Yaralama ve Öldürme Suçları Mehmet Fatih İçer

Uygulamada Karşılaşılan Tereddütlü YönleriyleYaralama ve Öldürme Suçları


Basım Tarihi
2019-08
Sayfa Sayısı
526
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053007890
Boyut
16x24
Baskı
1125,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 125 puan kazanacaksınız)
   125
KARGO BEDAVA

Konu Başlıkları
- Kasten Yaralama ve Öldürme
- Taksirle Yaralama ve Öldürme
- Olası Kastla Yaralama ve Öldürme
- Bilinçli Taksirle Yaralama ve Öldürme
- Kast–Olası Kast–Taksir–Bilinçli Taksir Varyasyonları
- Hedefte Sapma ve Hedefte Yanılma Konuları
Meşru Müdafaa–HaksızTahrik–Teşebbüs–Zorunluluk Hali Konuları ve Konuya Dair Diğer Tüm Hususlar

 

 

 

 

 


İÇİNDEKİLER


BİRİNCİ BÖLÜM KASTEN İNSAN ÖLDÜRME
(TCK m. 81-82)
 TEORİK AÇIKLAMALAR ve YARGITAY KARARLARI 1
I – GENEL AÇIKLAMA 1
II – SUÇLA KORUNAN HUKUKÎ MENFAAT 1
III – SUÇUN TEMEL ŞEKLİ 1
A) SUÇUN UNSURLARI 2
1. Suçun Maddi Unsuru 2
2. Suçun Manevi Unsuru 3
B) SUÇUN FAİLİ ve MAĞDURU 17
IV – SUÇUN NİTELİKLİ ŞEKİLLERİ 18
A) TASARLAYARAK(TAAMMÜDEN) ÖLDÜRME 19
B) CANAVARCA HİSLE veya EZİYET ÇEKTİREREK ÖLDÜRME 23
C) YANGIN, SU BASKINI, TAHRİP, BATIRMA veya BOMBALAMA ya da NÜKLEER, BİYOLOJİK veya KİMYASAL SİLÂH KULLANMAK
SURETİYLE İNSAN ÖLDÜRME 24
D) ÜSTSOY veya ALTSOYDAN BİRİNE ya da EŞ veya KARDEŞE
KARŞI ÖLDÜRME 26
E) ÇOCUĞA ya da BEDEN veya RUH BAKIMINDAN KENDİSİNİ SAVUNAMAYACAK DURUMDA BULUNAN KİŞİYE KARŞI ÖLDÜRME 27
F) GEBE OLDUĞU BİLİNEN KADINA KARŞI ÖLDÜRME 29
G) KİŞİNİN YERİNE GETİRDİĞİ KAMU GÖREVİ NEDENİYLE ÖLDÜRME 29
H) BİR SUÇU GİZLEMEK, DELİLLERİNİ ORTADAN KALDIRMAK veya İŞLENMESİNİ KOLAYLAŞTIRMAK ya da YAKALANMAMAK
AMACIYLA ÖLDÜRME 30

 


X Yaralama ve Öldürme Suçları

İ) BİR SUÇU İŞLEYEMEMEKTEN DOLAYI DUYDUĞU İNFİALLE ÖLDÜRME 31
J) KAN GÜTME SAİKİYLE ÖLDÜRME 32
K) TÖRE SAİKİYLE İNSAN ÖLDÜRME 35
V – SUÇA TEŞEBBÜS, İŞTİRAK ve BU SUÇTA İÇTİMA 38
A) SUÇA TEŞEBBÜS 38
B) SUÇA İŞTİRAK 41
C) İÇTİMA 44
VI – SUÇLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR 44
VII- KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDA HAKSIZ TAHRİK UYGULAMASI 45
 KARAR ÖRNEKLERİ 48
SUÇA İLİŞKİN CEZA GENEL KURULU KARARLARI 65
İKİNCİ BÖLÜM TAKSİRLE ÖLDÜRME (TCK m. 85)
 TEORİK AÇIKLAMALAR ve YARGITAY KARARLARI 265
I – GENEL AÇIKLAMA 265
II – SUÇLA KORUNAN HUKUKÎ MENFAAT 265
III – SUÇUN TEMEL ŞEKLİ 266
A) SUÇUN UNSURLARI 266
1. Suçun Maddi Unsuru 266
2. Suçun Manevi Unsuru 269
B) SUÇUN FAİLİ ve MAĞDURU 272
IV- SUÇUN AĞIRLAŞMIŞ HALİ. 272
V- CEZASIZLIK ve CEZADA İNDİRİM SEBEBİ 273
VI- SUÇA TEŞEBBÜS, İŞTİRAK ve BU SUÇTA İÇTİMA 274
A) SUÇA TEŞEBBÜS 274
B) SUÇA İŞTİRAK 274
C) İÇTİMA 275
VI- SUÇLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR 275
A) SUÇU KOVUŞTURMAYLA GÖREVLİ MAHKEME 275
B) SUÇUN YAPTIRIMI 276
C) SUÇUN SORUŞTURULMASI VE KOVUŞTURULMASI 277
D) ZAMANAŞIMI 277

 

İçindekiler XI
E) HÜKMÜN KAPSAMI-SÜRÜCÜ BELGESİNİN GERİ ALINMASI 278
 KARAR ÖRNEKLERİ 280
SUÇA İLİŞKİN CEZA GENEL KURULU KARARLARI 293
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KASTEN YARALAMA (TCK m. 86-87)
 TEORİK AÇIKLAMALAR ve YARGITAY KARARLARI 367
I – GENEL AÇIKLAMA 367
II – SUÇLA KORUNAN HUKUKÎ MENFAAT 367
III – SUÇUN TEMEL ŞEKLİ 367
A) SUÇUN UNSURLARI 368
1. Suçun Maddi Unsuru 368
2. Suçun Manevi Unsuru 370
B) SUÇUN FAİLİ ve MAĞDURU 371
IV- SUÇUN NİTELİKLİ ŞEKİLLERİ 372
A) SUÇUN ÜSTSOYA, ALTSOYA, EŞE veya KARDEŞE KARŞI
İŞLENMESİ 372
B) SUÇUN BEDEN veya RUH BAKIMINDAN KENDİSİNİ SAVUNAMAYACAK DURUMDA BULUNAN KİŞİYE KARŞI
İŞLENMESİ 373
C) SUÇUN, KİŞİNİN YERİNE GETİRDİĞİ KAMU GÖREVİ NEDENİYLE İŞLENMESİ 374
D) SUÇUN KAMU GÖREVLİSİNİN SAHİP OLDUĞU NÜFUZ KÖTÜYE KULLANILMAK SURETİYLE İŞLENMESİ 375
E) SUÇUN SİLAHLA İŞLENMESİ 376
V – KASTEN YARALAMA SUÇUNUN BASİT BİR TIBBİ MÜDAHALE İLE İYİLEŞEBİLECEK NİTELİKTE İŞLENMESİ 378
VI – KASTEN YARALAMA SUÇUNUN NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ HALLERİ 380
A) MADDENİN BİRİNCİ FIKRASINDAKİ NİTELİKLİ HALLER 381
1. Mağdurun Duyularından veya Organlarından Birinin
İşlevinin Sürekli Zayıflamasına Neden Olması 381
2. Mağdurun Konuşmasında Sürekli Zorluğa Neden Olması 382
3. Mağdurun Yüzünde Sabit İze Neden Olması 383
4. Mağdurun Yaşamını Tehlikeye Sokan Bir Duruma Neden Olması 384

 

XII Yaralama ve Öldürme Suçları

5. Mağdurun Gebe Bir Kadın Olmasının Yanı Sıra, Sahip Olduğu
Çocuğun Vaktinden Daha Önce Doğmasına Neden Olması 386
B) MADDENİN İKİNCİ FIKRASINDAKİ NİTELİKLİ HALLER 386
1. Mağdurun İyileşmesi Olanağı Bulunmayan Bir Hastalığa veya
Bitkisel Hayata Girmesine Neden Olması 386
2. Mağdurun Duyularından veya Organlarından Birinin İşlevini Yitirmesine Neden Olması 387
3. Mağdurun, Konuşma ya da Çocuk Yapma Yeteneklerinin
Kaybolmasına Neden Olması 388
4. Mağdurun Yüzünün Sürekli Değişikliğine Neden Olması 389
5. Gebe Olan Mağdura Karşı İşlenip de Çocuğun Düşmesine
Neden Olması 389
C) MADDENİN 3. FIKRASINDAKİ NİTELİKLİ HAL (MAĞDURUN
KEMİĞİNİN KIRILMASINA NEDEN OLMASI) 389
D) MADDENİN DÖRDÜNCÜ FIKRASINDAKİ NİTELİKLİ HAL
(MAĞDURUN ÖLÜMÜNE NEDEN OLMASI) 390
VII – KASTEN YARALAMA SUÇUNA TEŞEBBÜS, SUÇA İŞTİRAK VE BU SUÇTA İÇTİMA 393
A) SUÇA TEŞEBBÜS 393
B) SUÇA İŞTİRAK 396
C) İÇTİMA 396
VIII. SUÇLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR 400
A) SUÇU KOVUŞTURMAYLA GÖREVLİ MAHKEME 400
B) SUÇUN YAPTIRIMI 400
C) SUÇUN SORUŞTURULMASI VE KOVUŞTURULMASI 403
 KARAR ÖRNEKLERİ 406
SUÇA İLİŞKİN CEZA GENEL KURULU KARARLARI 426
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TAKSİRLE YARALAMA (TCK m. 89)
 TEORİK AÇIKLAMALAR ve YARGITAY KARARLARI 485
I – GENEL OLARAK 485
II – SUÇLA KORUNAN HUKUKÎ MENFAAT 489
III – SUÇUN TEMEL ŞEKLİ 489
A) SUÇUN UNSURLARI 489
1. Suçun Maddi Unsuru 489

 

İçindekiler XIII
2. Suçun Manevi Unsuru 490
B) SUÇUN FAİLİ ve MAĞDURU 493
IV – SUÇUN AĞIRLAŞTIRICI NEDENLERİ 493
A) MADDENİN İKİNCİ FIKRASINDA DÜZENLENEN AĞIRLAŞTIRICI NEDENLER 493
1. Mağdurun Duyularından Veya Organlarından Birinin
İşlevinin Sürekli Zayıflamasına Neden Olunması (m. 89/2-a) 493
2. Mağdurun Vücudunda Kemiğinin Kırılmasına Neden Olması
(m.89/2-b) 494
3. Mağdurun Konuşma Yeteneğinde Sürekli Zorluğa Neden
Olması (m.89/2-c) 495
4. Mağdurun Yüzünde Sabit İze Neden Olması (m.89/2-d) 495
5. Mağdurun Yaşamını Tehlikeye Sokan Bir Duruma Neden
Olması (m.89/2-e) 496
6. Mağdurun Gebe Bir Kadın Olmasının Yanı Sıra, Sahip Olduğu Çocuğun Vaktinden Daha Önce Doğmasına Neden Olması
(m.89/2-f) 497
B) MADDENİN ÜÇÜNCÜ FIKRASINDA DÜZENLENEN
AĞIRLAŞTIRICI NEDENLER (m.89/3-a) 497
1. Mağdurun İyileşmesi Olanağı Bulunmayan Bir Hastalığa veya
Bitkisel Hayata Girmesine Neden Olması 497
2. Mağdurun Duyularından veya Organlarından Birinin İşlevini Yitirmesine Neden Olması (m.89/3-b) 498
3. Mağdurun, Konuşma ya da Çocuk Yapma Yeteneklerinin
Kaybolmasına Neden Olması (m.89/3-c) 499
4. Mağdurun Yüzünün Sürekli Değişikliğine Neden Olması
(m.89/3-d) 499
5. Gebe Olan Mağdurun Çocuğunun Düşmesine Neden Olması
(m.89/3-e) 500
C) MADDENİN DÖRDÜNCÜ FIKRASINDAKİ NİTELİKLİ HAL (FİİLİN BİRDEN FAZLA KİŞİNİN YARALANMASINA NEDEN OLMASI
HÂLİ) 500
V – TAKSİRLE YARALAMA SUÇUNA TEŞEBBÜS, SUÇA İŞTİRAK VE BU
SUÇTA İÇTİMA 500
A) SUÇA TEŞEBBÜS 500
B) SUÇA İŞTİRAK 501
C) İÇTİMA 501
VI – SUÇLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR 502
A) SUÇU KOVUŞTURMAYLA GÖREVLİ MAHKEME 502
B) SUÇUN YAPTIRIMI 502

 

XIV Yaralama ve Öldürme Suçları

C) SUÇUN SORUŞTURULMASI ve KOVUŞTURULMASI 503
D) HÜKMÜN KAPSAMI-SÜRÜCÜ BELGESİNİN GERİ ALINMASI 505
 KARAR ÖRNEKLERİ 508
SUÇA İLİŞKİN CEZA GENEL KURULU KARARLARI 518
KAYNAKÇA 527

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
125,00   
125,00   
2
62,50   
125,00   
3
41,67   
125,00   
4
31,25   
125,00   
5
26,25   
131,25   
6
22,08   
132,50   
7
19,11   
133,75   
8
16,88   
135,00   
9
15,14   
136,25   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
125,00   
125,00   
2
62,50   
125,00   
3
41,67   
125,00   
4
31,25   
125,00   
5
26,25   
131,25   
6
22,08   
132,50   
7
19,11   
133,75   
8
16,88   
135,00   
9
15,14   
136,25   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
125,00   
125,00   
2
62,50   
125,00   
3
41,67   
125,00   
4
31,25   
125,00   
5
26,25   
131,25   
6
22,08   
132,50   
7
19,11   
133,75   
8
16,88   
135,00   
9
15,14   
136,25   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
125,00   
125,00   
2
62,50   
125,00   
3
41,67   
125,00   
4
31,25   
125,00   
5
26,25   
131,25   
6
22,08   
132,50   
7
19,11   
133,75   
8
16,88   
135,00   
9
15,14   
136,25   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
125,00   
125,00   
2
62,50   
125,00   
3
41,67   
125,00   
4
31,25   
125,00   
5
26,25   
131,25   
6
22,08   
132,50   
7
19,11   
133,75   
8
16,88   
135,00   
9
15,14   
136,25   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
125,00   
125,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat