Kambiyo Senetlerinde Temsil Mehmet Emin Yıkar

Kambiyo Senetlerinde Temsil


Basım Tarihi
2021-05
Sayfa Sayısı
175
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750268984
Boyut
16x24
Baskı
158,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 58 puan kazanacaksınız)
   58

Konu Başlıkları
- Temsil
- Kambiyo Senetlerinde Temsilin Görünümleri
Kambiyo Senetlerinde Yetkisiz Temsil
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 7
Kısaltmalar 15
Giriş 19
Birinci Bölüm
TEMSİL
I. GENEL OLARAK 21
II. TÜRLERİ 23
A. İradi ve Kanuni Temsil 23
B. Doğrudan ve Dolaylı Temsil 25
C. İç ve Dış Yetki 26
III. TEMSİL YETKİSİNİN VERİLMESİ, KAPSAMI VE SINIRLANDIRILMASI 27
A. Yetkinin Verilmesi 28
B. Yetkinin Verilmesinde Geçerlilik Şartları 30
C. Kapsamı 31
D. Sınırlandırılması 32
1. Genel Olarak 32
2. Konu Bakımından Sınırlama 34
a. Genel Olarak 34
b. Genel Yetki 34
c. Özel Yetki 35
3. Kişi Bakımından Sınırlama 36
a. Genel Olarak 36
b. Temsilcinin Kendisiyle İşlem Yapması 36
c. İşlemin Her İki Tarafını Temsil (Çifte Temsil) 39
d. Birlikte Temsil 39
i. Genel Olarak 39
ii. Temsil Yetkisinin Tek Başına Kullanılabileceği Haller 42
e. Müteselsil Temsil 43
f. Alt Temsil 45
i. Genel Olarak 45
ii. Alt Temsilin Geçerli Olduğu Durumlar 46
iii. Sonuçları 47
IV. TEMSİL YETKİSİNİN SONA ERMESİ VE HUKUKİ SONUÇLARI 48
A. Sona Erme Sebepleri 48
1. İradi Sebepler 49
a. İstifa 49
b. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması veya Geri Alınması 51
i. Genel Olarak 51
ii. Üçüncü Kişilere Bildirilmesi 52
2. Kendiliğinden Sona Erme 54
B. Sona Ermenin Hukuki Sonuçları 56
1. Genel Olarak 56
2. Temsilcinin veya Üçüncü Kişinin Temsil Yetkisinin Sona Erdiğini Bilmemesi 57
İkinci Bölüm
KAMBİYO SENETLERİNDE
TEMSİLİN GÖRÜNÜMLERİ
I. TTK’NIN KAMBİYO SENETLERİNDE TEMSİLE İLİŞKİN DÜZENLEMESİ 59
II. KAMBİYO TAAHHÜTLERİ BAKIMINDAN 59
A. Genel Olarak 59
B. İmza 62
C. Temsilci Aracılığıyla Kambiyo Taahhüdünde Bulunulması 63
1. Genel Olarak 63
2. Temsil Yetkisinin Kullanılması 65
a. Doğrudan Temsilde 65
b. Dolaylı Temsilde 66
3. Üçüncü Kişilerin Durumu 67
4. Temsilcinin Kendisiyle İşlem Yapması 68
D. Çeşitli Durumların Temsil Bakımından Değerlendirilmesi 70
1. Taklit (Sahte) İmza 70
a. Genel Olarak 70
b. Kambiyo Senetlerinde 73
2. Zorlayarak İmza Attırılması 75
3. Hayali Kişiler İçin Atılan İmzalar 76
4. Açık Senet 76
5. Poliçede Kabule Arz 78
E. Çek ile İlgili Özellik Arz Eden Durumlar 79
1. Genel Olarak 79
2. Karşılık ve Çek Anlaşması 79
3. İleri Düzenleme Tarihli Çek 81
4. Seri Numarası ve Karekod Uygulaması 82
5. ÇekK m. 4/2 Gereğince Bankaların Bildirim Yükümlülüğü 83
6. ÇekK m. 5/3 Kapsamında Temsilci Aracılığıyla Çek Düzenlenmesi 85
7. Karşılıksız Çek Suçunda Fail 87
F. Ticari Temsilci ve Ticari Vekil 89
1. Ticari Temsilci 89
a. Genel Olarak 89
b. Ticari Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması 92
2. Ticari Vekil 93
a. Genel Olarak 93
b. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması 94
G. Ticaret Şirketleri 95
1. Ehliyet Bakımından 95
a. Hak Ehliyeti 95
b. Fiili Ehliyetinin Kazanılması 95
2. Yetkili Organ 96
a. Genel Olarak 96
b. İşletme Konusu 96
i. Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerde İşletme Konusu Dışında İşlem Yapılması 97
ii. Kollektif ve Komandit Şirketlerde İşletme Konusu Dışında İşlem Yapılması 99
c. Temsil Yetkisinin Yer ve Birlikte İmza ile Sınırlandırılması 99
3. İmza 100
a. Genel Olarak 100
b. Kambiyo Senedinin Ön Yüzündeki Temsilciye Ait Birden Fazla İmza 102
H. Adi Ortaklık 105
1. Genel Olarak 105
2. Yönetim Yetkisi 106
3. Adi Ortaklığın Temsili 107
a. Genel Olarak 107
b. Temsil Yetkisinin Kazanılması ve Sona Ermesi 108
c. Kambiyo Senetlerinde Adi Ortaklığın Temsili 108
İ. Kanuni Temsilciler 109
1. Genel Olarak 109
2. Tam Ehliyetsizler 110
3. Sınırlı Ehliyetsizler 112
4. Sınırlı Ehliyetliler 114
III. KAMBİYO SENEDİNİN DEVRİ VE TAHSİL CİROSU 115
A. Nama ve Hamile Yazılı Senetler 115
B. Emre Yazılı Senetlerin Devri 115
C. Kambiyo Senedinin Tahsil Amacıyla Devri 116
1. Genel Olarak 116
2. Tahsil Cirosu 116
a. Genel Olarak 116
b. Şekli 117
c. Hamilin Yetkisinin Kapsamı 118
d. Tahsil Yetkisinin Sona Ermesi 120
e. Gizli Tahsil Cirosu 121
f. Def’ilerin İleri Sürülmesi 122
IV. ÖDEME 123
A. Genel Olarak 123
B. Çekler Bakımından Muhatap Bankanın İnceleme Yükümlülüğü 125
1. Genel Olarak 125
2. Muhataba Bildirilen Temsilciler veya Yetki Belgesinin İçeriği İle Ticaret Siciline Tescil Edilen Hususların Uyuşmaması 125
C. Hamilin Kimliğinin Tespiti 127
D. Borçlunun Hileli veya Ağır Kusurlu Davranmama Görevi 128
Üçüncü Bölüm
KAMBİYO SENETLERİNDE
YETKİSİZ TEMSİL
I. TBK VE TTK DÜZENLEMELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 131
A. Genel Olarak 131
B. Yetkisiz Temsile İlişkin Düzenlemelerin Karşılaştırılması 131
II. Yetkisiz Temsil Halleri 132
A. Genel Olarak 132
B. Temsil Yetkisinin Bulunmaması 133
1. Kişi Bakımından 133
a. Genel Olarak 133
b. Sahte İmza 134
i. Genel Olarak 134
ii. Sahte İmza Atanın Sorumluluğu 135
2. Yer Bakımından 136
C. Temsil Yetkisinin Aşılması 136
III. HUKUKİ SONUÇLARI 140
A. Genel Olarak 140
B. Yetkisiz Temsilcinin Senet Bedelinden Sorumlu Tutulması 141
C. Temsil Olunanın Sorumlu Olması 143
1. İcazet Verilmesi 143
a. Genel Olarak 143
b. Sahte İmza Halinde 144
2. Hukuki Görünüşe Güven İlkesi Gereğince Temsil Olunanın Senetten Sorumlu Olması 145
D. Sahte veya Tahrif Edilmiş Çek Nedeniyle Muhatabın Sorumluluğu 147
E. Rücu Hakkı 151
IV. İspat Yükü 153
A. Temsil Olunanın Yetkisizliği İleri Sürmesi 153
B. Temsil Olunanın Temsil Yetkisinin Aşıldığını İleri Sürmesi 154
C. Yetkisizliğin Senet Alacaklısı Tarafından İleri Sürülmesi 155
D. Temsilcinin Temsil Yetkisindeki Sakatlığı Alacaklının Bildiğini İleri Sürmesi 156
1. Genel Olarak 156
2. Yetkisiz Temsilcinin Ticaret Sicili Kaydına Dayanarak Sorumluluktan Kurtulması 156
Sonuç 159
Kaynakça 163
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
58,00   
58,00   
2
29,00   
58,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
58,00   
58,00   
2
29,00   
58,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
58,00   
58,00   
2
29,00   
58,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
58,00   
58,00   
2
29,00   
58,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
58,00   
58,00   
2
29,00   
58,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
58,00   
58,00   
2
   
   
Kapat