Destekten Yoksunluk ve İş Göremezlik Tazminatı ile Aktüeryal Hesap Esa

Destekten Yoksunluk ve İş Göremezlik Tazminatı ile Aktüeryal Hesap Esasları


Basım Tarihi
2019-11
Sayfa Sayısı
416
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750257681
Boyut
16x24
Baskı
1Konu Başlıkları
- Tazminat Davalarında Görev, Yetki ve Dava Arkadaşlığı ve İş Bölümü Bakımından Sorunlu Alanlar
- Tazminat Davasında Taraflar (Güvence Hesabı ve Türkiye Motorlu Taşıtlar Bürosu)
- Ölüm ve Vücut Tamlığının İhlalinde Talebi Mümkün Zaralar ve Alt Zarar Kalemleri
- Manevi Tazminat Talebinde Kusursuz Sorumluluk
- Kusur, Beden Gücü Kayıp Oranı ve Muhtemel Bakiye Ömrün Tespiti
- Zarar Miktarının Tespitinde Sebeplerin Yarışması ve Hakimin Görevi
- Destekten Yoksunluk ve İş Göremezlik Tazminatının Hesabı (Hesaba Esas Kazancın Tespiti, Kazancın Peşin Sermaye Değerinin Progresif Rant Tekniği ve Devre Başı Ödemeli Belirli Süreli Rant Tekniği'ne Göre Hesaplanması)
- Tazminattan İndirim Nedenleri
- Trafik Kazalarından Kaynaklanan Tazminat Davalarında Sigortacının Kısıtlı Sorumluluğu
- Temerrüt, Faiz ve Vekalet Ücreti Sorunları
Aynı Olayda Progresif Rant Tekniği ve Devre Başı Ödemeli Belirli Süreli Rant Tekniği'ne Göre Düzenlenmiş Örnek Bilirkişi Raporları

