Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar Mert Asker Yüksektepe

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar


Basım Tarihi
2023-01
Sayfa Sayısı
650
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786258128437
Boyut
16x24
Baskı
1465,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 465 puan kazanacaksınız)
   465

Mert Asker YÜKSEKTEPE  ( Cumhuriyet Savcısı )

 

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ 5

İÇİNDEKİLER.9

BİRİNCİ BÖLÜM

CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLARININ

(CİNSEL İSTİSMAR, CİNSEL SALDIRI, REŞİT

OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ VE CİNSEL TACİZ)

SUÇLARININ UNSURLARI KORUNAN HUKUKİ DEĞER,

FAİL, MAĞDUR ŞEKLİNDEKİ MADDİ UNSURU, MANEVİ

UNSURLAR

GENEL AÇIKLAMALAR.17

KORUNAN HUKUKİ DEĞER .22

III. SUÇUN UNSURLARI.25

Kanunilik Unsuru .25

Kavram25

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlarda

Suçlarında Kanunilik Unsuru.26

Maddi Unsur.26

Fail.26

Kavram .26

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçların Fiil

ve Faili30

Mağdur.33

Kavram .33

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçların

Mağduru ve Davaya Katılma .38

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçların Konusu .55

Manevi Unsur.56

İçindekiler

10

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçların Manevi

Unsuru59

İKİNCİ BÖLÜM

CİNSEL SALDIRI SUÇU VE NİTELİKLİ HALLERİ

CİNSEL SALDIRI SUÇU63

CİNSEL SALDIRI SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ77

Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak

Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi 77

Kamu Görevinin, Vesayet veya Hizmet İlişkisinin

Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi79

Üçüncü Derece Dâhil Kan veya Kayın Hısımlığı İlişkisi

İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı ya da Üvey Baba, Üvey

Ana, Üvey Kardeş, Evlat Edinen veya Evlatlık Tarafından

İşlenmesi 82

Silahla veya Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte

İşlenmesi 85

İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama

Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı

Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi 92

III. CİNSEL SALDIRI İÇİN BAŞVURULAN CEBİR VE

ŞİDDETİN KASTEN YARALAMA SUÇUNUN AĞIR

NETİCELERİNE NEDEN OLMASI HÂLİ .94

SUÇ SONUCU MAĞDURUN BİTKİSEL HAYATA

GİRMESİ VEYA ÖLÜMÜ HÂLİ.95

YARGITAY CEZA GENEL KURULU İLAMLARI96

İçindekiler

11

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI VE NİTELİKLİ HALLERİ

ÇOCUKLARIN BASİT VE NİTELİKLİ CİNSEL

İSTİSMARI.161

On Beş Yaşını Tamamlamamış veya Tamamlamış

Olmakla Birlikte Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını

Algılama Yeteneği Gelişmemiş Olan Çocuklara Karşı

Gerçekleştirilen Her Türlü Cinsel Davranış.185

Diğer Çocuklara Karşı Sadece Cebir, Tehdit, Hile veya

İradeyi Etkileyen Başka Bir Nedene Dayalı Olarak

Gerçekleştirilen Cinsel Davranışlar .186

Tehdit186

A- Hayatına Yönelik Bir Saldırı Gerçekleştireceğinden

Bahisle Tehdit.194

B- Vücut veya Cinsel Dokunulmazlığına Yönelik Bir Saldırı

Gerçekleştireceğinden Bahisle Tehdit196

C- Malvarlığı İtibarıyla Büyük Bir Zarara Uğratacağından

Bahisle Tehdit.197

D- Sair Kötülük Edeceğinden Bahisle Tehdit 198

Cebir.202

Hile 205

CİNSEL İSTİSMARIN NİTELİKLİ HALLERİ.208

Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi208

İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama

Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı

Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi.209

Üçüncü Derece Dâhil Kan veya Kayın Hısımlığı İlişkisi

İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı ya da Üvey Baba, Üvey

Ana, Üvey Kardeş veya Evlat Edinen Tarafından İşlenmesi .211

İçindekiler

12

Vasi, Eğitici, Öğretici, Bakıcı, Koruyucu Aile veya Sağlık

Hizmeti Veren ya da Koruma, Bakım veya Gözetim

Yükümlülüğü Bulunan Kişiler Tarafından İşlenmesi 213

Kamu Görevinin veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz

Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi.216

Cinsel İstismarın, Birinci Fıkranın (A) Bendindeki

Çocuklara Karşı Cebir veya Tehditle ya da (B) Bendindeki

Çocuklara Karşı Silah Kullanmak Suretiyle

Gerçekleştirilmesi 219

III. CİNSEL İSTİSMAR İÇİN BAŞVURULAN CEBİR VE

ŞİDDETİN KASTEN YARALAMA SUÇUNUN AĞIR

NETİCELERİNE NEDEN OLMASI HÂLİ .227

SUÇ SONUCU MAĞDURUN BİTKİSEL HAYATA

GİRMESİ VEYA ÖLÜMÜ HÂLİ.229

YARGITAY CEZA GENEL KURULU İLAMLARI229

YARGITAY 14.CEZA DAİRESİNİN İLAMLARI.254

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ VE NİTELİKLİ

HALLERİ

REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇUNUN

BASİT HALİ 267

REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇUNUN

NİTELİKLİ HALİ.271

Suçun Mağdur İle Evlenme Yasağı Bulunan Kişi Arasında

Gerçekleşmesi271

Suçun Evlat Edineceği Çocuğun Evlat Edinme Öncesi

Bakımını Üstlenen veya Koruyucu Aile İlişkisi

Çerçevesinde Koruma, Bakım ve Gözetim Yükümlülüğü

Bulunan Kişi Tarafından Gerçekleşmesi271

İçindekiler

13

YARGITAY CEZA GENEL KURULU İLAMLARI 273

YARGITAY 14.CEZA DAİRESİNİN İLAMLARI .287

BEŞİNCİ BÖLÜM

CİNSEL TACİZ VE NİTELİKLİ HALLERİ

CİNSEL TACİZ KAVRAMI291

CİNSEL TACİZ SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ 302

Kamu Görevinin veya Hizmet İlişkisinin ya da Aile İçi

İlişkinin Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle

İşlenmesi.302

Vasi, Eğitici, Öğretici, Bakıcı, Koruyucu Aile veya Sağlık

Hizmeti Veren ya da Koruma, Bakım veya Gözetim

Yükümlülüğü Bulunan Kişiler Tarafından İşlenmesi.306

Aynı İşyerinde Çalışmanın Sağladığı Kolaylıktan

Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi.308

Posta veya Elektronik Haberleşme Araçlarının Sağladığı

Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi.310

Teşhir Suretiyle İşlenmesi 310

Neticesi Bakımından Cezanın Ağırlaşması Hali Olarak

Cinsel Tacizin Sonucunda Mağdurun İşi Bırakmak, Okuldan

ya da Ailesinden Ayrılmak Zorunda Kalmış Olması311

YARGITAY CEZA GENEL KURULU İLAMLARI 311

YARGITAY 14.CEZA DAİRESİNİN İLAMLARI .316

ALTINCI BÖLÜM

SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ TEŞEBBÜS,

İŞTİRAK, İÇTİMA

TEŞEBBÜS321

Kavram321

İçindekiler

14

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçların Teşebbüs.329

İŞTİRAK332

Kavram.332

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlarında İştirak 336

III. İÇTİMA336

Kavram.336

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlarında İçtima 350

YARGITAY CEZA GENEL KURULU İLAMLARI352

YEDİNCİ BÖLÜM

SORUŞTURMA USULÜ, GÖREVLİ VE YETKİLİ

MAHKEME, ZAMANAŞIMI

SORUŞTURMA USULÜ .379

Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi ve Vücudundan

Örnek Alınması 383

Diğer Kişilerin Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek

Alınması.399

Kadının Muayenesi 407

Moleküler Genetik İncelemeler .408

Hâkimin Kararı ve İnceleme Yapılması.417

Genetik İnceleme Sonuçlarının Gizliliği419

Fizik Kimliğin Tespiti 422

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlarında Kamu

Davasına Katılma.435

Mağdura Vekil Atanması443

Yakalama ve Gözaltı 447

Hukuki Mevzuat447

İçindekiler

15

Konunun Hukuki Değerlendirilmesi .451

Yakalama.451

Gözaltı.472

Tutuklama.493

Hukuki Mevzuat493

Konunun Hukuki Değerlendirilmesi .497

Arama Ve Elkoyma.524

Arama 524

Hukuki Mevzuat .524

Konunun Hukuki Değerlendirilmesi.526

Elkoyma .560

İlgili Hukuk.560

BAA. Ulusal Hukuk .560

Konunun Hukuki Değerlendirilmesi.561

Bilgisayarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde

Arama, Kopyalama ve Elkoyma 568

Hukuki Mevzuat568

Konunun Hukuki Değerlendirilmesi .570

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin

Denetlenmesi580

Ulusal Hukuk.580

Uluslararası Hukuk589

Konunun Hukuki Değerlendirilmesi .592

GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 626

Kavram626

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Görevli

Mahkeme630

İçindekiler

16

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarında Yetkili

Mahkeme632

III. ZAMANAŞIMI632

Kavram632

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarında Zamanaşımı.640

KAYNAKLAR643

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
465,00   
465,00   
2
232,50   
465,00   
3
155,00   
465,00   
4
116,25   
465,00   
5
93,00   
465,00   
6
77,50   
465,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
465,00   
465,00   
2
232,50   
465,00   
3
155,00   
465,00   
4
116,25   
465,00   
5
93,00   
465,00   
6
77,50   
465,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
465,00   
465,00   
2
232,50   
465,00   
3
155,00   
465,00   
4
116,25   
465,00   
5
93,00   
465,00   
6
77,50   
465,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
465,00   
465,00   
2
232,50   
465,00   
3
155,00   
465,00   
4
116,25   
465,00   
5
93,00   
465,00   
6
77,50   
465,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
465,00   
465,00   
2
232,50   
465,00   
3
155,00   
465,00   
4
116,25   
465,00   
5
93,00   
465,00   
6
77,50   
465,00   
Kapat