Acente ve Tek Satıcılık Sözleşmelerinden Kaynaklanan Portföy Tazminatı

Acente ve Tek Satıcılık Sözleşmelerinden Kaynaklanan Portföy Tazminatı


Basım Tarihi
2020-09
Sayfa Sayısı
121
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786257802307
Boyut
16x24
Baskı
137,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 37 puan kazanacaksınız)
   37

Konu Başlıkları
- Acente Açısından Portföy Tazminatı
- Tek Satıcılık Sözleşmesinin Sona Ermesinden Kaynaklanan Portföy Tazminatı
- Tek Satıcılık ve Acente Arasındaki Benzerlikler ve Farklar
- Denkleştirme Olarak mı Anılmalı, Tazminat Olarak mı?
Portföy Tazminatı Konusunda Seçilmiş Yargı Kararları

 

 

 

 


İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 5
İÇİNDEKİLER 7
KISALTMALAR 11
GİRİŞ 13
BİRİNCİ BÖLÜM
ACENTE AÇISINDAN PORTFÖY TAZMİNATI
A. Genel Olarak 15
B. 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Düzenlemesi 17
C. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Getirilen Portföy Tazminatı Düzenlemesi 18
D. Yargıtay Kararları Uygulaması 21
İKİNCİ BÖLÜM
TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNDEN KAYNAKLANAN PORTFÖY TAZMİNATI
A. Genel Olarak 29
B. Pörtföy Tazminatına Hak Kazanabilmenin Koşulları: 31
1. Sağlayıcının Önemli Menfaat Elde Etmesi 31
2. Tek Satıcının Ücret Kaybına Uğraması 31
3. Hakkaniyete Uygunluk 31
4. Tek Satıcılık Sözleşmesinin Portföy tazminatı hakkını
Doğuracak Şekilde Sona ermiş Olması 32

8 İçindekiler
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TEK SATICILIK VE ACENTE ARASINDAKİ BENZERLİKLER VE FARKLAR
A. Genel Olarak 35
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DENKLEŞTİRME OLARAK MI ANILMALI, TAZMİNAT OLARAK MI?
A. Genel Olarak 37
B. Denkleştirme İsteminin Türk Ticaret Kanunu’nun 121.
Maddesindeki Tazminatlardan Farkı 39
1. Denkleştirme İsteminin Türk Ticaret Kanunu’nun 121/4. Maddesinde Düzenlenen Tazminattan Farkı 39
2. Denkleştirme İsteminin Türk Ticaret Kanunu’nun 121/5 Maddesinde Düzenlenen Tazminattan Farkı 40
C. Denkleştirme İsteminin Vazgeçilmezliği (Feragat) 42
D. Denkleştirme İsteminde Zamanaşımı 44
E. Denkleştirme Miktarının Hesaplanması 44
1. Hesaplama Yöntemi 46
a) Ham Karşılığın Hesaplanması 46
b) Hakkaniyet Denetimi 47
c) Denkleştirmenin Üst Sınırı 49
BEŞİNCİ BÖLÜM PORTFÖY TAZMİNATI KONUSUNDA
SEÇİLMİŞ YARGI KARARLARI
Asgari alım yükümlülüğü hk. 51
Haksız fesihten kaynaklanan tazminat istemi hk. 53
Depo emrine rağmen borcun ödenmemesi gerekçesiyle iflas hk. 55

İçindekiler 9
Rakip firmalardan daha sonrasında aynı nitelikte poliçe temin etse bile davalı sigorta şirketinin markasına alıştırmış olduğu müşteri çevresini kaybetme ve bu oranda karşı yanın müşteri çevresinin genişlemesi, son 5 yılın yıllık ortalaması tavan olmak üzere
hesaplama, kanuna aykırı sözleşme hükümleri hk. 56
Sözleşmenin tek taraflı feshinden kaynaklanan itibar ve kar kaybı hk 58
Haksız fesihten kaynaklanan tazminat istemi hk. 60
Haksız rekabet hk. 61
Tekel hakkı hk. 64
Sözleşme özgürlüğü ve haksız fesihten kaynaklanan tazminat istemi hk 66
Yoksun kalınan kazancın tazmini ve ek performans sözleşmesi
uyarınca ek komisyon bedelinin tazmini hk. 69
Tek yetkili satıcılık sözleşmesinin sona ermiş olması sebebiyle yoksun kalınan kar, yatırımlar nedeniyle uğranılan zararlar ve portföy
tazminatı ile manevi tazminat istemleri hk. 71
Haksız fesihten kaynaklanan tazminat istemi hk. 73
Formlardaki imzanın farklı olması gerekçesiyle taraflar arasında imzalanmış acentelik sözleşmesinin feshedilmesinden kaynaklanan
tazminat istemi hk. 75
Telif hakkı bedelinin belirlenen miktarın altında ödenmesi hk. 77
Rekabet yasağına aykırı davranmaktan kaynaklanan cezai şart
alacağının tahsili hk. 79
Acentelik sözleşmesinin feshinden kaynaklanan hakkaniyet ilkesi
gereğince portföy tazminatının tahsili istemi hk. 81
Rekabet yasağı tazminatı hk. 83
Haksız fesihten kaynaklanan komisyon, yoksun kalınan kar ve portföy tazminatı istemleri hk. 85
İflas aşamasındaki şirketin davasının iflas idaresince açılabileceği hk. 89
Yeni kurulan şirkette ortaklık, aynı mahiyette sözleşme akdedilmesi,
tek satıcılık, husumet, haksız fesih hk. 91
Eksik inceleme, usuli kazanılmış hak hk. 93
Yabancı dilde düzenlenen tahkim sözleşmesi hk. 97

10 İçindekiler
Acente sözleşmesi, yoksun kalınan kazanç ve ek performans
sözleşmesi hk. 99
Kusur tespiti hk. 100
Haksız fesihten doğan tazminat istemi hk. 106
İhtiyati haciz talebi hk. 108
Haksız fesihten doğan tazminat istemi hk. 109
SONUÇ 113
YARGITAY KARARLARI DİZİNİ 117
KAYNAKÇA 119

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
37,00   
37,00   
2
18,50   
37,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
37,00   
37,00   
2
18,50   
37,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
37,00   
37,00   
2
18,50   
37,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
37,00   
37,00   
2
18,50   
37,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
37,00   
37,00   
2
18,50   
37,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
37,00   
37,00   
2
   
   
Kapat