Sermaye Şirketlerinde ve Kooperatiflerde Ek Tasfiye Mehmet Ali Aksoy

Sermaye Şirketlerinde ve Kooperatiflerde Ek Tasfiye


Basım Tarihi
2019-10
Sayfa Sayısı
300
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789758396351
Boyut
16x24
Baskı
140,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 40 puan kazanacaksınız)
   40

Dr. Mehmet Ali AKSOY

 

 


İÇİNDEKİLER
KISALTMALAR xv
TAKDİM xvii
BİRİNCİ BÖLÜM
EK TASFİYENİN TEORİK TEMELLERİ VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA EK TASFİYE
1. EK TASFİYENİN TEORİK TEMELLERİ VE TARİHİ
GELİŞİMİ 1
1.1. EK TASFİYENİN TEORİK TEMELLERİ 1
1.1.1. Ek Tasfiye Kavramı 1
1.1.2. Ek Tasfiyenin Hukuki Niteliği 3
1.2. EK TASFİYENİN TÜRK HUKUKUNDA DÜZENLENİŞİ 4
1.2.1. Hükmün Kaynağı 4
1.2.2. Terim Sorunu 8
1.3. TÜRK HUKUKUNDA EK TASFİYENİN TARİHİ GELİŞİMİ 9
1.4. HÜKMÜN UYGULAMA ALANI 11
1.4.1. Ek Tasfiye Hükümlerinin Sermaye Şirketleri Ve Kooperatiflere
Uygulanması 12
1.4.2. Şahıs Şirketlerinin Ek Tasfiyesi 13
1.4.3. Ek Tasfiye Hükümlerinin Diğer Özel Hukuk Tüzel Kişilerine
Uygulanabilirliği 17
1 5. EK TASFİYENİN BENZER KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI 18
1.5.1 Süreç Temsilcisi Atanması 19
1.5.2. Kayyım Atanması 21
1.5.2.1. Kayyımlığın Türk Hukukunda Düzenlenişi 21
1.5.2.2. Kayyımlığın Türleri 22
1.5.2.3. Kayyımlık Görevinin İcrası 23
1.5.2.4. Ek Tasfiye Sırasında Kayyım Hükümlerinin Uygulanabilirliği 27
1.5.2.6. Kayyımlık ile Ek Tasfiye Memurunun Karşılaştırılması 28
1.5.3. Ek Tafiye Müessesesinin Tasfiyeden Dönülmesi İle
Karşılaştırılması 30
2. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA EK TASFİYE 32
2.1. ALMAN HUKUKUNDA EK TASFİYE 32
2.1.1. Alman Hukukunda Tasfiyenin Düzenlenişi 32
2.1.1.1. Alman Hukukunda Tasfiyenin Hukuki niteliği 33
2.1.1.2. Alman Hukukunda Tasfiyenin Tamamlanması 33
2.1.2. Alman Hukukunda Ek Tasfiye Kavramı ve Ek Tasfiyenin Amacı 33
2.1.3. Alman Hukukunda Ek Tasfiyeye İlişkin Özel Düzenlemeler 34
2.1.3.1. İflas Takibinin Söz Konusu Olması Durumunda Ek Tasfiye 35
2.1.3.2. Anonim Şirketin Malvarlıksızlığı Nedeniyle Sona Ermesi Durumunda Ek Tasfiye 36
2.1.3.3. Kamu Özel Ortaklıklarında Ek Tasfiye 38

2.1.4. Alman Hukukunda Ek Tasfiye Sebepleri 38
2.1.4.1. Dağıtılabilir Varlıkların Bulunması 38
2.1.4.2. Tahakkuk Etmemiş Borçların Bulunması 41
2.1.4.3. Diğer Tasfiye Önlemlerinin Alınması Gereği 42
2.1.5. Alman Hukukunda Ek Tasfiyenin Dogmatik Temelleri 44
2.1.5.1. Çift Unsur Doktrini 45
2.1.5.2. El Birliği Mülkiyeti Görüşü 48
2.1.5.3. Ek Tasfiye Şirketinin Terkin Edilen Şirketin Yeni Bir Görünümü (Son Şirket) Olduğu Görüşü 50
2.1.6. Ek Tasfiye Sırasında Tasfiye Memurları 51
2.1.6.1. Yeni Tasfiye Memurlarının Atanması Zorunluluğu 51
2.1.6.2. Ek Tasfiye Memurlarının Ücreti 52
2.1.6.3. Ek Tasfiye Memurlarının Ticaret Siciline Tescili 53
2.1.6.4. Ek Tasfiye Memurlarının Hak ve Yükümlülükleri 54
2.1.7. Alman Hukukunda Ek Tasfiye Usulü 56
2.1.7.1. Ek Tasfiye Talebi 56
2.1.7.2. Adli İnceleme ve Karar 57
2.1.8. Alman Hukukunda Ek Tasfiyenin İcrası 57
2.1.8.1. Uygulanacak Tasfiye Hükümleri 57
2.1.8.2. Sonradan Ortaya Çıkan Varlıkların Tahsisi 58
2.1.9. Alman Hukukunda Ek Tasfiye Hükümlerinin Limited Şirketlere
Uygulanması 59
2.2. İSVİÇRE HUKUKUNDA EK TASFİYE 61
2.2.1. İsviçre Hukukunda Şirketin Terkininin Hukuki Niteliği ve Şirketin Ehliyetine Etkisi 61
2.2.2. İsviçre Hukukunda Ek Tasfiyenin Düzenlenişi 64
2.2.3. İsviçre Hukukunda Ek Tasfiyenin Unsurları 64
2.2.3.1. Hukuki Menfaat Şartı 64
2.2.3 2. Ek Tasfiye Nedenlerinden Birinin Bulunduğunun Kanıtlanması 65
2.2.4. İsviçre Hukukunda Ek Tasfiyenin Hukuki Niteliği 66
2.2.5. İsviçre Hukuku İle Alman Hukuku Ek Tasfiye Hükümlerinin
Karşılaştırılması 67
2.3. İNGİLİZ HUKUKUNDA EK TASFİYE 68
2.3.1. İngiliz Hukukunda Şirketlerin Sona Ermesi 68
2.3.2. İngiliz Hukukunda Şirketin Yeniden Tescili 68
2.3.3 İngiliz Şirketlerinin Sona Ermesinin Uluslararası Boyutu 69
İKİNCİ BÖLÜM
EK TASFİYE AÇISINDAN ANONİM ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE EK TASFİYENİN UNSURLARI
1. TASFİYENİN TAMAMLANMASI VE TERKİNİN EHLİYETE ETKİSİ 71
1.1. ANONİM ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ 71
1.1.1. Anonim Şirketin Sona Ermesi 72

1.1.1.1. Sona Erme Sebepleri 72
1.1.1.2. Sona Ermenin Hükümleri 84
1.1.2. Anonim Şirketin Tasfiyesi 85
1.1.2.1. Tasfiyeye Hakim Olan İlkeler 85
1.1.2.2. Tasfiye Sırasında, Tasfiye Memurları Dışındaki Şirket
Organlarının Durumu 88
1.1.2.3. Tasfiye Memurları 89
1.1.2.4. Tasfiye İşleri 94
1.1.2.5. Tasfiyenin Tamamlanması 100
1.2. ŞİRKETİN TİCARET SİCİLİNDEN TERKİNİNİN SONUÇLARI VE TERKİNİN EHLİYETE ETKİSİ 101
1.2.1. Anonim Şirketin Ticaret Siciline Tescili ve Tescilin Etkisi 101
1.2.1.1. Ticaret Hukukunda Tescilinin Etkisi 102
1.2.1.2. Anonim şirketler Hukukunda Tescilin etkisi 105
1.2.2. Şirketin Ticaret Sicilinden Terkini ve Terkinin Sonuçları 107
1.2.2.1. Bildirici Terkin Görüşü 108
1.2.2.2. Kurucu Terkin Görüşü 109
1.2.2.3. Terkinin Etkisine İlişkin Görüşümüz 118
2. MADDİ HUKUK VE USUL HUKUKU AÇISINDAN EK TASFİYENİN ŞARTLARI 121
2.1. EK TASFİYENİN MADDİ HUKUK AÇISINDAN ŞARTLARI 121
2.1.1. Ek Tasfiyenin Unsurlarının Bulunması 122
2.1.1.1. Tasfiye İşlemlerinin Varlığı 122
2.1.1.2. Tasfiye İşlemlerinin Kapsamı 128
2.1.1.3. Ek Tasfiye Nedeninin İspatı 131
2.1.1.4. Hak Sahipliğinin İspatı 132
2.1.1.5. Yarım Kalan İşlerin Ek Tasfiyeyi Zorunlu Kılması (Tek Yöntem Olma Karakteri) 133
2.1.2. Mal Varlığına İlişkin Ek Tasfiye Nedenlerinde Şirketin Aktifinin
Bulunması 138
2.1.2.1. Şirketin Tasfiye Dışı Kalan Malvarlığı Unsurlarının
Bulunması 138
2.1.2.2. Kaynak Olarak Şirketin Pay Sahiplerine Karşı Taleplerinin
Bulunması 138
2.1.2.3. Kaynak Olarak Şirketin Tasfiye Memurları Aleyhine Tazminat Talepleri 152
2.1.2.4. Kaynak Olarak Şirketin İlişkili Taraf İşlemlerinden Doğan
Taleplerinin Bulunması 152
2.2. USUL HUKUKU AÇISINDAN EK TASFİYE ŞARTLARI 153
2.2.1. Başvuru Şartı 153
2.2.2. Ek Tasfiye Masrafların Karşılanması 154
2.2.3. Ek Tasfiyeye Başvurulmasında Korunmaya Değer Menfaat Şartı 155

2.2.4. Ek Tasfiye Başvurusunun Hakkın Kötüye Kullanılması Niteliği
Taşımaması 156
2.2.5. Ek Tasfiye Nedeninin Kanıtlanması 156
2.2.6. Dağıtılmamış Kaynakların İspatı 156
2.2.7. Dağıtılmamış Varlıklar Üzerinde Hak Sahipliğinin İspatı 157
2.2.7. Şirketin Ticaret Siciline Yeniden Tescili 158
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
EK TASFİYENİN MADDİ HUKUK AÇISINDAN SONUÇLARI VE UYGULANACAK TASFİYE HÜKÜMLERİ
1. EK TASFİYENİN MADDİ HUKUK AÇISINDAN
SONUÇLARI 161
1.1. TERKİNİN EHLİYETE ETKİSİ 161
1.1.1. Devam Eden Anonim Şirket Görüşü 162
1.1.1.1. Devam Eden Şirket Görüşünün Özellikleri 163
1.1.1.2. Sistemin Dezavantajları 165
1.1.2. Yeni Yapılanma Görüşü ve Türk Hukukunda Uygulanabilirliği 166
1.1.2.1. Halefiyetin Söz Konusu Olmaması 167
1.1.2.2. Şirketin Ek Tasfiye Prosedürü İçerisinde Olduğunun Kabul Edilmesi 169
1.1.2.3. Tasfiye Memurlarının Belirli İşlemlerle Sınırlı Olarak Atanabilmesi 171
1.2. EK TASFİYENİN ŞİRKET ORGANİZASYONU VE VARLIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 173
1.2.1. Ek Tasfiyenin Şirket Organizasyonu Üzerindeki Etkileri 173
1.2.1.1. Ek Tasfiye Sırasında Şirket Organlarının Durumu 173
1.2.1.2. Ek Tasfiye Sırasında Şirketin Denetimi 177
1.2.1.3 Ek Tasfiye Şirketinin Ticaret Unvanı 177
1.2.1.4. Ek Tasfiye Şirketinin Merkezi 178
1.2.1.5. Ek Tasfiye Şirketinin Tacir Sıfatı 179
1.2.2. Ek Tasfiyenin Şirket Varlıkları Üzerindeki Etkileri 179
1.2.3. Ek Tasfiyenin Şirketin Ehliyeti Üzerindeki Etkileri 180
1.2.3.1. Ek Tasfiye Şirketinin Tasfiye Şirketi Niteliği Taşıması Açısından Ehliyeti 180
1.2.3.2. Ek Tasfiye Şirketinin Dava Ehliyeti 181
1.2.3.3. Ek Tasfiye Şirketinde Yeni İşlemler Yapılması 182
2. EK TASFİYEYENİN İCRASI 182
2.1. TASFİYE İŞLERİ 183
2.1.1 Dış Tasfiye Aşaması 184
2.1.1.1. Ek Tasfiye Halinde Koruma Önlemlerinin Alınması 184
2.1.1.2. Envanter ve Bilanço 185
2.1.1.3. Alacaklıların Çağrılması ve Korunması 186
2.1.1.4. Şirket Aktiflerinin Satılması 187

2.1.1.5. Borçların Ödenmesi 187
2.1.2. Tasfiye Sonucu Dağıtma 190
2.1.3. Şirketin Unvanının Ticaret Sicilinden Silinmesi 191
2.1.4. Defter ve Belgelerin Saklanması 191
2.1.5. Tasfiyeden Dönülmesi 192
2.2. İLAVE TASFİYE ÖNLEMLERİNİN ALINMASI
GEREKEN HALLERDE EK TASFİYE 194
2.3. İLAVE TASFİYE ÖNLEMLERİ ALINMASI VEYA TASFİYE KAPSAMININ SINIRLI OLMASI DURUMUNDA İLİŞKİN GÖRÜŞÜMÜZ 194
3. EK TASFİYE USULÜ 195
3.1. EK TASFİYENİN TARAFLARI 195
3.1.1. Davacı 195
3.1.1.1. Düzenlemede Yer Alan İlgililer ve Dava Hakkı 195
3.1.1.2. Diğer İlgililerin Dava Hakkı 197
3.1.2. Davalı 199
3.1.2.1. Husumet ve Şirketin Dava Yetkisi 199
3.1.2.Talep Sırasında Şirketin Temsili 201
3.1.2. Ticaret Sicili Müdürünün Başvuru İle İlgisi 203
3.2. EK TASFİYE GİDERLERİ 203
3.3. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 204
3.4. YARGILAMA USULÜ 205
4. EK TASFİYE MEMURLARI 207
4.1. EK TASFİYE MEMURLARININ ATANMASI 207
4.1.1. Eski Tasfiye Memurlarının Görevlerinin Sona Ermesi 208
4.1.2. Ek Tasfiye Memurlarının Mahkemece Atanması 209
4.1.2.1. Ek Tasfiye Memuru Atama Talebi 211
4.1.2.2. Ek Tasfiye Memuru Teklifi 212
4.1.2.3. Ek Tasfiye Memurlarının Seçimi 212
4.1.2.4. Tasfiye Memurlarının Görevi Kabul Zorunluluğu 213
4.1.3. Ek Tasfiye Memurlarında Aranması Gereken Nitelikler 214
4.1.4. Ek Tasfiye Memurlarının Sayısı 215
4.1.5. Ek Tasfiye Memurlarının Görev Süresi 215
4.2. EK TASFİYE MEMURLARININ ŞİRKETİ TEMSİLİ 215
4.2.1. Ek Tasfiye Memurlarının Özellikleri 216
4.2.1.1. Şirketin Dava Ehliyetini Kazanması 216
4.2.1.2. Ek Tasfiye Memurunun Organ Niteliği Taşıması 216
4.2.2. Ek Tasfiye Memurlarının Şirketi Temsil Yetkisi 217
4.2.2.1. Ek Tasfiye Memurlarının Temsil Yetkisinin Kapsamı 217
4.2.2.2. Birden Fazla Memurun Atanması Durumunda Temsil Yetkisi . 218
4.2.2.3. Ek Tasfiye Memurlarının Kurul Teşkil Etmeleri 219
4.2.2.4. Görev Kapsamının Mahkemece Belirlenmesi 219
4.2.2.5. Temsil Yetkisinin Devri 221

4.2.3. Ek Tasfiye Memurlarının Temsil Yetkisinin Özellikleri 221
4.3. EK TASFİYE MEMURUNUN ŞİRKETLE ARASINDAKİ İLİŞKİ 226
4.4. EK TASFİYE MEMURLARININ GÖREVİNİN SONA ERMESİ 227
4.4.1 Ek Tasfiye Memurunun İstifası 227
4.4.2. Ek Tasfiye Memurunun Görevden Alınması 227
4.5. EK TASFİYE MEMURLARININ SORUMLULUĞU 229
4.6. TASFİYE MEMURLARININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 230
4.6.1. Ek Tasfiye Memurlarının Ücreti 231
4.6.2. Ek Tasfiye Memurlarının Yükümlülükleri 231
4.7. TASFİYE MEMURLARININ TİCARET SİCİLİNE TESCİLİ 231
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
EK TASFİYEYE İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR
1. EK TASFİYE HÜKÜMLERİNİN İFLAS TASFİYESİNE GİDİLEN ŞİRKETLER AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ 235
1.1. İFLAS EDEN ŞİRKETLERİN SONA ERMESİ 235
1.1.1. Sona Erme Sebebi Olarak Şirketin İflası 236
1.1.2. İflasın Kapanması 236
1.2. İFLAS TASFİYESİNDEN SONRA TASFİYE DIŞI KALMIŞ MALLARIN ORTAYA ÇIKMASI 237
1.3. SÜRESİNDE BİLDİRİLMEYEN ALACAKLILARIN DURUMU 237
1.4. EK TASFİYE HÜKÜMLERİNİN İFLAS TASFİYESİ YAPILAN ŞİRKETLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 239
1.4.1 Malvarlığına İlişkin Nedenlerle Ek Tasfiye Hükümlerinin
Uygulanma Kabiliyeti 239
1.4.2. Diğer Tasfiye Önlemlerinin Alınması Gereken Durumlarda Ek
Tasfiye Hükümlerinin Uygulanma Kabiliyeti 240
1.4.3. Tasfiye Sürecine İlişkin Talepler Açısından Ek Tasfiye
Hükümlerinin Uygulama Kabiliyeti 240
2. TMSF KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN SONA ERMESİ VE EK TASFİYE HÜKÜMLERİNİN TMSF KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİ
KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 241
2.1. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUN’NUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN İNFİSAHI VE
TASFİYESİ 241
2.1.1. TMSF Kontrolündeki Şirketlerin İnfisahı 242
2.1.2. TMSF Kontrolündeki Şirketlerin Tasfiyesi 242
2.1.2.1. TMSF Kontrolündeki Şirketlerin Tasfiye Usulü 242
2.1.2.2. TMSF Kontrolündeki Şirketlerin Tasfiyesinde Tasfiye
Memurları 243
2.1.2 3. TMSF Kontrolündeki Şirketlerde Tasfiye Sonucu Paylaştırma 243
2.1.2.4. Belge ve Defterlerin Saklanması 243

2.1.3. Hâkim Ortaklar, Yöneticiler ve Üçüncü Şahıslar Aleyhine Açılan Davalar 244
2.2. EK TASFİYE HÜKÜMLERİNİN TMSF KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİ KAPSAMINDA
DEĞERLENDİRİLMESİ 244
3. TTK GEÇİCİ MADDE 7 UYARINCA EK TASFİYE 246
3.1. KOLAYLAŞTIRILMIŞ TASFİYE 246
3.1.1. Kolaylaştırılmış Tasfiye Kavramı 246
3.1.2. Kolaylaştırılmış Tasfiyeye Tabi Şirketler 247
3.1.3. Kolaylaştırılmış Ek Tasfiyeye Tabî Şirketlerin Belirlenmesi 248
3.1.4. Şirketlerin Düzenleme Kapsamı Dışında Kalıması 248
3.1.5. Tasfiye memurları 248
3.1.5.1. Tasfiye memurlarının seçimi 249
3.1.5.2. Tasfiye memurlarının sorumluluğu 249
3.1.6. Kolaylaştırılmış Tasfiye Usulü 249
3.1.7. Tasfiyesiz sona erme 250
3.2. KOLAYLAŞTIRILMIŞ TASFİYEYE TABİ TUTULAN ŞİRKETLERİN EK TASFİYESİ 252
3.2.1. Malvarlığına İlişkin Nedenlerle Ek Tasfiyeye Tabi Tutulmaları 252
3.2.2. Belirtilen Şirketlerin TTK Hükümlerine Göre Ek Tasfiyesi 253
3.2.3. Düzenleme Kapsamında Tasfiyesiz Terkin Edilen Şirketlerin Ek Tasfiyesi 253
3.2.4. Şirketin Diğer Tasfiye Önlemleri Alınmasının Gerekmesi
Nedeniyle Ek Tasfiyeye Tabi Tutulması 254
4. EK TASFİYE HÜKÜMLERİNİN TİCARET
HMK ŞİRKETLERİNİN TASFİYESİZ SONA ERME HALLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 254
4.1. TASFİYESİZ SONA ERME HALLERİ 255
4.1.1. Ek Tasfiye Hükümlerinin Tür Değiştirme ve Bölünme Açısından Uygulanabilirliği 255
4.1.2. Birleşme Açısından Sorunun Ortaya Konması 256
4.2. TİCARET ŞİRKETLERİNİN BİRLEŞMESİ 256
4.2.1. Birleşme Kavramı ve Türleri 257
4.2.2. Geçerli Birleşmeler 258
4.2.3. Birleşmeye İlişkin Özel Durumlar 258
4.2.3.1. Şahıs Şirketlerinde Ortakların Kişisel Sorumlulukları 258
4.2.3.2. Tasfiye Halindeki veya Finansal Yapısı Bozuk Şirketlerin
Birleşmesi 259
4.2.4. Birleşme İşlemleri 259
4.2.5. Kolaylaştırılmış Birleşmeler ve Yeter Sayıları 263
4.2.6. Alacaklıların ve İşçilerin Korunması 264
4.3. BİRLEŞMEYE İLİŞKİN TEMEL İLKELER 265
4.3.1. Birleşmenin Amacı Açısından Değerlendirilmesi 265

4.3.2. Tasfiyesiz Sona Erme 265
4.3.3. Halefiyet İlkesi 266
4.3.3.1. Birleşen Şirketlerin Pay Sahiplerinde Süreklilik 266
4.3.3.2. Birleşen Şirketlerin Malvarlığında Süreklilik 267
4.3.3.3. Hukuki İşlemlerde Süreklilik 267
4.3.3.4. Külli Halefiyet Geçerlidir 268
4.3.3.5. Ayrılma Akçesi Verilmesi 269
4.3.3.6. Denkleştirme Ödemesi Verilmesi 269
4.4. ŞİRKET BİRLEŞMELERİNDE EK TASİFYE HÜKÜMLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ 270
4.4.1. Diğer Tasfiye Önlemleri Açısından Değerlendirilmesi 270
4.4.2. Devam Eden Süreçler Açısından Değerlendirme 271
4.4.3. Sonradan Ortaya Çıkan Dağıtılabilir Malvarlığı Unsurlarına İlişkin Değerlendirme 271
4.4.4. Alacaklılar Açısından Yapılan Değerlendirme 271
4.4.5. Pay Sahipleri Açısından Yapılan Değerlendirme 272
4.5. EK TASFİYE AŞAMASINDAKİ ŞİRKETLERİN BİRLEŞMESİ 274
5. EK TASFİYE HÜKÜMLERİNİN KOOPERATİFLER AÇISINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 275
5.1. KOOPERATİFLERİN SONA ERME SEBEPLERİ VE EK TASFİYE HÜKÜMLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ 275
5.1.1. Kooperatiflerin Sona Erme Sebepleri 275
5.1.2. Kooperatiflerin Ek Tasfiyesine Gidilmesi 276
5.2. İNTİBAK İŞLEMLERİNİN UYGULANMASI BAKIMINDAN ÖNEM ARZ EDEN HUSUSLAR 276
5.2.1. Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin durumu 276
5.2.2. Kooperatiflerde Ortakların Sorumluluğu 276
5.2.3. Kooperatiflerde Üyelik Kavramı ve Kooperatiflerin Gelir
Kaynakları 277
5.2.4. Yapı Kooperatifleri açısından önem arz eden hususlar 278
5.2.4.1. Yapı Kooperatiflerinde Aidat Ödemenin Hukuki Niteliği 278
5.2.4.2. Yapı Kooperatiflerinde Tasfiye ve Paylaştırma 280
5.2.4.3. Yapı Kooperatiflerinde Ortakların İade Yükümlülüğü 281
5.3. EK TASFİYE HÜKÜMLERİNİN KOOPERATİFLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 283
SONUÇ 287
KAYNAKÇA 295

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
40,00   
40,00   
2
20,00   
40,00   
3
13,33   
40,00   
4
10,00   
40,00   
5
8,40   
42,00   
6
7,07   
42,40   
7
6,11   
42,80   
8
5,40   
43,20   
9
4,84   
43,60   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
40,00   
40,00   
2
20,00   
40,00   
3
13,33   
40,00   
4
10,00   
40,00   
5
8,40   
42,00   
6
7,07   
42,40   
7
6,11   
42,80   
8
5,40   
43,20   
9
4,84   
43,60   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
40,00   
40,00   
2
20,00   
40,00   
3
13,33   
40,00   
4
10,00   
40,00   
5
8,40   
42,00   
6
7,07   
42,40   
7
6,11   
42,80   
8
5,40   
43,20   
9
4,84   
43,60   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
40,00   
40,00   
2
20,00   
40,00   
3
13,33   
40,00   
4
10,00   
40,00   
5
8,40   
42,00   
6
7,07   
42,40   
7
6,11   
42,80   
8
5,40   
43,20   
9
4,84   
43,60   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
40,00   
40,00   
2
20,00   
40,00   
3
13,33   
40,00   
4
10,00   
40,00   
5
8,40   
42,00   
6
7,07   
42,40   
7
6,11   
42,80   
8
5,40   
43,20   
9
4,84   
43,60   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
40,00   
40,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat