%1
Türk Ceza Kanununda Dolandırıcılık Suçu Ve Nitelikli Halleri Mahmut ER

Türk Ceza Kanununda Dolandırıcılık Suçu Ve Nitelikli Halleri


Basım Tarihi
2024-05
Sayfa Sayısı
232
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786256338302
Boyut
16x24
Baskı
1Av. Arb. Mahmut EREN

 

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ  5

ÖZ . 7

ABSTRACT . 9

KISALTMALAR  15

GİRİŞ  17

BİRİNCİ BÖLÜM

BASİT DOLANDIRICILIK SUÇU VE UNSURLARI

DOLANDIRICILIK SUÇU VE UNSURLARI . 19

Dolandırıcılık Suçu ve Kavramsal Çerçevesi 19

1.1. Tarihçesi . 24

1.2. 5237 Sayılı TCK Düzenlemesi . 26

Dolandırıcılık Suçunun Mukayeseli Hukuktaki Farklı

Düzenlemeleri  28

Dolandırıcılık Suçunun Diğer Bazı Suç ve Kabahatlerle

Karşılaştırılması . 30

3.1. Dolandırıcılık ve Hırsızlık Suçu  30

3.2. Dolandırıcılık ve Güveni Kötüye Kullanma Suçu . 34

3.3. Dolandırıcılık ve Yağma Suçu . 36

3.4. Dolandırıcılık ve Nüfuz Ticareti Suçu . 39

3.5. Dolandırıcılık ve İrtikâp Suçu  42

3.6. Dolandırıcılık ve İhaleye Fesat Karıştırma Suçu . 44

3.7. Dolandırıcılık ve Zimmet Suçu  46

3.8. Dolandırıcılık ve Dilencilik Suçu  48

3.9. Dolandırıcılık ve Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye

Kullanılması Suçu  50

İçindekiler

12

3.10. Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemine Girme ve Sistemi

Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme

Suçları  53

DOLANDIRICILIK SUÇUNUN UNSURLARI 55

Suçla Korunan Hukuki Yarar 55

Maddi Unsur . 56

2.1. Kanunilik Unsuru ve Suçun Maddi Konusu . 56

2.2. Fiil . 59

2.3. Nedensellik Bağı . 70

2.4. Netice  71

2.5. Fail . 72

2.6. Mağdur  76

Manevi Unsur 80

Hukuka Aykırılık Unsuru . 83

Suçun Özel Görünüş Halleri . 88

5.1. Teşebbüs  88

5.2. İştirak . 89

5.3. İçtima . 90

İKİNCİ BÖLÜM

DOLANDIRICILIK SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ . 95

Suçun Mağdurundan Kaynaklı Nitelikli Haller 95

1.1. Dini İnanç ve Duyguların İstismar Edilmesi Suretiyle

Dolandırıcılık  95

1.2. Kişinin İçinde Bulunduğu Tehlikeli Durum veya Zor

Şartlardan Yararlanmak Suretiyle Dolandırıcılık  106

1.3. Kişinin Algılama Yeteneğinin Zayıflığından

Yararlanmak Suretiyle Dolandırıcılık . 113

1.4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına

Dolandırıcılık  119

Mahmut EREN

13

Suçun İşlenmesinde Kullanılan Araçtan Kaynaklı Nitelikli

Haller . 126

2.1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Kamu Meslek

Kuruluşlarının, Siyasi Parti, Vakıf veya Dernek Tüzel

Kişiliklerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle

Dolandırıcılık . 126

2.2. Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kurumlarının

Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık . 137

2.3. Basın ve Yayın Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan

Yararlanmak Suretiyle Dolandırıcılık 147

Failin Mesleki Faaliyetinden Kaynaklı Nitelikli Haller 151

3.1. Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına

Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında;

Kooperatif Yöneticilerinin Kooperatifin Faaliyeti

Kapsamında Dolandırıcılık  151

3.2. Serbest Meslek Sahibi Kişiler Tarafından,

Mesleklerinden Dolayı Kendilerine Duyulan

Güvenin Kötüye Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık  158

Failin Kastından Kaynaklı Nitelikli Haller . 163

4.1. Banka veya Diğer Kredi Kurumlarınca Tahsis

Edilmemesi Gereken Bir Kredinin Açılmasını

Sağlamak Maksadıyla Dolandırıcılık  163

4.2. Sigorta Bedelini Almak Maksadıyla Dolandırıcılık  172

Suça Konu Hilenin Türünden Kaynaklı Nitelikli Hal . 178

5.1. Kişinin, Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka,

Sigorta ya da Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak

Tanıtması veya Bu Kurum ve Kuruluşlarla İlişkili

Olduğunu Söylemesi Suretiyle Dolandırıcılık  178

5.2. Kamu Görevlileriyle İlişkisinin Olduğundan, Onlar

Nezdinde Hatırı Sayıldığından Bahisle ve Belli

Bir İşin Gördürüleceği Vaadiyle Dolandırıcılık  184

İçindekiler

14

Suç Konusu Eylemi Gerçekleştiren Kişi Sayısına Yönelik

Nitelikli Hal: Dolandırıcılık Suçunun Üç veya Daha Fazla

Kişi Tarafından ya da Örgütlü Suç Olarak İşlenmesi . 188

DOLANDIRICILIK SUÇUNUN DAHA AZ CEZAYI

GEREKTİREN HALİ . 190

Bir Hukuki İlişkiye Dayanan Alacağın Tahsili Amacıyla

Dolandırıcılık Suçu . 190

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BASİT VE NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK FİİLLERİNDE

CEZANIN BELİRLENMESİ ESASLARI

ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEPLERİ VEYA CEZADA

İNDİRİM YAPILMASINI GEREKTİREN ŞAHSİ

SEBEP  195

Şahsi Cezasızlık Sebepleri 195

Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Hal 197

Etkin Pişmanlık . 198

SUÇUN MUHAKEME USULÜ . 200

Muhakeme Usulü 200

Görevli ve Yetkili Mahkeme 202

SONUÇ  205

KAYNAKÇA . 215

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
287,10   
287,10   
2
143,55   
287,10   
3
95,70   
287,10   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
287,10   
287,10   
2
143,55   
287,10   
3
95,70   
287,10   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
287,10   
287,10   
2
143,55   
287,10   
3
95,70   
287,10   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
287,10   
287,10   
2
143,55   
287,10   
3
95,70   
287,10   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
287,10   
287,10   
2
143,55   
287,10   
3
95,70   
287,10   
Kapat