%3
Devremülk ve Devretatil Sözleşmeleri Mehmet Şengül

Devremülk ve Devretatil Sözleşmeleri


Basım Tarihi
2024-04
Sayfa Sayısı
220
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750292071
Boyut
16x24
Baskı
1328,00 TL 318,16 TL
(Bu ürünü aldığınızda 318 puan kazanacaksınız)
   318

Av. Mehmet ŞENGÜL

Av. Muhammed Alparslan BUDAK

 

İÇİNDEKİLER
 
Teşekkür 
 
5
Önsöz 
 
7
Kısaltmalar Listesi 
 
15
Giriş 
 
17
Terminoloji 
 
23
Birinci Bölüm
 
 
DEVREMÜLK HAKKI VE SÖZLEŞMESİ
 
 
I. DEVREMÜLK HAKKININ TANIMI, UNSURLARI, KAPSAMI VE DEVREMÜLK SÖZLEŞMESİ 
 
25
A. Devremülk Kavramı 
 
25
B. Türkiye’de Devremülk Sisteminin Tarihi Gelişimi 
 
29
C. Devremülk Hakkının Tanımı 
 
33
II. DEVREMÜLK HAKKININ HUKUKSAL DAYANAĞI 
 
34
III. DEVREMÜLK HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ 
 
35
A. Devremülk Hakkının İrtifak Hakkı Niteliğinde Olup Olmadığına Dair Doktrinsel Tartışmalar 
 
36
1. Devremülk Hakkının İrtifak Hakkı Niteliğini Haiz Olmadığı Görüşü 
 
37
2. Devremülk Hakkının İrtifak Hakkı Niteliğini Haiz Olduğu Görüşü 
 
38
IV. DEVREMÜLK HAKKININ KURULMASI 
 
39
A. Ön Bilgilendirme 
 
40
B. Devremülk Hakkının Kurulmasının Koşulları 
 
44
C. Devremülk Sözleşmesinin Varlığı 
 
45
D. Geçerli Bir İktisap Sebebinin Bulunması 
 
47
E. Tescil Talebi ve Tescil 
 
48
V. DEVREMÜLK HAKKI KURULMASININ BİÇİM VE YÖNTEMİ 
 
49
A. Devremülk Hakkının Kapsamı 
 
50
B. Tasarruf Yetkisi 
 
50
C. Yararlanma Hakkı 
 
51
D. Devremülk Üzerinde Ayni Hak Tesisi 
 
51
E. Devremülk Payı, Devre Sayısı ve Sürelerin Belirlenmesi 
 
52
VI. DEVREMÜLK HAKKINA UYGULANACAK HÜKÜMLERİN TESPİTİ VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 
 
53
VII. DEVREMÜLK SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI 
 
54
VIII. DEVREMÜLK SAHİBİNİN HAKLARI 
 
54
A. Devremülke Konu Bağımsız Bölüm ya da Yapıdan İstifade Hakkı ve Bu Hakkın Devri 
 
54
B. Ayni Hak Tesisi Hakkı 
 
55
C. Devremülk Hakkının Ortak Mülkiyet Payına Bağlı Olarak Devri ve Mirasçılara İntikali 
 
56
D. Önalım Hakkı 
 
57
IX. DEVREMÜLK SAHİBİNİN SORUMLULUKLARI 
 
57
A. Satıcı veya Sağlayıcının Hakları 
 
58
B. Sorumluluklar ve Yükümlülükler Satıcı veya Sağlayıcı Adına 
 
59
X. DEVREMÜLK HAKKININ SONLANMASI 
 
59
A. Devremülk Hakkının Tarafların Anlaşması ile Sona Ermesi 
 
60
B. Devremülk Hakkının Kullanım Süresinin Dolması 
 
60
C. Devremülk Hakkının Sağladığı Yararların Ortadan Kaybolması 
 
61
D. Devremülk Hakkına Konu Taşınmazın Mesken Niteliğini Kaybetmesi ve Yok Olması 
 
61
E. Devremülk Hakkına Konu Taşınmazlarda Ortaklığın Giderilmesi 
 
62
F. Diğer Sebepler 
 
62
XI. DEVREMÜLK İLE İLGİLİ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 
 
63
A. Devremülk Sözleşmesine İlişkin Davalarda Görevli Mahkeme 
 
63
B. Devremülk Sözleşmesine İlişkin Davalarda Yetkili Mahkeme 
 
64
İkinci Bölüm
 
 
DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİ
 
 
I. DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİNİN GELİŞİMİ, KURULUŞU VE UNSURLARI 
 
65
A. Devre Tatil Kavramı 
 
65
B. Türk Hukuk Sisteminde Devre Tatil Sistemleri 
 
65
C. Ayni Hakka Dayanan Devre Tatil Sistemleri 
 
66
1. Dönüşümlü Mülkiyet Sistemi 
 
66
2. Paylı Mülkiyet Sistemi 
 
66
3. Sınırlı Ayni Hakka Dayanan Devre Tatil Sistemleri 
 
67
D. Alacak Hakkına Dayanan Devre Tatil Sistemleri 
 
67
1. Dar Anlamda Devre Tatil Sözleşmeleri 
 
68
2. Tüzel Kişi Üyeliği ya da Ortaklığı Sıfatına Bağlı Devre Tatil Sistemleri 
 
68
II. DEVRE TATİL SİSTEMLERİNİN AB HUKUKUNDAKİ GELİŞİMİ 
 
69
III. DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİ 
 
70
A. Devre Tatil Sözleşmesinin Tanımı 
 
70
C. Devre Tatil Sözleşmesinin Hukuki Niteliği 
 
71
D. Devre Tatil Sözleşmesine Uygulanacak Hükümlerin Tespiti 
 
73
E. Devre Tatil Sözleşmesinin Tüketici İşlemi Niteliği 
 
74
F. Devre Tatil Sözleşmesinin Unsurları 
 
74
1. Taraflar 
 
75
2. Tüketici 
 
75
a. Gerçek Kişi 
 
76
b. Tüzel Kişi 
 
76
c. Tüketicinin Ticari veya Mesleki Olmayan Amaçla Hareket Etmesi 
 
77
d. Sağlayıcı veya Satıcı 
 
77
IV. SÖZLEŞME SÜRESİ 
 
78
A. Birden Fazla Dönem 
 
79
B. Kullanılacak Dönemin Belirlenmesi 
 
79
C. En Az Bir Gecelik Konaklama İmkanının Tanınması 
 
80
V. OTURMAYA UYGUN BİR TAŞINMAZIN VEYA TAŞINIRIN KULLANIM HAKKI VEYA DEVİR TAAHHÜDÜ 
 
81
VI. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ 
 
82
VII. DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİNDE ŞEKLE AYKIRILIĞIN HUKUKİ SONUÇLARI 
 
83
VIII. ÖN ÖDEMELİ DEVRE TATİL SÖZLEŞMELERİ 
 
84
IX. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA DEVRE TATİL VE DEVREMÜLK 
 
85
A. Fransız Hukukunda Devremülk 
 
85
1. Sözleşmenin Feshi 
 
87
Üçüncü Bölüm
 
 
DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİ TARAFLARININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
 
 
I. DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİ TARAFLARININ 6502 SAYILI KANUN KAPSAMINDA HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 
 
89
A. Devre Tatil Sözleşmesi Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 
 
89
B. 6502 Sayılı Kanun Kapsamında Tüketicinin Hak ve Yükümlülükleri 
 
90
II. TÜKETİCİNİN HAKLARI 
 
90
A. Devre Tatil Hakkı 
 
90
B. Süre Boyunca Devre Tatilden Yararlanma Hakkı 
 
91
C. Değişim Hakkı ve Değişim Sözleşmesi 
 
92
D. Yeniden Satış Hakkı ve Yeniden Satış Sözleşmesi 
 
92
E. Dönme Hakkı 
 
93
F. Devre Tatil Projesinde Değişiklik Yapılması Durumunda Tüketicinin Hakları 
 
94
G. Cayma Hakkı 
 
95
III. TÜKETİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
100
A. Tatil Bedelini Ödeme Yükümlülüğü 
 
100
B. Dönem Bitiminde Devre Tatile Konu Yeri Boşaltma Yükümlülüğü 
 
101
C. Yönetim Giderlerine Katılım ve Hizmet Ücreti Ödeme Yükümlülüğü 
 
102
D. Diğer Yükümlülükler 
 
102
IV. 6502 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SATICI VEYA SAĞLAYICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
103
V. SATICI VEYA SAĞLAYICININ HAKLARI 
 
103
A. Tatil Bedelini Talep Etme Hakkı 
 
103
B. Yönetim Giderlerine Katılım ve Servis Hizmetlerine İlişkin Ücret İsteme Hakkı 
 
105
VI. SATICI VEYA SAĞLAYICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
105
A. Devre Tatil Hakkını Sağlama ve Yararlanmaya Hazır Hale Getirme Yükümlülüğü 
 
105
B. Tüketicinin Bilgilendirilmesini Sağlama Yükümlülüğü 
 
106
1. Ön Bilgilendirme 
 
107
a. Ön Bilgilendirmeye İlişkin Süre Koşulu 
 
108
b. Ön Bilgilendirme Formunun Zorunlu İçeriği 
 
108
c. Ön Bilgilendirmenin Yapılış Şekli 
 
109
d. Ön Bilgilendirme Formu Verilmesinin Bağlayıcılığı 
 
110
e. Ön Bilgilendirme Yükümlülüğüne Aykırı Hareket Edilmesinin Sonuçları 
 
110
C. Ön Ödemeli Devre Tatil Sözleşmelerinde Ön Bilgilendirme Formu Yükümlülüğü 
 
111
1. Ön Ödemeli Devre Tatil Sözleşmelerinde Yapı Ruhsatının Alınmış Olması Zorunluluğu 
 
111
2. Ön Ödemeli Devre Tatil Sözleşmesine İlişkin Diğer Yükümlülükler 
 
112
D. Sözleşmenin Kurulması Aşamasında Tüketiciye Belge Verme Yükümlülüğü 
 
113
E. Cayma Hakkının Kullanılması Halinde Satıcı veya Sağlayıcının Yükümlülükleri 
 
114
F. Tüketiciye Yönelik Yapılan Uygulamalar ve Reklamlara İlişkin Yükümlülükler 
 
114
G. Sorumsuzluk Kayıtlarının Geçersizliği 
 
115
VII. DEVRE TATİL HAKKININ DEVRİ VE MİRASÇILARA İNTİKALİ 
 
115
VIII. DEVRE TATİL SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERMESİ 
 
116
A. Tatil Hakkının Süresinin Sona Ermesi 
 
116
B. Tatil Hakkına Konu Bağımsız Bölümün Yok Olması 
 
117
C. Sağlayıcı Şirketin İflası 
 
117
D. Fesih 
 
118
IX. DEVREMÜLK VE DEVRE TATİL SÖZLEŞMELERİNDE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 
118
A. Devre Mülk ve Devre Tatil Sözleşmelerinde Dolandırıcılık 
 
120
B. Devre Mülk ve Devre Tatil Sözleşmelerinde Aidat ve Bakım Sorunları: 
 
122
C. Devre Tatil Sözleşmelerinde Aidat veya Bakım Masrafları Talebi: 
 
124
D. Fesih Durumunda Bağlı Kredi Verenin Durumu: 
 
129
E. Ayıplı Mal Özelliklerinin Haiz Olması 
 
130
F. Devremülk ve Devre Tatil Sözleşmelerinde Haksız Şart: 
 
132
G. Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar: 
 
134
Özetle 
 
137
EKLER
 
 
EK–1 YARGITAY KARARLARI 
 
147
EK–2 ÖRNEK DEVREMÜLK SATIŞ SÖZLEŞMESİ 
 
154
EK–3 ÖRNEK DEVREMÜLK SÖZLEŞMESİ 2 
 
157
EK–4 DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİ 
 
163
EK–5 DEVRE TATİL SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 
 
167
EK–6 UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 
 
169
EK–7 YENİDEN SATIŞ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 
 
170
EK–8 DEĞİŞİM SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 
 
171
EK–9 ÖN ÖDEMELİ DEVRE TATİL SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 
 
172
EK–10 ÖRNEK CAYMA FORMU 
 
174
EK–11 NOTER ARACILIĞIYLA GÖNDERİLEN İHTARNAME ÖRNEĞİ 
 
175
EK–12 DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 1 – SÖZLEŞMENİN İPTALİ İSTEMİ 
 
177
EK–13 DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 2 – SÖZLEŞMENİN İPTALİ İSTEMİ 
 
179
EK–14 DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ–3 – SÖZLEŞMENİN İPTALİ İSTEMİ 
 
182
EK–15 DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ–4 – SÖZLEŞMENİN VE TAPUNUN İPTALİ İSTEMİ 
 
185
EK–15 DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ 
 
192
EK–16 KAT MÜLKİYETİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLER 
 
199
EK–17 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 
 
201
EK–18 DEVRE TATİLİ DÜZENLEYEN ULUSLARARASI KURULUŞLAR 
 
203
Sonuç 
 
205
Kaynakça 
 
207
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
318,16   
318,16   
2
159,08   
318,16   
3
106,05   
318,16   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
318,16   
318,16   
2
159,08   
318,16   
3
106,05   
318,16   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
318,16   
318,16   
2
159,08   
318,16   
3
106,05   
318,16   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
318,16   
318,16   
2
159,08   
318,16   
3
106,05   
318,16   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
318,16   
318,16   
2
159,08   
318,16   
3
106,05   
318,16   
Kapat