Konkordato M. Vefa Toroslu
Konkordato
Konkordato

Hukuksal ve Finansal AçıdanKonkordato


Basım Tarihi
2019-01
Sayfa Sayısı
315
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053006381
Boyut
16x24
Baskı
185,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 85 puan kazanacaksınız)
   85

Konu Başlıkları
- Konkordatonun Hukuksal Boyutu
- Konkordatonun Finansal Boyutu
- Konkordato Talebinde Hazırlanacak Raporlar
- Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler
Konkordatonun Vergisel Boyutu

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 5
İÇİNDEKİLER 7
ŞEKİLLER LİSTESİ 17
KISALTMALAR 19
BİRİNCİ BÖLÜM KONKORDATONUN HUKUKSAL BOYUTU
1.1. KONKORDATONUN TANIMI 21
1.2. KONKORDATONUN YARARLARI 26
1.2.1. Konkordatonun Borçlu Bakımından Yararları 26
1.2.2. Konkordatonun Alacaklı Bakımından Yararları 27
1.3. KONKODATONUN ÇEŞİTLERİ 28
1.3.1. Yapıldığı Yere Göre Konkordato 28
1.3.1.1. Özel Konkordato 28
1.3.1.2. Adli Konkordato 29
1.3.2. Yapılış Zamanına Göre Konkordato 29
1.3.2.1. İflas Dışı Konkordato 29
1.3.2.2. İflas İçi Konkordato 31
1.3.3. İçeriğine Göre Konkordato 31
1.3.3.1. Vade Konkordatosu 31
1.3.3.2. Tenzilat Konkordatosu 32
1.3.3.3. Karma Konkordato 32
1.3.4. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato 33
1.4. KONKORDATO TALEP EDEBİLECEK KİŞLER 33
1.4.1. Borçlu 34
1.4.1.1. Tüzel Kişiler 34
1.4.1.2. Gerçek Kişiler 35
1.4.2. Alacaklılar 36
1.5. KONKORDATO TALEBİNDE BULUNULABİLECEK DURUMLAR 39
1.5.1. Aciz Hali 39
1.5.2. Borca Batıklık Hali 41
1.6. KONKORDATODA SÜRE 43
1.7. KONKORDATODA USUL HÜKÜMLERİ 47
1.7.1. Yetkili Mahkeme 47
1.7.2. Kanun Yolları 49

1.7.3. Çekişmeli Alacaklar Hakkında Dava 50
1.7.4. Gider Avansı 50
1.7.4.1. Gider Avansının Miktarı. 50
1.7.4.2. Gider Avansının İadesi 51
1.8. KONKORDATONUN İLANI 52
1.9. KONKORDATODA MÜHLET 53
1.9.1. Geçici Mühlet 54
1.9.1.1. Geçici Mühlet Talebi 54
1.9.1.2. Geçici Mühlet Kararının İlanı 55
1.9.1.3. Geçici Mühlette Konkordato Komiseri Atanması 56
1.9.1.4. Geçici Mühletin Süresi 57
1.9.1.5. Geçici Mühlet Süresinin Uzatılması 57
1.9.1.6. Borçlunun Mali Durumunun Düzelmesi Nedeniyle
Geçici Mühletin Kaldırılması 59
1.9.1.7. Geçici Mühlet İçinde Konkordato Talebinin Reddi ile
İflâsın Açılması 59
1.9.1.8. Geçici Mühlet Kararına Karşı Kanun Yolları 60
1.9.2. Kesin Mühlet 61
1.9.2.1. Kesin Mühlet Kararı Verilmesi 61
1.9.2.2. Kesin Mühlet Kararının İlanı 62
1.9.2.3. Kesin Mühlette Konkordato Komiseri Atanması 62
1.9.2.4. Kesin Mühletin Süresi. 63
1.9.2.5. Kesin Mühlet Süresinin Uzatılması 63
1.9.2.6. Kesin Mühlette Alacaklılar Kurulunun Oluşması 64
1.9.2.7. Borçlunun Mali Durumunun Düzelmesi Nedeniyle
Kesin Mühletin Kaldırılması 65
1.9.2.8. Kesin Mühlet İçinde Konkordato Talebinin Reddi ile
İflâsın Açılması 65
1.9.2.9. Kesin Mühlet Talebinin Reddi 67
1.9.2.10. Kesin Mühlet Kararına Karşı Kanun Yolları 68
1.10. GEÇİCİ VE KESİN MÜHLETİN SONUÇLARI 69
1.10.1. Alacaklılar Açısından 69
1.10.1.1. Adi Alacaklılar Açısından 69
1.10.1.1.1. İcra Takiplerinin Durumu 70
1.10.1.1.2. Faiz Yasağı 73
1.10.1.1.3. Takas ve Mahsup 73
1.10.1.1.4. Haczedilen Mallar 75
1.10.1.1.5. Alacağın Temliki 76
1.10.1.1.6. Konusu Para Olmayan Borçlar 77
1.10.1.2. Rehinli Alacaklar Açısından 77

1.10.2. Sözleşmeler Açısından 78
1.10.3. Borçlu Açısından 79
1.10.3.1. Borçlunun Faaliyetinin Devamı 79
1.10.3.2. İzne Tabi İşlemler 80
1.10.3.3. Yasak Olan İşlemler 80
1.10.3.4. Borçlu Aleyhine Olan Davalar 81
1.10.3.5. Borçlunun Tasarruf Yetkisi ile İlgili Kararların İlanı 81
1.11. KONKORDATO KOMİSERİ 82
1.11.1. Konkordato Komiserinin Nitelikleri 83
1.11.2. Konkordato Komiserinin Görevleri 84
1.11.3. Konkordato Komiserinin Yasaklılık Sebepleri ve Yasak İşler 85
1.11.4. Konkordato Komiserliğinden Kaçınma ve Ayrılma Sebepleri 86
1.11.5. Konkordato Komiserinin Yükümlülükleri 86
1.11.6. Konkordato Komiserinin Bilgi ve Belge Temini ile İletişimi 87
1.11.7. Konkordato Komiserinin Tutacağı Tutanaklar 87
1.11.8. Konkordato Komiserinin Tebliğleri 87
1.11.9. Konkordato Komiserinin Denetimi 88
1.11.9.1. Ticaret Mahkemesi Tarafından Denetim 88
1.11.9.2. Borçlu ve Alacaklıların Şikayeti Üzerine Denetim 89
1.11.9.3. Tasdik Duruşmasında Borçlu ve Alacaklıların İtirazları
ile Denetim 89
1.11.10. Konkordato Komiserinin Görevden Alınması 90
1.11.11. Konkordato Komiserinin Düzenleyeceği Belgeler 90
1.11.11.1. Göreve Başlama Tutanağı 90
1.11.11.2. Konkordato Ön Raporu 93
1.12. ALACAKLILAR KURULU 99
1.12.1. Alacaklılar Kurulunun Oluşturulması 100
1.12.2. Alacaklılar Kurulunun Görevleri 100
1.12.3. Alacaklılar Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları 100
1.13. KONKORDATO SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ 101
1.13.1. Varlıkların Tespiti 101
1.13.2. Alacaklılara Çağrı Yapılması 102
1.13.3. Alacaklar Hakkında Borçlunun Beyana Daveti 104
1.13.4. Alacaklılar Toplantısına Davet 106
1.13.5. Alacaklılar Toplantısı. 106
1.13.6. Borçtan Birlikte Sorumlu Olanlara Karşı Haklar 110
1.13.7. Yargılama Aşaması 111
1.13.8. Konkordatonun Onaylanmasının Şartları 114
1.13.8.1. Teklif Edilen Tutar İflasa Oranla İyi Olmalı 115
1.13.8.2. Teklif Edilen Tutar ile Kaynaklar Arasında Orantı Olmalı 116

1.13.8.3. Projenin Çoğunlukla Kabul Edilmiş Olması 117
1.13.8.4. İmtiyazlı Alacaklar ile İzne Tabi Borçların Ödenmesi 118
1.13.8.5. Harç ve Masrafların Depo Edilmiş Olması 119
1.13.9. Mahkemenin Konkordato Projesinde Düzeltme Yapması 119
1.13.10. Konkordatonun Kabulü veya Reddi 120
1.13.10.1. Konkordatonun Kabulü Kararı 120
1.13.10.2. Konkordatonun Reddi Kararı 122
1.13.11. Konkordatonun Onaylanma Kararının İlanı 124
1.13.12. Konkordato Kararına Karşı Kanun Yolları 124
1.13.13. Rehinli Malların Muhafaza ve Satışı 125
1.13.14. Finansal Kiralama Konusu Malların İadesinin Ertelenmesi 127
1.13.15. Konkordatonun Hükümleri 128
1.14. KONKORDATONUN MÜŞTEREK BORÇLU VE KEFİLLER BAKIMINDAN
SONUÇLARI 130
1.15. KONKORDATONUN TEMİNAT MEKTUPLARINA ETKİSİ 131
1.16. KONKORDATONUN KARŞILIKSIZ ÇEKLERE ETKİSİ 133
1.17. KONKORDATO HARİCİNDE YAPILAN VAADLER 134
1.18. KONKORDATONUN FESHİ 135
1.18.1. Konkordatonun Kısmi Feshi 135
1.18.2. Konkordatonun Tamamen Feshi 136
1.19. REHİNLİ ALACAKLILARLA MÜZAKERE VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI 137
1.19.1. Genel Açıklama 137
1.19.2. Müzakereye Davet 139
1.19.3. Rehinli Alacaklılarla Anlaşmaya Varılması 139
1.19.4. Rehinli Alacaklılarla Anlaşmaya Varılmaması 140
1.19.5. Rehinli Alacaklılarla Yapılan Anlaşmanın Mahkemece Onaylanması 141
1.19.6. Alacaklılar Toplantısında Konkordatonun Kabul Edilmemesi 141
1.19.7. Rehinli Alacaklılarla Yapılan Anlaşmanın Feshi 142
İKİNCİ BÖLÜM KONKORDATONUN FİNANSAL BOYUTU
2.1. MUHASEBE VE TEMEL KAVRAMLAR 143
2.1.1. Muhasebenin Tanımı 143
2.1.2. Muhasebenin Fonksiyonları 143
2.1.2.1. Kaydetme Fonksiyonu 144
2.1.2.2. Sınıflandırma Fonksiyonu 144
2.1.2.3. Raporlama Fonksiyonu 145
2.1.2.4. Analiz Fonksiyonu. 145
2.1.3. Muhasebenin Temel Kavramları 146
2.1.3.1. Sosyal Sorumluluk Kavramı 147

2.1.3.2. Kişilik Kavramı 147
2.1.3.3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı 147
2.1.3.4. Dönemsellik Kavramı 147
2.1.3.5. Parayla Ölçülme Kavramı 148
2.1.3.6. Maliyet Esası Kavramı 148
2.1.3.7. Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı 148
2.1.3.8. Tutarlılık Kavramı 148
2.1.3.9. Tam Açıklama Kavramı 149
2.1.3.10. İhtiyatlılık Kavramı 149
2.1.3.11. Önemlilik Kavramı 149
2.1.3.12. Özün Önceliği Kavramı 150
2.2. FİNANSAL TABLOLAR 150
2.2.1. Finansal Tabloların Tanımı 150
2.2.2. Finansal Tablo Kullanıcıları 151
2.2.2.1. İç Bilgi Kullanıcıları. 152
2.2.2.1.1. Ortaklar 152
2.2.2.1.2. Yöneticiler 152
2.2.2.1.3. Çalışanlar 153
2.2.2.2. Dış Bilgi Kullanıcıları 153
2.2.2.2.1. Devlet 153
2.2.2.2.2. Kredi Kurumları 154
2.2.2.2.3. Alıcılar 154
2.2.2.2.4. Satıcılar 154
2.2.2.2.5. Rakip İşletmeler 154
2.2.2.2.6. Yatırımcılar 155
2.2.2.2.7. Araştırmacılar 155
2.2.2.2.8. Tüketiciler 155
2.2.2.2.9. Toplum 155
2.2.3. Finansal Tabloların Çeşitleri 156
2.2.3.1. Bilanço 156
2.2.3.2. Gelir Tablosu 156
2.2.3.3. Fon Akım Tablosu 157
2.2.3.4. Nakit Akış Tablosu 158
2.2.3.5. Kâr Dağıtım Tablosu 158
2.2.3.6. Özkaynaklar Değişim Tablosu 158
2.2.3.7. Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu 159
2.3. TEMEL FİNANSAL TABLOLAR 159
2.3.1. Bilanço 159
2.3.1.1. Bilançonun Tanımı. 159
2.3.1.2. Bilançonun Hesap Kalemleri 160

2.3.1.2.1. Aktif Hesap Kalemleri 160
2.3.1.2.1.1. Dönen Varlıklar Kalemleri 160
2.3.1.2.1.2. Duran Varlıklar Kalemleri 162
2.3.1.2.2. Pasif Hesap Kalemleri 163
2.3.1.2.2.1. Kısa Vadeli Yabancı
Kaynaklar Kalemleri 163
2.3.1.2.2.2. Uzun Vadeli Yabancı
Kaynaklar Kalemleri 163
2.3.2. Gelir Tablosu 165
2.3.2.1. Gelir Tablosunun Tanımı 165
2.3.2.2. Gelir Tablosunun Bölümleri 166
2.3.2.2.1. Brüt Satış Kârı Bölümü 166
2.3.2.2.2. Faaliyet Kârı Bölümü 167
2.3.2.2.3. Olağan Kâr Bölümü 167
2.3.2.2.4. Dönem Kârı Bölümü 167
2.3.2.2.5. Dönem Net Kârı Bölümü 167
2.3.3. Nakit Akım Tablosu 167
2.3.3.1. Nakit Akım Tablosunun Tanımı 168
2.3.3.2. Nakit Akış Tablosunun Sunumu 169
2.3.3.2.1. İşletme Faaliyetleri 170
2.3.3.2.1.1. Brüt Yöntem 171
2.3.3.2.1.2. Net Yöntem 173
2.3.3.2.2. Yatırım Faaliyetleri 175
2.3.3.2.3. Finansman Faaliyetleri. 176
2.3.3.3. Nakit Akışı Yaratmayan İşlemler 177
2.3.3.4. Nakit Akış Tablosunun Düzenlenmesinde Özellikli
Durumlar 178
2.3.3.4.1. Yabancı Paraya Dayalı İşlemlere İlişkin
Nakit Akışları 178
2.3.3.4.2. Faiz ve Temettüler 178
2.3.3.4.3. Vergiler 178
2.3.3.4.4. Bağlı Ortaklıklar, İştirakler ve İş
Ortaklıklarındaki Yatırımlar 179
2.3.3.4.5. İşletmenin Bağlı Ortaklık ve İşletme
Birimlerinin İktisabı ve Elden Çıkarılması 179
2.3.3.5. Nakit Akış Tablosu Örnek Uygulama 183
2.4. BAĞIMSIZ DENETİM 187
2.4.1. Genel Olarak Denetim 188
2.4.1.1. Denetimin Tanımı 188
2.4.1.2. Denetimin Amacı 190

2.4.1.3. Denetimin Özellikleri 191
2.4.1.3.1. Denetim Bir Süreçtir 191
2.4.1.3.2. Denetim Belli Bir Ekonomik Birime Ait
Bilgileri Kapsar 192
2.4.1.3.3. İktisadi Faaliyet ve Olaylarla İlgili İddialar 192
2.4.1.3.4. Önceden Saptanmış Ölçütler 193
2.4.1.3.5. Muhasebe Denetimi Kanıtların Toplanması ve Değerlendirilmesi
Çalışmasıdır 193
2.4.1.3.6. Denetim Uzman ve Bağımsız Bir Kişi
Tarafından Yapılır 194
2.4.1.3.7. Uygunluk Derecesi 194
2.4.1.3.8. İlgili Taraflara Bildirme 195
2.4.1.4. Denetimin Hedefleri 195
2.4.1.4.1. Gerçeklik 196
2.4.1.4.2. Tamlık (Bütünlük) 197
2.4.1.4.3. Dönemsellik (Zamanlılık) 197
2.4.1.4.4. Sahiplik 198
2.4.1.4.5. Doğruluk 198
2.4.1.4.6. Değerleme 199
2.4.1.4.7. Sınıflandırma 199
2.4.1.4.8. Açıklama 200
2.4.2. Bağımsız Denetimin Tanımı 200
2.4.3. Bağımsız Denetçinin Tanımı 202
2.4.4. Denetimde Makul Güvence 203
2.4.5. Denetim Kuruluşları ve Yetkilendirme 205
2.4.5.1. Denetim Yapmaya Yetkili Olanlar 205
2.4.5.2. Denetim Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi 205
2.4.6. Denetim Kuruluşlarının Yükümlülükleri 207
2.4.6.1. Denetimlerde Kalite ve Güvenilirliğin Sağlanması. 207
2.4.6.2. Kalite Kontrol Sistemi Oluşturma 208
2.4.6.3. Mesleki Etik İlkelere Uyma 208
2.4.6.4. Bağımsızlık ve Bağımsızlığın Korunması 209
2.4.6.5. Reklam Yasağı 211
2.4.6.6. Haksız Rekabette Bulunmama 212
2.4.6.7. Sürekli Eğitim 212
2.4.6.8. Denetim Faaliyetine İlişkin Kısıtlamalar 213
2.4.6.9. Denetim Ekipleri 214
2.4.6.10. Denetim Sözleşmesi 215
2.4.6.11. Denetim Raporu Düzenleme ve Görüş Bildirme
Yükümlülüğü 216

2.4.6.12. Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Olaylar 217
2.4.6.13. Ücret Tarifesi 217
2.4.6.14. Mesleki Sorumluluk Sigortası 218
2.4.6.15. Bildirimler 218
2.4.6.16. Saklama ve İbraz Yükümlülüğü 218
2.4.6.17. Şeffaflık Raporunun Hazırlanması ve Duyurulması 219
2.4.6.18. Türk Ticaret Kanunu’ndan Kaynaklanan
Yükümlülükler 220
2.4.7. Denetim Kuruluşlarının Sorumlulukları 221
2.4.8. Denetim Standartları 222
2.4.8.1. Denetim Standartlarının Tanımı 222
2.4.8.2. Türkiye Denetim Standartları 222
2.4.8.2.1. Türkiye Denetim Standartlarını Yayımlama
Yetkisi 223
2.4.8.2.2. Türkiye Denetim Standartlarının
Oluşturulması Süreci 226
2.4.9. Denetim Görüşleri 227
2.4.9.1. Olumlu Görüş 227
2.4.9.2. Sınırlandırılmış Olumlu Görüş 228
2.4.9.3. Olumsuz Görüş 229
2.4.9.4. Görüş Vermekten Kaçınma 231
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KONKORDATO TALEBİNDE HAZIRLANACAK RAPORLAR
3.1. KONKORDATO ÖN PROJESİ 233
3.1.1. Konkordato Ön Projesinin Tanımı 233
3.1.2. Konkordato Ön Projesinin Özellikleri 236
3.1.3. Konkordato Ön Projesinin İçeriği 238
3.1.3.1. Giriş 238
3.1.3.2. Şirket Hakkında Genel Bilgiler 240
3.1.3.2.1. Şirketin Tarihçesi 240
3.1.3.2.2. Şirketin Hukuki Yapısı 240
3.1.3.2.3. Şirketin Faaliyet Konusu 241
3.1.3.2.4. Şirketin Sermayesi ve Ortaklık Yapısı 241
3.2.3.3.5. Şirketin Yönetim Kurulu 241
3.1.3.2.6. Şirketin Temsil ve İlzamı 241
3.1.3.2.7. Şirketin İletişim Bilgileri 242
3.1.3.2.8. Yeminli Mali Müşavirleri ve Muhasebe Sorumluları 242
3.1.3.2.9. Şirketin Defter Tasdik Bilgileri 242

3.1.3.2.10. İlişkili Şirketler 243
3.1.3.2.11. Resmi Kurumlar Tarafından Düzenlenmiş
Belgeler 243
3.1.3.2.12. Şirketin İstihdam Gücü 244
3.1.3.2.13. Şirketin Üretim Kapasitesi 244
3.1.3.3. Şirketin Son Üç Yıllık Finansal Tabloları 244
3.1.3.4. Finansal Durum İncelemesi 244
3.1.3.4.1. Likidite Oranları 245
3.1.3.4.2. Mali Yapı Oranları 245
3.1.3.4.3. Faaliyet Oranları 246
3.1.3.4.4. Kârlılık Oranları 246
3.1.3.5. Şirketin Konkordatoya Müracaatındaki Finansal
Tabloları 247
3.1.3.5.1. Genel Açıklama 247
3.1.3.5.2. Finansal Tabloların Rayiç Değer Esasına
Göre Hazırlanması 248
3.1.3.5.3. Ara Dönem Finansal Tabloların Sunumu 256
3.1.3.6. Konkordato Talebinin Gerekçeleri 265
3.1.3.7. Konkordato Kapsamındaki Borçlar 266
3.1.3.8. Şirketin İflası Halinde Alacaklıların Eline Geçebilecek Muhtemel Miktar 266
3.1.3.9. Konkordato Kaynakları Tablosu 267
3.1.3.10. Borçların Hangi Oranda ve Vadede Ödeneceği 268
3.1.3.11. Proforma Gelir Tablosu ve Proforma Nakit Akış Tablosu 269
3.1.3.12. Şirketin Faaliyetine Devam Edebilmesi İçin Gerekli
Kaynağın Nasıl Sağlanacağı 271
3.1.3.13. Sonuç 272
3.1.3.14. Raporun İmzalanması 272
3.1.3.15. Ekler 272
3.2. BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 272
3.2.1. Bağımsız Denetim Raporunun Tanımı 272
3.2.2. Denetim Raporunun Şekli 273
3.2.2.1. Başlık ve Adres Bölümü 273
3.2.2.2. Kapsam Bölümü 273
3.2.2.3. Görüş Bölümü 274
3.2.2.4. İmza ve Tarih Bölümü 274
3.2.3. Şirketin Finansal Tablolarına İlişkin Denetim Raporu 275
3.2.4. Bağımsız Denetim Raporu Formatları 276

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KONKORDATO TALEBİNE EKLENECEK BELGELER
4.1. DAVA DİLEKÇESİ 279
4.2. KONKORDATO ÖN PROJESİ 282
4.3. BORÇLUNUN MALVARLIĞININ DURUMUNU GÖSTERİR BELGELER 283
4.4. ALACAKLILAR LİSTESİ 289
4.5. İFLAS VE KONKORDATO DURUMUNDA ALACAKLILARIN TAHSİLAT KARŞILAŞTIRMASI 293
4.6. DENETİM RAPORU 296
4.7. DİĞER BELGELER 297
BEŞİNCİ BÖLÜM KONKORDATONUN VERGİSEL BOYUTU
5.1. KONKORDATODA DAMGA VERGİSİ 299
5.2. KONKORDATODA HARÇ VE VERGİ İSTİSNALARI 299
5.3. KONKORDATODA TEŞVİK BELGELERİ 300
5.4. KONKORDATO AÇISINDAN VERGİ USUL KANUNU 300
5.4.1. Vazgeçilen Alacaklar 300
5.4.1.1. Vazgeçilen Alacakların Tanımı 301
5.4.1.2. Zarar Mahsubunun Yapılması 302
5.4.2. Değersiz Alacaklar 303
5.4.2.1. Değersiz Alacakların Tanımı 303
5.4.2.2. Gider Yazılan Değersiz Alacağın Tahsil Edilmesi 304
5.4.2.3. Değersiz Alacağın Gider Yazılma Zamanı 305
5.5. KONKORDATO AÇISINDAN AMME ALACAKLARININ
TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 306
5.5.1. Borçluya Ödeme Emri Gönderilememesi 306
5.5.2. Haciz İşlemlerinin Yapılamaması 306
5.5.3. Tahsil Zamanaşımının Durması 307
5.5.4. AATUHK Açısından Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu 308
5.5.5. Konkordato Projesinin Onaylanmasının AATUHK Açısından Etkisi 309
5.6. KONKORDATODA ÜCRET GARANTİ FONU UYGULAMASI 310
5.6.1. Ücret Garanti Fonunun Tanımı 310
5.6.2. Ücret Garanti Fonunun Kapsamı 311
5.6.3. Ücret Garanti Fonuna Başvuru 311
5.6.4. Ücret Garanti Fonuna Hak Kazanma Şartları 312
5.6.5. Ödemeye İlişkin Usul ve Esaslar 313
5.6.6. Ücret Garanti Fonu Ödeme Miktarı 313
5.6.7. Ücret Garanti Fonu Ödemelerinin Yapılması 314
5.6.8. Ödemelerin Bildirilmesi 314
KAYNAKÇA 315

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
85,00   
85,00   
2
42,50   
85,00   
3
28,33   
85,00   
4
21,25   
85,00   
5
17,85   
89,25   
6
15,02   
90,10   
7
12,99   
90,95   
8
11,48   
91,80   
9
10,29   
92,65   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
85,00   
85,00   
2
42,50   
85,00   
3
28,33   
85,00   
4
21,25   
85,00   
5
17,85   
89,25   
6
15,02   
90,10   
7
12,99   
90,95   
8
11,48   
91,80   
9
10,29   
92,65   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
85,00   
85,00   
2
42,50   
85,00   
3
28,33   
85,00   
4
21,25   
85,00   
5
17,85   
89,25   
6
15,02   
90,10   
7
12,99   
90,95   
8
11,48   
91,80   
9
10,29   
92,65   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
85,00   
85,00   
2
42,50   
85,00   
3
28,33   
85,00   
4
21,25   
85,00   
5
17,85   
89,25   
6
15,02   
90,10   
7
12,99   
90,95   
8
11,48   
91,80   
9
10,29   
92,65   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
85,00   
85,00   
2
42,50   
85,00   
3
28,33   
85,00   
4
21,25   
85,00   
5
17,85   
89,25   
6
15,02   
90,10   
7
12,99   
90,95   
8
11,48   
91,80   
9
10,29   
92,65   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
85,00   
85,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat