları İçinde Olmalı 
 
352
cccc. Konut Kiracının Oturmasına Elverişli Olmalı 
 
352
dddd. Kiraya Veren, Sözleşme Yapılırken Kiracının Konutu Olduğunu Bilmemeli 
 
353
ccc. Hukuki Niteliği ve Sonuçları 
 
353
c. Kiraya Veren Bakımından Tahliye Davası Açılması Zorunluluğu 
 
353
d. Tahliye Davasının Hukuki Niteliği 
 
354
e. Tahliye Davasının Açılabileceği Süre 
 
354
aa. Konut ve İşyeri İhtiyacı Sebebiyle Tahliyede Süre 
 
354
bb. Yeni Malikin İhtiyacı Sebebiyle Tahliyede Süre 
 
355
cc. Tahliye Taahhüdü Sebebiyle Tahliyede Süre 
 
355
dd. İki Haklı İhtar Sebebiyle Tahliyede Süre 
 
356
ee. Kiracının veya Eşinin Konutu Olması Sebebiyle Tahliye Davasının Açılabileceği Süre 
 
356
f. Tahliyeden Sonra Yeniden Kiralama Yasağı 
 
357
aa. İhtiyaç Sebebiyle Tahliyede Yeniden Kiralama Yasağı 
 
357
bb. Yeniden İnşa ve İmar Sebebiyle Tahliyeden Sonra Yeniden Kiralama Yasağı 
 
358
aaa. Genel Olarak 
 
358
bbb. Yeniden Kiralama Yasağı Kapsamına Giren Haller 
 
359
aaaa. Kiralananın Eski Haliyle Haklı Sebep Olmadıkça Başkasına Kiraya Verilmesi 
 
359
bbbb. Kiralananın Yeniden İnşa ve İmar Amacıyla Onarım, Genişletme ve Değiştirmeden Sonra Eski Kiracıya Öncelikle Kiralama Hakkı Kullandırılmadan Başkasına Kiraya Verilmesi 
 
359
ccc. Yeniden Kiralama Yasağına Aykırı Davranışın Sonuçları 
 
360
Bölüm Kaynakçası 
 
361
BEŞİNCİ BÖLÜM
 
 
Ödünç Sözleşmeleri
 
 
I. KULLANIM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİ 
 
367
A. Tanımı 
 
367
B. Hukuki Niteliği ve Türleri 
 
368
C. Unsurları 
 
368
1. Kullanım Ödüncü Konusu Olabilen Bir Şeyin veya Hakkın Devredilmesi 
 
368
2. Karşılıksız Kullanma 
 
369
3. Tarafların Anlaşması 
 
369
D. Tarafların Borçları 
 
370
1. Ödünç Verenin Borçları 
 
370
a. Ödünç Alana Sözleşme Konusu Malın Kullanılmasını Devretme Borcu 
 
370
b. Olağanüstü Masrafları Ödeme Borcu 
 
370
2. Ödünç Alanın Borçları 
 
371
a. Ödünç Konusu Malı Sözleşmeye, Niteliğine veya Kullanım Amacına Uygun Kullanma Borcu 
 
371
b. Ödünç Alanın Malı Başkasına Kullandırmama Borcu 
 
372
c. Ödünç Konusu Mala Bakma ve Koruma Borcu 
 
373
d. Ödünç Konusu Malı Geri Verme Borcu 
 
373
e. Birlikte Ödünç Alanların Sorumluluğu 
 
375
E. Sona Ermesi ve Hukuki Sonuçları 
 
376
1. Olağan Sebeplerle Sona Ermesi 
 
376
2. Olağanüstü Sebeplerle Sona Ermesi 
 
376
a. Ödünç Konusu Malın Sözleşmeye Aykırı Kullanılması Halinde 
 
376
b. Ödünç Verenin Mala Önceden Bilinmeyen Bir Sebeple İvedi İhtiyaç Duyması Halinde 
 
376
c. Ödünç Alanın Ölmesi Halinde 
 
377
d. Ödünç Alanın İflas Etmesi Halinde 
 
377
e. Ödünç Konusu Malın Yok Olması veya Kaybolması Halinde 
 
377
II. TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİ 
 
377
A. Tanımı 
 
377
B. Unsurları 
 
378
1. Para veya Tüketilebilen Bir Şeyin Var Olması 
 
378
2. Para veya Tüketilebilen Bir Şeyin Ödünç Alana Devredilmesi 
 
379
3. Ödünç Alan ve Ödünç Veren Arasında Anlaşma Yapılması 
 
379
4. Ödünç Alanın Aynı Miktarda ve Aynı Nitelikte Aldığı Şeyi Geri Verme Borcu 
 
381
5. Faiz Ödenmesi 
 
381
a. Ticari Olmayan Tüketim Ödüncü Sözleşmesinde 
 
382
b. Ticari Tüketim Sözleşmesinde 
 
382
C. Hukuki Niteliği 
 
383
D. Diğer Sözleşmelerden Farkları 
 
383
1. Kira Sözleşmesi 
 
383
2. Kullanım Ödüncü Sözleşmesi 
 
384
3. Misli Şeylerin Saklanması Sözleşmesi 
 
384
4. Banka Kredi Açma Sözleşmesi 
 
384
5. Tüketici Kredisi Sözleşmesi 
 
385
6. Kredi Kartı Sözleşmesi 
 
386
E. Türleri 
 
387
1. Ticari Olan ve Ticari Olmayan Tüketim Ödüncü Sözleşmeleri 
 
387
2. Faizli ve Faizsiz Tüketim Ödüncü Sözleşmeleri 
 
387
3. Belirli Süreli ve Süresiz Tüketim Ödüncü Sözleşmeleri 
 
388
4. Kâra Katılmalı Tüketim Ödüncü Sözleşmeleri 
 
388
F. Tarafların Borçları 
 
388
1. Ödünç Verenin Borçları 
 
388
a. Ödünç Konusunun Mülkiyetini Devretme Borcu 
 
388
b. Zapttan ve Ayıptan Sorumlu Olması 
 
389
2. Ödünç Alanın Borçları 
 
389
a. Ödünç Konusunu Kabul Etme Borcu 
 
389
b. Ödünç Konusu Para veya Tüketilebilen Şeyi Geri Verme Borcu 
 
390
c. Faiz Ödeme Borcu 
 
390
aa. Genel Olarak 
 
390
bb. Faiz Oranı 
 
391
aaa. Anaparada Faiz Oranı 
 
391
bbb. Akdi Faiz Oranı 
 
391
ccc. Temerrüt Faizi Oranı 
 
391
cc. Birleşik Faiz 
 
392
dd. Yabancı Para Borçlarında Faiz 
 
392
ee. Ödünç Para Verme İşlemlerinde Faiz 
 
393
G. Sona Ermesi ve Zamanaşımı 
 
393
1. Sona Erme Halleri 
 
393
a. İfa İle 
 
393
b. Sürenin Bitmesi 
 
393
c. Fesih Bildirimi İle 
 
394
d. Ödünç Alanın Vadeden Önce Ödünç Konusunu Geri Vermesi 
 
394
e. Haklı Sebeplerle Fesih 
 
394
f. Ödünç Alanın Ödeme Güçsüzlüğüne Düşmesi Durumunda Ödünç Verenin Sözleşmeden Dönmesi 
 
394
2. Zamanaşımı 
 
394
a. Ödünç Konusunun Devrinden Önce 
 
394
b. Ödünç Konusunun Devrinden Sonra 
 
395
Bölüm Kaynakçası 
 
396
ALTINCI BÖLÜM
 
 
Hizmet Sözleşmeleri
 
 
GENEL BAKIŞ 
 
399
I. GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ 
 
400
A. Tanımı 
 
400
B. Unsurları 
 
401
1. Bağımlı Olma 
 
401
2. İşgörme 
 
401
3. Ücret 
 
402
4. Anlaşma veya Bir Hizmet İlişkisinin Varlığı 
 
403
C. Hizmet Sözleşmesi ile Diğer İşgörme Sözleşmelerinin Karşılaştırılması 
 
405
1. Vekalet Sözleşmesi 
 
405
2. Eser Sözleşmesi 
 
405
3. Simsarlık Sözleşmesi 
 
406
4. Komisyon Sözleşmesi 
 
406
D. Hukuki Niteliği ve Çeşitleri 
 
407
1. Hukuki Niteliği 
 
407
a. Özel Hukuk Sözleşmesi Olması 
 
407
b. Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Bir Sözleşme Olması 
 
407
c. İşçinin Kişiliğine Bağlı Bir Sözleşme Olması 
 
407
d. Sürekli Borç Doğuran Bir Sözleşme Olması 
 
408
e. İşçinin İşverene Bağımlı İlişkisini Gerektiren Bir Sözleşme Olması 
 
408
2. Çeşitleri 
 
408
a. Türk Borçlar Kanunu’na Tâbi olan ve Özel Kanunlara Tâbi Olan Hizmet Sözleşmeleri 
 
408
b. Sürekli ve Süreksiz Hizmet Sözleşmeleri 
 
409
c. Belirli veya Belirsiz Süreli Hizmet Sözleşmeleri 
 
410
d. Deneme Süreli Olan ve Olmayan Hizmet Sözleşmeleri 
 
410
e. Tam Süreli ve Kısmi Süreli Hizmet Sözleşmeleri 
 
411
f. Çağrı Üzerine Çalışmaya Dayanan veya Dayanmayan Hizmet Sözleşmeleri 
 
412
g. Uzaktan Çalışmaya Dayanan ve Dayanmayan Hizmet Sözleşmeleri 
 
413
h. Bireysel Hizmet Sözleşmesi, Toplu İş Sözleşmesi ve Takım Sözleşmesi 
 
415
E. Tarafların Borçları 
 
416
1. İşçinin Borçları ve İşçinin Borçlarına Aykırı Davranması Halinde Sorumluluğu 
 
416
a. Bizzat Çalışma Borcu 
 
416
b. Özen Borcu 
 
416
c. Sadakat Borcu 
 
418
d. Teslim ve Hesap Verme Borcu 
 
420
e. Fazla Çalışma Borcu 
 
420
f. Düzenlemelere ve Talimatlara Uyma Borcu 
 
421
g. Rekabet Etmeme Borcu 
 
422
aa. Genel Olarak 
 
422
bb. Konusu 
 
422
cc. Geçerlilik Şartları 
 
423
aaa. İşçinin Fiil Ehliyetinin Bulunması 
 
423
bbb. Rekabet Yasağının Yazılı Şekilde Yapılması 
 
423
ccc. Hizmet İlişkisinin İşçiye Müşteri Çevresi veya Üretim Sırları Ya Da İşverenin Yaptığı İşler Hakkında Bilgi Edinme İmkânı Sağlaması ve Bu Bilgilerin Kullanılmasının İşverene Önemli Bir Zarar Vermesi 
 
423
ddd. İşçinin Ekonomik Geleceğini Tehlikeye Düşürecek Biçimde Yer, Zaman ve Konu Bakımından Rekabet Yasağının Sınırlandırılmış Olması 
 
424
dd. Rekabet Yasağına Aykırılığın Sonuçları 
 
425
ee. Rekabet Yasağının Sona Ermesi 
 
426
h. İşçinin Borçlarına Aykırı Davranması Halinde Sorumluluğu 
 
426
2. İşverenin Borçları 
 
427
a. Ücret Ödeme Borcu 
 
427
aa. Genel Olarak Ücret 
 
427
bb. Ücret Çeşitleri 
 
429
aaa. İşin Sonucundan Pay Alma 
 
429
bbb. Aracılık Ücreti 
 
429
ccc. İkramiye 
 
430
ddd. Fazla Çalışma Ücreti 
 
431
cc. Ücretin Ödenmesi 
 
432
aaa. Ücretin Ödenme Zamanı 
 
432
bbb. Ücretin Ödenme Yeri 
 
433
dd. İşçinin İşgörme Ediminin İfasının Engellenmesi Halinde Ücret Ödeme Borcu 
 
434
aaa. İşverenin Temerrüdü Halinde 
 
434
bbb. İşçinin Çalışmayı Durdurması Halinde 
 
435
ee. Ücret Alacağının Haciz, Devir, Rehin ve Takas Edilmemesi 
 
435
ff. Ücret Alacağının İşveren Lehine Kullanılmasına Yönelik Anlaşmaların Geçersiz Olması 
 
436
gg. Ücret Alacağına İlişkin Zamanaşımı 
 
436
hh. Ücretin Gününde Ödenmemesinin Yaptırımı 
 
437
b. İş Verme Borcu 
 
437
aa. Parça Başına veya Götürü İşte 
 
437
bb. Birim Ücreti 
 
438
c. İş Araç ve Malzemelerini Verme Borcu 
 
438
d. İşçinin Giderlerini Ödeme Borcu 
 
439
aa. Genel Olarak 
 
439
bb. Taşıma Araçları 
 
439
cc. Giderlerin Ödenmesi 
 
439
e. İşçinin Kişiliğini Koruma Borcu 
 
440
aa. Genel Olarak 
 
440
bb. İşçinin Ev Düzeni İçinde Çalışmasında 
 
442
cc. İşçinin Kişisel Verilerinin Kullanılmasında 
 
443
f. İşçinin Tatil ve İzin Haklarını Kullanması ile İlgili İşverenin Borcu 
 
444
aa. Hafta Tatili ve İş Arama İzni 
 
444
bb. Yıllık İzin 
 
444
aaa. Süresi 
 
445
bbb. İndirimi 
 
445
ccc. Kullanılması 
 
446
ddd. Ücreti 
 
446
g. İşçiye Hizmet Belgesi Verme Borcu 
 
447
h. İşçinin Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakkına İlişkin İşverenin Borcu 
 
448
F. Özel Durumlar 
 
448
1. Ceza Koşulu ve İbra 
 
448
2. Hizmet İlişkisinin Devri 
 
450
a. İşyerinin Tamamının veya Bir Bölümünün Devri 
 
450
aa. Şartları 
 
450
aaa. Hizmet Sözleşmesinin Bütün Hakları ve Borçlarıyla Devralana Geçmesi 
 
450
bbb. İşçinin Hizmet Süresinin Bütünlük Oluşturması 
 
451
bb. Sonuçları 
 
451
aaa. Devreden İşverenin ve Devralan İşverenin Müteselsil Sorumlu Olması 
 
451
bbb. Devirden Dolayı Hizmet Sözleşmesinin Feshedilmemesi 
 
452
cc. İşyerinin Devri ile İlgili Türk Ticaret Kanunundaki Düzenlemeler 
 
452
b. Sözleşmenin Devri 
 
453
G. Sona Ermesi 
 
453
1. Süre Bakımından Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesi 
 
454
a. Belirli Süreli Hizmet Sözleşmesinde 
 
454
b. Belirsiz Süreli Hizmet Sözleşmesinde 
 
455
aa. Genel Olarak 
 
455
bb. İşçinin Fesih Hakkının Kötüye Kullanılmasına Karşı Korunması 
 
458
2. Hizmet Sözleşmesinin Derhal Feshedilmesi 
 
459
a. Şartları 
 
459
aa. Haklı Sebeplerle Fesih 
 
459
bb. İşverenin Ödeme Güçsüzlüğüne Düşmesi Sebebiyle Fesih 
 
461
b. Sonuçları 
 
461
aa. Haklı Sebeple Feshin Sonuçları 
 
461
bb. Haklı sebebe Dayanmayan Feshin Sonuçları 
 
462
cc. İşçinin Haksız Olarak İşe Başlamaması veya İşi Bırakması 
 
462
3. Taraflardan Birinin Ölümü 
 
463
a. İşçinin Ölümü 
 
463
b. İşverenin Ölümü 
 
463
4. Sözleşmenin Sona Ermesinin Sonuçları 
 
464
a. Borçların Muaccel Olması 
 
464
b. Geri Verme Yükümlülüğü 
 
465
II. PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMESİ 
 
465
A. Genel Bakış 
 
465
B. Tanımı 
 
466
C. Unsurları ve Hukuki Niteliği 
 
466
1. Genel Hizmet Sözleşmesi Niteliğine Sahip Olması 
 
466
2. Pazarlamacının İşveren Hesabına Her Türlü İşlemin Yapılmasına Aracılık Etmesi veya Anlaşmaya Göre Belirli İşlemleri Yapması 
 
466
3. Pazarlamacılık Faaliyetinin Ticari İşletme Dışında Yerine Getirilmesi 
 
466
4. Ücret 
 
467
D. Konusu, Tarafları ve Benzer Kavramlardan Farkları 
 
467
E. Kurulması ve Şekli 
 
469
F. Taraflarının Borçları ve Yetkileri 
 
470
1. Pazarlamacının Borçları ve Yetkileri 
 
470
a. Pazarlamacının Müşterileri Ziyaret Etme Borcu 
 
470
b. Pazarlamacının Kendisi ve Üçüncü Kişi Hesabına İşlem Yapmama Borcu 
 
470
c. Pazarlamacının İşverenin Talimatında Öngörülen Fiyatlara Uyma Borcu 
 
471
d. Pazarlamacının Pazarlama Faaliyetleri Hakkında İşverene Bilgi Verme Borcu 
 
471
e. Rekabet Etmeme Borcu ve Sır Saklama Borcu 
 
471
f. Pazarlamacının Garanti Borcu 
 
472
g. Pazarlamacının Araçları, Taşıma ve Müşteri Belgelerini Geri Verme Borcu 
 
473
h. Pazarlamacının Yetkileri 
 
474
2. İşverenin Borçları 
 
474
a. Pazarlamacıya Tanıdığı Faaliyet Alanı İçinde Başkalarına Faaliyet Yapma Yetkisi Vermeme Borcu 
 
474
b. Ücret ve/veya Komisyon Ödeme Borcu 
 
475
aa. Genel Olarak 
 
475
bb. Pazarlama Faaliyetinin Engellenmesi Durumunda Ücreti ve Komisyonu Ödeme Borcu 
 
476
cc. Pazarlamacının Harcamalarını Ödeme Borcu 
 
477
G. Sona Ermesi ve Hukuki Sonuçları 
 
477
1. Özel Fesih Süresi 
 
477
2. Özel Feshin Sonuçları 
 
478
H. Uygulanacak Hükümler 
 
478
III. EVDE HİZMET SÖZLEŞMESİ 
 
478
A. Genel Bakış 
 
478
B. Tanımı ve Hukuki Niteliği 
 
479
C. Unsurları 
 
480
1. Genel Hizmet Sözleşmesi Niteliğine Sahip Olması 
 
480
2. İşçinin İşgörme Borcunu Evinde veya Belirleyeceği Başka Yerde İfa Etmesi 
 
480
3. Evde Hizmet Sözleşmesi Konusu Olabilecek İşler 
 
481
4. İşçinin İşi Bizzat veya Aile Bireyleriyle Beraber Yapması 
 
481
5. Ücret ve Çalışma Koşullarının Bildirilmesi 
 
482
D. Kurulması ve Şekli 
 
483
E. Tarafların Borçları 
 
484
1. İşçinin Borçları 
 
484
a. İşgörme ve İşin Sonucunu Teslim Borcu 
 
484
b. İşin Ayıbını Giderme Borcu 
 
484
c. İşverenin Sağladığı Malzemelere ve İş Araçlarına Özen Gösterme, Hesap Verme ve Geri Verme Borcu 
 
485
2. İşverenin Borçları 
 
486
a. İşçinin Teslim Ettiği Ürünü Kabul Etme Borcu 
 
486
b. Ücret Ödeme Borcu 
 
486
aa. Genel Olarak 
 
486
bb. Çalışmasının Engellenmesi Durumunda 
 
486
F. Sona Ermesi 
 
487
G. Uygulanacak Hükümler 
 
487
Bölüm Kaynakçası 
 
489
YEDİNCİ BÖLÜM
 
 
Eser Sözleşmesi
 
 
GİRİŞ 
 
491
I. ESER SÖZLEŞMESİ 
 
491
A. Eser Sözleşmesinin Tanımı 
 
491
B. Eser Sözleşmesinin Unsurları 
 
493
1. Eser 
 
494
2. Meydana Getirme (İmâl) 
 
497
3. Ücret (Bedel) 
 
498
4. Anlaşma 
 
500
II. YÜKLENİCİNİN BORÇLARI 
 
501
A. Eser Meydana Getirme Borcu 
 
501
1. Genel Olarak 
 
501
a. Eseri Şahsen Meydana Getirme veya Kendi İdaresi Altında Yaptırma Borcu 
 
501
b. Yüklenicinin Eseri Başkasına Yaptırma Yetkisi 
 
503
aa. Yüklenicinin İşi Başkasına Yaptırma Yetkisi ve Alt Yüklenici Kavramı 
 
503
bb. Asıl Yüklenici ile Alt Yüklenici Arasındaki İlişki 
 
505
cc. İş sahibi ile Alt Yüklenici Arasındaki İlişki 
 
505
dd. Asıl Yüklenicinin, Alt Yüklenicinin Davranışlarından Dolayı Asıl İş sahibine Karşı Sorumluluğu 
 
506
B. Eserin Meydana Getirilmesi İçin Gerekli Araç ve Gereçleri Sağlama Borcu 
 
507
C. Malzemenin Sağlanması Borcu 
 
508
1. Genel Olarak 
 
508
2. Malzemenin Yüklenici Tarafından Sağlanması 
 
510
a. Malzemenin İşsahibi Tarafından Sağlanması 
 
510
D. Eseri Teslim Borcu 
 
512
1. Genel Olarak 
 
512
a. Teslim Borcunun İfa Zamanı 
 
514
b. Teslim Borcunun İfasında Temerrüt 
 
514
c. Teslim Borcunun İfada Temerrüdünü Şartları 
 
515
aa. Teslim Borcu Muaccel Olmalıdır 
 
515
bb. İnşaat Teslim Edilmemiş Olmalı 
 
515
cc. İnşaatın Tamamlanması İmkânsız Olmamalıdır 
 
516
dd. İşsahibi Kural Olarak Yükleniciye İhtarda Bulunmuş Olmalıdır 
 
516
ee. Eserin Teslim Edilmemesi Hukuka Aykırı Olmalıdır 
 
517
d. Temerrüdün Sonuçları 
 
518
aa. Genel Olarak 
 
518
bb. Müspet Zararın Tazmini 
 
518
cc. Sözleşmeden Dönme 
 
520
E. Yüklenicinin Sadakat ve Özen Borcu 
 
522
1. Genel Olarak 
 
522
2. Yüklenicinin Başlıca Özen Yükümleri 
 
524
a. Koruma Yükümlülüğü 
 
524
b. Aydınlatma ve Bilgi Verme Yükümlülüğü 
 
524
c. Özen Yükümlülüğünün İhlalinin Sonuçları 
 
526
aa. Genel Olarak 
 
526
bb. Teslimden Önce Eserin Ayıplı Olacağının Anlaşılması Halinde İşin Başkasına Yaptırılması 
 
526
aaa. TBK m. 473/II’nin Uygulanma Şartları 
 
527
bbb. TBK m. 473/II’nin Uygulanmasının Sonuçları 
 
529
III. AYIPTAN DOĞAN SORUMLULUK 
 
533
A. Genel Olarak 
 
533
B. Eserin Teslim Edilmiş Olması 
 
535
1. Genel Olarak 
 
535
2. Teslimin Gerçekleşme Şekilleri 
 
538
C. Eserin Ayıplı Olması 
 
539
1. Hukukî–Maddî–Ekonomik Ayıplar 
 
540
a. Hukukî Ayıp 
 
540
b. Maddî Ayıp 
 
541
c. Ekonomik Ayıp 
 
542
2. Açık Ayıp – Gizli Ayıp 
 
543
D. Eser Sözleşmesinde Ayıp Sayılan Durumlar 
 
546
1. Sözleşmede Kararlaştırılan Niteliklerin Eksikliği 
 
546
2. Lüzumlu Vasıfların Eksikliği 
 
547
E. İş Sahibinin Eseri Kabul Etmemiş Olması 
 
548
F. Ayıbın İş Sahibine Yüklenen Nedenlerden Kaynaklanmamış Olması 
 
549
1. Genel Olarak 
 
549
2. Eserin Ayıplı Olmasının İş Sahibinin Talimatından Doğması 
 
550
3. Yapılan Şeyin Ayıplı Olmasının İş Sahibinin Sağladığı Malzeme ya da Arsanın Ayıbından Doğması 
 
552
G. Taraflar Arasında Sorumsuzluk Anlaşmasının Mevcut Olmaması 
 
554
H. İş Sahibinin Muayene ve İhbar Külfetlerini Yerine Getirmiş Olması 
 
555
1. Genel Olarak 
 
555
2. Muayene Külfeti 
 
556
a. Muayene Süresi 
 
556
aa. Muayene Yeri 
 
557
bb. Muayene Şekli 
 
557
cc. Muayenede Gösterilmesi Gereken Özen Derecesi 
 
558
3. İhbar Külfeti 
 
558
a. İhbarın Süresi 
 
558
aa. İhbarın İçeriği 
 
560
bb. İhbarın Şekli ve İspatı 
 
561
IV. AYIPLI İFADAN DOLAYI İŞ SAHİBİNE TANINAN HAKLAR 
 
562
A. Genel Olarak 
 
562
B. Sözleşmeden Dönme (Kabulden Kaçınma) Hakkı 
 
566
1. Genel Olarak 
 
566
2. Hukukî Niteliği ve İçeriği 
 
566
3. Şartları 
 
569
a. Eserin Kabule Zorlanamayacak Nitelikte Olması 
 
570
b. Eserin Kullanılamayacak Durumda Olması 
 
572
c. Eserin Sözleşmede Kararlaştırılan Nitelikleri Taşımaması 
 
573
d. İş Sahibinin Arsasına Yapılan İşlerde Eserin Yıkılması ve Kaldırılmasının Aşırı Bir Zarara Yol Açmaması 
 
573
4. Hakkın Kullanılmasının Sonuçları 
 
575
5. Hakkın Kullanılamayacağı Durumlar 
 
579
C. Ücretten İndirim Talep Etme Hakkı 
 
579
1. Genel Olarak 
 
579
2. Hukukî Niteliği ve İçeriği 
 
580
3. Şartları 
 
582
a. Eserdeki Ayıp Nedeniyle Kıymet Noksanının Meydana Gelmesi 
 
582
b. Eserdeki Ayıp Nedeniyle Eserin Tamamen Değersiz Hale Gelmemesi 
 
583
4. Ücretin İndirilmesinde İndirilecek Oranın Hesaplanma Metodu 
 
584
5. Hakkın Kullanılmasının Sonuçları 
 
586
D. Eserin Ücretsiz Onarılmasını İsteme Hakkı 
 
589
1. Genel Olarak 
 
589
2. Hukukî Niteliği 
 
589
3. Şartları 
 
590
4. Hakkın İçeriği 
 
592
5. Hakkın Kullanılmasının Sonuçları 
 
593
E. Ayıp Sonucu Ortaya Çıkan Zararların Giderilmesini İsteme Hakkı (Tazminat Hakkı) 
 
595
1. Genel Olarak 
 
595
2. Zarar Kavramı ve İçeriği 
 
596
3. Şartları ve Özellikleri 
 
601
F. İş Sahibinin Ayıptan Doğan Haklarının Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresi 
 
603
V. ESER SÖZLEŞMESİNDE İŞSAHİBİNİN BORÇLARI 
 
605
A. Genel Olarak 
 
605
B. İş Sahibinin Ücret Ödeme Borcu 
 
606
1. Genel Olarak 
 
606
2. Ücret Kavramı ve Ücretin Belirlenmesi Usulleri 
 
606
a. Genel Olarak 
 
606
b. Ücretin Belirlenmesi Usulleri 
 
610
aa. Ücretin Eserin Değerine Göre Belirlenmesi 
 
610
bb. Ücretin Götürü Bedel Olarak Belirlenmesi 
 
612
aaa. Götürü Bedel Kavramı 
 
612
bbb. Götürü Bedel Türleri 
 
614
aaaa. Anahtar Teslimi (Sabit) Götürü Bedel 
 
614
bbbb. Değişken Bedel (Global Bedel) 
 
617
cccc. Birim Fiyatlara Göre Belirlenen Bedel 
 
617
ccc. Götürü Bedelli Sözleşmelerde Olağanüstü Haller Dolayısıyla Sözleşmenin Uyarlanması veya Ortadan Kaldırılması 
 
619
aaaa. Şartları 
 
621
aaaaa. Başlangıçta Öngörülemeyen veya Öngörülüp de Taraflarca Göz Önünde Tutulmayan Olağanüstü Hallerin Ortaya Çıkması 
 
621
bbbbb. Sonradan Ortaya Çıkan Olağanüstü Haller İnşaatın Tespit Edilen Götürü Bedelle Tamamlanmasına Engel Olmalı veya Bunu Aşırı Derecede Güçleştirmelidir 
 
623
ccccc. Olağanüstü Halin Meydana Gelmesine Yüklenicinin Kusurunun Sebep Olmaması 
 
625
ddddd. Yüklenicinin Olağanüstü Hali İş Sahibine İhbar Etmiş Olması 
 
626
eeeee. Taraflarca Sözleşmeye Her Türlü Değişen Hal ve Şarta Rağmen Müteahhidin Fesih ve Bedelin Arttırılması Yoluna Başvuramayacağına Dair Kayıt Koyulmamış Olması 
 
627
fffff. Müteahhidin İnşaat Edimlerini Henüz İfa Etmemiş Olması 
 
628
ggggg. Hüküm ve Sonuçları 
 
629
bbbb. Yüklenicinin Uyarlama İsteme Hakkı 
 
629
cccc. Yüklenicinin Dönme ve Fesih Hakkı 
 
630
C. Yaklaşık Bedel (Değere Göre Bedel) 
 
632
1. Genel Olarak 
 
632
2. Yaklaşık Bedelin Amacı 
 
634
3. Yaklaşık Bedelin Aşırı Oranda Aşılması 
 
635
a. Şartları 
 
635
aa. Başlangıçta Yaklaşık Bedel Belirlenmiş Olmalı 
 
635
bb. Belirlenen Bedel Aşırı Ölçüde Aşılmış Olmalı 
 
635
cc. Bedelin Aşılmasında İş Sahibinin Kusuru Bulunmamalı 
 
636
4. Hüküm ve Sonuçları 
 
636
a. Eserin İş Sahibinin Arsasının Üzerine Yapıldığı Durumlar 
 
636
b. Eserin İş Sahibinin Arsasının Üzerine Yapılmadığı Durumlar 
 
638
5. Sözleşmede Bedel Miktarının Belirlenmemesi 
 
639
VI. ESER SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 
 
639
A. Genel Olarak 
 
639
B. Sözleşmenin İfa Sebebiyle Sona Ermesi 
 
639
C. Müteahhitin Zararının Tamamının Ödenmesi Suretiyle Sözleşmenin Sona Erdirilmesi 
 
640
1. Genel Olarak 
 
640
2. Şartları 
 
640
a. Eser Tamamlanmamış Olmalıdır 
 
640
b. İşsahibi, Yükleniciye Fesih İradesini Bildirmelidir 
 
640
c. Sonuçları 
 
641
aa. Sözleşme ve Borç Sona Erer 
 
641
bb. Eserin Tamamlanmış Kısmı Tasfiye Edilmelidir 
 
641
cc. Yüklenicinin Tüm Zararı Tazmin Edilmelidir 
 
641
D. Sözleşmenin İfa İmkansızlığı Sebebiyle Sona Ermesi 
 
642
1. Eserin Beklenmedik Bir Olaydan Dolayı Sona Ermesi 
 
642
a. Eserin Beklenmedik Bir Olay Sonucu Yok Olması 
 
642
b. Eser Henüz Teslim Edilmemiş Olmalıdır 
 
643
c. İşsahibi Mütemerrit Olmamalıdır 
 
643
d. Sonuçları 
 
643
2. İmkânsızlığın İşsahibine Yükletilen Bir Sebepten Kaynaklanması 
 
644
a. Şartları 
 
644
aa. Eserin Tamamlanmasının İmkânsız Olması 
 
644
bb. İmkânsızlığa Beklenmedik Bir Olayın Sebebiyet Vermesi 
 
645
cc. İmkânsızlık İşsahibiyle İlgili Olmalıdır 
 
645
dd. Sonuçları 
 
645
3. Yüklenicinin Ölümü veya Eser Tamamlama Yeteneğini Kaybetmesi 
 
646
a. Genel Olarak 
 
646
b. Eser Sözleşmesi Yüklenicinin Kişisel Özellikleri Göz önünde Tutularak Yapılmış Olmalıdır 
 
646
c. Yüklenici Ölmüş veya Eseri Tamamlama Yeteneğini Kaybetmiş Olması 
 
647
d. Yüklenici Kusursuz Olmalıdır 
 
647
e. Sonuçları 
 
648
Bölüm Kaynakçası 
 
649
SEKİZİNCİ BÖLÜM
 
 
Yayım Sözleşmesi
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
657
II. YAYIM SÖZLEŞMESİNİN ÖĞELERİ 
 
657
A. Çoğaltma ve Yaymaya Elverişli Bir Fikir veya Sanat Eseri 
 
657
B. Eser Üzerinde Mevcut ve Korunan Çoğaltma, Yayma Hakları 
 
658
C. Anlaşma 
 
659
III. YAYIM SÖZLEŞMESİNİN ÖZELLİKLERİ 
 
659
A. İradi Bir Sözleşmedir 
 
659
B. Borçlandırıcı ve Tasarrufi Bir Sözleşmedir 
 
659
C. İvazlı, Sinallagmatik ve Sürekli Borç İlişkisi Niteliğinde Bir Sözleşmedir 
 
660
D. Şahsa Bağlı Bir Sözleşmedir 
 
661
E. Amaçlı Devir İçeren Bir Sözleşmedir 
 
661
IV. YAYIM SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ 
 
661
V. YAYIM SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI 
 
662
A. Yayımlatan 
 
662
B. Yayımcı 
 
663
VI. YAYIM SÖZLEŞMESİNDE HASARIN GEÇİŞİ 
 
663
A. Eserin Zayi Olması 
 
663
B. Basılan Nüshaların Zayi Olması 
 
665
VII. YAYIMLATANIN BORÇLARI ve HAKLARI 
 
666
A. Yayımlatanın Borçları 
 
666
1. Eseri Teslim Etme Borcu 
 
666
2. Zaptı (Eser Üzerinde Üçüncü Kişilerin Hak İleri Sürmeyeceğini) Üstlenme Borcu 
 
667
3. Eser ile İlgili Daha Önceki Sözleşmelerden Haberdar Etme Borcu 
 
668
4. Ayıbı Üstlenme Borcu 
 
668
5. Yayımcının Zararına Tasarruflardan Sakınma (Rekabet Etmeme) Borcu 
 
670
6. Eserin Zayi Olması Halinde Bir Başka Kopyayı Verme ya da Eseri Yeniden Hazırlama Borcu 
 
672
B. Yayımlatanın Hakları 
 
672
1. Eseri Düzeltme ve İyileştirme Hakkı 
 
672
2. Eserlerin Bir Arada veya Ayrı Ayrı Yayımlamasına İzin Verme Hakkı 
 
673
3. Çeviri Hakkı 
 
674
VIII. YAYIMCININ BORÇLARI VE HAKLARI 
 
674
A. Yayımcının Borçları 
 
674
1. Çoğaltma (İlk Basım ve Yeni Basım Yapma) Borcu 
 
674
2. Yayma Borcu 
 
679
3. Eser Metnini Geri Verme Borcu 
 
681
4. Telif Ücreti (Bedel) Ödeme Borcu 
 
681
5. Ücretsiz Nüsha Verme Borcu 
 
683
6. Zayi Olan Basıları Yeniden Basma Borcu 
 
684
7. Satışı Artırmak İçin Çalışma Borcu 
 
684
8. Hesap Verme ve Kanıtlayıcı Belgeleri Gösterme Borcu 
 
684
B. Yayımcının Hakları 
 
685
1. Satış Fiyatını ve Kira Bedelini Belirleme Hakkı, Nüshaların Ödünç Verilmesi 
 
685
2. Yeniden Basım Yapma Hakkı 
 
685
3. Eserde Değişiklik Yapma Hakkı 
 
686
IX. YAYIM SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 
 
686
A. Sözleşme Süresinin Sona Ermesi veya Baskının Tükenmesi İçin Gereken Sürenin Geçmesi 
 
686
B. Eserin Zayi Olması 
 
686
C. Basılan Nüshaların Zayi Olması 
 
686
D. İflas 
 
686
E. Yayımlatanın (ve Eser Sahibinin) Ölümü, Eseri Tamamlama Yeteneğini Kaybetmesi, Eserin Tamamlanmasının İmkansız Hale Gelmesi 
 
687
F. Yayımcının Ölümü 
 
688
G. Yayımlatanın Sözleşmeden Cayması 
 
689
1. FSEK m.58’e Göre Sözleşmeden Cayma 
 
689
2. Yayımcının Yeni Basım Yapmaması Nedeniyle Yayımlatanın Sözleşmeden Cayması 
 
691
3. Yayımcının Çoğaltma veya Yayma Borçlarını İfa Etmemesi Nedeniyle Yayımlatanın Sözleşmeden Cayması 
 
691
H. Eser Sahibinin Onur ve Saygınlığını Korumak İçin Eserin Yayımına Engel Olması 
 
692
I. Koruma Süresinin Dolması 
 
692
J. Sözleşmenin Amacının Ortadan Kalkması 
 
693
K. Eserin Yayımının Yasaklanmasının Sözleşmeye Etkisi 
 
693
Bölüm Kaynakçası 
 
694
DOKUZUNCU BÖLÜM
 
 
Vekâlet İlişkileri
 
 
I. VEKÂLET SÖZLEŞMESİ VE TANIMI 
 
697
II. VEKÂLET SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 
 
698
III. VEKÂLET SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI 
 
700
A. Vekâlet Sözleşmesinin Zorunlu Unsurları 
 
700
1. Vekilin, İş Görme Borcu Altına Girmesi 
 
700
2. Kanunla Ayrıca Düzenlenmiş Olan İş Görme Sözleşmelerinin Konusu Olmama 
 
701
3. İşin Vekâlet Verenin Yararına ve İradesine Uygun Olarak Görülmesi 
 
702
4. Vekilin Vekâlet Sözleşmesi Sona Erene Kadar Zaman Kaydı ile Bağlı Olmaması 
 
703
5. Vekilin Edim Sonucundan Sorumlu Olmaması ve Bağımsız Olarak İş Görmesi 
 
704
6. Vekâlet Sözleşmesine Taraf Olanların Anlaşmış Olması 
 
705
B. Vekâlet Sözleşmesinin Zorunlu Olmayan ve Tartışmalı Unsurları 
 
706
1. Ücret 
 
706
2. Tarafların Vekâlet Sözleşmesini Her Zaman Sona Erdirme Hakkı 
 
707
IV. VEKÂLET SÖZLEŞMESİ TARAFLARININ BORÇLARI 
 
708
A. Vekilin Borçları 
 
708
1. İş Görme Borcu 
 
708
2. İşi Şahsen Görme Borcu 
 
709
3. Vekâlet Verenin Talimatına Uyma Borcu 
 
710
4. Özenle İfa Borcu 
 
711
5. Vekilin Sadakat ve Sır Saklama Borcu 
 
712
6. Vekilin Hesap Verme Borcu 
 
714
7. Vekilin İade Borcu 
 
714
B. Vekâlet Verenin Borçları 
 
715
1. Vekâlet Verenin Ücret Ödeme Borcu 
 
715
2. Vekâlet Verenin Vekil Tarafından Yapılan Giderleri, Verilen Avansları Faizi ile Birlikte Ödeme Borcu 
 
716
3. Vekili, Vekâlet Veren Hesabına Yüklendiği Borçlardan Kurtarma Borcu 
 
717
4. Vekilin Uğradığı Zararı Tazmin Borcu 
 
718
V. VEKÂLETİN SONA ERMESİ 
 
719
Bölüm Kaynakçası 
 
721
ONUNCU BÖLÜM
 
 
Vekâletsiz İş Görme
 
 
I. VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE TANIMI 
 
723
II. VEKÂLETSİZ İŞ GÖRMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ 
 
724
III. VEKÂLETSİZ İŞ GÖRMENİN TÜRLERİ 
 
726
A. Gerçek Vekâletsiz İş Görme 
 
726
1. Caiz Vekâletsiz İş görme 
 
728
2. Caiz Olmayan Vekâletsiz İş Görme 
 
730
B. Gerçek Olmayan Vekâletsiz İş Görme 
 
730
1. Kötüniyetli Vekâletsiz İş Görme 
 
731
2. İyiniyetli Vekâletsiz İş Görme 
 
732
IV. HUKUKUMUZDA VEKÂLETSİZ İŞ GÖRMENİN DÜZENLENMESİ 
 
733
Bölüm Kaynakçası 
 
735
ONBİRİNCİ BÖLÜM
 
 
Komisyon Sözleşmesi
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
737
II. KOMİSYON SÖZLEŞMESİNİN TANIMI 
 
738
III. KOMİSYON SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 
 
739
IV. KOMİSYON SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI 
 
741
A. Dolaylı Temsil Yetkisi Verilmiş Olması 
 
741
B. Belirli Bir Sözleşme Yapma Taahhüdü Verilmiş Olması 
 
743
C. Ücret 
 
743
D. Anlaşma 
 
744
V. KOMİSYON SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ 
 
744
VI. KOMİSYON SÖZLEŞMESİNİN KURULUŞU VE ŞEKLİ 
 
746
A. Kuruluşu 
 
746
B. Şekli 
 
748
VII. KOMİSYON SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
748
A. Komisyoncunun Yükümlülükleri 
 
749
1. Kendi Adına Vekalet Veren Hesabına Bir Sözleşme Yapma Yükümlülüğü 
 
749
2. Komisyoncunun Kendi Adına Vekalet Veren Hesabına Yaptığı Sözleşmeden Doğan Borcu İfa Yükümlülüğü 
 
750
3. Kendi Adına Vekalet Veren Hesabına Yaptığı Sözleşmeden Elde Ettiği Hakları Devretme Yükümlülüğü 
 
750
4. Bilgi Verme Yükümlülüğü 
 
751
5. Sözleşme Konusunu Sigortalama Yükümlülüğü 
 
753
6. Özen ve Sadakat Yükümlülüğü 
 
754
7. Vekalet Verenin Bedele İlişkin Talimatlarına Uyma Yükümlülüğü 
 
757
8. Veresiye Satmama Yükümlülüğü 
 
759
9. Teslim Almadan Ödeme Yapmama Yükümlülüğü 
 
760
10. Vekalet Veren Hesabına Kazandığı Alacaklar Sebebiyle Garanti Verme Yükümlülüğü 
 
761
11. Hesap Verme Yükümlülüğü 
 
762
B. VEKALET VERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
763
1. Ödediği Paralar ve Yaptığı Giderleri Ödeme Yükümlülüğü 
 
763
2. Ücret Hakkı 
 
764
3. Hapis Hakkı 
 
767
4. Malın Açık Artırmayla Satılması 
 
769
5. Komisyoncunun Kendisiyle İşlem Yapması 
 
770
VIII. KOMİSYON SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 
 
772
IX. KOMİSYON SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARIN TİCARİ NİTELİKTE OLMASI 
 
773
X. ZAMANAŞIMI 
 
773
Bölüm Kaynakçası 
 
774
ONİKİNCİ BÖLÜM
 
 
Ticari Temsilciler, Ticari Vekiller ve
 
 
Diğer Tacir Yardımcıları
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
775
II. TİCARİ TEMSİLCİ 
 
776
A. Tanımı ve Yetki Verilmesi 
 
776
B. Temsil Yetkisinin Kapsamı 
 
777
C. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması 
 
778
III. TİCARİ VEKİL 
 
779
A. Tanımı ve Yetki Verilmesi 
 
779
B. Temsil Yetkisinin Kapsamı 
 
780
C. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması 
 
781
IV. DİĞER TACİR YARDIMCILARI 
 
781
V. ORTAK YÜKÜMLER 
 
782
A. Rekabet Yasağı 
 
782
B. Ticari Temsilcilerin, Ticari Vekillerin ve Diğer Tacir Yardımcılarının Yetkilerinin Sona Ermesi 
 
783
1. Azil ve İstifa 
 
783
2. Ölüm, Fiil Ehliyetinin Kaybedilmesi ve İflas 
 
783
3. İşletmenin Devir ve Tasfiyesi 
 
784
4. Sürenin Sona Ermesi 
 
784
5. Temsil Yetkisinin Sona Ermesinin Tescili 
 
784
Bölüm Kaynakçası 
 
785
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
 
Havale
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
787
II. TANIMI 
 
788
III. HUKUKİ NİTELİĞİ 
 
788
IV. UNSURLARI 
 
789
A. Konusunun Para, Kıymetli Evrak veya Diğer Misli Eşya Olması 
 
789
B. Tek Taraflı İrade Beyanıyla Kurulması 
 
789
C. Üçlü İlişki Kurması 
 
789
D. Çift Yönlü Yetki Verilmesi 
 
790
V. HAVALENİN KURULUŞU VE ŞEKLİ 
 
790
A. Kuruluşu 
 
790
B. Şekli 
 
790
VI. HAVALENİN HÜKÜMLERİ 
 
791
A. Havale Eden ile Havale Ödeyicisi Arasındaki İlişki (Karşılık İlişkisi) 
 
791
B. Havale Ödeyicisi ile Havale Alıcısı Arasındaki İlişki (Havale/Edim İlişkisi) 
 
792
C. Havale Eden ile Havale Alıcısı Arasındaki İlişki (Bedel İlişkisi) 
 
793
VII. HAVALENİN GERİ ALINMASI 
 
795
A. Genel Olarak 
 
795
B. Havale Alıcısına Karşı Geri Alma Hakkının Kullanılması 
 
795
C. Havale Ödeyicisine Karşı Geri Alma Hakkının Kullanılması 
 
795
VIII. HAVALE EDENİN ÖLÜMÜ, GAİPLİĞİ, EHLİYETİNİ KAYBETMESİ VE İFLASININ HAVALE İLİŞKİSİNE ETKİSİ 
 
796
IX. KIYMETLİ EVRAK KONUSUNDA HAVALE 
 
797
VIII. HAVALEDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARIN TİCARİ NİTELİKTE OLMASI 
 
797
IX. ZAMANAŞIMI 
 
798
Bölüm Kaynakçası 
 
799
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
 
Saklama Sözleşmeleri
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
801
II. SAKLAMA SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ 
 
802
III. GENEL SAKLAMA (VEDİA) SÖZLEŞMESİ 
 
803
A. Tanımı 
 
803
B. Hukuki Niteliği 
 
804
C. Unsurları 
 
805
1. Konusunun Taşınır Mal Olması 
 
805
2. Taşınırın Güvenli Bir Yerde Saklanması 
 
806
3. Taşınırın İstenildiği Zaman Saklatana Geri Verilmesi 
 
806
4. Tarafların Anlaşmış Olması 
 
807
D. Saklama Sözleşmesinin Kuruluşu ve Şekli 
 
808
1. Kuruluşu 
 
808
2. Şekli 
 
809
E. Tarafların Yükümlülükleri 
 
809
1. Saklayanın Yükümlülükleri 
 
809
a. Eşyayı Kabul Yükümlülüğü 
 
810
b. Eşyayı Güvenli Bir Yerde Saklama Yükümlülüğü 
 
810
c. Eşyayı Kullanmama Yükümlülüğü 
 
812
d. Eşyayı Geri Verme Yükümlülüğü 
 
814
aa. Hukuki Niteliği 
 
814
bb. Geri Vermeyi Talep Edebilecekler 
 
815
cc. Kapsamı 
 
817
aaa. İyi Halde Geri Verme Borcu 
 
817
bbb. Saklananda Meydana Gelen Çoğalmaları Verme Yükümlülüğü 
 
818
ccc. İyi Halde Geri Verme Borcunun İstisnaları 
 
818
dd. Yeri 
 
818
ee. Zamanı 
 
818
ff. Zamanaşımı 
 
819
gg. Geri Verme Yükümlülüğüne Aykırı Davranılmasının Sonuçları 
 
820
2. Saklatanın Yükümlülükleri 
 
821
a. Masrafları Ödeme Yükümlülüğü 
 
821
b. Zararları Tazmin Yükümlülüğü 
 
822
c. İvazlı Saklama Sözleşmesinde Ücret Ödeme Yükümlülüğü 
 
822
3. Saklayanın Hapis Hakkı 
 
824
F. Sözleşmenin Sona Ermesi 
 
825
1. Genel Olarak 
 
825
2. Belirli Süreli Saklama Sözleşmesinin Sürenin Dolması Sebebiyle Sona Ermesi 
 
825
3. Saklatanın Tek Taraflı İrade Beyanıyla Sona Ermesi 
 
826
a. Belirli Süreli Saklama Sözleşmesinin Saklatanın Saklananın Geri Verilmesini Talep Etmesiyle Sona Ermesi 
 
826
b. Belirsiz Süreli Saklama Sözleşmesinin Saklatanın Saklananın Geri Verilmesini Talep Etmesiyle Sona Ermesi 
 
826
4. Saklayanın Tek Taraflı İrade Beyanıyla Sona Ermesi 
 
827
a. Belirli Süreli Saklama Sözleşmesinin Saklayanın Saklananı Geri Vermesiyle Sona Ermesi 
 
827
b. Belirsiz Süreli Saklama Sözleşmesinin Saklayanın Saklananı Geri Vermesiyle Sona Ermesi 
 
827
IV. GÜVENİLİR KİŞİYE (YEDİEMİNE) BIRAKMA SÖZLEŞMESİ 
 
828
V. MİSLİ ŞEYLERİN SAKLANMASI (USULSÜZ TEVDİ/SAKLAMA) SÖZLEŞMESİ 
 
829
VI. ARDİYECİYE BIRAKMA SÖZLEŞMESİ 
 
831
VII. KONAKLAMA YERİ, GARAJ, OTOPARK VE BENZERİ YERLERİ İŞLETENLERİN BIRAKMA SÖZLEŞMESİ 
 
834
A. Konaklama Yeri İşletenlerin Sorumluluğu 
 
834
B. Garaj veya Otopark İşletenin Sorumluluğu 
 
837
VIII. SAKLAMA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARIN TİCARİ NİTELİKTE OLMASI 
 
840
IX. ZAMANAŞIMI 
 
841
Bölüm Kaynakçası 
 
842
ONBEŞİNCİ BÖLÜM
 
 
Kefalet Sözleşmesi
 
 
I. KEFALET SÖZLEŞMESİ VE TANIMI 
 
845
II. KEFALET SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 
 
846
III. KEFALET SÖZLEŞMESİNİN ÖZELLİKLERİ 
 
848
A. Kefilin Borcunun Fer’i Nitelikte Bir Borç Olması 
 
848
B. Kefilin Borcunun Talî Nitelikte Bir Borç Olması 
 
851
C. Asıl Borçtan Farklı Bir Borç Niteliği Olması 
 
852
D. İvazsız Sözleşme Olması 
 
854
E. Kefalet Borcunun Bir Para Borcu Olması 
 
855
IV. KEFALET SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI 
 
857
A. Geçerli Bir Asıl Borcun Varlığı 
 
857
B. İleride Doğacak veya Şarta Bağlı Bir Borca Kefalet 
 
858
C. Yanılma veya Ehliyetsizlik Nedeniyle Asıl Borçlunun Sorumlu Olmadığı Bir Borç İçin Şahsi Güvence Verilmesi 
 
859
D. Zamanaşımına Uğramış Bir Borç İçin Kişisel Güvence Verilmesi 
 
860
E. Kefilin Kendisine Tanınan Haklardan Önceden Feragat Edememesi 
 
861
V. KEFALET SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ 
 
861
A. Kefalet Sözleşmesinin Yazılı Olarak Kurulması 
 
861
B. Kefilin Sorumlu Olduğu Azami Miktarın, Kefalet Tarihinin ve Varsa Müteselsil Kefalet Sıfatı veya Bu Anlama Gelen Herhangi Bir İfadeyle Yükümlülük Altına Girildiğinin El Yazısıyla Yazılması 
 
862
C. Şekle Aykırılığın Hukuki Sonuçları 
 
863
VI. KEFALET SÖZLEŞMESİNDE EŞİN RIZASI 
 
864
VII. KEFALET SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ 
 
868
A. Adi Kefalet 
 
868
B. Müteselsil Kefalet 
 
870
C. Birlikte Kefalet 
 
872
VIII. KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI 
 
873
IX. KEFALET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 
 
874
A. Asıl Borca Bağlı Sona Erme Halleri 
 
874
1. Asıl Borcun İfa Edilmesi 
 
874
2. Borcun İmkânsız Hale Gelmesi 
 
875
3. Alacaklı ve Borçlunun veya Borçlu ve Kefilin Sıfatlarının Birleşmesi 
 
875
4. Alacaklı ile Borçlunun Yeni Bir Borç Kurmak Suretiyle Eski Borcu Ortadan Kaldırmaları 
 
876
B. Kefalet Sözleşmesinin Kendine Özgü Sebeplerle Sona Erme Halleri 
 
877
1. Kefalet Sözleşmesinin Belirli Bir Süreye Bağlı Olması 
 
877
2. Kefalet Sözleşmesinin Belirsiz Bir Süreye Bağlı Olması 
 
878
3. Gerçek Kişiler Bakımından Kefalet Sözleşmesinde 10 Senelik Azami Sürenin Dolması 
 
879
4. Kefalet Sözleşmesinden Dönme 
 
880
5. Çalışanlara Kefaletin Kefil Tarafından Sona Erdirilmesi 
 
880
Bölüm Kaynakçası 
 
882
ONALTINCI BÖLÜM
 
 
Kumar ve Bahis
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
885
II. KUMAR, BAHİS, PİYANGO VE ŞANS OYUNU KAVRAMLARI 
 
886
III. KUMAR, BAHİS BORCUNUN ÖZELLİKLERİ 
 
888
A. Davaya ve Takibe Konu Edilememe 
 
889
B. İfa Edilen Kumar veya Bahis Borcunun Geri İstenememesi 
 
890
C. Devredilememe 
 
891
D. Diğer Özellikleri 
 
891
Bölüm Kaynakçası 
 
892
ONYEDİNCİ BÖLÜM
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
893
II. ÖMÜR BOYU GELİR SÖZLEŞMESİ 
 
894
A. Tanımı, Niteliği, Öğeleri 
 
894
B. Tarafları 
 
895
C. Şekli 
 
895
D. Hükümleri 
 
895
1. Gelir Borçlusunun Borcunu İfa Zamanı ve Ölümün Borcun İfasına Etkisi 
 
895
2. Gelir Alacaklısının Haklarını Devredebilmesi ve Hakların Haczi 
 
897
E. Sona Ermesi 
 
897
III. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ 
 
898
A. Tanımı, Niteliği, Öğeleri 
 
898
B. Tarafları 
 
899
1. Bakım Alacaklısı 
 
900
2. Bakım Borçlusu 
 
901
C. Şekli 
 
901
D. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin Türleri ve Sözleşmeye Uygulanacak Hükümler 
 
902
E. Hükümleri 
 
903
1. Bakım Borçlusunun Bakım ve Gözetim Borcu 
 
903
2. Bakım Borçlusunun Bakım Alacaklısını Aile Topluluğuna Kabul Borcu 
 
905
3. Bakım Alacaklısının Malvarlığını veya Bazı Malvarlığı Değerlerini Devretme Borcu 
 
905
4. Bakım ve Gözetim Hakkının Devredilememesi, Haczedilememesi, Rehnedilememesi ve Takas Edilememesi 
 
906
5. Bakım Alacaklısının İpotek Hakkı 
 
907
F. Sona Ermesi 
 
907
1. Üçüncü Kişilerin İptal Haklarını Kullanmaları ve Tenkis 
 
907
2. Ölüm 
 
909
3. Bakım Borçlusunun İflası ve Bakım Borçlusu Aleyhine Başlatılan Hacze Bakım Alacaklısının Katılması 
 
909
4. Edimler Arasında Aşırı Oransızlık Olması Nedeniyle Fesih Bildirimiyle Sona Erdirme 
 
910
5. Sözleşmenin Çekilmez Hale Gelmesi, Sözleşmenin Devamının İmkansız Hale Gelmesi veya Aşırı Ölçüde Güçleşmesi Nedenleriyle Önel Vermeden Fesih 
 
911
Bölüm Kaynakçası 
 
915
ONSEKİZİNCİ BÖLÜM
 
 
Adi Ortaklık Sözleşmesi
 
 
I. TANIM 
 
917
II. ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI 
 
917
A. Kişi Unsuru 
 
918
B. Ortak Amaç Unsuru 
 
920
1. Genel Olarak 
 
920
2. Ortak Amaç 
 
922
3. Meşru Olan Her Türlü Ortak Amaç 
 
924
4. Takip Edilen Amacın Nitelikleri 
 
926
C. Ortak Amaç Uğruna Birlikte Çaba (Affectio Societatis) 
 
930
D. Katılma Payı (Sermaye) Unsuru 
 
931
E. Sözleşme Unsuru 
 
933
1. Genel Olarak 
 
933
2. Adi Ortaklık Sözleşmesinin Kurulması 
 
934
3. Şekil 
 
936
4. Adi Ortaklık Sözleşmesinin Özellikleri 
 
940
a. Adi Ortaklık Sözleşmesi Çok Taraflı Bir Sözleşmedir 
 
940
b. Adi Ortaklık Sözleşmesi İvazsız Bir Sözleşmedir 
 
941
c. Adi Ortaklık Sözleşmesi Rızai Bir Borçlar Hukuku Sözleşmesidir 
 
942
d. Adi Ortaklık Sözleşmesi Sürekli Bir Sözleşmedir 
 
943
e. Adi Ortaklık Sözleşmesi Ticari İş Değildir 
 
943
III. ADİ ORTAKLIĞIN ÖZELLİKLERİ 
 
944
A. Adi Ortaklık, Temel Ortaklık Türüdür 
 
944
B. Adi Ortaklığın Tüzel Kişiliği Yoktur 
 
945
C. Ortaklar, Adi Ortaklığa Ait Malvarlığı Üzerinde Elbirliğiyle Hak Sahibidirler 
 
946
D. Ortaklar, Ortaklık Borçlarından Dolayı Üçüncü Kişilere Karşı Tüm Malvarlıklarıyla Birinci Derecede, Sınırsız ve Müteselsil Sorumludur 
 
951
1. Ortaklar, Ortaklık Borçlarından Dolayı Malvarlıklarıyla Birinci Derecede Sorumludur 
 
952
2. Ortaklar, Ortaklık Borçlarından Dolayı Kişisel ve Sınırsız Olarak Sorumludur 
 
952
3. Ortaklar, Ortaklık Borçlarından Dolayı Müteselsil Olarak Sorumludur 
 
953
IV. SAKAT ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ 
 
955
A. Genel Olarak 
 
955
B. Sakat Ortaklık Sözleşmesinin Geçerli Bir Sözleşme Olarak Kabul Edilebilmesinin Şartları 
 
959
1. Ortaklık Sözleşmesinin Kurulmuş Olması 
 
960
2. Ortaklık Sözleşmesinin Uygulanmaya Başlanmış Olması 
 
962
3. Korunmaya Değer Daha Üstün Menfaatin Bulunmaması 
 
963
a. Kanuna veya Ahlaka Aykırı Amacın Takibi İçin Adi Ortaklık 
 
963
b. Bir Kişinin Hukuken Korunan Daha Üstün Bir Menfaatinin Bulunması 
 
965
C. Sakat Ortaklık Sözleşmesinin Hukuki Sonuçları 
 
967
V. ORTAKLARIN HAK VE BORÇLARI 
 
968
A. Katılım Payı Koyma Borcu 
 
968
1. Genel Olarak 
 
968
2. Katılım Payı Olarak Getirilebilecek Değerler 
 
970
3. Katılım Payının İfası 
 
974
a. Doğumu, ve Muacceliyeti ve Sona Ermesi 
 
974
b. Katılım Payının Ortaklığa Getirilme Şekilleri 
 
975
c. Ödemezlik Def’i Sorunu (TBK m. 97) 
 
978
4. Katılım Payını İfa Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi 
 
980
a. Genel Olarak 
 
980
b. Sözleşmeden Dönme 
 
981
c. Aynen İfa Davası 
 
983
d. Müspet Zararın Tazminini Talep Etme 
 
986
C. Kazanç ve Zarara Katılma 
 
987
1. Kazanç ve Zarar Kavramları 
 
987
2. Kazanç ve Zarara Katılım Payı 
 
989
3. Ortakların Kazanç ve Zarara Katılmamasını Öngören Anlaşmaların Geçerliliği Sorunu 
 
991
4. Yıllık Hesap Verme ve Kâr Payını Dağıtma Yükümlülüğü 
 
994
D. Ortaklık İşlerinde Özen Gösterme ve Ortaklığa Verilen Zararları Giderme Yükümlülüğü 
 
995
1. Özen Gösterme Yükümlülüğü 
 
996
a. Ücret Almayan Ortak 
 
997
b. Ortaklık İşlerini Ücret Karşılığı Yürüten Ortak 
 
1000
2. Ortaklığa Verilen Zararları Giderme Yükümlülüğü 
 
1001
E. Sadakat Yükümlülüğü 
 
1003
1. Genel Olarak 
 
1003
2. Ortaklık Karşısında Sadakat Yükümlülüğü 
 
1005
3. Ortaklar Karşısında Sadakat Yükümlülüğü 
 
1007
4. Süresi 
 
1008
5. Sadakat Yükümlülüğünün İhlâlinin Hukuki Sonuçları 
 
1009
6. Rekabet Etmeme Yükümlülüğü 
 
1010
F. Giderleri Tazmin, Borçlardan Kurtarma, Faiz ve Ücret Talepleri 
 
1014
1. Genel Olarak 
 
1014
2. Giderlerin Tazmini Talebi 
 
1017
3. Üstlenilen Borçlardan Kurtarılma Talebi 
 
1021
4. Uğranılan Zararların Giderilmesi Talebi 
 
1023
5. Avans İçin Faiz Ödenmesi 
 
1026
6. Sarf Edilen Emek İçin Ücret Talebi 
 
1027
G. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı 
 
1028
VI. ORTAKLIK KARARLARI 
 
1037
A. Genel Olarak 
 
1037
B. Karar Verme Süreci 
 
1038
C. Karar Yeter Sayısı 
 
1043
D. Ortaklık Kararlarının Konusu 
 
1045
VII. ORTAKLIĞIN YÖNETİMİ 
 
1047
A. Yönetim Kavramı 
 
1047
B. Yönetim Yetkisinin Kazanılması ve Kullanılması 
 
1050
C. Yönetim Yetkisinin Kullanılma Şekli 
 
1053
D. Yetkinin Kapsamı 
 
1056
E. Yöneticilerin İtiraz Hakkı 
 
1059
F. Yönetim Yetkisinin Sona Ermesi ve Sınırlandırılması 
 
1066
1. Yönetim Yetkisinin Kaldırılması ve Sınırlandırılması 
 
1066
2. Yönetim Yetkisini Sona Erdiren Diğer Haller 
 
1074
VIII. ORTAKLIĞIN TEMSİLİ 
 
1076
A. Dolaylı Temsil 
 
1076
B. Doğrudan Doğruya Temsil 
 
1081
C. Temsil Yetkisinin Kazanılması 
 
1083
D. Temsil Yetkisinin Kapsamı 
 
1085
E. Temsil Yetkisinin Geri Alınması ve Sınırlandırılması 
 
1088
IX. ORTAKLAR ARASINDAKİ VE ORTAKLIK YAPISINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER 
 
1092
A. Yeni Ortak Alınması ve Alt Katılım 
 
1092
1. Yeni Ortak Alınması 
 
1092
2. Alt Katılım 
 
1098
B. Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarılma 
 
1100
1. Çıkma ve Çıkarılma Nedenleri ve Usulü 
 
1100
2. Hukuki Sonuçları 
 
1106
X. SONA ERME VE TASFİYE 
 
1114
A. Sona Erme 
 
1114
1. Sona Erme Sebepleri 
 
1115
a. Ortaklık Amacının Gerçekleşmesi veya Gerçekleşmesinin İmkansız Hale Gelmesi 
 
1116
b. Sözleşmede Ortaklığın Mirasçılarla Devamı Kaydının Bulunmaması Halinde Bir Ortağın Ölmesi 
 
1118
c. Bir Ortağın Kısıtlanması 
 
1122
d. Bir Ortağın Tasfiye Payının Cebri İcra Yoluyla Paraya Çevrilmesi veya İflâs Etmesi 
 
1122
e. Ortaklar Kurulu Kararı 
 
1124
f. Ortaklık Sözleşmesinde Ortaklık İçin Öngörülen Sürenin Sona Ermesi 
 
1125
g. Bir Ortağın Fesih Bildiriminde Bulunması 
 
1126
h. Haklı Sebeple Fesih 
 
1129
2. Sona Ermenin Genel Sonuçları 
 
1133
B. Tasfiye 
 
1135
1. Genel Olarak 
 
1135
2. Tasfiyeyi Yapmaya Yetkili Olanlar 
 
1136
3. Tasfiyede Yapılacak İşler 
 
1139
C. Ortaklığın Sona Ermesinin Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğa Etkisi 
 
1142
Bölüm Kaynakçası 
 
1143
Kavramlar Dizini 
 
1153
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
430,00   
430,00   
2
215,00   
430,00   
3
143,33   
430,00   
4
107,50   
430,00   
5
86,00   
430,00   
6
71,67   
430,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
430,00   
430,00   
2
215,00   
430,00   
3
143,33   
430,00   
4
107,50   
430,00   
5
86,00   
430,00   
6
71,67   
430,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
430,00   
430,00   
2
215,00   
430,00   
3
143,33   
430,00   
4
107,50   
430,00   
5
86,00   
430,00   
6
71,67   
430,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
430,00   
430,00   
2
215,00   
430,00   
3
143,33   
430,00   
4
107,50   
430,00   
5
86,00   
430,00   
6
71,67   
430,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
430,00   
430,00   
2
215,00   
430,00   
3
143,33   
430,00   
4
107,50   
430,00   
5
86,00   
430,00   
6
71,67   
430,00   
Kapat