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
1. VÜCUT TAMLIĞININ İHLALİ VE TALEP EDİLECEK ZARARLAR 11
2. GÖREVLİ MAHKEME 17
2.1. İş Bölümü ve Görev İlişkisi 27
2.2. İhtiyari Dava Arkadaşlığı ve Görev İlişkisi 31
3. YETKİLİ MAHKEME 35
4. DAVACI 37
4.1. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davasında Davacı 37
4.2. İş Göremezlik Tazminatı Davasında Davacı 38
5. DAVALI 39
5.1. Sözleşmenin İhlalinde Davalı 39
5.2. Haksız Fiilde Davalı 39
5.3. Ev Başkanın Sorumluğunda Davalı 39
5.4. Trafik Kazalarında Davalı 40
5.4.1. İşletenin Davalı Olması 40
5.4.2. Sürücüsünün Davalı Olması 47
5.4.3. Sigortacının Davalı Olması 47
5.4.3.1. Trafik Sigortasında Davalı ve Dava Şartı Niteliğinde Zorunlu Başvuru 47
5.4.3.2. Zorunlu Karayolu Taşıyıcı Sorumluluk Sigortasında Davalı 53
5.4.3.3. Zorunlu Ferdi Kaza Koltuk Sigortasında Davalı 54
5.4.3.4. Trafik İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortacısının Davalı Olması 57
5.4.4. Güvence Hesabı’nın Davalı Olması 59
5.4.5. Türkiye Motorlu Taşıtlar Bürosunun Davalı Olması (Yeşil Kart Sigortası) 65
6. ÖLÜM HALİNDE TALEP EDİLECEK ZARARLAR 71
6.1. Cenaze Giderleri 72
6.2. Ölüm Öncesi Tedavi Giderleri ve İş Göremezlik Tazminatı 73
6.3. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı 74
6.3.1. Eşin Eşe Destekliği 83
6.3.2. Anne ve Babanın Çocuğa Destekliği 89
6.3.3. Çocuğun Anne ve Babaya Destekliği 93
6.3.4. Kardeşin Kardeşe Destekliği 97
6.5. Destek Payları Kavramı ve Hesap Yöntemi 100
7. BEDENSEL ZARARLAR 107
7.1. Tedavi Giderleri 109
7.1.1. Tedavi Giderlerinden Sorumluluk 109
7.1.2. Tedavi Giderlerinin İspatı 116
7.1.3. Tedavi Giderlerinin Türleri 120
7.1.3.1. Protez Gideri 121
7.1.3.2. Refakatçi Gideri 124
7.1.3.3. Bakıcı Gideri 127
7.2. Kazanç Kaybı Tazminatı 132
7.3. Çalışma Gücünün Azalmasından Yada Yitirilmesinden Doğan Tazminat 134
7.4. Ekonomik Geleceğin Sarsılmasından Doğan Tazminat 145
8. MANEVİ TAZMİNAT 147
8.1. Vücut Tamlığı İhlal Edilenin Manevi Tazminat Talebi 148
8.2. Vücut Tamlığı İhlal Edilenin Veya Ölenin Yakınlarının Manevi Tazminat Talebi 149
8.3. Manevi Tazminatta Kusur 152
8.4. Manevi Tazminatın Miktarının Belirlenmesi 158
9. KUSURUN TESPİTİ 163
9.1. Kusurun Tespitinde Usul 173
9.2. Kusur İspatında Ceza Mahkemesi Kararının Bağlayıcılığı 181
9.3. Vücut Tamlığının İhlalinde Davalıların kusuru ve Müteselsil Sorumluluğu 190
10. BEDEN GÜCÜ KAYIP ORANIN TESPİTİ 203
10.1. Beden Gücü Kayıp Oranın Tespitinde Esas Alınacak Ölçü (Yönetmelik) 203
10.2. Beden Gücü Kayıp Oranın Tespitinde Bilirkişilik 207
10.3. Beden Gücü Kayıp Oranın Tespitine Yönelik Bilirkişi Raporlarının Bağlayıcılığı 218
11. MUHTEMEL BAKİYE ÖMRÜN TESPİTİ 223
12. ZARAR MİKTARININ TESPİTİ VE SEBEPLERİN YARIŞMASI 231
12.1. Zararın ve Miktarının İspatı Yükü 231
12.2. Zarar Miktarının Tespitinde Zarar Gören Lehine Hukuki Sebeplerin Yarışması 233
13. DESTEKTEN YOKSUNLUK VE İŞ GÖREMEZLİK TAZMİNATININ HESABI 241
13.1. Hesaba Esas Kazanç 241
13.2. Kazanç Dönemleri (aktif / pasif dönem) 263
13.3. Aktif Dönem Kazancının Hesabı 268
13.3.1. Aktif Dönem Somut (İskontosuz) Kazancının Hesabı 269
13.3.2. Aktif Dönem Soyut (İskontolu) Kazancının Hesabı 274
13.4. Pasif Dönem (İskontolu) Kazancının Hesabı 284
14. ZARARDAN İNDİRİM NEDENLERİ 287
14.1. Kusur ve müterafık (Eşlik Eden) Kusur indiriminin Yapılması 287
14.2. Hakkaniyet İndirimi Yapılması 295
14.3. Hatır Taşıması İndirimi Yapılması 296
14.4. SGK’nın Yaptığı Rücuya Tabi Ödemelerin Tazminattan İndirilmesi 299
14.5. Önceden Yapılan İfa Amaçlı Ödemelerin Zarardan İndirilmesi 304
14.6. İbranamenin Geçerliği ve Davanın Açılmasından Sonra Sulh Anlaşması Yapılması 309
14.7. Eşin Evlenme İhtimali 311
15. TRAFİK KAZALARINDA SİGORTACININ SORUMLULUĞU 317
15.1. İşleten ile Sigorta Şirketi Arasında Bir Sigorta Sözleşmesi Akdedilmiş Olması 319
15.2. Zararın Türkiye Sınırları İçinde Meydana Gelen Bir Kazadan Doğmuş Olması 321
15.3. Zararın, Aracın İşletilmesi Sırasında Meydana Gelen Bir Kazadan Doğmuş Olması 321
15.4. Zarara Sebep Kazanın Karayolunda Meydana Gelmiş Olması 322
15.5. Zararın ZMMS Genel Şartı İtibariyle Sigorta Güvencesinde Dışında Kalmaması 325
15.5.1. İşletenin Eylemlerinden Sorumlu Tutulduğu Kişilere Karşı Yöneltebileceği Talepler 326
15.5.2. Motorlu Araç Yarışlarındaki Veya Yarış Denemelerindeki Kazalardan Doğan Talepler 328
15.5.3. Manevi Tazminat Talepleri 331
15.5.4. Hak Sahibinin Kendi Kusuruna Denk Gelen Tazminat Talepleri 331
15.5.5. ZMMS Genel Şartları Sigorta Kapsam Dışında Bırakılan Haller 338
15.5.5.1. Çalınan Veya Gasp Edilen Araçların Sebep Olduğu Zaralar 338
15.5.5.2. Motorlu Bisikletlerin Sebep Olduğu Zararlar 339
15.5.5.3. Terör Eylemlerinden ve Sabotajda Kullanılan Araçların Neden Olduğu Zararlar 342
15.5.5.4. İlgili Mevzuatla Genel Hükümlere Tabi Kılınan Talepler 343
15.5.5.5. Bu Genel Şart ve Ekleri ile Tanımlanan ve Hesaplanan Teminat İçeriği Dışında Kalan Talepler 345
15.6. Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Ek 2’ye Göre Hesabı 346
15.7. İş Göremezlik (Sürekli Sakatlık) Tazminatının Ek 3’e Göre Hesabı 347
15.8. Zarar Görenin Davadan Önce Sigorta Şirketine Başvurma Zorunluluğu
(Dava Şartı) 348
16. TAZMİNAT BORCUNUN MUACCEL HALE GELMESİ, TEMERRÜT VE FAİZ 351
16.1. Tazminat Alacağının Muaccel Hale Gelmesi ve Temerrüt 351
16.2. Faiz 354
17. ZAMANAŞIMI 359
17.1. Genel Olarak Zamanaşımı (TBK. m. 146–161, 72, 82 ve 73) 359
17.2. Zorunlu Trafik Sigortasından Kaynaklanan Haklarda Zamanaşımı 368
18. VEKALET ÜCRETİ 373
Ek 1: BİLİRKİŞİ RAPORU (Destekten Yoksun Tazminatı) 375
Ek 2: BİLİRKİŞİ RAPORU (Bedensel Zarar) 389

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat