Türk Ceza Kanunu Şerhi ( 5 Cilt ) Mehmet Emin Artuk
Türk Ceza Kanunu Şerhi ( 5 Cilt )
Türk Ceza Kanunu Şerhi ( 5 Cilt )

Türk Ceza Kanunu Şerhi ( 5 Cilt )


Basım Tarihi
2014-07
Sayfa Sayısı
8320
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
ANKARA
Stok Kodu
9786051463667
Baskı
2650,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 650 puan kazanacaksınız)
   650
KARGO BEDAVA

Prof.Dr.Mehmet Emin Artuk

Marmara Üni.Hukuk Fakültesi

Ceza ve Ceza Usul Hukuku

Öğretim Üyesi

 

Prof.Dr.Ahmet GÖKÇEN

Hakimler ve Savcılar

Yüksek Kurulu Üyesi

 

Prof.Dr.A.Caner YENİDÜNYA

Marmara Üni.Hukuk Fak.

Ceza ve Ceza Usul Hukuku

Öğretim Üyesi

 

TÜRK CEZA KANUNU ŞERHİ ( 5 CİLT )

((18. 06. 2014 tarih ve 6545 s. lı Kanunla yapılan değişiklikler metne işlenmiştir. ) 

 • İÇİNDEKİLER
 • TÜRK CEZA KANUNU ŞERHİ
 • 1. CİLT
 • BİRİNCİ KİTAP
 • GENEL HÜKÜMLER
 • BİRİNCİ KISIM
 • TEMEL İLKELER, TANIMLAR VE UYGULAMA ALANI
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • TEMEL İLKELER VE TANIMLAR
 • MADDE 1- CEZA KANUNUNUN AMACI-1
 • Gerekçe-1
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-2
 • MADDE 2- SUÇTA VE CEZADA KANUNÎLİK İLKESİ-5
 • Gerekçe-5
 • -SUÇTA VE CEZADA KANUNÎLİK İLKESİ (m. 2)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-6
 • I. -GENEL BİLGİLER-6
 • II. -TÜRK CEZA KANUNU’NDA SUÇTA VE CEZADA KANUNİLİK PRENSİBİ-7
 • III. -YÜRÜTMENİN DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİYLE SUÇ İHDASI SORUNU-8
 • IV. -KIYAS YASAĞI-13
 • V. -KANUNİLİK İLKESİNİN SONUÇLARI-16
 • 1. -Kanunkoyucu Bakımından Sonuçları-16
 • 2. -Hâkim Bakımından Sonuçları-17
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-18
 • MADDE 3- ADALET VE KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK İLKESİ-45
 • Gerekçe-45
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-45
 • MADDE 4- KANUNUN BAĞLAYICILIĞI-49
 • Gerekçe-49
 • -KANUNUN BAĞLAYICILIĞI (m. 4)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-50
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-53
 • MADDE 5- ÖZEL KANUNLARLA İLİŞKİ-56
 • Gerekçe-56
 • -ÖZEL KANUNLARLA İLİŞKİ (m. 5)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-56
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-61
 • MADDE 6- TANIMLAR-70
 • Gerekçe-71
 • -TANIMLAR (m. 6)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-72
 • I. -CEZA KANUNUNUN TATBİKİNDE KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMI (m. 6/1-c)-72
 • 1. -Tanım ve Genel Bilgiler-72
 • 2. -Kamu Görevlilerinin Yargılanması-78
 • 3. -Kamu Görevlisi Sıfatı-80
 • 4. -Kamu Görevlisine Karşı Suç İşlenmesi-81
 • 5. -Kamu Görevlisi Tarafından Suç İşlenmesi-81
 • II. -CEZA KANUNUNUN TATBİKİNDE SİLAH KAVRAMI-82
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-90
 • 1. --Kamu Görevlisi- Kavramı İle İlgili Kararlar-90
 • 2. --Silah- Kavramı İle İlgili Kararlar-105
 • 3. -Gece Vakti İle İlgili Mahkeme Kararları-119
 • 4. --İtiyadi Suçlu ve Suçu Meslek Edinen Kişi- Kavramları ile İlgili Kararlar-121
 • 5. --Çocuk- Kavramı İle İlgili Kararlar-124
 • 6. --Vatandaş- Kavramı ile İlgili Kararlar-126
 • 7. --Basın ve Yayın Yolu- Deyimi Hakkında Kararlar-127
 • 8. --Örgüt Mensubu Suçlu- Deyimi İle İlgili Kararlar-128
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • KANUNUN UYGULAMA ALANI
 • MADDE 7- ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA-132
 • Gerekçe-132
 • -ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA (m. 7)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-133
 • I. -CEZA YASALARININ YAPILMASI, YÜRÜRLÜK BAŞLANGICI, YAYINI VE İLANI-133
 • II. -CEZA YASALARININ YÜRÜRLÜK SÜRELERİ-135
 • 1. -Sürekli Yasalar-135
 • A. -Yürürlükten Açık Olarak Kaldırma-135
 • B. -Yürürlükten Dolaylı Olarak Kaldırma-136
 • 2. -Süreli Yasalar-136
 • 3. -Geçici (İstisnai) Yasalar-137
 • III. -CEZA YASALARININ GEÇMİŞE YÜRÜRLÜ OLMAMALARI, LEHE YASANIN GEÇMİŞE YÜRÜRLÜ OLMASI-137
 • 1. -Genel Bilgiler-137
 • 2. -Gerekçeler-140
 • IV. -LEHDE OLAN CEZA YASALARININ GEÇMİŞE YÜRÜMESİ VE BUNLARIN TESPİTİ-141
 • V. -LEHDE OLAN YASANIN ETKİ ALANI-148
 • VI. -SUÇUN İŞLENDİĞİ ZAMAN-150
 • VII. -CEZALARIN İNFAZ REJİMİNE, GÜVENLİK TEDBİRLERİNE, CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNA VE ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN YASALARIN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI-155
 • 1. -Cezaların İnfaz Rejimine İlişkin Yasalar-155
 • 2. -Güvenlik Tedbirlerine İlişkin Yasalar-155
 • 3. -Ceza Muhakemesi Hukukuna İlişkin Yasalar-157
 • A. --Derhal Uygulama- Prensibi-157
 • B. --Derhal Uygulama- Kuralının Sonuçları-158
 • a. -İşlemlerin Yürürlükteki Yasaya Göre Yapılması-158
 • b. -Eski Yasaya Göre Yapılmış İşlemlerin Yürürlükteki Yeni Yasanın Varlığına Rağmen Geçerliliğini Koruması-158
 • c. -Eski Yasaya Göre Henüz Yapılmamış İşlemlerin Bundan Böyle Artık Yeni Yasaya Göre Yapılması-159
 • d. -Yeni Yasanın Sanığın Lehinde veya Aleyhinde Olmasına Bakılmadan Uygulanması-159
 • C. -Derhal Uygulama Kuralının İstisnası-160
 • 4. -Zamanaşımına İlişkin Yasalar-162
 • VIII. SÜRELİ, GEÇİCİ VEYA İSTİSNAİ YASALARIN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI-163
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-166
 • MADDE 8- YER BAKIMINDAN UYGULAMA-238
 • Gerekçe-238
 • -YER BAKIMINDAN UYGULAMA (m. 8)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-239
 • I. -CEZA YASASININ MÜLKİLİĞİ SİSTEMİ-239
 • 1. -Genel Bilgiler-239
 • 2. -Mülkilik Sisteminin Gerekçeleri-240
 • A. -Ceza Hukuku Bakımından-240
 • B. -Ceza Muhakemesi Hukuku Bakımından-241
 • C. -Milletlerarası Hukuk Bakımından-241
 • 3. -Ceza Yasalarının Mülki Olması Sistemi İle İlgili Meseleler-241
 • A. -Türkiye’ye (Ülke) Neler Dâhil Olduğu Sorunu-242
 • a. -İç Sular-242
 • b. -Karasuları-242
 • aa. -Karasularında Bulunan Yabancı Savaş Gemileri Hakkında Sahil Devletinin Yargı Yetkisi-243
 • bb. -Karasularında Bulunan Yabancı Ticaret ve Yolcu Gemileri Hakkında Sahil Devletinin Yargı Yetkisi-244
 • aaa. -İngiliz Sistemi-244
 • bbb. -Fransız Sistemi-244
 • ccc. -1958 Cenevre -Karasuları ve Bitişik Bölge Sözleşmesi--245
 • ddd. -Türk Sistemi-245
 • c. -Açık Denizler Üzerinde Devletin Yetkisi-246
 • d. -Hava Ülkesi-248
 • aa. -Devletlerin Bu Sahadaki Egemenlik Haklarının Kapsamı Konusundaki Sistemler ve Anlaşmaların Kabul Ettiği Çözüm-248
 • bb. -Havada İşlenen Suçlarda Uygulanacak Yasa-249
 • aaa. -Askeri Hava Vasıtaları-249
 • bbb. -Sivil Hava Vasıtaları-250
 • e. -Kıta Sahanlığında veya Münhasır Ekonomik Bölgede Tesis Edilmiş Sabit Platformlar-252
 • f. -Askeri İşgal Altında Bulunan Yerler-253
 • B. -Suçun İşlendiği Yerin Saptanması-253
 • a. -Hareket Teorisi-254
 • b. -Netice Teorisi-256
 • c. -İsabet veya Arada Tesir Teorisi-257
 • d. -Karma Teori-257
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-262
 • MADDE 9- YABANCI ÜLKEDE HÜKÜM VERİLMESİ-267
 • Gerekçe-267
 • -YABANCI ÜLKEDE HÜKÜM VERİLMESİ (m. 9)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-267
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-269
 • MADDE 10- GÖREV SUÇLARI-272
 • Gerekçe-272
 • -GÖREV SUÇLARI (m. 10)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-272
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-273
 • MADDE 11- VATANDAŞ TARAFINDAN İŞLENEN SUÇ-275
 • Gerekçe-275
 • -VATANDAŞ TARAFINDAN İŞLENEN SUÇ (m. 11)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-276
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-280
 • MADDE 12- YABANCI TARAFINDAN İŞLENEN SUÇ-286
 • Gerekçe-286
 • -YABANCI TARAFINDAN İŞLENEN SUÇ- (m. 12) İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-288
 • I. -DEVLETİ KORUMA İLKESİ (TCK. m. 12/1)-288
 • II. -VATANDAŞI KORUMA (m. 12/2)-289
 • III. -EVRENSELLİK SİSTEMİ ÇERÇEVESİNDE İKAME YARGI İLKESİ (m. 12/3)-290
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-292
 • MADDE 13- DİĞER SUÇLAR-294
 • Gerekçe-295
 • -DİĞER SUÇLAR (m. 13)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-297
 • I. -TCK. m. 13/1 (b) KAPSAMINDA DEVLETİN KORUNMASI-298
 • II. -EVRENSELLİK SİSTEMİ KAPSAMINDA MADDENİN DEĞERLENDİRİLMESİ-298
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-300
 • MADDE 14- SEÇİMLİK CEZALARDA SORUŞTURMA-305
 • Gerekçe-305
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-305
 • MADDE 15- SORUŞTURMA KOŞULU OLAN CEZANIN HESAPLANMASI-306
 • Gerekçe-306
 • MADDE 16- CEZADAN MAHSUP-307
 • Gerekçe-307
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-307
 • MADDE 17- HAK YOKSUNLUKLARI-315
 • Gerekçe-315
 • -HAK YOKSUNLUKLARI(m. 17)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-315
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-316
 • MADDE 18- GERİ VERME-319
 • Gerekçe-320
 • -GERİ VERME (m. 18)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-321
 • I. -GENEL BİLGİLER-321
 • II. -GERİ VERME KURUMUNUN KAYNAKLARI-325
 • III. -GERİ VERMENİN ŞARTLARI-330
 • 1. -Geri Vermenin Olumlu Şartları-330
 • A. -Bir Antlaşmanın Varlığı-330
 • B. -Suç Teşkil Eden Bir Fiilin Varlığı-330
 • a. -Fiil Her İki Devlet Kanununa Göre de Suç Olmalıdır-330
 • b. -Suç Geri Vermeye Konu Teşkil Etmelidir-334
 • C. -Geri Vermenin Talep Edilmiş Olması-338
 • 2. -Geri Vermenin Olumsuz Şartları-338
 • A. -Vatandaşın İade Edilmezliği Kuralı-338
 • B. -Düşünce Suçundan Dolayı İade Edilmezlik Kuralı-341
 • C. -Siyasi Suçlardan Dolayı İade Edilmezlik Kuralı-341
 • a. -Genel Bilgiler-341
 • b. -Siyasi Suçu Açıklayan Görüşler-342
 • aa. -Objektif Teori-342
 • bb. -Sübjektif Teori-343
 • cc. -Üstünlük Teorisi-343
 • dd. -Ayırma Teorisi-344
 • ee. -Harp Adetleri Teorisi-344
 • c. -Siyasi Suçun İstisnaları-346
 • aa. -Belçika Kuralı-346
 • bb. -Tedhişçilik Fiilleri-348
 • cc. -Anarşizm-351
 • dd. -Soykırım (Jenosit)-353
 • ee. -Savaş Suçları-357
 • d. -Avrupa Sözleşmesinde ve Türk Hukukunda Siyasi Suçlar Nedeniyle Geri Verilmezlik Kuralı-359
 • D. -Samimi Olmayan Taleplerden Dolayı Geri Verilmezlik Kuralı-365
 • E. -Askeri Suçlardan Dolayı İade Edilmezlik Kuralı-366
 • F. -Mali Suçlardan Dolayı Geri Verilmezlik Kuralı-368
 • G. -Talep Edilen Devletin Yargı Hakkı Olması Halinde Geri Verilmezlik Kuralı-370
 • a. -Suçun Talep Edilen Devletin Ülkesinde İşlenmesi-370
 • b. -Suçun Yabancı Bir Ülkede İşlenmesine Rağmen, Talep Edilen Devletin Yargı Hakkının Mevcut Olması-371
 • H. --Non bis in idem- Kuralı-373
 • IV. -GERİ VERMENİN USULÜ-374
 • 1. -Geri Vermeyi İsteyen Devlet Tarafından Yapılacak İşlemler-374
 • 2. -Geri Verme İstenilen Devletçe Yapılacak İşlemler-377
 • A. -İdari Sistem-377
 • B. -Adli Sistem-378
 • C. -Karma Sistem (Belçika Sistemi)-378
 • 3. -Geri Verme İsteminin Yerine Getirilmesi-382
 • V. -GERİ VERMENİN SONUÇLARI-385
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-388
 • BİLİRKİŞİ RAPORU VE HUKUKİ MÜTALAALAR-399
 • MADDE 19- YABANCI KANUNUN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI-409
 • Gerekçe-409
 • -YABANCI KANUNUN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI (m. 19)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-410
 • I. -GENEL BİLGİLER-410
 • II. -HÜKMÜN UYGULANMA ŞARTLARI-410
 • A. -Fail Türk Vatandaşı veya Yabancı Olmalıdır-411
 • B. -Suç Yabancı Ülkede İşlenmelidir-411
 • C. -Fail Türkiye’de Bulunmalıdır-411
 • D. -Fiil Türkiye’nin Güvenliğine veya Zararına İşlenmiş Bir Suç Olmamalıdır-411
 • E. -Fiil, Türk Vatandaşına Karşı ya da Türk Kanunlarına Göre Kurulmuş Özel Hukuk Tüzel Kişisi Zararına İşlenmemiş Olmalıdır-411
 • III. -HÜKMÜN TATBİKİ-412
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-412
 • BİLİRKİŞİ RAPORU VE HUKUKİ MÜTALAALAR-417
 • İKİNCİ KISIM (m. 20 - 34) CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASLARI-428
 • İKİNCİ KISIM (m. 20 - 34) İLE İLGİLİ MÜŞTEREK AÇIKLAMALAR-428
 • 5237 SAYILI TCK’NUN ESAS ALDIĞI SUÇ TEORİSİ-428
 • I. -SUÇ KAVRAMI-428
 • II. -SUÇUN UNSURLARI-430
 • 1. -Tipiklik-430
 • 2. -Suçun Maddi Unsurları-434
 • A. -Genel Açıklamalar-434
 • B. -Fiil-434
 • C. -Netice-446
 • D. -Nedensellik (İlliyet) Bağı-447
 • E. -Fail-447
 • F. -Mağdur-448
 • G. -Konu-450
 • H. -Suçun Nitelikli Unsurları-453
 • a. -Fiille İlgili Nitelikli Unsurlar-453
 • aa. -Fiilin işleniş tarzıyla ilgili olanlar-453
 • bb. -Fiilin işlendiği zaman ve yerle ilgili olanlar-454
 • b. -Fail ve Mağdurla İlgili Nitelikli Unsurlar-454
 • aa. -Failin vasfı ile ilgili olanlar-454
 • bb. -Mağdurun vasfı ile ilgili olanlar-455
 • cc. -Fail ile mağdur arasındaki ilişki bakımından nitelikli unsurlar-455
 • c. -Suçun Konusu İle İlgili Nitelikli Unsurlar-455
 • 3. -Suçun Manevi Unsurları-456
 • A. -Genel Bilgiler-456
 • B. -Kast, Doğrudan Kast, Olası Kast-457
 • a. -Bilme Unsuru-457
 • b. -İsteme Unsuru-459
 • C. -Taksir-463
 • a. -Kavram-463
 • b. -Taksirin Unsurları ve Arz Ettiği Özellikler-464
 • c. -Bilinçli Taksir-472
 • d. -Taksirli Suçlarda Şahsi Cezasızlık Sebebi ve Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebep-473
 • D. -Saik-474
 • E. -Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç-476
 • 4. -Hukuka Aykırılık Unsuru-477
 • III. -KUSURLULUK, KUSURLULUĞU AZALTAN VE KALDIRAN SEBEPLER-480
 • IV. -SUÇUN UNSURLARININ DIŞINDA KALAN DİĞER HALLER-485
 • 1. -Şahsi Cezasızlık Sebepleri-485
 • 2. -Cezayı Kaldıran veya Azaltan Şahsi Sebep Olarak Etkin Pişmanlık Halleri-486
 • 3. -Objektif Cezalandırılabilme Şartları-487
 • İKİNCİ KISIM
 • CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASLARI
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • CEZA SORUMLULUĞUNUN ŞAHSÎLİĞİ, KAST VE TAKSİR
 • MADDE 20- CEZA SORUMLULUĞUNUN ŞAHSÎLİĞİ-489
 • Gerekçe-489
 • -CEZA SORUMLULUĞUNUN ŞAHSİLİĞİ (m. 20)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-490
 • I. -CEZA SORUMLULUĞUNUN ŞAHSİLİĞİ-490
 • II. -TÜZEL KİŞİLERİN SUÇ FAİLİ OLUP OLAMAYACAKLARI SORUNU-490
 • 1. -Genel Bilgiler-490
 • 2. -Tüzel Kişinin Esasını Açıklayan Teoriler-493
 • A. -Farazilik (Fiksiyon) Teorisi-493
 • B. -Hakikilik (Gerçeklik) Teorisi-495
 • C. -Karma Teori-496
 • 3. -Mukayeseli Hukuk-496
 • 4. -Türk Hukuku-498
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-503
 • MADDE 21- KAST-515
 • Gerekçe-515
 • -KAST (m. 21)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-516
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-516
 • MADDE 22- TAKSİR-588
 • Gerekçe-588
 • -TAKSİR (m. 22)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-590
 • I. -GENEL BİLGİLER-590
 • II. -TAKSİR - KAST AYIRIMI-593
 • III. -TAKSİRİN HUKUKİ ESASI-595
 • IV. -TAKSİRİN UNSURLARI-597
 • 1. -Fiilin Taksirle İşlenebilen Bir Suç Olması-597
 • 2. -Hareketin İradiliği-598
 • 3. -Neticenin İstenmemiş Olması-599
 • 4. -Hareket İle Netice Arasında Nedensellik Bağının Bulunması-602
 • 5. -Neticenin Öngörülebilir (Tahmin Edilebilir) Olması-609
 • 6. -Dikkat ve Özen Yükümlülüğüne Aykırılık-611
 • V. -TAKSİR - BİLİNÇLİ (ŞUURLU) TAKSİR-614
 • VI. -TAKSİRLİ SUÇLARDA ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEBİ VE CEZADA İNDİRİM YAPILMASINI GEREKTİREN ŞAHSİ SEBEP-618
 • VII. - AĞIR TAKSİR-HAFİF TAKSİR AYIRIMI-623
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-624
 • MADDE 23- NETİCE SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇ-681
 • Gerekçe-681
 • -NETİCE SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇ (m. 23)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-681
 • I. -GENEL BİLGİLER-681
 • II. -NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇUN YAPISI-682
 • III. -NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇLARDA NEDENSELLİK BAĞI-686
 • IV. -KASTEN YARALAMA SUÇUNDA NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ HALLERİN UYGULANMASI-686
 • V. -NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇA TEŞEBBÜS-687
 • VI. -NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇA İŞTİRAK-689
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-690
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • CEZA SORUMLULUĞUNU KALDIRAN VEYA AZALTAN NEDENLER
 • MADDE 24- KANUNUN HÜKMÜ VE AMİRİN EMRİ-719
 • Gerekçe-719
 • -KANUNUN HÜKMÜ VE AMİRİN EMRİ (m. 24)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-720
 • I. -GENEL BİLGİLER-720
 • II. -KANUN HÜKMÜNÜ (GÖREVİ) YERİNE GETİRME (m. 24/1)-720
 • III. -HUKUKA AYKIRI, BAĞLAYICI EMRİN YERİNE GETİRİLMESİ (m. 24/24)-723
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-726
 • MADDE 25- MEŞRU SAVUNMA VE ZORUNLULUK HÂLİ-737
 • Gerekçe-737
 • -MEŞRU SAVUNMA VE ZORUNLULUK HÂLİ (m. 25)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-738
 • I. -MEŞRU SAVUNMA (m. 25/1)-738
 • 1. -Genel Bilgiler-738
 • 2. -Meşru Savunmanın Şartları-739
 • A. -Saldırıya İlişkin Şartlar-740
 • a. -Bir Saldırının Bulunması-740
 • b. -Saldırının Haksızlığı-742
 • c. -Saldırının Bir Hakka Yönelmiş Olması-744
 • d. -Saldırının Halen Mevcut Olması-745
 • B. -Savunmaya İlişkin Şartlar-748
 • a. -Savunmada Zorunluluk Olması-748
 • b. -Savunmanın Saldırıya ve Saldırana Karşı Yapılması-750
 • c. -Savunmanın Tecavüz ile Orantılı Olması-751
 • II. -ZORUNLULUK HALİ (m. 25/2)-753
 • 1. -Genel Bilgiler-753
 • 2. -Zorunluluk Halinin Şartları-757
 • A. -Tehlikeye İlişkin Şartlar-757
 • a. -Ağır Bir Tehlikenin Varlığı-757
 • b. -Tehlikenin -Muhakkak- Olması-758
 • c. -Tehlikenin Kişinin Kendisine veya Başkasının Hakkına Yönelik Olması-759
 • d. -Tehlikeye Bilerek Sebebiyet Verilmemesi-760
 • B. -Korunmaya İlişkin Şartlar-761
 • a. -Tehlikeden Başka Türlü Korunma İmkanının Bulunmaması-761
 • b. -Zorunluluk Halinde İşlenen Fiil ile Tehlike Arasında Oran Bulunması-762
 • c. -Tehlikeye Göğüs Germe Mükellefiyetinin Bulunmaması-763
 • III. -ZORUNLULUK HALİ İLE MEŞRU SAVUNMANIN KARŞILAŞTIRILMASI-764
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-764
 • MADDE 26- HAKKIN KULLANILMASI VE İLGİLİNİN RIZASI-793
 • Gerekçe-793
 • -HAKKIN KULLANILMASI VE İLGİLİNİN RIZASI (m. 26)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-793
 • I. -HAKKIN KULLANILMASI (m. 26/1)-793
 • 1. -Genel Bilgiler-793
 • 2. -Düşünce Hürriyeti-796
 • A. -Genel Bilgiler-796
 • B. -Düşünce Hürriyeti Kavramı ve Kapsamı-797
 • a. -Haber Alma ve Öğrenme Hürriyeti-799
 • b. -Kanaat Hürriyeti-799
 • c. -Düşünceyi Açıklama Hürriyeti-800
 • C. -Düşünce Hürriyetinin Sınırlandırılması, Sınırlandırma Sebepleri ve Sınırlandırma Kriterleri-802
 • 3. -İhbar ve Şikayet Hakkı-808
 • 4. -Savunma Dokunulmazlığı-810
 • 5. -Basının Haber Verme Hakkı-813
 • 6. -Tıbbi Müdahaleler-816
 • 7. -Organ ve Doku Nakilleri-822
 • A. -Genel Bilgiler-822
 • B. -Yaşayan Vericiden Organ veya Doku Alınması-826
 • C. -Ölüden Organ veya Doku Alınması-829
 • 8. -Tedip Hakkı-833
 • 9. -Spor Hareketleri-834
 • II. -İLGİLİNİN RIZASI (m. 26/2)-835
 • 1. -Genel Bilgiler-835
 • 2. -Şartları-837
 • A. -Kişinin Üzerinde Mutlak Surette Tasarruf Edebileceği Hakkın Bulunması-837
 • B. -Rızaya Ehliyet-841
 • C. -Rızanın Açıklanması-843
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-845
 • BİLİRKİŞİ RAPORU VE HUKUKİ MÜTALAALAR-864
 • MADDE 27- SINIRIN AŞILMASI-879
 • Gerekçe-879
 • -SINIRIN AŞILMASI (m. 27)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-880
 • 1. -Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Kast Olmaksızın Aşılması (m. 27/ 1)-880
 • 2. -Meşru Savunmada Sınırın Mazur Görülebilecek Bir Heyecan, Korku veya Telaş Nedeniyle Aşılması (m. 27/2)-883
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-885
 • BİLİRKİŞİ RAPORU VE HUKUKİ MÜTALAALAR-912
 • MADDE 28- CEBİR VE ŞİDDET, KORKUTMA VE TEHDİT-928
 • Gerekçe-928
 • -CEBİR VE ŞİDDET, KORKUTMA VE TEHDİT (m. 28)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-928
 • I. -CEBİR-928
 • II. -KORKUTMA VE TEHDİT-929
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-930
 • MADDE 29- HAKSIZ TAHRİK-934
 • Gerekçe-934
 • -HAKSIZ TAHRİK (m. 29)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-935
 • I. -GENEL BİLGİLER-935
 • II. -HAKSIZ TAHRİKİN HUKUKİ ESASI-936
 • III. -HAKSIZ TAHRİKİN ÇEŞİTLERİ-937
 • 1. -Genel-Özel Haksız Tahrik-937
 • 2. -Basit (Adi) Tahrik-Ağır (Mevsuf) Tahrik-938
 • IV. -HAKSIZ TAHRİK VE DİĞER HALLER-940
 • 1. -Haksız Tahrik Tasarlama (taammüd)-940
 • 2. -Haksız Tahrik - Kan Gütme Saiki-941
 • 3. -Haksız Tahrik Töre Saiki-942
 • 4. -Haksız Tahrik - Taksirli Suçlar-945
 • 5. -Haksız Tahrik - Meşru Savunma-946
 • 6. -Haksız Tahrik - Takdiri Hafifletici Sebepler-947
 • V. -HAKSIZ TAHRİKİN ŞARTLARI-948
 • 1. -Tahriki Teşkil Eden Bir Fiil Gerçekleşmiş Bulunmalıdır-949
 • 2. -Fiil Haksız Olmalıdır-950
 • 3. -Haksız Fiil Sonucunda Failde -Hiddet veya Şiddetli Elem- Ortaya Çıkmış Olmalıdır-953
 • 4. -Suç -Hiddet veya Şiddetli Elemin- Etkisi Altında İşlenmiş Olmalıdır-954
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-956
 • MADDE 30- HATA-1019
 • Gerekçe-1019
 • -HATA (m. 30)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-1020
 • I. -KAVRAM-1020
 • II. -KASTI KALDIRAN HATA-1021
 • 1. -Suçun Maddi Unsurlarında Hata-1021
 • 2. -Suçun Nitelikli Unsurlarında Hata-1024
 • 3. -Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Maddi Şartlarında Hata-1028
 • III. -KUSURLULUĞU ETKİLEYEN HATA-1032
 • 1. -Kusurluluğu Etkileyen Nedenlerin Maddi Şartlarında Hata-1032
 • 2. -Haksızlık Yanılgısı-1033
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-1039
 • MADDE 31- YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ-1063
 • Gerekçe-1063
 • -YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ (m. 31)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-1065
 • I. -GENEL BİLGİLER-1065
 • II. -MUKAYESELİ HUKUKTA SİSTEMLER-1065
 • III. -TÜRK HUKUKU-1068
 • 1. -On İki Yaşını Bitirmemiş Olanlar-1069
 • 2. -On İki Yaşını Bitirip On Beş Yaşını Bitirmemiş Olanlar-1071
 • 3. -On Beş Yaşını Bitirip On Sekiz Yaşını Bitirmemiş Olanlar-1072
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-1073
 • MADDE 32- AKIL HASTALIĞI-1087
 • Gerekçe-1087
 • -AKIL HASTALIĞI (m. 32)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-1088
 • I. -AKIL HASTALIĞININ KUSUR YETENEĞİNE ETKİSİ BAKIMINDAN SİSTEMLER-1088
 • 1. -Biyolojik Sistem-1088
 • 2. -Psikolojik Sistem-1089
 • 3. -Karma Sistem-1089
 • II. -KUSUR YETENEĞİNİ ETKİLEYEN AKIL HASTALIKLARI-1090
 • III. -TÜRK CEZA KANUNU’NDA AKIL HASTALIĞI-1093
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-1097
 • MADDE 33- SAĞIR VE DİLSİZLİK-1121
 • Gerekçe-1121
 • -SAĞIR VE DİLSİZLİK (m. 33)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-1121
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-1123
 • MADDE 34- GEÇİCİ NEDENLER, ALKOL VEYA UYUŞTURUCU MADDE ETKİSİNDE OLMA-1128
 • Gerekçe-1128
 • -GEÇİCİ NEDENLER, ALKOL VEYA UYUŞTURUCU MADDE ETKİSİNDE OLMA (m. 34)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-1129
 • I. -GENEL BİLGİLER-1129
 • II. -ALKOL VEYA UYUŞTURUCU MADDE KULLANANLARDA KUSUR YETENEĞİ-1130
 • 1. -İstemeyerek Alkol veya Uyuşturucu Madde Alınması-1130
 • 2. -İsteyerek Alkol veya Uyuşturucu Madde Kullanma-1131
 • A. -Belli bir suçu işlemek amacıyla cesaret gelmesi için sarhoş olma veya uyuşturucu madde kullanma (tasarlayarak sarhoş olma veya uyuşturucu kullanma)-1132
 • B. -Söz konusu maddelerin etkisinde kalmayı isteyerek kullanma (kasti sarhoşluk veya basit ihtiyari sarhoşluk)-1132
 • C. -Alkol veya uyuşturucu madde kullanmayı isteyip, etkisinde kalmayı istememe (taksirle sarhoş olma veya uyuşturucu madde kullanma)-1134
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-1135
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • SUÇA TEŞEBBÜS
 • MADDE 35- SUÇA TEŞEBBÜS-1139
 • Gerekçe-1139
 • -SUÇA TEŞEBBÜS (m. 35)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-1140
 • I. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-1140
 • II. -KAVRAM VE TÜRK CEZA KANUNUNUN DÜZENLEMESİ-1142
 • III. -TEŞEBBÜS HALİNDE KALAN SUÇUN CEZALANDIRILMASININ SEBEPLERİ VE TEŞEBBÜSÜN HUKUKİ NİTELİĞİ-1146
 • IV. -TEŞEBBÜSÜN ŞARTLARI-1149
 • 1. -Kasten ika edilebilen bir suçun işlenmek istenmesi-1150
 • 2. -Gerçekleştirilen Fiilin İcra Hareketi Niteliğinde Olması-1153
 • A. -Genel Bilgiler-1153
 • B. -Hazırlık Hareketlerinin Cezalandırılmamasının Sebepleri-1153
 • C. -Hazırlık Hareketleriyle İcra Hareketlerinin Birbirinden Ayrılması-1156
 • a. -Sübjektif Teoriler-1156
 • aa. -Açıkça Ortaya Çıkan Suç Kastı Teorisi-1157
 • bb. -Failin Planına Dayanan Sübjektif Teori-1158
 • b. -Objektif Teoriler-1158
 • aa. -Kronolojik Teori-1159
 • bb. -Şekli ve Maddi Objektif Teori-1159
 • cc. -Tek Anlamlı Hareket Teorisi-1160
 • c. -Karma Teoriler-1162
 • 4. -Fiilin Elverişli Olması-1164
 • 5. -Neticeli veya İcra Hareketleri Kısımlara Bölünebilen Sırf Hareket Suçunun Bulunması-1165
 • 6. -İcra Hareketlerine Başlanmış Olmakla Birlikte Hareketlerin Tamamlanamamış veya Tamamlanmış Olmakla Birlikte Neticenin Gerçekleşememiş Olması-1166
 • V. -TEŞEBBÜSE ELVERİŞLİ OLMAYAN SUÇLAR-1170
 • VI. -İŞLENEMEZ SUÇ (ELVERİŞSİZ TEŞEBBÜS)-1173
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-1177
 • MADDE 36- GÖNÜLLÜ VAZGEÇME-1190
 • Gerekçe-1190
 • -GÖNÜLLÜ VAZGEÇME (m. 36)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-1190
 • a. -Sübjektif Teoriler-1192
 • b. -Objektif Teoriler-1193
 • c. -Suç Politikası Teorileri-1193
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-1196
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • SUÇA İŞTİRAK
 • MADDE 37- FAİLLİK-1213
 • Gerekçe-1213
 • -SUÇA İŞTİRAK VE FAİLLİK (m. 37)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-1214
 • I. -GENEL BİLGİLER, ESKİ VE YENİ TCK’DAKİ DÜZENLEMELER-1214
 • II. -SUÇA İŞTİRAKİN HUKUKİ ESASI-1218
 • III. -SUÇA İŞTİRAKİN CEZALANDIRILMASI KONUSUNDA SİSTEMLER-1220
 • IV. -KABAHATLERE İŞTİRAK-1222
 • V. -İŞTİRAK ŞEKİLLERİ VE BAĞLILIK KURALI-1223
 • 1. -Faillik-1223
 • A. -Genel Bilgiler-1223
 • B. -Müstakil Faillik-1224
 • C. -Müşterek Faillik (m. 37/1)-1226
 • a. -Şartları-1227
 • aa. -Birden Çok Failin, Fiilin İcrasında Müşterek Hakimiyet Kurması-1228
 • bb. -Birlikte suç işleme kararının bulunması-1230
 • b. -Özgü Suçlarda Müşterek Faillik-1231
 • c. -İhmali Suçlarda Müşterek Faillik-1231
 • d. -Taksirli Suçlar ve Müşterek Faillik-1232
 • D. -Dolaylı Faillik-1232
 • VI. -ÇOK FAİLLİ SUÇLAR-1234
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-1236
 • MADDE 38- AZMETTİRME-1268
 • Gerekçe-1268
 • -AZMETTİRME (m. 38)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-1269
 • I. -GENEL BİLGİLER-1269
 • II. -AZMETTİRME-1269
 • 1. -Genel Bilgiler ve Benzer Kavramlardan Farkı-1269
 • 2. -Azmettirme ve Manevi Yardım Etme-1270
 • 3. -Azmettirme ve Dolaylı Faillik-1270
 • 4. -Azmettirme ve Suç İşlemeye Tahrik-1270
 • III. -AZMETTİRMENİN CEZALANDIRILMASININ ŞARTLARI-1271
 • 1. -Suç İşleme Hususunda Karar Vermemiş Olan Kişiye Belli Bir Suçun İşlenmesine Karar Verdirilmesi-1271
 • 2. -Azmettirilenin Kasten, Hukuka Aykırı ve En Azından Teşebbüs Aşamasında Kalmış Bir Fiil İşlemesi-1273
 • IV. -İHMALİ VE ÖZGÜ SUÇLARDA AZMETTİRME-1275
 • V. -AZMETTİRENİN CEZALANDIRILMASI-1277
 • VI. -KIŞKIRTICI AJAN VE GİZLİ SORUŞTURMACI-1278
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-1281
 • MADDE 39- YARDIM ETME-1307
 • Gerekçe-1307
 • -YARDIM ETME (m. 39)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-1307
 • I. -GENEL BİLGİLER-1307
 • II. -MADDİ YARDIM ETME-1310
 • 1. -Suçun İşlenmesinde Kullanılan Araçları Temin Etmek-1310
 • 2. -Suçun İşlenmesinden Önce veya İşlenmesi Sırasında Maddî Yardımda Bulunarak İcrasını Kolaylaştırmak-1311
 • III. -MANEVİ YARDIM ETME-1313
 • 1. -Suç İşlemeye Teşvik-1314
 • 2. -Suç İşleme Kararını Kuvvetlendirmek-1315
 • 3. -Suçun İşlenmesinden Sonra Yardımda Bulunmayı Vaad Etmek-1315
 • 4. -Suçun Nasıl İşleneceği Konusunda Yol Göstermek-1316
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-1316
 • MADDE 40- BAĞLILIK KURALI-1350
 • Gerekçe-1350
 • -BAĞLILIK KURALI (m. 40)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-1351
 • I. -GENEL BİLGİLER-1351
 • II. -ŞARTLARI-1352
 • 1. -Kasten ve Hukuka Aykırı İşlenmiş Bir Fiilin Varlığı-1352
 • 2. -Suçun En Azından Teşebbüs Aşamasına Varmış Olması-1353
 • III. -NİTELİKLİ HALLERİN SUÇ ORTAKLARINA SİRAYETİ-1354
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-1358
 • MADDE 41- İŞTİRAK HÂLİNDE İŞLENEN SUÇLARDA GÖNÜLLÜ VAZGEÇME-1366
 • Gerekçe-1366
 • -İŞTİRAK HÂLİNDE İŞLENEN SUÇLARDA GÖNÜLLÜ VAZGEÇME (m. 41)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-1366
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-1369
 • BEŞİNCİ BÖLÜM
 • SUÇLARIN İÇTİMAI
 • MADDE 42- BİLEŞİK SUÇ-1371
 • Gerekçe-1371
 • -BİLEŞİK SUÇ (m. 42)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-1371
 • I. -SUÇLARIN İÇTİMAINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER-1371
 • II. -BİLEŞİK SUÇA İLİŞKİN KAİDELER-1374
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-1380
 • MADDE 43- ZİNCİRLEME SUÇ-1410
 • Gerekçe-1410
 • -ZİNCİRLEME SUÇ (m. 43/1, 3)- VE -AYNI NEVİDEN FİKRİ İÇTİMA (m. 43/2, 3)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-1411
 • I. -ZİNCİRLEME SUÇ-1411
 • 1. -Genel Bilgiler-1411
 • 2. -Zincirleme Suçun Şartları-1412
 • A. -Aynı Suçun Değişik Zamanlarda Birden Çok İşlenmesi-1412
 • B. -Birden Fazla Suçun Bir Suç İşleme Kararıyla İşlenmesi-1414
 • C. -Suçun Aynı Kişiye Karşı İşlenmiş Olması-1416
 • 3. -Zincirleme Suçta Müeyyide-1417
 • II. -AYNI NEVİDEN FİKRİ İÇTİMA-1418
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-1420
 • MADDE 44- FİKRÎ İÇTİMA-1480
 • Gerekçe-1480
 • -FARKLI NEVİDEN FİKRİ İÇTİMA (m. 44)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-1480
 • I. -GENEL BİLGİLER-1480
 • II. -FİKRİ İÇTİMAIN HUKUKİ ESASI VE ŞARTLARI-1482
 • 1. -Fiilin Tek Olması-1483
 • 2. -Birden Fazla Suçun Oluşmasına Sebebiyet Verme-1487
 • III. -FARKLI NEVİDEN FİKRİ İÇTİMA-1487
 • IV. -FARKLI EVİDEN FİKRİ İÇTİMANIN KABULÜNÜN SONUÇLARI-1490
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-1491
 • ÜÇÜNCÜ KISIM
 • YAPTIRIMLAR
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • CEZALAR
 • MADDE 45- CEZALAR-1515
 • Gerekçe-1515
 • -CEZA YAPTIRIMI (m. 45)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-1515
 • I. -CEZA KAVRAMI-1515
 • II. -CEZANIN AMACI-1517
 • 1. -Kefaret ve Adalet Teorileri-1517
 • 2. -Önleme-Caydırıcılık Teorisi-1520
 • 3. -Uzlaştırıcı Teoriler-1525
 • III. -CEZANIN NİTELİKLERİ-1526
 • IV. -CEZANIN ÇEŞİTLERİ-1531
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-1532
 • MADDE 46- HAPİS CEZALARI-1537
 • Gerekçe-1537
 • TCK. ’NUN 46, 47, 48 ve 49 UNCU MADDELERİNE İLİŞKİN ORTAK AÇIKLAMALAR-1537
 • I. -HAPİS CEZASININ ÇEŞİTLERİ-1537
 • 1. -Genel Bilgiler-1537
 • 2. -Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası-1537
 • 3. -Müebbet Hapis Cezası-1539
 • 4. -Süreli Hapis Cezası-1541
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-1542
 • MADDE 47- AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI-1543
 • Gerekçe-1543
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-1543
 • MADDE 48- MÜEBBET HAPİS CEZASI-1548
 • Gerekçe-1548
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-1548
 • MADDE 49- SÜRELİ HAPİS CEZASI-1549
 • Gerekçe-1549
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-1549
 • MADDE 50- KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR-1563
 • Gerekçe-1564
 • -KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR (m. 50)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-1566
 • I. -GENEL BİLGİLER-1566
 • II. -KISA SÜRELİ HAPİS CEZASININ ADLİ PARA CEZASINA VEYA TEDBİRLERDEN BİRİNE ÇEVRİLMESİ-1567
 • 1. -Genel Bilgiler-1567
 • 2. -Seçenek yaptırımlara çevirme şartları-1568
 • 3. -Seçenek Yaptırımlar-1571
 • A. -Adli para cezasına çevirme-1571
 • B. -Tedbire Çevirme-1572
 • a. -Mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi-1572
 • b. -En az iki yıl süreyle, bir eğitim kurumuna devam etme -1573
 • c. -Belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanma-1574
 • d. -Ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alınması, belli bir meslek ve sanatı yapmaktan yasaklanma-1574
 • e. -Gönüllü olmak koşuluyla kamuya yararlı bir işte çalıştırma -1575
 • aa. -Adli para cezası ya da tedbire çevirmenin sonuçları-1575
 • bb. -Çevrilen ceza veya tedbire uymamanın yaptırımı-1576
 • f. -Kısa süreli hapis cezasının özel infaz usulleri-1576
 • aa. -Cezanın Hafta Sonunda İnfazı-1577
 • bb. -Cezanın Geceleri İnfazı-1577
 • cc. -Hükümlünün Konutunda Cezasının İnfazı-1577
 • dd. -Cezanın Özel İnfaz Şekline Uyulmamasının Yaptırımı-1578
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-1578
 • 2. CİLT
 • MADDE 51- HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ-1705
 • Gerekçe-1706
 • -HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ (m. 51)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-1707
 • I. -KOŞULLARI-1707
 • 1. -Sanığın Adli Geçmişi-1707
 • 2. -İşlenen Suçtan Dolayı Verilecek Cezanın Çeşit ve Miktarı-1711
 • 3. -Sanığın Tekrar Suç İşlemeyeceği Yönünde Hakimde Kanaat Uyanması-1713
 • 4. -Zararların Tazmini-1714
 • II. -ERTELEME KARARININ VERİLMESİ-1715
 • III. -DENETİM SÜRESİ-1716
 • IV. -DENETİM SÜRESİ İÇİNDE MAHKÛMUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ-1717
 • V. -ERTELEME KARARININ GERİ ALINMASI-1719
 • VI. -ERTELEMENİN SONUCU-1720
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-1721
 • MADDE 52- ADLİ PARA CEZASI-1765
 • Gerekçe-1765
 • -ADLİ PARA CEZASI (m. 52)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-1766
 • I. -GENEL BİLGİLER-1766
 • II. -ADLİ - İDARİ PARA CEZASI AYIRIMI-1768
 • III. -ADLİ PARA CEZASININ BELİRLENMESİNDE SİSTEMLER-1769
 • IV. - MUKAYESELİ HUKUKTA GÜN PARA CEZASI SİSTEMİ-1770
 • 1. -Genel Bilgiler-1770
 • 2. -Ülkelerin Sisteme İlişkin Düzenlemeleri-1773
 • V. -GÜN PARA CEZASI SİSTEMİNİN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI-1775
 • 1. -Sistemin Avantajları-1775
 • 2. -Sistemin Dezavantajları-1777
 • VI. -HUKUKUMUZDA ADLİ PARA CEZASININ TAYİNİ VE İNFAZI-1780
 • 1. -Cezanın Tespiti Aşaması-1780
 • 2. -Adli Para Cezasının İnfazı-1785
 • 3. -Adli Para Cezasının Ödenmemesi-1786
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-1788
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • GÜVENLİK TEDBİRLERİ
 • MADDE 53- BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA-1879
 • Gerekçe-1880
 • -BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA (m. 53)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-1881
 • I. -GENEL BİLGİLER-1881
 • II. --BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA- GÜVENLİK TEDBİRİNİN KOŞULLARI-1882
 • III. -HAK YOKSUNLUĞUNA İLİŞKİN KAİDELERE İSTİSNA OLUŞTURAN HALLER-1887
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-1888
 • MADDE 54- EŞYA MÜSADERESİ-1940
 • Gerekçe-1940
 • -EŞYA MÜSADERESİ (m. 54)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-1941
 • I. -GENEL BİLGİLER-1941
 • II. -MÜSADERENİN ÇEŞİTLERİ-1943
 • III. -MÜSADERENİN HUKUKİ NİTELİĞİ-1945
 • IV. -EŞYA MÜSADERESİ VE KOŞULLARI-1946
 • 1. -Bir Eşya Mevcut Olmalıdır-1947
 • 2. -Eşyanın Suçla İrtibatlı Olması-1949
 • 3. -Kasten İşlenmiş Bir Suçun Varlığı-1951
 • 4. -Eşyanın İyiniyetli Üçüncü Kişilere Ait Bulunmaması-1951
 • 5. -Mahkemenin Müsadereye Karar Vermesi-1951
 • 6. -Müsaderede Orantılılık Prensibi-1953
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-1954
 • MADDE 55- KAZANÇ MÜSADERESİ-1993
 • Gerekçe-1994
 • -KAZANÇ MÜSADERESİ (m. 55)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-1994
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-1997
 • MADDE 56- ÇOCUKLARA ÖZGÜ GÜVENLİK TEDBİRLERİ-2028
 • Gerekçe-2028
 • -ÇOCUKLARA ÖZGÜ GÜVENLİK TEDBİRLERİ (m. 56)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-2028
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-2028
 • MADDE 57- AKIL HASTALARINA ÖZGÜ GÜVENLİK TEDBİRLERİ-2046
 • Gerekçe-2047
 • -AKIL HASTALARINA ÖZGÜ GÜVENLİK TEDBİRLERİ (m. 57)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-2047
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-2047
 • MADDE 58- SUÇTA TEKERRÜR VE ÖZEL TEHLİKELİ SUÇLULAR-2082
 • Gerekçe-2083
 • -SUÇTA TEKERRÜR VE ÖZEL TEHLİKELİ SUÇLULAR (m. 58)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-2083
 • I. -GENEL BİLGİLER-2083
 • II. -HUKUKÎ NİTELİĞİ, ÇEŞİTLERİ VE TEKERRÜRE BENZEYEN MÜESSESELER-2085
 • 1. -Hukukî Niteliği-2085
 • 2. -Tekerrürün Çeşitleri-2085
 • 3. -Tekerrür ve Benzeri Müesseseler-2087
 • III. -TEKERRÜRÜN ŞARTLARI-2088
 • 1. -Mahkûmiyet Şartı-2088
 • 2. -Yeni Bir Suç İşlenmesi-2091
 • 3. -Süre Şartı-2091
 • IV. -TEKERRÜRÜN NETİCELERİ-2092
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-2094
 • MADDE 59- SINIR DIŞI EDİLME-2191
 • Gerekçe-2191
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-2191
 • MADDE 60- TÜZEL KİŞİLER HAKKINDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ-2193
 • Gerekçe-2193
 • -TÜZEL KİŞİLER HAKKINDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ (m. 60)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-2194
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-2197
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ
 • MADDE 61- CEZANIN BELİRLENMESİ-2204
 • Gerekçe-2205
 • -CEZANIN BELİRLENMESİ (m. 61)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-2206
 • I. -GENEL BİLGİLER-2206
 • II. -CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİNDE KURALLAR-2207
 • 1. -Cezaların Artırılmasının, Eksiltilmesinin ve Değiştirilmesinin Kanuniliği-2209
 • 2. -Temel Cezanın Tespiti ve Takdir Hakkını Kullanırken Dikkate Alınması Gereken Kriterler-2210
 • A. -Suçun işleniş biçimi-2213
 • B. -Suçun işlenmesinde kullanılan araç-2214
 • C. -Suçun işlendiği zaman ve yer-2215
 • D. -Suçun konusunun önem ve değeri-2215
 • E. -Meydana Gelen Zarar veya tehlikenin ağırlığı-2216
 • F. -Kasta veya taksire dayalı kusurun ağırlığı-2216
 • G. -Failin güttüğü amaç ve saik-2218
 • 3. -Suçun Olası Kastla ya da Bilinçli Taksirle İşlenmesi-2219
 • 4. -Nitelikli Unsurlara Göre Cezanın Artırılması ve Eksiltilmesi-2219
 • 5. -Cezanın Hesaplanmasına İlişkin Prensipler-2222
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-2224
 • MADDE 62- TAKDİRİ İNDİRİM NEDENLERİ-2278
 • Gerekçe-2278
 • -TAKDİRİ İNDİRİM NEDENLERİ (m. 62)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-2279
 • I. -GENEL BİLGİLER-2279
 • II. -LEH VE ALEYHTEKİ DÜŞÜNCELER-2279
 • III. -TAKDİRİ İNDİRİM SEBEPLERİNİN UYGULANMASI-2280
 • 1. -Failin Geçmişi-2281
 • 2. -Sosyal İlişkileri-2281
 • 3. -Fiilden Sonraki ve Yargılama Sürecindeki Davranışları-2281
 • 4. -Cezanın Failin Geleceği Üzerindeki Olası Etkileri-2282
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-2283
 • MADDE 63- MAHSUP-2313
 • Gerekçe-2313
 • -MAHSUP (m. 63)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-2313
 • I. -GENEL BİLGİLER-2313
 • II. -ŞAHSÎ HÜRRİYETİ SINIRLAMA SONUCUNU DOĞURAN HÂLLER-2314
 • III. -MAHSUBUN HANGİ -MAHKÛMİYET-TEN YAPILACAĞI HUSUSU-2314
 • IV. -MAHSUBUN HANGİ SUÇ DOLAYISIYLA VERİLECEK MAHKÛMİYETTEN YAPILACAĞI HUSUSU-2315
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-2317
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • DAVA VE CEZANIN DÜŞÜRÜLMESİ
 • MADDE 64- SANIĞIN VEYA HÜKÜMLÜNÜN ÖLÜMÜ-2373
 • Gerekçe-2373
 • -SANIĞIN VEYA HÜKÜMLÜNÜN ÖLÜMÜ (m. 64)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-2373
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-2374
 • MADDE 65- AF-2397
 • Gerekçe-2397
 • -AF (m. 65)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-2397
 • I. -KAVRAM, LEH VE ALEYHİNDEKİ GÖRÜŞLER, BENZER KURUMLARDAN FARKI-2397
 • II. -AFFIN ÇEŞİTLERİ-2403
 • 1. -Genel Af- Özel Af-2403
 • 2. -Cumhurbaşkanı’nın Özel Af Yetkisi-2405
 • A. -Genel Bilgiler-2405
 • B. -Kapsamı-2406
 • C. -Sonucu-2407
 • D. -Usul-2407
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-2410
 • MADDE 66- DAVA ZAMANAŞIMI-2434
 • Gerekçe-2435
 • -DAVA ZAMANAŞIMI (m. 66)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-2435
 • I. -GENEL BİLGİLER-2435
 • II. -ZAMANAŞIMININ LEH VE ALEYHİNDEKİ GÖRÜŞLER-2438
 • 1. -Zamanaşımı Müessesesinin Lehinde Olan Görüşler-2438
 • A. -Manevi Ceza-2438
 • B. -Uslanma-2439
 • C. -Cezanın Önleme Özelliği-2439
 • D. -Takibatın Terki-2439
 • E. -Psikolojik Değişme-2440
 • F. -Unutma- Sosyal Fayda-2440
 • G. -Delillerin Bozulması-2440
 • 2. -Zamanaşımı Müessesesinin Aleyhindeki Görüşler-2441
 • A. -Beccaria’nın Görüşü-2441
 • B. -Bentham’ın Görüşü-2442
 • C. -Pozitivist Görüş-2442
 • III. -ZAMANAŞIMININ HUKUKİ NİTELİĞİ-2443
 • 1. -Zamanaşımını Ceza Muhakemesi Hukuku Müessesesi Kabul Eden Görüş-2443
 • 2. -Zamanaşımını Ceza Hukuku Müessesesi Kabul Eden Görüş-2444
 • 3. -Zamanaşımını Karma Bir Kurum Olarak Kabul Eden Görüş-2444
 • IV. -DAVA ZAMANAŞIMI-2445
 • 1. -Kavram, Benzer Müesseselerden Farkı-2445
 • 2. -Dava Zamanaşımına Uğramayan Suçlar-2447
 • 3. -Dava Zamanaşımı Süreleri ve Türk Ceza Kanununun Sistemi, Sürelerinin Özel Hukuk İlişkilerine Etkisi (Uzamış Zamanaşımı)-2448
 • A. -Dava Zamanaşımı Süreleri ve Türk Ceza Kanununun Sistemi-2448
 • B. -Zamanaşımı Sürelerinin Özel Hukuk İlişkilerine Etkisi (Uzamış Zamanaşımı)-2450
 • 4. -Zamanaşımı Sürelerinin Tespitinde Esas Alınacak Ceza-2451
 • 5. -İki Çeşit Ceza Gerektiren Suçlarda Dava Zamanaşımı Süresinin Belirlenmesi-2453
 • 6. -Dava Zamanaşımı Süresinin İşlemeye Başlaması ve Suçun Özel Görünüş Şekilleri Açısından Değerlendirme-2455
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-2460
 • MADDE 67- DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DURMASI VEYA KESİLMESİ-2483
 • Gerekçe-2483
 • -DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DURMASI VEYA KESİLMESİ (m. 67)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-2484
 • I. -GENEL BİLGİLER-2484
 • II. -DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİ DURDURAN SEBEPLER-2485
 • 1. -İzin-2486
 • 2. -Karar-2486
 • 3. -Bekletici Mesele-2487
 • 4. -Suç Faili Hakkında Kanun Gereğince Hakkında Kaçak Olduğu Hususunda Karar Verilmiş Olması-2488
 • III. -DAVA ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ-2489
 • 1. -Genel Bilgiler ve 765 sayılı TCK. ’nun Düzenlemesi-2490
 • 2. - 5237 sayılı TCK. ’nda Zamanaşımını Kesme Sebepleri-2492
 • A. -Şüpheli veya sanıklardan birinin savcı huzurunda ifadesinin alınması veya sorguya çekilmesi-2492
 • B. -Şüpheli veya sanıklardan biri hakkında tutuklama kararının verilmesi-2493
 • C. -Suçla ilgili olarak iddianame düzenlenmesi-2495
 • D. -Sanıklardan bir kısmı hakkında da olsa, mahkûmiyet kararı verilmesi-2495
 • IV. -DAVA ZAMANAŞIMININ KESİLMESİNİN ETKİLERİ-2497
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-2498
 • MADDE 68- CEZA ZAMANAŞIMI-2542
 • Gerekçe-2542
 • -CEZA ZAMANAŞIMI (m. 68)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-2543
 • I. -KAVRAM-2543
 • II. -CEZA ZAMANAŞIMINA UĞRAMAYAN CEZALAR-2543
 • III. -CEZA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ VE TÜRK CEZA KANUNU’NUN SİSTEMİ-2544
 • IV. -CEZA ZAMANAŞIMI SÜRELERİNİN BAŞLANGICI-2545
 • V. -ZAMANAŞIMININ GÜVENLİK TEDBİRLERİNE ETKİSİ-2548
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-2548
 • MADDE 69- CEZA ZAMANAŞIMI VE HAK YOKSUNLUKLARI-2566
 • Gerekçe-2566
 • -CEZA ZAMANAŞIMI VE HAK YOKSUNLUKLARI (m. 69)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-2566
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-2566
 • MADDE 70- MÜSADEREDE ZAMANAŞIMI-2567
 • Gerekçe-2567
 • -MÜSADEREDE ZAMANAŞIMI (m. 70)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-2567
 • MADDE 71- CEZA ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ-2568
 • Gerekçe-2568
 • -CEZA ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ (m. 71)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-2568
 • I. -GENEL BİLGİLER-2568
 • II. -CEZA ZAMANAŞIMININ DURMASI-2568
 • III. -CEZA ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ-2569
 • 1. -Mahkûmiyet Hükmünün İnfazı İçin Yetkili Merci Tarafından Hükümlüye Kanuna Göre Tebligat Yapılması-2570
 • 2. -Hükümlünün Yakalanması-2571
 • 3. -Bir Suçtan Dolayı Mahkûm Olan Kimsenin Üst Sınırı İki Yıldan Fazla Hapis Cezasını Gerektiren Kasıtlı Bir Suç İşlemesi-2571
 • IV. -CEZA ZAMANAŞIMININ KESİLMESİNİN ETKİLERİ-2572
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-2572
 • MADDE 72- ZAMANAŞIMININ HESABI VE UYGULANMASI-2573
 • Gerekçe-2573
 • -ZAMANAŞIMI HESABI VE UYGULANMASI (m. 72)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-2573
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-2573
 • MADDE 73- SORUŞTURULMASI VE KOVUŞTURULMASI ŞİKÂYETE BAĞLI SUÇLAR-2574
 • Gerekçe-2574
 • -SORUŞTURULMASI VE KOVUŞTURULMASI ŞİKÂYETE BAĞLI SUÇLAR (m. 73)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-2575
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-2581
 • MADDE 74- DAVA VEYA CEZANIN DÜŞMESİNİN ETKİSİ-2660
 • Gerekçe-2660
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-2660
 • MADDE 75- ÖNÖDEME-2670
 • Gerekçe-2671
 • -ÖNÖDEME (m. 75)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-2671
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-2672
 • İKİNCİ KİTAP
 • ÖZEL HÜKÜMLER
 • BİRİNCİ KISIM
 • ULUSLARARASI SUÇLAR
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • SOYKIRIM VE İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR
 • MADDE 76- SOYKIRIM-2694
 • Gerekçe-2694
 • -SOYKIRIM (m. 76)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-2696
 • I. -GENEL BİLGİLER-2696
 • II. -ULUSLARARASI SUÇ KAVRAMI-2698
 • III. -KORUNAN HUKUKİ DEĞER-2700
 • IV. -SOYKIRIM SUÇUNUN UNSURLARI-2701
 • 1. -Suçun Maddi Unsurları-2701
 • A. -Fiil-2701
 • a. -Genel Olarak-2701
 • b. -Kasten Öldürme-2702
 • c. -Kişilerin Bedensel veya Ruhsal Bütünlüklerine Ağır Zarar Verilmesi-2703
 • d. -Grubun Tamamen veya Kısmen Yokedilmesi Sonucunu Doğuracak Koşullarda Yaşamaya Zorlanması-2704
 • e. -Grup İçinde Doğumlara Engel Olmaya Yönelik Tedbirlerin Alınması-2706
 • f. -Grup İçindeki Çocukları Başka Bir Gruba Zorla Nakletmek-2706
 • B. -Fail-2707
 • C. -Mağdur-2707
 • D. -Konu-2711
 • 2. -Manevi Unsurlar-2711
 • A. -Genel Olarak-2711
 • B. -Plan veya Politikanın Varlığı-2713
 • C. -Tamamen veya Kısmen Yok Etme-2714
 • D. -Yok Etme Kastının İspatı-2717
 • V. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-2718
 • 1. -Teşebbüs-2718
 • 2. -İştirak-2719
 • 3. -İçtima-2719
 • MADDE 77- İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR-2720
 • Gerekçe-2720
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-2721
 • MADDE 78- ÖRGÜT-2722
 • Gerekçe-2722
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI VE İNSAN TİCARETİ
 • MADDE 79- GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI-2723
 • Gerekçe-2723
 • -GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI (m. 79)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-2725
 • I. -GENEL BİLGİLER-2725
 • II. -KORUNAN HUKUKİ DEĞER-2726
 • III. -SUÇUN UNSURLARI-2727
 • 1. -Maddi Unsurlar-2727
 • A. -Fiil-2727
 • a. -Bir Yabancıyı Yasal Olmayan Yollardan Ülkeye Sokmak-2727
 • b. -Yabancının Yasal Olmayan Yollardan Ülkede Kalmasına İmkân Sağlamak-2729
 • c. -Türk Vatandaşı veya Yabancının Yasal Olmayan Yollardan Yurt Dışına Çıkmasına İmkân Sağlamak-2731
 • B. -Fail-2732
 • C. -Mağdur-2733
 • D. -Konu-2733
 • E. -Suçun Nitelikli Unsurları-2734
 • 2. -Manevi Unsurlar-2736
 • IV. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-2737
 • 1. -Teşebbüs-2737
 • 2. -İştirak-2739
 • 3. -İçtima-2740
 • V. -SORUŞTURMA USULÜ VE YAPTIRIM-2742
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-2743
 • MADDE 80- İNSAN TİCARETİ-2767
 • Gerekçe-2767
 • -İNSAN TİCARETİ (m. 80)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-2768
 • I. -GENEL BİLGİLER-2768
 • II. -BENZER SUÇ TİPLERİYLE MUKAYESE-2773
 • 1. -Göçmen Kaçakçılığı Suçu (m. 79)-2773
 • 2. -Fuhuş Suçu (m. 227)-2776
 • 3. -Dilencilik Suçu (m. 229)-2778
 • 4. -Kasten Yaralama (m. 86), Tehdit (m. 106) ve Kişyi Hürriyetinden Yoksun Kılma (m. 109) Suçları-2779
 • 5. -Organ ve Doku Ticareti Suçu (m. 91)-2779
 • 6. -Müstehcenlik Suçu (m. 226)-2779
 • 7. -Eziyet (m. 96), Cinsel Saldırı (m. 102) ve Cinsel İstismar (m. 103) Suçları-2780
 • 8. -Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması Suçu (m. 282)-2781
 • 9. -Rüşvet Suçu (m. 252)-2781
 • III. -KORUNAN HUKUKİ DEĞER-2781
 • IV. -SUÇUN UNSURLARI-2783
 • 1. -Maddi Unsurlar-2783
 • A. -Fiil-2783
 • a. -Araç Fiiller-2784
 • aa. -Tehdit, Baskı, Cebir ve Şiddet-2785
 • bb. -Nüfuzu Kötüye Kullanmak-2787
 • cc. -Kandırmak-2788
 • dd. -Kişiler Üzerindeki Denetim Olanaklarından Yararlanmak-2788
 • ee. -Kişilerin Çaresizliklerinden Yararlanmak-2789
 • b. -Asıl Fiiller-2790
 • aa. -Ülkeye Sokmak veya Ülke Dışına Çıkarmak-2791
 • bb. -Tedarik Etmek-2791
 • cc. -Kaçırmak-2791
 • dd. -Bir Yerden Başka Bir Yere Götürmek-2792
 • ee. -Sevk Etmek-2792
 • ff. -Barındırmak-2793
 • B. -Fail-2793
 • C. -Mağdur-2793
 • D. -Konu-2793
 • 2. -Manevi Unsurlar-2794
 • 3. -Hukuka Aykırılık Unsuru-2796
 • V. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-2797
 • 1. -Teşebbüs-2797
 • 2. -İştirak-2798
 • 3. -İçtima-2798
 • VI. -SORUŞTURMA USULÜ-2800
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-2801
 • İKİNCİ KISIM
 • KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • HAYATA KARŞI SUÇLAR
 • MADDE 81- KASTEN ÖLDÜRME-2824
 • Gerekçe-2824
 • -KASTEN ÖLDÜRME (m. 81)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-2824
 • I. -GENEL BİLGİLER-2824
 • II. -KORUNAN HUKUKİ DEĞER-2826
 • III. -SUÇUN UNSURLARI-2827
 • 1. -Tipiklik ve Benzer Suçlardan Farkı-2827
 • A. -Soykırım Suçu (m. 76)-2828
 • B. -İnsanlığa Karşı Suçlar (m. 77)-2828
 • C. -İhmali Davranışla Kasten Öldürme Suçu (m. 83)-2829
 • D. -Taksirle Öldürme Suçu (m. 85)-2829
 • E. -Kasten Yaralama Sonucu Ölüm Meydana Gelmesi (m. 87/4)-2829
 • 2. -Suçun Maddi Unsurları-2830
 • A. -Fiil-2830
 • B. -Netice-2831
 • C. -İlliyet Bağı-2833
 • D. -Fail-2837
 • E. -Mağdur-2837
 • F. -Konu-2838
 • 3. -Suçun Manevi Unsurları-2839
 • A. -Genel Bilgiler-2839
 • B. -Fiilin Nitelendirilmesi: Kişinin Kastının Öldürmeye Yönelik Olup Olmadığının Tespiti-2840
 • C. -Yargıtay’ın Fiilin Nitelendirilmesi ile İlgili Geliştirdiği Kriterler-2840
 • a. -Mağdur ile Fail Arasındaki Husumet Sebebi ve Mahiyeti-2841
 • b. -Suçta Kullanılan Saldırı Aleti, Kuvveti ve Tesir Mesafesi-2841
 • c. -Bulundukları Yerin Durumu-2842
 • d. -Mağdurun Vücudunda Meydana Gelen Yara Yeri ve Mahiyeti-2842
 • e. -Failin fiiline kendiliğinden mi, yoksa engel bir nedenden dolayı mı son verdiği hususu-2843
 • f. -Hadisenin Sebebine Göre, Başlangıç, Devam ve Sona Ermesini Kapsayan Oluşu-2844
 • D. -Olası Kastla Öldürme-2844
 • E. -Kasten Yaralama Neticesi Ölüm Meydana Gelmesi (m. 87/4)-2846
 • 4. -Hukuka Aykırılık Unsuru-2847
 • A. -Kanun Hükmünü Yerine Getirme-2847
 • B. -Meşru Savunma-2849
 • C. -İlgilinin Rızası-2850
 • D. -Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Aşılması-2851
 • a. -Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Kast Olmaksızın Aşılması -2851
 • b. -Meşru Müdafaada Sınırın Mazur Görülebilecek Bir Heyecan, Korku veya Telaştan Aşılması (m. 27/2)-2851
 • IV. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-2852
 • 1. -Teşebbüs-2852
 • 2. -İştirak-2853
 • 3. -İçtima-2855
 • V. -YAPTIRIM-2855
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-2855
 • MADDE 82- NİTELİKLİ HÂLLER-3000
 • Gerekçe-3000
 • -NİTELİKLİ HALLER (m. 82)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-3002
 • I. -GENEL BİLGİLER-3002
 • II. -FİİLİN İŞLENİŞ TARZIYLA İLGİLİ OLANLAR-3004
 • 1. -Tasarlayarak Kasten Öldürme (m. 82/1-a)-3004
 • 2. -Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek Kasten Öldürme (m. 82/1-b)-3008
 • A. -Canavarca Hisle Öldürme-3009
 • B. -Eziyet Çektirerek Öldürme-3011
 • 3. -Yangın, Su Baskını, Tahrip, Batırma veya Bombalama ya da Nükleer, Biyolojik veya Kimyasal Silâh Kullanmak Suretiyle Kasten Öldürme (m. 82/1-c)-3013
 • A. -Yangın-3014
 • B. -Su Baskını-3015
 • C. -Tahrip-3015
 • D. -Batırma-3016
 • E. -Bombalama-3016
 • F. -Nükleer, Biyolojik veya Kimyasal Silah Kullanma-3018
 • a. -Nükleer Silah Kullanma-3018
 • b. -Biyolojik Silah Kullanma-3019
 • c. -Kimyasal Silah Kullanma-3020
 • III. -FAİL İLE MAĞDUR ARASINDAKİ İLİŞKİ BAKIMINDAN NİTELİKLİ UNSUR: FİİLİN ÜSTSOY VEYA ALTSOYDAN BİRİNE YA DA EŞ VEYA KARDEŞE KARŞI İŞLENMESİ-3021
 • 1. -Genel Açıklamalar-3021
 • A. -Üstsoy - Altsoy-3022
 • B. -Eş-3024
 • C. -Kardeş-3026
 • 2. -Özgü Suç ve Özgü Suça İştirak Bakımından Değerlendirme-3026
 • IV. -MAĞDURA İLİŞKİN NİTELİKLİ HALLER-3029
 • 1. -Fiilin Çocuğa ya da Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi (m. 82/1-e)-3029
 • A. -Çocuk-3029
 • B. -Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişi-3030
 • a. -Mağdurun Beden Bakımından Kendini Savunamayacak Durumda Olması-3031
 • b. -Mağdurun Ruh Bakımından Kendini Savunamayacak Durumda Olması-3032
 • 2. -Fiilin Gebe Olduğu Bilinen Kadına Karşı İşlenmesi (m. 82/1-f)-3033
 • 3. -Fiilin Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi (m. 82/1-g)-3035
 • V. -GÜDÜLEN AMAÇ VE SAİK İLE İLGİLİ NİTELİKLİ HALLER-3037
 • 1. -Fiilin Bir Suçu Gizlemek, Delillerini Ortadan Kaldırmak veya İşlenmesini Kolaylaştırmak ya da Yakalanmamak Amacıyla İşlenmesi (m. 82/1-h)-3037
 • A. -Genel Açıklamalar-3037
 • B. -Suçu Gizleme-3038
 • C. -Suç Delillerini Ortadan Kaldırma-3039
 • D. -Suçun İşlenmesini Kolaylaştırma-3040
 • E. -Yakalanmamak-3041
 • 2. -Fiilin Bir Suçu İşleyememekten Dolayı Duyulan İnfialle İşlenmesi (m. 82/1-i)-3041
 • 3. -Fiilin Kan Gütme Saiki İle İşlenmesi (m. 82/1-j)-3043
 • 4. -Fiilin Töre Saiki ile İşlenmesi (m. 82/1-k)-3046
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-3051
 • MADDE 83- KASTEN ÖLDÜRMENİN İHMALİ DAVRANIŞLA İŞLENMESİ-3145
 • Gerekçe-3145
 • -KASTEN ÖLDÜRMENİN İHMALİ DAVRANIŞLA İŞLENMESİ (m. 83)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-3146
 • I. -GENEL AÇIKLAMALAR-3146
 • II. -SUÇUN UNSURLARI-3147
 • 1. -Tipiklik ve Benzer Suçlardan Farkı-3147
 • A. -Terk Suçunun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Hali (m. 97/2)-3148
 • B. -Yardım ve Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi Dolayısıyla Ölüme Sebebiyet Verme (m. 98/2)-3149
 • C. -Taksirle Öldürme Suçu (m. 85)-3150
 • 2. -Maddi Unsurlar-3150
 • A. -Fiil-3150
 • a. -Kanundan Doğan Yükümlülük-3153
 • b. -Sözleşmeden Doğan Yükümlülük-3154
 • c. -Önceden Yapılan Tehlikeli Fiil-3155
 • B. -Fail-3155
 • C. -Mağdur-3155
 • D. -Konu-3155
 • 3. -Manevi Unsurlar-3156
 • 4. -Hukuka Aykırılık Unsuru-3156
 • III. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-3157
 • 1. -Teşebbüs-3157
 • 2. -İştirak-3157
 • 3. -İçtima-3159
 • IV. -YAPTIRIM-3160
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-3160
 • MADDE 84- İNTİHARA YÖNLENDİRME-3168
 • Gerekçe-3168
 • -İNTİHARA YÖNLENDİRME (m. 84)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-3169
 • I. -GENEL BİLGİLER-3169
 • II. -KORUNAN HUKUKİ DEĞER-3171
 • III. -SUÇUN UNSURLARI-3172
 • 1. -Maddi Unsurlar-3172
 • A. -Fiil-3172
 • a. -İntihara Yönlendirme (m. 84/1)-3172
 • aa. -İntihara Azmettirme-3173
 • bb. -İntihara Teşvik Etme-3174
 • cc. -İntihar Kararını Kuvvetlendirme-3174
 • dd. -İntihara Yardım Etme-3174
 • b. -Başkalarını İntihara Alenen Teşvik Etme-3175
 • c. -İntihara Sevk ve Mecbur Etme-3177
 • aa. -İşlediği Fiilin Anlam ve Sonuçlarını Algılama Yeteneği Gelişmemiş Olan veya Ortadan Kaldırılan Kişilerin İntihara Sevk Edilmesi-3177
 • bb. -Cebir veya Tehdit Kullanmak Suretiyle Kişilerin İntihara Mecbur Edilmesi-3177
 • B. -Fail-3177
 • C. -Mağdur-3178
 • D. -Nitelikli Unsurlar-3178
 • 2. -Manevi Unsurlar-3178
 • IV. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-3179
 • 1. -Teşebbüs-3179
 • 2. -İştirak-3179
 • 3. -İçtima-3179
 • V. -SORUŞTURMA USULÜ-3180
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-3180
 • MADDE 85- TAKSİRLE ÖLDÜRME-3187
 • Gerekçe-3187
 • -TAKSİRLE ÖLDÜRME (m. 85)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-3187
 • I. -GENEL BİLGİLER-3187
 • II. -TAKSİRİN UNSURLARI VE ARZ ETTİĞİ ÖZELLİKLER-3188
 • III. -SUÇUN NİTELİKLİ HALİ-3191
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-3192
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA KARŞI SUÇLAR
 • MADDE 86- KASTEN YARALAMA-3244
 • Gerekçe-3244
 • -KASTEN YARALAMA (m. 86)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-3246
 • I. -GENEL BİLGİLER-3246
 • II. -SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER-3247
 • III. -BENZER SUÇLARLA MUKAYESE-3247
 • 1. -Cebir Kullanma Suçu (m. 108)-3247
 • 2. -İşkence Suçu (m. 94)-3248
 • 3. -Zor Kullanma Yetkisine İlişkin Sınırın Aşılması Suçu (m. 256)-3249
 • 4. -Cinsel Saldırı (m. 102)-3249
 • IV. -SUÇUN UNSURLARI-3249
 • 1. -Tipiklik-3249
 • 2. -Maddi Unsurlar-3250
 • A. -Genel Olarak-3250
 • B. -Fiil-3250
 • a. -Suçun icrai davranışla işlenmesi-3250
 • aa. -Başkasının vücuduna acı vermek-3250
 • bb. -Sağlık ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olma-3252
 • b. -Suçun ihmali davranışla işlenmesi (TCK. m. 88)-3253
 • C. -Fail, Konu ve Mağdur-3253
 • D. -Suçun Nitelikli Unsurları-3254
 • a. -Daha az cezayı gerektiren nitelikli unsur: Fiilin etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması-3254
 • b. -Daha ağır cezayı gerektiren nitelikli unsurlar-3255
 • aa. -Suçun üstsoy, altsoy, eş veya kardeşe karşı işlenmesi-3255
 • bb. -Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenme-3256
 • cc. -Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle işlenme-3256
 • dd. -Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi-3256
 • ee. -Silahla işlenme-3257
 • 3. -Hukuka Aykırılık Unsuru-3258
 • 4. -Manevi Unsurlar-3259
 • V. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-3260
 • 1. -Teşebbüs-3260
 • A. -Genel Bilgiler-3260
 • B. -Suçun Tamamlanması, Yaralama Suçunun Kasten Öldürmeye Teşebbüsten Ayrımı-3261
 • 2. -İştirak-3266
 • 3. -İçtima-3268
 • VI. -YAPTIRIM-3269
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-3269
 • MADDE 87- NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ YARALAMA-3336
 • Gerekçe-3337
 • -NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ YARALAMA (m. 87)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-3339
 • I. -GENEL BİLGİLER-3339
 • II. -NETİCE SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ YARALAMANIN ŞEKİLLERİ-3339
 • 1. -TCK. nun 87/1. Maddesinde Düzenlenen Haller-3339
 • A. -Yaralamanın Duyulardan veya Organlardan Birinin İşlevinin Sürekli Zayıflamasına Sebep Olması-3339
 • B. -Konuşmada Sürekli Zorluğa Sebebiyet Verme-3340
 • C. -Yüzde Sabit İz Kalması-3340
 • D. -Mağdurun Yaşamını Tehlikeye Sokma-3341
 • E. -Yaralamanın Gebe Bir Kadına Karşı İşlenip de Çocuğunun Vaktinden Önce Doğmasına Sebep Olma-3342
 • 2. -TCK. nun 87/2. Maddesinde Düzenlenen Haller-3343
 • A. -Kişiyi İyileşme Olanağı Bulunmayan Bir Hastalığa veya Bitkisel Hayata Sokma-3343
 • B. -Duyulardan veya Organlarından Birinin İşlevini Yitirmesi-3343
 • C. -Konuşma Ya Da Çocuk Yapma Yeteneğinin Kaybolması-3343
 • D. -Yüzün Sürekli Değişikliği-3344
 • E. -Gebe Bir Kadına Karşı İşlenip de Çocuğunun Düşmesi-3345
 • 3. -Vücutta Kemik Kırılmasına Neden Olma (TCK. m. 87/3)-3345
 • 4. -Kasten Yaralama Sonucunda Ölüm Meydana Gelmesi (TCK. m. 87/4)-3346
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-3348
 • 3. CİLT
 • MADDE 88- KASTEN YARALAMANIN İHMALİ DAVRANIŞLA İŞLENMESİ-3415
 • 5328 Sayılı Kanunun ilgili hükmünün gerekçesi-3415
 • -KASTEN YARALAMANIN İHMALİ DAVRANIŞLA İŞLENMESİ SUÇU (m. 88)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-3415
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-3416
 • MADDE 89- TAKSİRLE YARALAMA-3417
 • Gerekçe-3418
 • -TAKSİRLE YARALAMA (m. 89)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-3418
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-3418
 • MADDE 90- İNSAN ÜZERİNDE DENEY-3464
 • Gerekçe-3465
 • MADDE 91- ORGAN VEYA DOKU TİCARETİ-3468
 • Gerekçe-3468
 • -ORGAN VE DOKU TİCARETİ SUÇLARI (m. 91-93)- İLE İLGİLİ ORTAK AÇIKLAMALAR-3469
 • I. -GENEL AÇIKLAMALAR, SUÇ TİPLERİNDE AÇIKLANMASI GEREKLİ MÜŞTEREK KAVRAMLAR-3469
 • 1. -Genel Açıklamalar-3469
 • 2. -Suç Tiplerinde Açıklanması Gerekli Müşterek Kavramlar-3471
 • A. -Organ-3471
 • B. -Doku-3471
 • II. -ORGAN VE DOKU TİCARETİ SUÇLARIYLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER-3472
 • III. -YAŞAYAN KİŞİDEN RIZASINA AYKIRI OLARAK ORGAN VEYA DOKU ALMA SUÇU (m. 91/1)-3473
 • 1. -Genel Bilgiler-3473
 • 2. -Suçun Unsurları-3473
 • A. -Tipiklik-3473
 • B. -Maddi Unsurlar-3474
 • a. -Ceza Normunun Yasakladığı Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı-3474
 • b. -Fail-3475
 • c. -Mağdur-3475
 • d. -Konu-3475
 • e. -Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Hal: Suçun Örgüt Faaliyeti Kapsamında İşlenmesi-3476
 • C. -Manevi Unsurlar-3477
 • a. -Genel Bilgiler-3477
 • b. -Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Hal: Suçun İşlenmesi Sonucunda Mağdurun Ölmesi-3477
 • D. -Hukuka Aykırılık Unsuru-3478
 • a. -Genel Açıklamalar-3478
 • b. -Hakkın İcrası Hukuka Uygunluk Sebebi: Hukuken geçerli rızaya dayalı olarak kişiden organ veya doku alınması-3478
 • aa. -Üstün Amaç-3478
 • bb. -Zararsızlık ve Elverişlilik-3479
 • cc. -Vericinin Rızası-3480
 • dd. -Hekimin Onayı ve Aydınlatma Yükümlülüğü-3481
 • 3. -Suçun Özel Görünüş Şekilleri-3484
 • A. -Teşebbüs, Gönüllü vazgeçme-3484
 • B. -İştirak-3484
 • C. -İçtima-3484
 • 4. -Yaptırım-3485
 • IV. -ÖLÜDEN HUKUKA AYKIRI ŞEKİLDE ORGAN VEYA DOKU ALMA SUÇU (m. 91/2)-3486
 • 1. -Genel Bilgiler-3486
 • 2. -Suçun Unsurları-3486
 • A. -Tipiklik-3486
 • a. -Ölümün Tarif ve Tesbiti-3487
 • b. -Ölüden Organ ve Doku Alınması Konusunda Kabul Edilen Modeller-3491
 • c. -Türk Hukuku-3493
 • B. -Suçun Maddi Unsurları-3494
 • a. -Ceza Normunun Yasakladığı Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı-3494
 • b. -Fail-3495
 • c. -Mağdur-3495
 • d. -Konu-3495
 • C. -Suçun Manevi Unsurları-3496
 • D. -Hukuka Aykırılık-3496
 • 3. -Suçun Özel Görünüş Şekilleri-3497
 • A. -Teşebbüs-3497
 • B. -İştirak-3497
 • C. -İçtima-3497
 • 4. -Yaptırım-3498
 • V. -ORGAN VEYA DOKU SATIN ALMA, SATMA, SATILMASINA ARACILIK ETME SUÇU (m. 91/3)-3498
 • 1. -Genel Bilgiler-3498
 • 2. -Suçun Unsurları-3499
 • A. -Suçun Maddi Unsurları-3499
 • a. -Ceza Normunun Yasakladığı Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı-3499
 • aa. - Satmak-3499
 • bb. -Satın Almak-3500
 • cc. -Satışa Aracılık Etmek-3500
 • b. -Fail-3500
 • c. -Konu-3501
 • d. -Nitelikli Hal: Suçun Örgüt Faaliyeti Kapsamında İşlenmesi-3501
 • B. -Suçun Manevi Unsurları-3501
 • C. - Hukuka Aykırılık Unsuru-3501
 • 3. -Suçun Özel Görünüş Şekilleri-3501
 • A. -Teşebbüs-3501
 • B. -İştirak-3501
 • C. -İçtima-3502
 • 4. -Kusurluluğu Kaldıran Hal: Zorunluluk Hali-3503
 • 5. -Cezayı Kaldıran veya Azaltan Şahsi Sebep Olarak Etkin Pişmanlık (TCK. m. 93)-3503
 • 6. -Yaptırım-3504
 • MADDE 92- ZORUNLULUK HÂLİ-3505
 • Gerekçe-3505
 • -ZORUNLULUK HALİ (m. 92)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-3505
 • MADDE 93- ETKİN PİŞMANLIK-3506
 • Gerekçe-3506
 • -ETKİN PİŞMANLIK (m. 93)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-3506
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • İŞKENCE VE EZİYET
 • MADDE 94- İŞKENCE-3507
 • Gerekçe-3507
 • -İŞKENCE SUÇU (m. 94)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-3510
 • I. -GENEL BİLGİLER-3510
 • II. -TARİHİ GELİŞİM-3512
 • 1. -Avrupa Hukuku-3512
 • 2. -Türk Hukuku-3517
 • III. -MUKAYESELİ HUKUK-3520
 • 1. -Fransa-3520
 • 2. -İspanya-3523
 • IV. -KORUNAN HUKUKİ DEĞER-3524
 • V. -SUÇUN UNSURLARI-3526
 • 1. -Tipiklik-3526
 • 2. -Maddi Unsurlar-3527
 • A. -Fiil-3527
 • B. -Netice-3532
 • C. -Fail-3533
 • D. -Mağdur-3534
 • E. -Konu-3535
 • F. -Suçun Nitelikli Unsurları-3536
 • a. -Mağdurun Özelliğine İlişkin Cezanın Artırılmasını Gerektiren Nitelikli Unsurlar-3536
 • b. -Fiilin İşleniş Şekli bakımından Cezanın Artırılmasını Gerektiren Nitelikli Unsur-3536
 • 3. -Manevi Unsurlar-3537
 • 4. -Hukuka Aykırılık Unsuru-3537
 • VI. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-3539
 • 1. -Teşebbüs-3539
 • 2. -İştirak-3539
 • 3. -İçtima-3539
 • VII. -SORUŞTURMA USULÜ VE YAPTIRIM-3540
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-3540
 • MADDE 95- NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ İŞKENCE-3559
 • Gerekçe-3559
 • -NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ İŞKENCE SUÇU (m. 95)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-3560
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-3565
 • MADDE 96- EZİYET-3567
 • Gerekçe-3567
 • -EZİYET SUÇU (m. 96)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-3567
 • I. -GENEL BİLGİLER-3567
 • II. -KORUNAN HUKUKİ DEĞER-3568
 • III. -SUÇUN UNSURLARI-3568
 • 1. -Maddi Unsurlar-3568
 • A. -Fiil-3568
 • B. -Fail-3571
 • C. -Mağdur-3571
 • D. -Konu-3572
 • E. -Suçun Nitelikli Unsurları-3572
 • 2. -Manevi Unsurlar-3572
 • 3. -Hukuka Aykırılık Unsuru-3573
 • IV. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-3573
 • 1. -Teşebbüs-3573
 • 2. -İştirak-3573
 • 3. -İçtima-3573
 • V. -SORUŞTURMA USULÜ VE YAPTIRIM-3575
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-3576
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • KORUMA, GÖZETİM, YARDIM VEYA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLÂLİ
 • MADDE 97- TERK-3585
 • Gerekçe-3585
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-3586
 • MADDE 98- YARDIM VEYA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ-3591
 • Gerekçe-3591
 • -YARDIM VEYA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ (m. 98)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-3591
 • I. -GENEL BİLGİLER-3591
 • II. -KORUNAN HUKUKİ DEĞER-3592
 • III. -SUÇUN UNSURLARI-3593
 • 1. -Maddi Unsurlar-3593
 • A. -Fiil-3593
 • a. -Yardım etmeme-3593
 • b. -Bildirimde bulunmama-3595
 • B. -Fail-3596
 • C. -Mağdur-3598
 • D. -Konu-3598
 • 2. -Manevi Unsurlar-3599
 • A. -Genel Olarak-3599
 • B. -Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Hal-3600
 • 3. -Hukuka Aykırılık Unsuru-3600
 • IV. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-3600
 • 1. -Teşebbüs-3600
 • 2. -İştirak-3600
 • 3. -İçtima-3600
 • V. -KUSURLULUĞU ETKİLEYEN HALLER-3601
 • VI. -SORUŞTURMA USULÜ VE YAPTIRIM-3601
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-3602
 • BEŞİNCİ BÖLÜM
 • ÇOCUK DÜŞÜRTME, DÜŞÜRME VEYA KISIRLAŞTIRMA
 • MADDE 99- ÇOCUK DÜŞÜRTME-3611
 • Gerekçe-3612
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-3612
 • MADDE 100- ÇOCUK DÜŞÜRME-3617
 • Gerekçe-3617
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-3617
 • MADDE 101- KISIRLAŞTIRMA-3621
 • Gerekçe-3621
 • Madde 102- CİNSEL SALDIRI-3622
 • Gerekçe-3623
 • -CİNSEL SALDIRI (m. 102)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-3625
 • I. -GENEL BİLGİLER-3625
 • II. -BENZER SUÇ TİPLERİYLE MUKAYESE-3628
 • III. -KORUNAN HUKUKİ DEĞER-3628
 • IV. -SUÇUN UNSURLARI-3629
 • 1. -Maddi Unsurlar-3629
 • A. -Fiil-3629
 • B. -Fail, Mağdur, Konu-3633
 • C. -Suçun Nitelikli Unsurları-3634
 • a. -Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur-3634
 • b. -Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsurlar-3636
 • aa. -Cinsel Saldırı Suçunun Vücuda Organ veya Sair Bir Cisim Sokulması Suretiyle İşlenmesi (m. 102/2)-3636
 • bb. -Fiilin Beden veya Ruh Bakımından Kendini Savunamayacak Durumda Bulunan Bir Kişiye Karşı İşlenmesi (m. 102/3-a)-3640
 • cc. -Suçun Kamu Görevinin, Vesayet veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi (m. 102/3-b)-3641
 • dd. -Suçun Üçüncü Derece Dâhil Kan veya Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı ya da Üvey Baba, Üvey Ana, Üvey Kardeş, Evlat Edinen veya Evlatlık Tarafından İşlenmesi (m. 102/3-c)-3642
 • ee. -Suçun Silahla veya Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (m. 102/3-d)-3642
 • ff. -Suçun İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi (m. 102/3-e)-3644
 • 2. -Manevi Unsurlar-3644
 • V. -NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ HALLER-3646
 • 1. -Cinsel Saldırı İçin Başvurulan Cebir ve Şiddetin Kasten Yaralama Suçunun Ağır Neticelerine Neden Olması (m. 102/4)-3646
 • 2. Suç Sonucu Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesi veya Ölmesi (m. 102/5)-3646
 • VI. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-3647
 • 1. -Teşebbüs-3647
 • 2. -İştirak-3649
 • 3. -İçtima-3650
 • VII. -SORUŞTURMA USULÜ VE YAPTIRIM-3652
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-3653
 • Madde 103- ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI-3705
 • Gerekçe-3706
 • -ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI (m. 103)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-3708
 • I. -GENEL BİLGİLER-3708
 • II. -KORUNAN HUKUKİ DEĞER-3709
 • III. -SUÇUN UNSURLARI-3710
 • 1. -Maddi Unsurlar-3710
 • A. -Fiil-3710
 • B. -Fail, Mağdur, Konu-3711
 • C. -Suçun Nitelikli Unsurları-3712
 • a. -Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur-3712
 • D. -Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Haller-3714
 • a. -Cinsel İstismarın Vücuda Organ veya Sair Bir Cisim Sokulması Suretiyle Gerçekleştirilmesi (m. 103/2)-3714
 • b. -Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (m. 103/3-a)-3716
 • c. Suçun İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi (m. 103/3-b)-3717
 • d. -Failin Vasfı İle Fail İle Mağdur Arasındaki İlişki Bakımından Cezayı Artıran Nitelikli Unsurlar (m. 103/3-c)-3717
 • e. -Suçun Vasi, Eğitici, Öğretici, Bakıcı, Koruyucu Aile veya Sağlık Hizmeti Veren ya da Koruma, Bakım veya Gözetim Yükümlülüğü Bulunan Kişiler Tarafından İşlenmesi (m. 103/3-d)-3718
 • f. -Kamu Görevinin veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi (m. 103/3-e)-3720
 • g. -Cinsel İstismarın, Birinci Fıkranın (a) Bendindeki Çocuklara Karşı Cebir veya Tehditle ya da (b) Bendindeki Çocuklara Karşı Silah Kullanmak Suretiyle Gerçekleştirilmesi (m. 103/4)-3720
 • 2. -Manevi Unsurlar-3720
 • IV. -SUÇUN NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ HALLERİ-3721
 • V. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-3721
 • 1. -Teşebbüs-3721
 • 2. -İştirak-3722
 • 3. -İçtima-3722
 • VI. -SORUŞTURMA USULÜ VE YAPTIRIM-3723
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-3724
 • MADDE 104- REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ-3766
 • Gerekçe-3766
 • -REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU (m. 104)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-3767
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-3770
 • Madde 105- CİNSEL TACİZ-3786
 • Gerekçe-3786
 • -CİNSEL TACİZ SUÇU (m. 105)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-3787
 • I. -GENEL BİLGİLER-3787
 • II. -MUKAYESELİ HUKUK-3789
 • III. -KORUNAN HUKUKİ DEĞER-3791
 • IV. -SUÇUN UNSURLARI-3791
 • 1. -Maddi Unsurlar-3791
 • A. -Fiil-3791
 • B. -Fail, Mağdur, Konu-3793
 • C. -Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsurlar-3794
 • a. -Kamu Görevinin veya Hizmet İlişkisinin ya da Aile İçi İlişkinin Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi (m. 105/2-a)-3794
 • b. -Suçun Vasi, Eğitici, Öğretici, Bakıcı, Koruyucu Aile veya Sağlık Hizmeti Veren ya da Koruma, Bakım veya Gözetim Yükümlülüğü Bulunan Kişiler Tarafından İşlenmesi (m. 105/2-b)-3795
 • c. -Suçun Aynı İşyerinde Çalışmanın Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi (m. 105/2-c)-3795
 • d. -Suçun Posta veya Elektronik Haberleşme Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi (m. 105/2-d)-3795
 • e. -Suçun Teşhir Suretiyle İşlenmesi (m. 105/2-d)-3795
 • f. -Cinsel Taciz Sonucunda Mağdurun İşi Bırakmak, Okuldan veya Ailesinden Ayrılmak Zorunda Kalmış Olması (m. 105/2-son)-3796
 • 2. -Manevi Unsurlar-3796
 • V. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-3796
 • 1. -Teşebbüs-3796
 • 2. -İştirak-3797
 • 3. -İçtima-3797
 • VI. -SORUŞTURMA USULÜ VE YAPTIRIM-3798
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-3799
 • YEDİNCİ BÖLÜM
 • HÜRRİYETE KARŞI SUÇLAR
 • Madde 106- TEHDİT-3823
 • Gerekçe-3823
 • -TEHDİT SUÇU (m. 106)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-3825
 • I. -GENEL BİLGİLER-3825
 • II. -BENZER SUÇLARLA MUKAYESESİ-3827
 • 1. -Şantaj Suçu (m. 107)-3827
 • 2. -Cebir Kullanma Suçu (m. 108)-3830
 • 3. -Eğitim ve Öğretimin Engellenmesi Suçu (m. 112)-3831
 • 4. -Kamu Kurumu veya Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Engellenmesi Suçu (m. 113)-3834
 • III. -MUKAYESELİ HUKUK-3835
 • IV. -KORUNAN HUKUKİ DEĞER-3839
 • V. -SUÇUN UNSURLARI-3840
 • 1. -Maddi Unsurlar-3840
 • A. -Fiil-3840
 • B. -Fail-3842
 • C. -Mağdur-3842
 • D. -Konu-3843
 • E. -Nitelikli Unsurlar-3844
 • a. -Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsurlar-3844
 • aa. -Tehdidin Silahla İşlenmesi-3845
 • bb. -Failin Kendini Tanınmayacak Bir Hale Koyarak Tehdit Suçunu İşlemesi-3846
 • cc. -Tehdidin İmzasız Mektupla İşlenmesi-3847
 • dd. -Tehdidin Özel İşaretlerle Yapılması-3849
 • ee. -Tehdidin Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi-3849
 • ff. -Tehdidin Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanarak Gerçekleştirilmesi-3850
 • b. -Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur-3850
 • 2. -Manevi Unsurlar-3851
 • 3. -Hukuka Aykırılık Unsuru-3854
 • VI. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-3855
 • 1. -Teşebbüs-3855
 • 2. -İştirak-3855
 • 3. -İçtima-3855
 • VII. SORUŞTURMA USÛLÜ VE YAPTIRIM-3856
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-3857
 • Madde 107- ŞANTAJ-3967
 • Gerekçe-3967
 • -ŞANTAJ SUÇU (m. 107)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-3968
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-3970
 • Madde 108- CEBİR-3985
 • Gerekçe-3985
 • -CEBİR SUÇU (m. 108)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-3985
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-3987
 • Madde 109- KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA-3990
 • Gerekçe-3990
 • -KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇU (m. 109)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-3992
 • I. -GENEL BİLGİLER-3992
 • II. -TARİHİ GELİŞİM-3993
 • III. -KORUNAN HUKUKİ DEĞER-3995
 • IV. -SUÇUN UNSURLARI-3996
 • 1. -Maddi Unsurlar-3996
 • A. -Fiil-3996
 • B. -Fail-4003
 • C. -Mağdur-4004
 • D. -Konu-4005
 • E. -Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsurlar-4005
 • a. -Genel Bilgiler-4005
 • b. -Fiili İşlemek İçin veya İşlendiği Sırada Cebir, Tehdit veya Hile Kullanılması (m. 109/2)-4008
 • c. -Suçun Silahla İşlenmesi (109/3 (a))-4009
 • d. -Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (m. 109/3(b))-4009
 • e. -Suçun Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi (m. 109/3(c))-4010
 • f. -Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle Suçun İşlenmesi (m. 109/3 (d))-4010
 • g. -Suçun Üstsoy, Altsoy veya Eşe Karşı İşlenmesi (m. 109/3 (e))-4011
 • h. -Suçun Çocuğa ya da Beden veya Ruh Bakımından Kendini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi (m. 109/3 (f))-4012
 • ı. -Suçun Cinsel Amaçla İşlenmesi (m. 109/5)-4013
 • 2. -Manevi Unsurlar-4013
 • 3. -Hukuka Aykırılık Unsuru-4014
 • V. -NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ HAL: SUÇUN MAĞDURUN EKONOMİK BAKIMDAN ÖNEMLİ BİR KAYBINA NEDEN OLMASI (m. 109/4)-4019
 • VI. -CEZAYI AZALTAN ŞAHSİ SEBEP OLARAK ETKİN PİŞMANLIK (m. 110)-4020
 • VII. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-4022
 • 1. -Teşebbüs-4022
 • 2. -İştirak-4022
 • 3. -İçtima-4022
 • VIII. SORUŞTURMA USULÜ VE YAPTIRIM-4024
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-4026
 • Madde 110- ETKİN PİŞMANLIK-4094
 • Gerekçe-4094
 • -ETKİN PİŞMANLIK (m. 110)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-4094
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-4094
 • Madde 111- TÜZEL KİŞİLER HAKKINDA GÜVENLİK TEDBİRİ UYGULANMASI-4111
 • Gerekçe-4111
 • Madde 112- EĞİTİM VE ÖĞRETİM HAKKININ ENGELLENMESİ-4112
 • Gerekçe-4112
 • -EĞİTİM VE ÖĞRETİM HAKKININ ENGELLENMESİ SUÇU (m. 112)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-4113
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-4116
 • Madde 113- KAMU HİZMETLERİNDEN YARARLANMA HAKKININ ENGELLENMESİ-4118
 • Gerekçe-4118
 • -KAMU HİZMETLERİNDEN YARARLANMA HAKKININ ENGELLENMESİ SUÇU (m. 113)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-4119
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-4121
 • Madde 114- SİYASÎ HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ-4125
 • Gerekçe-4125
 • -SİYASİ HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ SUÇU (m. 114)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-4126
 • I. -GENEL BİLGİLER-4126
 • II. -KORUNAN HUKUKİ DEĞER-4128
 • III. -SUÇUN UNSURLARI-4128
 • 1. -Maddi Unsurlar-4128
 • A. -Fiil, Netice-4128
 • a. -Siyasi Hakların Kullanılmasının Engellenmesi (m. 114/1)-4129
 • b. -Siyasi Partinin Faaliyetlerinin Engellenmesi (m. 114/2)-4130
 • B. -Fail-4131
 • C. -Mağdur-4131
 • D. -Konu-4132
 • E. -Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsurlar-4133
 • a. -Suçun Silahla İşlenmesi (m. 119/1 (a))-4133
 • b. -Suçun Kişinin Kendini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle, İmzasız Mektupla veya Özel İşaretlerle İşlenmesi (m. 119/1 (b))-4134
 • c. -Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (m. 119/1 (c))-4135
 • d. -Suçun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi (m. 119/1 (d))-4135
 • e. -Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle Fiilin İşlenmesi (m. 119/1-e)-4136
 • 2. -Manevi Unsurlar-4136
 • IV. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-4137
 • 1. -Teşebbüs-4137
 • 2. -İştirak-4137
 • 3. -İçtima-4137
 • V. -SORUŞTURMA USULÜ VE YAPTIRIM-4138
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-4138
 • Madde 115- İNANÇ, DÜŞÜNCE VE KANAAT HÜRRİYETİNİN KULLANILMASINI ENGELLEME-4140
 • Gerekçe-4140
 • -İBADETİN ENGELLENMESİ SUÇU (m. 115/2)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-4141
 • I. -GENEL BİLGİLER-4141
 • II. -KORUNAN HUKUKİ DEĞER-4144
 • III. -SUÇUN UNSURLARI-4145
 • 1. -Maddi Unsurlar-4145
 • A. -Fiil, Netice-4145
 • B. -Fail ve Mağdur-4147
 • C. -Konu-4147
 • D. -Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsurlar-4149
 • 2. -Manevi Unsurlar-4150
 • IV. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-4150
 • 1. -Teşebbüs-4150
 • 2. -İştirak-4150
 • 3. -İçtima-4150
 • V. -SORUŞTURMA USULÜ-4150
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-4151
 • Madde 116- KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLÂLİ-4155
 • Gerekçe-4155
 • -KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ (m. 116)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-4157
 • I. -GENEL BİLGİLER-4157
 • II. -TARİHİ GELİŞİM-4158
 • III. -KORUNAN HUKUKİ DEĞER-4160
 • IV. -MUKAYESELİ HUKUKTA KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL SUÇLARI-4162
 • V. -SUÇUN UNSURLARI-4163
 • 1. -Maddi Unsurlar-4163
 • A. -Fiil-4163
 • a. -Girmek-4164
 • b. -Çıkmamak-4165
 • c. --Girmek- ve -Çıkmamak- Fiillerinin Hak Sahibinin Rızasına Aykırı Olması-4166
 • d. --Girmek- ve -Çıkmamak- Hareketleri Bakımından Rıza Açıklamaya Yetkili Olanlar-4169
 • B. -Fail ve Mağdur-4172
 • C. -Konu-4175
 • a. -Mukayeseli Hukuk-4175
 • b. -Türk Hukuku-4176
 • aa. -Konut (Mesken)-4176
 • aaa. -Gece İstirahatına Tahsis Edilip Edilmemesi-4178
 • bbb. -Devamlı Olarak Bu Mahalde Kalınıp Kalınmaması-4178
 • ccc. -Yerin Tahsis Amacı-4178
 • ddd. -Mahallin Konut Olarak Kullanıldığının Belirlenmiş Olması-4179
 • eee. -Söz Konusu Mahalde Fiilen Oturulması-4180
 • fff. -Konutun Bir Bina Olması Şart Değildir-4181
 • ggg. -Mahallin Kullanılmasının Meşru Bir Sebebe Dayanması-4181
 • hhh. -Resmi Dairelerin Konut Kapsamına Girip Girmedikleri Hususu-4181
 • bb. -Konut Eklentisi (Müştemilat)-4183
 • cc. -İşyeri ve Eklentisi-4186
 • D. -Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsurlar-4188
 • a. -Fiilin Cebir veya Tehdit Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi (m. 116/4)-4188
 • b. -Suçun Gece Vakti İşlenmiş Olması (m. 116/4)-4190
 • c. -119 uncu Maddede Düzenlenen Nitelikli Unsurlar-4191
 • 2. -Manevi Unsurlar-4192
 • VI. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-4193
 • 1. -Teşebbüs-4193
 • 2. -İştirak-4194
 • 3. -İçtima-4194
 • VII. -SORUŞTURMA USULÜ VE YAPTIRIM-4197
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-4198
 • Madde 117- İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİN İHLÂLİ-4242
 • Gerekçe-4242
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-4243
 • Madde 118- SENDİKAL HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ-4264
 • Gerekçe-4264
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-4264
 • Madde 119- ORTAK HÜKÜM-4268
 • Gerekçe-4268
 • -ORTAK HÜKÜM (m. 119)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-4269
 • I. -SUÇUN SİLAHLA İŞLENMESİ (m. 119/1 (a))-4269
 • II. -SUÇUN KİŞİNİN KENDİNİ TANINMAYACAK BİR HALE KOYMASI SURETİYLE, İMZASIZ MEKTUPLA VEYA ÖZEL İŞARETLERLE İŞLENMESİ (m. 119/1 (b))-4270
 • III. -SUÇUN BİRDEN FAZLA KİŞİ TARAFINDAN BİRLİKTE İŞLENMESİ (m. 119/1 (c))-4271
 • IV. -SUÇUN VAR OLAN VEYA VAR SAYILAN SUÇ ÖRGÜTLERİNİN OLUŞTURDUKLARI KORKUTUCU GÜÇTEN YARARLANILARAK İŞLENMESİ (m. 119/1 (d))-4271
 • V. -KAMU GÖREVİNİN SAĞLADIĞI NÜFUZ KÖTÜYE KULLANILMAK SURETİYLE FİİLİN İŞLENMESİ (m. 119/1-e)-4272
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-4272
 • Madde 120- HAKSIZ ARAMA-4285
 • Gerekçe-4285
 • -HAKSIZ ARAMA (m. 120)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-4285
 • I. -GENEL BİLGİLER-4285
 • II. -KORUNAN HUKUKİ DEĞER-4286
 • III. -SUÇUN UNSURLARI-4287
 • 1. -Maddi Unsurlar-4287
 • A. -Fiil-4287
 • B. -Fail-4289
 • C. -Mağdur-4290
 • 2. -Manevi Unsurlar-4290
 • IV. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-4290
 • 1. -Teşebbüs-4290
 • 2. -İştirak-4291
 • 3. -İçtima-4291
 • V. -SORUŞTURMA USULÜ-4291
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-4292
 • Madde 121- DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASININ ENGELLENMESİ-4298
 • Gerekçe-4298
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-4298
 • Madde 122- NEFRET VE AYIRIMCILIK-4300
 • Gerekçe-4300
 • -NEFRET VE AYRIMCILIK SUÇU (m. 122)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-4301
 • I. -GENEL BİLGİLER-4301
 • II. -KORUNAN HUKUKİ DEĞER-4302
 • III. -SUÇUN UNSURLARI-4305
 • 1. -Maddi Unsurlar-4305
 • A. -Fiil-4305
 • a. -Kamuya arz edilmiş olan taşınır veya taşınmaz malın satılmasının, devrinin veya kiraya verilmesinin engellenmesi-4308
 • b. -Kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmanın engellenmesi-4309
 • c. -Kişinin işe alınmasının engellenmesi-4310
 • d. -Kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasının engellenmesi-4311
 • B. -Fail-4312
 • C. -Mağdur-4313
 • 2. -Manevi Unsurlar-4314
 • IV. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-4315
 • 1. -Teşebbüs-4315
 • 2. -İştirak-4315
 • 3. -İçtima-4316
 • V. -SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ-4316
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-4317
 • Madde 123- KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKÛNUNU BOZMA-4320
 • Gerekçe-4320
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-4320
 • Madde 124- HABERLEŞMENİN ENGELLENMESİ-4344
 • Gerekçe-4344
 • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-4345
 • SEKİZİNCİ BÖLÜM
 • ŞEREFE KARŞI SUÇLAR
 • Madde 125- HAKARET-4347
 • Gerekçe-4348
 • -HAKARET SUÇU (m. 125)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-4350
 • I. -GENEL BİLGİLER-4350
 • II. -KORUNAN HUKUKİ DEĞER-4351
 • III. -SUÇUN UNSURLARI-4352
 • 1. -Maddi Unsurlar-4352
 • A. -Fiil-4352
  • a. -Somut bir fiil ya da olgu isnat edilmesi-4352
  • b. -Sövmek suretiyle onur, şeref ve saygınlığa saldırılması-4353
  • c. -İsnadın şeref ve saygınlığı rencide edici olması-4356
  • d. -İsnadın mağdura isnat ve izafesi-4359
  • e. -Fiilin mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi-4359
  • B. -Fail-4360
  • C. -Mağdur-4360
  • D. -Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsurlar-4364
  • a. -Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı İşlenme-4364
  • b. -Suçun Dini, Siyasi, Sosyal, Felsefi İnanç, Düşünce ve Kanaatlerini Açıklamasından, Değiştirmesinden, Yaymaya Çalışmasından, Mensup Olduğu Dinin Emir ve Yasaklarına Uygun Davranmasından Dolayı İşlenmesi-4365
  • c. -Suçun Kişinin Mensup Olduğu Dine Göre Kutsal Sayılan Değerlerden Bahisle İşlenmesi-4366
  • d. -Suçun Alenen İşlenmesi-4366
  • 2. -Manevi Unsurlar-4369
  • 3. -Hukuka Aykırılık Unsuru-4370
  • IV. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-4373
  • 1. -Teşebbüs-4373
  • 2. -İştirak-4374
  • 3. -İçtima-4374
  • V. -CEZALANDIRILABİLME ŞARTI OLARAK İHTİLATIN BULUNMASI-4375
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-4385
  • Madde 126- MAĞDURUN BELİRLENMESİ-4481
  • Gerekçe-4481
  • -MAĞDURUN BELİRLENMESİ (m. 126)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-4481
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-4482
  • Madde 127- İSNADIN İSPATI-4487
  • Gerekçe-4487
  • -İSNADIN İSPATI (m. 127)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-4488
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-4491
  • Madde 128- İDDİA VE SAVUNMA DOKUNULMAZLIĞI-4495
  • Gerekçe-4495
  • -İDDİA VE SAVUNMA DOKUNULMAZLIĞI (m. 128)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-4496
  • I. -DİLEKÇE (İHBAR VE ŞİKÂYET) HAKKI-4496
  • II. -SAVUNMA DOKUNULMAZLIĞI-4497
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-4501
  • Madde 129- HAKSIZ FİİL NEDENİYLE VEYA KARŞILIKLI HAKARET-4520
  • Gerekçe-4520
  • -HAKSIZ FİİL NEDENİYLE VEYA KARŞILIKLI HAKARET (m. 129)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-4520
  • I. -SUÇUN HAKSIZ BİR FİİLE TEPKİ OLARAK İŞLENMESİ-4520
  • II. -SUÇUN KASTEN YARALAMA SUÇUNA TEPKİ OLARAK İŞLENMESİ-4522
  • III. -SUÇUN KARŞILIKLI OLARAK İŞLENMESİ-4524
  • 1. -Karşılıklı Olarak İşlenen Suçların Sadece Hakaret Suçu Olması-4524
  • 2. -İlk Hakaret Eden Kişinin Haksız Olması-4524
  • 3. -Hakaretlerin Karşılıklı Olması-4525
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-4526
  • Madde 130- KİŞİNİN HATIRASINA HAKARET-4548
  • Gerekçe-4548
  • -KİŞİLERİN HATIRASINA HAKARET (m. 130)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-4549
  • I. -GENEL BİLGİLER-4549
  • II. -ÖLÜLERİN HATIRASINA HAKARET (m. 130/1)-4550
  • III. -ÖLÜLERİ TAHKİR (m. 130/2)-4551
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-4554
  • Madde 131- SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA KOŞULU-4564
  • Gerekçe-4564
  • -SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA KOŞULU (m. 131)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-4564
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-4566
  • DOKUZUNCU BÖLÜM
  • ÖZEL HAYATA VE HAYATIN GİZLİ ALANINA KARŞI SUÇLAR
  • Madde 132- HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLAL-4571
  • Gerekçe-4571
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-4572
  • Madde 133- KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI-4595
  • Gerekçe-4595
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-4596
  • Madde 134- ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLÂL-4614
  • Gerekçe-4614
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-4614
  • Madde 135- KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ-4639
  • Gerekçe-4639
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-4640
  • Madde 136- VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME VEYA ELE GEÇİRME-4655
  • Gerekçe-4655
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-4655
  • Madde 137- NİTELİKLİ HÂLLER-4672
  • Gerekçe-4672
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-4672
  • Madde 138- VERİLERİ YOK ETMEME-4675
  • Gerekçe-4675
  • Madde 139- ŞİKÂYET-4676
  • Gerekçe-4676
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-4676
  • Madde 140- TÜZEL KİŞİLER HAKKINDA GÜVENLİK TEDBİRİ UYGULANMASI-4686
  • Gerekçe-4686
  • ONUNCU BÖLÜM
  • MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLAR
  • Madde 141- HIRSIZLIK-4687
  • Gerekçe-4687
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-4687
  • Madde 142- NİTELİKLİ HIRSIZLIK-4745
  • Gerekçe-4747
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-4750
  • Madde 143- SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ-4867
  • Gerekçe-4867
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-4867
  • Madde 144- DAHA AZ CEZAYI GEREKTİREN HÂLLER-4873
  • Gerekçe-4873
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-4873
  • Madde 145- MALIN DEĞERİNİN AZ OLMASI-4880
  • Gerekçe-4880
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-4880
  • Madde 146- KULLANMA HIRSIZLIĞI-4896
  • Gerekçe-4896
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-4896
  • Madde 147- ZORUNLULUK HÂLİ-4906
  • Gerekçe-4906
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-4906
  • Madde 148- YAĞMA-4914
  • Gerekçe-4914
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-4915
  • Madde 149- NİTELİKLİ YAĞMA-4946
  • Gerekçe-4946
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-4947
  • Madde 150- DAHA AZ CEZAYI GEREKTİREN HÂL-4983
  • Gerekçe-4983
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-4983
  • Madde 151- MALA ZARAR VERME-5023
  • Gerekçe-5023
  • -MALA ZARAR VERME SUÇU (m. 151)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-5023
  • I. -GENEL OLARAK-5023
  • II. -SUÇUN MADDİ UNSURLARI-5024
  • 1. -Fiil-5024
  • 2. -Netice-5027
  • 3. -Fail-5027
  • 4. -Mağdur-5028
  • 5. -Konu-5028
  • III. -MANEVI UNSURLAR-5029
  • IV. -HUKUKA AYKIRILIK UNSURU-5030
  • V. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKILLERI-5032
  • 1. -Teşebbüs-5032
  • 2. -İştirak-5032
  • 3. -İçtima-5032
  • VI. -YAPTIRIM-5033
  • VII. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ-5033
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-5034
  • Madde 152- MALA ZARAR VERMENİN NİTELİKLİ HÂLLERİ-5049
  • Gerekçe-5050
  • -MALA ZARAR VERMENİN NİTELİKLİ HALLERİ (m. 152)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-5051
  • I. -TCK. NUN m. 152/1’DE YER ALAN NİTELİKLİ HALLER-5051
  • 1. -Suçun Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait, Kamu Hizmetine Tahsis Edilmiş veya Kamunun Yararlanmasına Ayrılmış Yer, Bina, Tesis veya Diğer Eşya Hakkında İşlenmesi-5051
  • 2. -Zarar Verme Suçunun Yangına, Sel ve Taşkına, Kazaya ve Diğer Felaketlere Karşı Korunmaya Tahsis Edilmiş Her Türlü Eşya veya Tesis Hakkında İşlenmesi-5051
  • 3. -Suçun Devlet Ormanı Statüsündeki Yerler Hariç, Her Türlü Dikili Ağaç, Fidan veya Bağ Çubuğu Hakkında İşlenmesi-5052
  • 4. -Suçun Sulamaya, İçme Sularının Sağlanmasına veya Afetlerden Korunmaya Yarayan Tesisler Hakkında İşlenmesi-5052
  • 5. -Suçun Grev, Lokavt Halinde İşverenlerin veya İşçilerin ya da İşveren veya İşçi Sendika veya Konfederasyonlarının Kullanımında Olan Bina, Tesis veya Eşya Hakkında İşlenmesi-5052
  • 6. -Suçun Siyasi Partilerin, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının ve Üst Kuruluşlarının Maliki Olduğu veya Kullanımında Olan Bina, Tesis veya Eşya Hakkında İşlenmesi-5053
  • 7. -Suçun Sona Ermiş Olsa Bile, Görevinden Ötürü Öç Almak Amacıyla Bir Kamu Görevlisinin Zararına Olarak İşlenmesi-5053
  • II. -TCK. m. 152/2’DE YER ALAN NITELIKLI HALLER-5053
  • 1. -Suçun Yakarak, Yakıcı veya Patlayıcı Madde Kullanarak İşlenmesi-5053
  • 2. -Suçun Toprak Kaymasına, Çığ Düşmesine, Sel veya Taşkına Neden Olmak Suretiyle İşlenmesi-5054
  • 3. -Suçun Radyasyona Maruz Bırakarak, Nükleer, Biyolojik veya Kimyasal Silah Kullanarak İşlenmesi-5054
  • III. -TCK. m. 152/3’DE YER ALAN NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ HAL-5055
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-5055
  • Madde 153- İBADETHANELERE VE MEZARLIKLARA ZARAR VERME-5070
  • Gerekçe-5070
  • -İBADETHANELERE VE MEZARLIKLARA ZARAR VERME SUÇU (m. 153)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-5070
  • I. -GENEL BİLGİLER-5070
  • II. -KORUNAN HUKUKI YARAR-5071
  • III. -SUÇUN MADDI UNSURLARI-5071
  • 1. -Fiil-5071
  • 2. -Fail ve Mağdur-5072
  • 3. -Konu-5072
  • IV. -SUÇUN MANEVİ UNSURLARI-5074
  • V. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-5074
  • 1. -Teşebbüs-5074
  • 2. -İştirak-5074
  • 3. -İçtima-5074
  • VI. -SUÇUN NITELIKLI HALI-5075
  • 1. -Suçun İlgili Dini İnanışı Benimseyen Toplum Kesimini Tahkir Maksadıyla İşlenmesi-5075
  • 2. -Suçun Kirletmek Suretiyle İşlenmesi-5075
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-5076
  • 4. CİLT
  • MADDE 154- HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ-5081
  • Gerekçe-5081
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-5082
  • MADDE 155- GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA-5098
  • Gerekçe-5098
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-5099
  • MADDE 156- BEDELSİZ SENEDİ KULLANMA-5123
  • Gerekçe-5123
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-5123
  • MADDE 157- DOLANDIRICILIK-5145
  • Gerekçe-5145
  • -DOLANDIRICILIK (m. 157)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-5146
  • I. -GENEL OLARAK-5146
  • II. -KORUNAN HUKUKI DEĞER-5147
  • III. -SUÇUN UNSURLARI-5148
  • 1. -Tipiklik ve Dolandırıcılığın Benzer Suçlardan Ayrımı-5148
  • A. -Tipiklik-5148
  • B. -Dolandırıcılığın Benzer Suçlardan Ayrımı-5148
  • a. -Dolandırıcılık ve Güveni Kötüye Kullanma-5148
  • b. -Dolandırıcılık ve İkna Suretiyle İrtikap Suçu-5149
  • c. -Dolandırıcılık ve Hırsızlık-5150
  • d. -Dolandırıcılık ve banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu-5151
  • 2. -Suçun Maddi Unsurları-5152
  • A. -Fail-5153
  • B. -Mağdur-5153
  • C. -Fiil-5155
  • a. -Hileli Davranışlar-5155
  • b. -Aldatma-5159
  • D. -Netice-5159
  • E. -İlliyet Bağı-5160
  • F. -Konu-5160
  • 3. -Suçun Manevi Unsurları-5162
  • IV. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ-5163
  • 1. -Teşebbüs-5163
  • 2. -İştirak-5163
  • 3. -İçtima-5163
  • V. -SORUŞTURMA USULÜ VE YAPTIRIM-5164
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-5165
  • MADDE 158- NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK-5205
  • Gerekçe-5206
  • -NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK (m. 158)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-5207
  • I. -SUÇUN DİNİ İNANÇ VE DUYGULARIN İSTİSMAR EDİLMESİ SURETİYLE İŞLENMESİ (TCK. m. 158/1-a)-5207
  • II. -SUÇUN KİŞİNİN İÇİNDE BULUNDUĞU TEHLİKELİ DURUM VEYA ZOR ŞARTLARDAN YARARLANMAK SURETİYLE İŞLENMESİ (TCK. m. 158/1-b)-5208
  • III. -SUÇUN KİŞİNİN ALGILAMA YETENEĞİNİN ZAYIFLIĞINDAN YARARLANMAK SURETİYLE İŞLENMESİ (TCK. m. 158/1-c)-5209
  • IV. -SUÇUN KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ, KAMU MESLEK KURULUŞLARININ, SİYASÎ PARTİ, VAKIF VEYA DERNEK TÜZEL KİŞİLİKLERİNİN ARAÇ OLARAK KULLANILMASI SURETİYLE İŞLENMESİ (TCK. m. 158/1-d)-5210
  • V. -SUÇUN KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ ZARARINA OLARAK İŞLENMESİ (TCK. m. 158/1-e)-5211
  • VI. -SUÇUN BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN, BANKA VEYA KREDİ KURUMLARININ ARAÇ OLARAK KULLANILMASI SURETİYLE İŞLENMESİ (TCK. m. 158/1-f)-5212
  • VII. -SUÇUN BASIN VE YAYIN ARAÇLARININ SAĞLADIĞI KOLAYLIKTAN YARARLANMAK SURETİYLE İŞLENMESİ (TCK. m. 158/1-g)-5213
  • VIII. -SUÇUN TACİR VEYA ŞİRKET YÖNETİCİSİ OLAN YA DA ŞİRKET ADINA HAREKET EDEN KİŞİLERİN TİCARİ FAALİYETLERİ SIRASINDA; KOOPERATİF YÖNETİCİLERİNİN KOOPERATİFİN FAALİYETİ KAPSAMINDA İŞLENMESİ (TCK. m. 158/1-h)-5214
  • IX. -SUÇUN SERBEST MESLEK SAHİBİ KİŞİLER TARAFINDAN, MESLEKLERİNDEN DOLAYI KENDİLERİNE DUYULAN GÜVENİN KÖTÜYE KULLANILMASI SURETİYLE İŞLENMESİ (TCK. m. 158/1-i)-5215
  • X. -SUÇUN BANKA VEYA DİĞER KREDİ KURUMLARINCA TAHSİS EDİLMEMESİ GEREKEN BİR KREDİNİN AÇILMASINI SAĞLAMAK MAKSADIYLA İŞLENMESİ (TCK. m. 158/1-j)-5216
  • XI. -SUÇUN SİGORTA BEDELİNİ ALMAK MAKSADIYLA İŞLENMESİ (TCK. m. 158/1-k)-5219
  • XII. -SUÇUN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLİŞKİSİNİN OLDUĞUNDAN, ONLAR NEZDİNDE HATIRI SAYILDIĞINDAN BAHİSLE VE BELLİ BİR İŞİN GÖRDÜRÜLECEĞİ VAADİYLE ALDATARAK İŞLENMESİ (TCK. m. 158/2)-5220
  • 1. -Failin Kamu Görevlileriyle İlişkisinin Bulunduğu veya Onlar Nezdinde Hatırı Sayıldığını Açıklaması-5220
  • 2. -Belli Bir İşin Gördürüleceği Vaadinde Bulunması-5221
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-5222
  • MADDE 159- DAHA AZ CEZAYI GEREKTİREN HÂL-5285
  • Gerekçe-5285
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARI-5285
  • MADDE 160- KAYBOLMUŞ VEYA HATA SONUCU ELE GEÇMİŞ EŞYA ÜZERİNDE TASARRUF-5290
  • Gerekçe-5290
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-5290
  • MADDE 161- HİLELİ İFLÂS-5304
  • Gerekçe-5304
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-5304
  • MADDE 162- TAKSİRLİ İFLÂS-5317
  • Gerekçe-5317
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-5317
  • MADDE 163- KARŞILIKSIZ YARARLANMA-5322
  • Gerekçe-5323
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-5323
  • MADDE 164- ŞİRKET VEYA KOOPERATİFLER HAKKINDA YANLIŞ BİLGİ-5343
  • Gerekçe-5343
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-5343
  • MADDE 165- SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ-5346
  • Gerekçe-5346
  • -SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ SUÇU (m. 165)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-5347
  • I. -GENEL BILGILER-5347
  • II. -KORUNAN HUKUKI YARAR-5348
  • III. -SUÇUN UNSURLARI-5349
  • 1. -Maddi Unsurlar-5349
  • A. -Fail, Mağdur-5349
  • B. -Konu-5350
  • C. -Fiil-5351
  • 2. -Manevi Unsur-5355
  • IV. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKILLERI-5355
  • 1. -Teşebbüs-5355
  • 2. -İştirak-5355
  • 3. -İçtima-5355
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-5356
  • MADDE 166- BİLGİ VERMEME-5372
  • Gerekçe-5372
  • MADDE 167- ŞAHSÎ CEZASIZLIK SEBEBİ VEYA CEZADA İNDİRİM YAPILMASINI GEREKTİREN ŞAHSÎ SEBEP-5373
  • Gerekçe-5373
  • -ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEBİ VEYA CEZADA İNİDİRM YAPILMASINI GEREKTİREN ŞAHSİ SEBEP (m. 167)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-5373
  • I. -ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEPLERİ-5374
  • II. -CEZADA İNDİRİM YAPILMASINI GEREKTİREN ŞAHSİ SEBEPLER-5374
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-5374
  • MADDE 168- ETKİN PİŞMANLIK-5382
  • Gerekçe-5384
  • -ETKİN PİŞMANLIK (m. 168)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-5385
  • I. -GENEL BILGILER-5385
  • 1. -Suçun Tamamlanmış Olması-5385
  • 2. -Fail, Suça Azmettiren veya Yardım Edenin Bizzat Pişmanlık Göstererek, Mağdurun Uğradığı Zararın Aynen Geri Verme veya Tazmin Suretiyle Gidermesi-5386
  • 3. -Hüküm Verilmeden Önce Aynen İade veya Tazminin Sağlanması-5386
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-5387
  • MADDE 169- TÜZEL KİŞİLER HAKKINDA GÜVENLİK TEDBİRİ UYGULANMASI-5417
  • Gerekçe-5417
  • ÜÇÜNCÜ KISIM
  • TOPLUMA KARŞI SUÇLAR
  • BİRİNCİ BÖLÜM
  • GENEL TEHLİKE YARATAN SUÇLAR
  • MADDE 170- GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI-5418
  • Gerekçe-5418
  • -GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI SUÇU (m. 170)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-5419
  • I. -GENEL BİLGİLER-5419
  • II. -KORUNAN HUKUKİ DEĞER-5419
  • III. -SOMUT TEHLİKE MEYDANA GETİRECEK ŞEKİLDE GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN İHLAL EDİLMESİ SUÇU (m. 170/1)-5420
  • 1. -Suçun Unsurları-5420
  • A. -Maddi Unsurlar-5420
  • a. -Fiil-5420
  • aa. -Yangın Çıkarmak-5421
  • bb. -Bina Çökmesine, Toprak Kaymasına, Çığ Düşmesine, Sel veya Taşkına Neden Olma-5423
  • cc. -Silahla Ateş Etmek veya Patlayıcı Madde Kullanmak-5425
  • b. -Fail ve Mağdur-5426
  • c. -Konu-5426
  • B. -Manevi Unsurlar-5428
  • 2. -Suçun Özel Görünüş Şekilleri-5429
  • A. -Teşebbüs-5429
  • B. -İştirak-5429
  • C. -İçtima-5429
  • 3. -Soruşturma Usulü-5430
  • IV. -YANGIN, BİNA ÇÖKMESİ, TOPRAK KAYMASI, ÇIĞ DÜŞMESİ, SEL VEYA TAŞKIN TEHLİKESİNE NEDEN OLMA (m. 170/2)-5430
  • 1. -Suçun Unsurları-5430
  • A. -Maddi Unsurlar-5430
  • a. -Fiil-5430
  • aa. -Yangın Tehlikesine Sebebiyet Vermek-5431
  • bb. -Bina çökmesi, Toprak Kayması, Çığ Düşmesi, Sel veya Taşkın Tehlikesine Sebebiyet Vermek-5431
  • b. -Fail ve Mağdur-5431
  • c. -Konu-5432
  • B. -Manevi Unsurlar-5432
  • 2. -Suçun Özel Görünüş Şekilleri-5432
  • A. -Teşebbüs-5432
  • B. -İştirak-5432
  • C. -İçtima-5433
  • 3. -Soruşturma Usulü-5433
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-5433
  • MADDE 171- GENEL GÜVENLİĞİN TAKSİRLE TEHLİKEYE SOKULMASI-5457
  • Gerekçe-5457
  • -GENEL GÜVENLİĞİN TAKSİRLE TEHLİKEYE SOKULMASI SUÇU (m. 171)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-5457
  • I. -GENEL BİLGİLER-5457
  • II. -KORUNAN HUKUKİ DEĞER-5458
  • III. -SUÇUN UNSURLARI-5458
  • 1. -Maddi Unsurlar-5458
  • A. -Fiil-5458
  • B. -Fail ve Mağdur-5458
  • C. -Konu-5459
  • 2. -Manevi Unsurlar-5459
  • IV. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-5460
  • 1. -Teşebbüs-5460
  • 2. -İştirak-5460
  • 3. -İçtima-5461
  • V. -SORUŞTURMA USULÜ-5461
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-5462
  • MADDE 172- RADYASYON YAYMA-5480
  • Gerekçe-5480
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-5481
  • MADDE 173- ATOM ENERJİSİ İLE PATLAMAYA SEBEBİYET VERME-5482
  • Gerekçe-5482
  • MADDE 174- TEHLİKELİ MADDELERİN İZİNSİZ OLARAK BULUNDURULMASI VEYA EL DEĞİŞTİRMESİ-5483
  • Gerekçe-5483
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-5484
  • MADDE 175- AKIL HASTASI ÜZERİNDEKİ BAKIM VE GÖZETİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLÂLİ-5496
  • Gerekçe-5496
  • MADDE 176- İNŞAAT VEYA YIKIMLA İLGİLİ EMNİYET KURALLARINA UYMAMA-5497
  • Gerekçe-5497
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-5497
  • MADDE 177- HAYVANIN TEHLİKE YARATABİLECEK ŞEKİLDE SERBEST BIRAKILMASI-5500
  • Gerekçe-5500
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-5500
  • MADDE 178- İŞARET VE ENGEL KOYMAMA-5506
  • Gerekçe-5506
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-5506
  • MADDE 179- TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA-5507
  • Gerekçe-5507
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-5508
  • MADDE 180- TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TAKSİRLE TEHLİKEYE SOKMA-5546
  • Gerekçe-5546
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-5546
  • İKİNCİ BÖLÜM
  • ÇEVREYE KARŞI SUÇLAR
  • MADDE 181- ÇEVRENİN KASTEN KİRLETİLMESİ-5552
  • Gerekçe-5552
  • -ÇEVRENİN KASTEN KİRLETİLMESİ SUÇU (m. 181)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-5553
  • I. -GENEL BİLGİLER-5553
  • II. -KORUNAN HUKUKİ DEĞER-5554
  • III. -SUÇ TİPİ YÖNÜNDEN ÖNEM ARZ EDEN BAZI KAVRAMLAR-5555
  • IV. -SUÇUN UNSURLARI-5556
  • 1. -Suçun Maddi Unsurları-5556
  • A. -Fiil-5556
  • B. -Fail-5558
  • C. -Mağdur-5558
  • D. -Konu-5558
  • E. -Nitelikli Haller-5559
  • 2. -Manevi Unsurlar-5560
  • V. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-5560
  • 1. -Teşebbüs-5560
  • 2. -İştirak-5560
  • 3. -İçtima-5560
  • VI. -SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ-5562
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-5562
  • MADDE 182- ÇEVRENİN TAKSİRLE KİRLETİLMESİ-5568
  • Gerekçe-5568
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-5568
  • MADDE 183- GÜRÜLTÜYE NEDEN OLMA-5570
  • Gerekçe-5570
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARI-5570
  • MADDE 184- İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA-5574
  • Gerekçe-5574
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-5576
  • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  • KAMUNUN SAĞLIĞINA KARŞI SUÇLAR
  • MADDE 185- ZEHİRLİ MADDE KATMA-5619
  • Gerekçe-5619
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-5619
  • MADDE 186- BOZULMUŞ VEYA DEĞİŞTİRİLMİŞ GIDA VEYA İLAÇLARIN TİCARETİ-5622
  • Gerekçe-5622
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-5622
  • MADDE 187- KİŞİLERİN HAYATINI VE SAĞLIĞINI TEHLİKEYE SOKACAK BİÇİMDE İLÂÇ YAPMA VEYA SATMA-5628
  • Gerekçe-5628
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-5628
  • MADDE 188- UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ-5630
  • Gerekçe-5631
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-5634
  • MADDE 189- TÜZEL KİŞİLER HAKKINDA GÜVENLİK TEDBİRİ UYGULANMASI-5704
  • Gerekçe-5704
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-5704
  • MADDE 190- UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA-5705
  • Gerekçe-5705
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-5706
  • MADDE 191- KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK, KABUL ETMEK VEYA BULUNDURMAK YA DA UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANMAK-5708
  • Gerekçe-5710
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-5713
  • MADDE 192- ETKİN PİŞMANLIK-5753
  • Gerekçe-5753
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-5754
  • MADDE 193- ZEHİRLİ MADDE İMAL VE TİCARETİ-5778
  • Gerekçe-5778
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-5778
  • MADDE 194- SAĞLIK İÇİN TEHLİKELİ MADDE TEMİNİ-5781
  • Gerekçe-5781
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-5781
  • MADDE 195- BULAŞICI HASTALIKLARA İLİŞKİN TEDBİRLERE AYKIRI DAVRANMA-5787
  • Gerekçe-5787
  • MADDE 196- USULSÜZ ÖLÜ GÖMÜLMESİ-5788
  • Gerekçe-5788
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-5788
  • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  • KAMU GÜVENİNE KARŞI SUÇLAR
  • MADDE 197- PARADA SAHTECİLİK-5791
  • Gerekçe-5791
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-5792
  • MADDE 198- PARAYA EŞİT SAYILAN DEĞERLER-5819
  • Gerekçe-5819
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-5820
  • MADDE 199- KIYMETLİ DAMGADA SAHTECİLİK-5821
  • Gerekçe-5821
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-5822
  • MADDE 200- PARA VE KIYMETLİ DAMGALARI YAPMAYA YARAYAN ARAÇLAR-5823
  • Gerekçe-5823
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-5823
  • MADDE 201- ETKİN PİŞMANLIK-5825
  • Gerekçe-5825
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-5826
  • MADDE 202- MÜHÜRDE SAHTECİLİK-5827
  • Gerekçe-5827
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-5827
  • MADDE 203- MÜHÜR BOZMA-5842
  • Gerekçe-5842
  • -MÜHÜR BOZMA SUÇU (m. 203)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-5842
  • I. -GENEL BİLGİLER-5842
  • II. -KORUNAN HUKUKİ DEĞER-5844
  • III. -SUÇUN UNSURLARI-5845
  • 1. -Maddi Unsurlar-5845
  • A. -Fiil-5845
  • B. -Fail ve Mağdur-5848
  • C. -Konu-5849
  • a. -Konulan Şey -Mühür- Olmalıdır-5849
  • b. -Mühür Konulmuş Olmalıdır-5850
  • c. -Mühür, Bir Şeyin Saklanmasını veya Varlığının Aynen Korunmasını Sağlamak İçin Konulmalıdır-5851
  • d. -Mühür Kanun veya Yetkili Makamların Emri Uyarınca Konulmalıdır-5852
  • 2. -Manevi Unsurlar-5854
  • IV. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-5854
  • 1. -Teşebbüs-5854
  • 2. -İştirak-5854
  • 3. -İçtima-5854
  • V. -SORUŞTURMA USULÜ VE YAPTIRIM-5855
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-5856
  • MADDE 204- RESMÎ BELGEDE SAHTECİLİK-5888
  • Gerekçe-5888
  • -RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU (m. 204)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-5890
  • I. -BELGEDE SAHTECİLİK SUÇLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE SAHTECİLİK TERİMİ-5890
  • 1. -Belgede Sahtecilik Suçları Hakkında Genel Bilgiler-5890
  • 2. -Sahtecilik Terimi-5893
  • II. -BELGEDE SAHTECİLİK SUÇLARINDA AÇIKLANMASI GEREKEN MÜŞTEREK TERİMLER-5894
  • 1. -Belge-5894
  • A. -Genel Açıklamalar-5894
  • B. -Belgenin Unsurları-5896
  • a. -Yazılı Olma-5896
  • b. -Hukuken Anlamı Olan Bir İçeriğinin Bulunması-5901
  • c. -Düzenleyicisinin Belli Olması-5904
  • C. -Belge Çeşitleri-5907
  • a. -Genel Olarak-5907
  • b. -Resmi Belge-5909
  • aa. -Kamu Görevlisi Tarafından Düzenlenme-5909
  • bb. -Görev Gereği Düzenlenmiş Olma-5910
  • c. -Özel Belge-5912
  • d. -Resmi Belge Hükmünde Belge-5912
  • aa. -Emre veya Hamile Yazılı Kambiyo Senedi-5913
  • aaa. -Poliçe-5914
  • bbb. -Bono-5915
  • ccc. -Çek-5916
  • bb. Emtiayı Temsil Eden Belge-5920
  • cc. -Pay Senedi ve Tahvil-5920
  • dd. -Vasiyetname-5921
  • ee. -Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Ebe, Hemşire veya Diğer Sağlık Mesleği Mensupları Tarafından Düzenlenen, Kişiye Haksız Bir Menfaat Sağlayan veya Kamunun veya Kişilerin Zararına Bir Sonuç Doğurucu Nitelik Taşıyan Gerçeğe Aykırı Belge-5922
  • 2. -Aldatma Kabiliyeti-5922
  • 3. -Zarar İmkan ve İhtimali-5925
  • III. -BELGEDE SAHTECİLİK SUÇLARIYLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER-5926
  • IV. -SİVİL KİŞİLER TARAFINDAN İŞLENEN RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU (m. 204/1)-5928
  • 1. -Genel Açıklamalar-5928
  • 2. -Suçun Unsurları-5929
  • A. -Tipiklik-5929
  • B. -Suçun Maddi Unsurları-5931
  • a. -Genel Açıklamalar-5931
  • b. -Fiil-5931
  • aa. -Ceza Normunun Yasakladığı Fiiller-5931
  • bb. -Resmi Belgeyi Sahte Olarak Düzenlemek-5931
  • cc. -Gerçek Bir Resmi Belgeyi Başkalarını Aldatacak Şekilde Değiştirmek-5935
  • dd. -Sahte Resmi Belgeyi Kullanmak-5942
  • c. -Netice-5946
  • d. -İlliyet Bağı-5946
  • e. -Fail-5946
  • f. -Mağdur-5946
  • g. -Konu-5946
  • h. -Belgede Sahtecilik Suçunun Nitelikli Unsurları-5954
  • aa. -Genel Olarak-5954
  • bb. -Resmi Belgenin, Kanun Hükmü Gereği Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Belge Olması-5955
  • C. -Hukuka Aykırılık Unsuru-5958
  • a. -İnceleme Konusu Suç Bakımından Değerlendirme-5958
  • D. -Manevi Unsurlar-5961
  • a. -İnceleme Konusu Suç Bakımından Değerlendirme-5961
  • b. -Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur: Hukuki İlişkiye Dayanan Alacağın İspatı veya Gerçek Bir Durumun Belgelenmesi Amacıyla Sahtecilik (m. 211)-5962
  • aa. -Maddenin Tatbikiyle İlgili Olarak Uygulamada Ortaya Çıkan Problemler-5963
  • bb. -Daha Fazla Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur: Suçun Terör Amacıyla İşlenmesi (3713 s. lı K. m. 5)-5964
  • 3. -Suçun Özel Görünüş Şekilleri-5965
  • A. -Teşebbüs-5965
  • B. -İştirak-5966
  • C. -Suçların İçtimaı-5967
  • a. -Bileşik (Mürekkep) Suç-5967
  • b. -Zincirleme Suç-5968
  • c. -Farklı Nev’iden Fikri İçtima-5971
  • 4. -Hata, Kusurluluğu Azaltan Ve Kaldiran Sebepler-5972
  • A. -Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Maddi Şartlarında Kaçınılmaz Hata (m. 30/3)-5972
  • B. -Kusurluluğu Kaldıran Bir Hal Olarak Zorunluluk Hali (m. 25/2)-5974
  • 5. -Soruşturma Ve Kovuşturma Usulü, Yaptırım-5975
  • V. -KAMU GÖREVLİSİ TARAFINDAN İŞLENEN RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU (m. 204/2)-5977
  • 1. -Genel Açıklamalar-5977
  • 2. -Suçun Unsurları-5977
  • A. -Maddi Unsurlar-5977
  • a. -Ceza Normunun Yasakladığı Fiiller-5977
  • aa. -Resmi Belgeyi Sahte Olarak Düzenlemek-5978
  • bb. -Resmi Belgeyi Değiştirmek-5979
  • cc. -Gerçeğe Aykırı Belge Düzenlemek-5980
  • dd. -Resmi Belgeyi Kullanmak-5980
  • b. -Netice, Nedensellik Bağı-5982
  • c. -Fail-5982
  • d. -Konu-5982
  • e. -Mağdur-5983
  • B. -Manevi Unsur-5983
  • a. -Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur: Hukuki İlişkiye Dayanan Alacağın İspatı veya Gerçek Bir Durumun Belgelenmesi Amacıyla Sahtecilik Yapma-5984
  • b. -Daha Fazla Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur: Suçun Terör Amacıyla İşlenmesi (3713 s. lı K. m. 5)-5984
  • C. -Hukuka Aykırılık Unsuru-5985
  • 3. -Suçun Özel Görünüş Şekilleri-5985
  • A. -Teşebbüs-5985
  • B. -İştirak-5985
  • a. -Özgü Suç ve İştirak-5985
  • b. -Özgü Suça İştirak ve Bağlılık Kuralı-5987
  • C. -İçtima-5991
  • a. -Bileşik (Mürekkep) Suç-5991
  • b. -Zincirleme Suç-5991
  • c. -Farklı Nev’iden Fikri İçtima-5992
  • 4. -Soruşturma Ve Kovuşturma Usulü, Yaptirim-5992
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-5993
  • MADDE 205- RESMİ BELGEYİ BOZMAK, YOK ETMEK VEYA GİZLEMEK-6176
  • Gerekçe-6176
  • -RESMİ BELGEYİ BOZMAK, YOK ETMEK VEYA GİZLEMEK SUÇU (m. 205)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-6177
  • I. -GENEL AÇIKLAMALAR-6177
  • II. -SUÇUN UNSURLARI-6177
  • 1. -Maddi Unsurlar-6177
  • A. -Fiil-6177
  • a. -Bozmak-6178
  • b. -Yok Etmek-6179
  • c. -Gizlemek-6179
  • B. -Netice, Nedensellik Bağı-6180
  • C. -Fail-6181
  • D. -Konu-6181
  • E. -Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur: Failin Kamu Görevlisi Olması (m. 205/1, c. 2)-6182
  • 2. -Hukuka Aykırılık Unsuru-6182
  • 3. -Manevi Unsur-6183
  • III. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-6183
  • 1. -Teşebbüs-6183
  • 2. -İştirak-6184
  • 3. -Suçların İçtimaı-6184
  • A. -Bileşik (Mürekkep) Suç-6184
  • B. -Zincirleme Suç-6184
  • C. -Farklı Nev’iden Fikri İçtima-6185
  • IV. -SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ, YAPTIRIM-6185
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-6186
  • MADDE 206- RESMÎ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN-6206
  • Gerekçe-6206
  • -RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN SUÇU (m. 206)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-6206
  • I. -GENEL AÇIKLAMALAR-6206
  • II. -SUÇUN UNSURLARI-6207
  • 1. -Maddi Unsurlar-6207
  • A. -Fiil ve Benzer Suç Tiplerinden Farklar-6207
  • B. -Netice, İlliyet Bağı-6212
  • C. -Fail-6212
  • D. -Konu, Mağdur-6213
  • 2. -Manevi Unsurlar-6213
  • 3. -Hukuka Aykırılık Unsuru-6213
  • III. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-6214
  • 1. -Teşebbüs-6214
  • 2. -İştirak-6215
  • 3. -İçtima-6215
  • A. -Bileşik Suç-6215
  • B. -Fikri İçtima-6216
  • IV. -SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ, YAPTIRIM-6216
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-6217
  • MADDE 207- ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK-6246
  • Gerekçe-6246
  • -ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU (m. 207)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-6246
  • I. -GENEL AÇIKLAMALAR-6246
  • II. -SUÇUN UNSURLARI-6247
  • 1. -Maddi Unsurlar-6247
  • A. -Ceza Normunun Yasakladığı Fiiller-6247
  • a. -Sahte Belge Düzenleme-6248
  • b. -Gerçek Bir Özel Belgeyi Başkalarını Aldatacak Şekilde Değiştirme-6250
  • c. -Sahte Belgeyi Kullanma-6251
  • d. -Sahte Özel Belgeyi Bilerek Kullanma (m. 207/2)-6254
  • B. -Netice, İlliyet Bağı-6255
  • C. -Fail-6255
  • D. -Mağdur-6255
  • E. -Konu-6255
  • 2. -Manevi Unsurlar-6258
  • A. -Genel Olarak-6258
  • B. -Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur: Hukuki İlişkiye Dayanan Alacağın İspatı veya Gerçek Bir Durumun Belgelenmesi Amacıyla Sahtecilik Yapma-6259
  • 3. -Hukuka Aykırılık Unsuru-6259
  • III. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-6261
  • 1. -Teşebbüs-6261
  • 2. -İştirak-6262
  • 3. -İçtima-6262
  • A. -Bileşik Suç-6262
  • B. -Zincirleme Suç-6263
  • IV. -SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ, YAPTIRIM-6265
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-6266
  • MADDE 208- ÖZEL BELGEYİ BOZMAK, YOK ETMEK VEYA GİZLEMEK-6319
  • Gerekçe-6319
  • -ÖZEL BELGEYİ BOZMAK, YOK ETMEK VEYA GİZLEMEK SUÇU (m. 208)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-6319
  • I. -GENEL AÇIKLAMALAR-6319
  • II. -SUÇUN UNSURLARI-6320
  • 1. -Maddi Unsurlar-6320
  • A. -Fiil-6320
  • B. -Netice, Nedensellik Bağı-6322
  • C. -Fail, Konu, Mağdur-6322
  • 2. -Manevi Unsur-6322
  • 3. -Hukuka Aykırılık Unsuru-6322
  • III. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-6324
  • 1. -Teşebbüs-6324
  • 2. -İştirak-6324
  • 3. -İçtima-6324
  • A. -Zincirleme Suç-6324
  • B. -Fikri İçtima-6324
  • IV. -SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ, YAPTIRIM-6325
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-6325
  • MADDE 209- AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI-6332
  • Gerekçe-6332
  • -AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU (m. 209)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-6332
  • I. -GENEL AÇIKLAMALAR-6332
  • II. -SUÇUN UNSURLARI-6333
  • 1. -Tipiklik-6333
  • 2. -Maddi Unsurlar-6334
  • A. -Ceza Normunun Yasakladığı Fiiller-6334
  • a. -Belirli Bir Tarzda Doldurulup Kullanılmak Üzere Kendisine Teslim Olunan Açığa İmzalı Kağıdı Verilme Nedeninden Farklı Şekilde Doldurma (m. 209/1)-6335
  • b. -Açığa İmzalı Kâğıdı Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirip veya Elde Bulundurup Hukuki Sonuç Doğuracak Şekilde Doldurmak (m. 209/2)-6337
  • B. -Fail ve Mağdur-6338
  • C. -Suçun Konusu-6338
  • 3. -Manevi Unsurlar-6338
  • 4. -Hukuka Aykırılık Unsuru-6338
  • III. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-6339
  • 1. -Teşebbüs-6339
  • 2. -İştirak-6340
  • 3. -İçtima-6340
  • IV. -SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ YAPTIRIM-6341
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-6342
  • MADDE 210- RESMİ BELGE HÜKMÜNDE BELGELER-6367
  • Gerekçe-6367
  • -TABİP, DİŞ TABİBİ, ECZACI, EBE, HEMŞİRE VEYA DİĞER SAĞLIK MESLEĞİ MENSUBU KİŞİLERİN GERÇEĞE AYKIRI BELGE DÜZENLEMESİ SUÇU (m. 210/2)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-6368
  • I. -GENEL AÇIKLAMALAR-6368
  • II. -SUÇUN UNSURLARI-6369
  • 1. -Maddi Unsurlar-6369
  • A. -Fiil-6369
  • B. -Fail, Mağdur-6370
  • C. -Konu-6371
  • 2. -Manevi Unsurlar-6371
  • A. -Genel Olarak-6371
  • B. -Daha Fazla Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur: Suçun Terör Amacıyla İşlenmesi (3713 s. K. m. 5)-6372
  • III. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-6372
  • 1. -Teşebbüs-6372
  • 2. -İçtima-6372
  • 3. -İştirak-6372
  • IV. -SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ, YAPTIRIM-6373
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-6374
  • MADDE 211- DAHA AZ CEZAYI GEREKTİREN HÂL-6386
  • Gerekçe-6386
  • -DAHA AZ CEZAYI GEREKTİREN HAL (m. 211)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-6386
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-6388
  • MADDE 212- İÇTİMA-6413
  • Gerekçe-6413
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-6413
  • BEŞİNCİ BÖLÜM
  • KAMU BARIŞINA KARŞI SUÇLAR
  • MADDE 213- HALK ARASINDA KORKU VE PANİK YARATMAK AMACIYLA TEHDİT-6424
  • Gerekçe-6424
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-6425
  • MADDE 214- SUÇ İŞLEMEYE TAHRİK-6428
  • Gerekçe-6428
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-6428
  • MADDE 215- SUÇU VE SUÇLUYU ÖVME-6431
  • Gerekçe-6431
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-6431
  • MADDE 216- HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK VEYA AŞAĞILAMA-6451
  • Gerekçe-6451
  • MADDE 217- KANUNLARA UYMAMAYA TAHRİK-6530
  • Gerekçe-6530
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-6530
  • MADDE 218- ORTAK HÜKÜM-6532
  • Gerekçe-6532
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-6532
  • MADDE 219- GÖREV SIRASINDA DİN HİZMETLERİNİ KÖTÜYE KULLANMA-6534
  • Ek Açıklama-6534
  • MADDE 220- SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA-6536
  • Gerekçe-6538
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-6540
  • MADDE 221- ETKİN PİŞMANLIK-6555
  • Gerekçe-6556
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-6557
  • MADDE 222- ŞAPKA VE TÜRK HARFLERİ-6564
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-6564
  • ALTINCI BÖLÜM
  • ULAŞIM ARAÇLARINA VEYA SABİT PLATFORMLARA KARŞI SUÇLAR
  • MADDE 223- ULAŞIM ARAÇLARININ KAÇIRILMASI VEYA ALIKONULMASI-6565
  • Gerekçe-6565
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-6566
  • MADDE 224- KIT’A SAHANLIĞINDA VEYA MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGEDEKİ SABİT PLATFORMLARIN İŞGALİ-6569
  • Gerekçe-6569
  • YEDİNCİ BÖLÜM
  • GENEL AHLÂKA KARŞI SUÇLAR
  • MADDE 225- HAYASIZCA HAREKETLER-6570
  • Gerekçe-6570
  • -HAYASIZCA HAREKETLER SUÇU (m. 225)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-6571
  • I. -GENEL BİLGİLER-6571
  • II. -BENZER SUÇLARDAN FARKI-6572
  • III. -MUKAYESELİ HUKUK-6572
  • IV. -SUÇUN UNSURLARI-6573
  • 1. -Maddi Unsurlar-6573
  • A. -Fiil-6573
  • B. -Fail-6577
  • C. -Mağdur-6577
  • 2. -Manevi Unsurlar-6577
  • V. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-6577
  • 1. -Teşebbüs-6577
  • 2. -İştirak-6577
  • 3. -İçtima-6577
  • VI. -SORUŞTURMA USULÜ VE YAPTIRIM-6577
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-6578
  • MADDE 226- MÜSTEHCENLİK-6587
  • Gerekçe-6588
  • BİLİRKİŞİ RAPORU VE HUKUKİ MÜTALAALAR-6589
  • I. -OLAY-6589
  • II. -DEĞERLENDIRME-6591
  • 1. -Basın Yoluyla Hakaret Suçu Açısından Değerlendirme (765 s. lı TCK m. 480/1-son)-6591
  • 2. -Müstehcenlik Açısından Değerlendirme (765 s. lı TCK m. 426, 427, 5237 s. lı K. m. 226)-6593
  • BİLİRKİŞİ RAPORU VE HUKUKİ MÜTALAALAR-6598
  • İNCELEME VE DEĞERLENDİRME-6598
  • BİLİRKİŞİ RAPORU VE HUKUKİ MÜTALAALAR-6602
  • 1. -İddia-6602
  • 2. -Savunma-6603
  • 3. -Dosyada Mevcut Belgeler-6603
  • 4. -Değerlendirme-6604
  • 5. -Sonuç-6607
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-6607
  • MADDE 227- FUHUŞ-6637
  • Gerekçe-6638
  • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-6640
  • MADDE 228- KUMAR OYNANMASI İÇİN YER VE İMKÂN SAĞLAMA-6669
  • Gerekçe-6669
   • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-6669
   • MADDE 229- DİLENCİLİK-6683
   • Gerekçe-6683
   • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-6683
   • SEKİZİNCİ BÖLÜM
   • AİLE DÜZENİNE KARŞI SUÇLAR
   • MADDE 230- BİRDEN ÇOK EVLİLİK, HİLELİ EVLENME, DİNSEL TÖREN-6687
   • Gerekçe-6687
   • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-6688
   • MADDE 231- ÇOCUĞUN SOYBAĞINI DEĞİŞTİRME-6693
   • Gerekçe-6693
   • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-6693
   • MADDE 232- KÖTÜ MUAMELE-6700
   • Gerekçe-6700
   • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-6701
   • MADDE 233- AİLE HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜĞÜN İHLÂLİ-6717
   • Gerekçe-6717
   • YARGITAY VE MAHKEME KARARLARI-6717
   • 5. CİLT
   • MADDE 234- ÇOCUĞUN KAÇIRILMASI VE ALIKONULMASI-6721
   • Gerekçe-6721
   • -ÇOCUĞUN KAÇIRILMASI VE ALIKONULMASI SUÇU (m. 234)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-6722
   • I. -GENEL BİLGİLER-6722
   • II. -KORUNAN HUKUKİ DEĞER-6725
   • III. -SUÇUN UNSURLARI-6725
   • 1. -Maddi Unsurlar-6725
   • A. -Fiil-6725
   • B. -Fail-6730
   • C. -Mağdur-6730
   • D. -Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur-6731
   • 2. -Manevi Unsurlar-6732
   • IV. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-6732
   • 1. -Teşebbüs-6732
   • 2. -İştirak-6732
   • 3. -İçtima-6733
   • V. -SORUŞTURMA USULÜ VE YAPTIRIM-6733
   • DOKUZUNCU BÖLÜM
   • Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar
   • MADDE 235- İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA-6752
   • Gerekçe-6753
   • -İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇU (m. 235)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-6755
   • I. -GENEL BİLGİLER-6755
   • II. -KORUNAN HUKUKİ DEĞER-6760
   • III. -SUÇUN UNSURLARI-6761
   • 1. -Tipiklik-6761
   • 2. -Maddi Unsurlar-6763
   • A. -Fiil-6763
   • a. -Hileli Davranışlarla İhaleye Katılma Yeterliğine veya Şartlarına Sahip Olan Kişilerin İhaleye veya İhale Sürecindeki İşlemlere Katılmalarını Engellemek (m. 235/2 a -1)-6765
   • b. -Hileli Davranışlarla, İhaleye Katılma Yeterliliğine veya Şartlarına Sahip Olmayan Kişilerin İhaleye Katılmasını Sağlamak (m. 235/2 a- 2)-6766
   • c. -Hileli Davranışlarla, Teklif Edilen Malları, Şartnamesinde Belirtilen Niteliklere Sahip Olduğu Halde, Sahip Olmadığından Bahisle Değerlendirme Dışı Bırakmak Yahut Teklif Edilen Malları, Şartnamede Belirtilen Niteliklere Sahip Olmadığı Halde, Sahip Olduğundan Bahisle Değerlendirmeye Almak (m. 235/2 a-3, 4)-6767
   • d. -Tekliflerle İlgili Olup da, İhale Mevzuatına ya da Şartnamelere Göre Gizli Tutulması Gereken Bilgilere Başkalarının Ulaşmasını Sağlama (m. 235/2 b)-6769
   • e. -Cebir veya Tehdit Kullanmak Suretiyle ya da Hukuka Aykırı Diğer Davranışlarla, İhaleye Katılma Yeterliliğine veya Koşullarına Sahip Olan Kişilerin İhaleye, İhale Sürecindeki İşlemlere Katılmalarını Engelleme (TCK m. 235/2 c)-6771
   • f. -İhaleye Katılmak İsteyen veya Katılan Kişilerin İhale Şartlarını ve Özellikle Fiyatı Etkilemek İçin Aralarında Anlaşma Yapmaları (m. 235/2 d)-6772
   • B. -Netice-6773
   • C. -Fail, Mağdur, Konu-6774
   • 3. -Manevi Unsurlar-6776
   • IV. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-6776
   • 1. -Teşebbüs-6776
   • 2. -İştirak-6777
   • 3. -İçtima-6779
   • V. -SORUŞTURMA USULÜ VE YAPTIRIM-6779
   • MADDE 236- EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA-6818
   • Gerekçe-6818
   • -EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA SUÇU (m. 236)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-6819
   • I. -GENEL BİLGİLER-6819
   • II. -SUÇUN UNSURLARI-6821
   • 1. -Maddi Unsurlar-6821
   • A. -Fiil, Netice-6821
   • B. -Fail, Mağdur, Konu-6825
   • 2. -Manevi Unsurlar-6826
   • III. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-6827
   • 1. -Teşebbüs-6827
   • 2. -İştirak-6827
   • 3. -İçtima-6828
   • IV. -SORUŞTURMA USULÜ VE YAPTIRIM-6828
   • MADDE 237- FİYATLARI ETKİLEME-6847
   • Gerekçe-6847
   • MADDE 238- KAMUYA GEREKLİ ŞEYLERİN YOKLUĞUNA NEDEN OLMA-6850
   • Gerekçe-6850
   • MADDE 239- TİCARİ SIR, BANKACILIK SIRRI VEYA MÜŞTERİ SIRRI NİTELİĞİNDEKİ BİLGİ VEYA BELGELERİN AÇIKLANMASI-6852
   • Gerekçe-6852
   • MADDE 240- MAL VEYA HİZMET SATIMINDAN KAÇINMA-6858
   • Gerekçe-6858
   • MADDE 241- TEFECİLİK-6861
   • Gerekçe-6861
   • MADDE 242- TÜZEL KİŞİLER HAKKINDA GÜVENLİK TEDBİRİ UYGULANMASI-6886
   • Gerekçe-6886
   • ONUNCU BÖLÜM
   • BİLİŞİM ALANINDA SUÇLAR
   • MADDE 243- BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME-6887
   • Gerekçe-6887
   • -BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME SUÇU (m. 243)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-6888
   • I. -GENEL BİLGİLER-6888
   • II. -KORUNAN HUKUKİ DEĞER-6891
   • III. -SUÇUN UNSURLARI-6892
   • 1. -Maddi Unsurlar-6892
   • A. -Fiil-6892
   • B. -Fail-6897
   • C. -Mağdur-6899
   • D. -Konu-6900
   • a. -Bilgisayar-6900
   • b. -Bilişim ve Bilişim Sistemi-6902
   • c. -Bilişim Sistem Ağı ve Özellikle İnternet-6903
   • d. -İnternet Sujeleri ve Hukuki Durumları-6905
   • e. -Veri-6907
   • E. -Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur-6908
   • 2. -Manevi Unsurlar-6910
   • 3. -Hukuka Aykırılık Unsuru-6910
   • IV. -NETİCE SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ HAL: FİİL SEBEBİYLE SİSTEMİN İÇERDİĞİ VERİLERİN YOK OLMASI VEYA DEĞİŞMESİ-6911
   • V. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-6912
   • 1. -Teşebbüs-6912
   • 2. -İştirak-6912
   • 3. -İçtima-6912
   • VI. -SORUŞTURMA USULÜ-6913
   • MADDE 244- SİSTEMİ ENGELLEME, BOZMA, VERİLERİ YOK ETME VEYA DEĞİŞTİRME-6925
   • Gerekçe-6925
   • -SİSTEMİ ENGELLEME, BOZMA, VERİLERİ YOK ETME VEYA DEĞİŞTİRME SUÇU (m. 244)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-6926
   • 1. Bilişim Sisteminin İşleyişini Engelleme ve Bozma Suçu (m. 244/1)-6926
   • I. -GENEL BİLGİLER-6926
   • II. -KORUNAN HUKUKİ DEĞER-6927
   • III. -SUÇUN UNSURLARI-6928
   • 1. -Maddi Unsurlar-6928
   • A. -Fiil-6928
   • B. -Fail-6929
   • C. -Mağdur-6929
   • D. -Konu-6929
   • E. -Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur-6930
   • 2. -Manevi Unsurlar-6930
   • IV. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-6930
   • 1. -Teşebbüs-6930
   • 2. -İştirak-6931
   • 3. -İçtima-6931
   • V. -SORUŞTURMA USULÜ-6931
   • 2. Bilişim Sistemindeki Verilere Zarar Verme Suçu (m. 244/2)-6931
   • I. -GENEL BİLGİLER-6931
   • II. -KORUNAN HUKUKİ DEĞER-6932
   • III. -SUÇUN UNSURLARI-6933
   • 1. -Maddi Unsurlar-6933
   • A. -Fiil-6933
   • B. -Fail-6934
   • C. -Mağdur-6934
   • D. -Konu-6935
   • E. -Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur-6935
   • 2. -Manevi Unsurlar-6935
   • IV. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-6935
   • 1. -Teşebbüs-6935
   • 2. -İştirak-6936
   • 3. -İçtima-6936
   • V. -SORUŞTURMA USULÜ-6936
   • 3. Bilişim Sistemini Kullanarak Haksız Çıkar Sağlama Suçu (m. 244/4)-6937
   • I. -GENEL BİLGİLER-6937
   • II. -KORUNAN HUKUKİ DEĞER-6937
   • III. -SUÇUN UNSURLARI-6938
   • 1. -Maddi Unsurlar-6938
   • A. -Fiil ve Netice-6938
   • B. -Fail-6939
   • C. -Mağdur-6939
   • D. -Konu-6939
   • 2. -Manevi Unsurlar-6939
   • IV. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-6939
   • 1. -Teşebbüs-6939
   • 2. -İştirak-6940
   • 3. -İçtima-6940
   • V. -SORUŞTURMA USULÜ-6940
   • MADDE 245- BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI-6968
   • Gerekçe-6968
   • -BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU (m. 245)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-6970
   • I. -GENEL BİLGİLER-6970
   • II. -KORUNAN HUKUKİ DEĞER-6971
   • III. -SUÇUN UNSURLARI-6971
   • 1. -Maddi Unsurları-6971
   • A. -Fiil-6971
   • a. -Banka ve Kredi Kartlarını Hukuka Aykırı Kullanma (m. 245/1)-6971
   • b. -Sahte Banka veya Kredi Kartı Üretme, Satma, Devretme, Satın Alma veya Kabul Etme (m. 245/2)-6974
   • c. -Sahte Oluşturulan veya Üzerinde Sahtecilik Yapılan Banka veya Kredi Kartını Kullanma (TCK. m. 245/3)-6976
   • B. -Fail-6977
   • C. -Mağdur-6977
   • D. -Konu-6977
   • 2. -Manevi Unsurlar-6978
   • IV. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-6978
   • 1. -Teşebbüs-6978
   • 2. -İştirak-6979
   • 3. -İçtima-6979
   • V. -ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEBİ-6980
   • VI. -CEZAYI KALDIRAN VEYA AZALTAN ŞAHSİ SEBEP OLARAK ETKİN PİŞMANLIK-6980
   • VII. -SORUŞTURMA USULÜ-6983
   • MADDE 246- TÜZEL KİŞİLER HAKKINDA GÜVENLİK TEDBİRİ UYGULANMASI-7035
   • Gerekçe-7035
   • DÖRDÜNCÜ KISIM
   • MİLLETE VE DEVLETE KARŞI SUÇLAR VE SON HÜKÜMLER
   • BİRİNCİ BÖLÜM
   • KAMU İDARESİNİN GÜVENİLİRLİĞİNE VE İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLAR
   • MADDE 247- ZİMMET-7036
   • Gerekçe-7036
   • 247- 249. MADDELER İLE İLGİLİ ORTAK AÇIKLAMALAR-7037
   • I. -GENEL BİLGİLER-7037
   • II. -MUKAYESELİ HUKUK-7042
   • III. -KORUNAN HUKUKİ DEĞER-7044
   • IV. -SUÇUN UNSURLARI-7045
   • 1. -Maddi Unsurlar-7045
   • A. -Ceza Normunun Yasakladığı Fiil: Zimmete Geçirme-7045
   • B. -Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur: Suçun Zimmetin Açığa Çıkmamasını Sağlamaya Yönelik Hileli Davranışlarla İşlenmesi (Nitelikli Zimmet) (m. 247/2)-7049
   • C. -Fail ve Mağdur-7051
   • a. -Fail-7051
   • b. -Mağdur-7054
   • D. -Suçun Konusu-7055
   • a. -Genel Olarak-7055
   • b. -Suçun Konusu Olarak Mal-7055
   • c. -Mal’ın Zimmet Suçunun Konusunu Oluşturması İçin Sahip Olması Gereken Özellikler-7058
   • aa. -Zilyetlik Devri-7059
   • bb. -Zilyetlik Devrinin Görev Dolayısıyla Olması-7060
   • cc. -Koruma ve Gözetimle Yükümlü Olma-7061
   • d. -Zimmete Konu Eşyanın Aidiyeti-7062
   • e. -Konu İle İlgili Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur: Malın Değerinin Azlığı (m. 249)-7063
   • 2. -Manevi Unsurlar-7065
   • A. -Genel Açıklamalar-7065
   • B. -Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur: Kullanma Zimmeti (m. 247/3)-7067
   • V. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-7071
   • 1. -Teşebbüs-7071
   • 2. -İştirak-7072
   • 3. -İçtima-7073
   • VI. -CEZAYI KALDIRAN VEYA AZALTAN ŞAHSİ SEBEP OLARAK ETKİN PİŞMANLIK-7075
   • 1. -Genel Bilgiler-7075
   • 2. -Zararın Tamamıyla Ödenmesi (m. 248)-7075
   • A. -Soruşturma Başlamadan Önce-7076
   • B. -Kovuşturma Başlamadan Önce-7076
   • C. -Hükümden Önce-7077
   • VII. -SORUŞTURMA USÛLÜ VE YAPTIRIM-7077
   • MADDE 248- ETKİN PİŞMANLIK-7198
   • Gerekçe-7198
   • -ETKİN PİŞMANLIK (m. 248)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-7198
   • MADDE 249- DAHA AZ CEZAYI GEREKTİREN HÂL-7211
   • Gerekçe-7211
   • -DAHA AZ CEZAYI GEREKTİREN HÂL (m. 249)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-7211
   • MADDE 250- İRTİKÂP-7223
   • Gerekçe-7224
   • -İRTİKAP SUÇU (m. 250)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-7225
   • I. -GENEL BİLGİLER-7225
   • II. -BENZER SUÇLARDAN FARKI-7231
   • 1. -Yağma (m. 148)-7232
   • 2. -Dolandırıcılık ile Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçları (m. 157, 160)-7233
   • 3. -Zimmet (m. 247)-7234
   • 4. -Rüşvet (m. 252-254)-7235
   • 5. -Nüfuz Ticareti (m. 255)-7238
   • III. -KORUNAN HUKUKİ DEĞER-7241
   • IV. -SUÇUN UNSURLARI-7242
   • 1. -Maddi Unsurlar-7242
   • A. -Fiil, Netice-7242
   • a. -İcbar Suretiyle İrtikap: Görevin Sağladığı Nüfuzun Kötüye Kullanılması Suretiyle İcbar Etme-7242
   • aa. -Görevin Sağladığı Nüfuzu Kötüye Kullanma-7242
   • bb. -Yarar Sağlanması veya Vaatte Bulunulması-7244
   • aaa. -Sağlamak-7244
   • bbb. -Vaatte Bulunmak-7244
   • cc. -İcbar Etmek-7245
   • b. -İcrai ve Davranışla İşlenen İkna Suretiyle İrtikap: Görevin Sağladığı Güveni Kötüye Kullanmak Suretiyle İkna Etme-7251
   • aa. -Genel Açıklamalar, Görevin Sağladığı Güvenin Kötüye Kullanılması-7251
   • bb. -İkna Etme-7253
   • cc. -Yarar Sağlanması veya Vaatte Bulunulması-7256
   • c. -İhmali Davranışla İkna Etme: Hatadan Yararlanma Suretiyle İrtikap-7256
   • B. -Fail-7258
   • a. -Genel Olarak-7258
   • b. -Fail Açısından Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur: Suçun Trafik Suç ve Ceza Tutanaklarını Tanzim ile Görevli Olanlar Tarafından İşlemesi-7260
   • C. -Mağdur-7260
   • D. -Konu-7261
   • a. -Genel Olarak-7261
   • b. -Konu Bakımından Daha az Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur: Elde Edilen Yararın Değerinin Azlığı-7262
   • 2. -Manevi Unsurlar-7264
   • 3. -Hukuka Aykırılık Unsuru-7264
   • V. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-7265
   • 1. -Teşebbüs-7265
   • 2. -İştirak-7269
   • 3. -İçtima-7270
   • VI. -SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USÛLÜ, YAPTIRIM-7271
   • MADDE 251- DENETİM GÖREVİNİN İHMALİ-7321
   • Gerekçe-7321
   • -DENETİM GÖREVİNİN İHMALİ SUÇU (m. 251)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-7321
   • I. -GENEL BİLGİLER-7321
   • II. -SUÇUN UNSURLARI-7322
   • 1. -Maddi Unsurlar-7322
   • A. -Fiil-7322
   • B. -Fail ve Mağdur-7324
   • 2. -Manevi Unsurlar-7324
   • III. -DENETİM GÖREVİNİ İHMAL SUÇUNA İŞTİRAK-7325
   • IV. -SORUŞTURMA USULÜ VE YAPTIRIM-7325
   • MADDE 252- RÜŞVET-7339
   • Gerekçe-7343
   • 252-254. MADDELERE İLİŞKİN ORTAK AÇIKLAMALAR-7345
   • I. -RÜŞVETİN SEBEPLERİ-7345
   • II. -GENEL BİLGİLER-7347
   • 1. -TCK. ’daki Düzenleme ve Rüşvet Kavramı-7347
   • 2. -Rüşvet Suçunun Yapısı-7356
   • 3. -Rüşvet Anlaşması-7357
   • III. -MUKAYESELİ HUKUKTA RÜŞVET-7361
   • IV. -KORUNAN HUKUKİ DEĞER-7364
   • V. -SUÇUN UNSURLARI-7366
   • 1. -Maddi Unsurlar-7366
   • A. -Fiil-7366
   • a. -Görevin İfası ile İlgili İş-7366
   • b. -Rüşvet Verme-7368
   • c. -Rüşvet Alma-7370
   • B. -Fail-7373
   • a. -Rüşvet Veren Fail-7374
   • b. -Rüşvet Alan Fail-7375
   • aa. -Genel Olarak-7375
   • bb. -Rüşvet Alan Fail Bakımından Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsurlar-7376
   • aaa. -Suçun Yargı Görevi Yapan, Hakem, Bilirkişi, Noter veya Yeminli Mali Müşavir Tarafından İşlenmesi (m. 252/7)-7376
   • bbb. -Suçun Trafik Suç ve Ceza Tutanaklarını Tanzim ile Görevli Olanlar Tarafından İşlemesi-7379
   • C. -Mağdur-7379
   • D. -Konu-7380
   • 2. -Manevi Unsurlar-7381
   • VI. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-7382
   • 1. -Teşebbüs-7382
   • 2. -İştirak-7386
   • 3. -İçtima-7388
   • VII. -CEZAYI KALDIRAN ŞAHSİ SEBEP OLARAK ETKİN PİŞMANLIK-7390
   • VIII. -SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ, YAPTIRIM-7393
   • MADDE 253- TÜZEL KİŞİLER HAKKINDA GÜVENLİK TEDBİRİ UYGULANMASI-7434
   • Gerekçe-7434
   • -TÜZEL KİŞİLER HAKKINDA GÜVENLİK TEDBİRİ UYGULANMASI (m. 253)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-7434
   • MADDE 254- ETKİN PİŞMANLIK-7435
   • Gerekçe-7436
   • -ETKİN PİŞMANLIK (m. 254)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-7437
   • MADDE 255- NÜFUZ TİCARETİ-7441
   • Gerekçe-7442
   • MADDE 256- ZOR KULLANMA YETKİSİNE İLİŞKİN SINIRIN AŞILMASI-7455
   • Gerekçe-7455
   • -ZOR KULLANMA YETKİSİNE İLİŞKİN SINIRIN AŞILMASI SUÇU (m. 256)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-7455
   • I. -GENEL BİLGİLER-7455
   • II. -MUKAYESELİ HUKUK-7456
   • III. -KORUNAN HUKUKİ DEĞER-7457
   • IV. -SUÇUN UNSURLARI-7457
   • 1. -Maddi Unsurlar-7457
   • A. -Fiil-7457
   • B. -Fail-7459
   • C. -Mağdur, Konu-7462
   • 2. -Manevi Unsurlar-7463
   • V. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-7463
   • 1. -Teşebbüs-7463
   • 2. -İştirak-7463
   • 3. -İçtima-7463
   • VI. -SORUŞTURMA USULÜ-7464
   • MADDE 257- GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA-7473
   • Gerekçe-7474
   • -GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (m. 257)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-7476
   • I. -GENEL BİLGİLER-7476
   • II. -MUKAYESELİ HUKUK-7479
   • III. -SUÇUN MAHİYETİ-7481
   • IV. -SUÇUN UNSURLARI-7482
   • 1. -Maddi Unsurlar-7482
   • A. -Fiil-7482
   • a. -Kamu Görevlisinin Görevinin Gereklerine Aykırı Hareket Etmek Suretiyle Görevini Kötüye Kullanması-7482
   • b. -Kamu Görevlisinin Görevini Yapmakta İhmal veya Gecikme Göstermesi-7489
   • B. -Fail-7491
   • 2. -Manevi Unsurlar-7492
   • V. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-7493
   • 1. -Teşebbüs-7493
   • 2. -İştirak-7493
   • 3. -İçtima-7494
   • VI. -SORUŞTURMA USÛLÜ VE YAPTIRIM-7494
   • MADDE 258- GÖREVE İLİŞKİN SIRRIN AÇIKLANMASI-7605
   • Gerekçe-7605
   • MADDE 259- KAMU GÖREVLİSİNİN TİCARETİ-7608
   • Gerekçe-7608
   • MADDE 260- KAMU GÖREVİNİN TERKİ VEYA YAPILMAMASI-7611
   • Gerekçe-7611
   • MADDE 261- KİŞİLERİN MALLARI ÜZERİNDE USULSÜZ TASARRUF-7613
   • Gerekçe-7613
   • MADDE 262- KAMU GÖREVİNİN USULSÜZ OLARAK ÜSTLENİLMESİ-7616
   • Gerekçe-7616
   • -KAMU GÖREVLİSİNİN USULSÜZ OLARAK ÜSTLENİLMESİ SUÇU (m. 262)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-7616
   • I. -GENEL BİLGİLER-7616
   • II. -KORUNAN HUKUKİ DEĞER-7618
   • III. -SUÇUN UNSURLARI-7618
   • 1. -Maddi Unsurlar-7618
   • A. -Fiil-7618
   • a. -Kamu Görevini Kanun ve Nizamlara Aykırı Olarak Yerine Getirmeye Teşebbüs Etmek-7618
   • b. -Terk Emri Kendisine Bildirildiği Halde Görevi Sürdürmek-7622
   • B. -Fail-7622
   • 2. -Manevi Unsurlar-7623
   • IV. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-7623
   • 1. -Teşebbüs-7623
   • 2. -İştirak-7624
   • 3. -İçtima-7624
   • MADDE 263- KANUNA AYKIRI EĞİTİM KURUMU-7629
   • MADDE 264- ÖZEL İŞARET VE KIYAFETLERİ USULSÜZ KULLANMA-7632
   • Gerekçe-7632
   • MADDE 265- GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME-7643
   • Gerekçe-7643
   • -GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇU (m. 265)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-7644
   • I. -GENEL BİLGİLER-7644
   • II. -KORUNAN HUKUKİ DEĞER-7645
   • III. -SUÇUN UNSURLARI-7645
   • 1. -Maddi Unsurlar-7645
   • A. -Fiil-7645
   • B. -Fail-7647
   • C. -Mağdur-7647
   • D. -Cezanın Artırılmasını Gerektiren Nitelikli Unsurlar-7649
   • a. -Genel Olarak-7649
   • b. -Suçun Yargı Görevi Yapan Kimselere Karşı İşlenmesi (m. 265/2)-7650
   • c. -Suçun Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle İşlenmesi (m. 265/3)-7650
   • d. -Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (m. 265/3)-7650
   • e. -Suçun Silahla İşlenmesi (m. 265/4)-7650
   • f. -Suçun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanarak Gerçekleştirilmesi (m. 265/4)-7652
   • 2. -Manevi Unsurlar-7652
   • IV. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-7652
   • 1. -Teşebbüs-7652
   • 2. -İştirak-7653
   • 3. -İçtima-7653
   • V. -SORUŞTURMA USULÜ VE YAPTIRIM-7654
   • MADDE 266- KAMU GÖREVİNE AİT ARAÇ VE GEREÇLERİ SUÇTA KULLANMA-7685
   • Gerekçe-7685
   • -KAMU GÖREVİNE AİT ARAÇ VE GEREÇLERİ SUÇTA KULLANMA (m. 266)- İLİŞKİN AÇIKLAMALAR-7685
   • I. -GENEL BİLGİLER-7685
   • II. -NİTELİKLİ HALİN UYGULANMA ŞARTLARI-7686
   • 1. -Suçun Failinin -Kamu Görevlisi- Olması-7686
   • 2. --Suç- İşlenmesi-7686
   • 3. -İşlenen Suçta, Failin Kamu Görevlisi Olmasının Bir Unsur Olarak Öngörülmemiş Bulunması-7686
   • 4. -Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçleri Suçta Kullanma-7686
   • İKİNCİ BÖLÜM
   • ADLİYEYE KARŞI SUÇLAR
   • MADDE 267- İFTİRA-7690
   • Gerekçe-7691
   • 267-269. MADDELERE İLİŞKİN ORTAK AÇIKLAMALAR-7692
   • I. -GENEL BİLGİLER-7692
   • II. -KAVRAM, SUÇ TİPİNİN ÖZELLİKLERİ-7694
   • III. -BENZER SUÇLARDAN FARKI-7696
   • IV. -MUKAYESELİ HUKUKTA SUÇUN DÜZENLENİŞ ŞEKLİ-7697
   • V. -KORUNAN HUKUKİ DEĞER-7698
   • VI. -SUÇUN UNSURLARI-7700
   • 1. -Maddi Unsurlar-7700
   • A. -Fiil-7700
   • a. -Şekli İftira ve İşleniş Biçimi-7701
   • aa. -İhbar-7702
   • bb. -Şikâyet-7702
   • cc. -Basın ve Yayın Yoluyla Fiilin İşlenmesi-7704
   • dd. -İhbar ve Şikâyetin Belirli Makamlara Yapılması Koşulu-7705
   • ee. -Mağdura Hukuka Aykırı Fiil İsnat Edilmesi-7707
   • ff. -İsnadın Objektif Olarak Gerçek Dışı Olması-7711
   • b. -Maddi İftira-7713
   • c. -Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması-7716
   • d. -Suçun Tamamlanması-7718
   • B. -Fail-7719
   • C. -Mağdur-7720
   • D. -Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsurlar-7723
   • a. -İftiranın Şahsi Hürriyeti Bağlayıcı Bir Duruma Sebep Olması-7723
   • b. -İftira Sonucu Mağdur Hakkında Hürriyeti Bağlayıcı Cezaya Hükmedilmiş Olması-7725
   • c. -Mağdur Hakkında Hapis Cezası Dışında Adli veya İdari Yaptırım Uygulanması-7726
   • 2. -Manevi Unsurlar-7727
   • 3. -Hukuka Aykırılık Unsuru-7729
   • A. -Genel Olarak-7729
   • B. -İhbar ve Şikâyet (Dilekçe) Hakkı-7730
   • C. -Basının Haber Verme Hakkı-7731
   • D. -Savunma Dokunulmazlığı-7734
   • VII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-7736
   • 1. -Teşebbüs-7736
   • 2. -İştirak-7737
   • 3. -İçtima-7737
   • VIII. -CEZAYI AZALTAN ŞAHSİ SEBEP OLARAK ETKİN PİŞMANLIK-7739
   • IX. -HÜKMÜN İLANI-7740
   • MADDE 268- BAŞKASINA AİT KİMLİK VEYA KİMLİK BİLGİLERİNİN KULLANILMASI-7758
   • Gerekçe-7758
   • -BAŞKASINA AİT KİMLİK VEYA KİMLİK BİLGİLERİNİN KULLANILMASI (m. 268)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-7758
   • MADDE 269- ETKİN PİŞMANLIK-7767
   • Gerekçe-7767
   • -ETKİN PİŞMANLIK (m. 269)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-7768
   • MADDE 270- SUÇ ÜSTLENME-7776
   • Gerekçe-7776
   • -SUÇ ÜSTLENME (m. 270)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-7776
   • I. -GENEL BİLGİLER-7776
   • II. -KORUNAN HUKUKİ DEĞER-7777
   • III. -SUÇUN UNSURLARI-7778
   • 1. -Maddi Unsurlar-7778
   • A. -Fiil-7778
   • B. -Fail-7779
   • 2. -Manevi Unsurlar-7779
   • IV. -ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEBİ-7779
   • V. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-7779
   • 1. -Teşebbüs-7779
   • 2. -İştirak-7779
   • 3. -İçtima-7780
   • MADDE 271- SUÇ UYDURMA-7799
   • Gerekçe-7799
   • -SUÇ UYDURMA (m. 271)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-7799
   • I. -GENEL BİLGİLER-7799
   • II. -KORUNAN HUKUKİ DEĞER-7800
   • III. -SUÇUN UNSURLARI-7801
   • 1. -Maddi Unsurlar-7801
   • A. -Fiil-7801
   • a. -Şekli Suç Uydurma-7802
   • aa. -İşlenmemiş Bir Suçun İhbar Edilmesi-7802
   • bb. -İhbarın Belirli Makamlara Yapılması-7804
   • cc. -İhbarın Belirli Bir Kimse Hedef Alınarak Yapılmamış Olması-7805
   • b. -Maddi Suç Uydurma-7806
   • B. -Fail-7807
   • 2. -Manevi Unsurlar-7807
   • 3. -Hukuka Aykırılık Unsuru-7808
   • IV. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-7810
   • 1. -Teşebbüs-7810
   • 2. -İştirak-7810
   • 3. -İçtima-7810
   • MADDE 272- YALAN TANIKLIK-7823
   • Gerekçe-7824
   • -YALAN TANIKLIK (m. 272)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-7824
   • I. -GENEL BİLGİLER-7824
   • II. -SUÇUN MAHİYETİ-7827
   • III. -SUÇUN UNSURLARI-7828
   • 1. -Maddi Unsurlar-7828
   • A. -Fiil-7828
   • B. -Fail-7832
   • C. -Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsurlar (272/3-8)-7834
   • 2. -Manevi Unsurlar-7836
   • IV. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-7837
   • 1. -Teşebbüs-7837
   • 2. -İştirak-7839
   • 3. -İçtima-7839
   • MADDE 273- ŞAHSÎ CEZASIZLIK VEYA CEZANIN AZALTILMASINI GEREKTİREN SEBEPLER-7851
   • Gerekçe-7851
   • -ŞAHSÎ CEZASIZLIK VEYA CEZANIN AZALTILMASINI GEREKTİREN SEBEPLER (m. 273)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-7851
   • I. -YALAN TANIKLIK YAPAN KİŞİNİN KENDİSİNİN, ÜSTSOY, ALTSOY, EŞ VEYA KARDEŞİNİN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMAYA UĞRAMASINA NEDEN OLABİLECEK BİR HUSUSLA İLGİLİ OLARAK YALAN TANIKLIKTA BULUNULMASI-7851
   • II. -KİŞİNİN TANIKLIKTAN ÇEKİNME HAKKI OLMASINA RAĞMEN, BU HAKKI KENDİSİNE HATIRLATILMADAN GERÇEĞE AYKIRI OLARAK TANIKLIK YAPMASI-7852
   • MADDE 274- ETKİN PİŞMANLIK-7855
   • Gerekçe-7855
   • -ETKİN PİŞMANLIK (m. 274)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-7855
   • MADDE 275- YALAN YERE YEMİN-7863
   • Gerekçe-7863
   • MADDE 276- GERÇEĞE AYKIRI BİLİRKİŞİLİK VEYA TERCÜMANLIK-7867
   • Gerekçe-7867
   • MADDE 277- YARGI GÖREVİ YAPANI, BİLİRKİŞİYİ VEYA TANIĞI ETKİLEMEYE TEŞEBBÜS-7870
   • Gerekçe-7870
   • MADDE 278- SUÇU BİLDİRMEME-7880
   • Gerekçe-7880
   • -SUÇU BİLDİRMEME (m. 278)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-7881
   • MADDE 279- KAMU GÖREVLİSİNİN SUÇU BİLDİRMEMESİ-7886
   • Gerekçe-7886
   • -KAMU GÖREVLİSİNİN SUÇU BİLDİRMEMESİ (m. 279)- SUÇU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-7886
   • I. -GENEL BİLGİLER-7886
   • II. -SUÇUN UNSURLARI-7888
   • 1. -Maddi Unsurlar-7888
   • A. -Fiil-7888
   • B. -Fail-7890
   • C. -Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur-7892
   • 2. -Manevi Unsurlar-7892
   • III. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-7893
   • 1. -Teşebbüs-7893
   • 2. -İştirak-7893
   • 3. -İçtima-7893
   • IV. -SORUŞTURMA USÛLÜ-7894
   • MADDE 280- SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRMEMESİ-7903
   • Gerekçe-7903
   • -SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRMEMESİ (m. 280)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-7903
   • MADDE 281- SUÇ DELİLLERİNİ YOK ETME, GİZLEME VEYA DEĞİŞTİRME-7907
   • Gerekçe-7907
   • MADDE 282- SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA-7917
   • Gerekçe-7917
   • MADDE 283- SUÇLUYU KAYIRMA-7925
   • Gerekçe-7925
   • MADDE 284- TUTUKLU, HÜKÜMLÜ VEYA SUÇ DELİLLERİNİ BİLDİRMEME-7935
   • Gerekçe-7935
   • MADDE 285- GİZLİLİĞİN İHLÂLİ-7940
   • Gerekçe-7941
   • MADDE 286- SES VEYA GÖRÜNTÜLERİN KAYDA ALINMASI-7945
   • Gerekçe-7945
   • MADDE 287- GENİTAL MUAYENE-7946
   • Gerekçe-7946
   • MADDE 288- ADİL YARGILAMAYI ETKİLEMEYE TEŞEBBÜS-7947
   • Gerekçe-7947
   • MADDE 289- MUHAFAZA GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA-7955
   • Gerekçe-7955
   • MADDE 290- RESMEN TESLİM OLUNAN MALA ELKONULMASI VE BOZULMASI-7977
   • Gerekçe-7977
   • MADDE 291- BAŞKASI YERİNE CEZA İNFAZ KURUMUNA VEYA TUTUKEVİNE GİRME-7981
   • Gerekçe-7981
   • MADDE 292- HÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLUNUN KAÇMASI-7983
   • Ek Açıklama-7983
   • MADDE 293 - ETKİN PİŞMANLIK-7992
   • Gerekçe-7992
   • MADDE 294- KAÇMAYA İMKAN SAĞLAMA-7998
   • Gerekçe-7998
   • MADDE 295- MUHAFIZIN GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMASI-8004
   • Gerekçe-8004
   • MADDE 296- HÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLULARIN AYAKLANMASI-8006
   • Gerekçe-8006
   • MADDE 297- İNFAZ KURUMUNA VEYA TUTUKEVİNE YASAK EŞYA SOKMAK-8011
   • Gerekçe-8011
   • MADDE 298- HAK KULLANIMINI VE BESLENMEYİ ENGELLEME-8032
   • Gerekçe-8032
   • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   • DEVLETİN EGEMENLİK ALAMETLERİNE VE ORGANLARININ SAYGINLIĞINA KARŞI SUÇLAR
   • MADDE 299- CUMHURBAŞKANINA HAKARET-8034
   • Gerekçe-8034
   • MADDE 300- DEVLETİN EGEMENLİK ALAMETLERİNİ AŞAĞILAMA-8038
   • Gerekçe-8038
   • MADDE 301- TÜRK MİLLETİNİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ, DEVLETİN KURUM VE ORGANLARINI AŞAĞILAMA-8042
   • Gerekçe-8042
   • -TÜRK MİLLETİNİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ, DEVLETİN KURUM VE ORGANLARINI AŞAĞILAMA SUÇU (m. 301)- İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR-8045
   • I. -GENEL BİLGİLER-8045
   • II. -TÜRK HUKUKUNDAKİ TARİHİ GELİŞİM-8046
   • III. -MUKAYESELİ HUKUKTAKİ DURUM-8051
   • 1. -Genel Bilgiler-8051
   • 2. -İtalyan Hukuku-8052
   • A. -1889 İtalyan Zanardelli Kanunu-8052
   • B. -1930 İtalyan (Rocco) Ceza Kanunu-8052
   • 3. -Polonya Ceza Kanunu-8053
   • 4. -Alman Ceza Kanunu-8053
   • 5. -İspanyol Ceza Kanunu-8054
   • 6. -Fransız Hukuku-8054
   • IV. -KORUNAN HUKUKİ DEĞER-8055
   • V. -SUÇUN UNSURLARI-8055
   • 1. -Maddi Unsurlar-8055
   • A. -Fiil-8055
   • B. -Fail-8057
   • C. -Mağdur-8057
   • D. -Konu-8057
   • 2. -Manevi Unsurlar-8063
   • 3. -Hukuka Aykırılık Unsuru-8064
   • VI. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKILLERI-8069
   • 1. -Teşebbüs-8069
   • 2. -İştirak-8069
   • 3. -İçtima-8070
   • VII. -SORUŞTURMA USULÜ VE YAPTIRIM-8071
   • BİLİRKİŞİ RAPORU VE HUKUKİ MÜTALAALAR-8072
   • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
   • DEVLETİN GÜVENLİĞİNE KARŞI SUÇLAR
   • MADDE 302- DEVLETİN BİRLİĞİNİ VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAK-8129
   • Gerekçe-8129
   • MADDE 303- DÜŞMANLA İŞBİRLİĞİ YAPMAK-8159
   • Gerekçe-8159
   • MADDE 304 DEVLETE KARŞI SAVAŞA TAHRİK-8160
   • Gerekçe-8160
   • MADDE 305- TEMEL MİLLÎ YARARLARA KARŞI FAALİYETTE BULUNMAK İÇİN YARAR SAĞLAMA-8162
   • Gerekçe-8162
   • MADDE 306- YABANCI DEVLET ALEYHİNE ASKER TOPLAMA-8164
   • Gerekçe-8164
   • MADDE 307- ASKERÎ TESİSLERİ TAHRİP VE DÜŞMAN ASKERÎ HAREKETLERİ YARARINA ANLAŞMA-8166
   • Gerekçe-8167
   • MADDE 308- DÜŞMAN DEVLETE MADDÎ VE MALÎ YARDIM-8169
   • Gerekçe-8169
   • BEŞİNCİ BÖLÜM
   • ANAYASAL DÜZENE VE BU DÜZENİN İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLAR
   • MADDE 309- ANAYASAYI İHLÂL-8171
   • Gerekçe-8171
   • MADDE 310- CUMHURBAŞKANINA SUİKAST VE FİİLÎ SALDIRI-8193
   • Gerekçe-8193
   • MADDE 311- YASAMA ORGANINA KARŞI SUÇ-8195
   • Gerekçe-8195
   • MADDE 312- HÜKÛMETE KARŞI SUÇ-8197
   • Gerekçe-8197
   • MADDE 313- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÛMETİNE KARŞI SİLÂHLI İSYAN-8210
   • Gerekçe-8210
   • MADDE 314- SİLÂHLI ÖRGÜT-8211
   • Gerekçe-8211
   • MADDE 315- SİLÂH SAĞLAMA-8251
   • Gerekçe-8251
   • MADDE 316- SUÇ İÇİN ANLAŞMA-8261
   • Gerekçe-8261
   • ALTINCI BÖLÜM
   • MİLLÎ SAVUNMAYA KARŞI SUÇLAR
   • MADDE 317- ASKERÎ KOMUTANLIKLARIN GASBI-8278
   • Gerekçe-8278
   • MADDE 318- HALKI ASKERLİKTEN SOĞUTMA-8279
   • Gerekçe-8279
   • MADDE 319- ASKERLERİ İTAATSİZLİĞE TEŞVİK-8282
   • Gerekçe-8282
   • MADDE 320- YABANCI HİZMETİNE ASKER YAZMA, YAZILMA-8284
   • Gerekçe-8284
   • MADDE 321- SAVAŞ ZAMANINDA EMİRLERE UYMAMA-8285
   • Gerekçe-8285
   • MADDE 322- SAVAŞ ZAMANINDA YÜKÜMLÜLÜKLER-8286
   • Gerekçe-8286
   • MADDE 323- SAVAŞTA YALAN HABER YAYMA-8287
   • Gerekçe-8287
   • MADDE 324- SEFERBERLİKLE İLGİLİ GÖREVİN İHMALİ-8289
   • Gerekçe-8289
   • MADDE 325- DÜŞMANDAN UNVAN VE BENZERÎ PAYELER KABULÜ-8290
   • Gerekçe-8290
   • YEDİNCİ BÖLÜM
   • DEVLET SIRLARINA KARŞI SUÇLAR VE CASUSLUK
   • MADDE 326- DEVLETİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN BELGELER-8291
   • Gerekçe-8291
   • MADDE 327- DEVLETİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLERİ TEMİN ETME-8293
   • Gerekçe-8293
   • MADDE 328- SİYASAL VEYA ASKERÎ CASUSLUK-8295
   • Gerekçe-8295
   • MADDE 329- DEVLETİN GÜVENLİĞİNE VE SİYASAL YARARLARINA İLİŞKİN BİLGİLERİ AÇIKLAMA-8297
   • Gerekçe-8297
   • MADDE 330- GİZLİ KALMASI GEREKEN BİLGİLERİ AÇIKLAMA-8300
   • Gerekçe-8300
   • MADDE 331- ULUSLARARASI CASUSLUK-8301
   • Gerekçe-8301
   • MADDE 332- ASKERÎ YASAK BÖLGELERE GİRME-8302
   • Gerekçe-8302
   • MADDE 333- DEVLET SIRLARINDAN YARARLANMA, DEVLET HİZMETLERİNDE SADAKATSİZLİK-8305
   • Gerekçe-8305
   • MADDE 334- YASAKLANAN BİLGİLERİ TEMİN-8307
   • Gerekçe-8307
   • MADDE 335- YASAKLANAN BİLGİLERİN CASUSLUK MAKSADIYLA TEMİNİ-8308
   • Gerekçe-8308
   • MADDE 336- YASAKLANAN BİLGİLERİ AÇIKLAMA-8309
   • Gerekçe-8309
   • MADDE 337- YASAKLANAN BİLGİLERİ SİYASAL VEYA ASKERÎ CASUSLUK MAKSADIYLA AÇIKLAMA-8311
   • Gerekçe-8311
   • MADDE 338- TAKSİR SONUCU CASUSLUK FİİLLERİNİN İŞLENMESİ-8312
   • Gerekçe-8312
   • MADDE 339- DEVLET GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ BELGELERİ ELİNDE BULUNDURMA-8313
   • Gerekçe-8313
   • SEKİZİNCİ BÖLÜM
   • YABANCI DEVLETLERLE OLAN İLİŞKİLERE KARŞI SUÇLAR
   • MADDE 340- YABANCI DEVLET BAŞKANINA KARŞI SUÇ-8314
   • Gerekçe-8314
   • MADDE 341- YABANCI DEVLET BAYRAĞINA KARŞI HAKARET-8315
   • Gerekçe-8315
   • MADDE 342- YABANCI DEVLET TEMSİLCİLERİNE KARŞI SUÇ-8316
   • Gerekçe-8316
   • MADDE 343- KARŞILIKLILIK KOŞULU-8318
   • Gerekçe-8318
   • DOKUZUNCU BÖLÜM
   • SON HÜKÜMLER
   • MADDE 344- YÜRÜRLÜK-8319
   • Gerekçe-8319
   • Madde 345- Yürütme-8320
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
650,00   
650,00   
2
325,00   
650,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
650,00   
650,00   
2
325,00   
650,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
650,00   
650,00   
2
325,00   
650,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
650,00   
650,00   
2
325,00   
650,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
650,00   
650,00   
2
325,00   
650,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
650,00   
650,00   
2
   
   
Kapat